Commit 92f7be85 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 5ba8514f
# Czech translation for polari.
# Copyright (C) 2013 polari's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the polari package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014.
#
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: polari master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=polari&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-03 13:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-25 12:10+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-04 11:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-04 13:47+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -20,6 +21,17 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ../data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Polari.desktop.in.h:1
#: ../data/resources/main-window.ui.h:3
msgid "Polari"
msgstr "Polari"
#: ../data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.Polari.desktop.in.h:2 ../src/application.js:414
msgid "An Internet Relay Chat Client for GNOME"
msgstr "Komunikační klient IRC pro GNOME"
#: ../data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"A simple Internet Relay Chat (IRC) client that is designed to integrate "
"seamlessly with GNOME; it features a simple and beautiful interface which "
......@@ -29,7 +41,7 @@ msgstr ""
"začlenění do GNOME. Má jednoduché a pěkné uživatelské rozhraní, ve kterém se "
"můžete plně věnovat diskuzím."
#: ../data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"You can use Polari to publicly chat with people in a channel, and to have "
"private one-to-one conversations. Notifications make sure that you never "
......@@ -41,98 +53,72 @@ msgstr ""
"důležitou zprávu – u soukromých konverzací můžete dokonce ihned odpovědět, "
"aniž byste se museli přepnout zpátky do aplikace Polari."
#: ../data/org.gnome.polari.gschema.xml.h:1
#: ../data/org.gnome.Polari.desktop.in.h:3
msgid "IRC;Internet;Relay;Chat;"
msgstr "IRC;Internet;Relay;Chat;diskuze;diskuzní;"
#: ../data/org.gnome.Polari.desktop.in.h:4
msgid "Show connections"
msgstr "Zobrazit připojení"
#: ../data/org.gnome.Polari.gschema.xml.h:1
msgid "Saved channel list"
msgstr "Seznam uložených kanálů"
#: ../data/org.gnome.polari.gschema.xml.h:2
#: ../data/org.gnome.Polari.gschema.xml.h:2
msgid "List of channels to restore on startup"
msgstr "Seznam kanálů, které se mají obnovit po spuštění."
#: ../data/org.gnome.polari.gschema.xml.h:3
#: ../data/org.gnome.Polari.gschema.xml.h:3
msgid "Window size"
msgstr "Velikost okna"
#: ../data/org.gnome.polari.gschema.xml.h:4
#: ../data/org.gnome.Polari.gschema.xml.h:4
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Velikost okna (šířka a výška)."
#: ../data/org.gnome.polari.gschema.xml.h:5
#: ../data/org.gnome.Polari.gschema.xml.h:5
msgid "Window position"
msgstr "Umístění okna"
#: ../data/org.gnome.polari.gschema.xml.h:6
#: ../data/org.gnome.Polari.gschema.xml.h:6
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Umístění okna (x a y)."
#: ../data/org.gnome.polari.gschema.xml.h:7
#: ../data/org.gnome.Polari.gschema.xml.h:7
msgid "Window maximized"
msgstr "Maximalizace okna"
#: ../data/org.gnome.polari.gschema.xml.h:8
#: ../data/org.gnome.Polari.gschema.xml.h:8
msgid "Window maximized state"
msgstr "Stav maximalizace okna."
#: ../data/org.gnome.Polari.desktop.in.h:1
#: ../data/resources/main-window.ui.h:3
msgid "Polari"
msgstr "Polari"
#: ../data/org.gnome.Polari.desktop.in.h:2 ../src/application.js:460
msgid "An Internet Relay Chat Client for GNOME"
msgstr "Komunikační klient IRC pro GNOME"
#: ../data/org.gnome.Polari.desktop.in.h:3
msgid "IRC;Internet;Relay;Chat;"
msgstr "IRC;Internet;Relay;Chat;diskuze;diskuzní;"
#: ../data/org.gnome.Polari.desktop.in.h:4
msgid "Show connections"
msgstr "Zobrazit připojení"
#: ../data/resources/app-menu.ui.h:1
#: ../data/resources/connection-list-dialog.ui.h:1
msgid "Connections"
msgstr "Připojení"
#: ../data/resources/app-menu.ui.h:2
msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"
#: ../data/resources/app-menu.ui.h:3
msgid "About"
msgstr "O aplikaci"
#: ../data/resources/app-menu.ui.h:4
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: ../data/resources/connection-details-dialog.ui.h:1
#: ../src/connections.js:321
msgid "New Connection"
msgstr "Nové připojení"
#: ../data/resources/connection-details-dialog.ui.h:2
#: ../data/resources/connection-details.ui.h:1
msgid "_Address"
msgstr "_Adresa"
#: ../data/resources/connection-details-dialog.ui.h:3
#: ../data/resources/connection-details.ui.h:2
msgid "_Description"
msgstr "_Popis"
#: ../data/resources/connection-details-dialog.ui.h:4
#: ../data/resources/connection-details.ui.h:3
msgid "_Nickname"
msgstr "Přez_dívka"
#: ../data/resources/connection-details-dialog.ui.h:5
#: ../data/resources/connection-details.ui.h:4
msgid "_Real Name"
msgstr "_Skutečné jméno"
#: ../data/resources/connection-details-dialog.ui.h:6
#: ../data/resources/connection-details.ui.h:5
#: ../data/resources/join-room-dialog.ui.h:4
msgid "optional"
msgstr "nepovinné"
#: ../data/resources/connection-list-dialog.ui.h:1
#: ../data/resources/menus.ui.h:1
msgid "Connections"
msgstr "Připojení"
#: ../data/resources/connection-list-dialog.ui.h:2
msgid "Add"
msgstr "Přidat"
......@@ -141,16 +127,16 @@ msgstr "Přidat"
msgid "Remove"
msgstr "Odebrat"
#: ../data/resources/join-room-dialog.ui.h:1 ../src/joinDialog.js:205
#: ../data/resources/join-room-dialog.ui.h:1 ../src/joinDialog.js:218
msgid "Join Chat Room"
msgstr "Vstup do diskuzní místnosti"
#: ../data/resources/join-room-dialog.ui.h:2
#: ../data/resources/message-user-dialog.ui.h:2 ../src/connections.js:332
#: ../data/resources/message-user-dialog.ui.h:1 ../src/connections.js:340
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
#: ../data/resources/join-room-dialog.ui.h:3 ../src/joinDialog.js:207
#: ../data/resources/join-room-dialog.ui.h:3 ../src/joinDialog.js:220
msgid "_Join"
msgstr "_Vstoupit"
......@@ -159,7 +145,7 @@ msgid "_Add Connection"
msgstr "Přid_at připojení"
#: ../data/resources/join-room-dialog.ui.h:6
#: ../data/resources/message-user-dialog.ui.h:4
#: ../data/resources/message-user-dialog.ui.h:3
msgid "C_onnection"
msgstr "Přip_ojení"
......@@ -180,157 +166,181 @@ msgid "Message a User"
msgstr "Napsat uživateli"
#: ../data/resources/main-window.ui.h:4
msgid "_Leave"
msgstr "_Opustit"
msgid "Join room"
msgstr "Vstoupit do místnosti"
#: ../data/resources/message-user-dialog.ui.h:1
msgid "Message User"
msgstr "Zpráva uživateli"
#: ../data/resources/menus.ui.h:2
msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"
#: ../data/resources/message-user-dialog.ui.h:3
#: ../data/resources/menus.ui.h:3
msgid "About"
msgstr "O aplikaci"
#: ../data/resources/menus.ui.h:4
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: ../data/resources/message-user-dialog.ui.h:2
msgid "_Message"
msgstr "_Napsat zprávu"
#: ../data/resources/message-user-dialog.ui.h:5
#: ../data/resources/message-user-dialog.ui.h:4
msgid "_Recent"
msgstr "Ne_dávní"
#: ../data/resources/message-user-dialog.ui.h:6
#: ../data/resources/message-user-dialog.ui.h:5
msgid "_Name"
msgstr "_Název"
#: ../src/application.js:402
#: ../data/resources/user-list-details.ui.h:1
msgid "Loading details"
msgstr "Načítají se podrobnosti"
#: ../data/resources/user-list-details.ui.h:2 ../src/userList.js:228
msgid "Last Activity:"
msgstr "Naposledy aktivní:"
#: ../data/resources/user-list-details.ui.h:3
msgid "Message"
msgstr "Zpráva"
#: ../src/application.js:349
msgid "Good Bye"
msgstr "Naviděnou"
#: ../src/application.js:459
#: ../src/application.js:413
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: ../src/appNotifications.js:105
#: ../src/appNotifications.js:104
#, javascript-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Připojuje se k %s"
#: ../src/chatView.js:399
#: ../src/chatView.js:408
msgid "Open Link"
msgstr "Otevřít odkaz"
#: ../src/chatView.js:406
#: ../src/chatView.js:415
msgid "Copy Link Address"
msgstr "Kopírovat adresu odkazu"
#: ../src/chatView.js:538
#: ../src/chatView.js:574
#, javascript-format
msgid "%s is now known as %s"
msgstr "%s je nyní znám jako %s"
#: ../src/chatView.js:543
#: ../src/chatView.js:579
#, javascript-format
msgid "%s has disconnected"
msgstr "%s se odpojil"
#: ../src/chatView.js:551
#: ../src/chatView.js:587
#, javascript-format
msgid "%s has been kicked by %s"
msgstr "%s byl vykopnut správcem %s"
#: ../src/chatView.js:553
#: ../src/chatView.js:589
#, javascript-format
msgid "%s has been kicked"
msgstr "%s byl vykopnut"
#: ../src/chatView.js:559
#: ../src/chatView.js:595
#, javascript-format
msgid "%s has been banned by %s"
msgstr "%s byl zablokován správcem %s"
#: ../src/chatView.js:561
#: ../src/chatView.js:597
#, javascript-format
msgid "%s has been banned"
msgstr "%s byl zablokován"
#: ../src/chatView.js:566
#: ../src/chatView.js:602
#, javascript-format
msgid "%s joined"
msgstr "%s se připojil"
#: ../src/chatView.js:570
#: ../src/chatView.js:606
#, javascript-format
msgid "%s left"
msgstr "%s opustil místnost"
#. Translators: Time in 24h format */
#: ../src/chatView.js:609
#: ../src/chatView.js:645
msgid "%H∶%M"
msgstr "%k∶%M"
msgstr "%H∶%M"
#. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a
#. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30" */
#: ../src/chatView.js:614
#: ../src/chatView.js:650
msgid "Yesterday, %H∶%M"
msgstr "Včera, %k∶%M"
msgstr "Včera, %H∶%M"
#. Translators: this is the week day name followed by a time
#. string in 24h format. i.e. "Monday, 14:30" */
#: ../src/chatView.js:619
#: ../src/chatView.js:655
msgid "%A, %H∶%M"
msgstr "%A, %k∶%M"
msgstr "%A, %H∶%M"
#. Translators: this is the month name and day number
#. followed by a time string in 24h format.
#. i.e. "May 25, 14:30" */
#: ../src/chatView.js:625
#: ../src/chatView.js:661
msgid "%B %d, %H∶%M"
msgstr "%e. %B, %k∶%M"
msgstr "%d. %B, %H∶%M"
#. Translators: this is the month name, day number, year
#. number followed by a time string in 24h format.
#. i.e. "May 25 2012, 14:30" */
#: ../src/chatView.js:631
#: ../src/chatView.js:667
msgid "%B %d %Y, %H∶%M"
msgstr "%e. %B %Y, %k∶%M"
msgstr "%d. %B %Y, %H∶%M"
#. Translators: Time in 12h format */
#: ../src/chatView.js:636
#: ../src/chatView.js:672
msgid "%l∶%M %p"
msgstr "%l∶%M %p"
#. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a
#. time string in 12h format. i.e. "Yesterday, 2:30 pm" */
#: ../src/chatView.js:641
#: ../src/chatView.js:677
msgid "Yesterday, %l∶%M %p"
msgstr "Včera, %l∶%M %p"
#. Translators: this is the week day name followed by a time
#. string in 12h format. i.e. "Monday, 2:30 pm" */
#: ../src/chatView.js:646
#: ../src/chatView.js:682
msgid "%A, %l∶%M %p"
msgstr "%A, %l∶%M %p"
#. Translators: this is the month name and day number
#. followed by a time string in 12h format.
#. i.e. "May 25, 2:30 pm" */
#: ../src/chatView.js:652
#: ../src/chatView.js:688
msgid "%B %d, %l∶%M %p"
msgstr "%d. %B, %l∶%M %p"
#. Translators: this is the month name, day number, year
#. number followed by a time string in 12h format.
#. i.e. "May 25 2012, 2:30 pm"*/
#: ../src/chatView.js:658
#: ../src/chatView.js:694
msgid "%B %d %Y, %l∶%M %p"
msgstr "%d. %B %Y, %l∶%M %p"
#: ../src/connections.js:320
#: ../src/connections.js:328
msgid "Edit Connection"
msgstr "Úprava připojení"
#: ../src/connections.js:334
#: ../src/connections.js:329
msgid "New Connection"
msgstr "Nové připojení"
#: ../src/connections.js:342
msgid "A_pply"
msgstr "_Použít"
#: ../src/connections.js:334
#: ../src/connections.js:342
msgid "Cr_eate"
msgstr "V_ytvořit"
......@@ -343,7 +353,7 @@ msgstr "V_ytvořit"
#. OP: N_("/OP <nick> - gives channel operator status to <nick>"),
#. WHOIS: N_("/WHOIS <nick> - requests information on <nick>"),
#. */
#: ../src/ircParser.js:29
#: ../src/ircParser.js:26
msgid ""
"/HELP [<command>] - displays help for <command>, or a list of available "
"commands"
......@@ -351,98 +361,111 @@ msgstr ""
"/HELP [<příkaz>] – zobrazit nápovědu pro <příkaz> nebo seznam dostupných "
"příkazů"
#: ../src/ircParser.js:30
#: ../src/ircParser.js:27
msgid ""
"/INVITE <nick> [<channel>] - invites <nick> to <channel>, or the current one"
msgstr ""
"/INVITE <přezdívka> [<kanál>] – pozvat uživatele <přezdívka> na <kanál> nebo "
"na aktuální kanál"
#: ../src/ircParser.js:31
#: ../src/ircParser.js:28
msgid "/JOIN <channel> - joins <channel>"
msgstr "/JOIN <kanál> – připojit <kanál>"
#: ../src/ircParser.js:32
#: ../src/ircParser.js:29
msgid "/KICK <nick> - kicks <nick> from current channel"
msgstr "/KICK <přezdívka> – vyhodit uživatele <přezdívka> z aktuálního kanálu"
#: ../src/ircParser.js:33
#: ../src/ircParser.js:30
msgid "/ME <action> - sends <action> to the current channel"
msgstr "/ME <akce> – poslat <akci> na aktuální kanál"
#: ../src/ircParser.js:34
#: ../src/ircParser.js:31
msgid "/NAMES - lists users on the current channel"
msgstr "/NAMES – vypsat uživatele na aktuálním kanále"
#: ../src/ircParser.js:35
#: ../src/ircParser.js:32
msgid "/NICK <nickname> - sets your nick to <nickname>"
msgstr "/NICK <přezdívka> – nastavat vaši přezdívku na <přezdívka>"
#: ../src/ircParser.js:36
#: ../src/ircParser.js:33
msgid ""
"/PART [<channel>] [<reason>] - leaves <channel>, by default the current one"
msgstr "/PART [<kanál>] [<důvod>] – opustit <kanál>, standardně ten aktuální"
#: ../src/ircParser.js:37
#: ../src/ircParser.js:34
msgid "/QUERY <nick> - opens a private conversation with <nick>"
msgstr ""
"/QUERY <přezdívka> – otevřít soukromou konverzaci s uživatelem <přezdívka>"
#: ../src/ircParser.js:38
#: ../src/ircParser.js:35
msgid "/QUIT [<reason>] - disconnects from the current server"
msgstr "/QUIT [<důvod>] – odpojit se od aktuálního serveru"
#: ../src/ircParser.js:39
#: ../src/ircParser.js:36
msgid "/SAY <text> - sends <text> to the current room/contact"
msgstr "/SAY <text> – poslat <text> do aktuální místnosti/aktuálnímu kontaktu"
#: ../src/ircParser.js:40
#: ../src/ircParser.js:37
msgid "/TOPIC <topic> - sets the topic to <topic>, or shows the current one"
msgstr "/TOPIC <téma> – nastavit téma na <téma> nebo zobrazit aktuální téma"
#: ../src/ircParser.js:43
#: ../src/ircParser.js:40
msgid "Unknown command - try /HELP for a list of available commands"
msgstr "Neznámý příkaz – zkuste /HELP pro zobrazení seznamu dostupných příkazů"
#: ../src/ircParser.js:64
#: ../src/ircParser.js:61
#, javascript-format
msgid "Usage: %s"
msgstr "Použití: %s"
#: ../src/ircParser.js:99
#: ../src/ircParser.js:96
msgid "Known commands:"
msgstr "Známé příkazy:"
#: ../src/ircParser.js:176
#: ../src/ircParser.js:173
#, javascript-format
msgid "Users on %s:"
msgstr "Uživatelé na kanále %s:"
#: ../src/ircParser.js:257
#: ../src/ircParser.js:254
msgid "No topic set"
msgstr "Není nastaveno žádné téma"
#: ../src/joinDialog.js:206
#: ../src/joinDialog.js:219
msgid "Add Connection"
msgstr "Přidání připojení"
#: ../src/joinDialog.js:208
#: ../src/joinDialog.js:221
msgid "_Save"
msgstr "_Uložit"
#: ../src/messageDialog.js:77
#: ../src/mainWindow.js:304
#, javascript-format
msgid "%d user"
msgid_plural "%d users"
msgstr[0] "%d uživatel"
msgstr[1] "%d uživatelé"
msgstr[2] "%d uživatelů"
#: ../src/messageDialog.js:92
msgid "No recent users"
msgstr "žádní nejsou"
#: ../src/userList.js:185
msgid "Loading details"
msgstr "Načítají se podrobnosti"
#: ../src/pasteManager.js:291
#, javascript-format
msgid "Uploading %s"
msgstr "Nahrává se %s"
#: ../src/userList.js:193
msgid "Message"
msgstr "Zpráva"
#: ../src/roomList.js:22
msgid "Leave chatroom"
msgstr "Opustit diskuzní místnost"
#: ../src/roomList.js:23
msgid "End conversation"
msgstr "Ukončit konverzaci"
#: ../src/userList.js:210
#: ../src/userList.js:184
#, javascript-format
msgid "%d second ago"
msgid_plural "%d seconds ago"
......@@ -450,7 +473,7 @@ msgstr[0] "před %d sekundou"
msgstr[1] "před %d sekundami"
msgstr[2] "před %d sekundami"
#: ../src/userList.js:215
#: ../src/userList.js:189
#, javascript-format
msgid "%d minute ago"
msgid_plural "%d minutes ago"
......@@ -458,7 +481,7 @@ msgstr[0] "před %d minutou"
msgstr[1] "před %d minutami"
msgstr[2] "před %d minutami"
#: ../src/userList.js:220
#: ../src/userList.js:194
#, javascript-format
msgid "%d hour ago"
msgid_plural "%d hours ago"
......@@ -466,7 +489,7 @@ msgstr[0] "před %d hodinou"
msgstr[1] "před %d hodinami"
msgstr[2] "před %d hodinami"
#: ../src/userList.js:225
#: ../src/userList.js:199
#, javascript-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
......@@ -474,7 +497,7 @@ msgstr[0] "před %d dnem"
msgstr[1] "před %d dny"
msgstr[2] "před %d dny"
#: ../src/userList.js:230
#: ../src/userList.js:204
#, javascript-format
msgid "%d week ago"
msgid_plural "%d weeks ago"
......@@ -482,7 +505,7 @@ msgstr[0] "před %d týdnem"
msgstr[1] "před %d týdny"
msgstr[2] "před %d týdny"
#: ../src/userList.js:234
#: ../src/userList.js:208
#, javascript-format
msgid "%d month ago"
msgid_plural "%d months ago"
......@@ -490,10 +513,6 @@ msgstr[0] "před %d měsícem"
msgstr[1] "před %d měsíci"
msgstr[2] "před %d měsíci"
#: ../src/userList.js:258
msgid "Last Activity:"
msgstr "Naposledy aktivní:"
#: ../src/userList.js:457
#: ../src/userList.js:514
msgid "All"
msgstr "Vše"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment