sl.po 127 KB
Newer Older
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1 2
# po/shotwell-core/shotwell.pot
# PO message string template file for Shotwell Core Components
3
# Copyright 2016 Software Freedom Conservancy Inc.
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
4
# See COPYING for license.
5 6
#
#
7
# Translators:
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
8 9 10 11 12
# anthonmanix <anthon.manix@gmail.com>, 2013
# Andrej Znidarsic <andrej.znidarsic@gmail.com>, 2012
# anthonmanix <anthon.manix@gmail.com>, 2012
# ikriznar <ikriznar@gmail.com>, 2013
# verayin <vera@yorba.org>, 2011
13
# lsbeeler <lucas@yorba.org>, 2011
14 15
msgid ""
msgstr ""
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
16 17 18 19 20
"Project-Id-Version: shotwell-0.15\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: shotwell@yorba.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-20 11:55-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-23 19:50+0000\n"
"Last-Translator: ikriznar <ikriznar@gmail.com>\n"
21 22
"Language-Team: Slovenian (http://www.transifex.com/projects/p/shotwell/"
"language/sl/)\n"
23 24 25
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
26
"Language: sl\n"
27 28
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 2 : 3);\n"
29

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
30 31 32 33
#: src/Event.vala:737
#, c-format
msgid "Event %s"
msgstr "Dogodek %s"
34

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
35 36 37
#: src/camera/Branch.vala:87
msgid "Cameras"
msgstr "Fotoaparati"
38

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
39 40 41 42 43
#: src/camera/Branch.vala:101 src/camera/ImportPage.vala:711
#: src/camera/ImportPage.vala:727 src/photos/RawSupport.vala:300
#: src/MediaPage.vala:425
msgid "Camera"
msgstr "Fotoaparat"
44

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
45 46 47 48
#: src/camera/ImportPage.vala:312 src/Properties.vala:227
#, c-format
msgid "RAW+JPEG"
msgstr "RAW+JPEG"
49

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
50 51 52
#: src/camera/ImportPage.vala:459
msgid ""
"Unable to unmount camera. Try unmounting the camera from the file manager."
53 54 55
msgstr ""
"Fotoaparata ni mogoče odklopiti. Poskusite odklopiti fotoaparat v "
"upravljalniku datotek."
56

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
57 58 59
#: src/camera/ImportPage.vala:776
msgid "Hide photos already imported"
msgstr "Skrij že uvožene fotografije"
60

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
61 62 63
#: src/camera/ImportPage.vala:777
msgid "Only display photos that have not been imported"
msgstr "Pokaži le fotografije, ki niso bile uvožene"
64

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
65 66 67
#: src/camera/ImportPage.vala:845
msgid "Starting import, please wait..."
msgstr "Začenjanje uvoza, prosimo počakajte ..."
68

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
69 70 71
#: src/camera/ImportPage.vala:872 src/MediaPage.vala:436
msgid "_Titles"
msgstr "_Naslovi"
72

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
73 74 75
#: src/camera/ImportPage.vala:873 src/MediaPage.vala:437
msgid "Display the title of each photo"
msgstr "Prikaže naslov vsake fotografije"
76

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
77 78 79
#: src/camera/ImportPage.vala:884
msgid "Import _Selected"
msgstr "Uvozi _izbrane"
80

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
81 82 83
#: src/camera/ImportPage.vala:885
msgid "Import the selected photos into your library"
msgstr "Uvozi izbrane fotografije iz vaše knjižnice"
84

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
85 86 87
#: src/camera/ImportPage.vala:890
msgid "Import _All"
msgstr "Uvozi _vse"
88

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
89 90 91
#: src/camera/ImportPage.vala:891
msgid "Import all the photos into your library"
msgstr "Uvozi vse fotografije v vašo knjižnico "
92

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
93 94 95 96
#: src/camera/ImportPage.vala:1012
msgid ""
"Shotwell needs to unmount the camera from the filesystem in order to access "
"it. Continue?"
97 98 99
msgstr ""
"Za dostop do fotoaparata je treba napravo najprej odklopiti iz datotečnega "
"sistema. Ali želite nadaljevati?"
Vera Yin's avatar
Vera Yin committed
100

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
101 102 103
#: src/camera/ImportPage.vala:1018
msgid "_Unmount"
msgstr "_Odklopi"
104

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
105 106 107
#: src/camera/ImportPage.vala:1023
msgid "Please unmount the camera."
msgstr "Odklopite fotoaparat."
108

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
109 110 111 112 113
#: src/camera/ImportPage.vala:1028
msgid ""
"The camera is locked by another application. Shotwell can only access the "
"camera when it's unlocked. Please close any other application using the "
"camera and try again."
114 115 116 117
msgstr ""
"Fotoaparat je zaklenil drug program. Shotwell lahko do fotoaparata dostopa "
"le, ko je odklenjen. Zaprite druge programe, ki uporabljajo fotoaparat in "
"poskusite ponovno."
118

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
119 120 121
#: src/camera/ImportPage.vala:1038
msgid "Please close any other application using the camera."
msgstr "Zaprite druge programe, ki uporabljajo fotoaparat."
122

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
123 124 125 126 127
#: src/camera/ImportPage.vala:1043
#, c-format
msgid ""
"Unable to fetch previews from the camera:\n"
"%s"
128 129 130
msgstr ""
"Iz fotoaparata ni mogoče pridobiti slik za predogled:\n"
"%s"
131

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
132 133 134
#: src/camera/ImportPage.vala:1060
msgid "Unmounting..."
msgstr "Odklapljanje ..."
135

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
136 137 138
#: src/camera/ImportPage.vala:1166
msgid "Fetching photo information"
msgstr "Pridobivanje podatkov o fotografiji"
139

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
140 141 142 143
#: src/camera/ImportPage.vala:1521
#, c-format
msgid "Fetching preview for %s"
msgstr "Pridobivanje predogleda za %s"
144

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
145 146 147 148
#: src/camera/ImportPage.vala:1637
#, c-format
msgid "Unable to lock camera: %s"
msgstr "Fotoaparata ni mogoče zakleniti: %s"
149

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
150 151 152 153 154 155 156 157
#: src/camera/ImportPage.vala:1722
#, c-format
msgid "Delete this photo from camera?"
msgid_plural "Delete these %d photos from camera?"
msgstr[0] "Ali naj se izbriše %d slik iz fotoaparata?"
msgstr[1] "Ali naj se izbriše %d slika iz fotoaparata?"
msgstr[2] "Ali naj se izbriše %d sliki iz fotoaparata?"
msgstr[3] "Ali naj se izbriše %d slike iz fotoaparata?"
158

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
159 160 161 162 163 164 165 166
#: src/camera/ImportPage.vala:1725
#, c-format
msgid "Delete this video from camera?"
msgid_plural "Delete these %d videos from camera?"
msgstr[0] "Ali želite izbrisati %d videoposnetkov iz fotoaparata?"
msgstr[1] "Ali želite izbrisati %d videoposnetek iz fotoaparata?"
msgstr[2] "Ali želite izbrisati %d videoposnetka iz fotoaparata?"
msgstr[3] "Ali želite izbrisati %d videoposnetke iz fotoaparata?"
167

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
168 169 170 171 172 173 174 175
#: src/camera/ImportPage.vala:1728
#, c-format
msgid "Delete this photo/video from camera?"
msgid_plural "Delete these %d photos/videos from camera?"
msgstr[0] "Ali želite izbrisati %d fotografij/videoposnetkov iz fotoaparata?"
msgstr[1] "Ali želite izbrisati %d fotografijo/videoposnetek iz fotoaparata?"
msgstr[2] "Ali želite izbrisati %d fotografiji/videoposnetka iz fotoaparata?"
msgstr[3] "Ali želite izbrisati %d fotografije/videoposnetke iz fotoaparata?"
176

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
177 178 179 180 181 182 183 184
#: src/camera/ImportPage.vala:1731
#, c-format
msgid "Delete these files from camera?"
msgid_plural "Delete these %d files from camera?"
msgstr[0] "Ali želite teh %d datotek izbrisati iz fotoaparata?"
msgstr[1] "Ali želite izbrisati %d datoteko iz fotoaparata?"
msgstr[2] "Ali želite te %d datoteki izbrisati iz fotoaparata?"
msgstr[3] "Ali želite te %d datoteke izbrisati iz fotoaparata?"
185

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
#: src/camera/ImportPage.vala:1739 src/Dialogs.vala:1328
msgid "_Keep"
msgstr "_Obdrži"

#: src/camera/ImportPage.vala:1758
msgid "Removing photos/videos from camera"
msgstr "Odstranjevanje fotografij/videoposnetkov iz fotoaparata"

#: src/camera/ImportPage.vala:1762
#, c-format
msgid "Unable to delete %d photo/video from the camera due to errors."
197 198 199 200 201 202 203 204 205
msgid_plural "Unable to delete %d photos/videos from the camera due to errors."
msgstr[0] ""
"Zaradi napak iz fotoaparata ni mogoče izbrisati %d fotografij/videoposnetkov."
msgstr[1] ""
"Zaradi napak iz fotoaparata ni mogoče izbrisati %d fotografije/videoposnetka."
msgstr[2] ""
"Zaradi napak iz fotoaparata ni mogoče izbrisati %d fotografij/videoposnetkov."
msgstr[3] ""
"Zaradi napak iz fotoaparata ni mogoče izbrisati %d fotografij/videoposnetkov."
206

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
207
#: src/CollectionPage.vala:230 src/PhotoPage.vala:2623
208 209
msgid "S_lideshow"
msgstr "P_redstavitev"
210

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
211
#: src/CollectionPage.vala:231 src/PhotoPage.vala:2624
212 213 214
msgid "Play a slideshow"
msgstr "Predvaja diapredstavitev"

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
215 216 217
#: src/CollectionPage.vala:456
msgid "Export Photo/Video"
msgstr "Izvozi fotografijo ali videoposnetek"
218

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
219 220 221
#: src/CollectionPage.vala:456
msgid "Export Photos/Videos"
msgstr "Izvozi fotografije/videoposnetke"
222

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
223
#: src/CollectionPage.vala:458 src/Dialogs.vala:58 src/PhotoPage.vala:3196
224 225 226
msgid "Export Photo"
msgstr "Izvozi fotografijo"

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
227 228 229
#: src/CollectionPage.vala:458 src/Dialogs.vala:87
msgid "Export Photos"
msgstr "Izvozi fotografije"
230

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
231 232 233
#: src/CollectionPage.vala:545 src/CollectionPage.vala:561
msgid "Rotating"
msgstr "Vrtenje"
234

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
235 236 237
#: src/CollectionPage.vala:545 src/CollectionPage.vala:561
msgid "Undoing Rotate"
msgstr "Razveljavljanje vrtenja"
238

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
239 240 241
#: src/CollectionPage.vala:570
msgid "Flipping Horizontally"
msgstr "Zrcaljenje vodoravno"
242

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
243 244 245
#: src/CollectionPage.vala:571
msgid "Undoing Flip Horizontally"
msgstr "Razveljavljanje vodoravnega zrcaljenja"
246

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
247 248 249
#: src/CollectionPage.vala:580
msgid "Flipping Vertically"
msgstr "Zrcaljenje navpično"
250

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
251 252 253
#: src/CollectionPage.vala:581
msgid "Undoing Flip Vertically"
msgstr "Razveljavljanje navpičnega zrcaljenja"
254

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
255 256 257
#: src/searches/SearchBoolean.vala:157
msgid "Any text"
msgstr "Katerokoli besedilo"
258

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
259 260 261
#: src/searches/SearchBoolean.vala:160
msgid "Title"
msgstr "Naslov"
262

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
263 264 265
#: src/searches/SearchBoolean.vala:163
msgid "Tag"
msgstr "Oznaka"
266

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
267 268 269
#: src/searches/SearchBoolean.vala:166
msgid "Comment"
msgstr "Komentar"
270

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
271 272 273
#: src/searches/SearchBoolean.vala:169
msgid "Event name"
msgstr "Ime dogodka"
274

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
275 276 277
#: src/searches/SearchBoolean.vala:172
msgid "File name"
msgstr "Ime datoteke"
278

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
279 280 281
#: src/searches/SearchBoolean.vala:175
msgid "Media type"
msgstr "Vrsta medija"
282

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
283 284 285
#: src/searches/SearchBoolean.vala:178
msgid "Flag state"
msgstr "Zastavica stanja"
286

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
287 288 289
#: src/searches/SearchBoolean.vala:181
msgid "Photo state"
msgstr ""
290

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
291 292 293
#: src/searches/SearchBoolean.vala:184 src/SearchFilter.vala:1003
msgid "Rating"
msgstr "Ocena"
294

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
295 296 297
#: src/searches/SearchBoolean.vala:187
msgid "Date"
msgstr "Datum"
298

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
299 300 301
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:169
msgid "contains"
msgstr "vsebuje"
302

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
303 304 305 306
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:170
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:497
msgid "is exactly"
msgstr "je natanko"
307

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
308 309 310
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:171
msgid "starts with"
msgstr "se začne z"
311

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
312 313 314
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:172
msgid "ends with"
msgstr "se konča z"
315

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
316 317 318
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:173
msgid "does not contain"
msgstr "ne vsebuje"
319

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
320 321 322 323
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:174
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:501
msgid "is not set"
msgstr "ni določeno"
324

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
325 326 327 328 329
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:245
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:376
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:441
msgid "is"
msgstr "je"
330

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
331 332 333
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:246
msgid "is not"
msgstr "ni"
334

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
335 336 337
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:252
msgid "any photo"
msgstr "katerakoli fotografija"
338

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
339 340 341
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:253
msgid "a raw photo"
msgstr "surova fotografija"
342

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
343 344 345
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:254
msgid "a video"
msgstr "videoposnetek"
346

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
347 348 349
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:308
msgid "has"
msgstr ""
350

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
351 352 353
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:309
msgid "has no"
msgstr ""
354

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
355 356 357
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:314
msgid "modifications"
msgstr ""
358

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
359 360 361
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:315
msgid "internal modifications"
msgstr ""
362

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
363 364 365
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:316
msgid "external modifications"
msgstr ""
366

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
367 368 369
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:370
msgid "flagged"
msgstr "označeno"
370

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
371 372 373
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:371
msgid "not flagged"
msgstr "ni označeno"
374

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
375 376 377
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:434
msgid "and higher"
msgstr "in višja"
378

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
379 380 381
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:435
msgid "only"
msgstr "samo"
382

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
383 384 385
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:436
msgid "and lower"
msgstr "in nižja"
386

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
387 388 389
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:498
msgid "is after"
msgstr "je za"
390

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
391 392 393
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:499
msgid "is before"
msgstr "je pred"
394

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
395 396 397
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:500
msgid "is between"
msgstr "je med"
398

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
399 400 401
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:513
msgid "and"
msgstr "in"
402

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
403 404 405
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:720
msgid "any"
msgstr "katerikoli"
406

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
407 408 409
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:721
msgid "all"
msgstr "vse"
410

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
411 412 413
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:722
msgid "none"
msgstr "ničesar"
414

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
415 416 417
#: src/searches/Branch.vala:68
msgid "Saved Searches"
msgstr "Shranjena iskanja"
418

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
419 420 421 422
#: src/searches/Branch.vala:77 src/library/LibraryWindow.vala:346
#: src/sidebar/Tree.vala:195
msgid "Ne_w Saved Search..."
msgstr "_Novo shranjeno iskanje..."
423

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
424 425 426 427 428 429
#: src/main.vala:54
#, c-format
msgid ""
"Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It "
"appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s "
"(schema %d). Please use the latest version of Shotwell."
430 431 432 433
msgstr ""
"Vaša knjižnica fotografij ni združljiva s to različico programa Shotwell. "
"Videti je, da je bila ustvarjena z različico %s (shema %d), uporabljate pa "
"različico %s (shema %d). Uporabite zadnjo različico Shotwell."
434

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
435
#: src/main.vala:59
436
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
437 438 439 440
msgid ""
"Shotwell was unable to upgrade your photo library from version %s (schema "
"%d) to %s (schema %d). For more information please check the Shotwell Wiki "
"at %s"
441 442 443 444
msgstr ""
"S programom Shotwell ni bilo mogoče nadgraditi vaše knjižnice fotografij iz "
"različice %s (shema %d) na %s (shema %d). Za več podrobnosti preverite wiki "
"Shotwell na %s"
445

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
446 447 448 449 450 451 452
#: src/main.vala:65
#, c-format
msgid ""
"Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It "
"appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s "
"(schema %d). Please clear your library by deleting %s and re-import your "
"photos."
453 454 455 456 457
msgstr ""
"Vaša knjižnica fotografij ni združljiva s to različico programa Shotwell. "
"Videti je, da je bila ustvarjena z različico %s (shema %d), uporabljate pa "
"različico %s (shema %d). Počistite svojo knjižnico z izbrisom %s in ponovnim "
"uvozom svojih fotografij."
458

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
459 460 461
#: src/main.vala:71
#, c-format
msgid "Unknown error attempting to verify Shotwell's database: %s"
462 463 464
msgstr ""
"Med poskusom preverjanja podatkovne zbirke Shotwell je prišlo do neznane "
"napake: %s"
465

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
466 467 468
#: src/main.vala:104
msgid "Loading Shotwell"
msgstr "Nalaganje programa"
469

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
470 471 472
#: src/main.vala:294
msgid "Path to Shotwell's private data"
msgstr "Pot do Shotwell-ovih zasebnih podatkov"
473

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
474 475 476
#: src/main.vala:294
msgid "DIRECTORY"
msgstr ""
477

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
478 479 480
#: src/main.vala:298
msgid "Do not monitor library directory at runtime for changes"
msgstr ""
481

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
482 483 484
#: src/main.vala:302
msgid "Don't display startup progress meter"
msgstr ""
485

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
486 487 488
#: src/main.vala:306
msgid "Show the application's version"
msgstr "Prikaži različico aplikacije"
489

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
490 491 492
#: src/main.vala:338
msgid "[FILE]"
msgstr "[DATOTEKA]"
493

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
494
#: src/main.vala:342
495
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
496 497
msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr "Za popoln seznam možnosti ukazne vrstice zaženite '%s --help'.\n"
498

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
499 500 501
#: src/Properties.vala:84
msgid "Today"
msgstr "Danes"
502

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
503 504 505
#: src/Properties.vala:86
msgid "Yesterday"
msgstr "Včeraj"
506

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
507 508 509
#: src/Properties.vala:340 src/Dialogs.vala:1273
msgid "Title:"
msgstr "Naslov:"
510

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
511 512 513
#: src/Properties.vala:343
msgid "Items:"
msgstr "Predmeti:"
514

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
515
#: src/Properties.vala:346
516
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
517 518 519 520 521 522
msgid "%d Event"
msgid_plural "%d Events"
msgstr[0] "%d dogodkov"
msgstr[1] "%d dogodek"
msgstr[2] "%d dogodka"
msgstr[3] "%d dogodki"
523

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
524
#: src/Properties.vala:353 src/events/EventDirectoryItem.vala:87
525
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
526 527 528 529 530 531
msgid "%d Photo"
msgid_plural "%d Photos"
msgstr[0] "%d fotografij"
msgstr[1] "%d fotografija"
msgstr[2] "%d fotografiji"
msgstr[3] "%d fotografije"
532

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
533 534 535 536 537 538 539 540
#: src/Properties.vala:355 src/events/EventDirectoryItem.vala:85
#, c-format
msgid "%d Video"
msgid_plural "%d Videos"
msgstr[0] "%d videoposnetkov"
msgstr[1] "%d videoposnetek"
msgstr[2] "%d videoposnetka"
msgstr[3] "%d videoposnetki"
541

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
542 543 544
#: src/Properties.vala:377
msgid "Date:"
msgstr "Datum:"
545

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
546 547 548
#: src/Properties.vala:381
msgid "Time:"
msgstr "Čas:"
549

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
550 551 552
#: src/Properties.vala:384 src/Properties.vala:389
msgid "From:"
msgstr "Od:"
553

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
554 555 556
#: src/Properties.vala:385 src/Properties.vala:390
msgid "To:"
msgstr "Za:"
557

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
558 559 560
#: src/Properties.vala:395 src/editing_tools/EditingTools.vala:1850
msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
561

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
562 563 564
#: src/Properties.vala:404
msgid "Duration:"
msgstr "Trajanje:"
565

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
566 567 568 569
#: src/Properties.vala:404
#, c-format
msgid "%.1f seconds"
msgstr "%.1f sekund"
570

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
571 572 573
#: src/Properties.vala:408
msgid "Developer:"
msgstr "Razvijalec:"
574

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
575 576 577 578
#: src/Properties.vala:436 src/Properties.vala:440 src/Properties.vala:447
#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2218
msgid "Exposure:"
msgstr "Osvetljenost:"
579

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
580 581 582
#: src/Properties.vala:585
msgid "Location:"
msgstr "Mesto:"
583

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
584 585 586
#: src/Properties.vala:588
msgid "File size:"
msgstr "Velikost datoteke:"
587

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
588 589 590
#: src/Properties.vala:592
msgid "Current Development:"
msgstr ""
591

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
592 593 594
#: src/Properties.vala:594
msgid "Original dimensions:"
msgstr "Izvirne mere:"
595

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
596 597 598
#: src/Properties.vala:597
msgid "Camera make:"
msgstr "Znamka fotoaparata:"
599

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
600 601 602
#: src/Properties.vala:600
msgid "Camera model:"
msgstr "Model fotoaparata:"
603

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
604 605 606
#: src/Properties.vala:603
msgid "Flash:"
msgstr "Bliskavica:"
607

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
608 609 610
#: src/Properties.vala:605
msgid "Focal length:"
msgstr "Goriščna razdalja:"
611

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
612 613 614
#: src/Properties.vala:608
msgid "Exposure date:"
msgstr "Datum zajema:"
615

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
616 617 618
#: src/Properties.vala:611
msgid "Exposure time:"
msgstr "Čas zajema:"
619

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
620 621 622
#: src/Properties.vala:614
msgid "Exposure bias:"
msgstr "Pristranost osvetlitve:"
623

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
624 625 626
#: src/Properties.vala:616
msgid "GPS latitude:"
msgstr "Geografska širina GPS:"
627

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
628 629 630
#: src/Properties.vala:619
msgid "GPS longitude:"
msgstr "Geografska dolžina GPS:"
631

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
632 633 634
#: src/Properties.vala:622
msgid "Artist:"
msgstr "Umetnik:"
635

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
636 637 638
#: src/Properties.vala:624
msgid "Copyright:"
msgstr "Avtorske pravice:"
639

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
640 641 642
#: src/Properties.vala:626
msgid "Software:"
msgstr "Program:"
643

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
644 645 646
#: src/Properties.vala:630 src/Dialogs.vala:1288
msgid "Comment:"
msgstr "Komentar:"
647

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
648 649 650
#: src/Properties.vala:639
msgid "Extended Information"
msgstr "Razširjeni podatki"
651

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
652 653 654 655
#: src/Dialogs.vala:16
#, c-format
msgid "This will remove the tag \"%s\" from one photo. Continue?"
msgid_plural "This will remove the tag \"%s\" from %d photos. Continue?"
656 657 658 659 660 661 662 663
msgstr[0] ""
"Odstranjena bo oznaka \"%s\" iz %d fotografij. Ali želite nadaljevati?"
msgstr[1] ""
"Odstranjena bo oznaka \"%s\" iz %d fotografije. Ali želite nadaljevati?"
msgstr[2] ""
"Odstranjena bo oznaka \"%s\" iz %d fotografij. Ali želite nadaljevati?"
msgstr[3] ""
"Odstranjena bo oznaka \"%s\" iz %d fotografij. Ali želite nadaljevati?"
664

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
665 666 667 668 669 670
#: src/Dialogs.vala:20 src/Dialogs.vala:28 src/Dialogs.vala:1361
#: src/Dialogs.vala:1384 src/data_imports/DataImportsUI.vala:399
#: src/AppWindow.vala:615 src/AppWindow.vala:636 src/AppWindow.vala:653
#: src/publishing/PublishingUI.vala:498
msgid "_Cancel"
msgstr "_Prekliči"
671

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
672 673 674 675
#: src/Dialogs.vala:20 src/Dialogs.vala:28 src/Dialogs.vala:1329
#: src/Resources.vala:330 src/Resources.vala:378 src/Resources.vala:643
msgid "_Delete"
msgstr "_Izbriši"
676

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
677 678 679 680
#: src/Dialogs.vala:25
#, c-format
msgid "This will remove the saved search \"%s\". Continue?"
msgstr "To bo odstranilo shranjeno iskanje \"%s\". Ali želite nadaljevati?"
681

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
682 683 684 685 686 687 688 689
#: src/Dialogs.vala:35
#, c-format
msgid ""
"Switching developers will undo all changes you have made to this photo in "
"Shotwell"
msgid_plural ""
"Switching developers will undo all changes you have made to these photos in "
"Shotwell"
690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701
msgstr[0] ""
"Zamenjava razvijalca bo razveljavila vse spremebe, ki ste jih na tej sliki "
"naredili v Shotwellu"
msgstr[1] ""
"Zamenjava razvijalca bo razveljavila vse spremebe, ki ste jih na teh slikah "
"naredili v Shotwellu"
msgstr[2] ""
"Zamenjava razvijalca bo razveljavila vse spremebe, ki ste jih na teh slikah "
"naredili v Shotwellu"
msgstr[3] ""
"Zamenjava razvijalca bo razveljavila vse spremebe, ki ste jih na teh slikah "
"naredili v Shotwellu"
702

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
703 704 705
#: src/Dialogs.vala:39
msgid "_Switch Developer"
msgstr "_Zamenjaj razvijalca"
706

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
707 708 709
#: src/Dialogs.vala:58
msgid "Export Video"
msgstr "Izvozi videoposnetek"
710

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
711 712 713 714 715
#: src/Dialogs.vala:115
#, c-format
msgid ""
"Shotwell couldn't create a file for editing this photo because you do not "
"have permission to write to %s."
716 717 718
msgstr ""
"Shotwell ne more ustvariti datoteke za urejanje te fotografije, ker nimate "
"dovoljenj za pisanje v %s."
719

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
720 721 722 723
#: src/Dialogs.vala:124
msgid ""
"Unable to export the following photo due to a file error.\n"
"\n"
724 725 726
msgstr ""
"Naslednje fotografije ni mogoče izvoziti zaradi napake datoteke.\n"
"\n"
727

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
728 729 730 731 732
#: src/Dialogs.vala:130
msgid ""
"\n"
"\n"
"Would you like to continue exporting?"
733 734 735 736
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Ali želite nadaljevati z izvažanjem?"
737

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
738 739 740
#: src/Dialogs.vala:131
msgid "Con_tinue"
msgstr "Na_daljuj"
741

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
742 743 744
#: src/Dialogs.vala:147
msgid "Unmodified"
msgstr "Nespremenjeno"
745

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
746 747 748
#: src/Dialogs.vala:148
msgid "Current"
msgstr "Trenutno"
749

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
750 751 752
#: src/Dialogs.vala:212
msgid "_Format:"
msgstr "_Vrsta zapisa:"
753

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
754 755 756
#: src/Dialogs.vala:215
msgid "_Quality:"
msgstr "_Kakovost:"
757

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
758 759 760
#: src/Dialogs.vala:218
msgid "_Scaling constraint:"
msgstr "Omejitev _spremembe velikosti:"
761

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
762 763 764
#: src/Dialogs.vala:221
msgid " _pixels"
msgstr "_točk"
765

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
766 767 768
#: src/Dialogs.vala:229
msgid "Export metadata"
msgstr "Izvozi metapodatke"
769

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
770 771 772
#: src/Dialogs.vala:465
msgid "Save Details..."
msgstr "Shrani podrobnosti..."
773

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
774 775 776
#: src/Dialogs.vala:466
msgid "Save Details"
msgstr "Shrani podrobnosti"
777

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
778 779 780 781
#: src/Dialogs.vala:481
#, c-format
msgid "(and %d more)\n"
msgstr "(in %d več)\n"
782

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
783 784 785
#: src/Dialogs.vala:534
msgid "Import Results Report"
msgstr "Uvozi poročilo o rezultatih"
786

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
787 788 789 790 791 792 793 794
#: src/Dialogs.vala:538
#, c-format
msgid "Attempted to import %d file."
msgid_plural "Attempted to import %d files."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""
795

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
796 797 798 799 800 801 802 803
#: src/Dialogs.vala:541
#, c-format
msgid "Of these, %d file was successfully imported."
msgid_plural "Of these, %d files were successfully imported."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""
804

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
805 806 807
#: src/Dialogs.vala:553
msgid "Duplicate Photos/Videos Not Imported:"
msgstr "Podvojene slike/videoposnetki niso uvoženi:"
808

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
809 810 811
#: src/Dialogs.vala:557
msgid "duplicates existing media item"
msgstr ""
812

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
813 814 815
#: src/Dialogs.vala:568
msgid "Photos/Videos Not Imported Due to Camera Errors:"
msgstr "Uvoz fotografij/videoposnetkov je spodletel zaradi napak fotoaparata:"
816

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
817 818 819 820
#: src/Dialogs.vala:571 src/Dialogs.vala:586 src/Dialogs.vala:601
#: src/Dialogs.vala:617 src/Dialogs.vala:632 src/Dialogs.vala:646
msgid "error message:"
msgstr "sporočilo napake:"
821

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
822
#: src/Dialogs.vala:582
823 824 825 826
msgid "Files Not Imported Because They Weren't Recognized as Photos or Videos:"
msgstr ""
"Datoteke niso bile uvožene, ker niso bile prepoznane kot fotografije ali "
"videoposnetki:"
827

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
828 829 830 831
#: src/Dialogs.vala:597
msgid ""
"Photos/Videos Not Imported Because They Weren't in a Format Shotwell "
"Understands:"
832 833 834
msgstr ""
"Fotografije/videoposnetki niso bili uvoženi, ker niso bili v zapisu, ki ga "
"Shotwell razume:"
835

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
836 837 838 839
#: src/Dialogs.vala:612
msgid ""
"Photos/Videos Not Imported Because Shotwell Couldn't Copy Them into its "
"Library:"
840 841 842
msgstr ""
"Fotografije/videoposnetki niso bili uvoženi, ker jih Shotwell ni mogel "
"kopirati v svojo knjižnico:"
843

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
844 845 846 847 848 849
#: src/Dialogs.vala:616
#, c-format
msgid ""
"couldn't copy %s\n"
"\tto %s"
msgstr ""
850

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
851 852 853
#: src/Dialogs.vala:628
msgid "Photos/Videos Not Imported Because Files Are Corrupt:"
msgstr ""
854

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
855 856 857
#: src/Dialogs.vala:643
msgid "Photos/Videos Not Imported for Other Reasons:"
msgstr ""
858

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
859 860 861 862 863 864 865 866
#: src/Dialogs.vala:663
#, c-format
msgid "1 duplicate photo was not imported:\n"
msgid_plural "%d duplicate photos were not imported:\n"
msgstr[0] "%d podvojenih fotografij ni bilo uvoženih:\n"
msgstr[1] "%d podvojena fotografija ni bila uvožena:\n"
msgstr[2] "%d podvojeni fotografiji nista bili uvoženi:\n"
msgstr[3] "%d podvojene fotografije niso bile uvožene:\n"
867

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
868 869 870 871 872 873 874 875
#: src/Dialogs.vala:666
#, c-format
msgid "1 duplicate video was not imported:\n"
msgid_plural "%d duplicate videos were not imported:\n"
msgstr[0] "%d podvojenih videoposnetkov ni bilo uvoženih:\n"
msgstr[1] "%d podvojen videoposnetek ni bil uvožen:\n"
msgstr[2] "%d podvojena videoposnetka nista bila uvožena:\n"
msgstr[3] "%d podvojeni videoposnetki niso bili uvoženi:\n"
876

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
877 878 879 880 881 882 883 884
#: src/Dialogs.vala:669
#, c-format
msgid "1 duplicate photo/video was not imported:\n"
msgid_plural "%d duplicate photos/videos were not imported:\n"
msgstr[0] "%d podvojenih fotografij/videoposnetkov ni bilo uvoženih:\n"
msgstr[1] "%d podvojena fotografija/videoposnetek ni bil uvožen:\n"
msgstr[2] "%d podvojeni fotografiji/videoposnetka nista bila uvožena:\n"
msgstr[3] "%d podvojene fotografije/videoposnetki niso bili uvoženi:\n"
885

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
886 887 888 889
#: src/Dialogs.vala:683
#, c-format
msgid "1 photo failed to import due to a file or hardware error:\n"
msgid_plural "%d photos failed to import due to a file or hardware error:\n"
890 891 892 893 894 895 896 897
msgstr[0] ""
"Uvoz %d fotografij je spodletel zaradi napake datoteke ali strojne opreme\n"
msgstr[1] ""
"Uvoz %d fotografije je spodletel zaradi napake datoteke ali strojne opreme:\n"
msgstr[2] ""
"Uvoz %d fotografij je spodletel zaradi napake datoteke ali strojne opreme:\n"
msgstr[3] ""
"Uvoz %d fotografij je spodletel zaradi napake datoteke ali strojne opreme:\n"
898

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
899 900 901 902
#: src/Dialogs.vala:686
#, c-format
msgid "1 video failed to import due to a file or hardware error:\n"
msgid_plural "%d videos failed to import due to a file or hardware error:\n"
903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914
msgstr[0] ""
"Uvoz %d videoposnetkov je spodletel zaradi napake datoteke ali strojne "
"opreme\n"
msgstr[1] ""
"Uvoz %d videoposnetka je spodletel zaradi napake datoteke ali strojne "
"opreme:\n"
msgstr[2] ""
"Uvoz %d videoposnetkov je spodletel zaradi napake datoteke ali strojne "
"opreme:\n"
msgstr[3] ""
"Uvoz %d videoposnetkov je spodletel zaradi napake datoteke ali strojne "
"opreme:\n"
915

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
916 917 918 919 920
#: src/Dialogs.vala:689
#, c-format
msgid "1 photo/video failed to import due to a file or hardware error:\n"
msgid_plural ""
"%d photos/videos failed to import due to a file or hardware error:\n"
921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932
msgstr[0] ""
"Uvoz %d fotografij/videoposnetkov je spodletel zaradi napake datoteke ali "
"strojne opreme\n"
msgstr[1] ""
"Uvoz %d fotografije/videoposnetka je spodletel zaradi napake datoteke ali "
"strojne opreme:\n"
msgstr[2] ""
"Uvoz %d fotografij/videoposnetkov je spodletel zaradi napake datoteke ali "
"strojne opreme:\n"
msgstr[3] ""
"Uvoz %d fotografij/videoposnetkov je spodletel zaradi napake datoteke ali "
"strojne opreme:\n"
933

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
934 935 936 937
#: src/Dialogs.vala:692
#, c-format
msgid "1 file failed to import due to a file or hardware error:\n"
msgid_plural "%d files failed to import due to a file or hardware error:\n"
938 939 940 941 942 943 944 945
msgstr[0] ""
"Uvoz %d datotek je spodletel zaradi napake datoteke ali strojne opreme\n"
msgstr[1] ""
"Uvoz %d datoteke je spodletel zaradi napake datoteke ali strojne opreme:\n"
msgstr[2] ""
"Uvoz %d datotek je spodletel zaradi napake datoteke ali strojne opreme:\n"
msgstr[3] ""
"Uvoz %d datotek je spodletel zaradi napake datoteke ali strojne opreme:\n"
946

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
947 948 949
#: src/Dialogs.vala:706
#, c-format
msgid ""
950
"1 photo failed to import because the photo library folder was not writable:\n"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
951 952 953
msgid_plural ""
"%d photos failed to import because the photo library folder was not "
"writable:\n"
954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965
msgstr[0] ""
"Uvoz %d fotografij je spodletel, ker v mapo knjižnice fotografij ni mogoče "
"pisati:\n"
msgstr[1] ""
"Uvoz %d fotografije je spodletel, ker v mapo knjižnice fotografij ni mogoče "
"pisati:\n"
msgstr[2] ""
"Uvoz %d fotografij je spodletel, ker v mapo knjižnice fotografij ni mogoče "
"pisati:\n"
msgstr[3] ""
"Uvoz %d fotografij je spodletel, ker v mapo knjižnice fotografij ni mogoče "
"pisati:\n"
966

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
967 968 969
#: src/Dialogs.vala:709
#, c-format
msgid ""
970
"1 video failed to import because the photo library folder was not writable:\n"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
971 972 973
msgid_plural ""
"%d videos failed to import because the photo library folder was not "
"writable:\n"
974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985
msgstr[0] ""
"Uvoz %d videoposnetkov je spodletel, ker v mapo knjižnice fotografij ni bilo "
"mogoče pisati:\n"
msgstr[1] ""
"Uvoz %d videoposnetka je spodletel, ker v mapo knjižnice fotografij ni bilo "
"mogoče pisati:\n"
msgstr[2] ""
"Uvoz %d videoposnetkov je spodletel, ker v mapo knjižnice fotografij ni bilo "
"mogoče pisati:\n"
msgstr[3] ""
"Uvoz %d videoposnetkov je spodletel, ker v mapo knjižnice fotografij ni bilo "
"mogoče pisati:\n"
986

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
987 988 989 990 991 992 993 994
#: src/Dialogs.vala:712
#, c-format
msgid ""
"1 photo/video failed to import because the photo library folder was not "
"writable:\n"
msgid_plural ""
"%d photos/videos failed to import because the photo library folder was not "
"writable:\n"
995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006
msgstr[0] ""
"Uvoz %d fotografij/videoposnetkov je spodletel, ker v mapo knjižnice "
"fotografij ni bilo mogoče pisati:\n"
msgstr[1] ""
"Uvoz %d fotografije/videoposnetka je spodletel, ker v mapo knjižnice "
"fotografij ni bilo mogoče pisati:\n"
msgstr[2] ""
"Uvoz %d fotografij/videoposnetkov je spodletel, ker v mapo knjižnice "
"fotografij ni bilo mogoče pisati:\n"
msgstr[3] ""
"Uvoz %d fotografij/videoposnetkov je spodletel, ker v mapo knjižnice "
"fotografij ni bilo mogoče pisati:\n"
1007

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014
#: src/Dialogs.vala:715
#, c-format
msgid ""
"1 file failed to import because the photo library folder was not writable:\n"
msgid_plural ""
"%d files failed to import because the photo library folder was not "
"writable:\n"
1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026
msgstr[0] ""
"Uvoz %d datotek je spodletel, ker v mapo knjižnice fotografij ni bilo mogoče "
"pisati:\n"
msgstr[1] ""
"Uvoz %d datoteke je spodletel, ker v mapo knjižnice fotografij ni bilo "
"mogoče pisati:\n"
msgstr[2] ""
"Uvoz %d datotek je spodletel, ker v mapo knjižnice fotografij ni bilo mogoče "
"pisati:\n"
msgstr[3] ""
"Uvoz %d datotek je spodletel, ker v mapo knjižnice fotografij ni bilo mogoče "
"pisati:\n"
1027

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035
#: src/Dialogs.vala:729
#, c-format
msgid "1 photo failed to import due to a camera error:\n"
msgid_plural "%d photos failed to import due to a camera error:\n"
msgstr[0] "Uvoz %d fotografij je spodletel zaradi napake fotoaparata:\n"
msgstr[1] "Uvoz %d fotografije je spodletel zaradi napake fotoaparata:\n"
msgstr[2] "Uvoz %d fotografij je spodletel zaradi napake fotoaparata:\n"
msgstr[3] "Uvoz %d fotografij je spodletel zaradi napake fotoaparata:\n"
1036

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044
#: src/Dialogs.vala:732
#, c-format
msgid "1 video failed to import due to a camera error:\n"
msgid_plural "%d videos failed to import due to a camera error:\n"
msgstr[0] "Uvoz %d videoposnetkov je spodletel zaradi napake fotoaparata:\n"
msgstr[1] "Uvoz %d videoposnetka je spodletel zaradi napake fotoaparata:\n"
msgstr[2] "Uvoz %d videoposnetkov je spodletel zaradi napake fotoaparata:\n"
msgstr[3] "Uvoz %d videoposnetkov je spodletel zaradi napake fotoaparata:\n"
1045

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1046 1047 1048 1049
#: src/Dialogs.vala:735
#, c-format
msgid "1 photo/video failed to import due to a camera error:\n"
msgid_plural "%d photos/videos failed to import due to a camera error:\n"
1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057
msgstr[0] ""
"Uvoz %d fotografij/videoposnetkov je spodletel zaradi napake fotoaparata:\n"
msgstr[1] ""
"Uvoz %d fotografije/videoposnetka je spodletel zaradi napake fotoaparata:\n"
msgstr[2] ""
"Uvoz %d fotografij/videoposnetkov je spodletel zaradi napake fotoaparata:\n"
msgstr[3] ""
"Uvoz %d fotografij/videoposnetkov je spodletel zaradi napake fotoaparata:\n"
1058

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066
#: src/Dialogs.vala:738
#, c-format
msgid "1 file failed to import due to a camera error:\n"
msgid_plural "%d files failed to import due to a camera error:\n"
msgstr[0] "Uvoz %d datotej je spodletel zaradi napake fotoaparata:\n"
msgstr[1] "Uvoz %d datoteke je spodletel zaradi napake fotoaparata:\n"
msgstr[2] "Uvoz %d datotek je spodletel zaradi napake fotoaparata:\n"
msgstr[3] "Uvoz %d datotek je spodletel zaradi napake fotoaparata:\n"
1067

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075
#: src/Dialogs.vala:752
#, c-format
msgid "1 photo failed to import because it was corrupt:\n"
msgid_plural "%d photos failed to import because they were corrupt:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""
1076

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084
#: src/Dialogs.vala:755
#, c-format
msgid "1 video failed to import because it was corrupt:\n"
msgid_plural "%d videos failed to import because they were corrupt:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""
1085

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093
#: src/Dialogs.vala:758
#, c-format
msgid "1 photo/video failed to import because it was corrupt:\n"
msgid_plural "%d photos/videos failed to import because they were corrupt:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""
1094

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102
#: src/Dialogs.vala:761
#, c-format
msgid "1 file failed to import because it was corrupt:\n"
msgid_plural "%d files failed to import because it was corrupt:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[3] ""
1103

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111
#: src/Dialogs.vala:778
#, c-format
msgid "1 unsupported photo skipped:\n"
msgid_plural "%d unsupported photos skipped:\n"
msgstr[0] "%d nepodprtih fotografij je bilo izpuščenih:\n"
msgstr[1] "%d nepodprta fotografija je izpuščena:\n"
msgstr[2] "%d nepodprti fotografiji sta izpuščeni:\n"
msgstr[3] "%d nepodprte fotografije so izpuščene:\n"
1112

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
#: src/Dialogs.vala:793
#, c-format
msgid "1 non-image file skipped.\n"
msgid_plural "%d non-image files skipped.\n"
msgstr[0] "%d ne slikovnih datotek je izpuščenih.\n"
msgstr[1] "%d ne slikovna datoteka je izpuščena.\n"
msgstr[2] "%d ne slikovni datoteki sta izpuščeni.\n"
msgstr[3] "%d ne slikovne datoteke so izpuščene.\n"
1121

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129
#: src/Dialogs.vala:804
#, c-format
msgid "1 photo skipped due to user cancel:\n"
msgid_plural "%d photos skipped due to user cancel:\n"
msgstr[0] "%d fotografij je izpuščenih zaradi preklica uporabnika:\n"
msgstr[1] "%d fotografija je izpuščena zaradi preklica uporabnika:\n"
msgstr[2] "%d fotografiji sta izpuščeni zaradi preklica uporabnika:\n"
msgstr[3] "%d fotografije so izpuščene zaradi preklica uporabnika:\n"
1130

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138
#: src/Dialogs.vala:807
#, c-format
msgid "1 video skipped due to user cancel:\n"
msgid_plural "%d videos skipped due to user cancel:\n"
msgstr[0] "%d videoposnetkov je bilo izpuščenih zaradi preklica uporabnika:\n"
msgstr[1] "%d videoposnetek je bil izpuščen zaradi preklica uporabnika:\n"
msgstr[2] "%d videoposnetka sta bila izpuščena zaradi preklica uporabnika:\n"
msgstr[3] "%d videoposnetki so bili izpuščeni zaradi preklica uporabnika:\n"
1139

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1140
#: src/Dialogs.vala:810
1141
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1142 1143
msgid "1 photo/video skipped due to user cancel:\n"
msgid_plural "%d photos/videos skipped due to user cancel:\n"
1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151
msgstr[0] ""
"%d fotografij/videoposnetkov je bilo izpuščenih zaradi preklica uporabnika:\n"
msgstr[1] ""
"%d fotografija/videoposnetek je bil izpuščen zaradi preklica uporabnika:\n"
msgstr[2] ""
"%d fotografiji/videoposnetka sta bila izpuščena zaradi preklica uporabnika:\n"
msgstr[3] ""
"%d fotografije/videoposnetki so bili izpuščeni zaradi preklica uporabnika:\n"
1152

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1153
#: src/Dialogs.vala:813
1154
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1155 1156 1157 1158 1159 1160
msgid "1 file skipped due to user cancel:\n"
msgid_plural "%d file skipped due to user cancel:\n"
msgstr[0] "%d datotek je bilo izpuščenih zaradi preklica uporabnika:\n"
msgstr[1] "%d datoteka je bila izpuščena zaradi preklica uporabnika:\n"
msgstr[2] "%d datoteki sta bili izpuščeni zaradi preklica uporabnika:\n"
msgstr[3] "%d datoteke so bili preskočene zaradi preklica uporabnika:\n"
1161

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1162
#: src/Dialogs.vala:827
1163
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1164 1165 1166 1167 1168 1169
msgid "1 photo successfully imported.\n"
msgid_plural "%d photos successfully imported.\n"
msgstr[0] "%d fotografij je uspešno uvoženih.\n"
msgstr[1] "%d fotografija je uspešno uvožena.\n"
msgstr[2] "%d fotografiji sta uspešno uvoženi.\n"
msgstr[3] "%d fotografije so uspešno uvožene.\n"
1170

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1171
#: src/Dialogs.vala:830
1172
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1173 1174 1175 1176 1177 1178
msgid "1 video successfully imported.\n"
msgid_plural "%d videos successfully imported.\n"
msgstr[0] "%d videoposnetkov je bilo uspešno uvoženih.\n"
msgstr[1] "%d videoposnetek je bil uspešno uvožen.\n"
msgstr[2] "%d videoposnetka sta bila uspešno uvožena.\n"
msgstr[3] "%d videoposnetkov so bili uspešno uvoženi.\n"
1179

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1180
#: src/Dialogs.vala:833
1181
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1182 1183 1184 1185 1186 1187
msgid "1 photo/video successfully imported.\n"
msgid_plural "%d photos/videos successfully imported.\n"
msgstr[0] "%d fotografij/videoposnetkov je bilo uspešno uvoženih.\n"
msgstr[1] "%d fotografija/videoposnetek je bil uspešno uvožen.\n"
msgstr[2] "%d fotografiji/videoposnetka sta uspešno uvožena.\n"
msgstr[3] "%d fotografije/videoposnetki so bili uspešno uvoženi.\n"
1188

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1189 1190 1191
#: src/Dialogs.vala:849
msgid "No photos or videos imported.\n"
msgstr "Fotografije ali videoposnetki niso bili uvoženi.\n"
1192

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1193 1194 1195
#: src/Dialogs.vala:856 src/Dialogs.vala:875
msgid "Import Complete"
msgstr "Uvoz je končan"
1196

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204
#: src/Dialogs.vala:1103
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d sekund"
msgstr[1] "%d sekunda"
msgstr[2] "%d sekundi"
msgstr[3] "%d sekunde"
1205

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1206
#: src/Dialogs.vala:1106
1207
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1208 1209 1210 1211 1212 1213
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d minut"
msgstr[1] "%d minuta"
msgstr[2] "%d minuti"
msgstr[3] "%d minute"
1214

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1215
#: src/Dialogs.vala:1110
1216
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1217 1218 1219 1220 1221 1222
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d ur"
msgstr[1] "%d ura"
msgstr[2] "%d uri"
msgstr[3] "%d ure"
1223

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1224 1225 1226
#: src/Dialogs.vala:1113
msgid "1 day"
msgstr "1 dan"
1227

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1228 1229 1230
#: src/Dialogs.vala:1263 src/Resources.vala:205
msgid "Rename Event"
msgstr "Preimenuj dogodek"
1231

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1232 1233 1234
#: src/Dialogs.vala:1263
msgid "Name:"
msgstr "Ime:"
1235

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1236 1237 1238
#: src/Dialogs.vala:1273 src/Resources.vala:274
msgid "Edit Title"
msgstr "Uredi naslov"
1239

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1240 1241 1242
#: src/Dialogs.vala:1287 src/Resources.vala:280
msgid "Edit Event Comment"
msgstr ""
1243

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1244 1245 1246
#: src/Dialogs.vala:1287
msgid "Edit Photo/Video Comment"
msgstr ""
1247

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254
#: src/Dialogs.vala:1304
msgid "_Trash File"
msgid_plural "_Trash Files"
msgstr[0] "_Premakni več datotek v smeti"
msgstr[1] "_Premakni datoteko v smeti"
msgstr[2] "_Premakni datoteki v smeti"
msgstr[3] "_Premakni datoteke v smeti"
1255

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1256 1257 1258
#: src/Dialogs.vala:1308
msgid "Only _Remove"
msgstr "Le _odstrani"
1259

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1260 1261 1262
#: src/Dialogs.vala:1351
msgid "Revert External Edit?"
msgstr "Ali želite povrniti zunanje urejanje?"
1263

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1264 1265 1266
#: src/Dialogs.vala:1351
msgid "Revert External Edits?"
msgstr "Ali želite povrniti zunanja urejanja?"
1267

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1268
#: src/Dialogs.vala:1353
1269
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1270 1271 1272
msgid "This will destroy all changes made to the external file. Continue?"
msgid_plural ""
"This will destroy all changes made to %d external files. Continue?"
1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284
msgstr[0] ""
"To bo uničilo vse spremembe narejene na %d zunanjih datotekah. Ali želite "
"nadaljevati?"
msgstr[1] ""
"To bo uničilo vse spremembe narejene na %d zunanji datoteki. Ali želite "
"nadaljevati?"
msgstr[2] ""
"To bo uničilo vse spremembe narejene na %d zunanjih datotekah. Ali želite "
"nadaljevati?"
msgstr[3] ""
"To bo uničilo vse spremembe narejene na %d zunanjih datotekah. Ali želite "
"nadaljevati?"
1285

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294
#: src/Dialogs.vala:1357
msgid "Re_vert External Edit"
msgstr "Po_vrni zunanje urejanje"

#: src/Dialogs.vala:1357
msgid "Re_vert External Edits"
msgstr "Po_vrni več zunanjih urejanj"

#: src/Dialogs.vala:1378
1295
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1296 1297
msgid "This will remove the photo from the library. Continue?"
msgid_plural "This will remove %d photos from the library. Continue?"
1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305
msgstr[0] ""
"To bo odstranilo %d fotografij iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?"
msgstr[1] ""
"To bo odstranilo %d fotografijo iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?"
msgstr[2] ""
"To bo odstranilo %d fotografiji iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?"
msgstr[3] ""
"To bo odstranilo %d fotografije iz knjižnice. Ali naj program nadaljuje?"
1306

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319
#: src/Dialogs.vala:1385
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstrani"

#: src/Dialogs.vala:1386
msgid "Remove Photo From Library"
msgstr "Odstrani fotografijo iz knjižnice"

#: src/Dialogs.vala:1386
msgid "Remove Photos From Library"
msgstr "Odstrani fotografije iz knjižnice"

#: src/Dialogs.vala:1479
1320
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1321 1322
msgid "%d%%"
msgstr "%d%%"
1323

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1324 1325 1326
#: src/Dialogs.vala:1626
msgid "AM"
msgstr "DOP"
1327

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1328 1329 1330
#: src/Dialogs.vala:1627
msgid "PM"
msgstr "POP"
1331

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1332 1333 1334
#: src/Dialogs.vala:1628
msgid "24 Hr"
msgstr "24 urna"
1335

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1336 1337 1338
#: src/Dialogs.vala:1643
msgid "_Shift photos/videos by the same amount"
msgstr "_Zamakni fotografije/videoposnetke za enako količino"
1339

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1340 1341 1342
#: src/Dialogs.vala:1648
msgid "Set _all photos/videos to this time"
msgstr "Nastavi _vse fotografije/videoposnetke na ta čas"
1343

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1344 1345 1346
#: src/Dialogs.vala:1655
msgid "_Modify original photo file"
msgstr "_Spremeni originalno datoteko slike"
1347

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362
#: src/Dialogs.vala:1655
msgid "_Modify original photo files"
msgstr "_Spremeni originalne datoteke slik"

#: src/Dialogs.vala:1658
msgid "_Modify original file"
msgstr "_Spremeni izvirno datoteko"

#: src/Dialogs.vala:1658
msgid "_Modify original files"
msgstr "_Spremeni izvirne datoteke"

#: src/Dialogs.vala:1744
msgid "Original: "
msgstr "Izvirno:"
1363

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1364 1365 1366
#: src/Dialogs.vala:1745
msgid "%m/%d/%Y, %H:%M:%S"
msgstr "%d.%m.%Y, %H.%M.%S"
1367

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1368 1369 1370
#: src/Dialogs.vala:1746
msgid "%m/%d/%Y, %I:%M:%S %p"
msgstr "%d.%m.%Y, %H.%M.%S"
1371

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1372
#: src/Dialogs.vala:1835
1373
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1374 1375 1376
msgid ""
"Exposure time will be shifted forward by\n"
"%d %s, %d %s, %d %s, and %d %s."
1377 1378 1379
msgstr ""
"Čas osvetlitve bo premaknjen naprej za\n"
"%d %s, %d %s, %d %s in %d %s."
1380

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1381
#: src/Dialogs.vala:1836
1382
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1383 1384 1385
msgid ""
"Exposure time will be shifted backward by\n"
"%d %s, %d %s, %d %s, and %d %s."
1386 1387 1388
msgstr ""
"Čas osvetlitve bo premaknjen nazaj za\n"
"%d %s, %d %s, %d %s in %d %s."
1389

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
#: src/Dialogs.vala:1838
msgid "day"
msgid_plural "days"
msgstr[0] "dni"
msgstr[1] "dan"
msgstr[2] "dni"
msgstr[3] "dni"
1397

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404
#: src/Dialogs.vala:1839
msgid "hour"
msgid_plural "hours"
msgstr[0] "ur"
msgstr[1] "ura"
msgstr[2] "uri"
msgstr[3] "ure"
1405

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412
#: src/Dialogs.vala:1840
msgid "minute"
msgid_plural "minutes"
msgstr[0] "minut"
msgstr[1] "minuta"
msgstr[2] "minuti"
msgstr[3] "minute"
1413

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420
#: src/Dialogs.vala:1841
msgid "second"
msgid_plural "seconds"
msgstr[0] "sekund"
msgstr[1] "sekunda"
msgstr[2] "sekundi"
msgstr[3] "sekunde"
1421

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431
#: src/Dialogs.vala:1885
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"And %d other."
msgid_plural ""
"\n"
"\n"
"And %d others."
1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447
msgstr[0] ""
"\n"
"\n"
"In %d drugih."
msgstr[1] ""
"\n"
"\n"
"In %d druga."
msgstr[2] ""
"\n"
"\n"
"In %d drugi."
msgstr[3] ""
"\n"
"\n"
"In %d druge."
1448

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1449 1450 1451
#: src/Dialogs.vala:1907 src/Dialogs.vala:1934
msgid "Tags (separated by commas):"
msgstr "Oznake (ločene z vejicami):"
1452

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1453 1454 1455
#: src/Dialogs.vala:2014
msgid "Welcome!"
msgstr "Dobrodošli!"
1456

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1457 1458 1459 1460
#: src/Dialogs.vala:2021
#, c-format
msgid "Welcome to Shotwell!"
msgstr "Dobrodošli v Shotwell!"
1461

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1462 1463 1464 1465
#: src/Dialogs.vala:2025
#, c-format
msgid "To get started, import photos in any of these ways:"
msgstr "Za začetek uvozite fotografije na enega od naslednjih načinov:"
1466

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1467
#: src/Dialogs.vala:2044
1468
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1469 1470
msgid "Choose <span weight=\"bold\">File %s Import From Folder</span>"
msgstr "Izberite <span weight=\"bold\">Datoteka %s Uvozi iz mape</span>"
1471

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1472 1473 1474
#: src/Dialogs.vala:2045
msgid "Drag and drop photos onto the Shotwell window"
msgstr "Povlecite in spustite fotografije na okno Shotwell"
1475

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1476 1477 1478
#: src/Dialogs.vala:2046
msgid "Connect a camera to your computer and import"
msgstr "Povežite fotoaparat s svojim računalnikom in uvozite fotografije"
1479

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1480 1481 1482 1483
#: src/Dialogs.vala:2056
#, c-format
msgid "_Import photos from your %s folder"
msgstr "_Uvozi fotografije iz mape %s"
1484

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1485 1486 1487
#: src/Dialogs.vala:2063
msgid "You can also import photos in any of these ways:"
msgstr "Fotografije lahko uvozite tudi na enega od naslednjih načinov:"
1488

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1489 1490 1491
#: src/Dialogs.vala:2073
msgid "_Don't show this message again"
msgstr "_Sporočila ne pokaži več"
1492

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1493 1494 1495 1496
#: src/Dialogs.vala:2108
#, c-format
msgid "Import photos from your %s library"
msgstr "Uvozi fotografije iz vaše knjižnice %s"
1497

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1498 1499 1500
#: src/Dialogs.vala:2252 src/Dialogs.vala:2256
msgid "(Help)"
msgstr "(Pomoč)"
1501

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1502 1503 1504 1505
#: src/Dialogs.vala:2265
#, c-format
msgid "Year%sMonth%sDay"
msgstr "Leto%sMesec%sDan"
1506

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1507 1508 1509 1510
#: src/Dialogs.vala:2267
#, c-format
msgid "Year%sMonth"
msgstr "Leto%sMesec"
1511

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1512 1513 1514 1515
#: src/Dialogs.vala:2269
#, c-format
msgid "Year%sMonth-Day"
msgstr "Leto%sMesec-Dan"
1516

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1517 1518 1519
#: src/Dialogs.vala:2271
msgid "Year-Month-Day"
msgstr "Leto-Mesec-Dan"
1520

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1521 1522 1523
#: src/Dialogs.vala:2272 src/editing_tools/EditingTools.vala:777
msgid "Custom"
msgstr "Po meri"
1524

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1525 1526 1527
#: src/Dialogs.vala:2509
msgid "Invalid pattern"
msgstr "Neveljaven vzorec"
1528

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1529 1530 1531 1532
#: src/Dialogs.vala:2612
msgid ""
"Shotwell can copy the photos into your library folder or it can import them "
"without copying."
1533 1534 1535
msgstr ""
"Shotwell lahko kopira ali premakne fotografije v mapo vaše knjižnice, ali pa "
"jih uvozi brez kopiranja."
1536

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1537 1538 1539
#: src/Dialogs.vala:2617
msgid "Co_py Photos"
msgstr "_Kopiraj fotografije"
1540

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1541 1542 1543
#: src/Dialogs.vala:2618
msgid "_Import in Place"
msgstr "_Uvozi na mesto"
1544

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1545 1546 1547
#: src/Dialogs.vala:2619
msgid "Import to Library"
msgstr "Uvozi v knjižnico"
1548

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1549 1550 1551
#: src/Dialogs.vala:2629 src/PhotoPage.vala:3075
msgid "Remove From Library"
msgstr "Odstrani iz knjižnice"
1552