sk.po 7.97 KB
Newer Older
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
1
# Slovak translation for gnome-games.
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
2
# Copyright (C) 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc.
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
3 4 5 6
# This file is distributed under the same license as the gnome-games package.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2003.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005, 2008.
# Peter Mráz <etkinator@gmail.com>, 2010, 2011.
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
7
# Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>, 2013-2014.
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
12
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
13
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
14 15
"POT-Creation-Date: 2018-03-15 01:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-17 15:16+0100\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
16
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
17
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
18
"Language: sk\n"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
19 20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
23
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
24

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
25
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:10
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
26 27 28
msgid "The theme to use"
msgstr "Téma, ktorá sa má použiť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
29
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:11
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
30 31 32
msgid "The title of the tile theme to use."
msgstr "Názov témy vzhľadu polí, ktorá sa má použiť."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
33
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:15
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
34 35 36
msgid "Board size"
msgstr "Veľkosť hracej plochy"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
37
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:16
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
38 39 40
msgid "The size of the game board."
msgstr "Veľkosť hracej plochy."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
41
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:20
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
42 43 44
msgid "Board color count"
msgstr "Počet farieb na hracej ploche"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
45
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:21
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
46 47 48
msgid "The number of colors of tiles to use in the game."
msgstr "Počet farieb polí, ktoré sa použijú v hre."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
49
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:25
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
50 51 52
msgid "Is this the first run"
msgstr "Toto je prvé spustenie"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
53
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:26
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
54 55
msgid "Setting to decide whether to show first-run hint dialog or not."
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
56 57
"Nastavenie, ktoré rozhoduje, či sa majú alebo nemajú zobraziť pomocné "
"dialógové okná ako po prvom spustení."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
58

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
59
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:30
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
60 61 62
msgid "Zealous animation"
msgstr "Zrýchlená animácia"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
63
#: data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml:31
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
64 65 66
msgid "Use more flashy, but slower, animations."
msgstr "Použiť efektnejšie ale pomalšie animácie."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
67
#: data/preferences.ui:31
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
68 69
msgid "Preferences"
msgstr "Nastavenia"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
70

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
71
#: data/preferences.ui:68
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
72 73 74
msgid "_Board size:"
msgstr "_Veľkosť hracieho poľa:"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
75
#: data/preferences.ui:84
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
76 77 78
msgid "_Number of colors:"
msgstr "_Počet farieb:"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
79
#: data/preferences.ui:142
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
80 81 82
msgid "Setup"
msgstr "Nastavenie"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
83
#: data/preferences.ui:180
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
84 85 86
msgid "_Theme:"
msgstr "_Téma:"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
87
#: data/preferences.ui:227
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
88 89 90
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
91
#: data/preferences.ui:258
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
92 93 94 95 96
msgid "_Zealous Animation"
msgstr "_Zrýchlená animácia"

# PK: ??
# PM: Ide o nadpis v predvoľbách pod ktorým sa nastavuje plynulosť animácie
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
97
#: data/preferences.ui:283
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
98 99 100
msgid "Operation"
msgstr "Prevádzka"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
101 102 103
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:7 data/swell-foop.desktop.in:3
#: src/swell-foop.vala:126 src/swell-foop.vala:156 src/swell-foop.vala:455
#: src/swell-foop.vala:537
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
104 105 106
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
107
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:8 data/swell-foop.desktop.in:4
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
108 109 110
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr "Vyčistite obrazovku odstraňovaním skupín farebných a tvarovaných polí"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
111
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:10
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
112
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
113 114 115 116 117
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
"causing other squares to fall into place. It is not possible to remove a "
"single square at a time. You get far more points for clearing a larger group "
"of squares, and also for clearing the entire board."
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
118
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
119 120 121 122 123
"Odstráňte jednou ranou čo najviac polí z hracej plochy. Kliknutie na skupinu "
"polí rovnakej farby odstráni naraz všetky tieto polia a ostatné polia spadnú "
"do voľného priestoru. Samostatné pole nie je možné odstrániť. Čím väčšiu "
"skupinu polí odstránite, tým viac bodov dostanete, body získate aj pri "
"vyčistení celej hracej plochy."
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
124

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
125
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:17
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
126
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
127 128
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
129
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
130 131 132
"Swell Foop je veľmi rýchla hra, ale hranie si môžete predĺžiť zmenou "
"veľkosti hracej plochy."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
133
#: data/swell-foop.appdata.xml.in:42
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
134 135
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
136

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
137 138
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/swell-foop.desktop.in:6
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
139 140 141
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "hra;logická;stolová;eliminácia rovnakých;eliminácia zhodných;logika;"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/swell-foop.desktop.in:8
#| msgid "Swell Foop"
msgid "swell-foop"
msgstr "swell-foop"

#: src/game-view.vala:320
msgid "_Play Again"
msgstr "_Hrať znovu"

Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
152
#. Label showing the number of points at the end of the game
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
153
#: src/game-view.vala:493
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
154 155 156 157 158 159 160
#, c-format
msgid "%u point"
msgid_plural "%u points"
msgstr[0] "%u bodov"
msgstr[1] "%u bod"
msgstr[2] "%u body"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
161
#: src/game-view.vala:494
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
162 163
msgid "Game Over!"
msgstr "Koniec hry!"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
164

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
165 166 167 168 169
#: src/score-dialog.vala:25
msgid "High Scores"
msgstr "Najvyššie skóre"

#: src/score-dialog.vala:28 src/swell-foop.vala:150
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
170 171 172
msgid "_Quit"
msgstr "U_končiť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
173
#: src/score-dialog.vala:29
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
174 175 176
msgid "New Game"
msgstr "Nová hra"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
177
#: src/score-dialog.vala:32
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
178 179 180
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
181
#: src/score-dialog.vala:44
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
182 183 184
msgid "Size:"
msgstr "Veľkosť:"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
185
#: src/score-dialog.vala:69
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
186 187 188
msgid "Date"
msgstr "Dátum"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
189
#: src/score-dialog.vala:72
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
190 191 192
msgid "Score"
msgstr "Skóre"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
193
#: src/score-dialog.vala:166
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
194 195 196 197 198 199 200
#, c-format
msgid "%u × %u, %u color"
msgid_plural "%u × %u, %u colors"
msgstr[0] "%u × %u, %u farieb"
msgstr[1] "%u × %u, %u farba"
msgstr[2] "%u × %u, %u farby"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
201
#: src/swell-foop.vala:79
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
202 203
msgid "Welcome to Swell Foop"
msgstr "Vitajte v Swell Foop"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
204

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
205
#: src/swell-foop.vala:82
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
206 207 208 209 210 211 212
msgid ""
"Clear as many blocks as you can.\n"
"Fewer clicks means more points."
msgstr ""
"Odstráňte čo najviac kameňov.\n"
"Čím menej klikov, tým viac bodov."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
213
#: src/swell-foop.vala:85
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
214
msgid "Let’s _Play"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
215 216
msgstr "Poďme _hrať"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
217 218 219
#: src/swell-foop.vala:139 src/swell-foop.vala:499
msgid "_New Game"
msgstr "_Nová hra"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
220

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
221 222 223 224 225
#: src/swell-foop.vala:142
msgid "High _Scores"
msgstr "Najvyššie _skóre"

#: src/swell-foop.vala:145
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
226 227 228
msgid "_Preferences"
msgstr "Nas_tavenia"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
229
#: src/swell-foop.vala:148
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
230 231
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
232

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
233
#: src/swell-foop.vala:149
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
234
msgid "_About"
235
msgstr "_O programe"
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
236

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
237
#: src/swell-foop.vala:185
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
238 239 240
msgid "Small"
msgstr "Malá"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
241
#: src/swell-foop.vala:186
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
242 243 244 245
msgid "Normal"
msgstr "Normálna"

# veľkosť hracej plochy
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
246
#: src/swell-foop.vala:187
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
247 248 249
msgid "Large"
msgstr "Veľká"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
250
#: src/swell-foop.vala:261
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
251
#, c-format
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
252 253
msgid "Score: %u"
msgstr "Skóre: %u"
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
254

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
255
#: src/swell-foop.vala:320
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
256 257
msgid "Colors"
msgstr "Farby"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
258

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
259
#: src/swell-foop.vala:324
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
260 261
msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Tvary a farby"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
262

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
263
#: src/swell-foop.vala:458
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
264
msgid ""
265
"I want to play that game!\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
266
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
267
msgstr ""
268
"Túto hru si zamilujete!\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
269 270
"Stačí nájsť veľa rovnakých kameňov pokope, a keď na jeden kliknete, všetky "
"zmiznú!"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
271 272

# PŠ: ja by som to neprekladal
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
273
#: src/swell-foop.vala:459
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
274
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
275
msgstr "Autorské práva © 2009 Tim Horton"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
276

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
277
#: src/swell-foop.vala:464
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
278 279 280 281 282
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Stanislav Višňovský (visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz)\n"
"Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
283 284
"Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>\n"
"Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
285

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
286
#: src/swell-foop.vala:497
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
287 288
msgid "Abandon this game to start a new one?"
msgstr "Chcete vzdať túto hru a začať novú hru?"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
289

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
290
#: src/swell-foop.vala:498
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
291 292
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
293

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
294 295
#~ msgid "Start a new game"
#~ msgstr "Začať novú hru"