Commit bf32d252 authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent a1b5f2e3
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: planner\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=planner&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2017-04-08 15:29+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-02 12:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-14 18:29+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -121,15 +121,15 @@ msgstr "Kalenderredigering"
#: ../data/glade/calendar-dialog.glade.h:16
msgid "_New..."
msgstr "_Ny..."
msgstr "_Ny"
#: ../data/glade/calendar-dialog.glade.h:17
msgid "Working time..."
msgstr "Arbejdstid..."
msgstr "Arbejdstid"
#: ../data/glade/calendar-dialog.glade.h:18
msgid "Default week..."
msgstr "Standard-uge..."
msgstr "Standard-uge"
#: ../data/glade/calendar-dialog.glade.h:19
msgid "Use working time from derived calendar"
......@@ -281,7 +281,7 @@ msgstr "_Kalender:"
#: ../data/glade/project-properties.glade.h:7
msgid "Select..."
msgstr "Vælg..."
msgstr "Vælg"
#: ../data/glade/project-properties.glade.h:8
msgid "_Phase:"
......@@ -338,11 +338,11 @@ msgid ""
"calendar of the project, select 'None'. "
msgstr ""
"Vælg en kalender som bruges til ressourcen. Hvis du vil bruge projektets "
"standardkalender, vælg \"Ingen\"."
"standardkalender, vælg “Ingen”."
#: ../data/glade/resource-dialog.glade.h:11
msgid "Edit Calendars..."
msgstr "Rediger kalendere ..."
msgstr "Rediger kalendere "
#: ../data/glade/resource-dialog.glade.h:12
msgid "Calendar"
......@@ -673,12 +673,12 @@ msgstr "Standard"
#: ../libplanner/mrp-project.c:715
#, c-format
msgid "Invalid URI: '%s'"
msgstr "Ugyldig URI: \"%s\""
msgstr "Ugyldig URI: “%s”"
#: ../libplanner/mrp-project.c:758
#, c-format
msgid "Couldn't find a suitable file module for loading '%s'"
msgstr "Kunne ikke finde et passende filmodul til indlæsning af \"%s\""
msgstr "Kunne ikke finde et passende filmodul til indlæsning af “%s”"
#: ../libplanner/mrp-project.c:779 ../libplanner/mrp-project.c:1063
#, c-format
......@@ -694,7 +694,7 @@ msgstr "Ugyldig URI."
#: ../libplanner/mrp-project.c:957
#, c-format
msgid "Unable to find file writer identified by '%s'"
msgstr "Ikke muligt at finde filskriver identificeret af \"%s\""
msgstr "Ikke muligt at finde filskriver identificeret af “%s”"
#: ../libplanner/mrp-project.c:1020
#, c-format
......@@ -751,7 +751,7 @@ msgstr "Ugyldig Unicode"
#: ../libplanner/mrp-sql.c:2258
#, c-format
msgid "Connection to database '%s' failed.\n"
msgstr "Forbindelse til databasen \"%s\" mislykkedes.\n"
msgstr "Forbindelse til databasen “%s” mislykkedes.\n"
#: ../libplanner/mrp-sql.c:2263
#, c-format
......@@ -759,7 +759,7 @@ msgid ""
"Connection to database '%s' failed.\n"
"%s"
msgstr ""
"Forbindelse til databasen \"%s\" mislykkedes.\n"
"Forbindelse til databasen “%s” mislykkedes.\n"
"%s"
#: ../libplanner/mrp-sql.c:2272 ../libplanner/mrp-sql.c:3711
......@@ -777,13 +777,13 @@ msgid ""
"The project '%s' has been changed by the user '%s' since you opened it. Do "
"you want to save anyway?"
msgstr ""
"Projektet \"%s\" er blevet ændret af brugeren \"%s\", siden du åbnede det. "
"Vil du gemme alligevel?"
"Projektet “%s” er blevet ændret af brugeren “%s”, siden du åbnede det. Vil "
"du gemme alligevel?"
#: ../libplanner/mrp-sql.c:3704
#, c-format
msgid "Connection to database '%s' failed."
msgstr "Forbindelse til databasen \"%s\" mislykkedes."
msgstr "Forbindelse til databasen “%s” mislykkedes."
#: ../libplanner/mrp-storage-sql.c:206
#, c-format
......@@ -926,7 +926,7 @@ msgstr "På den bestemte dato"
#: ../src/planner-cmd-manager.c:227
#, c-format
msgid "Undo '%s'"
msgstr "Fortryd \"%s\""
msgstr "Fortryd “%s”"
#: ../src/planner-cmd-manager.c:229
msgid "Undo"
......@@ -935,7 +935,7 @@ msgstr "Fortryd"
#: ../src/planner-cmd-manager.c:239
#, c-format
msgid "Redo '%s'"
msgstr "Omgør \"%s\""
msgstr "Omgør “%s”"
#: ../src/planner-cmd-manager.c:241
msgid "Redo"
......@@ -944,12 +944,12 @@ msgstr "Omgør"
#: ../src/planner-day-type-dialog.c:499
#, c-format
msgid "Add day type \"%s\""
msgstr "Tilføj dagtypen \"%s\""
msgstr "Tilføj dagtypen “%s”"
#: ../src/planner-day-type-dialog.c:560
#, c-format
msgid "Remove day type \"%s\""
msgstr "Fjern dagtypen \"%s\""
msgstr "Fjern dagtypen “%s”"
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:42
msgid "Monday"
......@@ -1193,7 +1193,7 @@ msgstr "Intet navn"
#: ../src/planner-gantt-row.c:2411
#, c-format
msgid "Make task '%s' a predecessor of '%s'"
msgstr "Sæt aktivitet \"%s\" som forgænger til \"%s\""
msgstr "Sæt aktivitet “%s” som forgænger til “%s”"
#: ../src/planner-gantt-row.c:3443 ../src/planner-task-dialog.c:455
#: ../src/planner-task-tree.c:259 ../src/planner-task-tree.c:941
......@@ -1210,7 +1210,7 @@ msgstr "Indsæt en ny aktivitet"
#: ../src/planner-gantt-view.c:141 ../src/planner-task-view.c:122
msgid "In_sert Tasks..."
msgstr "Ind_sæt aktiviteter..."
msgstr "Ind_sæt aktiviteter"
#: ../src/planner-gantt-view.c:144 ../src/planner-task-view.c:125
msgid "_Remove Task"
......@@ -1222,7 +1222,7 @@ msgstr "Slet de markerede aktiviteter"
#: ../src/planner-gantt-view.c:147
msgid "_Edit Task Properties..."
msgstr "_Rediger aktivitetsegenskaber..."
msgstr "_Rediger aktivitetsegenskaber"
#: ../src/planner-gantt-view.c:150 ../src/planner-resource-view.c:248
#: ../src/planner-task-view.c:131
......@@ -1438,7 +1438,7 @@ msgstr "Vis resultat i browser"
#: ../src/planner-xml-planner-plugin.c:124
#, c-format
msgid "File \"%s\" exists, do you want to overwrite it?"
msgstr "Filen \"%s\" findes allerede, vil du overskrive den?"
msgstr "Filen “%s” findes allerede, vil du overskrive den?"
#: ../src/planner-main.c:44
msgid "Create the initial window with the given geometry."
......@@ -1469,11 +1469,11 @@ msgstr ""
#: ../src/planner-main.c:99
#, c-format
msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
msgstr "Ugyldig geometristreng \"%s\"\n"
msgstr "Ugyldig geometristreng “%s”\n"
#: ../src/planner-msp-plugin.c:49
msgid "MS Project XML..."
msgstr "MS Project XML..."
msgstr "MS Project XML"
#: ../src/planner-msp-plugin.c:49
msgid "Import an MS Project XML file"
......@@ -1506,8 +1506,9 @@ msgstr "Fjern fase"
#: ../src/planner-plugin-loader.c:40
#, c-format
msgid "Could not open plugin file '%s'\n"
msgstr "Kunne ikke åbne udvidelsesmodulfilen \"%s\"\n"
msgstr "Kunne ikke åbne udvidelsesmodulfilen “%s”\n"
#. i18n: finish-to-start, not sure if it should be translated...
#: ../src/planner-predecessor-model.c:191 ../src/planner-task-dialog.c:2211
msgid "FS"
msgstr "FS"
......@@ -1578,7 +1579,7 @@ msgstr "Egenskabsnavnet skal begynde med et bogstav."
#: ../src/planner-property-dialog.c:393
#, c-format
msgid "Do you really want to remove the property '%s' from the project?"
msgstr "Vil du virkelig fjerne egenskaben \"%s\" fra projektet?"
msgstr "Vil du virkelig fjerne egenskaben “%s” fra projektet?"
#: ../src/planner-project-properties.c:1557
msgid "Could not create properties dialog."
......@@ -1586,7 +1587,7 @@ msgstr "Kunne ikke oprette egenskabsdialog."
#: ../src/planner-project-properties.c:1591
msgid "Date..."
msgstr "Dato..."
msgstr "Dato"
#: ../src/planner-project-properties.c:1935
msgid "Add project property"
......@@ -1683,7 +1684,7 @@ msgstr "Indsæt en ny ressource"
#: ../src/planner-resource-view.c:236
msgid "In_sert Resources..."
msgstr "Ind_sæt ressourcer..."
msgstr "Ind_sæt ressourcer"
#: ../src/planner-resource-view.c:239
msgid "_Remove Resource"
......@@ -1695,7 +1696,7 @@ msgstr "Fjern den markerede ressource"
#: ../src/planner-resource-view.c:242
msgid "_Edit Resource Properties..."
msgstr "_Rediger ressourceegenskaber ..."
msgstr "_Rediger ressourceegenskaber "
#: ../src/planner-resource-view.c:245
msgid "Edit _Groups"
......@@ -1707,7 +1708,7 @@ msgstr "Rediger ressourcegrupper"
#: ../src/planner-resource-view.c:251
msgid "Edit _Custom Properties..."
msgstr "Rediger _tilpassede egenskaber ..."
msgstr "Rediger _tilpassede egenskaber "
#: ../src/planner-resource-view.c:269
msgid "/_Insert resource"
......@@ -1719,7 +1720,7 @@ msgstr "/_Fjern ressource"
#: ../src/planner-resource-view.c:275 ../src/planner-usage-tree.c:102
msgid "/_Edit resource..."
msgstr "/_Rediger ressource ..."
msgstr "/_Rediger ressource "
#: ../src/planner-resource-view.c:463
msgid "_Resources"
......@@ -1756,6 +1757,7 @@ msgstr "U %d"
msgid "Week %d"
msgstr "uge %d"
#. i18n: Week, year.
#: ../src/planner-scale-utils.c:139
#, c-format
msgid "Week %d, %d"
......@@ -1793,7 +1795,7 @@ msgstr "%04d, H%d"
#: ../src/planner-sql-plugin.c:93
msgid "Open from Database..."
msgstr "Åbn fra database ..."
msgstr "Åbn fra database "
#: ../src/planner-sql-plugin.c:94
msgid "Open a project from a database"
......@@ -1854,7 +1856,7 @@ msgstr "Forbindelse til databasen '%s@%s' mislykkedes."
#: ../src/planner-sql-plugin.c:708
#, c-format
msgid "Test to tables in database '%s' failed."
msgstr "Test af tabeller i databasen \"%s\" mislykkedes."
msgstr "Test af tabeller i databasen “%s” mislykkedes."
#: ../src/planner-sql-plugin.c:810
msgid "ID"
......@@ -1956,7 +1958,7 @@ msgstr "Kan ikke tilføje forgænger, da ingen aktivitet er markeret."
#: ../src/planner-task-dialog.c:2457
msgid "Change..."
msgstr "Ændr..."
msgstr "Ændr"
#: ../src/planner-task-dialog.c:2631
msgid "Assigned"
......@@ -1992,11 +1994,11 @@ msgstr "/_Ophæv aktivitetens forbindelser"
#: ../src/planner-task-popup.c:68
msgid "/Assign _resources..."
msgstr "/_Tildel ressourcer ..."
msgstr "/_Tildel ressourcer "
#: ../src/planner-task-popup.c:71 ../src/planner-usage-tree.c:105
msgid "/_Edit task..."
msgstr "/_Rediger aktivitet ..."
msgstr "/_Rediger aktivitet "
#: ../src/planner-task-tree.c:561
msgid "Remove task"
......@@ -2082,7 +2084,7 @@ msgstr "_Rediger aktivitet"
#: ../src/planner-task-view.c:155
msgid "_Edit Custom Properties..."
msgstr "_Rediger tilpassede egenskaber ..."
msgstr "_Rediger tilpassede egenskaber "
#: ../src/planner-task-view.c:301
msgid "Tasks"
......@@ -2150,7 +2152,7 @@ msgstr "Rediger kolonner for ressourceforbrug"
#: ../src/planner-util-win32.c:45
#, c-format
msgid "Unable to open '%s'"
msgstr "Kan ikke åbne \"%s\""
msgstr "Kan ikke åbne “%s”"
#: ../src/planner-util-win32.c:72
msgid "Unable to open help file"
......@@ -2170,7 +2172,7 @@ msgstr "Opret et nyt projekt"
#: ../src/planner-window.c:224
msgid "_Open..."
msgstr "_Åbn..."
msgstr "_Åbn"
#: ../src/planner-window.c:224
msgid "Open a project"
......@@ -2198,7 +2200,7 @@ msgstr "Ek_sportér"
#: ../src/planner-window.c:240
msgid "Save _As..."
msgstr "Gem so_m ..."
msgstr "Gem so_m "
#: ../src/planner-window.c:240
msgid "Save the current project with a different name"
......@@ -2206,7 +2208,7 @@ msgstr "Gem det aktuelle projekt med et andet navn"
#: ../src/planner-window.c:243
msgid "Page Set_up..."
msgstr "Side_opsætning ..."
msgstr "Side_opsætning "
#: ../src/planner-window.c:243
msgid "Setup the page settings for your current printer"
......@@ -2214,7 +2216,7 @@ msgstr "Angiv sideopsætning for din aktuelle printer"
#: ../src/planner-window.c:246
msgid "_Print..."
msgstr "_Udskriv ..."
msgstr "_Udskriv "
#: ../src/planner-window.c:246
msgid "Print the current project"
......@@ -2319,7 +2321,7 @@ msgstr "Om dette program"
#: ../src/planner-window.c:692
#, c-format
msgid "Switch to the view \"%s\""
msgstr "Skift til visningen \"%s\""
msgstr "Skift til visningen “%s”"
#: ../src/planner-window.c:862
msgid "Open a File"
......@@ -2378,7 +2380,7 @@ msgstr[1] "Hvis du ikke gemmer, mistes de seneste %d timers ændringer."
#: ../src/planner-window.c:1363
#, c-format
msgid "Save changes to document '%s' before closing?"
msgstr "Gem ændringerne i dokumentet \"%s\" inden det lukkes?"
msgstr "Gem ændringerne i dokumentet “%s” inden det lukkes?"
#: ../src/planner-window.c:1388
msgid "C_lose without saving"
......@@ -2409,15 +2411,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Du har åbnet en fil som blev gemt med en ældre udgave af Planner.\n"
"\n"
"Når gamle filder læses ind, sættes restriktionen \"Skal starte\", eftersom "
"den gamle versionen ikke fuldt ud understøtter automatisk skemalægning. For "
"at udnytte denne nye funktion, anbefaler vi at du forbinder de aktiviteter, "
"som afhænger af andre.\n"
"Når gamle filder læses ind, sættes restriktionen “Skal starte”, eftersom den "
"gamle versionen ikke fuldt ud understøtter automatisk skemalægning. For at "
"udnytte denne nye funktion, anbefaler vi at du forbinder de aktiviteter, som "
"afhænger af andre.\n"
"\n"
"Du kan gøre det ved at klikke på forgængeren og træk til efterfølgeren.\n"
"\n"
"Når dette er, kan du fjerne alle restriktioner ved at vælge \"Fjern alle "
"restriktioner\" i \"Redigér\"-menuen."
"Når dette er, kan du fjerne alle restriktioner ved at vælge Fjern alle "
"restriktioner” i “Redigér”-menuen."
#. Hack.
#: ../src/planner-window.c:1797
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment