Commit eb5d2aba authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent cc9c6c1d
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sysprof\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/sysprof/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-06-30 15:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-30 15:50+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-11 14:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-11 14:42+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -109,35 +109,35 @@ msgstr ""
msgid "Sysprof was unable to generate a callgraph from the system capture."
msgstr "Nie można utworzyć wykresu wywołań z przechwytywania systemu."
#: src/libsysprof/sysprof-perf-source.c:472
#: src/libsysprof/sysprof-perf-source.c:476
#, c-format
msgid "Sysprof failed to find field “%s”."
msgstr "Odnalezienie pola „%s” się nie powiodło."
#: src/libsysprof/sysprof-perf-source.c:485
#: src/libsysprof/sysprof-perf-source.c:489
#, c-format
msgid "Sysprof failed to parse offset for “%s”."
msgstr "Przetworzenie wyrównania dla „%s” się nie powiodło."
#: src/libsysprof/sysprof-perf-source.c:549
#: src/libsysprof/sysprof-perf-source.c:553
#, c-format
msgid "Sysprof failed to get perf_event ID."
msgstr "Uzyskanie identyfikatora „perf_event” się nie powiodło."
#: src/libsysprof/sysprof-perf-source.c:655
#: src/libsysprof/sysprof-perf-source.c:659
#, c-format
msgid "An error occurred while attempting to access performance counters"
msgstr "Wystąpił błąd podczas uzyskiwania dostępu do liczników wydajności"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-battery-aid.c:181
#: src/libsysprof-ui/sysprof-battery-aid.c:182
msgid "Battery Charge"
msgstr "Poziom naładowania akumulatora"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-battery-aid.c:197
#: src/libsysprof-ui/sysprof-battery-aid.c:198
msgid "Battery Charge (All)"
msgstr "Poziom naładowania akumulatora (wszystkie)"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-battery-aid.c:237
#: src/libsysprof-ui/sysprof-battery-aid.c:240
#: src/libsysprof-ui/sysprof-counters-aid.c:246
msgid "Battery"
msgstr "Akumulator"
......@@ -210,30 +210,34 @@ msgstr "Do wyświetlenia wykresu wywołań potrzeba więcej próbek."
msgid "Counters"
msgstr "Liczniki"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-cpu-aid.c:190
#: src/libsysprof-ui/sysprof-cpu-aid.c:326
#: src/libsysprof-ui/sysprof-cpu-aid.c:207
#: src/libsysprof-ui/sysprof-cpu-aid.c:355
msgid "CPU Usage"
msgstr "Użycie procesora"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-cpu-aid.c:197
#: src/libsysprof-ui/sysprof-cpu-aid.c:214
msgid "CPU Frequency"
msgstr "Częstotliwość procesora"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-cpu-aid.c:201
#: src/libsysprof-ui/sysprof-cpu-aid.c:218
msgid "CPU Frequency (All)"
msgstr "Częstotliwość procesora (wszystkie)"
#. Translators: CPU is the processor.
#: src/libsysprof-ui/sysprof-cpu-aid.c:210
#: src/libsysprof-ui/sysprof-cpu-aid.c:233
#: src/libsysprof-ui/sysprof-cpu-aid.c:227
#: src/libsysprof-ui/sysprof-cpu-aid.c:250
msgid "CPU Usage (All)"
msgstr "Użycie procesora (wszystkie)"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-details-page.c:220
#: src/libsysprof-ui/sysprof-cpu-aid.c:316
msgid "Processes"
msgstr "Procesy"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-details-page.c:218
msgid "Memory Capture"
msgstr "Przechwytywanie pamięci"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-details-page.c:234
#: src/libsysprof-ui/sysprof-details-page.c:232
#, c-format
msgid "%0.4lf seconds"
msgstr "%0.4lf s"
......@@ -248,7 +252,7 @@ msgstr "Utworzono"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-details-page.ui:50
#: src/libsysprof-ui/sysprof-marks-page.ui:81
#: src/libsysprof-ui/sysprof-marks-page.ui:190
#: src/libsysprof-ui/sysprof-marks-page.ui:191
msgid "Duration"
msgstr "Czas trwania"
......@@ -293,32 +297,45 @@ msgstr "Maksimum"
msgid "Avg"
msgstr "Średnia"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-display.c:225
#: src/libsysprof-ui/sysprof-diskstat-aid.c:205
#: src/libsysprof-ui/sysprof-diskstat-aid.c:267
msgid "Disk"
msgstr "Dysk"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-diskstat-aid.c:239
msgid "Reads"
msgstr "Odczyty"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-diskstat-aid.c:239
msgid "Writes"
msgstr "Zapisy"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-display.c:227
msgid "Recording Failed"
msgstr "Nagranie się nie powiodło"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-display.c:230
#: src/libsysprof-ui/sysprof-display.c:232
msgid "Recording…"
msgstr "Nagrywanie…"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-display.c:244
#: src/libsysprof-ui/sysprof-display.c:246
msgid "New Recording"
msgstr "Nowe nagranie"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-display.c:1147
#: src/libsysprof-ui/sysprof-display.c:1151
msgid "Save Recording"
msgstr "Zapis nagrania"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-display.c:1150
#: src/libsysprof-ui/sysprof-display.c:1154
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
#. Translators: This is a button.
#: src/libsysprof-ui/sysprof-display.c:1151 src/sysprof/sysprof-window.c:277
#: src/libsysprof-ui/sysprof-display.c:1155 src/sysprof/sysprof-window.c:277
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-display.c:1177
#: src/libsysprof-ui/sysprof-display.c:1181
#, c-format
msgid "Failed to save recording: %s"
msgstr "Zapisanie nagrania się nie powiodło: %s"
......@@ -344,29 +361,29 @@ msgstr "Auć, to bolało!"
msgid "Something unexpectedly went wrong while trying to profile your system."
msgstr "Coś się nie powiodło podczas profilowania systemu."
#: src/libsysprof-ui/sysprof-log-model.c:212
#: src/libsysprof-ui/sysprof-log-model.c:210
#: src/libsysprof-ui/sysprof-logs-page.ui:58
#: src/libsysprof-ui/sysprof-marks-page.ui:95
msgid "Message"
msgstr "Komunikat"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-log-model.c:215
#: src/libsysprof-ui/sysprof-log-model.c:213
msgid "Info"
msgstr "Informacja"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-log-model.c:218
#: src/libsysprof-ui/sysprof-log-model.c:216
msgid "Critical"
msgstr "Krytyczne"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-log-model.c:221
#: src/libsysprof-ui/sysprof-log-model.c:219
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-log-model.c:224
#: src/libsysprof-ui/sysprof-log-model.c:222
msgid "Debug"
msgstr "Debugowanie"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-log-model.c:227
#: src/libsysprof-ui/sysprof-log-model.c:225
msgid "Warning"
msgstr "Ostrzeżenie"
......@@ -399,11 +416,11 @@ msgstr "Czasy"
msgid "Group"
msgstr "Grupa"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-marks-page.ui:220
#: src/libsysprof-ui/sysprof-marks-page.ui:221
msgid "No Timings Available"
msgstr "Brak dostępnych czasów"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-marks-page.ui:221
#: src/libsysprof-ui/sysprof-marks-page.ui:222
msgid "No timing data was found for the current selection"
msgstr "Nie odnaleziono danych o czasach dla obecnego zaznaczenia"
......@@ -417,19 +434,19 @@ msgid "Network"
msgstr "Sieć"
#. translators: "Compositor" means desktop compositor, gnome-shell/mutter in particular
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:13
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:14
msgid "GNOME Shell"
msgstr "Powłoka GNOME"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:72
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:80
msgid "Profilers"
msgstr "Profilery"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:169
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:191
msgid "All Processes"
msgstr "Wszystkie procesy"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:199
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:221
msgid ""
"Include all applications and operating system kernel in callgraph. This may "
"not be possible on some system system configurations."
......@@ -437,36 +454,36 @@ msgstr ""
"Wszystkie programy i jądro systemu operacyjnego na wykresie wywołań. Może to "
"nie być możliwe w przypadku niektórych konfiguracji komputera."
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:227
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:249
msgid "Search Processes…"
msgstr "Wyszukiwanie procesów…"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:246
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:268
msgid "Loading Processes…"
msgstr "Wczytywanie procesów…"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:270
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:292
msgid "Launch Application"
msgstr "Uruchomienie programu"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:299
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:321
msgid "Enable to launch a program of your choosing before profiling."
msgstr ""
"Włączenie umożliwi uruchomienie wybranego programu przed profilowaniem."
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:327
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:349
msgid "Command Line"
msgstr "Wiersz poleceń"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:346
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:368
msgid "Environment"
msgstr "Środowisko"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:372
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:394
msgid "Inherit Environment"
msgstr "Dziedziczenie środowiska"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:396
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:418
msgid ""
"Enable to ensure your application shares the display, message-bus, and other "
"desktop environment settings."
......@@ -474,11 +491,11 @@ msgstr ""
"Włączenie zapewni, że program współdzieli ekran, magistralę komunikatów "
"i inne ustawienia środowiska."
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:422
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:444
msgid "Allow CPU Throttling"
msgstr "Ograniczanie procesora"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:450
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:472
msgid ""
"If disabled, your CPU will be placed in performance mode. It will be "
"restored after profiling."
......@@ -486,10 +503,19 @@ msgstr ""
"Wyłączenie spowoduje przejście procesora do trybu wydajności. Po ukończeniu "
"profilowania zostanie przywrócony zwykły tryb."
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:471
#: src/libsysprof-ui/sysprof-profiler-assistant.ui:493
msgid "_Record"
msgstr "_Nagrywaj"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-rapl-aid.c:175
#: src/libsysprof-ui/sysprof-rapl-aid.c:248
msgid "Energy Usage"
msgstr "Użycie energii"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-rapl-aid.c:180
msgid "Energy Usage (All)"
msgstr "Użycie energii (wszystkie)"
#: src/libsysprof-ui/sysprof-recording-state-view.ui:32
msgid ""
"Did you know you can use <a href=\"help:sysprof\">sysprof-cli</a> to record?"
......@@ -721,77 +747,89 @@ msgstr "Przechwytywania Sysprof"
msgid "All Files"
msgstr "Wszystkie pliki"
#: src/tools/sysprof-cli.c:96
#: src/tools/sysprof-cli.c:101
msgid "Make sysprof specific to a task"
msgstr "Sysprof dla konkretnego zadania"
#: src/tools/sysprof-cli.c:96
#: src/tools/sysprof-cli.c:101
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: src/tools/sysprof-cli.c:97
#: src/tools/sysprof-cli.c:102
msgid "Run a command and profile the process"
msgstr "Wykonuje polecenie i profiluje proces"
#: src/tools/sysprof-cli.c:97
#: src/tools/sysprof-cli.c:102
msgid "COMMAND"
msgstr "POLECENIE"
#: src/tools/sysprof-cli.c:98
#: src/tools/sysprof-cli.c:103
msgid "Force overwrite the capture file"
msgstr "Wymusza zastąpienie pliku przechwytywania"
#: src/tools/sysprof-cli.c:99
#: src/tools/sysprof-cli.c:104
msgid "Disable recording of battery statistics"
msgstr "Wyłącza nagrywanie statystyk akumulatora"
#: src/tools/sysprof-cli.c:100
#: src/tools/sysprof-cli.c:105
msgid "Disable recording of CPU statistics"
msgstr "Wyłącza nagrywanie statystyk procesora"
#: src/tools/sysprof-cli.c:101
#: src/tools/sysprof-cli.c:106
msgid "Disable recording of Disk statistics"
msgstr "Wyłącza nagrywanie statystyk dysku"
#: src/tools/sysprof-cli.c:107
msgid "Do not record stacktraces using Linux perf"
msgstr "Bez nagrywania śladów stosu za pomocą podsystemu perf jądra Linux"
#: src/tools/sysprof-cli.c:102
#: src/tools/sysprof-cli.c:108
msgid "Do not append symbol name information from local machine"
msgstr "Bez dołączania informacji o nazwach symboli z lokalnego komputera"
#: src/tools/sysprof-cli.c:103
#: src/tools/sysprof-cli.c:109
msgid "Disable recording of memory statistics"
msgstr "Wyłącza nagrywanie statystyk pamięci"
#: src/tools/sysprof-cli.c:104
#: src/tools/sysprof-cli.c:110
msgid "Disable recording of network statistics"
msgstr "Wyłącza nagrywanie statystyk sieci"
#: src/tools/sysprof-cli.c:105
#: src/tools/sysprof-cli.c:111
msgid "Set SYSPROF_TRACE_FD environment for subprocess"
msgstr "Ustawia środowisko SYSPROF_TRACE_FD dla podprocesu"
#: src/tools/sysprof-cli.c:106
#: src/tools/sysprof-cli.c:112
msgid "Set GJS_TRACE_FD environment to trace GJS processes"
msgstr "Ustawia środowisko GJS_TRACE_FD do śledzenia procesów GJS"
#: src/tools/sysprof-cli.c:107
#: src/tools/sysprof-cli.c:113
msgid "Set GTK_TRACE_FD environment to trace a GTK application"
msgstr "Ustawia środowisko GTK_TRACE_FD do śledzenia programu GTK"
#: src/tools/sysprof-cli.c:114
msgid "Include RAPL energy statistics"
msgstr "Dołącza statystyki energii RAPL"
#: src/tools/sysprof-cli.c:115
msgid "Connect to org.gnome.Shell for profiler statistics"
msgstr "Łączy z org.gnome.Shell, aby uzyskać statystyki profilera"
#: src/tools/sysprof-cli.c:108
#: src/tools/sysprof-cli.c:116
msgid "Print the sysprof-cli version and exit"
msgstr "Wyświetla wersję sysprof-cli i kończy działanie"
#: src/tools/sysprof-cli.c:117
msgid "[CAPTURE_FILE] — Sysprof"
msgstr "[PLIK_PRZECHWYTYWANIA] — Sysprof"
#: src/tools/sysprof-cli.c:149
msgid "[CAPTURE_FILE] [-- COMMAND ARGS] — Sysprof"
msgstr "[PLIK_PRZECHWYTYWANIA] [-- POLECENIE PARAMETRY] — Sysprof"
#: src/tools/sysprof-cli.c:136
#: src/tools/sysprof-cli.c:168
#, c-format
msgid "Too many arguments were passed to sysprof-cli:"
msgstr "Przekazano za dużo parametrów do polecenia sysprof-cli:"
#. Translators: %s is a file name.
#: src/tools/sysprof-cli.c:193
#: src/tools/sysprof-cli.c:225
#, c-format
msgid "%s exists. Use --force to overwrite\n"
msgstr "Plik „%s” istnieje. Użycie opcji „--force” go zastąpi\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment