Commit 230396ea authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius

Updated Lithuanian translation

parent fa714018
......@@ -8,16 +8,16 @@
# Vytautas Povilaitis <punktyras@nkm.lt>, 2007.
# Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>, 2006, 2007, 2008, 2010.
# Algimantas Margevičius <gymka@mail.ru>, 2011.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-28 11:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-03 21:20+0200\n"
"Last-Translator: Moo\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-26 15:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-03 14:06+0200\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -25,92 +25,92 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:1
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:10
msgid "The theme to use"
msgstr "Naudotina tema"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:2
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:11
msgid "The title of the tile theme to use."
msgstr "Naudotinos temos pavadinimas."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:3
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:15
msgid "Board size"
msgstr "Lentos dydis"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:4
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:16
msgid "The size of the game board."
msgstr "Žaidimo tinklelio dydis."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:5
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:20
msgid "Board color count"
msgstr "Spalvų kiekis"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:6
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:21
msgid "The number of colors of tiles to use in the game."
msgstr "Skirtingų langelių spalvų kiekis žaidime."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:7
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:25
msgid "Is this the first run"
msgstr "Ar tai pirmas paleidimas"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:8
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:26
msgid "Setting to decide whether to show first-run hint dialog or not."
msgstr ""
"Nustatymas, pagal kurį nusprendžiama, ar rodyti pirmojo paleidimo dialogą."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:9
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:30
msgid "Zealous animation"
msgstr "Įmantri animacija"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:10
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:31
msgid "Use more flashy, but slower, animations."
msgstr "Naudoti įmantresnę, bet lėtesnę animaciją."
#: ../data/preferences.ui.h:1
#: data/preferences.ui:31
msgid "Preferences"
msgstr "Nuostatos"
#: ../data/preferences.ui.h:2
#: data/preferences.ui:68
msgid "_Board size:"
msgstr "Lentos _dydis:"
#: ../data/preferences.ui.h:3
#: data/preferences.ui:84
msgid "_Number of colors:"
msgstr "_Spalvų skaičius:"
#: ../data/preferences.ui.h:4
#: data/preferences.ui:142
msgid "Setup"
msgstr "Nustatymai"
#: ../data/preferences.ui.h:5
#: data/preferences.ui:180
msgid "_Theme:"
msgstr "_Tema:"
#: ../data/preferences.ui.h:6
#: data/preferences.ui:227
msgid "Appearance"
msgstr "Išvaizda"
#: ../data/preferences.ui.h:7
#: data/preferences.ui:258
msgid "_Zealous Animation"
msgstr "Įmantri _animacija"
#: ../data/preferences.ui.h:8
#: data/preferences.ui:283
msgid "Operation"
msgstr "Operacija"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:1 ../data/swell-foop.desktop.in.h:1
#: ../src/swell-foop.vala:125 ../src/swell-foop.vala:150
#: ../src/swell-foop.vala:457 ../src/swell-foop.vala:539
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:7 data/swell-foop.desktop.in:3
#: src/swell-foop.vala:126 src/swell-foop.vala:156 src/swell-foop.vala:455
#: src/swell-foop.vala:537
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:2 ../data/swell-foop.desktop.in.h:2
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:8 data/swell-foop.desktop.in:4
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr "Išvalykite ekraną pašalindami spalvotų ir figūrinių koklių grupes"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:3
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
......@@ -123,7 +123,7 @@ msgstr ""
"jų vietą. Negalima pašalinti vieno kvadrato. Gaunate daugiau taškų, jei "
"pašalinate didesnę kvadratų grupę, bei išvalę visą lentą."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:4
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:17
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
......@@ -131,16 +131,26 @@ msgstr ""
"Swell Foop visada yra trumpas žaidimas, bet galite jį kiek prailginti "
"pakeisdami lentos dydį."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:5
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:42
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME projektas"
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:3
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/swell-foop.desktop.in:6
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "žaidimas;logika;lenta;vienodi;atitinkantys;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/swell-foop.desktop.in:8
msgid "swell-foop"
msgstr "swell-foop"
#: src/game-view.vala:320
msgid "_Play Again"
msgstr "Žais_ti dar kartą"
#. Label showing the number of points at the end of the game
#: ../src/game-view.vala:472
#: src/game-view.vala:493
#, c-format
msgid "%u point"
msgid_plural "%u points"
......@@ -148,35 +158,39 @@ msgstr[0] "%u taškas"
msgstr[1] "%u taškai"
msgstr[2] "%u taškų"
#: ../src/game-view.vala:473
#: src/game-view.vala:494
msgid "Game Over!"
msgstr "Žaidimas baigtas!"
#: ../src/score-dialog.vala:28 ../src/swell-foop.vala:144
#: src/score-dialog.vala:25
msgid "High Scores"
msgstr "Geriausi rezultatai"
#: src/score-dialog.vala:28 src/swell-foop.vala:150
msgid "_Quit"
msgstr "_Išeiti"
#: ../src/score-dialog.vala:29
#: src/score-dialog.vala:29
msgid "New Game"
msgstr "Naujas žaidimas"
#: ../src/score-dialog.vala:32
#: src/score-dialog.vala:32
msgid "_OK"
msgstr "_Gerai"
#: ../src/score-dialog.vala:44
#: src/score-dialog.vala:44
msgid "Size:"
msgstr "Dydis:"
#: ../src/score-dialog.vala:69
#: src/score-dialog.vala:69
msgid "Date"
msgstr "Data"
#: ../src/score-dialog.vala:72
#: src/score-dialog.vala:72
msgid "Score"
msgstr "Taškai"
#: ../src/score-dialog.vala:166
#: src/score-dialog.vala:166
#, c-format
msgid "%u × %u, %u color"
msgid_plural "%u × %u, %u colors"
......@@ -184,11 +198,11 @@ msgstr[0] "%u × %u, %u spalva"
msgstr[1] "%u × %u, %u spalvos"
msgstr[2] "%u × %u, %u spalvų"
#: ../src/swell-foop.vala:79
#: src/swell-foop.vala:79
msgid "Welcome to Swell Foop"
msgstr "Sveiki pradėję žaisti Swell Foop"
#: ../src/swell-foop.vala:82
#: src/swell-foop.vala:82
msgid ""
"Clear as many blocks as you can.\n"
"Fewer clicks means more points."
......@@ -196,56 +210,56 @@ msgstr ""
"Išvalykite kiek galima daugiau blokų.\n"
"Mažiau paspaudimų reiškia daugiau taškų."
#: ../src/swell-foop.vala:85
#: src/swell-foop.vala:85
msgid "Let’s _Play"
msgstr "_Pradėti žaisti"
#: ../src/swell-foop.vala:138
msgid "_Scores"
msgstr "_Taškai"
#: src/swell-foop.vala:139 src/swell-foop.vala:499
msgid "_New Game"
msgstr "_Naujas žaidimas"
#: ../src/swell-foop.vala:139
#: src/swell-foop.vala:142
msgid "High _Scores"
msgstr "Geriausi _rezultatai"
#: src/swell-foop.vala:145
msgid "_Preferences"
msgstr "_Nuostatos"
#: ../src/swell-foop.vala:142
#: src/swell-foop.vala:148
msgid "_Help"
msgstr "_Žinynas"
#: ../src/swell-foop.vala:143
#: src/swell-foop.vala:149
msgid "_About"
msgstr "_Apie"
#: ../src/swell-foop.vala:157
msgid "Start a new game"
msgstr "Pradėti naują žaidimą"
#: ../src/swell-foop.vala:185
#: src/swell-foop.vala:185
msgid "Small"
msgstr "Maža"
#: ../src/swell-foop.vala:186
#: src/swell-foop.vala:186
msgid "Normal"
msgstr "Normali"
#: ../src/swell-foop.vala:187
#: src/swell-foop.vala:187
msgid "Large"
msgstr "Didelė"
#: ../src/swell-foop.vala:263
#: src/swell-foop.vala:261
#, c-format
msgid "Score: %u"
msgstr "Taškai: %u"
#: ../src/swell-foop.vala:322
#: src/swell-foop.vala:320
msgid "Colors"
msgstr "Spalvos"
#: ../src/swell-foop.vala:326
#: src/swell-foop.vala:324
msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Formos ir spalvos"
#: ../src/swell-foop.vala:460
#: src/swell-foop.vala:458
msgid ""
"I want to play that game!\n"
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!"
......@@ -254,11 +268,11 @@ msgstr ""
"Žinai, jie visi pradeda suktis sukūriais ir tik spragteli ant jų ir jie "
"išnyksta!"
#: ../src/swell-foop.vala:461
#: src/swell-foop.vala:459
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
msgstr "Autorinės teisės © 2009 Tim Horton"
#: ../src/swell-foop.vala:466
#: src/swell-foop.vala:464
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Paskutinis vertėjas:\n"
......@@ -268,16 +282,16 @@ msgstr ""
"Žygimantas Beručka <zygis@gnome.org>,\n"
"Justina Klingaitė <justina.klingaite@gmail.com>,\n"
"Tomas Kuliavas <tokul@users.sf.net>,\n"
"Gediminas Paulauskas <menesis@chatsubo.lt>"
"Gediminas Paulauskas <menesis@chatsubo.lt>\n"
"Moo"
#: ../src/swell-foop.vala:499
#: src/swell-foop.vala:497
msgid "Abandon this game to start a new one?"
msgstr "Palikti šį žaidimą ir pradėti naują?"
#: ../src/swell-foop.vala:500
#: src/swell-foop.vala:498
msgid "_Cancel"
msgstr "_Atsisakyti"
#: ../src/swell-foop.vala:501
msgid "_New Game"
msgstr "_Naujas žaidimas"
#~ msgid "Start a new game"
#~ msgstr "Pradėti naują žaidimą"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment