Commit 2127aa44 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation. Same

2005-08-03  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
	* no.po: Same
parent f7267618
2005-08-03 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
* no.po: Same
2005-08-01 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated.
......
# Norwegian (bokmål) translation of planner.
# Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2001-2004.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 2001-2005.
# Sigurd Gartmann <sigurd-translate@brogar.org>, 2005.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: planner 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-03-07 15:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-03 18:52+0100\n"
"Last-Translator: Sigurd Gartmann <sigurd-translate@brogar.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-03 11:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-03 11:43+0200\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian/Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -45,8 +45,8 @@ msgstr ""
"\n"
"Valgt dagtype har følgende arbeidstider:"
#: ../data/glade/calendar-dialog.glade.h:3 ../data/glade/html-output.glade.h:1
#: ../data/glade/task-dialog.glade.h:2
#: ../data/glade/calendar-dialog.glade.h:3
#: ../data/glade/column-dialog.glade.h:1 ../data/glade/task-dialog.glade.h:2
msgid " "
msgstr " "
......@@ -182,6 +182,22 @@ msgstr "_Navn på den nye kalenederen:"
msgid "_New..."
msgstr "_Ny..."
#: ../data/glade/column-dialog.glade.h:2
msgid "Hidden columns:"
msgstr "Skjulte kolonner:"
#: ../data/glade/column-dialog.glade.h:3
msgid "Visible columns:"
msgstr "Synlige kolonner:"
#: ../data/glade/column-dialog.glade.h:4
msgid "_Hide"
msgstr "S_kjul"
#: ../data/glade/column-dialog.glade.h:5
msgid "_Show"
msgstr "Vi_s"
#: ../data/glade/eds.glade.h:2
msgid "Loading resource data"
msgstr "Henter ressursdata"
......@@ -210,30 +226,6 @@ msgstr "dialog1"
msgid "Group Editor"
msgstr "Grupperedigering"
#: ../data/glade/html-output.glade.h:2
msgid "<b>Save to file</b>"
msgstr "<b>Lagre til fil</b>"
#: ../data/glade/html-output.glade.h:3
msgid "Export to HTML"
msgstr "Eksporter til HTML"
#: ../data/glade/html-output.glade.h:4
msgid "Local file:"
msgstr "Lokal fil:"
#: ../data/glade/html-output.glade.h:5
msgid "Save to HTML File"
msgstr "Lagre til HMTL-fil"
#: ../data/glade/html-output.glade.h:6
msgid "View the result in browser"
msgstr "Vis resultatet i nettleser"
#: ../data/glade/html-output.glade.h:7
msgid "Web location:"
msgstr "Nettsted:"
#: ../data/glade/new-property.glade.h:2
msgid "Add Property"
msgstr "Legg til egenskap"
......@@ -401,7 +393,7 @@ msgstr ""
#: ../data/glade/task-date-widget.glade.h:4
#: ../src/planner-cell-renderer-date.c:182
#: ../src/planner-project-properties.c:746
#: ../src/planner-project-properties.c:747
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
......@@ -421,7 +413,7 @@ msgstr "Velg"
#: ../data/glade/task-date-widget.glade.h:8
#: ../src/planner-cell-renderer-date.c:176
#: ../src/planner-project-properties.c:739
#: ../src/planner-project-properties.c:740
msgid "Today"
msgstr "I dag"
......@@ -446,7 +438,7 @@ msgstr "_Fullført:"
msgid "Predecessors"
msgstr "Forgjengere"
#: ../data/glade/task-dialog.glade.h:9 ../src/planner-resource-view.c:419
#: ../data/glade/task-dialog.glade.h:9 ../src/planner-resource-view.c:417
msgid "Resources"
msgstr "Ressurser"
......@@ -577,7 +569,7 @@ msgstr "Bruk basis"
msgid "Use day from base calendar"
msgstr "Bruk dag fra grunnkalender"
#: ../libplanner/mrp-file-module.c:115
#: ../libplanner/mrp-file-module.c:121
msgid "This format does not support reading"
msgstr "Dette formatet støtter ikke lesing"
......@@ -589,7 +581,7 @@ msgstr "Kunne ikke opprette XML-tre"
msgid "Could not write XML file"
msgstr "Kunne ikke skrive XML-fil"
#: ../libplanner/mrp-project.c:437 ../src/planner-group-dialog.c:843
#: ../libplanner/mrp-project.c:437 ../src/planner-group-dialog.c:846
msgid "Default"
msgstr "Forvalg"
......@@ -598,25 +590,25 @@ msgstr "Forvalg"
msgid "Invalid URI: '%s'"
msgstr "Ugyldig URI: «%s»"
#: ../libplanner/mrp-project.c:755
#: ../libplanner/mrp-project.c:759
#, c-format
msgid "Couldn't find a suitable file module for loading '%s'"
msgstr "Kunne ikke finne en passende filmodul for lasting av «%s»"
#: ../libplanner/mrp-project.c:776 ../libplanner/mrp-project.c:1060
#: ../libplanner/mrp-project.c:780 ../libplanner/mrp-project.c:1064
msgid "No support for SQL storage built into this version of Planner."
msgstr "Ingen støtte for SQL-lagring i denne versjonen av Planner."
#: ../libplanner/mrp-project.c:813
#: ../libplanner/mrp-project.c:817
msgid "Invalid URI."
msgstr "Ugyldig URI."
#: ../libplanner/mrp-project.c:954
#: ../libplanner/mrp-project.c:958
#, c-format
msgid "Unable to find file writer identified by '%s'"
msgstr "Kunne ikke finne filskriver identifisert av «%s»."
#: ../libplanner/mrp-project.c:1017
#: ../libplanner/mrp-project.c:1021
msgid "Couldn't find a suitable file module for loading project"
msgstr "Kunne ikke finne en passende filmodul for lasting av prosjekt"
......@@ -640,16 +632,17 @@ msgstr "Flyttall"
msgid "Date"
msgstr "Dato"
#: ../libplanner/mrp-property.c:375 ../src/planner-task-view.c:283
#: ../libplanner/mrp-property.c:375 ../src/planner-gantt-view.c:512
#: ../src/planner-task-view.c:328
msgid "Duration"
msgstr "Varighet"
#: ../libplanner/mrp-property.c:377 ../src/planner-resource-view.c:1275
#: ../src/planner-task-view.c:285
#: ../libplanner/mrp-property.c:377 ../src/planner-gantt-view.c:514
#: ../src/planner-resource-view.c:1314 ../src/planner-task-view.c:330
msgid "Cost"
msgstr "Kostnad"
#: ../libplanner/mrp-property.c:380 ../src/planner-project-properties.c:881
#: ../libplanner/mrp-property.c:380 ../src/planner-project-properties.c:882
msgid "None"
msgstr "Ingen"
......@@ -658,7 +651,7 @@ msgid "Can't connect to database server"
msgstr "Kan ikke koble til databasetjener"
#. Give up.
#: ../libplanner/mrp-sql.c:297 ../src/planner-sql-plugin.c:198
#: ../libplanner/mrp-sql.c:297 ../src/planner-sql-plugin.c:196
msgid "Invalid Unicode"
msgstr "Ugyldig Unicode"
......@@ -722,14 +715,10 @@ msgstr "Kan ikke legge til et opphav fordi det ville resultere i en løkke."
msgid "Cannot move the task, because it would result in a loop."
msgstr "Kan ikke flytte oppgaven fordi det ville resultere i en løkke."
#: ../libplanner/mrp-xsl.c:108
#: ../libplanner/mrp-xsl.c:89 ../libplanner/mrp-xsl.c:137
msgid "Export to HTML failed"
msgstr "Eksport til HTML feilet"
#: ../libplanner/mrp-xsl.c:173
msgid "Export to Planner pre-0.12 format failed"
msgstr "Eksport til Planner pre-0.12-formatet feilet"
#: ../src/planner-application.c:55 ../src/planner-application.c:111
msgid "Insert"
msgstr "Sett inn"
......@@ -766,15 +755,15 @@ msgstr "Flytt ned"
msgid "Edit"
msgstr "Rediger"
#: ../src/planner-calendar-dialog.c:183
#: ../src/planner-calendar-dialog.c:184
msgid "Change day type"
msgstr "Endre dagtype"
#: ../src/planner-calendar-dialog.c:305
#: ../src/planner-calendar-dialog.c:306
msgid "Remove calendar"
msgstr "Fjern kalender"
#: ../src/planner-calendar-dialog.c:397
#: ../src/planner-calendar-dialog.c:398
msgid "Add new calendar"
msgstr "Legg til ny kalender"
......@@ -790,120 +779,120 @@ msgstr "Ikke tidligere enn"
msgid "On fixed date"
msgstr "På dato"
#: ../src/planner-cmd-manager.c:225
#: ../src/planner-cmd-manager.c:227
#, c-format
msgid "Undo '%s'"
msgstr "Angre «%s»"
#: ../src/planner-cmd-manager.c:227
#: ../src/planner-cmd-manager.c:229
msgid "Undo"
msgstr "Angre"
#: ../src/planner-cmd-manager.c:237
#: ../src/planner-cmd-manager.c:239
#, c-format
msgid "Redo '%s'"
msgstr "Gjenopprett «%s»"
#: ../src/planner-cmd-manager.c:239
#: ../src/planner-cmd-manager.c:241
msgid "Redo"
msgstr "Gjenopprett"
#: ../src/planner-day-type-dialog.c:491
#: ../src/planner-day-type-dialog.c:499
#, c-format
msgid "Add day type \"%s\""
msgstr "Legg til dagtype «%s»"
#: ../src/planner-day-type-dialog.c:552
#: ../src/planner-day-type-dialog.c:560
#, c-format
msgid "Remove day type \"%s\""
msgstr "Fjern dagtype «%s»"
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:41
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:42
msgid "Monday"
msgstr "Mandag"
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:42
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:43
msgid "Tuesday"
msgstr "Tirsdag"
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:43
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:44
msgid "Wednesday"
msgstr "Onsdag"
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:44
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:45
msgid "Thursday"
msgstr "Torsdag"
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:45
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:46
msgid "Friday"
msgstr "Fredag"
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:46
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:47
msgid "Saturday"
msgstr "Lørdag"
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:47
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:48
msgid "Sunday"
msgstr "Søndag"
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:282
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:288
msgid "No working time"
msgstr "Ingen arbeidstid"
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:293
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:297
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:299
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:303
msgid "%H:%M"
msgstr "%H.%M"
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:547
#: ../src/planner-default-week-dialog.c:553
msgid "Edit default week"
msgstr "Rediger forvalgt uke"
#: ../src/planner-eds-plugin.c:166
#: ../src/planner-eds-plugin.c:167
msgid "EDS"
msgstr "EDS"
#: ../src/planner-eds-plugin.c:167
#: ../src/planner-eds-plugin.c:168
msgid "Import resources from Evolution Data Server"
msgstr "Importer ressurser fra Evolution Data Server"
#: ../src/planner-eds-plugin.c:393 ../src/planner-gantt-print.c:190
#: ../src/planner-group-dialog.c:819 ../src/planner-property-dialog.c:481
#: ../src/planner-resource-view.c:1156 ../src/planner-task-dialog.c:2533
#: ../src/planner-task-dialog.c:2607 ../src/planner-task-view.c:279
#: ../src/planner-ttable-print.c:108
#: ../src/planner-eds-plugin.c:396 ../src/planner-gantt-print.c:190
#: ../src/planner-gantt-view.c:508 ../src/planner-group-dialog.c:822
#: ../src/planner-property-dialog.c:485 ../src/planner-resource-view.c:1171
#: ../src/planner-task-dialog.c:2536 ../src/planner-task-dialog.c:2610
#: ../src/planner-task-view.c:324
msgid "Name"
msgstr "Navn"
#: ../src/planner-eds-plugin.c:413 ../src/planner-resource-view.c:1253
#: ../src/planner-eds-plugin.c:416 ../src/planner-resource-view.c:1287
msgid "Email"
msgstr "E-post"
#: ../src/planner-eds-plugin.c:434
#: ../src/planner-eds-plugin.c:437
msgid "Import"
msgstr "Import"
#: ../src/planner-eds-plugin.c:444
#: ../src/planner-eds-plugin.c:447
msgid "Photo"
msgstr "Foto"
#: ../src/planner-eds-plugin.c:670
#: ../src/planner-eds-plugin.c:676
msgid "Imported from Evolution Data Server"
msgstr "Importert fra Evolution Data Server"
#: ../src/planner-eds-plugin.c:671
#: ../src/planner-eds-plugin.c:677
msgid "Updated from Evolution Data Server"
msgstr "Oppdatert fra Evolution Data Server"
#: ../src/planner-eds-plugin.c:856
#: ../src/planner-eds-plugin.c:862
msgid "Query cancelled."
msgstr "Spørring avbrutt."
#: ../src/planner-eds-plugin.c:917
#: ../src/planner-eds-plugin.c:923
msgid "Evolution Data Server UID"
msgstr "Evolution Data Server-UID"
#: ../src/planner-eds-plugin.c:918
#: ../src/planner-eds-plugin.c:924
msgid "Identifier used by Evolution Data Server for resources"
msgstr "Identifikator brukt av Evolution Data Server til ressurser"
......@@ -1014,160 +1003,176 @@ msgstr "%d %b %Y"
msgid "Project start"
msgstr "Prosjektstart"
#: ../src/planner-gantt-print.c:198 ../src/planner-resource-dialog.c:1845
#: ../src/planner-resource-view.c:747 ../src/planner-resource-view.c:763
#: ../src/planner-resource-view.c:1686 ../src/planner-task-view.c:282
#: ../src/planner-gantt-header.c:671
msgid "%e %b %Y"
msgstr "%e %b %Y"
#: ../src/planner-gantt-print.c:198 ../src/planner-gantt-view.c:511
#: ../src/planner-resource-dialog.c:1850 ../src/planner-resource-view.c:750
#: ../src/planner-resource-view.c:766 ../src/planner-resource-view.c:1736
#: ../src/planner-task-view.c:327
msgid "Work"
msgstr "Arbeid"
#: ../src/planner-gantt-print.c:542 ../src/planner-gantt-row.c:692
#: ../src/planner-html-plugin.c:140 ../src/planner-task-tree.c:1564
#: ../src/planner-window.c:1872
#: ../src/planner-gantt-print.c:542 ../src/planner-gantt-row.c:696
#: ../src/planner-html-plugin.c:125 ../src/planner-task-tree.c:1567
#: ../src/planner-window.c:1929
msgid "Unnamed"
msgstr "Uten navn"
#: ../src/planner-gantt-row.c:1767 ../src/planner-gantt-row.c:1770
#: ../src/planner-gantt-row.c:1788 ../src/planner-gantt-row.c:1791
msgid "No name"
msgstr "Uten navn"
#: ../src/planner-gantt-row.c:1773
#: ../src/planner-gantt-row.c:1794
#, c-format
msgid "Make task '%s' a predecessor of '%s'"
msgstr "Gjør oppgave «%s» til en forgjenger av «%s»"
#: ../src/planner-gantt-row.c:1821
#: ../src/planner-gantt-row.c:1842
#, c-format
msgid "Change work to %s"
msgstr "Endre arbeid til %s"
#: ../src/planner-gantt-row.c:2391 ../src/planner-task-dialog.c:453
#: ../src/planner-task-tree.c:254 ../src/planner-task-tree.c:939
#: ../src/planner-gantt-row.c:2412 ../src/planner-task-dialog.c:454
#: ../src/planner-task-tree.c:254 ../src/planner-task-tree.c:942
msgid "Edit task property"
msgstr "Rediger egenskap for oppgave"
#: ../src/planner-gantt-view.c:137 ../src/planner-task-view.c:119
#: ../src/planner-gantt-view.c:125 ../src/planner-task-view.c:113
msgid "_Insert Task"
msgstr "Sett _inn oppgave"
#: ../src/planner-gantt-view.c:138 ../src/planner-task-view.c:119
#: ../src/planner-gantt-view.c:126 ../src/planner-task-view.c:114
msgid "Insert a new task"
msgstr "Sett inn en ny oppgave"
#: ../src/planner-gantt-view.c:140 ../src/planner-task-view.c:120
#: ../src/planner-gantt-view.c:128 ../src/planner-task-view.c:116
msgid "In_sert Tasks..."
msgstr "_Sett inn oppgaver..."
#: ../src/planner-gantt-view.c:143 ../src/planner-task-view.c:121
#: ../src/planner-gantt-view.c:131 ../src/planner-task-view.c:119
msgid "_Remove Task"
msgstr "Fje_rn oppgave"
#: ../src/planner-gantt-view.c:144 ../src/planner-task-view.c:121
#: ../src/planner-gantt-view.c:132 ../src/planner-task-view.c:120
msgid "Remove the selected tasks"
msgstr "Fjern valgte oppgaver"
#: ../src/planner-gantt-view.c:146
#: ../src/planner-gantt-view.c:134
msgid "_Edit Task Properties..."
msgstr "R_ediger egenskaper for oppgave..."
#: ../src/planner-gantt-view.c:149 ../src/planner-resource-view.c:246
#: ../src/planner-task-view.c:123
#: ../src/planner-gantt-view.c:137 ../src/planner-resource-view.c:245
#: ../src/planner-task-view.c:125
msgid "Select _All"
msgstr "Velg _alle"
#: ../src/planner-gantt-view.c:150 ../src/planner-resource-view.c:246
#: ../src/planner-task-view.c:123
#: ../src/planner-gantt-view.c:138 ../src/planner-resource-view.c:246
#: ../src/planner-task-view.c:126
msgid "Select all tasks"
msgstr "Velg alle oppgaver"
#: ../src/planner-gantt-view.c:152 ../src/planner-task-view.c:124
#: ../src/planner-gantt-view.c:140 ../src/planner-task-view.c:128
msgid "_Unlink Task"
msgstr "Fjern _lenke til oppgave"
#: ../src/planner-gantt-view.c:153 ../src/planner-task-view.c:124
#: ../src/planner-gantt-view.c:141 ../src/planner-task-view.c:129
msgid "Unlink the selected tasks"
msgstr "Fjern lenker til valgte oppgaver"
#: ../src/planner-gantt-view.c:155 ../src/planner-task-view.c:125
#: ../src/planner-gantt-view.c:143 ../src/planner-task-view.c:131
msgid "_Link Tasks"
msgstr "_Lenker til oppgaver"
#: ../src/planner-gantt-view.c:156 ../src/planner-task-view.c:125
#: ../src/planner-gantt-view.c:144 ../src/planner-task-view.c:132
msgid "Link the selected tasks"
msgstr "Lenk opp valgte oppgaver"
#: ../src/planner-gantt-view.c:158 ../src/planner-task-view.c:126
#: ../src/planner-gantt-view.c:146 ../src/planner-task-view.c:134
msgid "I_ndent Task"
msgstr "Rykk _inn oppgave"
#: ../src/planner-gantt-view.c:159 ../src/planner-task-view.c:126
#: ../src/planner-gantt-view.c:147 ../src/planner-task-view.c:135
msgid "Indent the selected tasks"
msgstr "Rykk inn valgte oppgaver"
#: ../src/planner-gantt-view.c:161 ../src/planner-task-view.c:127
#: ../src/planner-gantt-view.c:149 ../src/planner-task-view.c:137
msgid "Unin_dent Task"
msgstr "_Fjern innrykk fra oppgaven"
#: ../src/planner-gantt-view.c:162 ../src/planner-task-view.c:127
#: ../src/planner-gantt-view.c:150 ../src/planner-task-view.c:138
msgid "Unindent the selected tasks"
msgstr "Fjern innrykk fra valgte oppgaver"
#: ../src/planner-gantt-view.c:164 ../src/planner-task-view.c:128
#: ../src/planner-gantt-view.c:152 ../src/planner-task-view.c:140
msgid "Move Task _Up"
msgstr "Flytt oppgave _opp"
#: ../src/planner-gantt-view.c:165 ../src/planner-task-view.c:128
#: ../src/planner-gantt-view.c:153 ../src/planner-task-view.c:141
msgid "Move the selected tasks upwards"
msgstr "Flytt valgte oppgaver oppover"
#: ../src/planner-gantt-view.c:167 ../src/planner-task-view.c:129
#: ../src/planner-gantt-view.c:155 ../src/planner-task-view.c:143
msgid "Move Task Do_wn"
msgstr "Flytt oppga_ve ned"
#: ../src/planner-gantt-view.c:168 ../src/planner-task-view.c:129
#: ../src/planner-gantt-view.c:156 ../src/planner-task-view.c:144
msgid "Move the selected tasks downwards"
msgstr "Flytt valgte oppgaver nedover"
#: ../src/planner-gantt-view.c:170 ../src/planner-task-view.c:130
#: ../src/planner-gantt-view.c:158 ../src/planner-task-view.c:146
msgid "Reset _Constraint"
msgstr "Nullstill _begrensning"
#: ../src/planner-gantt-view.c:173
#: ../src/planner-gantt-view.c:161
msgid "Zoom To _Fit"
msgstr "Zoom til_passet"
#: ../src/planner-gantt-view.c:174 ../src/planner-ttable-view.c:100
#: ../src/planner-gantt-view.c:162 ../src/planner-usage-view.c:105
msgid "Zoom to fit the entire project"
msgstr "Zoom tilpasset hele prosjektet"
#: ../src/planner-gantt-view.c:176
#: ../src/planner-gantt-view.c:164
msgid "_Zoom In"
msgstr "_Zoom inn"
#: ../src/planner-gantt-view.c:177 ../src/planner-ttable-view.c:99
#: ../src/planner-gantt-view.c:165 ../src/planner-usage-view.c:101
#: ../src/planner-usage-view.c:102
msgid "Zoom in"
msgstr "Zoom inn"
#: ../src/planner-gantt-view.c:179
#: ../src/planner-gantt-view.c:167
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Zoom _ut"
#: ../src/planner-gantt-view.c:180 ../src/planner-ttable-view.c:98
#: ../src/planner-gantt-view.c:168 ../src/planner-usage-view.c:98
#: ../src/planner-usage-view.c:99
msgid "Zoom out"
msgstr "Zoom ut"
#: ../src/planner-gantt-view.c:182
msgid "Test"
msgstr "Test"
#: ../src/planner-gantt-view.c:170 ../src/planner-resource-view.c:251
#: ../src/planner-task-view.c:152 ../src/planner-usage-view.c:107
msgid "Edit _Visible Columns"
msgstr "Rediger _synlige kolonner"
#: ../src/planner-gantt-view.c:171 ../src/planner-resource-view.c:252
#: ../src/planner-task-view.c:153 ../src/planner-usage-view.c:108
msgid "Edit visible columns"
msgstr "Rediger synlige kolonner"
#: ../src/planner-gantt-view.c:188
#: ../src/planner-gantt-view.c:176 ../src/planner-task-view.c:158
msgid "_Highlight Critical Tasks"
msgstr "_Uthev kritiske oppgaver"
#: ../src/planner-gantt-view.c:330
msgid "Gantt Chart"
msgstr "Gantt-plott"
#. i18n: Label used for the sidebar. Please try to make it short and use
#. * a linebreak if necessary/possible.
#.
#: ../src/planner-gantt-view.c:285
msgid "Gantt"
msgstr "Gantt"
#: ../src/planner-gantt-view.c:338
#: ../src/planner-gantt-view.c:291
msgid "_Gantt Chart"
msgstr "_Gantt-plott"
......@@ -1175,132 +1180,138 @@ msgstr "_Gantt-plott"
#. * project management term. You might want to leave it
#. * untranslated unless there is a localized term for it.
#.
#: ../src/planner-gantt-view.c:539
msgid ""
"\n"
"WBS"
msgstr ""
"\n"
"WBS"
#. i18n: WBS is sort for work breakdown structure, and is a
#. * project management term. You might want to leave it
#. * untranslated unless there is a localized term for it.
#.
#: ../src/planner-gantt-view.c:507 ../src/planner-task-view.c:323
msgid "WBS"
msgstr "WBS"
#: ../src/planner-gantt-view.c:540 ../src/planner-ttable-tree.c:367
msgid ""
"\n"
"Name"
msgstr ""
"\n"
"Navn"
#: ../src/planner-gantt-view.c:509 ../src/planner-task-view.c:325
msgid "Start"
msgstr "Start"
#. COL_START, _("\nStart"),
#: ../src/planner-gantt-view.c:542
msgid ""
"\n"
"Work"
msgstr ""
"\n"
"Arbeid"
#: ../src/planner-gantt-view.c:510 ../src/planner-task-view.c:326
msgid "Finish"
msgstr "Slutt"
#: ../src/planner-group-dialog.c:301
#: ../src/planner-gantt-view.c:513 ../src/planner-task-view.c:329
msgid "Slack"
msgstr "Slakk"
#: ../src/planner-gantt-view.c:515 ../src/planner-task-view.c:331
msgid "Assigned to"
msgstr "Tildelt"
#: ../src/planner-gantt-view.c:841
msgid "Edit Gantt Columns"
msgstr "Rediger Gantt-kolonner"
#: ../src/planner-group-dialog.c:304
msgid "Insert group"
msgstr "Sett inn gruppe"
#: ../src/planner-group-dialog.c:428
#: ../src/planner-group-dialog.c:431
msgid "Remove group"
msgstr "Fjern gruppe"
#: ../src/planner-group-dialog.c:523
#: ../src/planner-group-dialog.c:526
msgid "Default group"
msgstr "Forvalgt gruppe"
#: ../src/planner-group-dialog.c:641
#: ../src/planner-group-dialog.c:644
msgid "Edit group property"
msgstr "Rediger egenskap for gruppe"
#: ../src/planner-group-dialog.c:825
#: ../src/planner-group-dialog.c:828
msgid "Manager name"
msgstr "Leders navn"
#: ../src/planner-group-dialog.c:831
#: ../src/planner-group-dialog.c:834
msgid "Manager phone"
msgstr "Leders telefon"
#: ../src/planner-group-dialog.c:837
#: ../src/planner-group-dialog.c:840
msgid "Manager email"
msgstr "Leders e-post"
#: ../src/planner-html-plugin.c:75
#: ../src/planner-html-plugin.c:47
msgid "HTML"
msgstr "HTML"
#: ../src/planner-html-plugin.c:76
#: ../src/planner-html-plugin.c:48
msgid "Export project to HTML"
msgstr "Eksporter prosjekt til HTML"
#: ../src/planner-html-plugin.c:226
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is a directory.\n"
"Enter a filename and try again."
msgstr ""
"«%s» er en katalog.\n"
"Oppgi et filnavn og prøv på nytt."
#: ../src/planner-html-plugin.c:82
msgid "Could not export to HTML"
msgstr "Kunne ikke eksportere til HTML"
#: ../src/planner-html-plugin.c:236 ../src/planner-window.c:1580
#: ../src/planner-xml-planner-plugin.c:125
#: ../src/planner-html-plugin.c:110
msgid "Export to HTML"
msgstr "Eksporter til HTML"
#: ../src/planner-html-plugin.c:154
msgid "Show result in browser"
msgstr "Vis resultat i nettleser"
#: ../src/planner-html-plugin.c:173 ../src/planner-window.c:1638
#: ../src/planner-xml-planner-plugin.c:124
#, c-format
msgid "File \"%s\" exists, do you want to overwrite it?"
msgstr "Filen «%s» eksisterer. Vil du overskrive den?"
#: ../src/planner-main.c:51
#: ../src/planner-main.c:56
msgid "Create the initial window with the given geometry."
msgstr "Opprett startvinduet med oppgitt geometri."
#: ../src/planner-main.c:51
#: ../src/planner-main.c:56
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRI"
#: ../src/planner-main.c:77
msgid "planner: --geometry cannot be used with more than one file."
msgstr "planner: --geometry kan ikke brukes med mer enn en fil."
#: ../src/planner-main.c:70
msgid "[FILE...]"
msgstr "[FIL...]"
#: ../src/planner-msp-plugin.c:49
#: ../src/planner-msp-plugin.c:50
msgid "MS Project XML..."
msgstr "MS Project XML..."
#: ../src/planner-msp-plugin.c:49
#: ../src/planner-msp-plugin.c:50
msgid "Import an MS Project XML file"
msgstr "Importer en MS Project XML-fil"
#: ../src/planner-msp-plugin.c:113
#: ../src/planner-msp-plugin.c:118
msgid "Couldn't import file."
msgstr "Kunne ikke importere fil."
#: ../src/planner-msp-plugin.c:197
#: ../src/planner-msp-plugin.c:206
msgid "Import a File"
msgstr "Importer fil"
#: ../src/planner-msp-plugin.c:205
#: ../src/planner-msp-plugin.c:214
msgid "XML Files"
msgstr "XML-filer"
#: ../src/planner-msp-plugin.c:210 ../src/planner-window.c:748
#: ../src/planner-msp-plugin.c:219 ../src/planner-window.c:848
msgid "All Files"
msgstr "Alle filer"
#: ../src/planner-phase-dialog.c:532
#: ../src/planner-phase-dialog.c:540
msgid "Insert phase"
msgstr "Sett inn fase"
#: ../src/planner-phase-dialog.c:631
#: ../src/planner-phase-dialog.c:639
msgid "Remove phase"
msgstr "Fjern fase"
#: ../src/planner-plugin-loader.c:40
#: ../src/planner-plugin-loader.c:41
#, c-format
msgid "Could not open plugin file '%s'\n"
msgstr "Kunne ikke åpne tilleggsfil «%s»\n"
#: ../src/planner-predecessor-model.c:191 ../src/planner-task-dialog.c:2173
#: ../src/planner-predecessor-model.c:191 ../src/planner-task-dialog.c:2176
msgid "FS"
msgstr "SlSt"
......@@ -1309,7 +1320,7 @@ msgid "FF"
msgstr "StSt"
#. list = g_list_append (list, g_strdup (_("FF")));
#: ../src/planner-predecessor-model.c:197 ../src/planner-task-dialog.c:2175
#: ../src/planner-predecessor-model.c:197 ../src/planner-task-dialog.c:2178
msgid "SS"
msgstr "SlSl"