Commit 9b1167bf authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 7512eb8d
Pipeline #55809 passed with stage
in 1 minute and 22 seconds
# Polish translation for swell-foop.
# Copyright © 1998-2018 the swell-foop authors.
# Copyright © 1998-2019 the swell-foop authors.
# This file is distributed under the same license as the swell-foop package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1998-2002.
# Marcin Gorycki <mgo@olicom.dk>, 1999.
......@@ -12,16 +12,15 @@
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008.
# Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010.
# Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2018.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2018.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: swell-foop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-30 19:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-05 01:12+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/swell-foop/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-08 19:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-03 18:22+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -31,6 +30,53 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.SwellFoop.desktop.in:3 src/swell-foop.vala:128
#: src/swell-foop.vala:154 src/swell-foop.vala:460 src/swell-foop.vala:542
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.SwellFoop.desktop.in:4
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr ""
"Czyszczenie planszy przez usuwanie grup płytek jednego koloru i kształtu"
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
"causing other squares to fall into place. It is not possible to remove a "
"single square at a time. You get far more points for clearing a larger group "
"of squares, and also for clearing the entire board."
msgstr ""
"Należy usunąć jak najwięcej płytek z planszy. Grupy płytek tego samego "
"koloru znikają po kliknięciu, powodując spadnięcie innych płytek na ich "
"miejsce. Nie można usuwać pojedynczych płytek. Można uzyskać więcej punktów "
"czyszcząc większe grupy płytek, a także za wyczyszczenie całej planszy."
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:17
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
msgstr ""
"W Swell Foop gra się zawsze bardzo szybko, ale można ją nieco wydłużyć "
"zmieniając rozmiar planszy."
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:42
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.SwellFoop.desktop.in:6
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "gra;gierka;logiczna;logika;planszowa;plansza;dopasowywanie;dopasuj;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.SwellFoop.desktop.in:8
msgid "org.gnome.SwellFoop"
msgstr "org.gnome.SwellFoop"
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:10
msgid "The theme to use"
msgstr "Używany motyw"
......@@ -105,58 +151,12 @@ msgstr "_Intensywna animacja"
msgid "Operation"
msgstr "Działanie"
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:7 data/swell-foop.desktop.in:3
#: src/swell-foop.vala:126 src/swell-foop.vala:156 src/swell-foop.vala:455
#: src/swell-foop.vala:537
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:8 data/swell-foop.desktop.in:4
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr ""
"Czyszczenie planszy przez usuwanie grup płytek jednego koloru i kształtu"
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
"causing other squares to fall into place. It is not possible to remove a "
"single square at a time. You get far more points for clearing a larger group "
"of squares, and also for clearing the entire board."
msgstr ""
"Należy usunąć jak najwięcej płytek z planszy. Grupy płytek tego samego "
"koloru znikają po kliknięciu, powodując spadnięcie innych płytek na ich "
"miejsce. Nie można usuwać pojedynczych płytek. Można uzyskać więcej punktów "
"czyszcząc większe grupy płytek, a także za wyczyszczenie całej planszy."
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:17
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
msgstr ""
"W Swell Foop gra się zawsze bardzo szybko, ale można ją nieco wydłużyć "
"zmieniając rozmiar planszy."
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:42
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/swell-foop.desktop.in:6
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "gra;gierka;logiczna;logika;planszowa;plansza;dopasowywanie;dopasuj;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/swell-foop.desktop.in:8
msgid "swell-foop"
msgstr "swell-foop"
#: src/game-view.vala:320
#: src/game-view.vala:322
msgid "_Play Again"
msgstr "_Zagraj jeszcze raz"
#. Label showing the number of points at the end of the game
#: src/game-view.vala:493
#: src/game-view.vala:495
#, c-format
msgid "%u point"
msgid_plural "%u points"
......@@ -164,7 +164,7 @@ msgstr[0] "%u punkt"
msgstr[1] "%u punkty"
msgstr[2] "%u punktów"
#: src/game-view.vala:494
#: src/game-view.vala:496
msgid "Game Over!"
msgstr "Koniec gry!"
......@@ -172,7 +172,7 @@ msgstr "Koniec gry!"
msgid "High Scores"
msgstr "Najlepsze wyniki"
#: src/score-dialog.vala:28 src/swell-foop.vala:150
#: src/score-dialog.vala:28
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
......@@ -204,11 +204,11 @@ msgstr[0] "%u×%u, %u kolor"
msgstr[1] "%u×%u, %u kolory"
msgstr[2] "%u×%u, %u kolorów"
#: src/swell-foop.vala:79
#: src/swell-foop.vala:81
msgid "Welcome to Swell Foop"
msgstr "Witamy w grze Swell Foop"
#: src/swell-foop.vala:82
#: src/swell-foop.vala:84
msgid ""
"Clear as many blocks as you can.\n"
"Fewer clicks means more points."
......@@ -216,19 +216,19 @@ msgstr ""
"Należy wyczyścić jak najwięcej płytek.\n"
"Mniej kliknięć oznacza więcej punktów."
#: src/swell-foop.vala:85
#: src/swell-foop.vala:87
msgid "Let’s _Play"
msgstr "_Zacznij grę"
#: src/swell-foop.vala:139 src/swell-foop.vala:499
#: src/swell-foop.vala:141 src/swell-foop.vala:504
msgid "_New Game"
msgstr "_Nowa gra"
#: src/swell-foop.vala:142
#: src/swell-foop.vala:144
msgid "High _Scores"
msgstr "Najlepsze _wyniki"
#: src/swell-foop.vala:145
#: src/swell-foop.vala:147
msgid "_Preferences"
msgstr "_Preferencje"
......@@ -237,35 +237,35 @@ msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: src/swell-foop.vala:149
msgid "_About"
msgid "_About Swell Foop"
msgstr "_O grze"
#: src/swell-foop.vala:185
#: src/swell-foop.vala:190
msgid "Small"
msgstr "Mała"
#: src/swell-foop.vala:186
#: src/swell-foop.vala:191
msgid "Normal"
msgstr "Standardowa"
#: src/swell-foop.vala:187
#: src/swell-foop.vala:192
msgid "Large"
msgstr "Duża"
#: src/swell-foop.vala:261
#: src/swell-foop.vala:266
#, c-format
msgid "Score: %u"
msgstr "Punkty: %u"
#: src/swell-foop.vala:320
#: src/swell-foop.vala:325
msgid "Colors"
msgstr "Kolory"
#: src/swell-foop.vala:324
#: src/swell-foop.vala:329
msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Kształty i kolory"
#: src/swell-foop.vala:458
#: src/swell-foop.vala:463
msgid ""
"I want to play that game!\n"
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!"
......@@ -273,11 +273,11 @@ msgstr ""
"Gra polegająca na czyszczeniu planszy przez\n"
"usuwanie grup płytek jednego koloru i kształtu"
#: src/swell-foop.vala:459
#: src/swell-foop.vala:464
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
#: src/swell-foop.vala:464
#: src/swell-foop.vala:469
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1998-2002\n"
......@@ -291,13 +291,13 @@ msgstr ""
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008\n"
"Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010\n"
"Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2018\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2018"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019"
#: src/swell-foop.vala:497
#: src/swell-foop.vala:502
msgid "Abandon this game to start a new one?"
msgstr "Porzucić tę grę, aby rozpocząć nową?"
#: src/swell-foop.vala:498
#: src/swell-foop.vala:503
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment