Commit 4f1a7590 authored by Vera Yin's avatar Vera Yin

Copied Slovak translation from branch to trunk.

parent 66fd8fc3
......@@ -5,10 +5,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: shotwell-0.7.1\n"
"Project-Id-Version: shotwell-0.7.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: vera@yorba.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-30 12:26-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-11 00:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-10 02:57+0100\n"
"Last-Translator: Laco Gubík <lacogubik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Ubuntu Slovak Translators <ubuntu-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr "Prehliadač fotografií"
#: src/AppWindow.vala:487
msgid "_User Manual"
msgstr ""
msgstr "Po_užívateľská príručka"
#: src/AlienDatabaseImportDialog.vala:53
#, c-format
......@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr "%s databáza"
#: src/AlienDatabaseImportDialog.vala:146
msgid "Shotwell failed to load the database file"
msgstr "Shotwellu sa nepodarilo načítať databázový súbor"
msgstr "Programu Shotwell sa nepodarilo načítať databázový súbor"
#: src/AppDirs.vala:74
msgid "Pictures"
......@@ -126,11 +126,11 @@ msgstr "Použiť Shotwell v režime celej obrazovky"
#: src/AppWindow.vala:481
msgid "_Contents"
msgstr "O_bsah"
msgstr "Ob_sah"
#: src/AppWindow.vala:482
msgid "More information on Shotwell"
msgstr "Viac informácií o Shotwell"
msgstr "Viac informácií o programe Shotwell"
#: src/AppWindow.vala:564
#: src/AppWindow.vala:578
......@@ -149,7 +149,7 @@ msgid ""
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Fatálna chyba pri prístupe ku knižnici Shotwell. Shotwell nemôže pokračovať.\n"
"Fatálna chyba pri prístupe ku knižnici programu Shotwell. Shotwell nemôže pokračovať.\n"
"\n"
"%s"
......@@ -441,11 +441,11 @@ msgstr "Pôvodná fotografia nemôže byť upravená."
#: src/Commands.vala:972
msgid "Adjusting Date and Time"
msgstr "Nastavuje sa dátum a čas"
msgstr "Nastavuje sa čas a dátum"
#: src/Commands.vala:972
msgid "Undoing Date and Time Adjustment"
msgstr "Vracia sa späť úprava dátumu a času"
msgstr "Vracia sa späť úprava času a dátumu"
#: src/Commands.vala:999
msgid "One original photo could not be adjusted."
......@@ -462,7 +462,7 @@ msgstr "Chyba úpravy času"
#: src/Commands.vala:1011
msgid "Time adjustments could not be undone on the following photo file."
msgid_plural "Time adjustments could not be undone on the following photo files."
msgstr[0] "Nie je možné vrátiť spať úpravy času v následujúcom súbore fotografie."
msgstr[0] "Nie je možné vrátiť spať úpravu času v následujúcom súbore fotografie."
msgstr[1] "Nie je možné vrátiť spať úpravy času v následujúcich súboroch fotografií."
msgstr[2] "Nie je možné vrátiť spať úpravy času v následujúcich súboroch fotografií."
......@@ -527,7 +527,7 @@ msgstr "_Kvalita:"
#: src/Dialogs.vala:141
msgid "_Scaling constraint:"
msgstr "Obmedzenia _zmeny veľkosti:"
msgstr "_Zachovať pomer podľa:"
#: src/Dialogs.vala:144
msgid " _pixels"
......@@ -750,7 +750,7 @@ msgstr "%d/%m/%Y, %H:%M:%S"
# manpage for a list of format specifiers and their meanings.
#: src/Dialogs.vala:893
msgid "%m/%d/%Y, %I:%M:%S %p"
msgstr "%d%m/%Y, %I:%M:%S %p"
msgstr "%d/%m/%Y, %I:%M:%S %p"
#: src/Dialogs.vala:978
#, c-format
......@@ -860,7 +860,7 @@ msgstr "Importovať fotografie z vašej _F-Spot knižnice"
#: src/Dialogs.vala:1180
#, c-format
msgid "_Import photos from your %s folder"
msgstr "_Importovať fotografie z vášho priečinku %s"
msgstr "_Importovať fotografie z vášho priečinka %s"
#: src/Dialogs.vala:1190
msgid "You can also import photos in any of these ways:"
......@@ -893,19 +893,19 @@ msgstr "Importovať do knižnice"
#: src/Dimensions.vala:17
#: src/FlickrConnector.vala:949
msgid "Original size"
msgstr "Pôvodná veľkosť"
msgstr "Pôvodnej veľkosti"
#: src/Dimensions.vala:20
msgid "Width or height"
msgstr "Šírka alebo výška"
msgstr "Šírky alebo výšky"
#: src/Dimensions.vala:23
msgid "Width"
msgstr "Šírka"
msgstr "Šírky"
#: src/Dimensions.vala:26
msgid "Height"
msgstr "Výška"
msgstr "Výšky"
#: src/DirectoryMonitor.vala:781
#, c-format
......@@ -1148,7 +1148,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Momentálne nie ste pripojený do Facebooku.\n"
"\n"
"Ak ešte nemáte vytvorený Facebook účet, môžete si jeden vytvoriť počas prihlasovacieho procesu. Počas prihlásenia si Shotwell Connect môže vyžiadať povolenie na natiahnutie fotografií a publikovanie ich do vášho feedu. Tieto povolenia sú potrebné na to aby Shotwell Connect mohol správne fungovať."
"Ak ešte nemáte vytvorený Facebook účet, môžete si jeden vytvoriť počas prihlasovacieho procesu. Počas prihlásenia si Shotwell Connect môže vyžiadať povolenie na nahratie fotografií a ich zverejnenie vo vašom feede. Toto povolenie je potrebné na to aby Shotwell Connect mohol správne fungovať."
#: src/FacebookConnector.vala:18
msgid ""
......@@ -1156,7 +1156,7 @@ msgid ""
"To continue publishing to Facebook, quit and restart Shotwell, then try publishing again."
msgstr ""
"Počas tohoto spustenia Shotwellu ste sa už prihlásili a odhlásili z Facebooku.\n"
"Aby ste mohli naďalej publikovať fotografie na Facebook, ukončite a reštartujte Shotwell a potom skúste znova."
"Aby ste mohli naďalej zverejnovať fotografie na Facebook, ukončite a reštartujte Shotwell a potom skúste znova."
#: src/FacebookConnector.vala:261
msgid "Testing connection to Facebook..."
......@@ -1176,11 +1176,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ste prihlásený do Facebooku ako %s.\n"
"\n"
"Kde by ste chceli publikovať vybrané fotografie?"
"Kde by ste chceli zverejniť vybrané fotografie?"
#: src/FacebookConnector.vala:754
msgid "Publish to an e_xisting album:"
msgstr "Publikovať do _existujúceho albumu:"
msgstr "Zverejniť v _existujúcom albume:"
#: src/FacebookConnector.vala:757
msgid "Create a _new album named:"
......@@ -1190,7 +1190,7 @@ msgstr "Vytvoriť _nový album s názvom:"
#: src/FlickrConnector.vala:884
#: src/PicasaConnector.vala:789
msgid "_Publish"
msgstr "_Publikovať"
msgstr "_Zverejniť"
#: src/FacebookConnector.vala:775
#: src/FlickrConnector.vala:880
......@@ -1206,7 +1206,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Momentálne nie ste prihlásený do Flickr.\n"
"\n"
"Musíte mať existujúci Flickr účet aby ste mohli dokončiť prihlasovací proces. Počas prihlásenia budete musieť výslovne autorizovať Shotwell Connect aby ste ho spojili s vašim Flickr účtom."
"Musíte mať existujúci Flickr účet aby ste mohli dokončiť prihlasovací proces. Počas prihlásenia budete musieť autorizovať Shotwell Connect na spojenie s vašim Flickr účtom."
#: src/FlickrConnector.vala:13
msgid ""
......@@ -1214,7 +1214,7 @@ msgid ""
"To continue publishing to Flickr, quit and restart Shotwell, then try publishing again."
msgstr ""
"Počas tohoto spustenia Shotwellu ste sa už prihlásili a odhlásili z Flickr.\n"
"Aby ste mohli naďalej publikovať fotografie na Flickr, ukončite a reštartujte Shotwell a potom skúste znova."
"Aby ste mohli naďalej zverejnovať fotografie na Flickr, ukončite a reštartujte Shotwell a potom skúste znova."
#: src/FlickrConnector.vala:258
msgid "Preparing to login..."
......@@ -1240,7 +1240,7 @@ msgstr ""
#: src/FlickrConnector.vala:824
msgid "Your Flickr Pro account entitles you to unlimited uploads."
msgstr "Váš Flickr Pro účet vám umožňuje neobmedzený upload."
msgstr "Váš Flickr Pro účet vám umožňuje neobmedzené nahrávanie vašich fotografií."
#: src/FlickrConnector.vala:849
msgid "Photos _visible to:"
......@@ -1308,13 +1308,21 @@ msgstr "Skryť fotografie ktoré už sú importované"
msgid "Only display photos that have not been imported"
msgstr "Zobraziť len fotografie, ktoré neboli importované"
#: src/ImportPage.vala:465
msgid "Import _Selected"
msgstr "Importovať _zvolené"
#: src/ImportPage.vala:414
msgid "Import Selected"
msgstr "Importovať zvolené"
#: src/ImportPage.vala:415
msgid "Import the selected photos into your library"
msgstr "Importovať vybrané fotografie do vašej knižnice"
#: src/ImportPage.vala:423
msgid "Import All"
msgstr "Importovať všetky"
#: src/ImportPage.vala:470
msgid "Import _All"
msgstr "Importovať _všetky"
#: src/ImportPage.vala:424
msgid "Import all the photos on this camera into your library"
msgstr "Importovať všetky fotografie z tohoto fotoaparátu do vašej knižnice"
#: src/ImportPage.vala:582
msgid "Shotwell needs to unmount the camera from the filesystem in order to access it. Continue?"
......@@ -1351,7 +1359,7 @@ msgstr "Odpájanie..."
#: src/ImportPage.vala:701
msgid "Fetching photo information"
msgstr "Získavajú sa informácie o fotografii"
msgstr "Získavajú sa informácie o fotografiách"
#: src/ImportPage.vala:933
#, c-format
......@@ -1404,7 +1412,7 @@ msgstr "_Zastaviť import"
#: src/ImportPage.vala:1301
#, c-format
msgid "Imported %s"
msgstr "Importovaných %s"
msgstr "Importovaná %s"
#: src/JfifSupport.vala:77
msgid "JPEG"
......@@ -1436,7 +1444,7 @@ msgstr "Posledný import"
#: src/LibraryWindow.vala:458
msgid "_Import From Folder..."
msgstr "_Importovať z priečinku..."
msgstr "_Importovať z priečinka..."
#: src/LibraryWindow.vala:459
msgid "Import photos from disk to library"
......@@ -1472,7 +1480,7 @@ msgstr "Zobraziť podrobné informácie pre výber"
#: src/LibraryWindow.vala:654
msgid "Import From Folder"
msgstr "Importovať z priečinku"
msgstr "Importovať z priečinka"
#: src/LibraryWindow.vala:689
msgid "Empty Trash"
......@@ -1549,7 +1557,7 @@ msgstr "Odstraňuje sa..."
#: src/Page.vala:2146
msgid "Photos cannot be exported to this directory."
msgstr "Fotografie nemôžu byť exportované do tohoto priečinku."
msgstr "Fotografie nemôžu byť exportované do tohoto priečinka."
#: src/PhotoExporter.vala:185
msgid "Exporting"
......@@ -1693,7 +1701,7 @@ msgstr "Uložiť fotografiu pod novým menom"
#: src/PhotoPage.vala:3132
#: src/Resources.vala:205
msgid "Page _Setup..."
msgstr "_Nastavenie strany"
msgstr "_Nastavenie stránky"
#: src/PhotoPage.vala:3138
#: src/Resources.vala:209
......@@ -2402,19 +2410,19 @@ msgstr "Zobraziť a zmeniť nastavenie tlače pre stránku"
#: src/Resources.vala:208
msgid "_Print..."
msgstr "_Tlač..."
msgstr "_Tlač..."
#: src/Resources.vala:211
msgid "Pu_blish..."
msgstr "_Publikovať"
msgstr "_Zverejniť"
#: src/Resources.vala:212
msgid "Publish"
msgstr "Publikovať"
msgstr "Zverejniť"
#: src/Resources.vala:213
msgid "Publish to various websites"
msgstr "Publikovať na rôzne webové stránky"
msgstr "Zverejniť na rôzne webové stránky"
#: src/Resources.vala:215
msgid "E_dit Title..."
......@@ -2426,15 +2434,15 @@ msgstr "Upraviť názov vybranej fotografie"
#: src/Resources.vala:219
msgid "_Adjust Date and Time..."
msgstr "_Upraviť čas a dátum..."
msgstr "_Upraviť dátum a čas..."
#: src/Resources.vala:220
msgid "Adjust Date and Time"
msgstr "Upraviť čas a dátum"
msgstr "Upraviť dátum a čas"
#: src/Resources.vala:221
msgid "Adjust date and time of selected photos"
msgstr "Upraviť čas a dátum vybraných fotografií"
msgstr "Upraviť dátum a čas vybraných fotografií"
#: src/Resources.vala:223
msgid "Add _Tags..."
......@@ -2770,11 +2778,11 @@ msgstr[2] "Odstraňuje sa fotografií"
#: src/util.vala:417
msgid "%a %b %d, %Y"
msgstr "%a %b %d, %Y"
msgstr "%a %d. %b, %Y"
#: src/WebConnectors.vala:637
msgid "The selected photos were successfully published."
msgstr "Zvolené fotografie boli úspešne publikované."
msgstr "Zvolené fotografie boli úspešne zverejnené."
#: src/WebConnectors.vala:643
msgid "Fetching account information..."
......@@ -2786,11 +2794,11 @@ msgstr "Prihlasovanie..."
#: src/WebConnectors.vala:677
msgid "Publish Photos"
msgstr "Publikovať fotografie"
msgstr "Zverejniť fotografie"
#: src/WebConnectors.vala:688
msgid "Publish photos _to:"
msgstr "Publikovať fotografie na:"
msgstr "Zverejniť fotografie na:"
#: src/WebConnectors.vala:807
msgid "_Close"
......@@ -2799,47 +2807,47 @@ msgstr "Za_vrieť"
#: src/WebConnectors.vala:830
#, c-format
msgid "Publishing to %s can't continue because the service could not be contacted."
msgstr "Publikovanie na %s nemôže pokračovať, pretože nie je možné kontaktovať službu."
msgstr "Zverejnenie na %s nemôže pokračovať, pretože nie je možné kontaktovať službu."
#: src/WebConnectors.vala:833
#, c-format
msgid "Publishing to %s can't continue because communication with the service failed."
msgstr "Publikovanie na %s nemôže pokračovať, pretože komunikácia zo službou zlyhala."
msgstr "Zverejnenie na %s nemôže pokračovať, pretože komunikácia zo službou zlyhala."
#: src/WebConnectors.vala:836
#, c-format
msgid "Publishing to %s can't continue due to a protocol error."
msgstr "Publikovanie na %s nemôže pokračovať kvôli chybe v protokole."
msgstr "Zverejnenie na %s nemôže pokračovať kvôli chybe v protokole."
#: src/WebConnectors.vala:838
#, c-format
msgid "Publishing to %s can't continue because the service returned an error."
msgstr "Publikovanie na %s nemôže pokračovať, pretože služba odpovedala chybou."
msgstr "Zverejnenie na %s nemôže pokračovať, pretože služba odpovedala chybou."
#: src/WebConnectors.vala:840
#, c-format
msgid "Publishing to %s can't continue because the service returned a bad response."
msgstr "Publikovanie na %s nemôže pokračovať, pretože služba vrátila chybnú odpoveď."
msgstr "Zverejnenie na %s nemôže pokračovať, pretože služba vrátila chybnú odpoveď."
#: src/WebConnectors.vala:843
#, c-format
msgid "Publishing to %s can't continue because an error occurred."
msgstr "Publikovanie na %s nemôže pokračovať, pretože nastala chyba."
msgstr "Zverejnenie na %s nemôže pokračovať, pretože nastala chyba."
#: src/WebConnectors.vala:847
msgid "To try publishing to another service, select one from the above menu."
msgstr "Aby ste mohli publikovať na inú službu, zvoľte si ju z ponuky hore."
msgstr "Aby ste mohli zverejniť vaše fotografie na inej službe, zvoľte si ju z ponuky hore."
#: src/WebConnectors.vala:924
#: src/WebConnectors.vala:1037
msgid "Preparing photos for upload"
msgstr "Pripravujú sa fotografie na upload"
msgstr "Pripravujú sa fotografie na nahratie"
#: src/WebConnectors.vala:925
#: src/WebConnectors.vala:977
#, c-format
msgid "Uploading photo %d of %d"
msgstr "Uploaduje sa fotografia %d z %d"
msgstr "Nahráva sa fotografia %d z %d"
#: ui/shotwell.glade:101
#: ui/shotwell.glade:444
......@@ -2890,8 +2898,6 @@ msgstr "Pripravujú sa fotografie na import..."
msgid "error"
msgstr "chyba"
#~ msgid "Select all the photos in the library"
#~ msgstr "Označiť všetky fotografie v knižnici"
#~ msgid "Only Fa_vorites"
#~ msgstr "Len _Obľúbené"
#~ msgid "Show only your favorite photos"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment