lv.po 210 KB
Newer Older
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1 2
# po/shotwell-core/shotwell.pot
# PO message string template file for Shotwell Core Components
3
# Copyright 2016 Software Freedom Conservancy Inc.
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
4
# See COPYING for license.
5 6
#
#
7
# Translators:
8
#
9
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011-2016, 2018.
10 11
msgid ""
msgstr ""
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
12
"Project-Id-Version: shotwell-0.15\n"
13 14 15
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/shotwell/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-05 07:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-10 11:25+0200\n"
16
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
17 18
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
19 20 21
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22 23 24
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 :"
" 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
25

26
#: misc/shotwell.appdata.xml.in:8 misc/shotwell.desktop.in:4
27
#: plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:115
28
#: src/photos/RawSupport.vala:308 ui/collection.ui:85 ui/event.ui:356
29 30
#: ui/event.ui:524 ui/faces.ui:356 ui/media.ui:356 ui/photo_context.ui:91
#: ui/photo.ui:347 ui/tags.ui:356
31 32
msgid "Shotwell"
msgstr "Shotwell"
33

34 35 36
#: misc/shotwell.appdata.xml.in:9
msgid "Popular photo manager"
msgstr "Populārs fotogrāfiju pārvaldnieks"
37

38
#: misc/shotwell.appdata.xml.in:11
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
39
msgid ""
40 41 42 43
"Shotwell is an easy-to-use, fast photo organizer designed for the GNOME "
"desktop. It allows you to import photos from your camera or disk, organize "
"them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo "
"editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. "
44
"Shotwell’s non-destructive photo editor does not alter your master photos, "
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
"making it easy to experiment and correct errors."
msgstr ""
"Shotwell ir ātrs, viegli lietojams fotogrāfiju organizētājs, veidots GNOME "
"darbvirsmai. Tas jums ļauj importēt fotogrāfijas no kameras uz disku, "
"organizēt tās pēc datuma, tematikas vai par vērtējuma. Tas arī piedāvā "
"vienkāršu fotogrāfiju rediģēšanu, piemēram, apcirst, novērst sarkano acu "
"efektu, pielabot krāsas un iztaisnot bildi. Shotwell nedestruktīvā "
"fotogrāfiju rediģēšana nemaina sākotnējo fotogrāfiju, kas jums ļauj "
"eksperimentēt un labot kļūdas."

#: misc/shotwell.appdata.xml.in:18
msgid ""
"When ready, Shotwell can upload your photos to various web sites, such as "
"Facebook, Flickr, Picasa (Google Plus), and more."
59
msgstr ""
60 61
"Shotwell var augšupielādēt jūsu fotogrāfijas dažādās tīmekļa vietnēs, "
"piemēram, Facebook, Flickr, Picasa (Google Plus)."
62

63 64 65
#: misc/shotwell.appdata.xml.in:22
msgid "Shotwell supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats."
msgstr "Shotwell atbalsta JPEG, PNG, TIFF un dažādus jēlo datņu formātus."
66

67 68 69 70 71
#: misc/shotwell.appdata.xml.in:52
msgid "The Shotwell developers"
msgstr "Shotwell izstrādātāji"

#: misc/shotwell.desktop.in:5 src/Resources.vala:17
72 73
msgid "Photo Manager"
msgstr "Fotogrāfiju pārvaldnieks"
74

75
#: misc/shotwell.desktop.in:6
76 77
msgid "Organize your photos"
msgstr "Organizē savas fotogrāfijas"
78

79
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
80
#: misc/shotwell.desktop.in:8
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
msgid ""
"album;camera;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;image;images;import;"
"organize;photo;photographs;photos;picture;pictures;photography;print;publish;"
"rotate;share;tags;video;facebook;flickr;picasa;youtube;piwigo;"
msgstr ""
"albums;kamera;kameras;kadrēt;rediģēt;uzlabot;eksportēt;galerija;attēls;"
"attēli;importēt;organizēt;foto;fotogrāfija;fotogrāfijas;attēls;attēli;drukāt;"
"publicēt;pagriezt;dalīties;tagi;video;facebook;flickr;picasa;youtube;piwigo;"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
91
#: misc/shotwell.desktop.in:11 misc/shotwell-viewer.desktop.in:8
92 93 94
msgid "shotwell"
msgstr "shotwell"

95
#: misc/shotwell-viewer.desktop.in:4
96 97 98
msgid "Shotwell Viewer"
msgstr "Shotwell skatītājs"

99
#: misc/shotwell-viewer.desktop.in:5 src/Resources.vala:18
100 101
msgid "Photo Viewer"
msgstr "Fotogrāfiju skatītājs"
102

103 104 105
#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:6
msgid "authentication token"
msgstr "autentificēšanās marķieris"
106

107 108 109
#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:7
msgid "Yandex-Fotki authentication token, if logged in."
msgstr "Yandex-Fotki autentificēšanās marķieris, ja esat ierakstījies."
110

111 112 113
#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:14
msgid "Token"
msgstr "Marķieris"
114

115 116 117
#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:15
msgid "The token to access tumblr"
msgstr "Marķieris, ar ko piekļūt tumblr"
118

119 120 121 122 123 124 125 126 127
#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:20
msgid "Secret token"
msgstr "Slepenais marķieris"

#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:21
msgid "The secret token to sign oauth requests"
msgstr "Slepenais marķieris, ar ko parakstīt oauth pieprasījumus"

#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:26
128
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:498
129 130
msgid "default size"
msgstr "noklusējuma izmērs"
131

132
#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:27
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
133
msgid ""
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
"A numeric code representing the default size for photos uploaded to Tumblr"
msgstr ""
"Skaitlisks kods, kas attēlo noklusējuma izmēru fotogrāfijām, kas "
"augšupielādētas Tumblr"

#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:32
msgid "default blog"
msgstr "noklusējuma emuārs"

#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:33
msgid "The name of the default blog of the user, if any"
msgstr "Nosaukums lietotāja noklusējuma emuāram, ja tāds ir"

#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:40
msgid "Rajce URL"
msgstr "Rajce URL"

#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:41
msgid "URL of the Rajce server."
msgstr "Rajce servera URL."

#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:46
156 157 158
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:466
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:524
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:580
159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
msgid "username"
msgstr "lietotājvārds"

#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:47
msgid "Rajce username, if logged in."
msgstr "Rajce lietotājvārds, ja ir ierakstījies."

#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:52
msgid "token"
msgstr "marķieris"

#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:53
msgid "user token, if remembered."
msgstr "lietotāja marķieris, ja ir iegaumēts."

#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:58
175
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:542
176 177 178 179 180 181 182 183
msgid "last category"
msgstr "pēdējā kategorija"

#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:59
msgid "The last selected Rajce category."
msgstr "Pēdējā izvēlētā Rajce kategorija."

#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:64
184
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:554
185 186 187 188 189 190 191
msgid "last photo size"
msgstr "pēdējais fotogrāfijas izmērs"

#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:65
msgid ""
"A numeric code representing the last photo size preset used when publishing "
"to Rajce."
192
msgstr ""
193 194
"Skaitlisks kods, kas attēlo pēdējo izmēra priekšiestatījumu, kas tika "
"izmantots, publicējot Rajce."
195

196 197 198
#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:70
msgid "remember"
msgstr "atcerēties"
199

200 201 202
#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:71
msgid "If true, remember last login."
msgstr "Ja patiess, atcerēties pēdējo ierakstīšanās reizi."
203

204 205 206
#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:76
msgid "hide album"
msgstr "slēpt albumu"
207

208 209 210
#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:77
msgid "If true, hide the newly created Rajce album."
msgstr "Ja patiess, slēpt jaunizveidoto Rajce albumu."
211

212 213 214 215 216
#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:82
msgid "open album in web browser"
msgstr "atvērt albumu tīmekļa pārlūkā"

#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:83
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
217
msgid ""
218
"If true, open target album in the web browser just after uploading photos"
219
msgstr ""
220 221
"Ja patiess, atvērt mērķa albumu tīmekļa pārlūkā uzreiz pēc fotogrāfiju "
"augšupielādēšanas."
222

223
#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:88
224 225 226 227 228
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:446
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:484
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:510
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:560
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:604
229 230
msgid "remove sensitive info from uploads"
msgstr "Izņemt sensitīvo informāciju pirms augšupielādēt"
231

232 233 234 235 236
#: misc/org.yorba.shotwell-extras.gschema.xml:89
msgid ""
"Whether images being uploaded to Rajce should have their metadata removed "
"first"
msgstr "Vai, pirms augšupielādēt uz Rajce, no attēliem jāizņem metadati"
237

238
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:23
239 240
msgid "display basic properties"
msgstr "rādīt pamata īpašības"
241

242
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:24
243 244
msgid "True if the basic properties pane is to be displayed, false otherwise."
msgstr "Patiess, ja ir jāattēlo pamata īpašību rūti, citādi aplams."
245

246
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:29
247 248
msgid "display extended properties"
msgstr "rādīt paplašinātās īpašības"
249

250
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:30
251 252 253 254
msgid ""
"True if the extended properties window is to be displayed, false otherwise."
msgstr "Patiess, ja ir jāattēlo paplašināto īpašību rūti, citādi aplams."

255
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:35
256 257 258
msgid "display sidebar"
msgstr "rādīt sānu joslu"

259
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:36
260 261 262
msgid "True if the sidebar is to be displayed, false otherwise."
msgstr "Patiess, ja ir jāattēlo sānu josla, citādi aplams."

263
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:41
264 265 266
msgid "display toolbar"
msgstr "rādīt rīkjoslu"

267
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:42
268 269 270
msgid "True if the bottom toolbar is to be displayed, false otherwise."
msgstr "Patiess, ja ir jāattēlo rīkjosla, citādi aplams."

271
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:47
272 273 274
msgid "display search bar"
msgstr "rādīt meklēšanas joslu"

275
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:48
276 277 278
msgid "True if the Search/Filter Toolbar is to be displayed, false otherwise."
msgstr "Patiess, ja ir jāattēlo meklēšanas/filtra josla, citādi aplams."

279
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:53
280 281 282
msgid "display photo titles"
msgstr "rādīt fotogrāfiju nosaukumus"

283
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:54
284 285 286 287 288 289
msgid ""
"True if photo titles are to be displayed beneath thumbnails in collection "
"views, false otherwise."
msgstr ""
"Patiess, ja fotogrāfiju nosaukumus kolekciju skatā jāattēlo zem sīktēliem, "
"citādi aplams."
290

291
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:59
292 293
msgid "display photo comments"
msgstr "rādīt fotogrāfiju komentārus"
294

295
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:60
296 297 298 299 300 301
msgid ""
"True if photo comments are to be displayed beneath thumbnails in collection "
"views, false otherwise."
msgstr ""
"Patiess, ja fotogrāfiju komentārus kolekciju skatā jāattēlo zem sīktēliem, "
"citādi aplams."
302

303
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:65
304 305
msgid "display event comments"
msgstr "rādīt notikumu komentārus"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
306

307
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:66
308 309 310 311 312 313
msgid ""
"True if event comments are to be displayed beneath thumbnails in event "
"views, false otherwise."
msgstr ""
"Patiess, ja notikumu komentārus notikumu skatā jāattēlo zem sīktēliem, "
"citādi aplams."
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
314

315
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:71
316 317
msgid "display photo tags"
msgstr "rādīt fotogrāfiju tagus"
318

319
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:72
320 321 322 323 324 325
msgid ""
"True if photo tags are to be listed beneath thumbnails in collection views, "
"false otherwise."
msgstr ""
"Patiess, ja fotogrāfiju tagus kolekciju skatā jāattēlo zem sīktēliem, citādi "
"aplams."
326

327
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:77
328 329
msgid "display photo ratings"
msgstr "rādīt fotogrāfiju vērtējumus"
330

331
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:78
332
msgid ""
333
"True if a photo’s rating should be displayed as overlaid trinket, false "
334 335 336 337
"otherwise."
msgstr ""
"Patiess, ja fotogrāfiju vērtējumus kolekciju skatā jāattēlo zem sīktēliem, "
"citādi aplams."
338

339
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:83
340 341
msgid "rating filter level"
msgstr "vērtējumu filtra līmenis"
342

343
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:84
344 345 346 347 348 349 350 351 352
msgid ""
"Determines how to filter photos based on their ratings. 1: Rejected or "
"better, 2: Unrated or better, 3: One or better, 4: Two or better, 5: Three "
"or better, 6: Four or better, 7: Five or better."
msgstr ""
"Nosaka, kā filtrēt fotogrāfijas pēc to vērtējuma. 1: noraidītās vai labākas, "
"2: nevērtētās vai labākas, 3: viena zvaigzne vai labākas, 4: divas zvaigznes "
"vai labākas, 5: trīs zvaigznes vai labākas, 6: četras zvaigznes vai labākas, "
"7: piecas zvaigzne vai labākas."
353

354
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:89
355 356
msgid "sort events ascending"
msgstr "kārtot notikumus augoši"
357

358
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:90
359 360
msgid "True if events should be sorted ascending, false if descending."
msgstr "Patiess, ja notikumiem jābūt augošā secībā; aplams, ja dilstošā."
361

362
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:95
363 364
msgid "sort library photos ascending"
msgstr "kārtot bibliotēkas fotogrāfijas augošā secībā"
365

366
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:96
367 368 369 370
msgid "True if library photos should be sorted ascending, false if descending."
msgstr ""
"Patiess, ja bibliotēkas fotogrāfijām jābūt augošā secībā; aplams, ja "
"dilstošā."
371

372
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:101
373 374
msgid "sort library photos criteria"
msgstr "bibliotēkas fotogrāfiju kārtošanas kritērijs"
375

376
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:102
377 378 379 380 381
msgid ""
"A numeric code that specifies the sort criteria for photos in library views."
msgstr ""
"Skaitlisks kods, kas norāda kārtošanas kritēriju fotogrāfijām bibliotēkas "
"skatos."
382

383
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:107
384 385
msgid "sort event photos ascending"
msgstr "kārtot notikumu fotogrāfijas augošā secībā"
386

387
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:108
388 389 390
msgid "True if event photos should be sorted ascending, false if descending."
msgstr ""
"Patiess, ja notikumu fotogrāfijām jābūt augošā secībā; aplams, ja dilstošā."
391

392
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:113
393 394
msgid "sort event photos criteria"
msgstr "kritērijs notikumu fotogrāfiju kārtošanai"
395

396
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:114
397 398
msgid "Specifies the sort criteria for event photos."
msgstr "Norāda kārtošana kritēriju notikumu fotogrāfijām."
399

400
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:119
401 402 403
msgid "use 24 hour time"
msgstr "izmantot 24 stundu laiku"

404
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:120
405 406 407
msgid ""
"True if should display times with a 24 hour clock, false if times should use "
"AM/PM notation."
408
msgstr ""
409 410
"Patiess,ja laiku vajadzētu attēlot ar 24 stundu pulksteni, aplams, ja "
"jāizmanto AM/PM notācija."
411

412
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:125
413 414
msgid "keep relative time between photos"
msgstr "paturēt relatīvo laiku starp fotogrāfijām"
415

416
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:126
417 418 419 420 421 422
msgid ""
"True if when adjusting time/date of photos, relative time should be "
"maintained. False if all photos should be set to the same time."
msgstr ""
"Patiess, ja jāsaglabā relatīvais laiks, mainot fotogrāfiju laiku/datumu. "
"Aplams, ja visām fotogrāfijām jāpiemēro vienāds laiks."
423

424
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:131
425 426
msgid "modify original photo files"
msgstr "mainīt sākotnējo fotogrāfiju datnes"
427

428
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:132
429 430 431 432 433 434
msgid ""
"True if when adjusting time/date of photos, the original files should be "
"modified as well. False if changes are made only in the database."
msgstr ""
"Patiess, ja pielāgojot fotogrāfiju datumus/laikus, tiks koriģētas arī "
"sākotnējās datnes. Aplams, ja izmaiņas ir jāveic tikai datubāzē."
435

436
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:137
437 438 439
msgid "show welcome dialog on startup"
msgstr "palaižot lietotni, rādīt sveiciena dialoglodziņu"

440
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:138
441 442 443
msgid ""
"True if, when on startup, a welcome dialog should be shown. False if it "
"should not be shown."
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
444
msgstr ""
445 446
"Ja patiess, palaižot lietotni jārāda sveiciena dialoglodziņš. Aplams, ja to "
"nav jārāda."
447

448
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:143
449 450
msgid "sidebar position"
msgstr "sānu joslas novietojums"
451

452
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:144
453 454
msgid "The width, in pixels, of the sidebar"
msgstr "Sānu joslas platums, pikseļos."
455

456
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:149
457 458
msgid "photo thumbnail scale"
msgstr "fotogrāfiju sīktēlu mērogs"
459

460
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:150
461 462
msgid "The scale of photo thumbnails, ranging from 72 to 360."
msgstr "Fotogrāfiju sīktēlu mērogs, intervālā no 72 līdz 360."
463

464
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:155
465 466
msgid "pin toolbar state"
msgstr "nofiksēt rīkjoslas stāvokli"
467

468
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:156
469 470
msgid "Pin toolbar in fullscreen, or not."
msgstr "Nofiksēt rīkjoslu pilnekrānā, vai arī nē."
471

472
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:161
473 474
msgid "prefer GTK+’s dark theme"
msgstr "dot priekšroku GTK+ tumšajam motīvam"
475

476
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:162
477 478
msgid "Whether to use the dark theme of GTK+ for Shotwell or not."
msgstr "Vai Shotwell lietotnē izmantot tumšo GTK+ motīvu."
479

480
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:167
481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496
msgid "background for transparent images"
msgstr "fons caurspīdīgiem attēliem"

#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:168
msgid "The background to use for transparent images."
msgstr "Fons, ko izmantot caurspīdīgiem attēliem."

#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:173
msgid "color for solid transparency background"
msgstr "vienlaidu krāsa caurspīdīgam fonam"

#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:174
msgid "Color to use if background for transparent images is set to solid color"
msgstr "Krāsa, ko izmantot fonam caurspīdīgiem attēliem, ir vienlaidu krāsa"

#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:179
497
msgid "Selection state of “hide photos” option"
498
msgstr "Izvēles stāvoklis opcijai “slēpt fotogrāfijas”"
499

500
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:180
501
msgid ""
502
"Last used selection state of the “hide photos already imported” option in "
503 504 505 506
"the import page."
msgstr ""
"Pēdējais izmantotais stāvoklis opcijai “Slēpt jau importētās fotogrāfijas” "
"importēšanas lapā."
507

508
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:187
509 510
msgid "delay"
msgstr "aizture"
511

512
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:188
513 514
msgid "Delay (in seconds) between photos in the slideshow."
msgstr "Aizture (sekundēs) starp fotogrāfijām slaidrādē."
515

516
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:193
517 518
msgid "transition delay"
msgstr "pārejas aizture"
519

520
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:194
521 522 523
msgid ""
"The time (in seconds) that a transition runs between photos in a slideshow"
msgstr "Laiks (sekundēs), cik ilgi notiek pāreja starp fotogrāfijām slaidrādē"
524

525
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:199
526 527
msgid "transition effect id"
msgstr "pārejas efekta id"
528

529
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:200
530 531 532
msgid ""
"The name of the transition effect that will be used between photos when "
"running a slideshow"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
533
msgstr ""
534
"Pārejas efekta nosaukums, kas tiks izmantots starp fotogrāfijām slaidrādē."
535

536
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:205
537 538
msgid "Show title"
msgstr "rādīt virsrakstu"
539

540
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:206
541 542
msgid "Whether to show the title of a photo during the slideshow"
msgstr "Vai slaidrādes laikā rādīt fotogrāfijas virsrakstu"
543

544
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:213
545 546
msgid "maximize library window"
msgstr "maksimizēt bibliotēkas logu"
547

548
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:214
549 550
msgid "True if library application is maximized, false otherwise."
msgstr "Patiess, ja bibliotēkas lietotne ir maksimizēta, citādi aplams."
551

552
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:219
553 554
msgid "width of library window"
msgstr "bibliotēkas loga platums"
555

556
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:220
557 558
msgid "The last recorded width of the library application window."
msgstr "Pēdējais saglabātais bibliotēkas lietotnes loga platums."
559

560
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:225
561 562
msgid "height of library window"
msgstr "bibliotēkas loga augstums"
563

564
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:226
565 566
msgid "The last recorded height of the library application window."
msgstr "Pēdējais saglabātais bibliotēkas lietotnes loga augstums."
567

568
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:231
569 570
msgid "maximize direct-edit window"
msgstr "maksimizēt tiešās rediģēšanas logu"
571

572
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:232
573 574
msgid "True if direct-edit application is maximized, false otherwise."
msgstr "Patiess, ja tiešās rediģēšanas lietotne ir maksimizēta, citādi aplams."
575

576
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:237
577 578
msgid "width of direct-edit window"
msgstr "tiešās rediģēšanas loga platums"
579

580
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:238
581 582
msgid "The last recorded width of the direct-edit application window."
msgstr "Pēdējais saglabātais tiešās rediģēšanas lietotnes loga platums."
583

584
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:243
585 586
msgid "height of direct-edit window"
msgstr "tiešās rediģēšanas loga augstums"
587

588
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:244
589 590
msgid "The last recorded height of the direct-edit application window."
msgstr "Pēdējais saglabātais tiešās rediģēšanas lietotnes loga augstums."
591

592
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:249
593 594
msgid "sidebar divider position"
msgstr "sānu joslas atdalītāja novietojums"
595

596
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:250
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
597
msgid ""
598 599
"The last recorded position of the divider between the sidebar and view in "
"library application window."
600
msgstr ""
601 602
"Pēdējais saglabātais atdalītāja novietojums starp sānu joslu un skatu "
"lietotnes logā."
603

604
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:257
605 606 607
msgid "import directory"
msgstr "importēšanas direktorija"

608
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:258
609 610 611
msgid "Directory in which imported photo files are placed."
msgstr "Direktorija, kurā tiks novietotas importētās fotogrāfiju datnes."

612
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:263
613 614 615
msgid "watch library directory for new files"
msgstr "sekot līdzi jaunām datnēm manā bibliotēkā"

616
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:264
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
617
msgid ""
618
"If true, files added to the library directory are automatically imported."
619
msgstr ""
620 621
"Ja patiess, bibliotēkas direktorijā pievienotās datnes tiks automātiski "
"importētas."
622

623
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:269
624 625 626
msgid "write metadata to master files"
msgstr "metadatus rakstīt datnēs"

627
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:270
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
628
msgid ""
629 630
"If true, changes to metadata (tags, titles, etc.) are written to the master "
"photo file."
631
msgstr ""
632 633
"Ja patiess, izmaiņas metadatos (tagi, nosaukumi u.c.) tiks rakstīti "
"oriģinālajā fotogrāfijas datnē."
634

635
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:275
636 637
msgid "use lowercase filenames"
msgstr "lietot mazos burtus datņu nosaukumos"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
638

639
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:276
640 641 642
msgid ""
"If true, Shotwell will convert all filenames to lowercase when importing "
"photo files"
643
msgstr ""
644 645
"Ja patiess, importējot fotogrāfiju datnes, Shotwell pārveidos visus burtus "
"datņu nosaukumā uz mazajiem burtiem"
646

647
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:281
648 649 650
msgid "directory pattern"
msgstr "direktoriju struktūra"

651
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:282
652 653 654
msgid ""
"A string encoding a naming pattern that will be used to name photo "
"directories on import."
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
655
msgstr ""
656 657
"Virkne, kas iekodē nosaukšanas struktūru, ko izmantos fotogrāfiju "
"direktoriju nosaukšanai importēšanas laikā."
658

659
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:287
660 661 662
msgid "directory pattern custom"
msgstr "direktoriju struktūra pielāgota"

663
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:288
664 665 666
msgid ""
"A string encoding a custom naming pattern that will be used to name photo "
"directories on import."
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
667
msgstr ""
668 669
"Virkne, kas iekodē pielāgotu nosaukšanas struktūru, ko izmantos fotogrāfiju "
"direktoriju nosaukšanai importēšanas laikā."
670

671
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:293
672 673 674
msgid "RAW developer default"
msgstr "RAW attīstītājs noklusējuma"

675
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:294
676 677 678
msgid "Default option for which RAW developer Shotwell will use."
msgstr "Opcija RAW attīstītājam, kuru pēc noklusējuma izmantos Shotwell."

679
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:301
680 681 682
msgid "Most-recently-used crop aspect ratio menu choice."
msgstr "Pēdējā izmantotā kadrēšanas malu attiecība."

683
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:302
684
msgid "A numeric code representing the last crop menu choice the user made."
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
685
msgstr ""
686 687
"Skaitlisks kods, kas attēlo pēdējo izmantoto kadrēšanas izvēlnes izvēli, ko "
"ir veicis lietotājs."
688

689
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:306
690
msgid "Most-recently-used crop custom aspect ratio’s numerator."
691 692
msgstr "Pēdējās izmantotās pielāgotās kadrēšanas malu attiecības skaitītājs."

693
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:307
694 695 696
msgid ""
"A nonzero, positive integer representing the width part of the last custom "
"crop ratio the user entered."
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
697
msgstr ""
698 699
"Pozitīvs vesels skaitlis, kas attēlo platuma daļu pielāgotajai kadrēšanas "
"malu attiecībai, ko ievadīja lietotājs."
700

701
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:311
702
msgid "Most-recently-used crop custom aspect ratio’s denominator."
703
msgstr "Pēdējās izmantotās pielāgotās kadrēšanas malu attiecības saucējs."
704

705
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:312
706 707 708
msgid ""
"A nonzero, positive integer representing the height part of the last custom "
"crop ratio the user entered."
709
msgstr ""
710 711
"Pozitīvs vesels skaitlis, kas attēlo augstuma daļu pielāgotajai kadrēšanas "
"malu attiecībai, ko ievadīja lietotājs."
712

713
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:319
714 715
msgid "external photo editor"
msgstr "ārējais fotogrāfiju redaktors"
716

717
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:320
718 719
msgid "External application used to edit photos."
msgstr "Ārējā lietotne, ko izmantot fotogrāfiju rediģēšanai."
720

721
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:325
722 723
msgid "external raw editor"
msgstr "ārējais raw redaktors"
724

725
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:326
726 727
msgid "External application used to edit RAW photos."
msgstr "Ārējā lietotne, ko izmantot jēlo fotogrāfiju rediģēšanai."
728

729 730
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:364
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:365
731 732 733
msgid "Setting in export dialog: how to trim images"
msgstr "Iestatījums eksportēšanas dialoglodziņā: kā kadrēt attēlus"

734
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:370
735 736 737
msgid "export metadata"
msgstr "eksportēt metadatus"

738
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:371
739 740 741
msgid "Setting in export dialog: option to export metadata"
msgstr "Iestatījums eksportēšanas dialoglodziņā: opcija metadatu eksportēšanā"

742
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:376
743 744 745
msgid "format setting, special value"
msgstr "formāta iestatījums, īpaša vērtība"

746
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:377
747 748 749 750
msgid "Setting in export dialog: format setting, special value"
msgstr ""
"Iestatījums eksportēšanas dialoglodziņā: formāta iestatījums, īpaša vērtība"

751
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:382
752 753 754
msgid "format setting, type value"
msgstr "formāta iestatījums, tipa vērtība"

755
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:383
756 757 758 759
msgid "Setting in export dialog: format setting, type value"
msgstr ""
"Iestatījums eksportēšanas dialoglodziņā: formāta iestatījums, tipa vērtība"

760
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:388
761 762 763
msgid "JPEG quality option"
msgstr "JPEG kvalitātes opcija"

764
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:389
765 766 767
msgid "Setting in export dialog: jpeg quality option"
msgstr "Iestatījums eksportēšanas dialoglodziņā: jpeg kvalitātes opcijas"

768
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:394
769 770 771
msgid "maximal size of image"
msgstr "maksimālais attēla izmērs"

772
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:395
773 774 775
msgid "Setting in export dialog: maximal size of image"
msgstr "Iestatījums eksportēšanas dialoglodziņā: maksimālais attēla izmērs"

776
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:402
777 778
msgid "last used publishing service"
msgstr "pēdējais izmantotais publicēšanas pakalpojums"
779

780 781
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:403
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:409
782 783 784
msgid ""
"A numeric code representing the last service to which photos were published"
msgstr ""
785 786
"Skaitlisks kods, kas reprezentē pēdējo pakalpojumu, uz kuru publicēja "
"fotogrāfijas"
787

788
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:408
789 790
msgid "default publishing service"
msgstr "noklusējuma publicēšanas pakalpojumi"
791

792
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:422
793 794
msgid "access token"
msgstr "piekļuves marķieris"
795

796
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:423
797 798
msgid "Facebook OAuth token for the currently logged in session, if any"
msgstr "Facebook OAuth marķieris šai sesijai, ja ir"
799

800
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:428
801 802
msgid "user i.d."
msgstr "lietotāja i.d."
803

804
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:429
805 806
msgid "Facebook user i.d. for the currently logged in user, if any"
msgstr "Facebook lietotāja identifikācija šai sesijai, ja ir"
807

808
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:434
809 810
msgid "user name"
msgstr "lietotājvārds"
811

812
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:435
813 814
msgid "The name of the currently logged in Facebook user, if any"
msgstr "Vārds pašlaik autorizētajam Facebook lietotājam, ja tāds ir"
815

816 817
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:440
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:472
818 819
msgid "default size code"
msgstr "noklusējuma izmērs kodam"
820

821
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:441
822 823 824
msgid ""
"A numeric code representing the default size for photos published to Facebook"
msgstr ""
825 826
"Skaitlisks kods, kas reprezentē noklusējuma izmēru fotogrāfijām, ko publicēs "
"Facebook"
827

828
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:447
829 830 831
msgid ""
"Whether images being uploaded to Facebook should have their metadata removed "
"first"
832
msgstr "Vai pirms uz Facebook augšupielādēt attēlus, no tiem jāizņem metadati"
833

834
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:454
835 836
msgid "OAuth Access Phase Token"
msgstr "OAuth piekļuves fāzes marķieris"
837

838
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:455
839 840
msgid "The authorization token for the currently logged in Flickr user, if any"
msgstr "Autorizācijas marķieris pašlaik autorizētajam Flickr lietotājam, ja ir"
841

842
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:460
843 844 845
msgid "OAuth Access Phase Token Secret"
msgstr "OAuth piekļuves fāzes marķiera noslēpums"

846
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:461
847 848 849
msgid ""
"The cryptographic secret used to sign requests against the authorization "
"token for the currently logged in Flickr user, if any"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
850
msgstr ""
851 852
"Kriptogrāfiskais noslēpums, ko izmanto pieprasījumu parakstīšanai pret "
"autorizācijas marķieri pašlaik autorizētam Flickr lietotājam, ja ir"
853

854
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:467
855 856
msgid "The user name of the currently logged in Flickr user, if any"
msgstr "Lietotājvārds pašlaik autorizētajam Flickr lietotājam, ja tāds ir"
857

858
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:473
859 860 861
msgid ""
"A numeric code representing the default size for photos published to Flickr"
msgstr ""
862 863
"Skaitlisks kods, kas reprezentē noklusējuma izmēru fotogrāfijām, ko publicēs "
"Flickr"
864

865
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:478
866 867
msgid "default visibility"
msgstr "noklusējuma redzamība"
868

869
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:479
870 871 872 873
msgid ""
"A numeric code representing the default visibility for photos published to "
"Flickr"
msgstr ""
874 875
"Skaitlisks kods, kas reprezentē noklusējuma redzamību fotogrāfijām, ko "
"publicēs Flickr"
876

877
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:485
878 879 880
msgid ""
"Whether images being uploaded to Flickr should have their metadata removed "
"first"
881
msgstr "Vai pirms uz Flickr augšupielādēt attēlus, no tiem jāizņem metadati"
882

883 884
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:492
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:624
885 886 887
msgid "refresh token"
msgstr "atsvaidzināšanas marķieris"

888
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:493
889 890 891
msgid ""
"The OAuth token used to refresh the Picasa Web Albums session for the "
"currently logged in user, if any."
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
892
msgstr ""
893 894
"OAuth marķieris, ko izmanto Picasa Web Albums sesijas atsvaidzināšanai šīs "
"sesijas lietotājam, ja ir."
895

896
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:499
897 898 899
msgid ""
"A numeric code representing the default size for photos uploaded to Picasa "
"Web Albums"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
900
msgstr ""
901 902
"Skaitlisks kods, kas reprezentē noklusējuma izmēru fotogrāfijām, ko publicēs "
"Picasa Web Albums"
903

904 905
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:504
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:598
906 907
msgid "last album"
msgstr "pēdējais albums"
908

909 910
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:505
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:599
911 912
msgid "The name of the last album the user published photos to, if any"
msgstr "Nosaukums albumam, uz kuru pēdējo reizi lietotājs publicēja, ja ir"
913

914
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:511
915 916 917
msgid ""
"Whether images being uploaded to Picasa should have their metadata removed "
"first"
918
msgstr "Vai pirms uz Picasa augšupielādēt attēlus, no tiem jāizņem metadati"
919

920
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:518
921 922
msgid "Piwigo URL"
msgstr "Piwigo URL"
923

924
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:519
925 926
msgid "URL of the Piwigo server."
msgstr "Piwigo servera URL."
927

928
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:525
929 930
msgid "Piwigo username, if logged in."
msgstr "Piwigo lietotājvārds, ja ir ierakstījies."
931

932
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:530
933 934
msgid "password"
msgstr "parole"
935

936
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:531
937 938
msgid "Piwigo password, if logged in."
msgstr "Piwigo parole, ja ir ierakstījies."
939

940
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:536
941 942
msgid "remember password"
msgstr "atcerēties paroli"
943

944
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:537
945 946
msgid "If true, remember the Piwigo password."
msgstr "Ja patiess, atcerēties Piwigo paroli."
947

948
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:543
949 950
msgid "The last selected Piwigo category."
msgstr "Pēdējā izvēlētā Piwigo kategorija."
951

952
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:548
953 954
msgid "last permission level"
msgstr "pēdējais atļauju līmenis"
955

956
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:549
957 958
msgid "The last chosen Piwigo permission level."
msgstr "Pēdējais izvēlētais Piwigo atļauju līmenis."
959

960
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:555
961 962 963 964
msgid ""
"A numeric code representing the last photo size preset used when publishing "
"to Piwigo."
msgstr ""
965 966
"Skaitlisks kods, kas attēlo pēdējo izmantoto priekšiestatījumu, kad "
"publicēja uz Piwigo."
967

968
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:561
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
969
msgid ""
970 971
"Whether images being uploaded to Piwigo should have their metadata removed "
"first"
972
msgstr "Vai pirms uz Piwigo augšupielādēt attēlus, no tiem jāizņem metadati"
973

974
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:566
975 976
msgid ""
"if title is set and comment unset, use title as comment for uploads to Piwigo"
977
msgstr ""
978 979
"ja ir iestatīs nosaukums un nav komentāru, izmantot nosaukumu kā komentārus, "
"kad augšupielādē uz Piwigo"
980

981
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:567
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
982
msgid ""
983 984
"Whether images being uploaded to Piwigo should have their comment set from "
"the title if title is set and comment unset"
985
msgstr ""
986 987
"Vai pirms uz Piwigo augšupielādēt attēlus, vai komentārus jāņem no "
"nosaukuma, ja ir iestatīs nosaukums, bet ne komentāri"
988

989
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:572
990 991 992
msgid "do not upload tags when uploading to Piwigo"
msgstr "neiekļaut tagus, kad augšupielādē uz Piwigo"

993
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:573
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
994
msgid ""
995 996
"Whether images being uploaded to Piwigo should have their tags removed on "
"upload, such that these tags will not appear on the remote Piwigo server."
997
msgstr ""
998 999
"Vai pirms uz Piwigo augšupielādēt attēlus, no tiem jāizņem tagi tā, lai tie "
"neparādītos attālinātos Piwigo serveros."
1000

1001
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:581
1002 1003
msgid "Gallery3 username"
msgstr "Gallery3 lietotājvārds"
1004

1005
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:586
1006 1007
msgid "API key"
msgstr "API atslēga"
1008

1009
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:587
1010 1011
msgid "Gallery3 API key"
msgstr "Gallery3 API atslēga"
1012

1013
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:592
1014 1015
msgid "URL"
msgstr "URL"
1016

1017
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:593
1018 1019
msgid "Gallery3 site URL"
msgstr "Gallery3 vietnes URL"
1020

1021
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:605
1022 1023 1024
msgid ""
"Indicates whether images being uploaded to Gallery3 should have their "
"metadata removed first"
1025
msgstr "Vai pirms uz Gallery3 augšupielādēt attēlus, no tiem jāizņem metadati"
1026

1027
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:610
1028 1029
msgid "scaling constraint of uploaded picture"
msgstr "mērogošanas ierobežojumi augšupielādētajam attēlam"
1030

1031
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:611
1032 1033
msgid "The scaling constraint ID of the picture to be uploaded"
msgstr "Mērogošanas ierobežojuma ID attēlam, kas tiks augšupielādēts"
1034

1035
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:616
1036 1037 1038
msgid "pixels of the major axis uploaded picture"
msgstr "pikseļi galvenās ass augšupielādētajam attēlam"

1039
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:617
1040 1041 1042
msgid ""
"The pixels of the major axis of the picture to be uploaded; used only if "
"scaling-constraint-id is an appropriate value"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1043
msgstr ""
1044 1045
"Pikseļi galvenās ass attēlam, ko augšupielādēs; izmanto tikai, ja scaling-"
"constraint-id ir atbilstoša vērtība"
1046

1047
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:625
1048 1049 1050
msgid ""
"The OAuth token used to refresh the YouTube session for the currently logged "
"in user, if any."
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1051
msgstr ""
1052 1053
"OAuth marķieris, ko izmanto YouTube sesijas atsvaidzināšanai šīs sesijas "
"lietotājam, ja ir."
1054

1055
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:632
1056 1057
msgid "last used import service"
msgstr "pēdējais izmantotais importēšanas pakalpojums"
1058

1059
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:633
1060 1061
msgid ""
"A numeric code representing the last service from which photos were imported"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1062
msgstr ""
1063 1064
"Skaitlisks kods, kas reprezentē pēdējo pakalpojumu, no kura importēja "
"fotogrāfijas"
1065

1066
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:640
1067 1068
msgid "interpreter state cookie"
msgstr "interpretatora stāvokļa sīkdatne"
1069

1070
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:641
1071 1072
msgid ""
"A numeric code that captures the state of the GStreamer plug-in environment"
1073
msgstr "Skaitlisks kods, kas ietver GStreamer spraudņa vides stāvokli"
1074

1075
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:648
1076 1077
msgid "content layout mode"
msgstr "satura izkārtojuma režīms"
1078

1079
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:649
1080 1081 1082
msgid ""
"A numeric code that describes how photos are laid out on the page during "
"printing"
Jim Nelson's avatar
Jim Nelson committed
1083
msgstr ""
1084 1085
"Skaitlisks kods, kas apraksta, kā drukāšanas laikā fotogrāfijas tiek "
"izkārtotas uz papīra."
1086

1087
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:654
1088 1089
msgid "content ppi"
msgstr "satura punkti collā"
1090

1091
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:655
1092
msgid "The number of pixels per inch (ppi) sent to the printer during printing"
1093
msgstr "Pikseļu skaits collā (ppi), ko drukāšanas laikā sūtīt printerim"
1094

1095
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:660
1096 1097 1098
msgid "content width"
msgstr "satura platums"

1099
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:661
1100 1101 1102
msgid "The width of the printed emulsion on the page when printing"
msgstr "Platums izdrukātajai emulsijai uz papīra"

1103
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:666
1104 1105 1106
msgid "content height"
msgstr "satura augstums"

1107
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:667
1108 1109 1110
msgid "The height of the printed emulsion on the page when printing"
msgstr "Augstums izdrukātajai emulsijai uz papīra"

1111
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:672
1112 1113 1114
msgid "content units"
msgstr "satura vienības"

1115
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:673
1116 1117 1118
msgid ""
"A numeric code representing unit of measure (inches or centimeters) used "
"when printing"
1119
msgstr ""
1120 1121
"Skaitlisks kods, kas reprezentē mērvienības (collas vai centimetri), ko "
"izmantot drukājot"
1122

1123
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:678
1124 1125 1126
msgid "images per page code"
msgstr "attēli lappusē, kods"

1127
#: misc/org.yorba.shotwell.gschema.xml:679
1128 1129 1130
msgid ""
"A numeric code representing the currently selected images per page mode used "
"when printing"