Commit b0131567 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr
Browse files

Updated Hungarian translation

parent d757c26c
......@@ -4,26 +4,27 @@
#
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2005.
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2010, 2012.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://regexxer.sourceforge.net/bugs\n"
"POT-Creation-Date: 2012-10-08 12:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-10-08 08:32+0200\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=64876\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-23 17:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-28 20:42+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome at fsf dot hu>\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1
msgid "regexxer Search Tool"
msgstr "regexxer keresőeszköz"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1028
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1062
msgid "Search and replace using regular expressions"
msgstr "Keresés és csere reguláris kifejezések használatával"
......@@ -217,7 +218,7 @@ msgstr "REGEX"
msgid "Find only the first match in a line"
msgstr "Csak az első találat keresése egy sorban"
#: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:16
#: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:15
msgid "Do case insensitive matching"
msgstr "A kis- és nagybetűk nem különböznek"
......@@ -241,7 +242,7 @@ msgstr "Ne kezdjen keresni automatikusan"
msgid "[FOLDER]"
msgstr "[MAPPA]"
#: ../src/mainwindow.cc:568
#: ../src/mainwindow.cc:602
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
......@@ -249,7 +250,7 @@ msgstr ""
"Néhány fájl még nincs elmentve.\n"
"Mindenképp kilép?"
#: ../src/mainwindow.cc:582
#: ../src/mainwindow.cc:616
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
......@@ -257,19 +258,19 @@ msgstr ""
"Néhány fájl még nincs elmentve.\n"
"Mindenképp folytatja?"
#: ../src/mainwindow.cc:612
#: ../src/mainwindow.cc:646
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "A fájlkereső minta érvénytelen."
#: ../src/mainwindow.cc:618
#: ../src/mainwindow.cc:652
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "A következő hibák léptek fel keresés közben:"
#: ../src/mainwindow.cc:882
#: ../src/mainwindow.cc:916
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "A következő hibák léptek fel mentés közben:"
#: ../src/mainwindow.cc:1034
#: ../src/mainwindow.cc:1068
msgid "translator-credits"
msgstr "Kelemen Gábor <kelemeng@gnome.hu>"
......@@ -294,6 +295,19 @@ msgstr "Találat:"
msgid "Cancels the running search"
msgstr "Leállítja a futó keresést"
#: ../ui/app-menu.xml.h:1
#| msgid "Preferences"
msgid "_Preferences"
msgstr "_Beállítások"
#: ../ui/app-menu.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "_Névjegy"
#: ../ui/app-menu.xml.h:3
msgid "_Quit"
msgstr "_Kilépés"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:1
msgid "_File"
msgstr "_Fájl"
......@@ -307,8 +321,8 @@ msgid "_Match"
msgstr "_Találatok"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:4
msgid "_Help"
msgstr "_Súgó"
msgid "Fol_der:"
msgstr "Ma_ppa:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:5
msgid "Pattern:"
......@@ -335,30 +349,26 @@ msgid "Find fi_les"
msgstr "Fájlok ke_resése"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:12
msgid "Fol_der:"
msgstr "Ma_ppa:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:13
msgid "Search:"
msgstr "Keresés:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:14
#: ../ui/mainwindow.ui.h:13
msgid "Replace:"
msgstr "Csere:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:15
#: ../ui/mainwindow.ui.h:14
msgid "Find all possible matches in a line"
msgstr "Egy soron belül az összes lehetséges találat megkeresése"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:17
#: ../ui/mainwindow.ui.h:16
msgid "Find all matches of the regular expression"
msgstr "A szabályos kifejezés minden illeszkedésének megkeresése"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:18
#: ../ui/mainwindow.ui.h:17
msgid "A regular expression in Perl syntax"
msgstr "Egy szabályos kifejezés Perl szintaxissal"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:19
#: ../ui/mainwindow.ui.h:18
msgid ""
"The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the "
"match using $1, $2, etc. or even $+, $&amp;, $` and $'. The operators \\l, "
......@@ -368,67 +378,67 @@ msgstr ""
"$1, $2 stb. vagy akár $+, $&amp;, $` és $' használatával is. A \\l, \\u, "
"\\L, \\U és \\E operátorok is támogatottak."
#: ../ui/mainwindow.ui.h:20
#: ../ui/mainwindow.ui.h:19
msgid "Preview of the substitution"
msgstr "A helyettesítés előnézete"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:21
#: ../ui/mainwindow.ui.h:20
msgid "Preview"
msgstr "Előnézet"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:21
msgid "_Replace"
msgstr "_Csere"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:22
msgid "Replace current match"
msgstr "A jelenlegi találat cseréje"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:23
msgid "_Replace"
msgstr "_Csere"
msgid "_This file"
msgstr "_Ebben a fájlban"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:24
msgid "Replace all matches in the current file"
msgstr "Minden találat cseréje a jelenlegi fájlban"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:25
msgid "_This file"
msgstr "_Ebben a fájlban"
msgid "_All files"
msgstr "_Minden fájlban"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:26
msgid "Replace all matches in all files"
msgstr "Minden találat cseréje minden fájlban"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:27
msgid "_All files"
msgstr "_Minden fájlban"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:28
msgid "File backward"
msgstr "Előző fájl"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:29
#: ../ui/mainwindow.ui.h:28
msgid "Go to the previous matching file"
msgstr "Ugrás az előző találatot tartalmazó fájlra"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:30
#: ../ui/mainwindow.ui.h:29
msgid "Backward"
msgstr "Vissza"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:31
#: ../ui/mainwindow.ui.h:30
msgid "Go to previous match"
msgstr "Ugrás az előző találatra"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:32
#: ../ui/mainwindow.ui.h:31
msgid "Forward"
msgstr "Előre"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:33
#: ../ui/mainwindow.ui.h:32
msgid "Go to next match"
msgstr "Ugrás a következő találatra"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:34
#: ../ui/mainwindow.ui.h:33
msgid "File forward"
msgstr "Következő fájl"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:35
#: ../ui/mainwindow.ui.h:34
msgid "Go to the next matching file"
msgstr "Ugrás a következő találatot tartalmazó fájlra"
......@@ -465,7 +475,7 @@ msgid "C_urrent match color:"
msgstr "_Jelenlegi találat színe:"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:9
msgid "_Look&#x2019;n&#x2019;feel"
msgid "_Look’n’feel"
msgstr "_Megjelenés"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:10
......@@ -503,6 +513,12 @@ msgstr "A jelenlegi területi beállítások által megadott kódolás"
msgid "_File access"
msgstr "_Fájlelérés"
#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "_Súgó"
#~ msgid "_Look&#x2019;n&#x2019;feel"
#~ msgstr "_Megjelenés"
#~ msgid "List of last pattern used for the file's regex entry."
#~ msgstr "A fájl regex bejegyzéséhez használt utolsó minták listája."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment