Commit dfc102f7 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent a7eaa587
# Polish translation for swell-foop help.
# Copyright © 2017 the swell-foop authors.
# This file is distributed under the same license as the swell-foop package.
# This file is distributed under the same license as the swell-foop help.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: swell-foop-help\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-11 20:36+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-30 19:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-16 02:55+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
......
# Polish translation for swell-foop.
# Copyright © 1998-2016 the swell-foop authors.
# Copyright © 1998-2018 the swell-foop authors.
# This file is distributed under the same license as the swell-foop package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1998-2002.
# Marcin Gorycki <mgo@olicom.dk>, 1999.
......@@ -12,15 +12,16 @@
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008.
# Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010.
# Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2016.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: swell-foop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-16 14:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-11-16 14:02+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-30 19:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-05 01:12+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -30,92 +31,92 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:1
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:10
msgid "The theme to use"
msgstr "Używany motyw"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:2
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:11
msgid "The title of the tile theme to use."
msgstr "Nazwa używanego motywu płytek."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:3
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:15
msgid "Board size"
msgstr "Rozmiar planszy"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:4
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:16
msgid "The size of the game board."
msgstr "Rozmiar planszy do gry."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:5
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:20
msgid "Board color count"
msgstr "Liczba kolorów planszy"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:6
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:21
msgid "The number of colors of tiles to use in the game."
msgstr "Liczba kolorów płytek w grze."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:7
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:25
msgid "Is this the first run"
msgstr "Czy jest to pierwsze uruchomienie"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:8
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:26
msgid "Setting to decide whether to show first-run hint dialog or not."
msgstr ""
"Ustawienie decydujące, czy wyświetlić okno z podpowiedzią podczas pierwszego "
"uruchomienia."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:9
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:30
msgid "Zealous animation"
msgstr "Intensywna animacja"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:10
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:31
msgid "Use more flashy, but slower, animations."
msgstr "Użycie bardziej krzykliwej, ale wolniejszej animacji."
#: ../data/preferences.ui.h:1
#: data/preferences.ui:31
msgid "Preferences"
msgstr "Preferencje"
#: ../data/preferences.ui.h:2
#: data/preferences.ui:68
msgid "_Board size:"
msgstr "_Rozmiar planszy:"
#: ../data/preferences.ui.h:3
#: data/preferences.ui:84
msgid "_Number of colors:"
msgstr "_Liczba kolorów:"
#: ../data/preferences.ui.h:4
#: data/preferences.ui:142
msgid "Setup"
msgstr "Ustawienia"
#: ../data/preferences.ui.h:5
#: data/preferences.ui:180
msgid "_Theme:"
msgstr "_Motyw:"
#: ../data/preferences.ui.h:6
#: data/preferences.ui:227
msgid "Appearance"
msgstr "Wygląd"
#: ../data/preferences.ui.h:7
#: data/preferences.ui:258
msgid "_Zealous Animation"
msgstr "_Intensywna animacja"
#: ../data/preferences.ui.h:8
#: data/preferences.ui:283
msgid "Operation"
msgstr "Działanie"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:1 ../data/swell-foop.desktop.in.h:1
#: ../src/swell-foop.vala:125 ../src/swell-foop.vala:150
#: ../src/swell-foop.vala:457 ../src/swell-foop.vala:539
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:7 data/swell-foop.desktop.in:3
#: src/swell-foop.vala:126 src/swell-foop.vala:156 src/swell-foop.vala:455
#: src/swell-foop.vala:537
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:2 ../data/swell-foop.desktop.in.h:2
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:8 data/swell-foop.desktop.in:4
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr ""
"Czyszczenie planszy przez usuwanie grup płytek jednego koloru i kształtu"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:3
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
......@@ -128,7 +129,7 @@ msgstr ""
"miejsce. Nie można usuwać pojedynczych płytek. Można uzyskać więcej punktów "
"czyszcząc większe grupy płytek, a także za wyczyszczenie całej planszy."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:4
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:17
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
......@@ -136,16 +137,26 @@ msgstr ""
"W Swell Foop gra się zawsze bardzo szybko, ale można ją nieco wydłużyć "
"zmieniając rozmiar planszy."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:5
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:42
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:3
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/swell-foop.desktop.in:6
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "gra;gierka;logiczna;logika;planszowa;plansza;dopasowywanie;dopasuj;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/swell-foop.desktop.in:8
msgid "swell-foop"
msgstr "swell-foop"
#: src/game-view.vala:320
msgid "_Play Again"
msgstr "_Zagraj jeszcze raz"
#. Label showing the number of points at the end of the game
#: ../src/game-view.vala:472
#: src/game-view.vala:493
#, c-format
msgid "%u point"
msgid_plural "%u points"
......@@ -153,35 +164,39 @@ msgstr[0] "%u punkt"
msgstr[1] "%u punkty"
msgstr[2] "%u punktów"
#: ../src/game-view.vala:473
#: src/game-view.vala:494
msgid "Game Over!"
msgstr "Koniec gry!"
#: ../src/score-dialog.vala:28 ../src/swell-foop.vala:144
#: src/score-dialog.vala:25
msgid "High Scores"
msgstr "Najlepsze wyniki"
#: src/score-dialog.vala:28 src/swell-foop.vala:150
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
#: ../src/score-dialog.vala:29
#: src/score-dialog.vala:29
msgid "New Game"
msgstr "Nowa gra"
#: ../src/score-dialog.vala:32
#: src/score-dialog.vala:32
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../src/score-dialog.vala:44
#: src/score-dialog.vala:44
msgid "Size:"
msgstr "Rozmiar:"
#: ../src/score-dialog.vala:69
#: src/score-dialog.vala:69
msgid "Date"
msgstr "Data"
#: ../src/score-dialog.vala:72
#: src/score-dialog.vala:72
msgid "Score"
msgstr "Wynik"
#: ../src/score-dialog.vala:166
#: src/score-dialog.vala:166
#, c-format
msgid "%u × %u, %u color"
msgid_plural "%u × %u, %u colors"
......@@ -189,11 +204,11 @@ msgstr[0] "%u×%u, %u kolor"
msgstr[1] "%u×%u, %u kolory"
msgstr[2] "%u×%u, %u kolorów"
#: ../src/swell-foop.vala:79
#: src/swell-foop.vala:79
msgid "Welcome to Swell Foop"
msgstr "Witamy w grze Swell Foop"
#: ../src/swell-foop.vala:82
#: src/swell-foop.vala:82
msgid ""
"Clear as many blocks as you can.\n"
"Fewer clicks means more points."
......@@ -201,56 +216,56 @@ msgstr ""
"Należy wyczyścić jak najwięcej płytek.\n"
"Mniej kliknięć oznacza więcej punktów."
#: ../src/swell-foop.vala:85
#: src/swell-foop.vala:85
msgid "Let’s _Play"
msgstr "_Zacznij grę"
#: ../src/swell-foop.vala:138
msgid "_Scores"
msgstr "_Wyniki"
#: src/swell-foop.vala:139 src/swell-foop.vala:499
msgid "_New Game"
msgstr "_Nowa gra"
#: src/swell-foop.vala:142
msgid "High _Scores"
msgstr "Najlepsze _wyniki"
#: ../src/swell-foop.vala:139
#: src/swell-foop.vala:145
msgid "_Preferences"
msgstr "P_referencje"
msgstr "_Preferencje"
#: ../src/swell-foop.vala:142
#: src/swell-foop.vala:148
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: ../src/swell-foop.vala:143
#: src/swell-foop.vala:149
msgid "_About"
msgstr "_O grze"
#: ../src/swell-foop.vala:157
msgid "Start a new game"
msgstr "Rozpoczyna nową grę"
#: ../src/swell-foop.vala:185
#: src/swell-foop.vala:185
msgid "Small"
msgstr "Mała"
#: ../src/swell-foop.vala:186
#: src/swell-foop.vala:186
msgid "Normal"
msgstr "Standardowa"
#: ../src/swell-foop.vala:187
#: src/swell-foop.vala:187
msgid "Large"
msgstr "Duża"
#: ../src/swell-foop.vala:263
#: src/swell-foop.vala:261
#, c-format
msgid "Score: %u"
msgstr "Punkty: %u"
#: ../src/swell-foop.vala:322
#: src/swell-foop.vala:320
msgid "Colors"
msgstr "Kolory"
#: ../src/swell-foop.vala:326
#: src/swell-foop.vala:324
msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Kształty i kolory"
#: ../src/swell-foop.vala:460
#: src/swell-foop.vala:458
msgid ""
"I want to play that game!\n"
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!"
......@@ -258,11 +273,11 @@ msgstr ""
"Gra polegająca na czyszczeniu planszy przez\n"
"usuwanie grup płytek jednego koloru i kształtu"
#: ../src/swell-foop.vala:461
#: src/swell-foop.vala:459
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
#: ../src/swell-foop.vala:466
#: src/swell-foop.vala:464
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1998-2002\n"
......@@ -276,17 +291,13 @@ msgstr ""
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008\n"
"Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010\n"
"Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2016\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2016"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2018\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2018"
#: ../src/swell-foop.vala:499
#: src/swell-foop.vala:497
msgid "Abandon this game to start a new one?"
msgstr "Porzucić tę grę, aby rozpocząć nową?"
#: ../src/swell-foop.vala:500
#: src/swell-foop.vala:498
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: ../src/swell-foop.vala:501
msgid "_New Game"
msgstr "_Nowa gra"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment