Commit 07a70ee1 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 443fd05e
# Danish translation of gnome-games.
# Copyright (C) 1998-2015 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 1998-2018 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-games package.
# Anders Wegge Jakobsen <wegge@wegge.dk>, 1998.
# Kenneth Christiansen <kenneth@ripen.dk>, 1998-2001
......@@ -7,7 +7,7 @@
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
# Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>, 2004, 05.
# flemming christensen <fc@stromata.dk>, 2011.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007-2016.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2007-2018.
#
# Husk at tilføje dig i credit-listen (besked id "translator-credits")
msgid ""
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-04-06 10:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-08 02:48+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-04 06:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-02 18:36+0100\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
......@@ -25,94 +25,94 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:1
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:10
msgid "The theme to use"
msgstr "Temaet der skal benyttes"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:2
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:11
msgid "The title of the tile theme to use."
msgstr "Navnet på briktemaet, der skal benyttes."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:3
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:15
msgid "Board size"
msgstr "Brætstørrelse"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:4
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:16
msgid "The size of the game board."
msgstr "Størrelsen af spillebrættet."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:5
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:20
msgid "Board color count"
msgstr "Antal farver på brættet"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:6
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:21
msgid "The number of colors of tiles to use in the game."
msgstr "Antallet af farver, brikker kan have i spillet."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:7
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:25
msgid "Is this the first run"
msgstr "Om dette er første kørsel"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:8
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:26
msgid "Setting to decide whether to show first-run hint dialog or not."
msgstr "Indstilling for om der skal vises fif ved første kørsel eller ikke."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:9
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:30
msgid "Zealous animation"
msgstr "Ivrig animation"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:10
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:31
msgid "Use more flashy, but slower, animations."
msgstr "Benyt mere iøjnefaldende, men langsommere, animationer."
#: ../data/preferences.ui.h:1
#: data/preferences.ui:31
msgid "Preferences"
msgstr "Indstillinger"
#: ../data/preferences.ui.h:2
#: data/preferences.ui:68
msgid "_Board size:"
msgstr "_Brætstørrelse:"
#: ../data/preferences.ui.h:3
#: data/preferences.ui:84
msgid "_Number of colors:"
msgstr "_Antal farver:"
# setup -> konfiguration :: preferences -> indstillinger :: settings -> opsætning
#
# Man kunne gøre dette anderledes, men med forskellige oversættelser undgås situationen med en menu kaldet indstillinger, indeholdende et menupunkt kaldet indstillinger
#: ../data/preferences.ui.h:4
#: data/preferences.ui:142
msgid "Setup"
msgstr "Konfiguration"
#: ../data/preferences.ui.h:5
#: data/preferences.ui:180
msgid "_Theme:"
msgstr "_Tema:"
#: ../data/preferences.ui.h:6
#: data/preferences.ui:227
msgid "Appearance"
msgstr "Udseende"
#: ../data/preferences.ui.h:7
#: data/preferences.ui:258
msgid "_Zealous Animation"
msgstr "_Ivrig animation"
#: ../data/preferences.ui.h:8
#: data/preferences.ui:283
msgid "Operation"
msgstr "Operation"
# Yuck! Der er folk der kritiserer the GIMP for at have valgt et dårligt navn...
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:1 ../data/swell-foop.desktop.in.h:1
#: ../src/swell-foop.vala:125 ../src/swell-foop.vala:150
#: ../src/swell-foop.vala:457 ../src/swell-foop.vala:539
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:7 data/swell-foop.desktop.in:3
#: src/swell-foop.vala:126 src/swell-foop.vala:156 src/swell-foop.vala:455
#: src/swell-foop.vala:537
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:2 ../data/swell-foop.desktop.in.h:2
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:8 data/swell-foop.desktop.in:4
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr ""
"Ryd skærmen ved at fjerne grupper af ensfarvede og ens udformede brikker"
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:3
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:10
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
......@@ -127,7 +127,7 @@ msgstr ""
"points for at rydde en større gruppe firkanter, og også for at rydde hele "
"brættet."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:4
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:17
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
......@@ -135,62 +135,76 @@ msgstr ""
"Swell Foop er altid meget hurtigt at spille, men du kan få det til at vare "
"lidt længere ved at ændre brætstørrelse."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:5
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:42
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME-projektet"
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:3
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/swell-foop.desktop.in:6
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "spil;logik;bræt;samme;matching;match;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/swell-foop.desktop.in:8
msgid "swell-foop"
msgstr "swell-foop"
#: src/game-view.vala:320
msgid "_Play Again"
msgstr "_Spil igen"
#. Label showing the number of points at the end of the game
#: ../src/game-view.vala:472
#: src/game-view.vala:493
#, c-format
msgid "%u point"
msgid_plural "%u points"
msgstr[0] "%u point"
msgstr[1] "%u point"
#: ../src/game-view.vala:473
#: src/game-view.vala:494
msgid "Game Over!"
msgstr "Spillet er slut!"
#: ../src/score-dialog.vala:28 ../src/swell-foop.vala:144
#: src/score-dialog.vala:25
msgid "High Scores"
msgstr "Resultater"
#: src/score-dialog.vala:28 src/swell-foop.vala:150
msgid "_Quit"
msgstr "_Afslut"
#: ../src/score-dialog.vala:29
#: src/score-dialog.vala:29
msgid "New Game"
msgstr "Nyt spil"
#: ../src/score-dialog.vala:32
#: src/score-dialog.vala:32
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../src/score-dialog.vala:44
#: src/score-dialog.vala:44
msgid "Size:"
msgstr "Størrelse:"
#: ../src/score-dialog.vala:69
#: src/score-dialog.vala:69
msgid "Date"
msgstr "Dato"
#: ../src/score-dialog.vala:72
#: src/score-dialog.vala:72
msgid "Score"
msgstr "Resultat"
#: ../src/score-dialog.vala:166
#: src/score-dialog.vala:166
#, c-format
msgid "%u × %u, %u color"
msgid_plural "%u × %u, %u colors"
msgstr[0] "%u × %u, %u farve"
msgstr[1] "%u × %u, %u farver"
#: ../src/swell-foop.vala:79
#: src/swell-foop.vala:79
msgid "Welcome to Swell Foop"
msgstr "Velkommen til Swell Foop"
#: ../src/swell-foop.vala:82
#: src/swell-foop.vala:82
msgid ""
"Clear as many blocks as you can.\n"
"Fewer clicks means more points."
......@@ -198,56 +212,56 @@ msgstr ""
"Ryd så mange blokke, du kan.\n"
"Færre klik betyder flere points."
#: ../src/swell-foop.vala:85
#: src/swell-foop.vala:85
msgid "Let’s _Play"
msgstr "Lad os _spille"
#: ../src/swell-foop.vala:138
msgid "_Scores"
#: src/swell-foop.vala:139 src/swell-foop.vala:499
msgid "_New Game"
msgstr "_Nyt spil"
#: src/swell-foop.vala:142
msgid "High _Scores"
msgstr "_Resultater"
#: ../src/swell-foop.vala:139
#: src/swell-foop.vala:145
msgid "_Preferences"
msgstr "_Indstillinger"
#: ../src/swell-foop.vala:142
#: src/swell-foop.vala:148
msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"
#: ../src/swell-foop.vala:143
#: src/swell-foop.vala:149
msgid "_About"
msgstr "_Om"
#: ../src/swell-foop.vala:157
msgid "Start a new game"
msgstr "Start et nyt spil"
#: ../src/swell-foop.vala:185
#: src/swell-foop.vala:185
msgid "Small"
msgstr "Lille"
#: ../src/swell-foop.vala:186
#: src/swell-foop.vala:186
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: ../src/swell-foop.vala:187
#: src/swell-foop.vala:187
msgid "Large"
msgstr "Stor"
#: ../src/swell-foop.vala:263
#: src/swell-foop.vala:261
#, c-format
msgid "Score: %u"
msgstr "Stilling: %u"
#: ../src/swell-foop.vala:322
#: src/swell-foop.vala:320
msgid "Colors"
msgstr "Farver"
#: ../src/swell-foop.vala:326
#: src/swell-foop.vala:324
msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Former og farver"
#: ../src/swell-foop.vala:460
#: src/swell-foop.vala:458
msgid ""
"I want to play that game!\n"
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!"
......@@ -255,11 +269,11 @@ msgstr ""
"Jeg vil spille det der spil!\n"
"Du ved, de lyser op, du klikker på dem og de forsvinder!"
#: ../src/swell-foop.vala:461
#: src/swell-foop.vala:459
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
msgstr "Ophavsret © 2009 Tim Horton"
#: ../src/swell-foop.vala:466
#: src/swell-foop.vala:464
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Anders Wegge Jakobsen\n"
......@@ -272,14 +286,13 @@ msgstr ""
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
#: ../src/swell-foop.vala:499
#: src/swell-foop.vala:497
msgid "Abandon this game to start a new one?"
msgstr "Forkast dette spil for at starte et nyt?"
#: ../src/swell-foop.vala:500
#: src/swell-foop.vala:498
msgid "_Cancel"
msgstr "_Annullér"
#: ../src/swell-foop.vala:501
msgid "_New Game"
msgstr "_Nyt spil"
#~ msgid "Start a new game"
#~ msgstr "Start et nyt spil"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment