Commit 9316676f authored by Ville-Pekka Vainio's avatar Ville-Pekka Vainio

Finnish translation update by Jiri Grönroos

parent 5f9dfcbc
...@@ -15,8 +15,8 @@ msgstr "" ...@@ -15,8 +15,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n" "Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n" "foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-04 23:32+0000\n" "POT-Creation-Date: 2014-09-10 10:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-05 21:32+0200\n" "PO-Revision-Date: 2014-09-10 21:00+0300\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n" "Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"Language-Team: suomi <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: suomi <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n" "Language: fi\n"
...@@ -73,26 +73,22 @@ msgid "_Number of colors:" ...@@ -73,26 +73,22 @@ msgid "_Number of colors:"
msgstr "_Värien lukumäärä:" msgstr "_Värien lukumäärä:"
#: ../data/preferences.ui.h:4 #: ../data/preferences.ui.h:4
msgid "2"
msgstr "2"
#: ../data/preferences.ui.h:5
msgid "Setup" msgid "Setup"
msgstr "Asetukset" msgstr "Asetukset"
#: ../data/preferences.ui.h:6 #: ../data/preferences.ui.h:5
msgid "_Theme:" msgid "_Theme:"
msgstr "_Teema:" msgstr "_Teema:"
#: ../data/preferences.ui.h:7 #: ../data/preferences.ui.h:6
msgid "Appearance" msgid "Appearance"
msgstr "Ulkonäkö" msgstr "Ulkonäkö"
#: ../data/preferences.ui.h:8 #: ../data/preferences.ui.h:7
msgid "_Zealous Animation" msgid "_Zealous Animation"
msgstr "_Nopea animaatio" msgstr "_Nopea animaatio"
#: ../data/preferences.ui.h:9 #: ../data/preferences.ui.h:8
msgid "Operation" msgid "Operation"
msgstr "Toiminta" msgstr "Toiminta"
...@@ -104,16 +100,23 @@ msgid "" ...@@ -104,16 +100,23 @@ msgid ""
"single square at a time. You get far more points for clearing a larger group " "single square at a time. You get far more points for clearing a larger group "
"of squares, and also for clearing the entire board." "of squares, and also for clearing the entire board."
msgstr "" msgstr ""
"Poista mahdollisimman monta neliötä laudalta. Napsauta samalla värillä "
"merkittyä neliöryhmää hävittääksesi mahdollisiman monta neliötä kerralla, "
"jolloin muut neliöt vaihtavat paikkaa. Yksittäistä neliötä ei ole "
"mahdollista poistaa. Mitä enemmän poistat neliöitä kerralla, sitä enemmän "
"saat pisteitä."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:2 #: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:2
msgid "" msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer " "Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size." "by changing the board size."
msgstr "" msgstr ""
"Peli Swell Foopia saattaa olla ohi nopeasti, mutta laudan kokoa muuttamalla "
"peli saattaa kestää tavallista kauemmin."
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:1 ../src/swell-foop.vala:69 #: ../data/swell-foop.desktop.in.h:1 ../src/swell-foop.vala:71
#: ../src/swell-foop.vala:95 ../src/swell-foop.vala:388 #: ../src/swell-foop.vala:97 ../src/swell-foop.vala:390
#: ../src/swell-foop.vala:469 #: ../src/swell-foop.vala:471
msgid "Swell Foop" msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop" msgstr "Swell Foop"
...@@ -127,18 +130,18 @@ msgid "game;logic;board;same;matching;" ...@@ -127,18 +130,18 @@ msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "game;logic;board;same;matching;logiikka;lauta;peli;" msgstr "game;logic;board;same;matching;logiikka;lauta;peli;"
#. Label showing the number of points at the end of the game #. Label showing the number of points at the end of the game
#: ../src/game-view.vala:443 #: ../src/game-view.vala:459
#, c-format #, c-format
msgid "%u point" msgid "%u point"
msgid_plural "%u points" msgid_plural "%u points"
msgstr[0] "%u piste" msgstr[0] "%u piste"
msgstr[1] "%u pistettä" msgstr[1] "%u pistettä"
#: ../src/game-view.vala:444 #: ../src/game-view.vala:460
msgid "Game Over!" msgid "Game Over!"
msgstr "Peli päättyi!" msgstr "Peli päättyi!"
#: ../src/score-dialog.vala:28 ../src/swell-foop.vala:89 #: ../src/score-dialog.vala:28 ../src/swell-foop.vala:91
msgid "_Quit" msgid "_Quit"
msgstr "_Lopeta" msgstr "_Lopeta"
...@@ -169,57 +172,56 @@ msgid_plural "%u × %u, %u colors" ...@@ -169,57 +172,56 @@ msgid_plural "%u × %u, %u colors"
msgstr[0] "%u × %u, %u väri" msgstr[0] "%u × %u, %u väri"
msgstr[1] "%u × %u, %u väriä" msgstr[1] "%u × %u, %u väriä"
#: ../src/swell-foop.vala:82 ../src/swell-foop.vala:431 #: ../src/swell-foop.vala:84 ../src/swell-foop.vala:433
msgid "_New Game" msgid "_New Game"
msgstr "_Uusi peli" msgstr "_Uusi peli"
#: ../src/swell-foop.vala:83 #: ../src/swell-foop.vala:85
msgid "_Scores" msgid "_Scores"
msgstr "_Pisteet" msgstr "_Pisteet"
#: ../src/swell-foop.vala:84 #: ../src/swell-foop.vala:86
msgid "_Preferences" msgid "_Preferences"
msgstr "_Asetukset" msgstr "_Asetukset"
#: ../src/swell-foop.vala:87 #: ../src/swell-foop.vala:89
msgid "_Help" msgid "_Help"
msgstr "O_hje" msgstr "O_hje"
#: ../src/swell-foop.vala:88 #: ../src/swell-foop.vala:90
msgid "_About" msgid "_About"
msgstr "_Tietoja" msgstr "_Tietoja"
#: ../src/swell-foop.vala:104 #: ../src/swell-foop.vala:106
msgid "Start a new game" msgid "Start a new game"
msgstr "Aloita uusi peli" msgstr "Aloita uusi peli"
#: ../src/swell-foop.vala:122 #: ../src/swell-foop.vala:124
msgid "Small" msgid "Small"
msgstr "Pieni" msgstr "Pieni"
#: ../src/swell-foop.vala:123 #: ../src/swell-foop.vala:125
msgid "Normal" msgid "Normal"
msgstr "Normaali" msgstr "Normaali"
#: ../src/swell-foop.vala:124 #: ../src/swell-foop.vala:126
msgid "Large" msgid "Large"
msgstr "Suuri" msgstr "Suuri"
#: ../src/swell-foop.vala:199 #: ../src/swell-foop.vala:201
#, c-format #, c-format
#| msgid "Score: %4u "
msgid "Score: %u" msgid "Score: %u"
msgstr "Pisteet: %u" msgstr "Pisteet: %u"
#: ../src/swell-foop.vala:253 #: ../src/swell-foop.vala:255
msgid "Colors" msgid "Colors"
msgstr "Värit" msgstr "Värit"
#: ../src/swell-foop.vala:257 #: ../src/swell-foop.vala:259
msgid "Shapes and Colors" msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Muodot ja värit" msgstr "Muodot ja värit"
#: ../src/swell-foop.vala:391 #: ../src/swell-foop.vala:393
msgid "" msgid ""
"I want to play that game!\n" "I want to play that game!\n"
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!\n" "You know, they all light-up and you click on them and they vanish!\n"
...@@ -232,11 +234,11 @@ msgstr "" ...@@ -232,11 +234,11 @@ msgstr ""
"\n" "\n"
"”Swell Foop” on osa Gnome-pelejä." "”Swell Foop” on osa Gnome-pelejä."
#: ../src/swell-foop.vala:392 #: ../src/swell-foop.vala:394
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton" msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
msgstr "Tekijänoikeus © 2009 Tim Horton" msgstr "Tekijänoikeus © 2009 Tim Horton"
#: ../src/swell-foop.vala:397 #: ../src/swell-foop.vala:399
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "" msgstr ""
"Jiri Grönroos, 2011-2014\n" "Jiri Grönroos, 2011-2014\n"
...@@ -257,15 +259,17 @@ msgstr "" ...@@ -257,15 +259,17 @@ msgstr ""
" Timo Jyrinki https://launchpad.net/~timo-jyrinki\n" " Timo Jyrinki https://launchpad.net/~timo-jyrinki\n"
" eGetin https://launchpad.net/~egetin" " eGetin https://launchpad.net/~egetin"
#: ../src/swell-foop.vala:429 #: ../src/swell-foop.vala:431
#| msgid "Save this game before starting a new one?"
msgid "Abandon this game to start a new one?" msgid "Abandon this game to start a new one?"
msgstr "Hylätäänkö tämä peli ja aloitetaan uusi?" msgstr "Hylätäänkö tämä peli ja aloitetaan uusi?"
#: ../src/swell-foop.vala:430 #: ../src/swell-foop.vala:432
msgid "_Cancel" msgid "_Cancel"
msgstr "_Peru" msgstr "_Peru"
#~ msgid "2"
#~ msgstr "2"
#~ msgid "_New" #~ msgid "_New"
#~ msgstr "_Uusi" #~ msgstr "_Uusi"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment