Commit 01f27c11 authored by Priit Laes's avatar Priit Laes Committed by Priit Laes

Translation updated by Ivar Smolin

2008-05-22  Priit Laes  <plaes at svn dot gnome dot org>

	* et.po: Translation updated by Ivar Smolin

svn path=/trunk/; revision=5416
parent 87b33e91
2008-05-22 Priit Laes <plaes at svn dot gnome dot org>
* et.po: Translation updated by Ivar Smolin
2008-05-22 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation
......
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-02 11:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-03 16:29+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-12 14:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-19 16:28+0300\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -548,7 +548,7 @@ msgstr "Edasikerimine"
msgid "Square"
msgstr "Ruut"
#: ../data/totem.ui.h:82 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4398
#: ../data/totem.ui.h:82 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4397
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
......@@ -593,8 +593,8 @@ msgid "Time seek bar"
msgstr "Kerimisriba"
#. Title
#: ../data/totem.ui.h:94 ../src/totem.c:991 ../src/totem.c:3331
#: ../src/totem.c:3363 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1911
#: ../data/totem.ui.h:94 ../src/totem.c:1002 ../src/totem.c:3359
#: ../src/totem.c:3391 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1934
msgid "Totem Movie Player"
msgstr "Totem filmiesitaja"
......@@ -1111,11 +1111,11 @@ msgstr "Silumise lubamine"
msgid "Play/Pause"
msgstr "Esitamine või pausi määramine"
#: ../src/totem-options.c:39 ../src/totem.c:326 ../src/totem.c:336
#: ../src/totem-options.c:39 ../src/totem.c:343 ../src/totem.c:353
msgid "Play"
msgstr "Esitamine"
#: ../src/totem-options.c:40 ../src/totem.c:319
#: ../src/totem-options.c:40 ../src/totem.c:336
msgid "Pause"
msgstr "Pausitud"
......@@ -1293,7 +1293,7 @@ msgstr "Kuvatõmmise salvestamine"
msgid "0:00 / 0:00"
msgstr "0:00 / 0:00"
#: ../src/totem-statusbar.c:111 ../src/totem.c:331 ../src/totem.c:983
#: ../src/totem-statusbar.c:111 ../src/totem.c:348 ../src/totem.c:994
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:341
msgid "Stopped"
msgstr "Seisatud"
......@@ -1506,41 +1506,41 @@ msgstr "Subtiitri kirjatüübi valimine"
msgid "Select Movies or Playlists"
msgstr "Filmide või esitusnimekirjade valimine"
#: ../src/totem.c:317 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:357
#: ../src/totem.c:334 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:357
msgid "Playing"
msgstr "Esitamine"
#: ../src/totem.c:324 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:353
#: ../src/totem.c:341 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:353
msgid "Paused"
msgstr "Pausitud"
#: ../src/totem.c:412 ../src/totem.c:439 ../src/totem.c:1104
#: ../src/totem.c:1252
#: ../src/totem.c:429 ../src/totem.c:456 ../src/totem.c:1115
#: ../src/totem.c:1263
#, c-format
msgid "Totem could not play '%s'."
msgstr "Totemil pole võimalik esitada '%s'."
#: ../src/totem.c:525
#: ../src/totem.c:536
msgid "More information about watching TV"
msgstr "Lähem teave televiisorivaatamise kohta"
#: ../src/totem.c:526
#: ../src/totem.c:537
msgid "Totem is missing a channels listing to be able to tune the receiver."
msgstr ""
"Totemil puudub kanalite nimekiri ja seetõttu pole võimalik seda vastuvõtjat "
"kanalitele häälestada."
#: ../src/totem.c:527
#: ../src/totem.c:538
msgid ""
"Please follow the instructions provided in the link to create a channels "
"listing."
msgstr "Kanalite nimekirja loomiseks järgi selle viida alt avanevaid juhiseid."
#: ../src/totem.c:531 ../src/plugins/youtube/youtube.py:162
#: ../src/totem.c:542 ../src/plugins/youtube/youtube.py:162
msgid "More information about media plugins"
msgstr "Lähem teave meediapluginate kohta"
#: ../src/totem.c:532 ../src/plugins/youtube/youtube.py:160
#: ../src/totem.c:543 ../src/plugins/youtube/youtube.py:160
msgid ""
"Please install the necessary plugins and restart Totem to be able to play "
"this media."
......@@ -1548,7 +1548,7 @@ msgstr ""
"Selle meedia esitamiseks on vaja paigaldada tarvilikud pluginad ja "
"taaskäivitada Totem."
#: ../src/totem.c:534
#: ../src/totem.c:545
#, c-format
msgid ""
"Totem cannot play this type of media (%s) because it does not have the "
......@@ -1557,7 +1557,7 @@ msgstr ""
"Totem pole võimeline seda meedialiiki (%s) esitama kuna plaadilt lugemiseks "
"pole sobivaid pluginaid."
#: ../src/totem.c:536 ../src/plugins/youtube/youtube.py:159
#: ../src/totem.c:547 ../src/plugins/youtube/youtube.py:159
#, c-format, python-format
msgid ""
"Totem cannot play this type of media (%s) because you do not have the "
......@@ -1566,17 +1566,17 @@ msgstr ""
"Totem pole võimeline seda meedialiiki (%s) esitama kuna selle käsitlemiseks "
"pole sobivaid pluginaid."
#: ../src/totem.c:539
#: ../src/totem.c:550
#, c-format
msgid "Totem cannot play this type of media (%s) because it is not supported."
msgstr ""
"Totem pole võimeline seda meedialiiki (%s) esitama kuna see pole toetatud."
#: ../src/totem.c:540
#: ../src/totem.c:551
msgid "Please insert another disc to play back."
msgstr "Palun sisesta edasise esituse jaoks järgmine plaat."
#: ../src/totem.c:554
#: ../src/totem.c:565
#, c-format
msgid ""
"Totem could not play this media (%s) although a plugin is present to handle "
......@@ -1585,7 +1585,7 @@ msgstr ""
"Totem pole võimeline seda meedialiiki (%s) esitama, kuigi selle "
"käsitlemiseks on plugin olemas."
#: ../src/totem.c:555
#: ../src/totem.c:566
msgid ""
"You might want to check that a disc is present in the drive and that it is "
"correctly configured."
......@@ -1593,76 +1593,76 @@ msgstr ""
"Sa võiksid kontrollida, kas plaat on seadmes ja kas seade on korralikult "
"seadistatud."
#: ../src/totem.c:583
#: ../src/totem.c:594
msgid "Totem was not able to play this disc."
msgstr "Totem ei suutnud seda plaati mängida."
#: ../src/totem.c:584 ../src/totem.c:3195
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1902
#: ../src/totem.c:595 ../src/totem.c:3223
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1925
msgid "No reason."
msgstr "Põhjendus puudub."
#: ../src/totem.c:598
#: ../src/totem.c:609
msgid "Totem does not support playback of Audio CDs"
msgstr "Totem ei toeta audioplaatide esitamist"
#: ../src/totem.c:599
#: ../src/totem.c:610
msgid "Please consider using a music player or a CD extractor to play this CD"
msgstr ""
"Selle plaadi esitamiseks oleks sobilik kasutada muusikaesitajat või CD-"
"rippijat"
#: ../src/totem.c:900 ../src/totem.c:908
#: ../src/totem.c:911 ../src/totem.c:919
msgid "Totem could not get a screenshot of that film."
msgstr "Totem pole suuteline sellest filmist kuvatõmmist tegema."
#: ../src/totem.c:908
#: ../src/totem.c:919
msgid "This is not supposed to happen; please file a bug report."
msgstr "Seda ei oleks tohtinud juhtuda; palun saada veateade."
#: ../src/totem.c:1110
#: ../src/totem.c:1121
msgid "No error message"
msgstr "Veateadet pole"
#: ../src/totem.c:1429
#: ../src/totem.c:1440
msgid "Totem could not display the help contents."
msgstr "Totemil pole võimalik abiteabe sisu näidata."
#: ../src/totem.c:1687 ../src/totem.c:1689
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1569
#: ../src/totem.c:1715 ../src/totem.c:1717
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1592
msgid "An error occurred"
msgstr "Tekkis veaolukord"
#: ../src/totem.c:3056 ../src/totem.c:3058
#: ../src/totem.c:3084 ../src/totem.c:3086
msgid "Previous Chapter/Movie"
msgstr "Eelmine lõik/film"
#: ../src/totem.c:3064 ../src/totem.c:3066
#: ../src/totem.c:3092 ../src/totem.c:3094
msgid "Play / Pause"
msgstr "Esita / pausi"
#: ../src/totem.c:3073 ../src/totem.c:3075
#: ../src/totem.c:3101 ../src/totem.c:3103
msgid "Next Chapter/Movie"
msgstr "Järgmine lõik/film"
#: ../src/totem.c:3195
#: ../src/totem.c:3223
msgid "Totem could not startup."
msgstr "Totemil pole võimalik käivituda."
#: ../src/totem.c:3332
#: ../src/totem.c:3360
msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
msgstr "Thread-safe teeke pole võimalik lähtestada."
#: ../src/totem.c:3332
#: ../src/totem.c:3360
msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
msgstr "Kontrolli oma süsteemi paigaldust. Totem lõpetab oma töö."
#. Handle command line arguments
#: ../src/totem.c:3340
#: ../src/totem.c:3368
msgid "- Play movies and songs"
msgstr "- Filmide ja muusika esitamine"
#: ../src/totem.c:3349
#: ../src/totem.c:3377
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
......@@ -1671,11 +1671,11 @@ msgstr ""
"%s\n"
"Kõigi saadaolevate käsureavõtmete vaatamiseks käivita '%s --help'.\n"
#: ../src/totem.c:3369
#: ../src/totem.c:3397
msgid "Totem could not initialize the configuration engine."
msgstr "Totemil pole võimalik seadistusmootorit lähtestada."
#: ../src/totem.c:3369
#: ../src/totem.c:3397
msgid "Make sure that GNOME is properly installed."
msgstr "Veendu, et GNOME on õigesti paigaldatud."
......@@ -1750,30 +1750,30 @@ msgstr ""
msgid "Media file could not be played."
msgstr "Meediumifaili pole võimalik esitada."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2729
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2728
#, c-format
msgid "Failed to retrieve working directory"
msgstr "Tõrge aktiivse kataloogi kasutamisel"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4394
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4393
msgid "Surround"
msgstr "Surround"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4396
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4395
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4629
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4628
#, c-format
msgid "Too old version of GStreamer installed."
msgstr "Paigaldatud GStreamer on liiga vana."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4636
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:4635
#, c-format
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "Meedia ei sisalda ühtegi toetatud videostriimi."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5011
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5010
#, c-format
msgid ""
"Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
......@@ -1782,8 +1782,8 @@ msgstr ""
"Tõrge GStreamer esitusobjekti loomisel. Palun kontrolli GStreameri "
"paigaldust."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5143
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5260
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5142
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5259
#, c-format
msgid ""
"Failed to open video output. It may not be available. Please select another "
......@@ -1792,7 +1792,7 @@ msgstr ""
"Tõrge videoväljundi avamisel. See pole võibolla saadaval. Palun vali "
"Multimeediasüsteemide valija abil mõni muu videoväljund."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5155
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5154
#, c-format
msgid ""
"Could not find the video output. You may need to install additional "
......@@ -1803,7 +1803,7 @@ msgstr ""
"täiendavaid GStreamer'i pluginaid või valida Multimeediasüsteemide valija "
"abil mõni teine videoväljund."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5190
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5189
#, c-format
msgid ""
"Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound "
......@@ -1814,7 +1814,7 @@ msgstr ""
"avamiseks või audioserver ei ole käivitatud. Palun vali "
"Multimeediasüsteemide valija abil mõni teine audioväljund."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5210
#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5209
#, c-format
msgid ""
"Could not find the audio output. You may need to install additional "
......@@ -1944,7 +1944,7 @@ msgstr "Seda filmi pole võimalik avada."
msgid "Generic Error."
msgstr "Üldine viga."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2533
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2538
#, c-format
msgid ""
"Video codec '%s' is not handled. You might need to install additional "
......@@ -1953,7 +1953,7 @@ msgstr ""
"Videokoodek '%s' pole käsitletud. Sa pead ilmselt paigaldama mõningate "
"filmitüüpide vaatamiseks täiendavaid pluginaid."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2537
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2542
#, c-format
msgid ""
"Audio codec '%s' is not handled. You might need to install additional "
......@@ -1962,29 +1962,29 @@ msgstr ""
"Audiokoodek '%s' pole käsitletud. Sa pead ilmselt paigaldama mõningate "
"filmitüüpide vaatamiseks täiendavaid pluginaid."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2551
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:2556
#, c-format
msgid "This is an audio-only file, and there is no audio output available."
msgstr "See on audiofail aga hetkel pole audioväljundit saadaval."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4149
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4196
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4218
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4154
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4201
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4223
#, c-format
msgid "Language %d"
msgstr "Keel %d"
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4307
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4312
#, c-format
msgid "No video to capture."
msgstr "Pole videot, mida salvestada."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4315
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4320
#, c-format
msgid "Video codec is not handled."
msgstr "Videokoodek pole käsitletud."
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4326
#: ../src/backend/bacon-video-widget-xine.c:4331
#, c-format
msgid "Movie is not playing."
msgstr "Filmi ei esitata."
......@@ -2219,6 +2219,29 @@ msgstr "Esitusnimekirja avaldamine"
msgid "Share the current playlist via HTTP"
msgstr "Praeguse esitusnimekirja jagamine HTTP kaudu"
#: ../src/plugins/publish/publish-plugin.ui.h:2
#, no-c-format
msgid ""
"<small>The name used for announcing the playlist service on the network.\n"
"All occurances of the string <b>%u</b> will be replaced by your name,\n"
"and <b>%h</b> will be replaced by your computer's host name.</small>"
msgstr ""
"<small>Nime kasutatakse võrgus oleva esitusnimekirjateenuse teavitamiseks.\n"
"Kõik alamstringid <b>%u</b> asendatakse sinu nimega ja <b>%h</b> sinu\n"
"arvuti hostinimega.</small>"
#: ../src/plugins/publish/publish-plugin.ui.h:5
msgid "Service _Name:"
msgstr "Teenuse _nimi:"
#: ../src/plugins/publish/publish-plugin.ui.h:6
msgid "Use _encrypted transport protocol (HTTPS)"
msgstr "_Kasutatakse krüptitud transpordiprotokolli (HTTPS)"
#: ../src/plugins/publish/publish-plugin.ui.h:7
msgid "gtk-close"
msgstr "gtk-close"
#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:189
msgid "Skip to"
msgstr "Asukoha vahetamine"
......@@ -2363,18 +2386,18 @@ msgstr "Totemi plugin veebisirvijale"
#. FIXME!
#. FIXME construct and show error message
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1902
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1925
msgid "The Totem plugin could not be started."
msgstr "Totemil pole võimalik käivituda."
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2244
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2267
msgid "No playlist or playlist empty"
msgstr "Esitusnimekiri on puudu või tühi"
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2348
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2371
msgid "Could not initialise the thread-safe libraries."
msgstr "Thread-safe teeke pole võimalik lähtestada."
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2348
#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2371
msgid "Verify your system installation. The Totem plugin will now exit."
msgstr "Kontrolli oma süsteemi paigaldust. Totemi plugin lõpetab oma töö."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment