Commit 549ef4b3 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent f75c39c8
......@@ -16,15 +16,15 @@
# Petr Pulc <petrpulc@gmail.com>, 2009.
# Andre Klapper <ak-47@gmx.net>, 2009.
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2012.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2011, 2012, 2013.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: swell-foop master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-17 23:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-20 13:36+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-12 18:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-18 21:25+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -35,43 +35,42 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:1
msgid "The theme to use"
msgstr "Používat motiv"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:2
msgid "The title of the tile theme to use."
msgstr "Název motivu, který se má použít."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:3
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:3
msgid "Board size"
msgstr "Velikost desky"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:4
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:4
msgid "The size of the game board."
msgstr "Velikost hrací desky."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:5
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:5
msgid "Board color count"
msgstr "Počet barev na desce"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:6
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:6
msgid "The number of colors of tiles to use in the game."
msgstr "Počet barev dílů použitých ve hře."
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:7
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:7
msgid "Zealous animation"
msgstr "Rychlé animace"
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.in.h:8
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:8
msgid "Use more flashy, but slower, animations."
msgstr "Používat efektnější, ale pomalejší animace."
#: ../data/preferences.ui.h:1 ../data/swell-foop.desktop.in.in.h:1
#: ../src/swell-foop.vala:67 ../src/swell-foop.vala:398
#: ../src/swell-foop.vala:461
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: ../data/preferences.ui.h:1
#| msgid "_Preferences"
msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"
#: ../data/preferences.ui.h:2
msgid "_Board size:"
......@@ -82,31 +81,63 @@ msgid "_Number of colors:"
msgstr "_Počet barev:"
#: ../data/preferences.ui.h:4
msgid "2"
msgstr "2"
#: ../data/preferences.ui.h:5
msgid "Setup"
msgstr "Nastavení"
#: ../data/preferences.ui.h:5
#: ../data/preferences.ui.h:6
msgid "_Theme:"
msgstr "_Motiv:"
#: ../data/preferences.ui.h:6
#: ../data/preferences.ui.h:7
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhled"
#: ../data/preferences.ui.h:7
#: ../data/preferences.ui.h:8
msgid "_Zealous Animation"
msgstr "_Rychlé animace"
#: ../data/preferences.ui.h:8
#: ../data/preferences.ui.h:9
msgid "Operation"
msgstr "Operace"
#: ../data/swell-foop.desktop.in.in.h:2
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
"causing other squares to fall into place. It is not possible to remove a "
"single square at a time. You get far more points for clearing a larger group "
"of squares, and also for clearing the entire board."
msgstr ""
"Odstraňte z hrací desky co nejvíce kostek jde. Kliknutí na skupinu kostek "
"stejné barvy způsobí, že kostky naráz zmizí a zbývající kostky popadají "
"dolů. Takto ale nejdou odstranit osamocené kostky. Abyste získali co nejvíce "
"bodů, odstraňujte co největší bloky kostek a také se snažte hrací desku "
"vyčistit úplně."
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
msgstr ""
"Jednotlivé hry bývají obvykle odehrány rychle, ale můžete se ji prodloužit "
"změnou velikosti hrací desky."
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:1 ../src/swell-foop.vala:67
#: ../src/swell-foop.vala:93 ../src/swell-foop.vala:385
#: ../src/swell-foop.vala:446
msgid "Swell Foop"
msgstr "Swell Foop"
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:2
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr ""
"Vyčisti obrazovku pomocí odstraňování skupin kamenů různých barev a tvarů"
#: ../data/swell-foop.desktop.in.in.h:3
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:3
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "hra;logická;desková;stejné;shodné;"
......@@ -120,65 +151,93 @@ msgstr[1] "%u body"
msgstr[2] "%u bodů"
#: ../src/game-view.vala:444
#, c-format
msgid "Game Over!"
msgstr "Konec hry!"
#: ../src/swell-foop.vala:79
#: ../src/score-dialog.vala:28 ../src/swell-foop.vala:87
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
#: ../src/score-dialog.vala:29
msgid "New Game"
msgstr "Nová hra"
#: ../src/score-dialog.vala:32
msgid "_OK"
msgstr "_Budiž"
#: ../src/score-dialog.vala:44
msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
#: ../src/score-dialog.vala:69
msgid "Date"
msgstr "Datum"
#: ../src/score-dialog.vala:72
msgid "Score"
msgstr "Skóre"
#: ../src/score-dialog.vala:166
#, c-format
msgid "%u × %u, %u color"
msgid_plural "%u × %u, %u colors"
msgstr[0] "%u × %u, %u barva"
msgstr[1] "%u × %u, %u barvy"
msgstr[2] "%u × %u, %u barev"
#: ../src/swell-foop.vala:80
msgid "_New Game"
msgstr "_Nová hra"
#: ../src/swell-foop.vala:80
#: ../src/swell-foop.vala:81
msgid "_Scores"
msgstr "_Skóre"
#: ../src/swell-foop.vala:81
#: ../src/swell-foop.vala:82
msgid "_Preferences"
msgstr "_Předvolby"
#: ../src/swell-foop.vala:84
#: ../src/swell-foop.vala:85
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#: ../src/swell-foop.vala:85
#: ../src/swell-foop.vala:86
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#: ../src/swell-foop.vala:88
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
#: ../src/swell-foop.vala:98
#: ../src/swell-foop.vala:101
msgid "_New"
msgstr "_Nová"
#: ../src/swell-foop.vala:135
#: ../src/swell-foop.vala:122
msgid "Small"
msgstr "Malá"
#: ../src/swell-foop.vala:136
#: ../src/swell-foop.vala:123
msgid "Normal"
msgstr "Normální"
#: ../src/swell-foop.vala:137
#: ../src/swell-foop.vala:124
msgid "Large"
msgstr "Velká"
#. I left one more blank space at the end to make the score not too close to the window border
#: ../src/swell-foop.vala:213
#: ../src/swell-foop.vala:200
#, c-format
msgid "Score: %4u "
msgstr "Skóre: %4u"
#| msgid "Score: %4u "
msgid "Score: %u "
msgstr "Skóre: %u"
#: ../src/swell-foop.vala:264
#: ../src/swell-foop.vala:253
msgid "Colors"
msgstr "Barvy"
#: ../src/swell-foop.vala:268
#: ../src/swell-foop.vala:257
msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Tvary a barvy"
#: ../src/swell-foop.vala:401
#: ../src/swell-foop.vala:388
msgid ""
"I want to play that game!\n"
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!\n"
......@@ -190,11 +249,11 @@ msgstr ""
"\n"
"Swell Foop je součástí her GNOME."
#: ../src/swell-foop.vala:402
#: ../src/swell-foop.vala:389
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
msgstr "Copyright © 2009 Tim Horton"
#: ../src/swell-foop.vala:408
#: ../src/swell-foop.vala:394
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Jirka Lébl\n"
......@@ -211,30 +270,5 @@ msgstr ""
"Petr Pulc <petrpulc@gmail.com>\n"
"Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: ../src/swell-foop.vala:411
msgid "GNOME Games web site"
msgstr "Webové stránky her GNOME"
#: ../src/swell-foop.vala:496
msgid "New Game"
msgstr "Nová hra"
#: ../src/swell-foop.vala:511
msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
#: ../src/swell-foop.vala:536
msgid "Date"
msgstr "Datum"
#: ../src/swell-foop.vala:539
msgid "Score"
msgstr "Skóre"
#: ../src/swell-foop.vala:619
#, c-format
msgid "%u × %u, %u color"
msgid_plural "%u × %u, %u colors"
msgstr[0] "%u × %u, %u barva"
msgstr[1] "%u × %u, %u barvy"
msgstr[2] "%u × %u, %u barev"
#~ msgid "GNOME Games web site"
#~ msgstr "Webové stránky her GNOME"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment