Commit b77d07e1 authored by Jan Kyselica's avatar Jan Kyselica Committed by Peter Mráz

Updated slovak translation

parent a88fd520
# Slovak translation for gnome-games.
# Copyright (C) 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-games package.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2003.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005, 2008.
# Peter Mráz <etkinator@gmail.com>, 2010, 2011.
# Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>, 2013.
# Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>, 2013-2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-12 07:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-12 10:16+0100\n"
"Last-Translator: Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-06 11:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-22 21:11+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:1
msgid "The theme to use"
msgstr "Téma, ktorá sa má použiť"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:2
msgid "The title of the tile theme to use."
msgstr "Názov témy vzhľadu polí, ktorá sa má použiť."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:3
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:3
msgid "Board size"
msgstr "Veľkosť hracej plochy"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:4
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:4
msgid "The size of the game board."
msgstr "Veľkosť hracej plochy."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:5
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:5
msgid "Board color count"
msgstr "Počet farieb na hracej ploche"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:6
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:6
msgid "The number of colors of tiles to use in the game."
msgstr "Počet farieb polí, ktoré sa použijú v hre."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:7
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:7
msgid "Zealous animation"
msgstr "Zrýchlená animácia"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:8
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:8
msgid "Use more flashy, but slower, animations."
msgstr "Použiť efektnejšie ale pomalšie animácie."
#: ../data/preferences.ui.h:1 ../data/swell-foop.desktop.in.in.h:1
#: ../src/swell-foop.vala:67 ../src/swell-foop.vala:399
#: ../src/swell-foop.vala:462
msgid "Swell Foop"
msgstr "Jednou ranou"
#: ../data/preferences.ui.h:1
msgid "Preferences"
msgstr "Nastavenia"
#: ../data/preferences.ui.h:2
msgid "_Board size:"
......@@ -68,32 +67,64 @@ msgid "_Number of colors:"
msgstr "_Počet farieb:"
#: ../data/preferences.ui.h:4
msgid "2"
msgstr "2"
#: ../data/preferences.ui.h:5
msgid "Setup"
msgstr "Nastavenie"
#: ../data/preferences.ui.h:5
#: ../data/preferences.ui.h:6
msgid "_Theme:"
msgstr "_Téma:"
#: ../data/preferences.ui.h:6
#: ../data/preferences.ui.h:7
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad"
#: ../data/preferences.ui.h:7
#: ../data/preferences.ui.h:8
msgid "_Zealous Animation"
msgstr "_Zrýchlená animácia"
# PK: ??
# PM: Ide o nadpis v predvoľbách pod ktorým sa nastavuje plynulosť animácie
#: ../data/preferences.ui.h:8
#: ../data/preferences.ui.h:9
msgid "Operation"
msgstr "Prevádzka"
#: ../data/swell-foop.desktop.in.in.h:2
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
"causing other squares to fall into place. It is not possible to remove a "
"single square at a time. You get far more points for clearing a larger group "
"of squares, and also for clearing the entire board."
msgstr ""
"Odstráňte jednou ranou čo najviac polí z hracej plochy. Kliknutie na skupinu "
"polí rovnakej farby odstráni naraz všetky tieto polia a ostatné polia spadnú "
"do voľného priestoru. Samostatné pole nie je možné odstrániť. Čím väčšiu "
"skupinu polí odstránite, tým viac bodov dostanete, body získate aj pri "
"vyčistení celej hracej plochy."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
msgstr ""
"Jednou ranou je veľmi rýchla hra, ale hranie si môžete predĺžiť zmenou "
"veľkosti hracej plochy."
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:1 ../src/swell-foop.vala:69
#: ../src/swell-foop.vala:95 ../src/swell-foop.vala:388
#: ../src/swell-foop.vala:469
msgid "Swell Foop"
msgstr "Jednou ranou"
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:2
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr "Vyčistite obrazovku odstraňovaním skupín farebných a tvarovaných polí"
#: ../data/swell-foop.desktop.in.in.h:3
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:3
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "hra;logická;stolová;eliminácia rovnakých;eliminácia zhodných;logika;"
......@@ -107,66 +138,92 @@ msgstr[1] "%u bod"
msgstr[2] "%u body"
#: ../src/game-view.vala:444
#, c-format
msgid "Game Over!"
msgstr "Koniec hry!"
#: ../src/swell-foop.vala:79
#: ../src/score-dialog.vala:28 ../src/swell-foop.vala:89
msgid "_Quit"
msgstr "U_končiť"
#: ../src/score-dialog.vala:29
msgid "New Game"
msgstr "Nová hra"
#: ../src/score-dialog.vala:32
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../src/score-dialog.vala:44
msgid "Size:"
msgstr "Veľkosť:"
#: ../src/score-dialog.vala:69
msgid "Date"
msgstr "Dátum"
#: ../src/score-dialog.vala:72
msgid "Score"
msgstr "Skóre"
#: ../src/score-dialog.vala:166
#, c-format
msgid "%u × %u, %u color"
msgid_plural "%u × %u, %u colors"
msgstr[0] "%u × %u, %u farieb"
msgstr[1] "%u × %u, %u farba"
msgstr[2] "%u × %u, %u farby"
#: ../src/swell-foop.vala:82 ../src/swell-foop.vala:431
msgid "_New Game"
msgstr "_Nová hra"
#: ../src/swell-foop.vala:80
#: ../src/swell-foop.vala:83
msgid "_Scores"
msgstr "_Skóre"
#: ../src/swell-foop.vala:81
#: ../src/swell-foop.vala:84
msgid "_Preferences"
msgstr "Nas_tavenia"
#: ../src/swell-foop.vala:84
#: ../src/swell-foop.vala:87
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
#: ../src/swell-foop.vala:85
#: ../src/swell-foop.vala:88
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
#: ../src/swell-foop.vala:88
msgid "_Quit"
msgstr "U_končiť"
#: ../src/swell-foop.vala:98
msgid "_New"
msgstr "_Nová"
#: ../src/swell-foop.vala:104
msgid "Start a new game"
msgstr "Začať novú hru"
#: ../src/swell-foop.vala:135
#: ../src/swell-foop.vala:122
msgid "Small"
msgstr "Malá"
#: ../src/swell-foop.vala:136
#: ../src/swell-foop.vala:123
msgid "Normal"
msgstr "Normálna"
# veľkosť hracej plochy
#: ../src/swell-foop.vala:137
#: ../src/swell-foop.vala:124
msgid "Large"
msgstr "Veľká"
#. I left one more blank space at the end to make the score not too close to the window border
#: ../src/swell-foop.vala:213
#: ../src/swell-foop.vala:199
#, c-format
msgid "Score: %4u "
msgstr "Skóre: %4u"
msgid "Score: %u"
msgstr "Skóre: %u"
#: ../src/swell-foop.vala:265
#: ../src/swell-foop.vala:253
msgid "Colors"
msgstr "Farby"
#: ../src/swell-foop.vala:269
#: ../src/swell-foop.vala:257
msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Tvary a farby"
#: ../src/swell-foop.vala:402
#: ../src/swell-foop.vala:391
msgid ""
"I want to play that game!\n"
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!\n"
......@@ -180,11 +237,11 @@ msgstr ""
"Hra Jednou ranou je súčasťou Hier GNOME."
# PŠ: ja by som to neprekladal
#: ../src/swell-foop.vala:403
#: ../src/swell-foop.vala:392
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
msgstr "Autorské práva © 2009 Tim Horton"
#: ../src/swell-foop.vala:409
#: ../src/swell-foop.vala:397
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Stanislav Višňovský (visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz)\n"
......@@ -192,30 +249,16 @@ msgstr ""
"Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>"
#: ../src/swell-foop.vala:412
msgid "GNOME Games web site"
msgstr "Webové stránky Hier GNOME"
#: ../src/swell-foop.vala:429
msgid "Abandon this game to start a new one?"
msgstr "Chcete vzdať túto hru a začať novú hru?"
#: ../src/swell-foop.vala:497
msgid "New Game"
msgstr "Nová hra"
#: ../src/swell-foop.vala:512
msgid "Size:"
msgstr "Veľkosť:"
#: ../src/swell-foop.vala:537
msgid "Date"
msgstr "Dátum"
#: ../src/swell-foop.vala:430
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
#: ../src/swell-foop.vala:540
msgid "Score"
msgstr "Skóre"
#~ msgid "_New"
#~ msgstr "_Nová"
#: ../src/swell-foop.vala:620
#, c-format
msgid "%u × %u, %u color"
msgid_plural "%u × %u, %u colors"
msgstr[0] "%u × %u, %u farieb"
msgstr[1] "%u × %u, %u farba"
msgstr[2] "%u × %u, %u farby"
#~ msgid "GNOME Games web site"
#~ msgstr "Webové stránky Hier GNOME"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment