Commit 65a04f59 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation

parent 6e5f4fd9
......@@ -3,12 +3,13 @@
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2003-2012.
# Sigurd Gartmann <sigurdga@yahoo-inc.com>, 2005, 2006.
# Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: empathy 3.7.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-05 17:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-05 17:41+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-21 16:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-21 16:39+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: no\n"
......@@ -755,11 +756,11 @@ msgstr "Personer i nærheten"
msgid "Yahoo! Japan"
msgstr "Yahoo! Japan"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:531 ../src/empathy-roster-window.c:619
#: ../libempathy/empathy-utils.c:538 ../src/empathy-roster-window.c:619
msgid "Google Talk"
msgstr "Google Talk"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:532
#: ../libempathy/empathy-utils.c:539
msgid "Facebook Chat"
msgstr "Facebook-prat"
......@@ -1619,8 +1620,8 @@ msgstr "%s er nå kjent som %s"
#. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
#. * we get the new handler.
#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2989 ../src/empathy-call-window.c:1532
#: ../src/empathy-call-window.c:1582 ../src/empathy-call-window.c:2648
#: ../src/empathy-call-window.c:2954 ../src/empathy-event-manager.c:1166
#: ../src/empathy-call-window.c:1582 ../src/empathy-call-window.c:2655
#: ../src/empathy-call-window.c:2961 ../src/empathy-event-manager.c:1166
msgid "Disconnected"
msgstr "Koblet fra"
......@@ -3272,29 +3273,29 @@ msgstr "IP-adresse for multicast-gruppe"
msgid "Unknown"
msgstr "Ukjent"
#: ../src/empathy-call-window.c:2952
#: ../src/empathy-call-window.c:2959
msgid "On hold"
msgstr "På vent"
#: ../src/empathy-call-window.c:2956
#: ../src/empathy-call-window.c:2963
msgid "Mute"
msgstr "Demp"
#: ../src/empathy-call-window.c:2958
#: ../src/empathy-call-window.c:2965
msgid "Duration"
msgstr "Varighet"
#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
#: ../src/empathy-call-window.c:2961
#: ../src/empathy-call-window.c:2968
#, c-format
msgid "%s — %d:%02dm"
msgstr "%s – %d:%02dm"
#: ../src/empathy-call-window.c:3057
#: ../src/empathy-call-window.c:3064
msgid "Technical Details"
msgstr "Tekniske detaljer"
#: ../src/empathy-call-window.c:3096
#: ../src/empathy-call-window.c:3103
#, c-format
msgid ""
"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
......@@ -3303,7 +3304,7 @@ msgstr ""
"Programvaren til %s forstår ikke noen av lydformatene som støttes av din "
"datamaskin"
#: ../src/empathy-call-window.c:3101
#: ../src/empathy-call-window.c:3108
#, c-format
msgid ""
"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
......@@ -3312,7 +3313,7 @@ msgstr ""
"Programvaren til %s forstår ikke noen av videoformatene som støttes av din "
"datamaskin"
#: ../src/empathy-call-window.c:3107
#: ../src/empathy-call-window.c:3114
#, c-format
msgid ""
"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
......@@ -3321,25 +3322,25 @@ msgstr ""
"Kan ikke etablere tilkobling til %s. En av dere kan være på et nettverk som "
"ikke tillater direkte tilkoblinger."
#: ../src/empathy-call-window.c:3113
#: ../src/empathy-call-window.c:3120
msgid "There was a failure on the network"
msgstr "Det oppsto en feil på nettverket"
#: ../src/empathy-call-window.c:3117
#: ../src/empathy-call-window.c:3124
msgid ""
"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
msgstr ""
"Lydformatene som kreves for denne samtalen er ikke installert på din "
"datamaskin"
#: ../src/empathy-call-window.c:3120
#: ../src/empathy-call-window.c:3127
msgid ""
"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
msgstr ""
"Videoformatene som kreves for denne samtalen er ikke installert på din "
"datamaskin"
#: ../src/empathy-call-window.c:3132
#: ../src/empathy-call-window.c:3139
#, c-format
msgid ""
"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
......@@ -3350,32 +3351,32 @@ msgstr ""
"\">rapporter denne feilen</a> og legg ved loggene som samles inn i "
"«Feilsøking»-vinduet i Hjelp-menyen."
#: ../src/empathy-call-window.c:3141
#: ../src/empathy-call-window.c:3148
msgid "There was a failure in the call engine"
msgstr "Det oppsto en feil i samtalemotoren"
#: ../src/empathy-call-window.c:3144
#: ../src/empathy-call-window.c:3151
msgid "The end of the stream was reached"
msgstr "Slutt på strømmen ble nådd"
#: ../src/empathy-call-window.c:3184
#: ../src/empathy-call-window.c:3191
msgid "Can't establish audio stream"
msgstr "Kan ikke etablere lydstrøm"
#: ../src/empathy-call-window.c:3194
#: ../src/empathy-call-window.c:3201
msgid "Can't establish video stream"
msgstr "Kan ikke etablere videostrøm"
#: ../src/empathy-call-window.c:3231
#: ../src/empathy-call-window.c:3238
#, c-format
msgid "Your current balance is %s."
msgstr "Din saldo er %s."
#: ../src/empathy-call-window.c:3235
#: ../src/empathy-call-window.c:3242
msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
msgstr "Du har ikke nok kreditt til å starte denne samtalen."
#: ../src/empathy-call-window.c:3237
#: ../src/empathy-call-window.c:3244
msgid "Top Up"
msgstr "Fyll opp"
......@@ -3735,7 +3736,7 @@ msgstr "Feil"
#: ../src/empathy-debug-window.c:2030
msgid ""
"Even if they don't display passwords, logs can contain sensible information "
"Even if they don't display passwords, logs can contain sensitive information "
"such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
"received.\n"
"If you don't want to see such information available in a public bug report, "
......@@ -3743,8 +3744,13 @@ msgid ""
"when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
"bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
msgstr ""
"Selv om logger ikke inneholder passord kan de inneholde sensitiv informasjon slik som kontaktlisten din eller meldinger du nylig har sendt eller mottatt.\n"
"Hvis du ikke vil se slik informasjon i offentlige feilrapporter kan du velge å begrense synligheten for din feilrapport til utviklerene av Empathy når du rapporterer den ved å vise avanserte felt i <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy>feilrapporten</a>."
"Selv om logger ikke inneholder passord kan de inneholde sensitiv informasjon "
"slik som kontaktlisten din eller meldinger du nylig har sendt eller "
"mottatt.\n"
"Hvis du ikke vil se slik informasjon i offentlige feilrapporter kan du velge "
"å begrense synligheten for din feilrapport til utviklerene av Empathy når du "
"rapporterer den ved å vise avanserte felt i <a href=\"https://bugzilla.gnome."
"org/enter_bug.cgi?product=empathy>feilrapporten</a>."
#: ../src/empathy-debug-window.c:2062
msgid "Time"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment