Commit ab75162e authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 0ebc6793
Pipeline #184367 failed with stages
in 20 minutes and 33 seconds
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: totem master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/totem/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-02-28 18:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-02-29 21:39+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-22 08:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-01 15:32+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -19,11 +19,11 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
#: data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.Totem.desktop.in.in:3 src/totem.c:66 src/totem.c:72
#: src/totem-grilo.c:1901 src/totem-object.c:3729
#: src/totem-grilo.c:1906 src/totem-object.c:3729
msgid "Videos"
msgstr "Video"
......@@ -180,7 +180,7 @@ msgstr "Mape za prikaz"
msgid "Directories to show in the browse interface, none by default"
msgstr "Mape, ki bodo prikazane v vmesniku brskanja; privzeto ni določene mape"
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5694
#: data/preferences.ui:13 src/backend/bacon-video-widget.c:5702
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
......@@ -303,12 +303,12 @@ msgstr "Omogoči dostop brez povezave"
#: data/shortcuts.ui:35
msgctxt "shortcut window"
msgid "Take Screenshot"
msgstr "Zajemi zaslonsko sliko"
msgstr "Zajeme zaslonsko sliko"
#: data/shortcuts.ui:42
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Končaj"
msgstr "Konča program"
#: data/shortcuts.ui:50
msgctxt "shortcut window"
......@@ -318,12 +318,12 @@ msgstr "Glasnost"
#: data/shortcuts.ui:55
msgctxt "shortcut window"
msgid "Increase volume"
msgstr "Povečaj glasnost"
msgstr "Poveča glasnost"
#: data/shortcuts.ui:62
msgctxt "shortcut window"
msgid "Decrease volume"
msgstr "Zmanjšaj glasnost"
msgstr "Zmanjša glasnost"
#: data/shortcuts.ui:70
msgctxt "shortcut window"
......@@ -338,17 +338,17 @@ msgstr "Preklopi celozaslonski način"
#: data/shortcuts.ui:82
msgctxt "shortcut window"
msgid "Exit fullscreen"
msgstr "Končaj celozaslonski način"
msgstr "Konča celozaslonski način"
#: data/shortcuts.ui:89
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Približaj"
msgstr "Približa pogled"
#: data/shortcuts.ui:96
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddalji"
msgstr "Oddalji pogled"
#: data/shortcuts.ui:103
msgctxt "shortcut window"
......@@ -363,27 +363,27 @@ msgstr "Zavrti ↶"
#: data/shortcuts.ui:119
msgctxt "shortcut window"
msgid "Playback"
msgstr "Predvajanje"
msgstr "Začne predvajanje"
#: data/shortcuts.ui:124
msgctxt "shortcut window"
msgid "Play/Pause"
msgstr "Predvajaj/Premor"
msgstr "Preklopi Predvajanje/Premor"
#: data/shortcuts.ui:132 data/shortcuts.ui:148
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous video or chapter"
msgstr "Predhodni video ali poglavje"
msgstr "Skoči na predhodni video ali poglavje"
#: data/shortcuts.ui:140 data/shortcuts.ui:156
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next video or chapter"
msgstr "Naslednji video ali poglavje"
msgstr "Skoči na naslednji video ali poglavje"
#: data/shortcuts.ui:164
msgctxt "shortcut window"
msgid "Skip"
msgstr "Preskoči"
msgstr "Preskoči posnetek"
#: data/shortcuts.ui:170 data/shortcuts.ui:232
msgctxt "shortcut window"
......@@ -438,22 +438,22 @@ msgstr "Krmarjenje po meniju DVD"
#: data/shortcuts.ui:292
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigate up"
msgstr "Pomik navzgor"
msgstr "Pomakne se navzgor"
#: data/shortcuts.ui:299
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigate down"
msgstr "Pomik navzdol"
msgstr "Pomakne se navzdol"
#: data/shortcuts.ui:306
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigate left"
msgstr "Pomik levo"
msgstr "Pomakne se levo"
#: data/shortcuts.ui:313
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigate right"
msgstr "Pomik desno"
msgstr "Pomakne se desno"
#: data/totem.ui:11 data/totem.ui:110
msgid "Prefere_nces"
......@@ -570,11 +570,11 @@ msgstr "Vnesite n_aslov datoteke, ki jo želite odpreti:"
msgid "--:--"
msgstr "--:--"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:2000
#: src/backend/bacon-video-widget.c:2002
msgid "Password requested for RTSP server"
msgstr "Zahtevano je geslo za dostop do RTSP strežnika"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3923
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3925
msgid ""
"The source seems encrypted and can’t be read. Are you trying to play an "
"encrypted DVD without libdvdcss?"
......@@ -582,48 +582,52 @@ msgstr ""
"Vir je videti šifriran in ga ni mogoče prebrati. Ali poskušate predvajati "
"šifriran zapis DVD brez podporne knjižnice libdvdcss?"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3937
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3939
msgid "The server you are trying to connect to is not known."
msgstr "Strežnik za povezavo ni znan."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3940
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3942
msgid "The connection to this server was refused."
msgstr "Povezava s strežnikom je bila zavrnjena."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3943
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3945
msgid "The specified movie could not be found."
msgstr "Navedenega posnetka ni mogoče najti."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3950
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3952
msgid "The server refused access to this file or stream."
msgstr "Dostop do datoteke ali pretoka je s strani strežnika zavrnjen."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3956
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3958
msgid "Authentication is required to access this file or stream."
msgstr "Pred dostopom do datoteke ali pretoka je zahtevana overitev."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3963
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3964
msgid "SSL/TLS support is missing. Check your installation."
msgstr "Podpora za protokol SSL/TLS ni omogočena. Preverite namestitev."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3971
msgid "You are not allowed to open this file."
msgstr "Za odpiranje te datoteke so zahtevana skrbniška dovoljenja."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3968
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3976
msgid "This location is not a valid one."
msgstr "Mesto datoteke ni veljavno."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3976
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3984
msgid "The movie could not be read."
msgstr "Posnetka ni mogoče prebrati."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3982
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3990
msgid "This file is encrypted and cannot be played back."
msgstr "Datoteka je šifrirana in je ni mogoče predvajati."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3988
#: src/backend/bacon-video-widget.c:3996
msgid "The file you tried to play is an empty file."
msgstr "Datoteka, ki jo poskušate predvajati, je brez vsebine."
#. should be exactly one missing thing (source or converter)
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4012 src/backend/bacon-video-widget.c:4020
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4020 src/backend/bacon-video-widget.c:4028
#, c-format
msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
msgid_plural ""
......@@ -652,13 +656,13 @@ msgstr[3] ""
"\n"
"%s"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4032
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4040
msgid ""
"This stream cannot be played. It’s possible that a firewall is blocking it."
msgstr ""
"Tega pretoka ni mogoče predvajati. Najverjetneje na to vpliva požarni zid."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4035
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4043
msgid ""
"An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
"need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
......@@ -667,7 +671,7 @@ msgstr ""
"kodekov. Pred nadaljevanjem je treba namestiti ustrezne kodeke za "
"predvajanje tovrstnih datotek."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4046
#: src/backend/bacon-video-widget.c:4054
msgid ""
"This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
"first."
......@@ -675,19 +679,19 @@ msgstr ""
"Te datoteke ni mogoče predvajanje preko omrežja. Datoteko je treba najprej "
"prejeti na disk in nato predvajati."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5690
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5698
msgid "Surround"
msgstr "Surround sistem zvoka"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5692
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5700
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5980
#: src/backend/bacon-video-widget.c:5988
msgid "Media contains no supported video streams."
msgstr "Posnetek ne vsebuje podprtih pretokov slike."
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6192
#: src/backend/bacon-video-widget.c:6200
msgid ""
"Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
"installed."
......@@ -829,15 +833,15 @@ msgstr "%s (Sezona %d epizoda %d)"
msgid "Browse Error"
msgstr "Napaka med brskanjem"
#: src/totem-grilo.c:821
#: src/totem-grilo.c:826
msgid "Search Error"
msgstr "Napaka med iskanjem"
#: src/totem-grilo.c:1301
#: src/totem-grilo.c:1306
msgid "Local"
msgstr "Krajevno"
#: src/totem-grilo.c:1910
#: src/totem-grilo.c:1915
msgid "Channels"
msgstr "Kanali"
......@@ -1031,12 +1035,12 @@ msgstr "Predmeta ni mogoče hkrati postaviti v vrsto in ga zamenjati"
#. This is "Title 3", where title is a DVD title
#. * Note: NOT a DVD chapter
#: src/totem-playlist.c:231
#: src/totem-playlist.c:232
#, c-format
msgid "Title %d"
msgstr "Naslov %d"
#: src/totem-playlist.c:1022
#: src/totem-playlist.c:1065
#, c-format
msgid "The playlist “%s” could not be parsed. It might be damaged."
msgstr ""
......@@ -1531,7 +1535,7 @@ msgid "N/A"
msgstr "ni podatka"
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:126
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:235
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:250
msgctxt "Frame rate"
msgid "N/A"
msgstr "ni podatka"
......@@ -1585,25 +1589,46 @@ msgstr[2] "%d sekundi"
msgstr[3] "%d sekunde"
#. 5 hours 2 minutes 12 seconds
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:163
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:165
#, c-format
msgctxt "time"
msgctxt "hours minutes seconds"
msgid "%s %s %s"
msgstr "%s %s %s"
#. 5 hours 2 minutes
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:168
#, c-format
msgctxt "hours minutes"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. 5 hours
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:171
#, c-format
msgctxt "hours"
msgid "%s"
msgstr "%s"
#. 2 minutes 12 seconds
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:166
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:177
#, c-format
msgctxt "time"
msgctxt "minutes seconds"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. 2 minutes
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:180
#, c-format
msgctxt "minutes"
msgid "%s"
msgstr "%s"
#. 0 seconds
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:172
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:187
msgid "0 seconds"
msgstr "0 sekund"
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:232
#: src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:247
#, c-format
msgid "%0.2f frame per second"
msgid_plural "%0.2f frames per second"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment