Commit 16175959 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Updated Hungarian translation

parent e1b8fb27
......@@ -3,13 +3,13 @@
# This file is distributed under the same license as the regexxer package.
#
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2005, 2010, 2012.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2014.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2014, 2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://sourceforge.net/tracker/?group_id=64876\n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-16 22:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-21 01:02+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-01 11:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-06 23:35+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome at fsf dot hu>\n"
"Language: hu\n"
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
msgid "regexxer Search Tool"
msgstr "regexxer keresőeszköz"
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1171
#: ../ui/regexxer.desktop.in.h:2 ../src/mainwindow.cc:1178
msgid "Search and replace using regular expressions"
msgstr "Keresés és csere reguláris kifejezések használatával"
......@@ -167,81 +167,77 @@ msgstr "Milyen típusú szóköz jelenjen meg a szövegnézetben."
msgid "Can’t read file:"
msgstr "Nem lehet olvasni a fájlt:"
#: ../src/filetree.cc:60
#: ../src/filetree.cc:62
msgid "File"
msgstr "Fájl"
#: ../src/filetree.cc:79
#: ../src/filetree.cc:81
msgid "#"
msgstr "#"
#: ../src/filetree.cc:508
#: ../src/filetree.cc:519
#, qt-format
msgid "Failed to save file “%1”: %2"
msgstr "A(z) „%1” fájl mentése sikertelen: %2"
#: ../src/filetree.cc:924
#: ../src/filetree.cc:946
#, qt-format
msgid "“%1” seems to be a binary file."
msgstr "„%1” bináris fájlnak tűnik."
#: ../src/main.cc:78 ../ui/gear-menu.xml.h:2
msgid "Save _all"
msgstr "Összes _mentése"
#: ../src/main.cc:135
#: ../src/main.cc:101
msgid "Find files matching PATTERN"
msgstr "A MINTÁRA illeszkedő fájlok keresése"
#: ../src/main.cc:135
#: ../src/main.cc:101
msgid "PATTERN"
msgstr "MINTA"
#: ../src/main.cc:137
#: ../src/main.cc:103
msgid "Do not recurse into subdirectories"
msgstr "Alkönyvtárakba ne menjen le"
#: ../src/main.cc:139 ../ui/mainwindow.ui.h:7
#: ../src/main.cc:105 ../ui/mainwindow.ui.h:7
msgid "Also find hidden files"
msgstr "Rejtett fájlokat is keres"
#: ../src/main.cc:141
#: ../src/main.cc:107
msgid "Find text matching REGEX"
msgstr "A REGEX-re illeszkedő fájlok keresése"
#: ../src/main.cc:141
#: ../src/main.cc:107
msgid "REGEX"
msgstr "REGEX"
#: ../src/main.cc:143
#: ../src/main.cc:109
msgid "Find only the first match in a line"
msgstr "Csak az első találat keresése egy sorban"
#: ../src/main.cc:145 ../ui/mainwindow.ui.h:13
#: ../src/main.cc:111 ../ui/mainwindow.ui.h:13
msgid "Do case insensitive matching"
msgstr "A kis- és nagybetűk nem különböznek"
#: ../src/main.cc:147
#: ../src/main.cc:113
msgid "Replace matches with STRING"
msgstr "Találatok helyettesítése a STRING-gel"
#: ../src/main.cc:147
#: ../src/main.cc:113
msgid "STRING"
msgstr "KARAKTERLÁNC"
#: ../src/main.cc:149
#: ../src/main.cc:115
msgid "Print match location to standard output"
msgstr "Találat helyének kiírása a szabvány kimenetre"
#: ../src/main.cc:151
#: ../src/main.cc:117
msgid "Do not automatically start search"
msgstr "Ne kezdjen keresni automatikusan"
#: ../src/main.cc:153
#: ../src/main.cc:119
msgid "[FOLDER]"
msgstr "[MAPPA]"
#: ../src/mainwindow.cc:701
#: ../src/mainwindow.cc:708
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
......@@ -249,7 +245,15 @@ msgstr ""
"Néhány fájl még nincs elmentve.\n"
"Mindenképp kilép?"
#: ../src/mainwindow.cc:715
#: ../src/mainwindow.cc:711
msgid "_Cancel"
msgstr "_Mégse"
#: ../src/mainwindow.cc:712 ../ui/app-menu.xml.h:3
msgid "_Quit"
msgstr "_Kilépés"
#: ../src/mainwindow.cc:722
msgid ""
"Some files haven’t been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
......@@ -257,19 +261,19 @@ msgstr ""
"Néhány fájl még nincs elmentve.\n"
"Mindenképp folytatja?"
#: ../src/mainwindow.cc:745
#: ../src/mainwindow.cc:752
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "A fájlkereső minta érvénytelen."
#: ../src/mainwindow.cc:751
#: ../src/mainwindow.cc:758
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "A következő hibák léptek fel keresés közben:"
#: ../src/mainwindow.cc:1020
#: ../src/mainwindow.cc:1027
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "A következő hibák léptek fel mentés közben:"
#: ../src/mainwindow.cc:1177
#: ../src/mainwindow.cc:1184
msgid "translator-credits"
msgstr "Kelemen Gábor <kelemeng@gnome.hu>"
......@@ -302,15 +306,14 @@ msgstr "_Beállítások"
msgid "_About"
msgstr "_Névjegy"
#: ../ui/app-menu.xml.h:3
msgid "_Quit"
msgstr "_Kilépés"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:1
#| msgid "Save all"
msgid "_Save"
msgstr "M_entés"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:2
msgid "Save _all"
msgstr "Összes _mentése"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:3
msgid "_Undo"
msgstr "_Visszavonás"
......@@ -332,12 +335,10 @@ msgid "_Delete"
msgstr "_Törlés"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:8
#| msgid "_Previous file"
msgid "Previous file"
msgstr "Előző fájl"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:9
#| msgid "Backward"
msgid "Back"
msgstr "Vissza"
......@@ -346,22 +347,18 @@ msgid "Forward"
msgstr "Előre"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:11
#| msgid "_Next file"
msgid "Next file"
msgstr "Következő fájl"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:12
#| msgid "Replace _current"
msgid "Replace current"
msgstr "Jelenlegi cseréje"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:13
#| msgid "Replace in _this file"
msgid "Replace in this file"
msgstr "Csere ebben a fájlban"
#: ../ui/gear-menu.xml.h:14
#| msgid "Replace in _all files"
msgid "Replace in all files"
msgstr "Csere minden fájlban"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment