Commit fe16f105 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent 434fa580
......@@ -9,10 +9,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-12 12:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-22 15:06+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-15 01:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-17 15:16+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -20,95 +20,95 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:1
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:10
msgid "The theme to use"
msgstr "Téma, ktorá sa má použiť"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:2
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:11
msgid "The title of the tile theme to use."
msgstr "Názov témy vzhľadu polí, ktorá sa má použiť."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:3
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:15
msgid "Board size"
msgstr "Veľkosť hracej plochy"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:4
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:16
msgid "The size of the game board."
msgstr "Veľkosť hracej plochy."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:5
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:20
msgid "Board color count"
msgstr "Počet farieb na hracej ploche"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:6
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:21
msgid "The number of colors of tiles to use in the game."
msgstr "Počet farieb polí, ktoré sa použijú v hre."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:7
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:25
msgid "Is this the first run"
msgstr "Toto je prvé spustenie"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:8
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:26
msgid "Setting to decide whether to show first-run hint dialog or not."
msgstr ""
"Nastavenie, ktoré rozhoduje, či sa majú alebo nemajú zobraziť pomocné "
"dialógové okná ako po prvom spustení."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:9
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:30
msgid "Zealous animation"
msgstr "Zrýchlená animácia"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:10
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:31
msgid "Use more flashy, but slower, animations."
msgstr "Použiť efektnejšie ale pomalšie animácie."
#: ../data/preferences.ui.h:1
#: data/preferences.ui:31
msgid "Preferences"
msgstr "Nastavenia"
#: ../data/preferences.ui.h:2
#: data/preferences.ui:68
msgid "_Board size:"
msgstr "_Veľkosť hracieho poľa:"
#: ../data/preferences.ui.h:3
#: data/preferences.ui:84
msgid "_Number of colors:"
msgstr "_Počet farieb:"
#: ../data/preferences.ui.h:4
#: data/preferences.ui:142
msgid "Setup"
msgstr "Nastavenie"
#: ../data/preferences.ui.h:5
#: data/preferences.ui:180
msgid "_Theme:"
msgstr "_Téma:"
#: ../data/preferences.ui.h:6
#: data/preferences.ui:227
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad"
#: ../data/preferences.ui.h:7
#: data/preferences.ui:258
msgid "_Zealous Animation"
msgstr "_Zrýchlená animácia"
# PK: ??
# PM: Ide o nadpis v predvoľbách pod ktorým sa nastavuje plynulosť animácie
#: ../data/preferences.ui.h:8
#: data/preferences.ui:283
msgid "Operation"
msgstr "Prevádzka"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:1 ../data/swell-foop.desktop.in.h:1
#: ../src/swell-foop.vala:125 ../src/swell-foop.vala:150
#: ../src/swell-foop.vala:457 ../src/swell-foop.vala:539
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:7 data/swell-foop.desktop.in:3
#: src/swell-foop.vala:126 src/swell-foop.vala:156 src/swell-foop.vala:455
#: src/swell-foop.vala:537
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:2 ../data/swell-foop.desktop.in.h:2
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:8 data/swell-foop.desktop.in:4
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr "Vyčistite obrazovku odstraňovaním skupín farebných a tvarovaných polí"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:3
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
......@@ -122,7 +122,7 @@ msgstr ""
"skupinu polí odstránite, tým viac bodov dostanete, body získate aj pri "
"vyčistení celej hracej plochy."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:4
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:17
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
......@@ -130,16 +130,27 @@ msgstr ""
"Swell Foop je veľmi rýchla hra, ale hranie si môžete predĺžiť zmenou "
"veľkosti hracej plochy."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:5
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:42
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:3
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/swell-foop.desktop.in:6
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "hra;logická;stolová;eliminácia rovnakých;eliminácia zhodných;logika;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/swell-foop.desktop.in:8
#| msgid "Swell Foop"
msgid "swell-foop"
msgstr "swell-foop"
#: src/game-view.vala:320
msgid "_Play Again"
msgstr "_Hrať znovu"
#. Label showing the number of points at the end of the game
#: ../src/game-view.vala:472
#: src/game-view.vala:493
#, c-format
msgid "%u point"
msgid_plural "%u points"
......@@ -147,35 +158,39 @@ msgstr[0] "%u bodov"
msgstr[1] "%u bod"
msgstr[2] "%u body"
#: ../src/game-view.vala:473
#: src/game-view.vala:494
msgid "Game Over!"
msgstr "Koniec hry!"
#: ../src/score-dialog.vala:28 ../src/swell-foop.vala:144
#: src/score-dialog.vala:25
msgid "High Scores"
msgstr "Najvyššie skóre"
#: src/score-dialog.vala:28 src/swell-foop.vala:150
msgid "_Quit"
msgstr "U_končiť"
#: ../src/score-dialog.vala:29
#: src/score-dialog.vala:29
msgid "New Game"
msgstr "Nová hra"
#: ../src/score-dialog.vala:32
#: src/score-dialog.vala:32
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../src/score-dialog.vala:44
#: src/score-dialog.vala:44
msgid "Size:"
msgstr "Veľkosť:"
#: ../src/score-dialog.vala:69
#: src/score-dialog.vala:69
msgid "Date"
msgstr "Dátum"
#: ../src/score-dialog.vala:72
#: src/score-dialog.vala:72
msgid "Score"
msgstr "Skóre"
#: ../src/score-dialog.vala:166
#: src/score-dialog.vala:166
#, c-format
msgid "%u × %u, %u color"
msgid_plural "%u × %u, %u colors"
......@@ -183,11 +198,11 @@ msgstr[0] "%u × %u, %u farieb"
msgstr[1] "%u × %u, %u farba"
msgstr[2] "%u × %u, %u farby"
#: ../src/swell-foop.vala:79
#: src/swell-foop.vala:79
msgid "Welcome to Swell Foop"
msgstr "Vitajte v Swell Foop"
#: ../src/swell-foop.vala:82
#: src/swell-foop.vala:82
msgid ""
"Clear as many blocks as you can.\n"
"Fewer clicks means more points."
......@@ -195,57 +210,57 @@ msgstr ""
"Odstráňte čo najviac kameňov.\n"
"Čím menej klikov, tým viac bodov."
#: ../src/swell-foop.vala:85
#: src/swell-foop.vala:85
msgid "Let’s _Play"
msgstr "Poďme _hrať"
#: ../src/swell-foop.vala:138
msgid "_Scores"
msgstr "_Skóre"
#: src/swell-foop.vala:139 src/swell-foop.vala:499
msgid "_New Game"
msgstr "_Nová hra"
#: ../src/swell-foop.vala:139
#: src/swell-foop.vala:142
msgid "High _Scores"
msgstr "Najvyššie _skóre"
#: src/swell-foop.vala:145
msgid "_Preferences"
msgstr "Nas_tavenia"
#: ../src/swell-foop.vala:142
#: src/swell-foop.vala:148
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
#: ../src/swell-foop.vala:143
#: src/swell-foop.vala:149
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
#: ../src/swell-foop.vala:157
msgid "Start a new game"
msgstr "Začať novú hru"
#: ../src/swell-foop.vala:185
#: src/swell-foop.vala:185
msgid "Small"
msgstr "Malá"
#: ../src/swell-foop.vala:186
#: src/swell-foop.vala:186
msgid "Normal"
msgstr "Normálna"
# veľkosť hracej plochy
#: ../src/swell-foop.vala:187
#: src/swell-foop.vala:187
msgid "Large"
msgstr "Veľká"
#: ../src/swell-foop.vala:263
#: src/swell-foop.vala:261
#, c-format
msgid "Score: %u"
msgstr "Skóre: %u"
#: ../src/swell-foop.vala:322
#: src/swell-foop.vala:320
msgid "Colors"
msgstr "Farby"
#: ../src/swell-foop.vala:326
#: src/swell-foop.vala:324
msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Tvary a farby"
#: ../src/swell-foop.vala:460
#: src/swell-foop.vala:458
msgid ""
"I want to play that game!\n"
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!"
......@@ -255,11 +270,11 @@ msgstr ""
"zmiznú!"
# PŠ: ja by som to neprekladal
#: ../src/swell-foop.vala:461
#: src/swell-foop.vala:459
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
msgstr "Autorské práva © 2009 Tim Horton"
#: ../src/swell-foop.vala:466
#: src/swell-foop.vala:464
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Stanislav Višňovský (visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz)\n"
......@@ -268,14 +283,13 @@ msgstr ""
"Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>\n"
"Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
#: ../src/swell-foop.vala:499
#: src/swell-foop.vala:497
msgid "Abandon this game to start a new one?"
msgstr "Chcete vzdať túto hru a začať novú hru?"
#: ../src/swell-foop.vala:500
#: src/swell-foop.vala:498
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
#: ../src/swell-foop.vala:501
msgid "_New Game"
msgstr "_Nová hra"
#~ msgid "Start a new game"
#~ msgstr "Začať novú hru"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment