sk.po 7.06 KB
Newer Older
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
1
# Slovak translation for gnome-games.
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
2
# Copyright (C) 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc.
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
3 4 5 6
# This file is distributed under the same license as the gnome-games package.
# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2003.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2005, 2008.
# Peter Mráz <etkinator@gmail.com>, 2010, 2011.
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
7
# Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>, 2013-2014.
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
8 9 10 11
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
12 13
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=swell-"
"foop&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
14 15 16
"POT-Creation-Date: 2014-03-06 11:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-22 21:11+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
17
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
18
"Language: sk\n"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
19 20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
23
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
24

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
25
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:1
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
26 27 28
msgid "The theme to use"
msgstr "Téma, ktorá sa má použiť"

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
29
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:2
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
30 31 32
msgid "The title of the tile theme to use."
msgstr "Názov témy vzhľadu polí, ktorá sa má použiť."

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
33
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:3
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
34 35 36
msgid "Board size"
msgstr "Veľkosť hracej plochy"

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
37
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:4
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
38 39 40
msgid "The size of the game board."
msgstr "Veľkosť hracej plochy."

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
41
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:5
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
42 43 44
msgid "Board color count"
msgstr "Počet farieb na hracej ploche"

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
45
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:6
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
46 47 48
msgid "The number of colors of tiles to use in the game."
msgstr "Počet farieb polí, ktoré sa použijú v hre."

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
49
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:7
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
50 51 52
msgid "Zealous animation"
msgstr "Zrýchlená animácia"

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
53
#: ../data/org.gnome.swell-foop.gschema.xml.h:8
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
54 55 56
msgid "Use more flashy, but slower, animations."
msgstr "Použiť efektnejšie ale pomalšie animácie."

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
57 58 59
#: ../data/preferences.ui.h:1
msgid "Preferences"
msgstr "Nastavenia"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
60

Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
61 62 63 64 65 66 67 68 69
#: ../data/preferences.ui.h:2
msgid "_Board size:"
msgstr "_Veľkosť hracieho poľa:"

#: ../data/preferences.ui.h:3
msgid "_Number of colors:"
msgstr "_Počet farieb:"

#: ../data/preferences.ui.h:4
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
70 71 72 73
msgid "2"
msgstr "2"

#: ../data/preferences.ui.h:5
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
74 75 76
msgid "Setup"
msgstr "Nastavenie"

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
77
#: ../data/preferences.ui.h:6
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
78 79 80
msgid "_Theme:"
msgstr "_Téma:"

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
81
#: ../data/preferences.ui.h:7
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
82 83 84
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhľad"

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
85
#: ../data/preferences.ui.h:8
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
86 87 88 89 90
msgid "_Zealous Animation"
msgstr "_Zrýchlená animácia"

# PK: ??
# PM: Ide o nadpis v predvoľbách pod ktorým sa nastavuje plynulosť animácie
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
91
#: ../data/preferences.ui.h:9
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
92 93 94
msgid "Operation"
msgstr "Prevádzka"

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
"Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of "
"squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, "
"causing other squares to fall into place. It is not possible to remove a "
"single square at a time. You get far more points for clearing a larger group "
"of squares, and also for clearing the entire board."
msgstr ""
"Odstráňte jednou ranou čo najviac polí z hracej plochy. Kliknutie na skupinu "
"polí rovnakej farby odstráni naraz všetky tieto polia a ostatné polia spadnú "
"do voľného priestoru. Samostatné pole nie je možné odstrániť. Čím väčšiu "
"skupinu polí odstránite, tým viac bodov dostanete, body získate aj pri "
"vyčistení celej hracej plochy."

#: ../data/swell-foop.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer "
"by changing the board size."
msgstr ""
"Jednou ranou je veľmi rýchla hra, ale hranie si môžete predĺžiť zmenou "
"veľkosti hracej plochy."

#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:1 ../src/swell-foop.vala:69
#: ../src/swell-foop.vala:95 ../src/swell-foop.vala:388
#: ../src/swell-foop.vala:469
msgid "Swell Foop"
msgstr "Jednou ranou"

#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:2
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
124 125 126
msgid "Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles"
msgstr "Vyčistite obrazovku odstraňovaním skupín farebných a tvarovaných polí"

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
127
#: ../data/swell-foop.desktop.in.h:3
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
128 129 130
msgid "game;logic;board;same;matching;"
msgstr "hra;logická;stolová;eliminácia rovnakých;eliminácia zhodných;logika;"

Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
131
#. Label showing the number of points at the end of the game
132
#: ../src/game-view.vala:443
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
133 134 135 136 137 138 139
#, c-format
msgid "%u point"
msgid_plural "%u points"
msgstr[0] "%u bodov"
msgstr[1] "%u bod"
msgstr[2] "%u body"

140
#: ../src/game-view.vala:444
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
141 142
msgid "Game Over!"
msgstr "Koniec hry!"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
143

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
#: ../src/score-dialog.vala:28 ../src/swell-foop.vala:89
msgid "_Quit"
msgstr "U_končiť"

#: ../src/score-dialog.vala:29
msgid "New Game"
msgstr "Nová hra"

#: ../src/score-dialog.vala:32
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

#: ../src/score-dialog.vala:44
msgid "Size:"
msgstr "Veľkosť:"

#: ../src/score-dialog.vala:69
msgid "Date"
msgstr "Dátum"

#: ../src/score-dialog.vala:72
msgid "Score"
msgstr "Skóre"

#: ../src/score-dialog.vala:166
#, c-format
msgid "%u × %u, %u color"
msgid_plural "%u × %u, %u colors"
msgstr[0] "%u × %u, %u farieb"
msgstr[1] "%u × %u, %u farba"
msgstr[2] "%u × %u, %u farby"

#: ../src/swell-foop.vala:82 ../src/swell-foop.vala:431
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
177 178
msgid "_New Game"
msgstr "_Nová hra"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
179

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
180
#: ../src/swell-foop.vala:83
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
181 182
msgid "_Scores"
msgstr "_Skóre"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
183

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
184
#: ../src/swell-foop.vala:84
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
185 186 187
msgid "_Preferences"
msgstr "Nas_tavenia"

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
188
#: ../src/swell-foop.vala:87
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
189 190
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
191

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
192
#: ../src/swell-foop.vala:88
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
193
msgid "_About"
194
msgstr "_O programe"
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
195

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
196 197 198
#: ../src/swell-foop.vala:104
msgid "Start a new game"
msgstr "Začať novú hru"
199

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
200
#: ../src/swell-foop.vala:122
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
201 202 203
msgid "Small"
msgstr "Malá"

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
204
#: ../src/swell-foop.vala:123
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
205 206 207 208
msgid "Normal"
msgstr "Normálna"

# veľkosť hracej plochy
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
209
#: ../src/swell-foop.vala:124
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
210 211 212
msgid "Large"
msgstr "Veľká"

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
213
#: ../src/swell-foop.vala:199
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
214
#, c-format
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
215 216
msgid "Score: %u"
msgstr "Skóre: %u"
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
217

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
218
#: ../src/swell-foop.vala:253
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
219 220
msgid "Colors"
msgstr "Farby"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
221

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
222
#: ../src/swell-foop.vala:257
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
223 224
msgid "Shapes and Colors"
msgstr "Tvary a farby"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
225

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
226
#: ../src/swell-foop.vala:391
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
227
msgid ""
228 229
"I want to play that game!\n"
"You know, they all light-up and you click on them and they vanish!\n"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
230 231 232
"\n"
"Swell Foop is a part of GNOME Games."
msgstr ""
233 234 235
"Túto hru si zamilujete!\n"
"Stačí nájsť veľa rovnakých kameňov pokope, a keď na jeden kliknete, všetky "
"zmiznú!\n"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
236 237 238 239
"\n"
"Hra Jednou ranou je súčasťou Hier GNOME."

# PŠ: ja by som to neprekladal
Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
240
#: ../src/swell-foop.vala:392
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
241
msgid "Copyright © 2009 Tim Horton"
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
242
msgstr "Autorské práva © 2009 Tim Horton"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
243

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
244
#: ../src/swell-foop.vala:397
Ján Kyselica's avatar
Ján Kyselica committed
245 246 247 248 249 250
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Stanislav Višňovský (visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz)\n"
"Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"Ján Kyselica <kyselica.jan@gmail.com>"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
251

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
252 253 254
#: ../src/swell-foop.vala:429
msgid "Abandon this game to start a new one?"
msgstr "Chcete vzdať túto hru a začať novú hru?"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
255

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
256 257 258
#: ../src/swell-foop.vala:430
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
259

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
260 261
#~ msgid "_New"
#~ msgstr "_Nová"
Robert Ancell's avatar
Robert Ancell committed
262

Jan Kyselica's avatar
Jan Kyselica committed
263 264
#~ msgid "GNOME Games web site"
#~ msgstr "Webové stránky Hier GNOME"