bg.po 113 KB
Newer Older
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1 2
# po/shotwell-core/shotwell.pot
# PO message string template file for Shotwell Core Components
3
# Copyright 2016 Software Freedom Conservancy Inc.
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
4
# See COPYING for license.
5 6
#
#
7
# Translators:
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
8 9
# svetlisashkov <svetlisashkov@yahoo.com>, 2011
# verayin <vera@yorba.org>, 2011
10 11
msgid ""
msgstr ""
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
12 13 14 15 16
"Project-Id-Version: shotwell-0.15\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: shotwell@yorba.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-20 11:55-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-20 19:30+0000\n"
"Last-Translator: yorbajim <jim@yorba.org>\n"
17 18
"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/projects/p/shotwell/"
"language/bg/)\n"
19 20 21 22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: bg\n"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
23
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
24

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
25 26 27 28
#: src/Event.vala:737
#, c-format
msgid "Event %s"
msgstr ""
29

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
30 31 32
#: src/camera/Branch.vala:87
msgid "Cameras"
msgstr "Фотоапарати"
33

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
34 35 36 37 38 39 40 41 42
#: src/camera/Branch.vala:101 src/camera/ImportPage.vala:711
#: src/camera/ImportPage.vala:727 src/photos/RawSupport.vala:300
#: src/MediaPage.vala:425
msgid "Camera"
msgstr "Фотоапарат"

#: src/camera/ImportPage.vala:312 src/Properties.vala:227
#, c-format
msgid "RAW+JPEG"
43 44
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
45 46 47
#: src/camera/ImportPage.vala:459
msgid ""
"Unable to unmount camera. Try unmounting the camera from the file manager."
48 49 50
msgstr ""
"Грешка при демонтиране на фотоапарата. Опитайте да го демонтирате от "
"файловия мениджър."
51

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
52 53 54
#: src/camera/ImportPage.vala:776
msgid "Hide photos already imported"
msgstr "Скриване на снимките, които вече са внесени"
55

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
56 57 58
#: src/camera/ImportPage.vala:777
msgid "Only display photos that have not been imported"
msgstr "Показване само на снимките, които не са внесени"
59

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
60 61 62
#: src/camera/ImportPage.vala:845
msgid "Starting import, please wait..."
msgstr ""
63

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
64 65 66
#: src/camera/ImportPage.vala:872 src/MediaPage.vala:436
msgid "_Titles"
msgstr "_Имена"
67

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
68 69 70
#: src/camera/ImportPage.vala:873 src/MediaPage.vala:437
msgid "Display the title of each photo"
msgstr "Показва името на всяка снимка"
71

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
72 73 74
#: src/camera/ImportPage.vala:884
msgid "Import _Selected"
msgstr "Внасяне на _избраните"
75

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
76 77
#: src/camera/ImportPage.vala:885
msgid "Import the selected photos into your library"
78
msgstr ""
79

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
80 81 82 83 84 85
#: src/camera/ImportPage.vala:890
msgid "Import _All"
msgstr "Внасяне на _всички"

#: src/camera/ImportPage.vala:891
msgid "Import all the photos into your library"
86
msgstr ""
87

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
88 89 90 91
#: src/camera/ImportPage.vala:1012
msgid ""
"Shotwell needs to unmount the camera from the filesystem in order to access "
"it. Continue?"
92 93 94
msgstr ""
"Shotwell трябва да демонтира фотоапарата от файловата система, за да "
"осъществи достъп до него. Продължаване?"
95

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
96 97 98
#: src/camera/ImportPage.vala:1018
msgid "_Unmount"
msgstr "Демонтиране"
99

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
100 101 102 103 104
#: src/camera/ImportPage.vala:1023
msgid "Please unmount the camera."
msgstr "Моля демонтирайте фотоапарата."

#: src/camera/ImportPage.vala:1028
105
msgid ""
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
106 107 108
"The camera is locked by another application. Shotwell can only access the "
"camera when it's unlocked. Please close any other application using the "
"camera and try again."
109 110 111 112
msgstr ""
"Фотоапаратът е заключен от друго приложение. Shotwell може да има достъп до "
"него само когато е отключен. Моля затворете всяко друго приложение, "
"използващо фотоапарата и опитайте отново."
113

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
114 115 116 117 118
#: src/camera/ImportPage.vala:1038
msgid "Please close any other application using the camera."
msgstr "Моля затворете всяко друго приложение, използващо фотоапарата."

#: src/camera/ImportPage.vala:1043
119 120
#, c-format
msgid ""
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
121
"Unable to fetch previews from the camera:\n"
122
"%s"
123 124 125
msgstr ""
"Грешка при получаване на предварителни прегледи от фотоапарата:\n"
"%s"
126

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
127 128 129 130 131 132 133 134 135
#: src/camera/ImportPage.vala:1060
msgid "Unmounting..."
msgstr "Демонтиране…"

#: src/camera/ImportPage.vala:1166
msgid "Fetching photo information"
msgstr "Получаване на информация за снимката"

#: src/camera/ImportPage.vala:1521
136
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
137 138
msgid "Fetching preview for %s"
msgstr "Получаване на предварителен преглед за %s"
139

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
140
#: src/camera/ImportPage.vala:1637
141
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
142 143
msgid "Unable to lock camera: %s"
msgstr "Грешка при заключване на фотоапарата: %s"
144

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
145 146 147 148 149 150
#: src/camera/ImportPage.vala:1722
#, c-format
msgid "Delete this photo from camera?"
msgid_plural "Delete these %d photos from camera?"
msgstr[0] "Да се изтрие ли тази снимка от фотоапарата?"
msgstr[1] "Да се изтрият ли тези %d снимки от фотоапарата?"
151

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
152
#: src/camera/ImportPage.vala:1725
153
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
154 155 156 157
msgid "Delete this video from camera?"
msgid_plural "Delete these %d videos from camera?"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
158

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
159
#: src/camera/ImportPage.vala:1728
160
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
161 162 163 164
msgid "Delete this photo/video from camera?"
msgid_plural "Delete these %d photos/videos from camera?"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
165

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
166 167 168 169 170 171
#: src/camera/ImportPage.vala:1731
#, c-format
msgid "Delete these files from camera?"
msgid_plural "Delete these %d files from camera?"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
172

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
173 174 175
#: src/camera/ImportPage.vala:1739 src/Dialogs.vala:1328
msgid "_Keep"
msgstr "_Запазване"
176

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
177 178
#: src/camera/ImportPage.vala:1758
msgid "Removing photos/videos from camera"
179 180
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
181 182 183
#: src/camera/ImportPage.vala:1762
#, c-format
msgid "Unable to delete %d photo/video from the camera due to errors."
184
msgid_plural "Unable to delete %d photos/videos from the camera due to errors."
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
185 186
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
187

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
188 189
#: src/CollectionPage.vala:230 src/PhotoPage.vala:2623
msgid "S_lideshow"
190 191
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
192 193 194
#: src/CollectionPage.vala:231 src/PhotoPage.vala:2624
msgid "Play a slideshow"
msgstr "Стартиране на прожекция"
195

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
196 197 198 199 200 201
#: src/CollectionPage.vala:456
msgid "Export Photo/Video"
msgstr "Изнасяне на Снимки/Видеа"

#: src/CollectionPage.vala:456
msgid "Export Photos/Videos"
202
msgstr ""
203

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
204 205 206
#: src/CollectionPage.vala:458 src/Dialogs.vala:58 src/PhotoPage.vala:3196
msgid "Export Photo"
msgstr "Изнасяне на снимки"
207

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
208 209 210
#: src/CollectionPage.vala:458 src/Dialogs.vala:87
msgid "Export Photos"
msgstr "Изнасяне на снимки"
211

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
212 213 214
#: src/CollectionPage.vala:545 src/CollectionPage.vala:561
msgid "Rotating"
msgstr "Завъртане"
215

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
216 217 218
#: src/CollectionPage.vala:545 src/CollectionPage.vala:561
msgid "Undoing Rotate"
msgstr "Отмяна на завъртане"
219

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
220 221 222
#: src/CollectionPage.vala:570
msgid "Flipping Horizontally"
msgstr "Хоризонтално обръщане"
223

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
224 225 226
#: src/CollectionPage.vala:571
msgid "Undoing Flip Horizontally"
msgstr "Отмяна на хоризонтално обръщане"
227

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
228 229 230 231 232 233 234
#: src/CollectionPage.vala:580
msgid "Flipping Vertically"
msgstr "Вертикално обръщане"

#: src/CollectionPage.vala:581
msgid "Undoing Flip Vertically"
msgstr "Отмяна на вертикално обръщане"
235

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
236 237
#: src/searches/SearchBoolean.vala:157
msgid "Any text"
238
msgstr ""
239

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
240 241
#: src/searches/SearchBoolean.vala:160
msgid "Title"
242
msgstr ""
243

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
244 245 246
#: src/searches/SearchBoolean.vala:163
msgid "Tag"
msgstr ""
247

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
248 249 250
#: src/searches/SearchBoolean.vala:166
msgid "Comment"
msgstr ""
251

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
252 253 254
#: src/searches/SearchBoolean.vala:169
msgid "Event name"
msgstr ""
255

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
256 257 258
#: src/searches/SearchBoolean.vala:172
msgid "File name"
msgstr ""
259

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
260 261 262
#: src/searches/SearchBoolean.vala:175
msgid "Media type"
msgstr ""
263

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
264 265 266
#: src/searches/SearchBoolean.vala:178
msgid "Flag state"
msgstr ""
267

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
268 269 270
#: src/searches/SearchBoolean.vala:181
msgid "Photo state"
msgstr ""
271

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
272 273 274
#: src/searches/SearchBoolean.vala:184 src/SearchFilter.vala:1003
msgid "Rating"
msgstr ""
275

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
276 277 278
#: src/searches/SearchBoolean.vala:187
msgid "Date"
msgstr ""
279

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
280 281 282
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:169
msgid "contains"
msgstr ""
283

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
284 285 286 287
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:170
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:497
msgid "is exactly"
msgstr ""
288

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
289 290 291
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:171
msgid "starts with"
msgstr ""
292

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
293 294 295
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:172
msgid "ends with"
msgstr ""
296

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
297 298 299
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:173
msgid "does not contain"
msgstr ""
300

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
301 302 303
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:174
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:501
msgid "is not set"
304
msgstr ""
305

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
306 307 308 309 310
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:245
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:376
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:441
msgid "is"
msgstr "-"
311

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
312 313 314
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:246
msgid "is not"
msgstr ""
315

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
316 317 318
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:252
msgid "any photo"
msgstr ""
319

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
320 321 322
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:253
msgid "a raw photo"
msgstr ""
323

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
324 325 326
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:254
msgid "a video"
msgstr ""
327

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
328 329 330
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:308
msgid "has"
msgstr ""
331

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
332 333
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:309
msgid "has no"
334 335
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
336 337
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:314
msgid "modifications"
338
msgstr ""
339

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
340 341
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:315
msgid "internal modifications"
342
msgstr ""
343

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
344 345
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:316
msgid "external modifications"
346
msgstr ""
347

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
348 349 350
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:370
msgid "flagged"
msgstr ""
351

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
352 353 354
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:371
msgid "not flagged"
msgstr ""
355

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
356 357 358
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:434
msgid "and higher"
msgstr ""
359

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
360 361 362
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:435
msgid "only"
msgstr ""
363

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
364 365 366
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:436
msgid "and lower"
msgstr ""
367

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
368 369 370
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:498
msgid "is after"
msgstr ""
371

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
372 373 374
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:499
msgid "is before"
msgstr ""
375

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
376 377 378
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:500
msgid "is between"
msgstr ""
379

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
380 381 382
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:513
msgid "and"
msgstr ""
383

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
384 385 386
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:720
msgid "any"
msgstr ""
387

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
388 389 390
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:721
msgid "all"
msgstr ""
391

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
392 393 394
#: src/searches/SavedSearchDialog.vala:722
msgid "none"
msgstr ""
395

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
396 397 398
#: src/searches/Branch.vala:68
msgid "Saved Searches"
msgstr ""
399

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
400 401 402 403
#: src/searches/Branch.vala:77 src/library/LibraryWindow.vala:346
#: src/sidebar/Tree.vala:195
msgid "Ne_w Saved Search..."
msgstr ""
404

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
405
#: src/main.vala:54
406 407
#, c-format
msgid ""
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
408 409 410
"Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It "
"appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s "
"(schema %d). Please use the latest version of Shotwell."
411
msgstr ""
412

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
413
#: src/main.vala:59
414
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
415 416 417 418
msgid ""
"Shotwell was unable to upgrade your photo library from version %s (schema "
"%d) to %s (schema %d). For more information please check the Shotwell Wiki "
"at %s"
419
msgstr ""
420

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
421 422
#: src/main.vala:65
#, c-format
423
msgid ""
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
424 425 426 427
"Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It "
"appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s "
"(schema %d). Please clear your library by deleting %s and re-import your "
"photos."
428 429
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
430 431 432
#: src/main.vala:71
#, c-format
msgid "Unknown error attempting to verify Shotwell's database: %s"
433
msgstr ""
434

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
435 436 437
#: src/main.vala:104
msgid "Loading Shotwell"
msgstr "Зареждане на Shotwell"
438

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
439 440
#: src/main.vala:294
msgid "Path to Shotwell's private data"
441 442
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
443 444 445
#: src/main.vala:294
msgid "DIRECTORY"
msgstr ""
446

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
447 448 449
#: src/main.vala:298
msgid "Do not monitor library directory at runtime for changes"
msgstr ""
450

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
451 452 453
#: src/main.vala:302
msgid "Don't display startup progress meter"
msgstr ""
454

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
455 456 457
#: src/main.vala:306
msgid "Show the application's version"
msgstr ""
458

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
459 460 461
#: src/main.vala:338
msgid "[FILE]"
msgstr "[ФАЙЛ]"
462

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
463
#: src/main.vala:342
464
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
465
msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
466 467
msgstr ""
"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък с опции за командния ред.\n"
468

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
469 470 471
#: src/Properties.vala:84
msgid "Today"
msgstr "Днес"
472

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
473 474 475
#: src/Properties.vala:86
msgid "Yesterday"
msgstr "Вчера"
476

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
477 478 479
#: src/Properties.vala:340 src/Dialogs.vala:1273
msgid "Title:"
msgstr "Заглавие:"
480

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
481 482 483
#: src/Properties.vala:343
msgid "Items:"
msgstr "Записи:"
484

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
485
#: src/Properties.vala:346
486
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
487 488 489 490
msgid "%d Event"
msgid_plural "%d Events"
msgstr[0] "%d събитие"
msgstr[1] "%d събития"
491

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
492
#: src/Properties.vala:353 src/events/EventDirectoryItem.vala:87
493
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
494 495 496 497
msgid "%d Photo"
msgid_plural "%d Photos"
msgstr[0] "%d снимка"
msgstr[1] "%d снимки"
498

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
499
#: src/Properties.vala:355 src/events/EventDirectoryItem.vala:85
500
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
501 502
msgid "%d Video"
msgid_plural "%d Videos"
503 504
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
505

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
506 507 508
#: src/Properties.vala:377
msgid "Date:"
msgstr "Дата:"
509

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
510 511 512
#: src/Properties.vala:381
msgid "Time:"
msgstr "Време:"
513

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
514 515 516
#: src/Properties.vala:384 src/Properties.vala:389
msgid "From:"
msgstr "От:"
517

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
518 519 520
#: src/Properties.vala:385 src/Properties.vala:390
msgid "To:"
msgstr "До:"
521

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
522 523 524
#: src/Properties.vala:395 src/editing_tools/EditingTools.vala:1850
msgid "Size:"
msgstr "Размер:"
525

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
526 527 528
#: src/Properties.vala:404
msgid "Duration:"
msgstr ""
529

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
530
#: src/Properties.vala:404
531
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
532
msgid "%.1f seconds"
533
msgstr ""
534

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
535 536 537
#: src/Properties.vala:408
msgid "Developer:"
msgstr ""
538

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
539 540 541 542
#: src/Properties.vala:436 src/Properties.vala:440 src/Properties.vala:447
#: src/editing_tools/EditingTools.vala:2218
msgid "Exposure:"
msgstr "Експонация:"
543

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
544 545 546
#: src/Properties.vala:585
msgid "Location:"
msgstr "Местоположение:"
547

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
548 549 550
#: src/Properties.vala:588
msgid "File size:"
msgstr "Размер на файла:"
551

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
552 553 554
#: src/Properties.vala:592
msgid "Current Development:"
msgstr ""
555

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
556 557 558
#: src/Properties.vala:594
msgid "Original dimensions:"
msgstr "Оригинални размери:"
559

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
560 561 562
#: src/Properties.vala:597
msgid "Camera make:"
msgstr "Производител на фотоапарата:"
563

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
564 565 566
#: src/Properties.vala:600
msgid "Camera model:"
msgstr "Модел на фотоапарата:"
567

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
568 569 570
#: src/Properties.vala:603
msgid "Flash:"
msgstr "Светкавица:"
571

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
572 573 574
#: src/Properties.vala:605
msgid "Focal length:"
msgstr "Фокусно разстояние:"
575

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
576 577
#: src/Properties.vala:608
msgid "Exposure date:"
578 579
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
580 581 582
#: src/Properties.vala:611
msgid "Exposure time:"
msgstr ""
583

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
584 585 586
#: src/Properties.vala:614
msgid "Exposure bias:"
msgstr "Експонация:"
587

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
588 589 590
#: src/Properties.vala:616
msgid "GPS latitude:"
msgstr "GPS географска ширина:"
591

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
592 593 594
#: src/Properties.vala:619
msgid "GPS longitude:"
msgstr "GPS географска дължина:"
595

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
596 597 598
#: src/Properties.vala:622
msgid "Artist:"
msgstr "Изпълнител:"
599

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
600 601 602
#: src/Properties.vala:624
msgid "Copyright:"
msgstr "Авторски права:"
603

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
604 605 606
#: src/Properties.vala:626
msgid "Software:"
msgstr "Софтуер."
607

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
608 609 610
#: src/Properties.vala:630 src/Dialogs.vala:1288
msgid "Comment:"
msgstr ""
611

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
612 613 614
#: src/Properties.vala:639
msgid "Extended Information"
msgstr "Разширена информация"
615

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
616 617 618 619 620 621
#: src/Dialogs.vala:16
#, c-format
msgid "This will remove the tag \"%s\" from one photo. Continue?"
msgid_plural "This will remove the tag \"%s\" from %d photos. Continue?"
msgstr[0] "Това ще премахне етикета \"%s\" от една снимка. Продължаване?"
msgstr[1] "Това ще премахне етикета \"%s\" от %d снимки. Продължаване?"
622

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
623 624 625 626 627 628
#: src/Dialogs.vala:20 src/Dialogs.vala:28 src/Dialogs.vala:1361
#: src/Dialogs.vala:1384 src/data_imports/DataImportsUI.vala:399
#: src/AppWindow.vala:615 src/AppWindow.vala:636 src/AppWindow.vala:653
#: src/publishing/PublishingUI.vala:498
msgid "_Cancel"
msgstr "_Отказ"
629

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
630 631 632 633
#: src/Dialogs.vala:20 src/Dialogs.vala:28 src/Dialogs.vala:1329
#: src/Resources.vala:330 src/Resources.vala:378 src/Resources.vala:643
msgid "_Delete"
msgstr "_Изтриване"
634

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
635 636 637 638
#: src/Dialogs.vala:25
#, c-format
msgid "This will remove the saved search \"%s\". Continue?"
msgstr ""
639

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
640 641 642 643 644 645 646 647 648 649
#: src/Dialogs.vala:35
#, c-format
msgid ""
"Switching developers will undo all changes you have made to this photo in "
"Shotwell"
msgid_plural ""
"Switching developers will undo all changes you have made to these photos in "
"Shotwell"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
650

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
651 652 653
#: src/Dialogs.vala:39
msgid "_Switch Developer"
msgstr ""
654

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
655 656 657
#: src/Dialogs.vala:58
msgid "Export Video"
msgstr "Изнасяне на видео"
658

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
659
#: src/Dialogs.vala:115
660
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
661 662 663 664
msgid ""
"Shotwell couldn't create a file for editing this photo because you do not "
"have permission to write to %s."
msgstr ""
665

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
666 667 668 669
#: src/Dialogs.vala:124
msgid ""
"Unable to export the following photo due to a file error.\n"
"\n"
670 671 672
msgstr ""
"Снимката не може да бъде изнесена поради файлова грешка.\n"
"\n"
673

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
674 675 676 677 678
#: src/Dialogs.vala:130
msgid ""
"\n"
"\n"
"Would you like to continue exporting?"
679 680 681 682
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Желаете ли да продължите изнасянето?"
683

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
684 685 686
#: src/Dialogs.vala:131
msgid "Con_tinue"
msgstr "_Продължи"
687

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
688 689
#: src/Dialogs.vala:147
msgid "Unmodified"
690
msgstr ""
691

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
692 693
#: src/Dialogs.vala:148
msgid "Current"
694
msgstr ""
695

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
696 697 698
#: src/Dialogs.vala:212
msgid "_Format:"
msgstr "_Формат:"
699

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
700 701 702
#: src/Dialogs.vala:215
msgid "_Quality:"
msgstr "_Качество:"
703

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
704 705 706
#: src/Dialogs.vala:218
msgid "_Scaling constraint:"
msgstr "Ограничение за _мащабиране:"
707

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
708 709 710
#: src/Dialogs.vala:221
msgid " _pixels"
msgstr "_пиксела"
711

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
712 713
#: src/Dialogs.vala:229
msgid "Export metadata"
714
msgstr ""
715

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
716 717
#: src/Dialogs.vala:465
msgid "Save Details..."
718 719
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
720 721 722
#: src/Dialogs.vala:466
msgid "Save Details"
msgstr ""
723

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
724 725 726 727
#: src/Dialogs.vala:481
#, c-format
msgid "(and %d more)\n"
msgstr "(и още %d)\n"
728

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
729 730 731
#: src/Dialogs.vala:534
msgid "Import Results Report"
msgstr ""
732

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
733 734 735 736 737 738
#: src/Dialogs.vala:538
#, c-format
msgid "Attempted to import %d file."
msgid_plural "Attempted to import %d files."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
739

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
740 741 742 743 744 745
#: src/Dialogs.vala:541
#, c-format
msgid "Of these, %d file was successfully imported."
msgid_plural "Of these, %d files were successfully imported."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
746

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
747 748
#: src/Dialogs.vala:553
msgid "Duplicate Photos/Videos Not Imported:"
749 750
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
751 752
#: src/Dialogs.vala:557
msgid "duplicates existing media item"
753 754
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
755 756
#: src/Dialogs.vala:568
msgid "Photos/Videos Not Imported Due to Camera Errors:"
757 758
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
759 760 761
#: src/Dialogs.vala:571 src/Dialogs.vala:586 src/Dialogs.vala:601
#: src/Dialogs.vala:617 src/Dialogs.vala:632 src/Dialogs.vala:646
msgid "error message:"
762 763
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
764
#: src/Dialogs.vala:582
765
msgid "Files Not Imported Because They Weren't Recognized as Photos or Videos:"
766 767
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
768 769 770 771
#: src/Dialogs.vala:597
msgid ""
"Photos/Videos Not Imported Because They Weren't in a Format Shotwell "
"Understands:"
772 773
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
774 775 776 777
#: src/Dialogs.vala:612
msgid ""
"Photos/Videos Not Imported Because Shotwell Couldn't Copy Them into its "
"Library:"
778 779
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
780 781 782 783 784
#: src/Dialogs.vala:616
#, c-format
msgid ""
"couldn't copy %s\n"
"\tto %s"
785 786
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
787 788
#: src/Dialogs.vala:628
msgid "Photos/Videos Not Imported Because Files Are Corrupt:"
789
msgstr ""
790

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
791 792
#: src/Dialogs.vala:643
msgid "Photos/Videos Not Imported for Other Reasons:"
793
msgstr ""
794

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
795
#: src/Dialogs.vala:663
796
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
797 798 799 800
msgid "1 duplicate photo was not imported:\n"
msgid_plural "%d duplicate photos were not imported:\n"
msgstr[0] "1 повтаряща се снимка не е внесена:\n"
msgstr[1] "%d повтарящи се снимки не са внесени:\n"
801

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
802 803 804 805 806 807
#: src/Dialogs.vala:666
#, c-format
msgid "1 duplicate video was not imported:\n"
msgid_plural "%d duplicate videos were not imported:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
808

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
809 810 811 812 813 814
#: src/Dialogs.vala:669
#, c-format
msgid "1 duplicate photo/video was not imported:\n"
msgid_plural "%d duplicate photos/videos were not imported:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
815

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
816 817 818 819
#: src/Dialogs.vala:683
#, c-format
msgid "1 photo failed to import due to a file or hardware error:\n"
msgid_plural "%d photos failed to import due to a file or hardware error:\n"
820 821 822 823
msgstr[0] ""
"1 снимка не е внесена успешно поради файлова или хардуерна грешка.\n"
msgstr[1] ""
"%d снимки не са внесени успешно поради файлова или хардуерна грешка.\n"
824

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
825 826 827 828 829 830
#: src/Dialogs.vala:686
#, c-format
msgid "1 video failed to import due to a file or hardware error:\n"
msgid_plural "%d videos failed to import due to a file or hardware error:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
831

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
832 833 834 835 836 837 838
#: src/Dialogs.vala:689
#, c-format
msgid "1 photo/video failed to import due to a file or hardware error:\n"
msgid_plural ""
"%d photos/videos failed to import due to a file or hardware error:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
839

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
840 841 842 843 844 845
#: src/Dialogs.vala:692
#, c-format
msgid "1 file failed to import due to a file or hardware error:\n"
msgid_plural "%d files failed to import due to a file or hardware error:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
846

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
847 848 849
#: src/Dialogs.vala:706
#, c-format
msgid ""
850
"1 photo failed to import because the photo library folder was not writable:\n"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
851 852 853 854 855
msgid_plural ""
"%d photos failed to import because the photo library folder was not "
"writable:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
856

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
857 858 859
#: src/Dialogs.vala:709
#, c-format
msgid ""
860
"1 video failed to import because the photo library folder was not writable:\n"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
861 862 863 864 865
msgid_plural ""
"%d videos failed to import because the photo library folder was not "
"writable:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
866

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
867 868 869 870 871 872 873 874 875 876
#: src/Dialogs.vala:712
#, c-format
msgid ""
"1 photo/video failed to import because the photo library folder was not "
"writable:\n"
msgid_plural ""
"%d photos/videos failed to import because the photo library folder was not "
"writable:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
877

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
878 879 880 881 882 883 884 885 886
#: src/Dialogs.vala:715
#, c-format
msgid ""
"1 file failed to import because the photo library folder was not writable:\n"
msgid_plural ""
"%d files failed to import because the photo library folder was not "
"writable:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
887

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
888 889 890 891 892 893
#: src/Dialogs.vala:729
#, c-format
msgid "1 photo failed to import due to a camera error:\n"
msgid_plural "%d photos failed to import due to a camera error:\n"
msgstr[0] "1 снимка не е внесена успешно поради грешка във фотоапарата.\n"
msgstr[1] "%d снимки не са внесени успешно поради грешка във фотоапарата.\n"
894

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
895 896 897 898 899 900
#: src/Dialogs.vala:732
#, c-format
msgid "1 video failed to import due to a camera error:\n"
msgid_plural "%d videos failed to import due to a camera error:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
901

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
902 903 904 905 906 907
#: src/Dialogs.vala:735
#, c-format
msgid "1 photo/video failed to import due to a camera error:\n"
msgid_plural "%d photos/videos failed to import due to a camera error:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
908

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
909 910 911 912 913 914
#: src/Dialogs.vala:738
#, c-format
msgid "1 file failed to import due to a camera error:\n"
msgid_plural "%d files failed to import due to a camera error:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
915

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
916 917 918 919 920 921
#: src/Dialogs.vala:752
#, c-format
msgid "1 photo failed to import because it was corrupt:\n"
msgid_plural "%d photos failed to import because they were corrupt:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
922

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
923 924 925 926 927 928
#: src/Dialogs.vala:755
#, c-format
msgid "1 video failed to import because it was corrupt:\n"
msgid_plural "%d videos failed to import because they were corrupt:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
929

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
930 931 932 933 934 935
#: src/Dialogs.vala:758
#, c-format
msgid "1 photo/video failed to import because it was corrupt:\n"
msgid_plural "%d photos/videos failed to import because they were corrupt:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
936

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
937 938 939 940 941 942
#: src/Dialogs.vala:761
#, c-format
msgid "1 file failed to import because it was corrupt:\n"
msgid_plural "%d files failed to import because it was corrupt:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
943

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
944 945 946 947 948 949
#: src/Dialogs.vala:778
#, c-format
msgid "1 unsupported photo skipped:\n"
msgid_plural "%d unsupported photos skipped:\n"
msgstr[0] "1 неподдържана снимка е пропусната.\n"
msgstr[1] "%d неподдържани снимки са пропуснати.\n"
950

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
951 952 953 954 955 956
#: src/Dialogs.vala:793
#, c-format
msgid "1 non-image file skipped.\n"
msgid_plural "%d non-image files skipped.\n"
msgstr[0] "Пропуснат е 1 файл, който не е снимка.\n"
msgstr[1] "Пропуснати са %d файла, който не са снимки.\n"
957

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
958
#: src/Dialogs.vala:804
959
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
960 961 962 963
msgid "1 photo skipped due to user cancel:\n"
msgid_plural "%d photos skipped due to user cancel:\n"
msgstr[0] "1 снимка е пропусната поради отказ на потребителя.\n"
msgstr[1] "%d снимки са пропуснати поради отказ на потребителя.\n"
964

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
965 966 967 968 969 970
#: src/Dialogs.vala:807
#, c-format
msgid "1 video skipped due to user cancel:\n"
msgid_plural "%d videos skipped due to user cancel:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
971

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
972 973 974 975 976 977
#: src/Dialogs.vala:810
#, c-format
msgid "1 photo/video skipped due to user cancel:\n"
msgid_plural "%d photos/videos skipped due to user cancel:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
978

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
979 980 981 982 983 984
#: src/Dialogs.vala:813
#, c-format
msgid "1 file skipped due to user cancel:\n"
msgid_plural "%d file skipped due to user cancel:\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
985

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
986 987 988 989 990 991
#: src/Dialogs.vala:827
#, c-format
msgid "1 photo successfully imported.\n"
msgid_plural "%d photos successfully imported.\n"
msgstr[0] "1 снимка е внесена успешно.\n"
msgstr[1] "%d снимки са внесени успешно.\n"
992

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
993
#: src/Dialogs.vala:830
994
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
995 996 997 998
msgid "1 video successfully imported.\n"
msgid_plural "%d videos successfully imported.\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
999

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1000
#: src/Dialogs.vala:833
1001
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008
msgid "1 photo/video successfully imported.\n"
msgid_plural "%d photos/videos successfully imported.\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""

#: src/Dialogs.vala:849
msgid "No photos or videos imported.\n"
1009
msgstr ""
1010

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1011 1012 1013
#: src/Dialogs.vala:856 src/Dialogs.vala:875
msgid "Import Complete"
msgstr "Внасянето завърши"
1014

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1015
#: src/Dialogs.vala:1103
1016
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1017 1018
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
1019 1020
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
1021

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1022
#: src/Dialogs.vala:1106
1023
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1024 1025
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
1026 1027
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
1028

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1029
#: src/Dialogs.vala:1110
1030
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1031 1032 1033 1034
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
1035

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1036 1037
#: src/Dialogs.vala:1113
msgid "1 day"
1038
msgstr ""
1039

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1040 1041 1042
#: src/Dialogs.vala:1263 src/Resources.vala:205
msgid "Rename Event"
msgstr "Преименуване на събитието"
1043

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1044 1045 1046
#: src/Dialogs.vala:1263
msgid "Name:"
msgstr "Име:"
1047

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1048 1049 1050
#: src/Dialogs.vala:1273 src/Resources.vala:274
msgid "Edit Title"
msgstr "Редактиране на заглавие"
1051

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1052 1053
#: src/Dialogs.vala:1287 src/Resources.vala:280
msgid "Edit Event Comment"
1054 1055
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1056 1057
#: src/Dialogs.vala:1287
msgid "Edit Photo/Video Comment"
1058 1059
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071
#: src/Dialogs.vala:1304
msgid "_Trash File"
msgid_plural "_Trash Files"
msgstr[0] "_Файл в кошчето"
msgstr[1] "_Файла в кошчето"

#: src/Dialogs.vala:1308
msgid "Only _Remove"
msgstr "Само _премахване"

#: src/Dialogs.vala:1351
msgid "Revert External Edit?"
1072 1073
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1074 1075
#: src/Dialogs.vala:1351
msgid "Revert External Edits?"
1076 1077
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1078
#: src/Dialogs.vala:1353
1079
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1080 1081 1082
msgid "This will destroy all changes made to the external file. Continue?"
msgid_plural ""
"This will destroy all changes made to %d external files. Continue?"
1083 1084 1085 1086
msgstr[0] ""
"Това ще унищожи всички промени, направени на външния файл. Продължаване?"
msgstr[1] ""
"Това ще унищожи всички промени, направени на %d външни файла. Продължаване?"
1087

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1088 1089 1090
#: src/Dialogs.vala:1357
msgid "Re_vert External Edit"
msgstr "Връщане към оригинала"
1091

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1092 1093 1094
#: src/Dialogs.vala:1357
msgid "Re_vert External Edits"
msgstr ""
1095

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1096
#: src/Dialogs.vala:1378
1097
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1098 1099 1100 1101
msgid "This will remove the photo from the library. Continue?"
msgid_plural "This will remove %d photos from the library. Continue?"
msgstr[0] "Това ще премахне снимката от библиотеката. Продължаване?"
msgstr[1] "Това ще премахне %d снимки от библиотеката. Продължаване?"
1102

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1103 1104 1105
#: src/Dialogs.vala:1385
msgid "_Remove"
msgstr "_Премахване"
1106

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1107 1108 1109
#: src/Dialogs.vala:1386
msgid "Remove Photo From Library"
msgstr "Премахване на снимките от библиотеката"
1110

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1111 1112 1113
#: src/Dialogs.vala:1386
msgid "Remove Photos From Library"
msgstr ""
1114

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1115 1116 1117 1118
#: src/Dialogs.vala:1479
#, c-format
msgid "%d%%"
msgstr "%d%%"
1119

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1120 1121 1122
#: src/Dialogs.vala:1626
msgid "AM"
msgstr "AM"
1123

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1124 1125 1126
#: src/Dialogs.vala:1627
msgid "PM"
msgstr "PM"
1127

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1128 1129 1130
#: src/Dialogs.vala:1628
msgid "24 Hr"
msgstr "24 ч."
1131

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1132 1133
#: src/Dialogs.vala:1643
msgid "_Shift photos/videos by the same amount"
1134
msgstr ""
1135

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1136 1137 1138
#: src/Dialogs.vala:1648
msgid "Set _all photos/videos to this time"
msgstr ""
1139

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1140 1141 1142
#: src/Dialogs.vala:1655
msgid "_Modify original photo file"
msgstr ""
1143

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1144 1145
#: src/Dialogs.vala:1655
msgid "_Modify original photo files"
1146 1147
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1148 1149 1150
#: src/Dialogs.vala:1658
msgid "_Modify original file"
msgstr "_Промяна на оригиналните файлове"
1151

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1152 1153 1154
#: src/Dialogs.vala:1658
msgid "_Modify original files"
msgstr ""
1155

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1156 1157 1158
#: src/Dialogs.vala:1744
msgid "Original: "
msgstr "Оригинал:"
1159

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1160 1161 1162
#: src/Dialogs.vala:1745
msgid "%m/%d/%Y, %H:%M:%S"
msgstr "%m/%d/%Y, %H:%M:%S"
1163

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1164 1165 1166
#: src/Dialogs.vala:1746
msgid "%m/%d/%Y, %I:%M:%S %p"
msgstr "%m/%d/%Y, %I:%M:%S %p"
1167

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1168
#: src/Dialogs.vala:1835
1169
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1170 1171 1172
msgid ""
"Exposure time will be shifted forward by\n"
"%d %s, %d %s, %d %s, and %d %s."
1173 1174 1175
msgstr ""
"Времето на експонация ще бъде изместено напред с\n"
"%d %s, %d %s, %d %s, и %d %s."
1176

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1177 1178 1179 1180 1181
#: src/Dialogs.vala:1836
#, c-format
msgid ""
"Exposure time will be shifted backward by\n"
"%d %s, %d %s, %d %s, and %d %s."
1182 1183 1184
msgstr ""
"Времето на експонация ще бъде изместено назад с\n"
"%d %s, %d %s, %d %s, и %d %s."
1185

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1186 1187 1188 1189 1190
#: src/Dialogs.vala:1838
msgid "day"
msgid_plural "days"
msgstr[0] "ден"
msgstr[1] "дни"
1191

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1192 1193 1194 1195 1196
#: src/Dialogs.vala:1839
msgid "hour"
msgid_plural "hours"
msgstr[0] "час"
msgstr[1] "часа"
1197

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1198 1199 1200 1201 1202
#: src/Dialogs.vala:1840
msgid "minute"
msgid_plural "minutes"
msgstr[0] "минута"
msgstr[1] "минути"
1203

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1204 1205 1206 1207 1208
#: src/Dialogs.vala:1841
msgid "second"
msgid_plural "seconds"
msgstr[0] "секунда"
msgstr[1] "секунди"
1209

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1210
#: src/Dialogs.vala:1885
1211
#, c-format
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219
msgid ""
"\n"
"\n"
"And %d other."
msgid_plural ""
"\n"
"\n"
"And %d others."
1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227
msgstr[0] ""
"\n"
"\n"
"И %d друг."
msgstr[1] ""
"\n"
"\n"
"И %d други."
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1228 1229 1230 1231

#: src/Dialogs.vala:1907 src/Dialogs.vala:1934
msgid "Tags (separated by commas):"
msgstr "Етикети (разделени със запетая):"
1232

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1233 1234 1235
#: src/Dialogs.vala:2014
msgid "Welcome!"
msgstr "Добре дошли!"
1236

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1237 1238 1239 1240
#: src/Dialogs.vala:2021
#, c-format
msgid "Welcome to Shotwell!"
msgstr "Добре дошли в Shotwell!"
1241

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1242 1243 1244 1245
#: src/Dialogs.vala:2025
#, c-format
msgid "To get started, import photos in any of these ways:"
msgstr "За да започнете, внесете снимки по един от следните начини:"
1246

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1247 1248 1249 1250
#: src/Dialogs.vala:2044
#, c-format
msgid "Choose <span weight=\"bold\">File %s Import From Folder</span>"
msgstr "Изберете <span weight=\"bold\">Файл %s Внасяне от папка</span>"
1251

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1252 1253 1254
#: src/Dialogs.vala:2045
msgid "Drag and drop photos onto the Shotwell window"
msgstr "Влачете и пуснете снимки върху прозореца на Shotwell"
1255

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1256 1257 1258
#: src/Dialogs.vala:2046
msgid "Connect a camera to your computer and import"
msgstr "Свържете фотоапарат към компютъра си и внесете"
1259

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1260 1261 1262 1263
#: src/Dialogs.vala:2056
#, c-format
msgid "_Import photos from your %s folder"
msgstr "Внасяне на снимки от вашата папка %s"
1264

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1265 1266 1267
#: src/Dialogs.vala:2063
msgid "You can also import photos in any of these ways:"
msgstr "Също така можете да внесете снимки по един от следните начини:"
1268

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1269 1270 1271
#: src/Dialogs.vala:2073
msgid "_Don't show this message again"
msgstr "Това съобщение да _не се показва повече"
1272

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1273 1274 1275 1276
#: src/Dialogs.vala:2108
#, c-format
msgid "Import photos from your %s library"
msgstr ""
1277

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1278 1279 1280
#: src/Dialogs.vala:2252 src/Dialogs.vala:2256
msgid "(Help)"
msgstr ""
1281

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1282 1283 1284 1285
#: src/Dialogs.vala:2265
#, c-format
msgid "Year%sMonth%sDay"
msgstr ""
1286

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1287 1288 1289 1290
#: src/Dialogs.vala:2267
#, c-format
msgid "Year%sMonth"
msgstr ""
1291

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1292 1293 1294 1295
#: src/Dialogs.vala:2269
#, c-format
msgid "Year%sMonth-Day"
msgstr ""
1296

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1297 1298 1299
#: src/Dialogs.vala:2271
msgid "Year-Month-Day"
msgstr ""
1300

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1301 1302 1303
#: src/Dialogs.vala:2272 src/editing_tools/EditingTools.vala:777
msgid "Custom"
msgstr "Потребителско"
1304

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1305 1306
#: src/Dialogs.vala:2509
msgid "Invalid pattern"
Vera Yin's avatar
Vera Yin committed
1307 1308
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1309 1310 1311 1312
#: src/Dialogs.vala:2612
msgid ""
"Shotwell can copy the photos into your library folder or it can import them "
"without copying."
Vera Yin's avatar
Vera Yin committed
1313 1314
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1315 1316
#: src/Dialogs.vala:2617
msgid "Co_py Photos"
Vera Yin's avatar
Vera Yin committed
1317 1318
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1319 1320
#: src/Dialogs.vala:2618
msgid "_Import in Place"
Vera Yin's avatar
Vera Yin committed
1321 1322
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1323 1324 1325
#: src/Dialogs.vala:2619
msgid "Import to Library"
msgstr "Внасяне в библиотеката"
Vera Yin's avatar
Vera Yin committed
1326

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336
#: src/Dialogs.vala:2629 src/PhotoPage.vala:3075
msgid "Remove From Library"
msgstr "Премахване от библиотеката"

#: src/Dialogs.vala:2630 src/PhotoPage.vala:3075
msgid "Removing Photo From Library"
msgstr "Премахва снимката от вашата библиотека"

#: src/Dialogs.vala:2630
msgid "Removing Photos From Library"
Vera Yin's avatar
Vera Yin committed
1337 1338
msgstr ""

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1339 1340 1341
#: src/Dialogs.vala:2644
#, c-format
msgid ""
1342 1343
"This will remove the photo/video from your Shotwell library. Would you also "
"like to move the file to your desktop trash?\n"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1344 1345 1346
"\n"
"This action cannot be undone."
msgid_plural ""
1347 1348
"This will remove %d photos/videos from your Shotwell library. Would you "
"also like to move the files to your desktop trash?\n"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1349 1350 1351 1352
"\n"
"This action cannot be undone."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
Vera Yin's avatar
Vera Yin committed
1353

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1354 1355 1356
#: src/Dialogs.vala:2648
#, c-format
msgid ""
1357 1358
"This will remove the video from your Shotwell library. Would you also like "
"to move the file to your desktop trash?\n"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1359 1360 1361
"\n"
"This action cannot be undone."
msgid_plural ""
1362 1363
"This will remove %d videos from your Shotwell library. Would you also like "
"to move the files to your desktop trash?\n"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1364 1365 1366 1367
"\n"
"This action cannot be undone."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
Vera Yin's avatar
Vera Yin committed
1368

Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1369 1370 1371
#: src/Dialogs.vala:2652
#, c-format
msgid ""
1372 1373
"This will remove the photo from your Shotwell library. Would you also like "
"to move the file to your desktop trash?\n"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1374 1375 1376
"\n"
"This action cannot be undone."
msgid_plural ""
1377 1378
"This will remove %d photos from your Shotwell library. Would you also like "
"to move the files to your desktop trash?\n"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1379 1380
"\n"
"This action cannot be undone."
1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390
msgstr[0] ""
"Това ще премахне снимката от вашата библиотека на Shotwell. Желаете ли да "
"също така да преместите файла към кошчето на работната среда?\n"
"\n"
"Това действие не може да бъде върнато."
msgstr[1] ""
"Това ще премахне %d от вашата библиотека на Shotwell. Желаете ли да също "
"така да преместите файловете към кошчето на работната среда??\n"
"\n"
"Това действие не може да бъде върнато.."
1391