Commit 5d3aa89e authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent c84cf77d
# Swedish messages for swell-foop.
# Copyright © 1999-2016 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright © 1999-2018 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas Persenius <ndap@swipnet.se>, 1999.
# Andreas Hyden <a.hyden@cyberpoint.se>
# Martin Norbäck <d95mback@dtek.chalmers.se>, 2000.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2014, 2015, 2016.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2014, 2015, 2016, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: swell-foop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-11 13:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-12 12:14+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-30 19:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-31 22:51+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -21,94 +21,94 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:1
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:10
msgid "The theme to use"
msgstr "Temat att använda"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:2
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:11
msgid "The title of the tile theme to use."
msgstr "Titeln för bricktemat att använda."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:3
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:15
msgid "Board size"
msgstr "Brädstorlek"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:4
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:16
msgid "The size of the game board."
msgstr "Storleken på spelbrädet."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:5
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:20
msgid "Board color count"
msgstr "Antal färger på brädet"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:6
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:21
msgid "The number of colors of tiles to use in the game."
msgstr "Antalet brickfärger att använda i spelet."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:7
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:25
msgid "Is this the first run"
msgstr "Är detta första körningen"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:8
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:26
msgid "Setting to decide whether to show first-run hint dialog or not."
msgstr ""
"Inställning för att bestämma om tipsdialogen för första körningen ska visas "
"eller inte."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:9
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:30
msgid "Zealous animation"
msgstr "Maffig animation"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:10
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:31
msgid "Use more flashy, but slower, animations."
msgstr "Använd finare, men långsammare, animationer."
#: ../data/preferences.ui.h:1
#: data/preferences.ui:31
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"
#: ../data/preferences.ui.h:2
#: data/preferences.ui:68
msgid "_Board size:"
msgstr "_Brädstorlek:"
#: ../data/preferences.ui.h:3
#: data/preferences.ui:84
msgid "_Number of colors:"
msgstr "_Antal färger:"
#: ../data/preferences.ui.h:4
#: data/preferences.ui:142
msgid "Setup"
msgstr "Konfiguration"
#: ../data/preferences.ui.h:5
#: data/preferences.ui:180
msgid "_Theme:"
msgstr "_Tema:"
#: ../data/preferences.ui.h:6
#: data/preferences.ui:227
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"
#: ../data/preferences.ui.h:7
#: data/preferences.ui:258
msgid "_Zealous Animation"
msgstr "_Maffig animation"
#: ../data/preferences.ui.h:8
#: data/preferences.ui:283
msgid "Operation"
msgstr "Åtgärd"
# Plötslig attack eller liknande.. nytt namn på Same GNOME
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:1 ../data/swell-foop.desktop.in.h:1
#: ../src/swell-foop.vala:125 ../src/swell-foop.vala:150
#: ../src/swell-foop.vala:457 ../src/swell-foop.vala:539
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:7 data/swell-foop.desktop.in:3
#: src/swell-foop.vala:126 src/swell-foop.vala:156 src/swell-foop.vala:455
#: src/swell-foop.vala:537
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:2 ../data/swell-foop.desktop.in.h:2
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:8 data/swell-foop.desktop.in:4
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr "Rensa skärmen genom att ta bort grupper av färgade och formade bollar"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:3
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
......@@ -122,7 +122,7 @@ msgstr ""
"kvadrat åt gången. Större grupper av kvadrater ger mycket mer poäng än små, "
"och du får även poäng för att tömma hela brädet."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:4
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:17
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
......@@ -130,51 +130,66 @@ msgstr ""
"Swell Foop går alltid snabbt att spela, men du kan förlänga det något genom "
"att ändra brädstorleken."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:5
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:42
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:3
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/swell-foop.desktop.in:6
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "spel;logik;brädspel;samma;matchning;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/swell-foop.desktop.in:8
#| msgid "Swell Foop"
msgid "swell-foop"
msgstr "swell-foop"
#: src/game-view.vala:320
msgid "_Play Again"
msgstr "_Spela igen"
#. Label showing the number of points at the end of the game
#: ../src/game-view.vala:472
#: src/game-view.vala:493
#, c-format
msgid "%u point"
msgid_plural "%u points"
msgstr[0] "%u poäng"
msgstr[1] "%u poäng"
#: ../src/game-view.vala:473
#: src/game-view.vala:494
msgid "Game Over!"
msgstr "Spelet är slut!"
#: ../src/score-dialog.vala:28 ../src/swell-foop.vala:144
#: src/score-dialog.vala:25
msgid "High Scores"
msgstr "Poänglista"
#: src/score-dialog.vala:28 src/swell-foop.vala:150
msgid "_Quit"
msgstr "A_vsluta"
#: ../src/score-dialog.vala:29
#: src/score-dialog.vala:29
msgid "New Game"
msgstr "Nytt spel"
#: ../src/score-dialog.vala:32
#: src/score-dialog.vala:32
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../src/score-dialog.vala:44
#: src/score-dialog.vala:44
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
#: ../src/score-dialog.vala:69
#: src/score-dialog.vala:69
msgid "Date"
msgstr "Datum"
#: ../src/score-dialog.vala:72
#: src/score-dialog.vala:72
msgid "Score"
msgstr "Poäng"
#: ../src/score-dialog.vala:166
#: src/score-dialog.vala:166
#, c-format
msgid "%u × %u, %u color"
msgid_plural "%u × %u, %u colors"
......@@ -182,11 +197,11 @@ msgstr[0] "%u × %u, %u färg"
msgstr[1] "%u × %u, %u färger"
# Plötslig attack eller liknande.. nytt namn på Same GNOME
#: ../src/swell-foop.vala:79
#: src/swell-foop.vala:79
msgid "Welcome to Swell Foop"
msgstr "Välkommen till Swell Foop"
#: ../src/swell-foop.vala:82
#: src/swell-foop.vala:82
msgid ""
"Clear as many blocks as you can.\n"
"Fewer clicks means more points."
......@@ -194,56 +209,56 @@ msgstr ""
"Rensa bort så många klossar som du kan.\n"
"Färre klick betyder högre poäng."
#: ../src/swell-foop.vala:85
#: src/swell-foop.vala:85
msgid "Let’s _Play"
msgstr "_Börja spela"
#: ../src/swell-foop.vala:138
msgid "_Scores"
#: src/swell-foop.vala:139 src/swell-foop.vala:499
msgid "_New Game"
msgstr "_Nytt spel"
#: src/swell-foop.vala:142
msgid "High _Scores"
msgstr "_Poänglista"
#: ../src/swell-foop.vala:139
#: src/swell-foop.vala:145
msgid "_Preferences"
msgstr "_Inställningar"
#: ../src/swell-foop.vala:142
#: src/swell-foop.vala:148
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"
#: ../src/swell-foop.vala:143
#: src/swell-foop.vala:149
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../src/swell-foop.vala:157
msgid "Start a new game"
msgstr "Starta ett nytt spel"
#: ../src/swell-foop.vala:185
#: src/swell-foop.vala:185
msgid "Small"
msgstr "Liten"
#: ../src/swell-foop.vala:186
#: src/swell-foop.vala:186
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: ../src/swell-foop.vala:187
#: src/swell-foop.vala:187
msgid "Large"
msgstr "Stor"
#: ../src/swell-foop.vala:263
#: src/swell-foop.vala:261
#, c-format
msgid "Score: %u"
msgstr "Poäng: %u"
#: ../src/swell-foop.vala:322
#: src/swell-foop.vala:320
msgid "Colors"
msgstr "Färger"
#: ../src/swell-foop.vala:326
#: src/swell-foop.vala:324
msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Figurer och färger"
#: ../src/swell-foop.vala:460
#: src/swell-foop.vala:458
msgid ""
"I want to play that game!\n"
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!"
......@@ -252,11 +267,11 @@ msgstr ""
"Du vet, spelet där allt börjar lysa upp och man kan klicka på dem så de "
"försvinner!"
#: ../src/swell-foop.vala:461
#: src/swell-foop.vala:459
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
#: ../src/swell-foop.vala:466
#: src/swell-foop.vala:464
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
......@@ -269,14 +284,13 @@ msgstr ""
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"<tp-sv@listor.tp-sv.se>."
#: ../src/swell-foop.vala:499
#: src/swell-foop.vala:497
msgid "Abandon this game to start a new one?"
msgstr "Överge detta spel för att påbörja ett nytt?"
#: ../src/swell-foop.vala:500
#: src/swell-foop.vala:498
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"
#: ../src/swell-foop.vala:501
msgid "_New Game"
msgstr "_Nytt spel"
#~ msgid "Start a new game"
#~ msgstr "Starta ett nytt spel"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment