Commit 6c16e792 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 5ba43fe7
......@@ -21,10 +21,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: swell-foop master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-30 19:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-26 16:24+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/swell-foop/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-08 19:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-13 09:56+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -35,6 +34,54 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.SwellFoop.desktop.in:3 src/swell-foop.vala:128
#: src/swell-foop.vala:154 src/swell-foop.vala:460 src/swell-foop.vala:542
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.SwellFoop.desktop.in:4
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr ""
"Vyčisti obrazovku pomocí odstraňování skupin kamenů různých barev a tvarů"
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
"causing other squares to fall into place. It is not possible to remove a "
"single square at a time. You get far more points for clearing a larger group "
"of squares, and also for clearing the entire board."
msgstr ""
"Odstraňte z hrací desky co nejvíce kostek jde. Kliknutí na skupinu kostek "
"stejné barvy způsobí, že kostky naráz zmizí a zbývající kostky popadají "
"dolů. Takto ale nejdou odstranit osamocené kostky. Abyste získali co nejvíce "
"bodů, odstraňujte co největší bloky kostek a také se snažte hrací desku "
"vyčistit úplně."
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:17
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
msgstr ""
"Jednotlivé hry bývají obvykle odehrány rychle, ale můžete se ji prodloužit "
"změnou velikosti hrací desky."
#: data/org.gnome.SwellFoop.appdata.xml.in:42
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.SwellFoop.desktop.in:6
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "hra;logická;desková;stejné;shodné;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.SwellFoop.desktop.in:8
msgid "org.gnome.SwellFoop"
msgstr "org.gnome.SwellFoop"
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:10
msgid "The theme to use"
msgstr "Používat motiv"
......@@ -109,59 +156,12 @@ msgstr "_Rychlé animace"
msgid "Operation"
msgstr "Operace"
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:7 data/swell-foop.desktop.in:3
#: src/swell-foop.vala:126 src/swell-foop.vala:156 src/swell-foop.vala:455
#: src/swell-foop.vala:537
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:8 data/swell-foop.desktop.in:4
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr ""
"Vyčisti obrazovku pomocí odstraňování skupin kamenů různých barev a tvarů"
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
"causing other squares to fall into place. It is not possible to remove a "
"single square at a time. You get far more points for clearing a larger group "
"of squares, and also for clearing the entire board."
msgstr ""
"Odstraňte z hrací desky co nejvíce kostek jde. Kliknutí na skupinu kostek "
"stejné barvy způsobí, že kostky naráz zmizí a zbývající kostky popadají "
"dolů. Takto ale nejdou odstranit osamocené kostky. Abyste získali co nejvíce "
"bodů, odstraňujte co největší bloky kostek a také se snažte hrací desku "
"vyčistit úplně."
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:17
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
msgstr ""
"Jednotlivé hry bývají obvykle odehrány rychle, ale můžete se ji prodloužit "
"změnou velikosti hrací desky."
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:42
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/swell-foop.desktop.in:6
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "hra;logická;desková;stejné;shodné;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/swell-foop.desktop.in:8
msgid "swell-foop"
msgstr "swell-foop"
#: src/game-view.vala:320
#: src/game-view.vala:322
msgid "_Play Again"
msgstr "_Hrát znovu"
#. Label showing the number of points at the end of the game
#: src/game-view.vala:493
#: src/game-view.vala:495
#, c-format
msgid "%u point"
msgid_plural "%u points"
......@@ -169,7 +169,7 @@ msgstr[0] "%u bod"
msgstr[1] "%u body"
msgstr[2] "%u bodů"
#: src/game-view.vala:494
#: src/game-view.vala:496
msgid "Game Over!"
msgstr "Konec hry!"
......@@ -177,7 +177,7 @@ msgstr "Konec hry!"
msgid "High Scores"
msgstr "Nejvyšší skóre"
#: src/score-dialog.vala:28 src/swell-foop.vala:150
#: src/score-dialog.vala:28
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
......@@ -209,11 +209,11 @@ msgstr[0] "%u × %u, %u barva"
msgstr[1] "%u × %u, %u barvy"
msgstr[2] "%u × %u, %u barev"
#: src/swell-foop.vala:79
#: src/swell-foop.vala:81
msgid "Welcome to Swell Foop"
msgstr "Vítejte ve Swell Foop"
#: src/swell-foop.vala:82
#: src/swell-foop.vala:84
msgid ""
"Clear as many blocks as you can.\n"
"Fewer clicks means more points."
......@@ -221,19 +221,19 @@ msgstr ""
"Vyčistěte co nejvíce bloků dokážete.\n"
"Méně kliknutí znamená více bodů."
#: src/swell-foop.vala:85
#: src/swell-foop.vala:87
msgid "Let’s _Play"
msgstr "_Pojďme si zahrát"
#: src/swell-foop.vala:139 src/swell-foop.vala:499
#: src/swell-foop.vala:141 src/swell-foop.vala:504
msgid "_New Game"
msgstr "_Nová hra"
#: src/swell-foop.vala:142
#: src/swell-foop.vala:144
msgid "High _Scores"
msgstr "Nejvyšší _skóre"
#: src/swell-foop.vala:145
#: src/swell-foop.vala:147
msgid "_Preferences"
msgstr "_Předvolby"
......@@ -242,35 +242,35 @@ msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#: src/swell-foop.vala:149
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
msgid "_About Swell Foop"
msgstr "O _aplikaci Swell Foop"
#: src/swell-foop.vala:185
#: src/swell-foop.vala:190
msgid "Small"
msgstr "Malá"
#: src/swell-foop.vala:186
#: src/swell-foop.vala:191
msgid "Normal"
msgstr "Normální"
#: src/swell-foop.vala:187
#: src/swell-foop.vala:192
msgid "Large"
msgstr "Velká"
#: src/swell-foop.vala:261
#: src/swell-foop.vala:266
#, c-format
msgid "Score: %u"
msgstr "Skóre: %u"
#: src/swell-foop.vala:320
#: src/swell-foop.vala:325
msgid "Colors"
msgstr "Barvy"
#: src/swell-foop.vala:324
#: src/swell-foop.vala:329
msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Tvary a barvy"
#: src/swell-foop.vala:458
#: src/swell-foop.vala:463
msgid ""
"I want to play that game!\n"
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!"
......@@ -278,11 +278,11 @@ msgstr ""
"Chci hrát tuto hru!\n"
"Víte, ony všechny svítí a když na ně klepnete, tak zmizí!"
#: src/swell-foop.vala:459
#: src/swell-foop.vala:464
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
#: src/swell-foop.vala:464
#: src/swell-foop.vala:469
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Jirka Lébl\n"
......@@ -299,10 +299,10 @@ msgstr ""
"Petr Pulc <petrpulc@gmail.com>\n"
"Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: src/swell-foop.vala:497
#: src/swell-foop.vala:502
msgid "Abandon this game to start a new one?"
msgstr "Chcete se vzdát této hry a začít novou?"
#: src/swell-foop.vala:498
#: src/swell-foop.vala:503
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment