Commit d757c26c authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký
Browse files

Updated Czech translation

parent f96abfd2
......@@ -5,72 +5,86 @@
#
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2008 (I did one string only...).
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2011.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2009, 2010, 2011, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=64876\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-20 14:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-26 17:27+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-23 17:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-27 12:18+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1 ../src/mainwindow.cc:1010
msgid "Search and replace using regular expressions"
msgstr "Hledat a nahradit pomocí regulárních výrazů"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1
msgid "regexxer Search Tool"
msgstr "Nástroj pro hledání regexxer"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1062
msgid "Search and replace using regular expressions"
msgstr "Hledat a nahradit pomocí regulárních výrazů"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:1
msgid "Auto indentation"
msgstr "Automatické odsazování"
msgid "File Patterns"
msgstr "Vzory souborů"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:2
msgid "Current-match color"
msgstr "Barva aktuálního výskytu"
msgid "List of pre-defined patterns available in the 'Pattern' entry."
msgstr "Seznam předdefinovaných vzorů dostupných v poli „Vzor“."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:3
msgid "Draw spaces"
msgstr "Vykreslovat mezery"
msgid "Regex Patterns"
msgstr "Vzory regulárních výrazů"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:4
msgid "Fallback encoding"
msgstr "Náhradní kódování"
msgid "List of last patterns used in the 'Regex' entry."
msgstr "Seznam naposledy použitých vzorů v poli „Hledat“."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:5
msgid "File Patterns"
msgstr "Vzory souborů"
msgid "List of last patterns used in the 'Substitution' entry."
msgstr "Seznam naposledy použitých vzorů v poli „Nahradit“."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:6
msgid "Highlight the current line"
msgstr "Zvýrazňovat aktuální řádek"
msgid "Text view font"
msgstr "Písmo pro zobrazení textu"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:7
msgid "List of last patterns used in the 'Regex' entry."
msgstr "Seznam naposledy použitých vzorů v poli „Hledat“."
msgid "The font used in the file editor."
msgstr "Písmo používané v editoru souborů."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:8
msgid "List of last patterns used in the 'Substitution' entry."
msgstr "Seznam naposledy použitých vzorů v poli „Nahradit“."
msgid "Match color"
msgstr "Barva výskytu"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:9
msgid "List of pre-defined patterns available in the 'Pattern' entry."
msgstr "Seznam předdefinovaných vzorů dostupných v poli „Vzor“."
msgid ""
"The background color used to highlight matches of the search expression."
msgstr "Barva pozadí používaná pro zvýraznění výskytů hledaného výrazu."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:10
msgid "Match color"
msgstr "Barva výskytu"
msgid "Current-match color"
msgstr "Barva aktuálního výskytu"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:11
msgid ""
"The background color used to highlight the currently selected match of the "
"search expression."
msgstr ""
"Barva pozadí používaná pro zvýraznění aktuálně vybraného výskytu hledaného "
"výrazu."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:12
msgid "Fallback encoding"
msgstr "Náhradní kódování"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:13
msgid ""
"Name of the character encoding to use if a file is not readable in either "
"UTF-8 or the codeset specified by the current locale. Try \"iconv --list\" "
"for a complete list of possible values."
......@@ -79,91 +93,77 @@ msgstr ""
"ani v UTF-8 ani v kódování určeném současným národním nastavením. Pro "
"získání úplného seznamu možných hodnot zkuste „iconv --list“."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:12
msgid "Regex Patterns"
msgstr "Vzory regulárních výrazů"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:13
msgid "Show line numbers"
msgstr "Zobrazovat čísla řádků"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:14
msgid "Text view font"
msgstr "Písmo pro zobrazení textu"
msgid "window width"
msgstr "šířka okna"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:15
msgid "The X coordinate of the window."
msgstr "Souřadnice x okna."
msgid "The width of the window."
msgstr "Šířka okna."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:16
msgid "The Y coordinate of the window."
msgstr "Souřadnice y okna."
msgid "window height"
msgstr "výška okna"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:17
msgid ""
"The background color used to highlight matches of the search expression."
msgstr "Barva pozadí používaná pro zvýraznění výskytů hledaného výrazu."
msgid "The height of the window."
msgstr "Výška okna."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:18
msgid ""
"The background color used to highlight the currently selected match of the "
"search expression."
msgstr ""
"Barva pozadí používaná pro zvýraznění aktuálně vybraného výskytu hledaného "
"výrazu."
msgid "window x position"
msgstr "poloha okna ve směru x"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:19
msgid "The font used in the file editor."
msgstr "Písmo používané v editoru souborů."
msgid "The X coordinate of the window."
msgstr "Souřadnice x okna."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:20
msgid "The height of the window."
msgstr "Výška okna."
msgid "window y position"
msgstr "poloha okna ve směru y"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:21
msgid "The width of the window."
msgstr "Šířka okna."
msgid "The Y coordinate of the window."
msgstr "Souřadnice y okna."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:22
msgid "Whether the window is maximized."
msgstr "Zda je okno maximalizováno."
msgid "window maximization"
msgstr "maximalizace okna"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:23
#| msgid "Whether to enable auto indentation the text view."
msgid "Whether to enable auto indentation in the text view."
msgstr "Zda zapnout automatické odsazování v zobrazeném textu."
msgid "Whether the window is maximized."
msgstr "Zda je okno maximalizováno."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:24
msgid "Whether to highlight the current line of the text view."
msgstr "Zda zvýrazňovat aktuální řádek v zobrazeném textu."
msgid "Show line numbers"
msgstr "Zobrazovat čísla řádků"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:25
msgid "Whether to show the line numbers of the text view."
msgstr "Zda zobrazovat čísla řádků zobrazeného textu."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:26
msgid "Which type of space to draw in the text view."
msgstr "Jaký typ mezer vykreslovat v zobrazeném textu."
msgid "Highlight the current line"
msgstr "Zvýrazňovat aktuální řádek"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:27
msgid "window height"
msgstr "výška okna"
msgid "Whether to highlight the current line of the text view."
msgstr "Zda zvýrazňovat aktuální řádek v zobrazeném textu."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:28
msgid "window maximization"
msgstr "maximalizace okna"
msgid "Auto indentation"
msgstr "Automatické odsazování"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:29
msgid "window width"
msgstr "šířka okna"
msgid "Whether to enable auto indentation in the text view."
msgstr "Zda zapnout automatické odsazování v zobrazeném textu."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:30
msgid "window x position"
msgstr "poloha okna ve směru x"
msgid "Draw spaces"
msgstr "Vykreslovat mezery"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:31
msgid "window y position"
msgstr "poloha okna ve směru y"
msgid "Which type of space to draw in the text view."
msgstr "Jaký typ mezer vykreslovat v zobrazeném textu."
#: ../src/filebuffer.cc:198
msgid "Can’t read file:"
......@@ -203,7 +203,7 @@ msgstr "VZOR"
msgid "Do not recurse into subdirectories"
msgstr "Nezanořovat se do podsložek"
#: ../src/main.cc:139 ../ui/mainwindow.ui.h:2
#: ../src/main.cc:139 ../ui/mainwindow.ui.h:9
msgid "Also find hidden files"
msgstr "Hledat i skryté soubory"
......@@ -219,7 +219,7 @@ msgstr "REGEX"
msgid "Find only the first match in a line"
msgstr "Hledat pouze první výskyt na řádku"
#: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:4
#: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:15
msgid "Do case insensitive matching"
msgstr "Nerozlišovat velikost písmen"
......@@ -243,7 +243,7 @@ msgstr "Nezačínat hledání automaticky"
msgid "[FOLDER]"
msgstr "[SLOŽKA]"
#: ../src/mainwindow.cc:560
#: ../src/mainwindow.cc:602
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
......@@ -251,7 +251,7 @@ msgstr ""
"Některé soubory dosud nebyly uloženy.\n"
"Přesto skončit?"
#: ../src/mainwindow.cc:574
#: ../src/mainwindow.cc:616
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
......@@ -259,19 +259,19 @@ msgstr ""
"Některé soubory dosud nebyly uloženy.\n"
"Přesto pokračovat?"
#: ../src/mainwindow.cc:604
#: ../src/mainwindow.cc:646
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "Vzor pro hledání souborů je neplatný."
#: ../src/mainwindow.cc:610
#: ../src/mainwindow.cc:652
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "Při hledání došlo k následujícím chybám:"
#: ../src/mainwindow.cc:864
#: ../src/mainwindow.cc:916
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "Při ukládání došlo k následujícím chybám:"
#: ../src/mainwindow.cc:1015
#: ../src/mainwindow.cc:1068
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Miloslav Trmač <mitr@volny.cz>\n"
......@@ -298,210 +298,217 @@ msgstr "Výskyt:"
msgid "Cancels the running search"
msgstr "Zruší probíhající hledání"
#: ../ui/app-menu.xml.h:1
msgid "_Preferences"
msgstr "_Předvolby"
#: ../ui/app-menu.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#: ../ui/app-menu.xml.h:3
msgid "_Quit"
msgstr "U_končit"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:1
msgid "A regular expression in Perl syntax"
msgstr "Reguálrní výraz v syntaxi Perlu"
msgid "_File"
msgstr "_Soubor"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:2
msgid "_Edit"
msgstr "_Upravit"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:3
msgid "Backward"
msgstr "Zpět"
msgid "_Match"
msgstr "_Výskyt"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:4
msgid "Fol_der:"
msgstr "_Adresář:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:5
msgid "File backward"
msgstr "Soubor zpět"
msgid "Pattern:"
msgstr "Vzor:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:6
msgid "File forward"
msgstr "Soubor vpřed"
msgid "recursive"
msgstr "rekurzivně"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:7
msgid "Find all files that match the filename pattern"
msgstr "Hledat všechny soubory, které odpovídají vzoru názvu souboru"
msgid "Recurse into subdirectories"
msgstr "Zanořovat se do podsložek"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:8
msgid "Find all matches of the regular expression"
msgstr "Hledat všechny výskyty regulárního výrazu"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:9
msgid "Find all possible matches in a line"
msgstr "Hledat všechny možné výskyty na řádku"
msgid "hidden"
msgstr "skryté"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:10
msgid "Find fi_les"
msgstr "Hledat _soubory"
msgid "Find all files that match the filename pattern"
msgstr "Hledat všechny soubory, které odpovídají vzoru názvu souboru"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:11
msgid "Fol_der:"
msgstr "_Adresář:"
msgid "Find fi_les"
msgstr "Hledat _soubory"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:12
msgid "Forward"
msgstr "Vpřed"
msgid "Search:"
msgstr "Hledat:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:13
msgid "Go to next match"
msgstr "Jít na následující výskyt"
msgid "Replace:"
msgstr "Nahradit:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:14
msgid "Go to previous match"
msgstr "Jít na předchozí výskyt"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:15
msgid "Go to the next matching file"
msgstr "Jít na následující odpovídající soubor"
msgid "Find all possible matches in a line"
msgstr "Hledat všechny možné výskyty na řádku"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:16
msgid "Go to the previous matching file"
msgstr "Jít na předchozí odpovídající soubor"
msgid "Find all matches of the regular expression"
msgstr "Hledat všechny výskyty regulárního výrazu"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:17
msgid "Pattern:"
msgstr "Vzor:"
msgid "A regular expression in Perl syntax"
msgstr "Reguálrní výraz v syntaxi Perlu"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:18
msgid "Preview"
msgstr "Náhled"
msgid ""
"The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the "
"match using $1, $2, etc. or even $+, $&amp;, $` and $'. The operators \\l, "
"\\u, \\L, \\U and \\E are supported as well."
msgstr ""
"Nový řetězec k nahrazení. Stejně jako v jazyce Perl, můžete odkazovat na "
"část nalezené shody pomocí $1, $2, atd. nebo i s pomocí $+, $&amp;, $` a $'. "
"Stejně tak jsou podporovány operátory \\l, \\u, \\L, \\U a \\E."
#: ../ui/mainwindow.ui.h:19
msgid "Preview of the substitution"
msgstr "Náhled nahrazení"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:20
msgid "Recurse into subdirectories"
msgstr "Zanořovat se do podsložek"
msgid "Preview"
msgstr "Náhled"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:21
msgid "Replace all matches in all files"
msgstr "Nahradit všechny výskyty ve všech souborech"
msgid "_Replace"
msgstr "Na_hradit"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:22
msgid "Replace all matches in the current file"
msgstr "Nahradit všechny výskyty v aktuálním souboru"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:23
msgid "Replace current match"
msgstr "Nahradit aktuální výskyt"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:23
msgid "_This file"
msgstr "_Tento soubor"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:24
msgid "Replace:"
msgstr "Nahradit:"
msgid "Replace all matches in the current file"
msgstr "Nahradit všechny výskyty v aktuálním souboru"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:25
msgid "Search:"
msgstr "Hledat:"
msgid "_All files"
msgstr "_Všechny soubory"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:26
msgid ""
"The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the "
"match using $1, $2, etc. or even $+, $&amp;, $` and $'. The operators \\l, "
"\\u, \\L, \\U and \\E are supported as well."
msgstr ""
"Nový řetězec k nahrazení. Stejně jako v jazyce Perl, můžete odkazovat na "
"část nalezené shody pomocí $1, $2, atd. nebo i s pomocí $+, $&amp;, $` a $'. "
"Stejně tak jsou podporovány operátory \\l, \\u, \\L, \\U a \\E."
msgid "Replace all matches in all files"
msgstr "Nahradit všechny výskyty ve všech souborech"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:27
msgid "_All files"
msgstr "_Všechny soubory"
msgid "File backward"
msgstr "Soubor zpět"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:28
msgid "_Edit"
msgstr "_Upravit"
msgid "Go to the previous matching file"
msgstr "Jít na předchozí odpovídající soubor"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:29
msgid "_File"
msgstr "_Soubor"
msgid "Backward"
msgstr "Zpět"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:30
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
msgid "Go to previous match"
msgstr "Jít na předchozí výskyt"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:31
msgid "_Match"
msgstr "_Výskyt"
msgid "Forward"
msgstr "Vpřed"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:32
msgid "_Replace"
msgstr "Na_hradit"
msgid "Go to next match"
msgstr "Jít na následující výskyt"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:33
msgid "_This file"
msgstr "_Tento soubor"
msgid "File forward"
msgstr "Soubor vpřed"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:34
msgid "hidden"
msgstr "skryté"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:35
msgid "recursive"
msgstr "rekurzivně"
msgid "Go to the next matching file"
msgstr "Jít na následující odpovídající soubor"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:1
msgid "1."
msgstr "1."
msgid "Icons only"
msgstr "Pouze ikony"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:2
msgid "2."
msgstr "2."
msgid "Text only"
msgstr "Pouze text"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:3
msgid "3."
msgstr "3."
msgid "Icons and text"
msgstr "Ikony a text"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:4
msgid "Both horizontal"
msgstr "Oboje vodorovně"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:5
msgid "C_urrent match color:"
msgstr "Barva _aktuálního výskytu:"
msgid "Preferences"
msgstr "Nastavení"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:6
msgid "Fallback _encoding:"
msgstr "Náhradní _kódování:"
msgid "_Text view font:"
msgstr "_Písmo textového pohledu:"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:7
msgid "Icons and text"
msgstr "Ikony a text"
msgid "_Match color:"
msgstr "_Barva výskytu:"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:8
msgid "Icons only"
msgstr "Pouze ikony"
msgid "C_urrent match color:"
msgstr "Barva _aktuálního výskytu:"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:9
msgid "Preferences"
msgstr "Nastavení"
msgid "_Look’n’feel"
msgstr "Vzh_led"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:10
msgid "Text only"
msgstr "Pouze text"
msgid ""
"regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
msgstr "Než se regexxer vzdá, zkouší soubor načíst v následujících kódováních:"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:11
msgid "The encoding specified by the current locale"
msgstr "Kódování dané aktuálním národním nastavením"
msgid "3."
msgstr "3."
#: ../ui/prefdialog.ui.h:12
msgid "UTF-8"
msgstr "UTF-8"
msgid "2."
msgstr "2."
#: ../ui/prefdialog.ui.h:13
msgid "_File access"
msgstr "_Přístup k souborům"
msgid "1."
msgstr "1."
#: ../ui/prefdialog.ui.h:14
msgid "_Look&#x2019;n&#x2019;feel"
msgstr "Vzh_led"
msgid "UTF-8"
msgstr "UTF-8"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:15
msgid "_Match color:"
msgstr "_Barva výskytu:"
msgid "Fallback _encoding:"
msgstr "Náhradní _kódování:"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:16
msgid "_Text view font:"
msgstr "_Písmo textového pohledu:"
msgid "The encoding specified by the current locale"
msgstr "Kódování dané aktuálním národním nastavením"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:17
msgid ""
"regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
msgstr "Než se regexxer vzdá, zkouší soubor načíst v následujících kódováních:"
msgid "_File access"
msgstr "_Přístup k souborům"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment