Commit 242c7f4e authored by Aurimas Černius's avatar Aurimas Černius
Browse files

Added Lithuanian translation

parent 31bdd115
......@@ -20,6 +20,7 @@ he
hu
it
ja
lt
nb
ne
nl
......
# Lithuanian translation for regexxer.
# Copyright (C) 2015 regexxer's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the regexxer package.
# Moo <hazap@hotmail.com>, 2015.
# Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=64876\n"
"POT-Creation-Date: 2015-10-24 13:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-10-25 20:48+0200\n"
"Last-Translator: Aurimas Černius <aurisc4@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lietuvių <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:1
msgid "regexxer Search Tool"
msgstr "regexxer paieškos įrankis"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1183
msgid "Search and replace using regular expressions"
msgstr "Ieškoti ir pakeisti naudojant reguliariuosius reiškinius"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:1
msgid "File Patterns"
msgstr "Failų šablonai"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:2
msgid "List of pre-defined patterns available in the 'Pattern' entry."
msgstr "Iš anksto apibrėžtų šablonų sąrašas yra prieinamas „Šablono“ įraše."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:3
msgid "Regex Patterns"
msgstr "Reguliariųjų reiškinių šablonai"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:4
msgid "List of last patterns used in the 'Regex' entry."
msgstr "Paskutinių „Reguliariojo reiškinio“ įraše naudotų šablonų sąrašas."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:5
msgid "List of last patterns used in the 'Substitution' entry."
msgstr "Paskutinių „Pakeitimo“ įraše naudotų šablonų sąrašas."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:6
msgid "Text view font"
msgstr "Teksto rodymo šriftas"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:7
msgid "The font used in the file editor."
msgstr "Teksto redaktoriuje naudojamas šriftas."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:8
msgid "Match color"
msgstr "Atitikties spalva"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:9
msgid ""
"The background color used to highlight matches of the search expression."
msgstr "Fono spalva, naudojama paryškinant paieškos reiškinių atitiktis."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:10
msgid "Current-match color"
msgstr "Esamos atitikties spalva"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:11
msgid ""
"The background color used to highlight the currently selected match of the "
"search expression."
msgstr ""
"Fono spalva, naudojama paryškinant esamu metu paieškos reiškinio pasirinktas "
"atitiktis."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:12
msgid "Fallback encoding"
msgstr "Atsarginė koduotė"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:13
msgid ""
"Name of the character encoding to use if a file is not readable in either "
"UTF-8 or the codeset specified by the current locale. Try \"iconv --list\" "
"for a complete list of possible values."
msgstr ""
"Simbolių koduotės, kuri bus naudojama, jei failas nebus skaitomas UTF-8 "
"koduote arba lokalėje nurodytu kodiniu rinkiniu, pavadinimas. Visų galimų "
"reikšmių sąrašui, įvykdykite „iconv --list“."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:14
msgid "window width"
msgstr "lango plotis"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:15
msgid "The width of the window."
msgstr "Lango plotis."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:16
msgid "window height"
msgstr "lango aukštis"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:17
msgid "The height of the window."
msgstr "Lango aukštis."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:18
msgid "window x position"
msgstr "Lango x padėtis"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:19
msgid "The X coordinate of the window."
msgstr "Lango X koordinatė."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:20
msgid "window y position"
msgstr "lango y padėtis"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:21
msgid "The Y coordinate of the window."
msgstr "Lango Y koordinatė."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:22
msgid "window maximization"
msgstr "lango išdidinimas"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:23
msgid "Whether the window is maximized."
msgstr "Ar langas yra išdidintas."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:24
msgid "Show line numbers"
msgstr "Rodyti eilučių numerius"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:25
msgid "Whether to show the line numbers of the text view."
msgstr "Ar rodyti teksto rodinyje eilučių numerius."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:26
msgid "Highlight the current line"
msgstr "Paryškinti esamą eilutę"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:27
msgid "Whether to highlight the current line of the text view."
msgstr "Ar paryškinti teksto rodinyje esamą eilutę."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:28
msgid "Auto indentation"
msgstr "Automatinės įtraukos"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:29
msgid "Whether to enable auto indentation in the text view."
msgstr "Ar įjungti teksto rodinyje automatines įtraukas."
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:30
msgid "Draw spaces"
msgstr "Piešti tarpus"
#: ../ui/org.regexxer.gschema.xml.in.h:31
msgid "Which type of space to draw in the text view."
msgstr "Kokio tipo tarpus piešti tekto rodinyje."
#: ../src/filebuffer.cc:198
msgid "Can’t read file:"
msgstr "Nepavyksta perskaityti failo:"
#: ../src/filetree.cc:60
msgid "File"
msgstr "Failas"
#: ../src/filetree.cc:79
msgid "#"
msgstr "#"
#: ../src/filetree.cc:508
#, qt-format
msgid "Failed to save file “%1”: %2"
msgstr "Nepavyko įrašyti failo „%1“: %2"
#: ../src/filetree.cc:924
#, qt-format
msgid "“%1” seems to be a binary file."
msgstr "Atrodo, kad „%1“ yra dvejetainis failas."
#: ../src/main.cc:78 ../ui/gear-menu.xml.h:2
msgid "Save _all"
msgstr "Įrašyti _visus"
#: ../src/main.cc:135
msgid "Find files matching PATTERN"
msgstr "Rasti failus, kurie atitinka ŠABLONĄ"
#: ../src/main.cc:135
msgid "PATTERN"
msgstr "ŠABLONAS"
#: ../src/main.cc:137
msgid "Do not recurse into subdirectories"
msgstr "Neapdoroti su pakatalogiais"
#: ../src/main.cc:139 ../ui/mainwindow.ui.h:7
msgid "Also find hidden files"
msgstr "Taip pat rasti ir paslėptus failus"
#: ../src/main.cc:141
msgid "Find text matching REGEX"
msgstr "Rasti tekstą, kuris atitiktų REGULIARŲJĮ REIŠKINĮ"
#: ../src/main.cc:141
msgid "REGEX"
msgstr "REGULIARUSIS REIŠKINYS"
#: ../src/main.cc:143
msgid "Find only the first match in a line"
msgstr "Rasti tik pirmą atitiktį eilutėje"
#: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:13
msgid "Do case insensitive matching"
msgstr "Ieškoti atitikčių, neskiriant raidžių dydžio"
#: ../src/main.cc:147
msgid "Replace matches with STRING"
msgstr "Pakeisti atitiktis EILUTE"
#: ../src/main.cc:147
msgid "STRING"
msgstr "EILUTĖ"
#: ../src/main.cc:149
msgid "Print match location to standard output"
msgstr "Išspausdinti atitikties vietą į standartinę išvestį"
#: ../src/main.cc:151
msgid "Do not automatically start search"
msgstr "Nepradėti paieškos automatiškai"
#: ../src/main.cc:153
msgid "[FOLDER]"
msgstr "[APLANKAS]"
#: ../src/mainwindow.cc:713
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
msgstr ""
"Kai kurie failai dar nebuvo įrašyti.\n"
"Vis tiek baigti programos darbą?"
#: ../src/mainwindow.cc:727
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
msgstr ""
"Kai kurie failai dar nebuvo įrašyti.\n"
"Vis tiek tęsti?"
#: ../src/mainwindow.cc:757
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "Failų paieškos šablonas yra neteisingas."
#: ../src/mainwindow.cc:763
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "Paieškos metu įvyko šios klaidos:"
#: ../src/mainwindow.cc:1032
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "Įrašymo metu įvyko šios klaidos:"
#: ../src/mainwindow.cc:1189
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Išverte:\n"
"Moo <hazap@hotmail.com>"
#: ../src/prefdialog.cc:186
#, qt-format
msgid "“%1” is not a valid encoding."
msgstr "„%1“ nėra teisinga koduotė."
#: ../src/statusline.cc:245
msgid "Stop"
msgstr "Stabdyti"
#: ../src/statusline.cc:253
msgid "File:"
msgstr "Failas:"
#: ../src/statusline.cc:256
msgid "Match:"
msgstr "Atitiktis:"
#: ../src/statusline.cc:267
msgid "Cancels the running search"
msgstr "Atšaukia vykdomą paiešką"
#: ../ui/app-menu.xml.h:1
msgid "_Preferences"
msgstr "_Nustatymai"
#: ../ui/app-menu.xml.h:2
msgid "_About"
msgstr "_Apie"
#: ../ui/app-menu.xml.h:3
msgid "_Quit"
msgstr "_Baigti"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:1
msgid "_Save"
msgstr "Į_rašyti"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:3
msgid "_Undo"
msgstr "_Atšaukti"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:4
msgid "Cu_t"
msgstr "Iškirp_ti"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:5
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopijuoti"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:6
msgid "_Paste"
msgstr "Į_dėti"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:7
msgid "_Delete"
msgstr "_Ištrinti"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:8
msgid "Previous file"
msgstr "Ankstesnis failas"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:9
msgid "Back"
msgstr "Atgal"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:10 ../ui/mainwindow.ui.h:29
msgid "Forward"
msgstr "Pirmyn"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:11
msgid "Next file"
msgstr "Kitas failas"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:12
msgid "Replace current"
msgstr "Pakeisti esamą"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:13
msgid "Replace in this file"
msgstr "Pakeisti šiame faile"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:14
msgid "Replace in all files"
msgstr "Pakeisti visuose failuose"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:1
msgid "Save all"
msgstr "Įrašyti visus"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:2
msgid "Fol_der:"
msgstr "Ap_lankas:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:3
msgid "Pattern:"
msgstr "Šablonas:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:4
msgid "recursive"
msgstr "su pakatalogiais"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:5
msgid "Recurse into subdirectories"
msgstr "Apdoroti su pakatalogiais"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:6
msgid "hidden"
msgstr "paslėpti failai"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:8
msgid "Find all files that match the filename pattern"
msgstr "Rasti visus failus, kurie atitinka failo pavadinimo šabloną"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:9
msgid "Find fi_les"
msgstr "Rasti fai_lus"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:10
msgid "Search:"
msgstr "Ieškoti:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:11
msgid "Replace:"
msgstr "Pakeisti:"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:12
msgid "Find all possible matches in a line"
msgstr "Rasti visas galimas atitiktis eilutėje"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:14
msgid "Find all matches of the regular expression"
msgstr "Rasti visas reguliariojo reiškinio atitiktis"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:15
msgid "A regular expression in Perl syntax"
msgstr "Reguliarusis reiškinys, parašytas Perl sintakse"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:16
msgid ""
"The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the "
"match using $1, $2, etc. or even $+, $&amp;, $` and $'. The operators \\l, "
"\\u, \\L, \\U and \\E are supported as well."
msgstr ""
"Nauja eilutė, kurią pakeisti. Perl sintaksėje atitikties dalis galite "
"nurodyti naudodami $1, $2, ir t. t. arba net $+, $&amp;, $` ir $'. "
"Operatoriai \\l, \\u, \\L, \\U ir \\E taip pat yra palaikomi."
#: ../ui/mainwindow.ui.h:17
msgid "Preview of the substitution"
msgstr "Pakeitimo peržiūra"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:18
msgid "Preview"
msgstr "Peržiūra"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:19
msgid "_Replace"
msgstr "_Pakeisti"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:20
msgid "Replace current match"
msgstr "Pakeisti esamą atitiktį"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:21
msgid "_This file"
msgstr "Š_iame faile"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:22
msgid "Replace all matches in the current file"
msgstr "Pakeisti visas atitiktis dabartiniame faile"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:23
msgid "_All files"
msgstr "_Visi failai"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:24
msgid "Replace all matches in all files"
msgstr "Pakeisti visas atitiktis visuose failuose"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:25
msgid "File backward"
msgstr "Ankstesnis failas"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:26
msgid "Go to the previous matching file"
msgstr "Pereiti prie ankstesnio atitinkančio failo"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:27
msgid "Backward"
msgstr "Atgal"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:28
msgid "Go to previous match"
msgstr "Pereiti prie ankstesnės atitikties"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:30
msgid "Go to next match"
msgstr "Pereiti prie kitos atitikties"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:31
msgid "File forward"
msgstr "Kitas failas"
#: ../ui/mainwindow.ui.h:32
msgid "Go to the next matching file"
msgstr "Pereiti prie kito atitinkančio failo"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:1
msgid "Icons only"
msgstr "Tik piktogramos"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:2
msgid "Text only"
msgstr "Tik tekstas"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:3
msgid "Icons and text"
msgstr "Piktogramos ir tekstas"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:4
msgid "Both horizontal"
msgstr "Abu horizontaliai"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:5
msgid "Preferences"
msgstr "Nustatymai"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:6
msgid "_Text view font:"
msgstr "_Teksto rodymo šriftas:"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:7
msgid "_Match color:"
msgstr "_Atitikties spalva:"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:8
msgid "C_urrent match color:"
msgstr "_Esamos atitikties spalva:"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:9
msgid "_Look’n’feel"
msgstr "Išvaiz_da ir turinys"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:10
msgid ""
"regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
msgstr ""
"Prieš pasiduodama, programa regexxer bando skaityti failus šiomis koduotėmis:"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:11
msgid "3."
msgstr "3."
#: ../ui/prefdialog.ui.h:12
msgid "2."
msgstr "2."
#: ../ui/prefdialog.ui.h:13
msgid "1."
msgstr "1."
#: ../ui/prefdialog.ui.h:14
msgid "UTF-8"
msgstr "UTF-8"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:15
msgid "Fallback _encoding:"
msgstr "Atsarginė _koduotė:"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:16
msgid "The encoding specified by the current locale"
msgstr "Esamos lokalės nurodyta koduotė"
#: ../ui/prefdialog.ui.h:17
msgid "_File access"
msgstr "_Failų prieiga"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment