Commit 9d67ce04 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 64c0120c
......@@ -7,14 +7,14 @@
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2002-2003.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003.
# Tomasz Kłoczko <kloczek@rudy.mif.pg.gda.pl>, 2004.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2014.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2010-2014.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2010-2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: planner\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-30 18:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-30 18:27+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-31 01:22+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-31 01:24+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -116,15 +116,15 @@ msgstr "Edytor kalendarza"
#: ../data/glade/calendar-dialog.glade.h:16
msgid "_New..."
msgstr "_Nowy..."
msgstr "_Nowy"
#: ../data/glade/calendar-dialog.glade.h:17
msgid "Working time..."
msgstr "Czas pracy..."
msgstr "Czas pracy"
#: ../data/glade/calendar-dialog.glade.h:18
msgid "Default week..."
msgstr "Domyślny tydzień..."
msgstr "Domyślny tydzień"
#: ../data/glade/calendar-dialog.glade.h:19
msgid "Use working time from derived calendar"
......@@ -277,7 +277,7 @@ msgstr "_Kalendarz:"
#: ../data/glade/project-properties.glade.h:7
msgid "Select..."
msgstr "Wybierz..."
msgstr "Wybierz"
#: ../data/glade/project-properties.glade.h:8
msgid "_Phase:"
......@@ -327,7 +327,7 @@ msgstr "_Krótka nazwa:"
#: ../data/glade/resource-dialog.glade.h:8
#: ../data/glade/resource-input-dialog.glade.h:8
msgid "Optional - overrides resource name in Gantt view."
msgstr "Opcjonalne - zastępuje nazwę zasobu w widoku Gantta."
msgstr "Opcjonalne zastępuje nazwę zasobu w widoku Gantta."
#: ../data/glade/resource-dialog.glade.h:10
msgid ""
......@@ -335,11 +335,11 @@ msgid ""
"calendar of the project, select 'None'. "
msgstr ""
"Proszę wybrać kalendarz dla tego zasobu. Aby skorzystać z domyślnego "
"kalendarza projektu, należy wybrać opcję \"Brak\". "
"kalendarza projektu, należy wybrać opcję „Brak”. "
#: ../data/glade/resource-dialog.glade.h:11
msgid "Edit Calendars..."
msgstr "Modyfikuj kalendarze..."
msgstr "Modyfikuj kalendarze"
#: ../data/glade/resource-dialog.glade.h:12
msgid "Calendar"
......@@ -430,7 +430,7 @@ msgstr "Anuluj"
#: ../data/glade/task-date-widget.glade.h:9
#: ../src/planner-cell-renderer-date.c:174
msgid "Select"
msgstr "Wybór"
msgstr "Wybierz"
#: ../data/glade/task-dialog.glade.h:2
#: ../data/glade/task-input-dialog.glade.h:4
......@@ -669,12 +669,12 @@ msgstr "Domyślny"
#: ../libplanner/mrp-project.c:715
#, c-format
msgid "Invalid URI: '%s'"
msgstr "Nieprawidłowy adres URI: \"%s\""
msgstr "Nieprawidłowy adres URI: „%s”"
#: ../libplanner/mrp-project.c:758
#, c-format
msgid "Couldn't find a suitable file module for loading '%s'"
msgstr "Nie można odnaleźć odpowiedniego pliku modułu do wczytania \"%s\""
msgstr "Nie można odnaleźć odpowiedniego pliku modułu do wczytania „%s”"
#: ../libplanner/mrp-project.c:779 ../libplanner/mrp-project.c:1063
#, c-format
......@@ -691,7 +691,7 @@ msgstr "Nieprawidłowy adres URI."
#, c-format
msgid "Unable to find file writer identified by '%s'"
msgstr ""
"Nie można odnaleźć programu zapisującego pliki identyfikowane jako \"%s\""
"Nie można odnaleźć programu zapisującego pliki identyfikowane jako „%s”"
#: ../libplanner/mrp-project.c:1020
#, c-format
......@@ -748,7 +748,7 @@ msgstr "Nieprawidłowy unikod"
#: ../libplanner/mrp-sql.c:2258
#, c-format
msgid "Connection to database '%s' failed.\n"
msgstr "Połączenie z bazą danych \"%s\" się nie powiodło.\n"
msgstr "Połączenie z bazą danych „%s” się nie powiodło.\n"
#: ../libplanner/mrp-sql.c:2263
#, c-format
......@@ -756,7 +756,7 @@ msgid ""
"Connection to database '%s' failed.\n"
"%s"
msgstr ""
"Połączenie z bazą danych \"%s\" się nie powiodło.\n"
"Połączenie z bazą danych „%s” się nie powiodło.\n"
"%s"
#: ../libplanner/mrp-sql.c:2272 ../libplanner/mrp-sql.c:3711
......@@ -774,20 +774,20 @@ msgid ""
"The project '%s' has been changed by the user '%s' since you opened it. Do "
"you want to save anyway?"
msgstr ""
"Projekt \"%s\" został zmieniony przez użytkownika \"%s\" od czasu, gdy "
"został otwarty. Zapisać go mimo to?"
"Projekt „%s” został zmieniony przez użytkownika „%s” od czasu, gdy został "
"otwarty. Zapisać go mimo to?"
#: ../libplanner/mrp-sql.c:3704
#, c-format
msgid "Connection to database '%s' failed."
msgstr "Połączenie z bazą danych \"%s\" się nie powiodło."
msgstr "Połączenie z bazą danych „%s” się nie powiodło."
#: ../libplanner/mrp-storage-sql.c:206
#, c-format
msgid "Invalid SQL URI (must start with 'sql://' and contain '#')."
msgstr ""
"Nieprawidłowy adres URI SQL (musi rozpoczynać się od \"sql://\" i zawierać "
"znak \"#\")."
"Nieprawidłowy adres URI SQL (musi rozpoczynać się od „sql://” i zawierać "
"znak „#”)."
#: ../libplanner/mrp-storage-sql.c:275
#, c-format
......@@ -824,7 +824,7 @@ msgid ""
"constraint."
msgstr ""
"Relacja zakończenie po rozpoczęciu nie może być łączona z ograniczeniem "
"\"Rozpoczęcie nie wcześniej niż\"."
"„Rozpoczęcie nie wcześniej niż”."
#: ../libplanner/mrp-task.c:1100
msgid ""
......@@ -832,7 +832,7 @@ msgid ""
"constraint."
msgstr ""
"Relacja od zakończenie po zakończeniu nie może być łączona z ograniczeniem "
"\"Rozpoczęcie nie wcześniej niż\"."
"„Rozpoczęcie nie wcześniej niż”."
#: ../libplanner/mrp-task.c:1124
#, c-format
......@@ -928,7 +928,7 @@ msgstr "Konkretnego dnia"
#: ../src/planner-cmd-manager.c:227
#, c-format
msgid "Undo '%s'"
msgstr "Cofnij \"%s\""
msgstr "Cofnij „%s”"
#: ../src/planner-cmd-manager.c:229
msgid "Undo"
......@@ -937,7 +937,7 @@ msgstr "Cofnij"
#: ../src/planner-cmd-manager.c:239
#, c-format
msgid "Redo '%s'"
msgstr "Ponów \"%s\""
msgstr "Ponów „%s”"
#: ../src/planner-cmd-manager.c:241
msgid "Redo"
......@@ -946,12 +946,12 @@ msgstr "Ponów"
#: ../src/planner-day-type-dialog.c:499
#, c-format
msgid "Add day type \"%s\""
msgstr "Dodaj rodzaj dnia \"%s\""
msgstr "Dodaj rodzaj dnia „%s”"
#: ../src/planner-day-type-dialog.c:560
#, c-format
msgid "Remove day type \"%s\""
msgstr "Usuń rodzaj dnia \"%s\""
msgstr "Usuń rodzaj dnia „%s”"
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:42
msgid "Monday"
......@@ -1045,27 +1045,27 @@ msgstr "Identyfikator używany przez serwer danych Evolution dla zasobów"
#: ../src/planner-format.c:153
#, c-format
msgid "%dd %dh"
msgstr "%dd %dg"
msgstr "%d d %d g"
#: ../src/planner-format.c:156
#, c-format
msgid "%dd"
msgstr "%dd"
msgstr "%d d"
#: ../src/planner-format.c:161
#, c-format
msgid "%dh %dmin"
msgstr "%dg %dmin"
msgstr "%d g %d min"
#: ../src/planner-format.c:164
#, c-format
msgid "%dh"
msgstr "%dg"
msgstr "%d g"
#: ../src/planner-format.c:168
#, c-format
msgid "%dmin"
msgstr "%dmin"
msgstr "%d min"
#. i18n: this string is the date nr and month name, displayed
#. * e.g. in the date cells in the task tree. See
......@@ -1193,7 +1193,7 @@ msgstr "Bez nazwy"
#: ../src/planner-gantt-row.c:2411
#, c-format
msgid "Make task '%s' a predecessor of '%s'"
msgstr "Uczyń zadanie \"%s\" poprzednikiem \"%s\""
msgstr "Uczyń zadanie „%s” poprzednikiem „%s”"
#: ../src/planner-gantt-row.c:3443 ../src/planner-task-dialog.c:455
#: ../src/planner-task-tree.c:259 ../src/planner-task-tree.c:941
......@@ -1210,7 +1210,7 @@ msgstr "Wstawia nowe zadanie"
#: ../src/planner-gantt-view.c:141 ../src/planner-task-view.c:122
msgid "In_sert Tasks..."
msgstr "W_staw zadania..."
msgstr "W_staw zadania"
#: ../src/planner-gantt-view.c:144 ../src/planner-task-view.c:125
msgid "_Remove Task"
......@@ -1222,7 +1222,7 @@ msgstr "Usuwa zaznaczone zadania"
#: ../src/planner-gantt-view.c:147
msgid "_Edit Task Properties..."
msgstr "_Modyfikuj właściwości zadania..."
msgstr "_Modyfikuj właściwości zadania"
#: ../src/planner-gantt-view.c:150 ../src/planner-resource-view.c:248
#: ../src/planner-task-view.c:131
......@@ -1438,7 +1438,7 @@ msgstr "Wyświetl wynik w przeglądarce"
#: ../src/planner-xml-planner-plugin.c:124
#, c-format
msgid "File \"%s\" exists, do you want to overwrite it?"
msgstr "Plik \"%s\" istnieje, zastąpić go?"
msgstr "Plik „%s” istnieje, zastąpić go?"
#: ../src/planner-main.c:44
msgid "Create the initial window with the given geometry."
......@@ -1454,7 +1454,7 @@ msgstr "PLIKI|URI"
#: ../src/planner-main.c:68
msgid "- Planner project management"
msgstr "- zarządzanie projektami Planner"
msgstr " zarządzanie projektami Planner"
#: ../src/planner-main.c:72
#, c-format
......@@ -1463,17 +1463,17 @@ msgid ""
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"%s\n"
"Polecenia \"%s --help\" wyświetla pełną listę dostępnych opcji wiersza "
"Polecenie „%s --help” wyświetla pełną listę dostępnych opcji wiersza "
"poleceń.\n"
#: ../src/planner-main.c:99
#, c-format
msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
msgstr "Nieprawidłowy ciąg wymiarów \"%s\"\n"
msgstr "Nieprawidłowy ciąg wymiarów „%s”\n"
#: ../src/planner-msp-plugin.c:49
msgid "MS Project XML..."
msgstr "Plik XML programu Microsoft Project..."
msgstr "Plik XML programu Microsoft Project"
#: ../src/planner-msp-plugin.c:49
msgid "Import an MS Project XML file"
......@@ -1506,7 +1506,7 @@ msgstr "Usuń fazę"
#: ../src/planner-plugin-loader.c:40
#, c-format
msgid "Could not open plugin file '%s'\n"
msgstr "Nie można otworzyć pliku wtyczki \"%s\"\n"
msgstr "Nie można otworzyć pliku wtyczki „%s”\n"
#: ../src/planner-predecessor-model.c:191 ../src/planner-task-dialog.c:2211
msgid "FS"
......@@ -1578,7 +1578,7 @@ msgstr "Nazwa dowolnej właściwości musi rozpoczynać się literą."
#: ../src/planner-property-dialog.c:393
#, c-format
msgid "Do you really want to remove the property '%s' from the project?"
msgstr "Na pewno usunąć właściwość \"%s\" z projektu?"
msgstr "Na pewno usunąć właściwość „%s” z projektu?"
#: ../src/planner-project-properties.c:1557
msgid "Could not create properties dialog."
......@@ -1586,7 +1586,7 @@ msgstr "Nie można utworzyć okna właściwości."
#: ../src/planner-project-properties.c:1591
msgid "Date..."
msgstr "Data..."
msgstr "Data"
#: ../src/planner-project-properties.c:1935
msgid "Add project property"
......@@ -1683,7 +1683,7 @@ msgstr "Wstawia nowy zasób"
#: ../src/planner-resource-view.c:236
msgid "In_sert Resources..."
msgstr "Ws_taw zasoby..."
msgstr "Ws_taw zasoby"
#: ../src/planner-resource-view.c:239
msgid "_Remove Resource"
......@@ -1695,7 +1695,7 @@ msgstr "Usuwa zaznaczony zasób"
#: ../src/planner-resource-view.c:242
msgid "_Edit Resource Properties..."
msgstr "_Modyfikuj właściwości zasobu..."
msgstr "_Modyfikuj właściwości zasobu"
#: ../src/planner-resource-view.c:245
msgid "Edit _Groups"
......@@ -1707,7 +1707,7 @@ msgstr "Modyfikuje grupy zasobu"
#: ../src/planner-resource-view.c:251
msgid "Edit _Custom Properties..."
msgstr "Modyfikuj _dowolne właściwości..."
msgstr "Modyfikuj _dowolne właściwości"
#: ../src/planner-resource-view.c:269
msgid "/_Insert resource"
......@@ -1719,7 +1719,7 @@ msgstr "/_Usuń zasób"
#: ../src/planner-resource-view.c:275 ../src/planner-usage-tree.c:102
msgid "/_Edit resource..."
msgstr "/_Modyfikuj zasób..."
msgstr "/_Modyfikuj zasób"
#: ../src/planner-resource-view.c:463
msgid "_Resources"
......@@ -1793,7 +1793,7 @@ msgstr "%04d, P%d"
#: ../src/planner-sql-plugin.c:93
msgid "Open from Database..."
msgstr "Otwórz z bazy danych..."
msgstr "Otwórz z bazy danych"
#: ../src/planner-sql-plugin.c:94
msgid "Open a project from a database"
......@@ -1848,12 +1848,12 @@ msgstr "Baza danych %s nie została ustawiona dla programu Planner. Zrobić to?"
#: ../src/planner-sql-plugin.c:689
#, c-format
msgid "Connection to database '%s@%s' failed."
msgstr "Połączenie z bazą danych \"%s@%s\" się nie powiodło."
msgstr "Połączenie z bazą danych „%s@%s” się nie powiodło."
#: ../src/planner-sql-plugin.c:708
#, c-format
msgid "Test to tables in database '%s' failed."
msgstr "Testowanie tablic w bazie danych \"%s\" się nie powiodło."
msgstr "Testowanie tablic w bazie danych „%s” się nie powiodło."
#: ../src/planner-sql-plugin.c:810
msgid "ID"
......@@ -1955,7 +1955,7 @@ msgstr "Nie można dodać nowego poprzednika. Nie wybrano zadania!"
#: ../src/planner-task-dialog.c:2457
msgid "Change..."
msgstr "Zmień..."
msgstr "Zmień"
#: ../src/planner-task-dialog.c:2631
msgid "Assigned"
......@@ -1991,11 +1991,11 @@ msgstr "/R_ozłącz zadanie"
#: ../src/planner-task-popup.c:68
msgid "/Assign _resources..."
msgstr "/P_rzydziel zasoby..."
msgstr "/P_rzydziel zasoby"
#: ../src/planner-task-popup.c:71 ../src/planner-usage-tree.c:105
msgid "/_Edit task..."
msgstr "/_Modyfikuj zadanie..."
msgstr "/_Modyfikuj zadanie"
#: ../src/planner-task-tree.c:561
msgid "Remove task"
......@@ -2081,7 +2081,7 @@ msgstr "_Modyfikuj zadanie"
#: ../src/planner-task-view.c:155
msgid "_Edit Custom Properties..."
msgstr "_Modyfikuj dowolne właściwości..."
msgstr "_Modyfikuj dowolne właściwości"
#: ../src/planner-task-view.c:301
msgid "Tasks"
......@@ -2149,7 +2149,7 @@ msgstr "Modyfikacja kolumn użycia zasobów"
#: ../src/planner-util-win32.c:45
#, c-format
msgid "Unable to open '%s'"
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\""
msgstr "Nie można otworzyć „%s”"
#: ../src/planner-util-win32.c:72
msgid "Unable to open help file"
......@@ -2169,7 +2169,7 @@ msgstr "Tworzy nowy projekt"
#: ../src/planner-window.c:224
msgid "_Open..."
msgstr "_Otwórz..."
msgstr "_Otwórz"
#: ../src/planner-window.c:224
msgid "Open a project"
......@@ -2197,7 +2197,7 @@ msgstr "Wy_eksportuj"
#: ../src/planner-window.c:240
msgid "Save _As..."
msgstr "Z_apisz jako..."
msgstr "Z_apisz jako"
#: ../src/planner-window.c:240
msgid "Save the current project with a different name"
......@@ -2205,7 +2205,7 @@ msgstr "Zapisuje bieżący projekt pod inną nazwą"
#: ../src/planner-window.c:243
msgid "Page Set_up..."
msgstr "_Ustawienia strony..."
msgstr "_Ustawienia strony"
#: ../src/planner-window.c:243
msgid "Setup the page settings for your current printer"
......@@ -2213,7 +2213,7 @@ msgstr "Ustawienia strony dla bieżącej drukarki"
#: ../src/planner-window.c:246
msgid "_Print..."
msgstr "Wy_drukuj..."
msgstr "Wy_drukuj"
#: ../src/planner-window.c:246
msgid "Print the current project"
......@@ -2318,7 +2318,7 @@ msgstr "Informacje o programie"
#: ../src/planner-window.c:692
#, c-format
msgid "Switch to the view \"%s\""
msgstr "Przełącz na widok \"%s\""
msgstr "Przełącz na widok „%s”"
#: ../src/planner-window.c:862
msgid "Open a File"
......@@ -2338,8 +2338,8 @@ msgstr ""
"Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2002-2003\n"
"Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2003\n"
"Tomasz Kłoczko <kloczek@rudy.mif.pg.gda.pl>, 2004\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2014\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2010-2014"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2015\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2010-2015"
#: ../src/planner-window.c:1185
msgid "The Planner Homepage"
......@@ -2390,7 +2390,7 @@ msgstr[2] ""
#: ../src/planner-window.c:1363
#, c-format
msgid "Save changes to document '%s' before closing?"
msgstr "Zapisać zmiany w dokumencie \"%s\" przed zamknięciem?"
msgstr "Zapisać zmiany w dokumencie „%s” przed zamknięciem?"
#: ../src/planner-window.c:1388
msgid "C_lose without saving"
......@@ -2423,7 +2423,7 @@ msgstr ""
"Planner.\n"
"\n"
"Podczas wczytywania starych plików, wszystkie zadania muszą korzystać z "
"ograniczenia \"Musi rozpoczynać się o\", ponieważ stara wersja nie w pełni "
"ograniczenia „Musi rozpoczynać się o”, ponieważ stara wersja nie w pełni "
"obsługiwała automatyczną zmianę terminów. Aby skorzystać z tej nowej "
"funkcji, należy dodać relacje następstw pomiędzy zadaniami, które będą "
"zależne od siebie nawzajem.\n"
......@@ -2432,7 +2432,7 @@ msgstr ""
"i przeniesienie go na zadanie, które będzie następnym w kolejności.\n"
"\n"
"Po wykonaniu tego działania, można usunąć wszystkie ograniczenia klikając "
"pozycję menu \"Usuń wszystkie ograniczenia\" w menu \"Edycja\"."
"pozycję menu „Usuń wszystkie ograniczenia” w menu „Edycja”."
#. Hack.
#: ../src/planner-window.c:1797
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment