Commit 3bb848c6 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent 5f2605f0
......@@ -8,18 +8,29 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: polari master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=polari&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-20 22:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-28 22:56+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-25 23:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-26 12:28+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.4\n"
#: ../data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Polari.desktop.in.h:1
#: ../data/resources/main-window.ui.h:3
msgid "Polari"
msgstr "Polari"
#: ../data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/org.gnome.Polari.desktop.in.h:2 ../src/application.js:412
msgid "An Internet Relay Chat Client for GNOME"
msgstr "Klient rozhovorov v službe IRC prostredia GNOME"
#: ../data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"A simple Internet Relay Chat (IRC) client that is designed to integrate "
"seamlessly with GNOME; it features a simple and beautiful interface which "
......@@ -27,9 +38,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Jednoduchý program na komunikáciu cez IRC, ktorý je navrhnutý s cieľom úzkej "
"integrácie do prostredia GNOME. Zahŕňa jednoduché a pohľadné rozhranie, "
"ktoré vám umožní sústrediť sa na konverzácie."
"ktoré vám umožní sústrediť sa na rozhovory."
#: ../data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/appdata/org.gnome.Polari.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"You can use Polari to publicly chat with people in a channel, and to have "
"private one-to-one conversations. Notifications make sure that you never "
......@@ -38,18 +49,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"S použitím Polari môžete viesť verejné diskusie v skupinách alebo súkromné "
"rozhovory s jedným partnerom. Vďaka oznámeniam nezmeškáte žiadne správy, "
"dokonca môžete z lišty správ ihneď odpovedať na konverzáciu bez toho, že by "
"dokonca môžete z lišty správ ihneď odpovedať na rozhovory bez toho, že by "
"ste otvárali aplikačné okno."
#: ../data/org.gnome.Polari.desktop.in.h:1
#: ../data/resources/main-window.ui.h:3
msgid "Polari"
msgstr "Polari"
#: ../data/org.gnome.Polari.desktop.in.h:2 ../src/application.js:447
msgid "An Internet Relay Chat Client for GNOME"
msgstr "Klient rozhovorov v službe IRC prostredia GNOME"
#: ../data/org.gnome.Polari.desktop.in.h:3
msgid "IRC;Internet;Relay;Chat;"
msgstr "IRC;Internet;rozhovor;"
......@@ -58,60 +60,55 @@ msgstr "IRC;Internet;rozhovor;"
msgid "Show connections"
msgstr "Zobraziť spojenia"
#: ../data/org.gnome.polari.gschema.xml.h:1
#: ../data/org.gnome.Polari.gschema.xml.h:1
msgid "Saved channel list"
msgstr "Uložený zoznam kanálov"
#: ../data/org.gnome.polari.gschema.xml.h:2
#: ../data/org.gnome.Polari.gschema.xml.h:2
msgid "List of channels to restore on startup"
msgstr "Zoznam kanálov, ktoré sa obnovia pri spustení"
#: ../data/org.gnome.polari.gschema.xml.h:3
#: ../data/org.gnome.Polari.gschema.xml.h:3
msgid "Window size"
msgstr "Veľkosť okna"
#: ../data/org.gnome.polari.gschema.xml.h:4
#: ../data/org.gnome.Polari.gschema.xml.h:4
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Veľkosť okna (šírka a výška)."
#: ../data/org.gnome.polari.gschema.xml.h:5
#: ../data/org.gnome.Polari.gschema.xml.h:5
msgid "Window position"
msgstr "Pozícia okna"
#: ../data/org.gnome.polari.gschema.xml.h:6
#: ../data/org.gnome.Polari.gschema.xml.h:6
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Pozícia okna (súradnice X a Y)."
#: ../data/org.gnome.polari.gschema.xml.h:7
#: ../data/org.gnome.Polari.gschema.xml.h:7
msgid "Window maximized"
msgstr "Maximalizácia okna"
#: ../data/org.gnome.polari.gschema.xml.h:8
#: ../data/org.gnome.Polari.gschema.xml.h:8
msgid "Window maximized state"
msgstr "Stav maximalizácie okna"
#: ../data/resources/connection-details-dialog.ui.h:1
#: ../src/connections.js:322
msgid "New Connection"
msgstr "Nové pripojenie"
#: ../data/resources/connection-details-dialog.ui.h:2
#: ../data/resources/connection-details.ui.h:1
msgid "_Address"
msgstr "_Adresa"
#: ../data/resources/connection-details-dialog.ui.h:3
#: ../data/resources/connection-details.ui.h:2
msgid "_Description"
msgstr "P_opis"
#: ../data/resources/connection-details-dialog.ui.h:4
#: ../data/resources/connection-details.ui.h:3
msgid "_Nickname"
msgstr "_Prezývka"
#: ../data/resources/connection-details-dialog.ui.h:5
#: ../data/resources/connection-details.ui.h:4
msgid "_Real Name"
msgstr "Skutočné _meno"
#: ../data/resources/connection-details-dialog.ui.h:6
#: ../data/resources/connection-details.ui.h:5
#: ../data/resources/join-room-dialog.ui.h:4
msgid "optional"
msgstr "volitelné"
......@@ -134,7 +131,7 @@ msgid "Join Chat Room"
msgstr "Vstup do miestnosti s rozhovorom"
#: ../data/resources/join-room-dialog.ui.h:2
#: ../data/resources/message-user-dialog.ui.h:1 ../src/connections.js:333
#: ../data/resources/message-user-dialog.ui.h:1 ../src/connections.js:337
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
......@@ -168,8 +165,8 @@ msgid "Message a User"
msgstr "Poslať správu účastníkovi"
#: ../data/resources/main-window.ui.h:4
msgid "_Leave"
msgstr "_Odísť"
msgid "Join room"
msgstr "Vstúpiť do miestnosti"
#: ../data/resources/menus.ui.h:2
msgid "Preferences"
......@@ -196,138 +193,156 @@ msgstr "_Nedávni"
msgid "_Name"
msgstr "_Meno"
#: ../src/application.js:389
#: ../data/resources/user-list-details.ui.h:1
msgid "Loading details"
msgstr "Načítavajú sa podrobnosti"
#: ../data/resources/user-list-details.ui.h:2 ../src/userList.js:228
msgid "Last Activity:"
msgstr "Posledná aktivita:"
#: ../data/resources/user-list-details.ui.h:3
msgid "Message"
msgstr "Správa"
#: ../src/application.js:349
msgid "Good Bye"
msgstr "Dovidenia"
#: ../src/application.js:446
#: ../src/application.js:411
msgid "translator-credits"
msgstr "Peter Vágner <pvdeejay@gmail.com>"
msgstr ""
"Peter Vágner <pvdeejay@gmail.com>\n"
"Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
#: ../src/appNotifications.js:104
#, javascript-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Prebieha pripájanie k %s"
#: ../src/chatView.js:402
#: ../src/chatView.js:408
msgid "Open Link"
msgstr "Otvoriť odkaz"
#: ../src/chatView.js:409
#: ../src/chatView.js:415
msgid "Copy Link Address"
msgstr "Kopírovať adresu odkazu"
#: ../src/chatView.js:541
#: ../src/chatView.js:574
#, javascript-format
msgid "%s is now known as %s"
msgstr "Účastník %s teraz vystupuje ako %s"
#: ../src/chatView.js:546
#: ../src/chatView.js:579
#, javascript-format
msgid "%s has disconnected"
msgstr "Účastník %s sa odpojil"
#: ../src/chatView.js:554
#: ../src/chatView.js:587
#, javascript-format
msgid "%s has been kicked by %s"
msgstr "Účastník %s bol vykopnutý účastníkom %s"
#: ../src/chatView.js:556
#: ../src/chatView.js:589
#, javascript-format
msgid "%s has been kicked"
msgstr "Účastník %s bol vykopnutý"
#: ../src/chatView.js:562
#: ../src/chatView.js:595
#, javascript-format
msgid "%s has been banned by %s"
msgstr "Účastníkovi %s bol zakázaný prístup od účastníka %s"
#: ../src/chatView.js:564
#: ../src/chatView.js:597
#, javascript-format
msgid "%s has been banned"
msgstr "Účastníkovi %s bol zakázaný prístup"
#: ../src/chatView.js:569
#: ../src/chatView.js:602
#, javascript-format
msgid "%s joined"
msgstr "Účastník %s prišiel"
#: ../src/chatView.js:573
#: ../src/chatView.js:606
#, javascript-format
msgid "%s left"
msgstr "Účastník %s odišiel"
#. Translators: Time in 24h format */
#: ../src/chatView.js:612
#: ../src/chatView.js:645
msgid "%H∶%M"
msgstr "%H:%M"
#. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a
#. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30" */
#: ../src/chatView.js:617
#: ../src/chatView.js:650
msgid "Yesterday, %H∶%M"
msgstr "Včera, %H:%M"
#. Translators: this is the week day name followed by a time
#. string in 24h format. i.e. "Monday, 14:30" */
#: ../src/chatView.js:622
#: ../src/chatView.js:655
msgid "%A, %H∶%M"
msgstr "%A, %H:%M"
#. Translators: this is the month name and day number
#. followed by a time string in 24h format.
#. i.e. "May 25, 14:30" */
#: ../src/chatView.js:628
#: ../src/chatView.js:661
msgid "%B %d, %H∶%M"
msgstr "%d. %B, %H:%M"
#. Translators: this is the month name, day number, year
#. number followed by a time string in 24h format.
#. i.e. "May 25 2012, 14:30" */
#: ../src/chatView.js:634
#: ../src/chatView.js:667
msgid "%B %d %Y, %H∶%M"
msgstr "%d. %B %Y, %H∶%M"
#. Translators: Time in 12h format */
#: ../src/chatView.js:639
#: ../src/chatView.js:672
msgid "%l∶%M %p"
msgstr "%l:%M %p"
#. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a
#. time string in 12h format. i.e. "Yesterday, 2:30 pm" */
#: ../src/chatView.js:644
#: ../src/chatView.js:677
msgid "Yesterday, %l∶%M %p"
msgstr "Včera, %l:%M %p"
#. Translators: this is the week day name followed by a time
#. string in 12h format. i.e. "Monday, 2:30 pm" */
#: ../src/chatView.js:649
#: ../src/chatView.js:682
msgid "%A, %l∶%M %p"
msgstr "%A, %l:%M %p"
#. Translators: this is the month name and day number
#. followed by a time string in 12h format.
#. i.e. "May 25, 2:30 pm" */
#: ../src/chatView.js:655
#: ../src/chatView.js:688
msgid "%B %d, %l∶%M %p"
msgstr "%d. %B, %l:%M %p"
#. Translators: this is the month name, day number, year
#. number followed by a time string in 12h format.
#. i.e. "May 25 2012, 2:30 pm"*/
#: ../src/chatView.js:661
#: ../src/chatView.js:694
msgid "%B %d %Y, %l∶%M %p"
msgstr "%d. %B %Y, %l:%M %p"
#: ../src/connections.js:321
#: ../src/connections.js:325
msgid "Edit Connection"
msgstr "Úprava pripojenia"
#: ../src/connections.js:335
#: ../src/connections.js:326
msgid "New Connection"
msgstr "Nové pripojenie"
#: ../src/connections.js:339
msgid "A_pply"
msgstr "_Použiť"
#: ../src/connections.js:335
#: ../src/connections.js:339
msgid "Cr_eate"
msgstr "Vy_tvoriť"
......@@ -368,7 +383,8 @@ msgstr ""
#: ../src/ircParser.js:30
msgid "/ME <action> - sends <action> to the current channel"
msgstr "/ME <akcia> - Odošle akciu zadanú ako argument <akcia> do aktuálneho kanála"
msgstr ""
"/ME <akcia> - Odošle akciu zadanú ako argument <akcia> do aktuálneho kanála"
#: ../src/ircParser.js:31
msgid "/NAMES - lists users on the current channel"
......@@ -383,14 +399,14 @@ msgstr ""
msgid ""
"/PART [<channel>] [<reason>] - leaves <channel>, by default the current one"
msgstr ""
"/PART [<kanál>] [<dôvod>] - opustí kanál zadaný ako argument <kanál>, bez zadania "
"kanála opustí aktuálny kanál"
"/PART [<kanál>] [<dôvod>] - opustí kanál zadaný ako argument <kanál>, bez "
"zadania kanála opustí aktuálny kanál"
#: ../src/ircParser.js:34
msgid "/QUERY <nick> - opens a private conversation with <nick>"
msgstr ""
"/QUERY <prezývka> - Otvorí okno s konverzáciou s účastníkom zadaným "
"ako argument <prezývka>"
"/QUERY <prezývka> - Otvorí okno s rozhovorom s účastníkom zadaným ako "
"argument <prezývka>"
#: ../src/ircParser.js:35
msgid "/QUIT [<reason>] - disconnects from the current server"
......@@ -439,19 +455,30 @@ msgstr "Pridanie pripojenia"
msgid "_Save"
msgstr "_Uložiť"
# DK: https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=745203
#: ../src/mainWindow.js:304
#, javascript-format
msgid "%d users"
msgstr "%d používateľov"
#: ../src/messageDialog.js:92
msgid "No recent users"
msgstr "Žiadni nedávni účastníci"
#: ../src/userList.js:185
msgid "Loading details"
msgstr "Načítavajú sa podrobnosti"
#: ../src/pasteManager.js:291
#, javascript-format
msgid "Uploading %s"
msgstr "Odovzdáva sa %s"
#: ../src/userList.js:193
msgid "Message"
msgstr "Správa"
#: ../src/roomList.js:22
msgid "Leave chatroom"
msgstr "Opustiť miestnosť s rozhovorom"
#: ../src/roomList.js:23
msgid "End conversation"
msgstr "Ukončiť rozhovor"
#: ../src/userList.js:210
#: ../src/userList.js:184
#, javascript-format
msgid "%d second ago"
msgid_plural "%d seconds ago"
......@@ -459,7 +486,7 @@ msgstr[0] "Pred %d sekundami"
msgstr[1] "Pred %d sekundou"
msgstr[2] "Pred %d sekundami"
#: ../src/userList.js:215
#: ../src/userList.js:189
#, javascript-format
msgid "%d minute ago"
msgid_plural "%d minutes ago"
......@@ -467,7 +494,7 @@ msgstr[0] "Pred %d minútami"
msgstr[1] "Pred %d minútou"
msgstr[2] "Pred %d minútami"
#: ../src/userList.js:220
#: ../src/userList.js:194
#, javascript-format
msgid "%d hour ago"
msgid_plural "%d hours ago"
......@@ -475,7 +502,7 @@ msgstr[0] "Pred %d hodinami"
msgstr[1] "Pred %d hodinou"
msgstr[2] "Pred %d hodinami"
#: ../src/userList.js:225
#: ../src/userList.js:199
#, javascript-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
......@@ -483,7 +510,7 @@ msgstr[0] "Pred %d dňami"
msgstr[1] "Pred %d dňom"
msgstr[2] "Pred %d dňami"
#: ../src/userList.js:230
#: ../src/userList.js:204
#, javascript-format
msgid "%d week ago"
msgid_plural "%d weeks ago"
......@@ -491,7 +518,7 @@ msgstr[0] "Pred %d týždňami"
msgstr[1] "Pred %d týždňom"
msgstr[2] "Pred %d týždňami"
#: ../src/userList.js:234
#: ../src/userList.js:208
#, javascript-format
msgid "%d month ago"
msgid_plural "%d months ago"
......@@ -499,14 +526,13 @@ msgstr[0] "Pred %d mesiacmi"
msgstr[1] "Pred %d mesiacom"
msgstr[2] "Pred %d mesiacmi"
#: ../src/userList.js:258
msgid "Last Activity:"
msgstr "Posledná aktivita:"
#: ../src/userList.js:457
#: ../src/userList.js:514
msgid "All"
msgstr "Všetci"
#~ msgid "_Leave"
#~ msgstr "_Odísť"
#~ msgid "_Close"
#~ msgstr "_Zavrieť"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment