Commit 55157f9d authored by Jiri Grönroos's avatar Jiri Grönroos Committed by Administrator

Updated Finnish translation

parent ce742f01
...@@ -4,28 +4,28 @@ ...@@ -4,28 +4,28 @@
# Ilkka Tuohela <hile@iki.fi> 2004. # Ilkka Tuohela <hile@iki.fi> 2004.
# #
# Lasse Liehu <lasse.liehu@gmail.com>, 2014. # Lasse Liehu <lasse.liehu@gmail.com>, 2014.
# Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>, 2015. # Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>, 2015, 2016.
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer\n" "Project-Id-Version: regexxer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=64876\n" "Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=64876\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-03 17:03+0000\n" "POT-Creation-Date: 2016-03-01 11:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-14 22:25+0300\n" "PO-Revision-Date: 2016-09-04 16:45+0300\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n" "Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos+l10n@iki.fi>\n"
"Language-Team: suomi <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: suomi <lokalisointi-lista@googlegroups.com>\n"
"Language: fi\n" "Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n" "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1 #: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1
msgid "regexxer Search Tool" msgid "regexxer Search Tool"
msgstr "regexxer hakutyökalu" msgstr "regexxer-hakutyökalu"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1183 #: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1178
msgid "Search and replace using regular expressions" msgid "Search and replace using regular expressions"
msgstr "Hae ja korvaa käyttäen säännöllisiä lausekkeita" msgstr "Hae ja korvaa käyttäen säännöllisiä lausekkeita"
...@@ -158,7 +158,7 @@ msgstr "" ...@@ -158,7 +158,7 @@ msgstr ""
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:28 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:28
msgid "Auto indentation" msgid "Auto indentation"
msgstr "" msgstr "Automaattinen sisennys"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:29 #: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:29
msgid "Whether to enable auto indentation in the text view." msgid "Whether to enable auto indentation in the text view."
...@@ -174,83 +174,79 @@ msgstr "" ...@@ -174,83 +174,79 @@ msgstr ""
#: ../src/filebuffer.cc:198 #: ../src/filebuffer.cc:198
msgid "Can’t read file:" msgid "Can’t read file:"
msgstr "Tiedostoa ei voida lukea" msgstr "Tiedostoa ei voida lukea:"
#: ../src/filetree.cc:60 #: ../src/filetree.cc:62
msgid "File" msgid "File"
msgstr "Tiedosto" msgstr "Tiedosto"
#: ../src/filetree.cc:79 #: ../src/filetree.cc:81
msgid "#" msgid "#"
msgstr "#" msgstr "#"
#: ../src/filetree.cc:508 #: ../src/filetree.cc:519
#, qt-format #, qt-format
msgid "Failed to save file “%1”: %2" msgid "Failed to save file “%1”: %2"
msgstr "Tiedostoa “%1” ei voitu tallentaa: %2" msgstr "Tiedostoa “%1” ei voitu tallentaa: %2"
#: ../src/filetree.cc:924 #: ../src/filetree.cc:946
#, qt-format #, qt-format
msgid "“%1” seems to be a binary file." msgid "“%1” seems to be a binary file."
msgstr "“%1” näyttää olevan binäääritiedosto." msgstr "“%1” näyttää olevan binäääritiedosto."
#: ../src/main.cc:78 ../ui/gear-menu.xml.h:2 #: ../src/main.cc:101
msgid "Save _all"
msgstr "Tallenna _kaikki"
#: ../src/main.cc:135
msgid "Find files matching PATTERN" msgid "Find files matching PATTERN"
msgstr "Etsi tiedostoja, jotka vastaavat LAUSEKETTA" msgstr "Etsi tiedostoja, jotka vastaavat LAUSEKETTA"
#: ../src/main.cc:135 #: ../src/main.cc:101
msgid "PATTERN" msgid "PATTERN"
msgstr "LAUSEKE" msgstr "LAUSEKE"
#: ../src/main.cc:137 #: ../src/main.cc:103
msgid "Do not recurse into subdirectories" msgid "Do not recurse into subdirectories"
msgstr "Älä mene alihakemistoihin" msgstr "Älä mene alihakemistoihin"
#: ../src/main.cc:139 ../ui/mainwindow.ui.h:7 #: ../src/main.cc:105 ../ui/mainwindow.ui.h:7
msgid "Also find hidden files" msgid "Also find hidden files"
msgstr "Etsi myös piilotiedostoja" msgstr "Etsi myös piilotiedostoja"
#: ../src/main.cc:141 #: ../src/main.cc:107
msgid "Find text matching REGEX" msgid "Find text matching REGEX"
msgstr "Etsi tekstiä, joka vastaa säännöllistä lauseketta" msgstr "Etsi tekstiä, joka vastaa säännöllistä lauseketta"
#: ../src/main.cc:141 #: ../src/main.cc:107
msgid "REGEX" msgid "REGEX"
msgstr "Säännöllinen lauseke" msgstr "Säännöllinen lauseke"
#: ../src/main.cc:143 #: ../src/main.cc:109
msgid "Find only the first match in a line" msgid "Find only the first match in a line"
msgstr "Etsi vain ensimmäinen osuma riviltä" msgstr "Etsi vain ensimmäinen osuma riviltä"
#: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:13 #: ../src/main.cc:111 ../ui/mainwindow.ui.h:13
msgid "Do case insensitive matching" msgid "Do case insensitive matching"
msgstr "Älä välitä kirjainten koosta vertailtaessa" msgstr "Älä välitä kirjainten koosta vertailtaessa"
#: ../src/main.cc:147 #: ../src/main.cc:113
msgid "Replace matches with STRING" msgid "Replace matches with STRING"
msgstr "Korvaa osumat merkkijonolla" msgstr "Korvaa osumat merkkijonolla"
#: ../src/main.cc:147 #: ../src/main.cc:113
msgid "STRING" msgid "STRING"
msgstr "Merkkijono" msgstr "Merkkijono"
#: ../src/main.cc:149 #: ../src/main.cc:115
msgid "Print match location to standard output" msgid "Print match location to standard output"
msgstr "Tulosta osuman sijainti oletustulosteeseen" msgstr "Tulosta osuman sijainti oletustulosteeseen"
#: ../src/main.cc:151 #: ../src/main.cc:117
msgid "Do not automatically start search" msgid "Do not automatically start search"
msgstr "Älä käynnistä hakua automaattisesti" msgstr "Älä käynnistä hakua automaattisesti"
#: ../src/main.cc:153 #: ../src/main.cc:119
msgid "[FOLDER]" msgid "[FOLDER]"
msgstr "[KANSIO]" msgstr "[KANSIO]"
#: ../src/mainwindow.cc:713 #: ../src/mainwindow.cc:708
msgid "" msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n" "Some files haven’t been saved yet.\n"
"Quit anyway?" "Quit anyway?"
...@@ -258,7 +254,15 @@ msgstr "" ...@@ -258,7 +254,15 @@ msgstr ""
"Joitain tiedostoja ei ole vielä tallennettu.\n" "Joitain tiedostoja ei ole vielä tallennettu.\n"
"Lopetaanko siitä huolimatta?" "Lopetaanko siitä huolimatta?"
#: ../src/mainwindow.cc:727 #: ../src/mainwindow.cc:711
msgid "_Cancel"
msgstr "_Peru"
#: ../src/mainwindow.cc:712 ../ui/app-menu.xml.h:3
msgid "_Quit"
msgstr "_Lopeta"
#: ../src/mainwindow.cc:722
msgid "" msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n" "Some files haven’t been saved yet.\n"
"Continue anyway?" "Continue anyway?"
...@@ -266,21 +270,22 @@ msgstr "" ...@@ -266,21 +270,22 @@ msgstr ""
"Joitain tiedostoja ei ole vielä tallennettu.\n" "Joitain tiedostoja ei ole vielä tallennettu.\n"
"Jatketaanko siitä huolimatta?" "Jatketaanko siitä huolimatta?"
#: ../src/mainwindow.cc:757 #: ../src/mainwindow.cc:752
msgid "The file search pattern is invalid." msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "Tiedostojen hakumalli on virheellinen" msgstr "Tiedostojen hakumalli on virheellinen"
#: ../src/mainwindow.cc:763 #: ../src/mainwindow.cc:758
msgid "The following errors occurred during search:" msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "Seuraavat virheet tapahtuivat haettaessa:" msgstr "Seuraavat virheet tapahtuivat haettaessa:"
#: ../src/mainwindow.cc:1032 #: ../src/mainwindow.cc:1027
msgid "The following errors occurred during save:" msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "Seuraavat virheet tapahtuivat tallennettaessa:" msgstr "Seuraavat virheet tapahtuivat tallennettaessa:"
#: ../src/mainwindow.cc:1189 #: ../src/mainwindow.cc:1184
msgid "translator-credits" msgid "translator-credits"
msgstr "" msgstr ""
"Jiri Grönroos, 2015-2016\n"
"Ilkka Tuohela, 2004\n" "Ilkka Tuohela, 2004\n"
"\n" "\n"
"https://l10n.gnome.org/teams/fi/" "https://l10n.gnome.org/teams/fi/"
...@@ -288,7 +293,7 @@ msgstr "" ...@@ -288,7 +293,7 @@ msgstr ""
#: ../src/prefdialog.cc:186 #: ../src/prefdialog.cc:186
#, qt-format #, qt-format
msgid "“%1” is not a valid encoding." msgid "“%1” is not a valid encoding."
msgstr "“%1” ei ole kelvollinen merkistökooda" msgstr "“%1” ei ole kelvollinen merkistökoodaus."
#: ../src/statusline.cc:245 #: ../src/statusline.cc:245
msgid "Stop" msgid "Stop"
...@@ -307,7 +312,6 @@ msgid "Cancels the running search" ...@@ -307,7 +312,6 @@ msgid "Cancels the running search"
msgstr "Keskeyttää suoritettavan haun" msgstr "Keskeyttää suoritettavan haun"
#: ../ui/app-menu.xml.h:1 #: ../ui/app-menu.xml.h:1
#| msgid "Preferences"
msgid "_Preferences" msgid "_Preferences"
msgstr "_Asetukset" msgstr "_Asetukset"
...@@ -315,14 +319,14 @@ msgstr "_Asetukset" ...@@ -315,14 +319,14 @@ msgstr "_Asetukset"
msgid "_About" msgid "_About"
msgstr "_Tietoja" msgstr "_Tietoja"
#: ../ui/app-menu.xml.h:3
msgid "_Quit"
msgstr "_Lopeta"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:1 #: ../ui/gear-menu.xml.h:1
msgid "_Save" msgid "_Save"
msgstr "_Tallenna" msgstr "_Tallenna"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:2
msgid "Save _all"
msgstr "Tallenna _kaikki"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:3 #: ../ui/gear-menu.xml.h:3
msgid "_Undo" msgid "_Undo"
msgstr "_Kumoa" msgstr "_Kumoa"
...@@ -344,12 +348,10 @@ msgid "_Delete" ...@@ -344,12 +348,10 @@ msgid "_Delete"
msgstr "_Poista" msgstr "_Poista"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:8 #: ../ui/gear-menu.xml.h:8
#| msgid "_Previous file"
msgid "Previous file" msgid "Previous file"
msgstr "Edellinen tiedosto" msgstr "Edellinen tiedosto"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:9 #: ../ui/gear-menu.xml.h:9
#| msgid "Backward"
msgid "Back" msgid "Back"
msgstr "Takaisin" msgstr "Takaisin"
...@@ -358,27 +360,22 @@ msgid "Forward" ...@@ -358,27 +360,22 @@ msgid "Forward"
msgstr "Eteenpäin" msgstr "Eteenpäin"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:11 #: ../ui/gear-menu.xml.h:11
#| msgid "_Next file"
msgid "Next file" msgid "Next file"
msgstr "Seuraava tiedosto" msgstr "Seuraava tiedosto"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:12 #: ../ui/gear-menu.xml.h:12
#| msgid "Replace _current"
msgid "Replace current" msgid "Replace current"
msgstr "Korvaa nykyinen" msgstr "Korvaa nykyinen"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:13 #: ../ui/gear-menu.xml.h:13
#| msgid "Replace in _this file"
msgid "Replace in this file" msgid "Replace in this file"
msgstr "Korvaa tässä tiedostossa" msgstr "Korvaa tässä tiedostossa"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:14 #: ../ui/gear-menu.xml.h:14
#| msgid "Replace in _all files"
msgid "Replace in all files" msgid "Replace in all files"
msgstr "Korvaa kaikissa tiedostoissa" msgstr "Korvaa kaikissa tiedostoissa"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:1 #: ../ui/mainwindow.ui.h:1
#| msgid "Save _all"
msgid "Save all" msgid "Save all"
msgstr "Tallenna kaikki" msgstr "Tallenna kaikki"
...@@ -510,7 +507,6 @@ msgid "Icons only" ...@@ -510,7 +507,6 @@ msgid "Icons only"
msgstr "Vain kuvakkeet" msgstr "Vain kuvakkeet"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:2 #: ../ui/prefdialog.ui.h:2
#| msgid "Text view font"
msgid "Text only" msgid "Text only"
msgstr "Vain teksti" msgstr "Vain teksti"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment