Commit b03dbee8 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent 14e619f3
......@@ -11,16 +11,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-06 11:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-22 21:11+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-22 11:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-22 17:08+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.4\n"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:1
msgid "The theme to use"
......@@ -47,10 +47,20 @@ msgid "The number of colors of tiles to use in the game."
msgstr "Počet farieb polí, ktoré sa použijú v hre."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:7
msgid "Is this the first run"
msgstr "Toto je prvé spustenie"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:8
msgid "Setting to decide whether to show first-run hint dialog or not."
msgstr ""
"Nastavenie, ktoré rozhoduje, či sa majú alebo nemajú zobraziť pomocné dialógové okná "
"ako po prvom spustení."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:9
msgid "Zealous animation"
msgstr "Zrýchlená animácia"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:8
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:10
msgid "Use more flashy, but slower, animations."
msgstr "Použiť efektnejšie ale pomalšie animácie."
......@@ -67,69 +77,65 @@ msgid "_Number of colors:"
msgstr "_Počet farieb:"
#: ../data/preferences.ui.h:4
msgid "2"
msgstr "2"
#: ../data/preferences.ui.h:5
msgid "Setup"
msgstr "Nastavenie"
#: ../data/preferences.ui.h:6
#: ../data/preferences.ui.h:5
msgid "_Theme:"
msgstr "_Téma:"
#: ../data/preferences.ui.h:7
#: ../data/preferences.ui.h:6
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad"
#: ../data/preferences.ui.h:8
#: ../data/preferences.ui.h:7
msgid "_Zealous Animation"
msgstr "_Zrýchlená animácia"
# PK: ??
# PM: Ide o nadpis v predvoľbách pod ktorým sa nastavuje plynulosť animácie
#: ../data/preferences.ui.h:9
#: ../data/preferences.ui.h:8
msgid "Operation"
msgstr "Prevádzka"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:1 ../data/swell-foop.desktop.in.h:1
#: ../src/swell-foop.vala:120 ../src/swell-foop.vala:145 ../src/swell-foop.vala:455
#: ../src/swell-foop.vala:537
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:2 ../data/swell-foop.desktop.in.h:2
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr "Vyčistite obrazovku odstraňovaním skupín farebných a tvarovaných polí"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
"causing other squares to fall into place. It is not possible to remove a "
"single square at a time. You get far more points for clearing a larger group "
"of squares, and also for clearing the entire board."
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of squares of "
"the same color to make them all disappear in one fell swoop, causing other squares "
"to fall into place. It is not possible to remove a single square at a time. You get "
"far more points for clearing a larger group of squares, and also for clearing the "
"entire board."
msgstr ""
"Odstráňte jednou ranou čo najviac polí z hracej plochy. Kliknutie na skupinu "
"polí rovnakej farby odstráni naraz všetky tieto polia a ostatné polia spadnú "
"do voľného priestoru. Samostatné pole nie je možné odstrániť. Čím väčšiu "
"skupinu polí odstránite, tým viac bodov dostanete, body získate aj pri "
"vyčistení celej hracej plochy."
"Odstráňte jednou ranou čo najviac polí z hracej plochy. Kliknutie na skupinu polí "
"rovnakej farby odstráni naraz všetky tieto polia a ostatné polia spadnú do voľného "
"priestoru. Samostatné pole nie je možné odstrániť. Čím väčšiu skupinu polí "
"odstránite, tým viac bodov dostanete, body získate aj pri vyčistení celej hracej "
"plochy."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer by "
"changing the board size."
msgstr ""
"Jednou ranou je veľmi rýchla hra, ale hranie si môžete predĺžiť zmenou "
"veľkosti hracej plochy."
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:1 ../src/swell-foop.vala:69
#: ../src/swell-foop.vala:95 ../src/swell-foop.vala:388
#: ../src/swell-foop.vala:469
msgid "Swell Foop"
msgstr "Jednou ranou"
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:2
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr "Vyčistite obrazovku odstraňovaním skupín farebných a tvarovaných polí"
"Swell Foop je veľmi rýchla hra, ale hranie si môžete predĺžiť zmenou veľkosti hracej "
"plochy."
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:3
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "hra;logická;stolová;eliminácia rovnakých;eliminácia zhodných;logika;"
#. Label showing the number of points at the end of the game
#: ../src/game-view.vala:443
#: ../src/game-view.vala:472
#, c-format
msgid "%u point"
msgid_plural "%u points"
......@@ -137,11 +143,11 @@ msgstr[0] "%u bodov"
msgstr[1] "%u bod"
msgstr[2] "%u body"
#: ../src/game-view.vala:444
#: ../src/game-view.vala:473
msgid "Game Over!"
msgstr "Koniec hry!"
#: ../src/score-dialog.vala:28 ../src/swell-foop.vala:89
#: ../src/score-dialog.vala:28 ../src/swell-foop.vala:139
msgid "_Quit"
msgstr "U_končiť"
......@@ -173,90 +179,105 @@ msgstr[0] "%u × %u, %u farieb"
msgstr[1] "%u × %u, %u farba"
msgstr[2] "%u × %u, %u farby"
#: ../src/swell-foop.vala:82 ../src/swell-foop.vala:431
msgid "_New Game"
msgstr "_Nová hra"
#: ../src/swell-foop.vala:79
msgid "Welcome to Swell Foop"
msgstr "Vitajte v Swell Foop"
#: ../src/swell-foop.vala:83
#: ../src/swell-foop.vala:82
msgid ""
"Clear as many blocks as you can.\n"
"Fewer clicks means more points."
msgstr ""
"Odstráňte čo najviac kameňov.\n"
"Čím menej klikov, tým viac bodov."
#: ../src/swell-foop.vala:85
msgid "Let's _Play"
msgstr "Poďme _hrať"
#: ../src/swell-foop.vala:133
msgid "_Scores"
msgstr "_Skóre"
#: ../src/swell-foop.vala:84
#: ../src/swell-foop.vala:134
msgid "_Preferences"
msgstr "Nas_tavenia"
#: ../src/swell-foop.vala:87
#: ../src/swell-foop.vala:137
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
#: ../src/swell-foop.vala:88
#: ../src/swell-foop.vala:138
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
#: ../src/swell-foop.vala:104
#: ../src/swell-foop.vala:154
msgid "Start a new game"
msgstr "Začať novú hru"
#: ../src/swell-foop.vala:122
#: ../src/swell-foop.vala:183
msgid "Small"
msgstr "Malá"
#: ../src/swell-foop.vala:123
#: ../src/swell-foop.vala:184
msgid "Normal"
msgstr "Normálna"
# veľkosť hracej plochy
#: ../src/swell-foop.vala:124
#: ../src/swell-foop.vala:185
msgid "Large"
msgstr "Veľká"
#: ../src/swell-foop.vala:199
#: ../src/swell-foop.vala:261
#, c-format
msgid "Score: %u"
msgstr "Skóre: %u"
#: ../src/swell-foop.vala:253
#: ../src/swell-foop.vala:320
msgid "Colors"
msgstr "Farby"
#: ../src/swell-foop.vala:257
#: ../src/swell-foop.vala:324
msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Tvary a farby"
#: ../src/swell-foop.vala:391
#: ../src/swell-foop.vala:458
msgid ""
"I want to play that game!\n"
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!\n"
"\n"
"Swell Foop is a part of GNOME Games."
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!"
msgstr ""
"Túto hru si zamilujete!\n"
"Stačí nájsť veľa rovnakých kameňov pokope, a keď na jeden kliknete, všetky "
"zmiznú!\n"
"\n"
"Hra Jednou ranou je súčasťou Hier GNOME."
"Stačí nájsť veľa rovnakých kameňov pokope, a keď na jeden kliknete, všetky zmiznú!"
# PŠ: ja by som to neprekladal
#: ../src/swell-foop.vala:392
#: ../src/swell-foop.vala:459
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
msgstr "Autorské práva © 2009 Tim Horton"
#: ../src/swell-foop.vala:397
#: ../src/swell-foop.vala:464
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Stanislav Višňovský (visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz)\n"
"Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>"
"Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>\n"
"Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
#: ../src/swell-foop.vala:429
#: ../src/swell-foop.vala:497
msgid "Abandon this game to start a new one?"
msgstr "Chcete vzdať túto hru a začať novú hru?"
#: ../src/swell-foop.vala:430
#: ../src/swell-foop.vala:498
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
#: ../src/swell-foop.vala:499
msgid "_New Game"
msgstr "_Nová hra"
#~ msgid "2"
#~ msgstr "2"
#~ msgid "_New"
#~ msgstr "_Nová"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment