Commit beff1996 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 5ad16033
Pipeline #61378 passed with stage
in 38 seconds
# Danish translation of gnome-games.
# Copyright (C) 1998-2018 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1998-2019 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-games package.
# Anders Wegge Jakobsen <wegge@wegge.dk>, 1998.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1998-2001
......@@ -7,16 +7,15 @@
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004, 05.
# flemming christensen <fc@stromata.dk>, 2011.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007-2018.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007-2019.
#
# Husk at tilføje dig i credit-listen (besked id "translator-credits")
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-04 06:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-02 18:36+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/swell-foop/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-08 19:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-13 00:22+0100\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -25,6 +24,57 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
# Yuck! Der er folk der kritiserer the GIMP for at have valgt et dårligt navn...
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.SwellFoop.desktop.in:3 src/swell-foop.vala:128
#: src/swell-foop.vala:154 src/swell-foop.vala:460 src/swell-foop.vala:542
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.SwellFoop.desktop.in:4
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr ""
"Ryd skærmen ved at fjerne grupper af ensfarvede og ens udformede brikker"
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
"causing other squares to fall into place. It is not possible to remove a "
"single square at a time. You get far more points for clearing a larger group "
"of squares, and also for clearing the entire board."
msgstr ""
"Fjern så mange firkanter som muligt fra brættet. Klik på en gruppe af "
"firkanter af samme farve for at få dem alle til at forsvinde i én ordentlig "
"omgang, eller “swell foop”, så andre firkanter falder ned på deres plads. "
"Det er ikke muligt at fjerne en enkelt firkant ad gangen. Du får langt flere "
"points for at rydde en større gruppe firkanter, og også for at rydde hele "
"brættet."
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:17
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
msgstr ""
"Swell Foop er altid meget hurtigt at spille, men du kan få det til at vare "
"lidt længere ved at ændre brætstørrelse."
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:42
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.SwellFoop.desktop.in:6
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "spil;logik;bræt;samme;matching;match;"
# Yuck! Der er folk der kritiserer the GIMP for at have valgt et dårligt navn...
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.SwellFoop.desktop.in:8
msgid "org.gnome.SwellFoop"
msgstr "org.gnome.SwellFoop"
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:10
msgid "The theme to use"
msgstr "Temaet der skal benyttes"
......@@ -100,68 +150,19 @@ msgstr "_Ivrig animation"
msgid "Operation"
msgstr "Operation"
# Yuck! Der er folk der kritiserer the GIMP for at have valgt et dårligt navn...
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:7 data/swell-foop.desktop.in:3
#: src/swell-foop.vala:126 src/swell-foop.vala:156 src/swell-foop.vala:455
#: src/swell-foop.vala:537
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:8 data/swell-foop.desktop.in:4
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr ""
"Ryd skærmen ved at fjerne grupper af ensfarvede og ens udformede brikker"
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
"causing other squares to fall into place. It is not possible to remove a "
"single square at a time. You get far more points for clearing a larger group "
"of squares, and also for clearing the entire board."
msgstr ""
"Fjern så mange firkanter som muligt fra brættet. Klik på en gruppe af "
"firkanter af samme farve for at få dem alle til at forsvinde i én ordentlig "
"omgang, eller “swell foop”, så andre firkanter falder ned på deres plads. "
"Det er ikke muligt at fjerne en enkelt firkant ad gangen. Du får langt flere "
"points for at rydde en større gruppe firkanter, og også for at rydde hele "
"brættet."
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:17
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
msgstr ""
"Swell Foop er altid meget hurtigt at spille, men du kan få det til at vare "
"lidt længere ved at ændre brætstørrelse."
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:42
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/swell-foop.desktop.in:6
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "spil;logik;bræt;samme;matching;match;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/swell-foop.desktop.in:8
msgid "swell-foop"
msgstr "swell-foop"
#: src/game-view.vala:320
#: src/game-view.vala:322
msgid "_Play Again"
msgstr "_Spil igen"
#. Label showing the number of points at the end of the game
#: src/game-view.vala:493
#: src/game-view.vala:495
#, c-format
msgid "%u point"
msgid_plural "%u points"
msgstr[0] "%u point"
msgstr[1] "%u point"
#: src/game-view.vala:494
#: src/game-view.vala:496
msgid "Game Over!"
msgstr "Spillet er slut!"
......@@ -169,7 +170,7 @@ msgstr "Spillet er slut!"
msgid "High Scores"
msgstr "Resultater"
#: src/score-dialog.vala:28 src/swell-foop.vala:150
#: src/score-dialog.vala:28
msgid "_Quit"
msgstr "_Afslut"
......@@ -200,11 +201,11 @@ msgid_plural "%u × %u, %u colors"
msgstr[0] "%u × %u, %u farve"
msgstr[1] "%u × %u, %u farver"
#: src/swell-foop.vala:79
#: src/swell-foop.vala:81
msgid "Welcome to Swell Foop"
msgstr "Velkommen til Swell Foop"
#: src/swell-foop.vala:82
#: src/swell-foop.vala:84
msgid ""
"Clear as many blocks as you can.\n"
"Fewer clicks means more points."
......@@ -212,19 +213,19 @@ msgstr ""
"Ryd så mange blokke, du kan.\n"
"Færre klik betyder flere points."
#: src/swell-foop.vala:85
#: src/swell-foop.vala:87
msgid "Let’s _Play"
msgstr "Lad os _spille"
#: src/swell-foop.vala:139 src/swell-foop.vala:499
#: src/swell-foop.vala:141 src/swell-foop.vala:504
msgid "_New Game"
msgstr "_Nyt spil"
#: src/swell-foop.vala:142
#: src/swell-foop.vala:144
msgid "High _Scores"
msgstr "_Resultater"
#: src/swell-foop.vala:145
#: src/swell-foop.vala:147
msgid "_Preferences"
msgstr "_Indstillinger"
......@@ -233,35 +234,35 @@ msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#: src/swell-foop.vala:149
msgid "_About"
msgstr "_Om"
msgid "_About Swell Foop"
msgstr "_Om Swell Foop"
#: src/swell-foop.vala:185
#: src/swell-foop.vala:190
msgid "Small"
msgstr "Lille"
#: src/swell-foop.vala:186
#: src/swell-foop.vala:191
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: src/swell-foop.vala:187
#: src/swell-foop.vala:192
msgid "Large"
msgstr "Stor"
#: src/swell-foop.vala:261
#: src/swell-foop.vala:266
#, c-format
msgid "Score: %u"
msgstr "Stilling: %u"
#: src/swell-foop.vala:320
#: src/swell-foop.vala:325
msgid "Colors"
msgstr "Farver"
#: src/swell-foop.vala:324
#: src/swell-foop.vala:329
msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Former og farver"
#: src/swell-foop.vala:458
#: src/swell-foop.vala:463
msgid ""
"I want to play that game!\n"
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!"
......@@ -269,11 +270,11 @@ msgstr ""
"Jeg vil spille det der spil!\n"
"Du ved, de lyser op, du klikker på dem og de forsvinder!"
#: src/swell-foop.vala:459
#: src/swell-foop.vala:464
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
msgstr "Ophavsret © 2009 Tim Horton"
#: src/swell-foop.vala:464
#: src/swell-foop.vala:469
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Anders Wegge Jakobsen\n"
......@@ -286,13 +287,19 @@ msgstr ""
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
#: src/swell-foop.vala:497
#: src/swell-foop.vala:502
msgid "Abandon this game to start a new one?"
msgstr "Forkast dette spil for at starte et nyt?"
#: src/swell-foop.vala:498
#: src/swell-foop.vala:503
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#~ msgid "swell-foop"
#~ msgstr "swell-foop"
#~ msgid "_About"
#~ msgstr "_Om"
#~ msgid "Start a new game"
#~ msgstr "Start et nyt spil"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment