Commit 9d2cf353 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 63f541a7
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: shotwell\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=shotwell&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-21 18:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-24 22:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-29 21:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-10-02 13:13+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -1341,7 +1341,7 @@ msgstr ""
msgid "Visit the Shotwell home page"
msgstr "Witryna programu Shotwell"
#: plugins/common/Resources.vala:31 src/AppWindow.vala:676
#: plugins/common/Resources.vala:31 src/AppWindow.vala:679
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"verayin <vera@yorba.org>, 2011\n"
......@@ -2386,26 +2386,26 @@ msgstr "Przypina pasek narzędziowy"
msgid "Leave fullscreen"
msgstr "Opuszcza pełny ekran"
#: src/AppWindow.vala:496
#: src/AppWindow.vala:499
msgid "_Contents"
msgstr "_Spis treści"
#: src/AppWindow.vala:501
#: src/AppWindow.vala:504
msgid "_Frequently Asked Questions"
msgstr "Naj_częściej zadawane pytania"
#: src/AppWindow.vala:506
msgid "_Report a Problem..."
#: src/AppWindow.vala:509
msgid "_Report a Problem"
msgstr "_Zgłoś problem…"
#: src/AppWindow.vala:605 src/AppWindow.vala:626 src/AppWindow.vala:643
#: src/AppWindow.vala:608 src/AppWindow.vala:629 src/AppWindow.vala:646
#: src/data_imports/DataImportsUI.vala:413 src/Dialogs.vala:20
#: src/Dialogs.vala:28 src/Dialogs.vala:1425 src/Dialogs.vala:1448
#: src/publishing/PublishingUI.vala:512 src/Resources.vala:157
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
#: src/AppWindow.vala:653
#: src/AppWindow.vala:656
#, c-format
msgid ""
"A fatal error occurred when accessing Shotwell's library. Shotwell cannot "
......@@ -2418,21 +2418,21 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
#: src/AppWindow.vala:673
#: src/AppWindow.vala:676
msgid "Visit the Shotwell web site"
msgstr "Witryna programu Shotwell"
#: src/AppWindow.vala:685
#: src/AppWindow.vala:688
#, c-format
msgid "Unable to display help: %s"
msgstr "Nie można wyświetlić pomocy: %s"
#: src/AppWindow.vala:693
#: src/AppWindow.vala:696
#, c-format
msgid "Unable to navigate to bug database: %s"
msgstr "Nie można przejść do bazy danych błędów: %s"
#: src/AppWindow.vala:701
#: src/AppWindow.vala:704
#, c-format
msgid "Unable to display FAQ: %s"
msgstr "Nie można wyświetlić dokumentu FAQ: %s"
......@@ -2603,11 +2603,11 @@ msgstr ""
"%s"
#: src/camera/ImportPage.vala:1061
msgid "Unmounting..."
msgid "Unmounting"
msgstr "Odmontowywanie…"
#: src/camera/ImportPage.vala:1152
msgid "Starting import, please wait..."
msgid "Starting import, please wait"
msgstr "Rozpoczynanie importowania, proszę czekać…"
#: src/camera/ImportPage.vala:1169
......@@ -3117,7 +3117,7 @@ msgid "Export metadata"
msgstr "Wyeksportuj metadane"
#: src/Dialogs.vala:462
msgid "Save Details..."
msgid "Save Details"
msgstr "Zapisz szczegóły…"
#: src/Dialogs.vala:463
......@@ -4048,7 +4048,7 @@ msgid "Save photo"
msgstr "Zapisuje zdjęcie"
#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:57
msgid "Save _As..."
msgid "Save _As"
msgstr "Z_apisz jako…"
#: src/direct/DirectPhotoPage.vala:58
......@@ -4467,7 +4467,7 @@ msgid "%B"
msgstr "%B"
#. if no name, pretty up the start time
#: src/Event.vala:751
#: src/Event.vala:753
#, c-format
msgid "Event %s"
msgstr "Wydarzenie %s"
......@@ -4521,7 +4521,7 @@ msgid "Flagged"
msgstr "Oznaczone flagą"
#: src/library/ImportQueuePage.vala:8
msgid "Importing..."
msgid "Importing"
msgstr "Importowanie…"
#: src/library/ImportQueuePage.vala:67
......@@ -4533,7 +4533,7 @@ msgid "Stop importing photos"
msgstr "Zatrzymuje importowanie zdjęć"
#: src/library/ImportQueuePage.vala:124
msgid "Preparing to import..."
msgid "Preparing to import"
msgstr "Przygotowywanie do zaimportowania…"
#: src/library/ImportQueuePage.vala:151
......@@ -4546,7 +4546,7 @@ msgid "Last Import"
msgstr "Ostatni import"
#: src/library/LibraryWindow.vala:285
msgid "_Import From Folder..."
msgid "_Import From Folder"
msgstr "_Zaimportuj z katalogu…"
#: src/library/LibraryWindow.vala:286
......@@ -4554,7 +4554,7 @@ msgid "Import photos from disk to library"
msgstr "Importuje zdjęcia z dysku do kolekcji"
#: src/library/LibraryWindow.vala:293
msgid "Import From _Application..."
msgid "Import From _Application"
msgstr "Zaimportuj z p_rogramu…"
#: src/library/LibraryWindow.vala:297
......@@ -4583,7 +4583,7 @@ msgstr "Wyszukuje zdjęcia i nagrania wideo według kryteriów wyszukiwania"
#: src/library/LibraryWindow.vala:329 src/searches/Branch.vala:77
#: src/sidebar/Tree.vala:199
msgid "Ne_w Saved Search..."
msgid "Ne_w Saved Search"
msgstr "No_we zapisane wyszukiwanie…"
#: src/library/LibraryWindow.vala:351
......@@ -4663,7 +4663,7 @@ msgid "Empty Trash"
msgstr "Opróżnij kosz"
#: src/library/LibraryWindow.vala:726
msgid "Emptying Trash..."
msgid "Emptying Trash"
msgstr "Opróżnianie kosza…"
#: src/library/LibraryWindow.vala:901
......@@ -4695,19 +4695,19 @@ msgid "%s (%d%%)"
msgstr "%s (%d%%)"
#: src/library/LibraryWindow.vala:1247 src/library/LibraryWindow.vala:1258
msgid "Updating library..."
msgid "Updating library"
msgstr "Aktualizowanie kolekcji…"
#: src/library/LibraryWindow.vala:1264
msgid "Preparing to auto-import photos..."
msgid "Preparing to auto-import photos"
msgstr "Przygotowywanie do automatycznego zaimportowania zdjęć…"
#: src/library/LibraryWindow.vala:1269
msgid "Auto-importing photos..."
msgid "Auto-importing photos"
msgstr "Automatyczne importowanie zdjęć…"
#: src/library/LibraryWindow.vala:1277
msgid "Writing metadata to files..."
msgid "Writing metadata to files"
msgstr "Zapisywanie metadanych do plików…"
#: src/library/OfflinePage.vala:8
......@@ -4715,7 +4715,7 @@ msgid "Missing Files"
msgstr "Brak plików"
#: src/library/OfflinePage.vala:106
msgid "Deleting..."
msgid "Deleting"
msgstr "Usuwanie…"
#: src/library/TrashPage.vala:8
......@@ -5010,7 +5010,7 @@ msgid "Image Settings"
msgstr "Ustawienia obrazu"
#: src/Printing.vala:889
msgid "Printing..."
msgid "Printing"
msgstr "Drukowanie…"
#: src/Printing.vala:909 src/Printing.vala:1112
......@@ -5187,11 +5187,11 @@ msgid "The selected photo was successfully published."
msgstr "Wybrane nagrania wideo zostały pomyślnie opublikowane."
#: src/publishing/PublishingUI.vala:122
msgid "Fetching account information..."
msgid "Fetching account information"
msgstr "Pobieranie informacji o koncie…"
#: src/publishing/PublishingUI.vala:128
msgid "Logging in..."
msgid "Logging in"
msgstr "Logowanie…"
#: src/publishing/PublishingUI.vala:188
......@@ -5478,7 +5478,7 @@ msgid "Set selected image to be the new desktop background"
msgstr "Ustawia wybrany obraz jako nowe tło pulpitu"
#: src/Resources.vala:222
msgid "Set as _Desktop Slideshow..."
msgid "Set as _Desktop Slideshow"
msgstr "Ustaw jako pokaz slaj_dów pulpitu…"
#: src/Resources.vala:224
......@@ -5498,7 +5498,7 @@ msgid "Redo"
msgstr "Ponów"
#: src/Resources.vala:230
msgid "Re_name Event..."
msgid "Re_name Event"
msgstr "Zmień _nazwę wydarzenia…"
#: src/Resources.vala:233
......@@ -5668,15 +5668,15 @@ msgid "Make a duplicate of the photo"
msgstr "Tworzy kopię zdjęcia"
#: src/Resources.vala:290
msgid "_Export..."
msgid "_Export"
msgstr "Wy_eksportuj…"
#: src/Resources.vala:292
msgid "_Print..."
msgid "_Print"
msgstr "Wy_drukuj…"
#: src/Resources.vala:294
msgid "Pu_blish..."
msgid "Pu_blish"
msgstr "Opu_blikuj…"
#: src/Resources.vala:296
......@@ -5684,7 +5684,7 @@ msgid "Publish to various websites"
msgstr "Publikuje na różnych witrynach WWW"
#: src/Resources.vala:298
msgid "Edit _Title..."
msgid "Edit _Title"
msgstr "Mo_dyfikuj tytuł…"
#. Button label
......@@ -5694,7 +5694,7 @@ msgid "Edit Title"
msgstr "Modyfikuj tytuł"
#: src/Resources.vala:302
msgid "Edit _Comment..."
msgid "Edit _Comment"
msgstr "Modyfikuj _komentarz…"
#. Button label
......@@ -5703,11 +5703,11 @@ msgid "Edit Comment"
msgstr "Modyfikacja komentarza"
#: src/Resources.vala:306
msgid "Edit Event _Comment..."
msgid "Edit Event _Comment"
msgstr "Modyfikuj _komentarz wydarzenia…"
#: src/Resources.vala:309
msgid "_Adjust Date and Time..."
msgid "_Adjust Date and Time"
msgstr "Dostosuj d_atę i czas…"
#: src/Resources.vala:310
......@@ -5715,11 +5715,11 @@ msgid "Adjust Date and Time"
msgstr "Dostosowuje datę i czas"
#: src/Resources.vala:312
msgid "Add _Tags..."
msgid "Add _Tags"
msgstr "Dodaj e_tykiety…"
#: src/Resources.vala:313
msgid "_Add Tags..."
msgid "_Add Tags"
msgstr "_Dodaj etykiety…"
#. Dialog title
......@@ -5737,15 +5737,15 @@ msgid "Open With RA_W Editor"
msgstr "Otwórz za pomocą edytora plików _RAW"
#: src/Resources.vala:323
msgid "Send _To..."
msgid "Send _To"
msgstr "Wyślij _do…"
#: src/Resources.vala:324
msgid "Send T_o..."
msgid "Send T_o"
msgstr "Wyślij d_o…"
#: src/Resources.vala:326
msgid "_Find..."
msgid "_Find"
msgstr "_Znajdź…"
#: src/Resources.vala:327
......@@ -5804,7 +5804,7 @@ msgstr "Usuń etykietę"
#: src/Resources.vala:366
#, c-format
msgid "Re_name Tag \"%s\"..."
msgid "Re_name Tag \"%s\""
msgstr "Zmień _nazwę etykiety „%s”…"
#: src/Resources.vala:370
......@@ -5813,11 +5813,11 @@ msgid "Rename Tag \"%s\" to \"%s\""
msgstr "Zmień nazwę etykiety „%s” na „%s”"
#: src/Resources.vala:373
msgid "_Rename..."
msgid "_Rename"
msgstr "_Zmień nazwę…"
#: src/Resources.vala:375
msgid "Modif_y Tags..."
msgid "Modif_y Tags"
msgstr "M_odyfikuj etykiety…"
#: src/Resources.vala:376
......@@ -5887,11 +5887,11 @@ msgid "Delete Search"
msgstr "Usunięcie wyszukiwania"
#: src/Resources.vala:410
msgid "_Edit..."
msgid "_Edit"
msgstr "_Modyfikuj…"
#: src/Resources.vala:411
msgid "Re_name..."
msgid "Re_name"
msgstr "Zmień _nazwę…"
#: src/Resources.vala:414
......@@ -6261,7 +6261,7 @@ msgstr ""
"Używa zapisanego wyszukiwania do filtrowania elementów w bieżącym widoku"
#: src/sidebar/Tree.vala:203
msgid "New _Tag..."
msgid "New _Tag"
msgstr "Nowa _etykieta…"
#: src/SlideshowPage.vala:49 src/SlideshowPage.vala:183
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment