Commit a88fd520 authored by Gábor Kelemen's avatar Gábor Kelemen Committed by Administrator

Updated Hungarian translation

parent 10d95e75
......@@ -8,61 +8,59 @@
# Andras Timar <timar at gnome dot hu>, 2002, 2003.
# Laszlo Dvornik <dvornik at gnome dot hu>, 2004.
# Szabolcs Varga <shirokuma at shirokuma dot hu>, 2005.
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-17 23:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-25 09:08+0200\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-19 11:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-21 11:54+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at googlegroups dot com>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:1
msgid "The theme to use"
msgstr "A használandó téma"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:2
msgid "The title of the tile theme to use."
msgstr "A használandó kőtéma neve."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:3
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:3
msgid "Board size"
msgstr "A tábla mérete"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:4
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:4
msgid "The size of the game board."
msgstr "A játéktábla mérete."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:5
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:5
msgid "Board color count"
msgstr "Tábla színeinek száma"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:6
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:6
msgid "The number of colors of tiles to use in the game."
msgstr "Kövek színeinek száma a játékban."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:7
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:7
msgid "Zealous animation"
msgstr "Gyors animáció"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:8
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:8
msgid "Use more flashy, but slower, animations."
msgstr "Szebb, de lassabb animáció használata."
#: ../data/preferences.ui.h:1 ../data/swell-foop.desktop.in.in.h:1
#: ../src/swell-foop.vala:67 ../src/swell-foop.vala:398
#: ../src/swell-foop.vala:461
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: ../data/preferences.ui.h:1
msgid "Preferences"
msgstr "Beállítások"
#: ../data/preferences.ui.h:2
msgid "_Board size:"
......@@ -73,32 +71,64 @@ msgid "_Number of colors:"
msgstr "S_zínek száma:"
#: ../data/preferences.ui.h:4
msgid "2"
msgstr "2"
#: ../data/preferences.ui.h:5
msgid "Setup"
msgstr "Beállítás"
#: ../data/preferences.ui.h:5
#: ../data/preferences.ui.h:6
msgid "_Theme:"
msgstr "_Téma:"
#: ../data/preferences.ui.h:6
#: ../data/preferences.ui.h:7
msgid "Appearance"
msgstr "Megjelenés"
#: ../data/preferences.ui.h:7
#: ../data/preferences.ui.h:8
msgid "_Zealous Animation"
msgstr "_Gyors animáció"
#: ../data/preferences.ui.h:8
#: ../data/preferences.ui.h:9
msgid "Operation"
msgstr "Működés"
#: ../data/swell-foop.desktop.in.in.h:2
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
"causing other squares to fall into place. It is not possible to remove a "
"single square at a time. You get far more points for clearing a larger group "
"of squares, and also for clearing the entire board."
msgstr ""
"Távolítson el a tábláról annyi négyzetet, amennyit csak lehetséges. "
"Kattintson azonos színű négyzetek csoportjára annak eltüntetéséhez egy "
"csapásra, amely után a többi négyzet a helyükre esik. Egyetlen négyzetet nem "
"lehet eltávolítani. Nagyobb négyzetcsoport eltüntetéséért sokkal több pont "
"jár, és a tábla teljes megtisztításáért szintén."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
msgstr ""
"A Swell Foop mindig nagyon gyorsan végigjátszható, de a tábla méretének "
"növelésével valamelyest meghosszabbítható."
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:1 ../src/swell-foop.vala:69
#: ../src/swell-foop.vala:95 ../src/swell-foop.vala:388
#: ../src/swell-foop.vala:469
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:2
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr ""
"Tisztítsa meg a képernyőt az egyező színű és formájú csempecsoportok "
"eltávolításával"
#: ../data/swell-foop.desktop.in.in.h:3
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:3
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "játék;logika;tábla;hasonló;egyezés;"
......@@ -111,70 +141,91 @@ msgstr[0] "%u pont"
msgstr[1] "%u pont"
#: ../src/game-view.vala:444
#, c-format
msgid "Game Over!"
msgstr "Vége a játéknak!"
#: ../src/swell-foop.vala:79
#: ../src/score-dialog.vala:28 ../src/swell-foop.vala:89
msgid "_Quit"
msgstr "_Kilépés"
#: ../src/score-dialog.vala:29
msgid "New Game"
msgstr "Új játék"
#: ../src/score-dialog.vala:32
msgid "_OK"
msgstr "_OK"
#: ../src/score-dialog.vala:44
msgid "Size:"
msgstr "Méret:"
#: ../src/score-dialog.vala:69
msgid "Date"
msgstr "Dátum"
#: ../src/score-dialog.vala:72
msgid "Score"
msgstr "Pontszám"
#: ../src/score-dialog.vala:166
#, c-format
msgid "%u × %u, %u color"
msgid_plural "%u × %u, %u colors"
msgstr[0] "%u × %u, %u szín"
msgstr[1] "%u × %u, %u szín"
#: ../src/swell-foop.vala:82 ../src/swell-foop.vala:431
msgid "_New Game"
msgstr "Ú_j játék"
#: ../src/swell-foop.vala:80
#: ../src/swell-foop.vala:83
msgid "_Scores"
msgstr "_Pontszámok"
#: ../src/swell-foop.vala:81
#: ../src/swell-foop.vala:84
msgid "_Preferences"
msgstr "_Beállítások"
#: ../src/swell-foop.vala:84
#: ../src/swell-foop.vala:87
msgid "_Help"
msgstr "_Súgó"
#: ../src/swell-foop.vala:85
#: ../src/swell-foop.vala:88
msgid "_About"
msgstr "_Névjegy"
#: ../src/swell-foop.vala:88
msgid "_Quit"
msgstr "_Kilépés"
#: ../src/swell-foop.vala:98
msgid "_New"
msgstr "Ú_j"
#: ../src/swell-foop.vala:104
msgid "Start a new game"
msgstr "Új játék indítása"
#: ../src/swell-foop.vala:135
#: ../src/swell-foop.vala:122
msgid "Small"
msgstr "Kicsi"
#: ../src/swell-foop.vala:136
#: ../src/swell-foop.vala:123
msgid "Normal"
msgstr "Normál"
#: ../src/swell-foop.vala:137
#: ../src/swell-foop.vala:124
msgid "Large"
msgstr "Nagy"
#. I left one more blank space at the end to make the score not too close to the window border
#: ../src/swell-foop.vala:213
#: ../src/swell-foop.vala:199
#, c-format
msgid "Score: %4u "
msgstr "Pontszám: %4u"
#| msgid "Score: %4u "
msgid "Score: %u"
msgstr "Pontszám: %u"
#: ../src/swell-foop.vala:264
#: ../src/swell-foop.vala:253
msgid "Colors"
msgstr "Színek"
#: ../src/swell-foop.vala:268
#: ../src/swell-foop.vala:257
msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Alakzatok és színek"
#: ../src/swell-foop.vala:401
#| msgid ""
#| "I want to play that game! You know, they all light-up and you click on "
#| "them and they vanish!\n"
#| "\n"
#| "Swell Foop is a part of GNOME Games."
#: ../src/swell-foop.vala:391
msgid ""
"I want to play that game!\n"
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!\n"
......@@ -186,11 +237,11 @@ msgstr ""
"\n"
"A Swell Foop a GNOME játékok része."
#: ../src/swell-foop.vala:402
#: ../src/swell-foop.vala:392
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
#: ../src/swell-foop.vala:408
#: ../src/swell-foop.vala:397
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Bán Szabolcs <shooby at gnome dot hu>\n"
......@@ -201,32 +252,20 @@ msgstr ""
"Tímár András <timar at gnome dot hu>\n"
"Varga Szabolcs <shirokuma at shirokuma dot hu>"
#: ../src/swell-foop.vala:411
msgid "GNOME Games web site"
msgstr "A GNOME játékok weboldala"
#: ../src/swell-foop.vala:429
#| msgid "Save this game before starting a new one?"
msgid "Abandon this game to start a new one?"
msgstr "Elhagyja a játékot egy új elkezdéséhez?"
#: ../src/swell-foop.vala:496
msgid "New Game"
msgstr "Új játék"
#: ../src/swell-foop.vala:430
msgid "_Cancel"
msgstr "Mé_gse"
#: ../src/swell-foop.vala:511
msgid "Size:"
msgstr "Méret:"
#~ msgid "_New"
#~ msgstr "Ú_j"
#: ../src/swell-foop.vala:536
msgid "Date"
msgstr "Dátum"
#: ../src/swell-foop.vala:539
msgid "Score"
msgstr "Pontszám"
#: ../src/swell-foop.vala:619
#, c-format
msgid "%u × %u, %u color"
msgid_plural "%u × %u, %u colors"
msgstr[0] "%u × %u, %u szín"
msgstr[1] "%u × %u, %u szín"
#~ msgid "GNOME Games web site"
#~ msgstr "A GNOME játékok weboldala"
#~ msgid "Chess"
#~ msgstr "Sakk"
......@@ -252,9 +291,6 @@ msgstr[1] "%u × %u, %u szín"
#~ msgid "_Contents"
#~ msgstr "_Tartalom"
#~ msgid "Start a new game"
#~ msgstr "Új játék indítása"
#~ msgid "Undo Move"
#~ msgstr "Lépés visszavonása"
......@@ -353,9 +389,6 @@ msgstr[1] "%u × %u, %u szín"
#~ msgid "Difficulty of the opponent chess engine"
#~ msgstr "Az ellenfél sakkmotor nehézsége"
#~ msgid "Preferences"
#~ msgstr "Beállítások"
#~ msgid "Play as:"
#~ msgstr "Játék mint:"
......@@ -769,9 +802,6 @@ msgstr[1] "%u × %u, %u szín"
#~ msgid "One of the players has died"
#~ msgstr "Az egyik játékos meghalt"
#~ msgid "Save this game before starting a new one?"
#~ msgstr "Menti a játékot egy új elkezdése előtt?"
#~ msgid "_Abandon game"
#~ msgstr "_Játék elhagyása"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment