pl.po 55.8 KB
Newer Older
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# Copyright (C) 2001-2002 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/home/cvs, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
msgid ""
msgstr ""
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
11
"Project-Id-Version: 0.12.90\n"
12
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
13
"POT-Creation-Date: 2004-10-05 15:46+0200\n"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
14 15 16 17 18 19 20
"PO-Revision-Date: 2003-06-29 13:27+0200\n"
"Last-Translator: GNOME PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
21 22 23 24 25 26 27 28
#: data/glade/add-predecessor.glade.h:1 data/glade/calendar-dialog.glade.h:4
#: data/glade/eds.glade.h:1 data/glade/html-output.glade.h:2
#: data/glade/new-property.glade.h:1 data/glade/project-properties.glade.h:1
#: data/glade/resource-dialog.glade.h:1
#: data/glade/resource-input-dialog.glade.h:1 data/glade/sql.glade.h:1
#: data/glade/task-dialog.glade.h:4 data/glade/task-input-dialog.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
29

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
30
#: data/glade/add-predecessor.glade.h:2
31
#, fuzzy
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
32 33
msgid "Add Predecessor"
msgstr "Poprzednie zadania"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
34

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
35 36 37
#: data/glade/add-predecessor.glade.h:3
msgid "_Lag:"
msgstr "_Opóźnienie:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
38

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
39 40 41 42 43 44 45
#: data/glade/add-predecessor.glade.h:4 data/glade/calendar-dialog.glade.h:35
#: data/glade/new-property.glade.h:5 data/glade/project-properties.glade.h:10
#: data/glade/resource-dialog.glade.h:12
#: data/glade/resource-input-dialog.glade.h:7
#: data/glade/task-dialog.glade.h:14 data/glade/task-input-dialog.glade.h:4
msgid "_Name:"
msgstr "_Nazwa:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
46

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
47 48 49
#: data/glade/add-predecessor.glade.h:5
msgid "_Relation type:"
msgstr "Typ _relacji: "
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
50

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
51 52 53 54 55 56 57
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:1
msgid ""
"\n"
"The selected day type has the following working hours:"
msgstr ""
"\n"
"Wybrany typ dnia posiada poniższe godziny robocze:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
58

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
59 60 61 62
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:3 data/glade/html-output.glade.h:1
#: data/glade/task-dialog.glade.h:1
msgid "    "
msgstr "    "
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
63

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
64 65 66
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:5
msgid "-"
msgstr "-"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
67

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
68 69 70
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:6
msgid "<b>Calendar:</b>"
msgstr "<b>Kalendarz:</b>"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
71

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
72 73 74
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:7
msgid "<b>Day types</b>"
msgstr "<b>Typy dni</b>"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
75

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
76 77 78
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:8
msgid "<b>Working hours</b>"
msgstr "<b>Godziny robocze</b>"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
79

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
80 81 82
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:9
msgid "<b>Working time</b>"
msgstr "<b>Czas pracy</b>"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
83

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
84 85 86
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:10
msgid "Add Day Type"
msgstr "Dodaj typ dni"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
87

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
88 89 90
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:11
msgid "Apply"
msgstr "Zastosuj"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
91

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
92 93 94
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:12
msgid "C_opy an existing calendar"
msgstr "_Kopia istniejącego kalendarza"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
95

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
96 97 98
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:13
msgid "C_reate"
msgstr "U_twórz"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
99

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
100 101 102
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:14
msgid "Calendar Editor"
msgstr "Edytor kalendarza"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
103

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
104 105 106
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:15
msgid "Create an _empty calendar"
msgstr "Utworzenie p_ustego kalendarza"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
107

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
108 109 110
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:16
msgid "Custom working time"
msgstr "Dowolny czas pracy"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
111

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
112 113 114
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:17
msgid "Day type:"
msgstr "Typ dnia:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
115

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
116 117 118
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:18
msgid "Default Week"
msgstr "Domyślny tydzień"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
119

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
120 121 122
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:19
msgid "Default week..."
msgstr "Domyślny tydzień..."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
123

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
124 125 126
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:20
msgid "Edit Day Types"
msgstr "Edycja typów dni"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
127

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
128 129 130
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:21
msgid "Edit Working Time"
msgstr "Edycja czasu pracy"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
131

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
132 133 134
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:22
msgid "From:"
msgstr "Od:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
135

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
136 137 138
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:23
msgid "New Calendar"
msgstr "Nowy kalendarz"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
139

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
140 141 142 143
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:24
#, fuzzy
msgid "Select a Calendar"
msgstr "Wybór kalendarza"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
144

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
145 146 147 148 149 150 151
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:25
msgid ""
"Select a weekday and the day type to use for that day in the default week "
"for this calendar.\n"
msgstr ""
"Wybierz dzień tygodnia i typ dnia dla niego używany w domyślnym tygodniu dla "
"tego kalendarza.\n"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
152

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
153 154 155
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:27
msgid "Set day type to:"
msgstr "Typ dnia ustawiony na:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
156

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
157 158 159
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:28
msgid "To:"
msgstr "Do:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
160

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
161 162 163
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:29
msgid "Use working time from derived calendar"
msgstr "Czas pracy przejęty z kalendarza bazowego"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
164

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
165 166 167
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:30
msgid "Week day:"
msgstr "Dzień tygodnia:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
168

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
169 170 171
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:31
msgid "Working time..."
msgstr "Czas pracy..."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
172

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
173 174 175
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:32
msgid "_Derive from a calendar"
msgstr "_Pochodzący z kalendarza"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
176

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
177 178 179
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:33
msgid "_Existing calendars:"
msgstr "_Istniejące kalendarze:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
180

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
181 182 183
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:34
msgid "_Name of the new calendar:"
msgstr "_Nazwa nowego kalendarza:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
184

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
185 186 187
#: data/glade/calendar-dialog.glade.h:36
msgid "_New..."
msgstr "_Nowy..."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
188

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
189 190 191 192
#: data/glade/eds.glade.h:2
#, fuzzy
msgid "Loading resource data"
msgstr "Usuń zasób"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
193

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
194 195 196 197
#: data/glade/eds.glade.h:3
#, fuzzy
msgid "Search"
msgstr "Marzec"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
198

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
199 200 201
#: data/glade/eds.glade.h:4
msgid "Select All"
msgstr "Zaznacz _wszystko"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
202

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
203 204 205
#: data/glade/eds.glade.h:5
msgid "Select group"
msgstr "Zaznacz grupę"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
206

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
207 208 209
#: data/glade/eds.glade.h:6
msgid "Unselect All"
msgstr "Odznacz _wszystko"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
210

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
211 212 213
#: data/glade/eds.glade.h:7
msgid "dialog1"
msgstr "dialog1"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
214

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
215 216 217
#: data/glade/group-dialog.glade.h:1
msgid "Group Editor"
msgstr "Edytor grup"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
218

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
219 220 221
#: data/glade/html-output.glade.h:3
msgid "<b>Save to file</b>"
msgstr "<b>Zapis do pliku</b>"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
222

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
223 224 225
#: data/glade/html-output.glade.h:4
msgid "Export to HTML"
msgstr "Eksport do HTML"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
226

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
227 228 229
#: data/glade/html-output.glade.h:5
msgid "Local file:"
msgstr "Plik lokalny:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
230

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
231 232 233
#: data/glade/html-output.glade.h:6
msgid "Save to HTML File"
msgstr "Zapis do pliku HTML"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
234

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
235 236 237
#: data/glade/html-output.glade.h:7
msgid "Web location:"
msgstr "Lokacja WWW:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
238

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
239 240 241
#: data/glade/new-property.glade.h:2
msgid "Add Property"
msgstr "Dodaj właściwość"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
242

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
243 244 245
#: data/glade/new-property.glade.h:3
msgid "_Description:"
msgstr "_Opis: "
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
246

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
247 248 249
#: data/glade/new-property.glade.h:4
msgid "_Label:"
msgstr "_Etykieta:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
250

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
251 252 253
#: data/glade/new-property.glade.h:6 data/glade/resource-dialog.glade.h:14
msgid "_Type:"
msgstr "_Typ:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
254

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
255 256 257 258
#: data/glade/project-properties.glade.h:2
#, fuzzy
msgid "Custom"
msgstr "Koszt"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
259

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
260 261 262
#: data/glade/project-properties.glade.h:3
msgid "Edit Project Phases"
msgstr "Edycja _faz projektu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
263

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
264 265 266 267
#: data/glade/project-properties.glade.h:4
#: data/glade/resource-dialog.glade.h:5 data/glade/task-dialog.glade.h:6
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
268

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
269 270 271
#: data/glade/project-properties.glade.h:5
msgid "New Project Phase"
msgstr "Nowa faza projektu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
272

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
273 274 275
#: data/glade/project-properties.glade.h:6
msgid "Project Properties"
msgstr "Właściwości projektu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
276

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
277 278 279
#: data/glade/project-properties.glade.h:7
msgid "Select..."
msgstr "Wybierz..."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
280

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
281 282 283
#: data/glade/project-properties.glade.h:8
msgid "_Calendar:"
msgstr "_Kalendarz:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
284

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
285 286 287
#: data/glade/project-properties.glade.h:9
msgid "_Manager:"
msgstr "Menedżer:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
288

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
289 290 291
#: data/glade/project-properties.glade.h:11
msgid "_Organization:"
msgstr "_Organizacja:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
292

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672
#: data/glade/project-properties.glade.h:12
msgid "_Phase:"
msgstr "_Faza:"

#: data/glade/project-properties.glade.h:13
msgid "_Start:"
msgstr "_Początek:"

#: data/glade/property-dialog.glade.h:1
msgid "Custom Properties"
msgstr "Dowolne właściwości"

#: data/glade/resource-dialog.glade.h:2
msgid "C_ost:"
msgstr "K_oszt:"

#: data/glade/resource-dialog.glade.h:3
msgid "Calendar"
msgstr "Kalendarz"

#: data/glade/resource-dialog.glade.h:4
msgid "Edit Calendars..."
msgstr "Edycja kalendarzy..."

#: data/glade/resource-dialog.glade.h:6 data/glade/task-dialog.glade.h:7
msgid "Notes"
msgstr "Uwagi"

#: data/glade/resource-dialog.glade.h:7
msgid "Optional - overrides resource name in Gantt view."
msgstr ""

#: data/glade/resource-dialog.glade.h:8
msgid ""
"Select the calendar to use for this resource. If you want to use the default "
"calendar of the project, select 'None'. "
msgstr ""
"Wybierz kalendarz dla tego zasobu. Jeśli chcesz skorzystać z domyślnego "
"kalendarza projektu, wybierz pozycję \"Brak\"."

#: data/glade/resource-dialog.glade.h:9
#: data/glade/resource-input-dialog.glade.h:4
msgid "_Email:"
msgstr "_E-mail:"

#: data/glade/resource-dialog.glade.h:10
#: data/glade/resource-input-dialog.glade.h:5
msgid "_Group:"
msgstr "_Grupa:"

#: data/glade/resource-dialog.glade.h:11
msgid "_Insert time stamp"
msgstr "_Wstaw znacznik czasu"

#: data/glade/resource-dialog.glade.h:13
#: data/glade/resource-input-dialog.glade.h:8
#, fuzzy
msgid "_Short name:"
msgstr "(Brak nazwy)"

#: data/glade/resource-input-dialog.glade.h:2
msgid "Insert Resource"
msgstr "_Wstaw zasób"

#: data/glade/resource-input-dialog.glade.h:3
msgid "Optional - overrides resource name in gantt view."
msgstr ""

#: data/glade/resource-input-dialog.glade.h:6
#: data/glade/task-input-dialog.glade.h:3
msgid "_Insert"
msgstr "_Wstaw"

#: data/glade/sql.glade.h:2
msgid "Open Database"
msgstr "Otwórz bazę danych"

#: data/glade/sql.glade.h:3
msgid "Select a Project"
msgstr "Wybierz projekt"

#: data/glade/sql.glade.h:4
msgid "The database contains the following projects. Select a project to open:"
msgstr "Baza danych zawiera następujące projekty. Wybierz projekt do otwarcia:"

#: data/glade/sql.glade.h:5
msgid "_Database:"
msgstr "_Baza danych:"

#: data/glade/sql.glade.h:6
msgid "_Password:"
msgstr "_Hasło:"

#: data/glade/sql.glade.h:7
msgid "_Server:"
msgstr "_Serwer:"

#: data/glade/sql.glade.h:8
msgid "_Username:"
msgstr "_Nazwa użytkownika:"

#: data/glade/task-dialog.glade.h:3
#, no-c-format
msgid "%"
msgstr "%"

#: data/glade/task-dialog.glade.h:5
msgid "C_omplete:"
msgstr "_Zrealizowane:"

#: data/glade/task-dialog.glade.h:8
msgid "Predecessors"
msgstr "Poprzednie zadania"

#: data/glade/task-dialog.glade.h:9 src/planner-resource-view.c:429
msgid "Resources"
msgstr "Zasoby"

#: data/glade/task-dialog.glade.h:10
msgid "_Duration:"
msgstr "_Trwanie:"

#: data/glade/task-dialog.glade.h:11
msgid "_Fixed duration"
msgstr "_Zmienny czas trwania"

#: data/glade/task-dialog.glade.h:12
msgid "_Insert Time Stamp"
msgstr "_Wstaw znacznik czasu"

#: data/glade/task-dialog.glade.h:13
msgid "_Milestone"
msgstr "_Kamień milowy"

#: data/glade/task-dialog.glade.h:15
msgid "_Priority:"
msgstr "_Priorytet:"

#: data/glade/task-dialog.glade.h:16 data/glade/task-input-dialog.glade.h:5
msgid "_Work:"
msgstr "_Praca:"

#. day unit variant accepted in input
#: data/glade/task-dialog.glade.h:17 src/planner-task-tree.c:3327
msgid "days"
msgstr "dni"

#: data/glade/task-input-dialog.glade.h:2
msgid "Insert Task"
msgstr "Wstaw zadanie"

#: data/mime/planner.xml.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Planner project plan"
msgstr "Zarządzanie projektami"

#: data/planner.desktop.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Planner Project Management"
msgstr "Zarządzanie projektami"

#: data/planner.desktop.in.h:2
msgid "Project Management"
msgstr "Zarządzanie projektami"

#: libegg/recent-files/egg-recent-vfs-utils.c:90
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (niepoprawny Unicode)"

#: libplanner/mrp-day.c:54
#, fuzzy
msgid "Working"
msgstr "Praca"

#: libplanner/mrp-day.c:55
msgid "A default working day"
msgstr "Domyślny dzień roboczy"

#: libplanner/mrp-day.c:57
#, fuzzy
msgid "Nonworking"
msgstr "Bez czasu pracy"

#: libplanner/mrp-day.c:58
msgid "A default non working day"
msgstr "Domyślny dzień wolny"

#: libplanner/mrp-day.c:60
msgid "Use base"
msgstr "Użycie podstawy"

#: libplanner/mrp-day.c:61
#, fuzzy
msgid "Use day from base calendar"
msgstr "_Pochodzący od kalendarza"

#: libplanner/mrp-file-module.c:115
msgid "This format is does support reading"
msgstr ""

#: libplanner/mrp-parser.c:1062 libplanner/mrp-parser.c:1157
#, fuzzy
msgid "Could not create XML tree"
msgstr "Nie można utworzyć okna właściwości."

#: libplanner/mrp-parser.c:1123
#, fuzzy
msgid "Could not write XML file"
msgstr "Nie można otworzyć pliku wtyczki \"%s\"\n"

#: libplanner/mrp-project.c:437 src/planner-group-dialog.c:837
msgid "Default"
msgstr "Domyślny"

#: libplanner/mrp-project.c:716
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid URI: '%s'"
msgstr "Niepoprawny Unicode"

#: libplanner/mrp-project.c:755
#, c-format
msgid "Couldn't find a suitable file module for loading '%s'"
msgstr "Nie można odnaleźć odpowiedniego pliku modułu do odczytu \"%s\""

#: libplanner/mrp-project.c:776 libplanner/mrp-project.c:1060
#, fuzzy
msgid "No support for SQL storage built into this version of Planner."
msgstr ""
"Ta wersja programu Planner nie posiada wsparcia dla przechowywania zapytań "
"SQL."

#: libplanner/mrp-project.c:813
msgid "Invalid URI."
msgstr "Niepoprawny URI."

#: libplanner/mrp-project.c:954
#, c-format
msgid "Unable to find file writer identified by '%s'"
msgstr ""
"Nie można znaleźć programu zapisującego plik identyfikowanego jako \"%s\""

#: libplanner/mrp-project.c:1017
msgid "Couldn't find a suitable file module for loading project"
msgstr "Nie można odnaleźć odpowiedniego pliku modułu do odczytu projektu"

#: libplanner/mrp-property.c:365
msgid "Text"
msgstr "Tekst"

#: libplanner/mrp-property.c:367
msgid "String list"
msgstr "Lista napisów"

#: libplanner/mrp-property.c:369
#, fuzzy
msgid "Integer number"
msgstr "Nazwa menedżera"

#: libplanner/mrp-property.c:371
msgid "Floating-point number"
msgstr "Liczba zmiennoprzecinkowa"

#: libplanner/mrp-property.c:373
#, fuzzy
msgid "Date"
msgstr "Typ dnia:"

#: libplanner/mrp-property.c:375
#, fuzzy
msgid "Duration"
msgstr "_Trwanie:"

#: libplanner/mrp-property.c:377 src/planner-resource-view.c:1285
#: src/planner-task-view.c:280
msgid "Cost"
msgstr "Koszt"

#: libplanner/mrp-property.c:380 src/planner-project-properties.c:733
msgid "None"
msgstr "Brak"

#. Give up.
#: libplanner/mrp-sql.c:294 src/planner-sql-plugin.c:198
msgid "Invalid Unicode"
msgstr "Niepoprawny Unicode"

#: libplanner/mrp-sql.c:2177
#, c-format
msgid "Connection to database '%s' failed.\n"
msgstr "Połączenie z bazą danych \"%s\" zakończone niepowodzeniem.\n"

#: libplanner/mrp-sql.c:2182
#, c-format
msgid ""
"Connection to database '%s' failed.\n"
"%s"
msgstr ""
"Połączenie z bazą danych \"%s\" zakończone niepowodzeniem.\n"
"%s"

#: libplanner/mrp-sql.c:2190
#, c-format
msgid "BEGIN command failed %s."
msgstr ""

#: libplanner/mrp-sql.c:2356
#, c-format
msgid ""
"The project '%s' has been changed by the user '%s' since you opened it. Do "
"you want to save anyway?"
msgstr ""
"Projekt \"%s\" został zmieniony przez użytkownika \"%s\" od czasu gdy został "
"otwarty. Czy chcesz go jednak zapisać?"

#: libplanner/mrp-sql.c:3622 src/planner-sql-plugin.c:664
#, c-format
msgid "Connection to database '%s' failed."
msgstr "Połączenie z bazą danych \"%s\" zakończone niepowodzeniem."

#: libplanner/mrp-storage-sql.c:205
msgid "Invalid SQL URI (must start with 'sql://' and contain '#')."
msgstr ""
"Niepoprawny URI SQL (musi rozpoczynać się od \"sql://\" i zawierać znak \"#"
"\")."

#: libplanner/mrp-storage-sql.c:274
msgid "Invalid SQL URI (invalid project id)."
msgstr "Niepoprawny URI SQL (niepoprawny identyfikator projektu)."

#: libplanner/mrp-storage-sql.c:282
msgid "Invalid SQL URI (no database name specified)."
msgstr "Niepoprawny URI SQL (nie określono nazwy bazy danych)."

#: libplanner/mrp-task.c:1048
msgid ""
"Could not add a predecessor relation, because the tasks are already related."
msgstr ""
"Nie można ustalić relacji poprzedniości, ponieważ zadania są już powiązane."

#: libplanner/mrp-task-manager.c:2050
#, fuzzy
msgid "Cannot add a predecessor, because it would result in a loop."
msgstr ""
"Nie można dodać poprzednika, ponieważ spowodowałoby to powstanie pętli."

#: libplanner/mrp-task-manager.c:2096
#, fuzzy
msgid "Cannot move the task, because it would result in a loop."
msgstr ""
"Nie można przenieść zadania, ponieważ spowodowałoby to powstanie pętli."

#: libplanner/mrp-xsl.c:103
#, fuzzy
msgid "Export to HTML failed"
msgstr "Eksport do HTML"

#: libplanner/mrp-xsl.c:167
msgid "Export to Planner pre-0.12 format failed"
msgstr ""

#: src/planner-application.c:55 src/planner-application.c:111
msgid "Insert"
msgstr "Wstaw"

#: src/planner-application.c:62 src/planner-application.c:118
msgid "Remove"
msgstr "Usuń"

#: src/planner-application.c:69
msgid "Unlink"
msgstr "Rozłącz"

#: src/planner-application.c:76
#, fuzzy
msgid "Link"
msgstr "Rozłącz"

#: src/planner-application.c:83
msgid "Indent"
msgstr "Wsuń"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
673

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
674 675 676 677 678 679 680
#: src/planner-application.c:90
msgid "Unindent"
msgstr "Zsuń"

#: src/planner-application.c:97
msgid "Move up"
msgstr "W górę"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
681

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
682 683 684 685 686 687 688 689 690
#: src/planner-application.c:104
msgid "Move down"
msgstr "W dół"

#: src/planner-application.c:125
msgid "Edit"
msgstr "Zmień"

#: src/planner-calendar-dialog.c:183
691
#, fuzzy
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
692 693
msgid "Change day type"
msgstr "Typ dnia ustawiony na:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
694

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
695 696 697 698
#: src/planner-calendar-dialog.c:305
#, fuzzy
msgid "Remove calendar"
msgstr "Wybór kalendarza"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
699

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
700 701 702 703
#: src/planner-calendar-dialog.c:397
#, fuzzy
msgid "Add new calendar"
msgstr "Nowy kalendarz"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
704

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
705 706 707
#: src/planner-cell-renderer-date.c:147
msgid "Constraint type"
msgstr "Typ powiązania"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
708

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
709 710 711
#: src/planner-cell-renderer-date.c:154
msgid "As soon as possible"
msgstr "Tak szybko jak to możliwe"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
712

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
713 714 715
#: src/planner-cell-renderer-date.c:155
msgid "Start no earlier than"
msgstr "Początek nie wcześniej niż"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
716

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
717 718 719
#: src/planner-cell-renderer-date.c:156
msgid "Must start on"
msgstr "Musi zaczynać się od"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
720

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
721 722 723
#: src/planner-cell-renderer-date.c:171
msgid "Today"
msgstr "Dzisiaj"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
724

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
725 726 727 728 729 730 731
#. gtk_signal_connect (GTK_OBJECT (button), "clicked",
#. GTK_SIGNAL_FUNC (m_cell_date_today_clicked),
#. date);
#.
#: src/planner-cell-renderer-date.c:179
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
732

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
733 734 735
#: src/planner-cell-renderer-date.c:187
msgid "OK"
msgstr "OK"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
736

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
737 738 739 740
#: src/planner-cmd-manager.c:225
#, c-format
msgid "Undo '%s'"
msgstr ""
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
741

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937
#: src/planner-cmd-manager.c:227
#, fuzzy
msgid "Undo"
msgstr "Cof_nij"

#: src/planner-cmd-manager.c:237
#, c-format
msgid "Redo '%s'"
msgstr ""

#: src/planner-cmd-manager.c:239
#, fuzzy
msgid "Redo"
msgstr "P_onów"

#: src/planner-day-type-dialog.c:491
#, fuzzy, c-format
msgid "Add day type \"%s\""
msgstr "Typ dnia ustawiony na:"

#: src/planner-day-type-dialog.c:552
#, fuzzy, c-format
msgid "Remove day type \"%s\""
msgstr "Typ dnia ustawiony na:"

#: src/planner-default-week-dialog.c:41
msgid "Monday"
msgstr "Poniedziałek"

#: src/planner-default-week-dialog.c:42
msgid "Tuesday"
msgstr "Wtorek"

#: src/planner-default-week-dialog.c:43
msgid "Wednesday"
msgstr "Środa"

#: src/planner-default-week-dialog.c:44
msgid "Thursday"
msgstr "Czwartek"

#: src/planner-default-week-dialog.c:45
msgid "Friday"
msgstr "Piątek"

#: src/planner-default-week-dialog.c:46
msgid "Saturday"
msgstr "Sobota"

#: src/planner-default-week-dialog.c:47
msgid "Sunday"
msgstr "Niedziela"

#: src/planner-default-week-dialog.c:282
#, fuzzy
msgid "No working time"
msgstr "Dowolny czas pracy"

#: src/planner-default-week-dialog.c:293 src/planner-default-week-dialog.c:297
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"

#: src/planner-default-week-dialog.c:547
#, fuzzy
msgid "Edit default week"
msgstr "Domyślny tydzień"

#: src/planner-eds-plugin.c:166
msgid "EDS"
msgstr ""

#: src/planner-eds-plugin.c:167
msgid "Import resources from Evolution Data Server"
msgstr ""

#: src/planner-eds-plugin.c:388 src/planner-gantt-print.c:190
#: src/planner-group-dialog.c:813 src/planner-property-dialog.c:481
#: src/planner-resource-view.c:1168 src/planner-task-dialog.c:2536
#: src/planner-task-dialog.c:2625 src/planner-task-view.c:275
#: src/planner-ttable-print.c:108
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"

#: src/planner-eds-plugin.c:408 src/planner-resource-view.c:1263
msgid "Email"
msgstr "E-mail"

#: src/planner-eds-plugin.c:429
msgid "Import"
msgstr ""

#: src/planner-eds-plugin.c:439
msgid "Photo"
msgstr ""

#: src/planner-eds-plugin.c:655
msgid "Imported from Evolution Data Server"
msgstr ""

#: src/planner-eds-plugin.c:656
msgid "Updated from Evolution Data Server"
msgstr ""

#: src/planner-eds-plugin.c:841
msgid "Query cancelled."
msgstr ""

#: src/planner-eds-plugin.c:902
msgid "Evolution Data Server UID"
msgstr ""

#: src/planner-eds-plugin.c:903
msgid "Identifier used by Evolution Data Server for resources"
msgstr ""

#: src/planner-format.c:141
#, c-format
msgid "%dd %dh"
msgstr "%dd %dh"

#: src/planner-format.c:144
#, c-format
msgid "%dd"
msgstr "%dd"

#: src/planner-format.c:147
#, c-format
msgid "%dh"
msgstr "%dh"

#: src/planner-format.c:171
#, c-format
msgid "%s days"
msgstr "%s dni"

#: src/planner-format.c:174
msgid "0 days"
msgstr "0 dni"

#: src/planner-format.c:177
#, c-format
msgid "%s day"
msgstr "%s dzień"

#. i18n: this string is the date nr and month name, displayed
#. * e.g. in the date cells in the task tree. See
#. * libmrproject/docs/DateFormat.
#.
#: src/planner-format.c:197
msgid "%b %e"
msgstr "%b %e"

#. i18n: project start, the date format is described in
#. * libmrproject/docs/DateFormat.
#: src/planner-gantt-background.c:579
msgid "%Y %b %d"
msgstr "%Y %b %d"

#: src/planner-gantt-background.c:581
msgid "Project start"
msgstr "Początek projektu"

#: src/planner-gantt-print.c:198 src/planner-resource-dialog.c:1869
#: src/planner-resource-view.c:757 src/planner-resource-view.c:773
#: src/planner-resource-view.c:1696 src/planner-task-view.c:278
#, fuzzy
msgid "Work"
msgstr ""
"\n"
"Praca"

#: src/planner-gantt-print.c:542 src/planner-gantt-row.c:690
#: src/planner-task-tree.c:1514 src/planner-window.c:1660
msgid "Unnamed"
msgstr "Bez nazwy"

#: src/planner-gantt-row.c:1760 src/planner-gantt-row.c:1763
#, fuzzy
msgid "No name"
msgstr "(Brak nazwy)"

#: src/planner-gantt-row.c:1766
#, c-format
msgid "Make task '%s' a predecessor of '%s'"
msgstr "Czyni zadanie \"%s\" poprzednikiem \"%s\""

#: src/planner-gantt-row.c:1820
#, c-format
msgid "Change work to %s"
msgstr "Zmienia pracę na %s"

#: src/planner-gantt-row.c:2392 src/planner-task-dialog.c:449
#: src/planner-task-tree.c:257 src/planner-task-tree.c:936
#, fuzzy
msgid "Edit task property"
msgstr "Modyfikacja właściwości zadania"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
938

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
939
#: src/planner-gantt-view.c:137 src/planner-task-view.c:119
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
940 941
msgid "_Insert Task"
msgstr "_Wstaw zadanie"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
942

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
943 944 945 946 947 948 949 950 951 952
#: src/planner-gantt-view.c:137 src/planner-task-view.c:119
#, fuzzy
msgid "Insert a new task"
msgstr "Wstaw zadanie"

#: src/planner-gantt-view.c:138 src/planner-task-view.c:120
msgid "In_sert Tasks..."
msgstr "Ws_taw zadanie"

#: src/planner-gantt-view.c:139 src/planner-task-view.c:121
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
953 954
msgid "_Remove Task"
msgstr "_Usuń zadanie"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
955

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
956 957 958 959
#: src/planner-gantt-view.c:139 src/planner-task-view.c:121
#, fuzzy
msgid "Remove the selected tasks"
msgstr "Usuń zadanie"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
960

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
961 962 963 964
#. sensitive = 0
#: src/planner-gantt-view.c:140
msgid "_Edit Task Properties..."
msgstr "_Modyfikacja właściwości zadania..."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
965

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019
#. sensitive = 0
#: src/planner-gantt-view.c:141 src/planner-resource-view.c:258
#: src/planner-task-view.c:123
msgid "Select _All"
msgstr "Wybierz _wszystko"

#: src/planner-gantt-view.c:141 src/planner-resource-view.c:258
#: src/planner-task-view.c:123
msgid "Select all tasks"
msgstr "Wybiera wszystkie zadania"

#: src/planner-gantt-view.c:142 src/planner-task-view.c:124
#, fuzzy
msgid "_Unlink Task"
msgstr "_Rozłącz zadanie"

#: src/planner-gantt-view.c:142 src/planner-task-view.c:124
msgid "Unlink the selected tasks"
msgstr ""

#: src/planner-gantt-view.c:143 src/planner-task-view.c:125
#, fuzzy
msgid "_Link Tasks"
msgstr "_Rozłącz zadanie"

#: src/planner-gantt-view.c:143 src/planner-task-view.c:125
msgid "Link the selected tasks"
msgstr ""

#: src/planner-gantt-view.c:144 src/planner-task-view.c:126
msgid "I_ndent Task"
msgstr "W_suń zadanie"

#: src/planner-gantt-view.c:144 src/planner-task-view.c:126
msgid "Indent the selected tasks"
msgstr ""

#. sensitive = 0
#: src/planner-gantt-view.c:145 src/planner-task-view.c:127
msgid "Unin_dent Task"
msgstr "Zs_uń zadanie"

#: src/planner-gantt-view.c:145 src/planner-task-view.c:127
msgid "Unindent the selected tasks"
msgstr ""

#. sensitive = 0
#: src/planner-gantt-view.c:146 src/planner-task-view.c:128
msgid "Move Task _Up"
msgstr "Przesuń _zadanie w górę"

#: src/planner-gantt-view.c:146 src/planner-task-view.c:128
msgid "Move the selected tasks upwards"
msgstr ""
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1020

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1021 1022 1023 1024
#. sensitive = 0
#: src/planner-gantt-view.c:147 src/planner-task-view.c:129
msgid "Move Task Do_wn"
msgstr "Przesuń zadanie w _dół"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1025

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1026 1027 1028
#: src/planner-gantt-view.c:147 src/planner-task-view.c:129
msgid "Move the selected tasks downwards"
msgstr ""
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1029

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1030 1031 1032 1033 1034
#. sensitive = 0
#: src/planner-gantt-view.c:148 src/planner-task-view.c:130
#, fuzzy
msgid "Reset _Constraint"
msgstr "Wyzeruj _wszystkie ograniczenia"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1035

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1036 1037 1038 1039
#. sensitive = 0
#: src/planner-gantt-view.c:149
msgid "Zoom To _Fit"
msgstr "_Dopasuj powiększenie"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1040

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1041 1042 1043 1044
#: src/planner-gantt-view.c:149 src/planner-ttable-view.c:100
#, fuzzy
msgid "Zoom to fit the entire project"
msgstr "Drukuje bieżący projekt"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1045

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1046 1047 1048
#: src/planner-gantt-view.c:150
msgid "_Zoom In"
msgstr "Po_większ"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1049

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1050 1051 1052 1053
#: src/planner-gantt-view.c:150 src/planner-ttable-view.c:99
#, fuzzy
msgid "Zoom in"
msgstr "Powiększa"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1054

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1055 1056 1057
#: src/planner-gantt-view.c:151
msgid "Zoom _Out"
msgstr "Po_mniejsz"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1058

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1059 1060 1061 1062
#: src/planner-gantt-view.c:151 src/planner-ttable-view.c:98
#, fuzzy
msgid "Zoom out"
msgstr "Pomniejsza"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1063

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1064 1065 1066 1067
#: src/planner-gantt-view.c:152
#, fuzzy
msgid "Test"
msgstr "Przetestuj"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1068

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1069 1070 1071
#: src/planner-gantt-view.c:156
msgid "_Highlight Critical Tasks"
msgstr "_Wyróżnianie zadań krytycznych"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1072

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1073 1074 1075
#: src/planner-gantt-view.c:294
msgid "Gantt Chart"
msgstr "Diagram Gantta"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1076

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1077 1078 1079
#: src/planner-gantt-view.c:302
msgid "_Gantt Chart"
msgstr "Diagram _Gantta"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1080

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089
#. i18n: WBS is short for work breakdown structure, and is a
#. * project management term. You might want to leave it
#. * untranslated unless there is a localized term for it.
#.
#: src/planner-gantt-view.c:503
msgid ""
"\n"
"WBS"
msgstr ""
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1090

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1091
#: src/planner-gantt-view.c:504 src/planner-ttable-tree.c:343
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1092 1093
msgid ""
"\n"
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1094
"Name"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1095 1096
msgstr ""
"\n"
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1097
"Nazwa"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1098

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106
#. COL_START,    _("\nStart"),
#: src/planner-gantt-view.c:506
msgid ""
"\n"
"Work"
msgstr ""
"\n"
"Praca"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1107

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1108 1109 1110 1111
#: src/planner-group-dialog.c:301
#, fuzzy
msgid "Insert group"
msgstr "Wstaw zasób"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1112

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1113 1114 1115 1116
#: src/planner-group-dialog.c:425
#, fuzzy
msgid "Remove group"
msgstr "Zasoby"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1117

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1118
#: src/planner-group-dialog.c:517
1119
#, fuzzy
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1120 1121
msgid "Default group"
msgstr "Domyślny"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1122

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1123 1124 1125 1126
#: src/planner-group-dialog.c:635
#, fuzzy
msgid "Edit group property"
msgstr "Modyfikacja właściwości zasobu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1127

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1128 1129 1130 1131
#: src/planner-group-dialog.c:819
#, fuzzy
msgid "Manager name"
msgstr "Nazwa menedżera"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1132

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1133 1134 1135 1136
#: src/planner-group-dialog.c:825
#, fuzzy
msgid "Manager phone"
msgstr "Telefon menedżera"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1137

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1138 1139 1140 1141
#: src/planner-group-dialog.c:831
#, fuzzy
msgid "Manager email"
msgstr "E-mail menedżera"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1142

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1143 1144 1145
#: src/planner-html-plugin.c:67
msgid "HTML"
msgstr ""
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1146

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1147
#: src/planner-html-plugin.c:68
1148
#, fuzzy
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1149 1150
msgid "Export project to HTML"
msgstr "Eksport do HTML"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1151

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159
#: src/planner-html-plugin.c:138
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is a directory.\n"
"Enter a filename and try again."
msgstr ""
"\"%s\" jest katalogiem.\n"
"Podaj nazwę pliku i spróbuj ponownie."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1160

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1161 1162 1163 1164 1165
#: src/planner-html-plugin.c:148 src/planner-window.c:1417
#: src/planner-xml-planner-plugin.c:125
#, c-format
msgid "File \"%s\" exists, do you want to overwrite it?"
msgstr "Plik \"%s\" istnieje, czy chcesz go nadpisać?"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1166

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1167 1168 1169
#: src/planner-main.c:50
msgid "Create the initial window with the given geometry."
msgstr "Tworzy okno początkowe o podanych wymiarach."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1170

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1171 1172 1173
#: src/planner-main.c:50
msgid "GEOMETRY"
msgstr "WYMIARY"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1174

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1175 1176 1177 1178 1179
#: src/planner-main.c:76
#, fuzzy
msgid "planner: --geometry cannot be used with more than one file."
msgstr ""
"mrproject: opcja --geometry nie może być użyta z więcej niż jednym plikiem."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1180

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1181 1182 1183 1184
#: src/planner-phase-dialog.c:532
#, fuzzy
msgid "Insert phase"
msgstr "Wstaw zadanie"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1185

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1186 1187 1188 1189
#: src/planner-phase-dialog.c:631
#, fuzzy
msgid "Remove phase"
msgstr "Usuń zadanie"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1190

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1191 1192 1193 1194
#: src/planner-plugin-loader.c:40
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open plugin file '%s'\n"
msgstr "Nie można otworzyć pliku wtyczki widoku \"%s\"\n"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1195

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1196 1197 1198
#: src/planner-predecessor-model.c:191 src/planner-task-dialog.c:2197
msgid "FS"
msgstr "FS"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1199

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1200 1201 1202
#: src/planner-predecessor-model.c:194
msgid "FF"
msgstr "FF"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1203

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1204 1205 1206 1207
#. list = g_list_append (list, g_strdup (_("FF")));
#: src/planner-predecessor-model.c:197 src/planner-task-dialog.c:2199
msgid "SS"
msgstr "SS"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1208

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1209 1210 1211
#: src/planner-predecessor-model.c:200
msgid "SF"
msgstr "SF"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1212

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1213 1214 1215
#: src/planner-print-dialog.c:154
msgid "Print Project"
msgstr "Wydruk projektu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1216

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1217 1218 1219
#: src/planner-print-dialog.c:161
msgid "Select views"
msgstr "Wybór widoków"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1220

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1221 1222 1223
#: src/planner-print-dialog.c:184
msgid "Select the views to print:"
msgstr "Wybierz widoki do wydruku:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1224

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1225 1226 1227
#: src/planner-project-properties.c:381
msgid "Select a calendar to use for this project:"
msgstr "Wybierz kalendarz używany w tym projekcie:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1228

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1229
#: src/planner-project-properties.c:481
1230
#, fuzzy
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1231 1232
msgid "Edit Project Name"
msgstr "Modyfikacja faz projektu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1233

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1234 1235 1236 1237
#: src/planner-project-properties.c:517
#, fuzzy
msgid "Edit Organization"
msgstr "_Organizacja:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1238

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1239 1240 1241 1242
#: src/planner-project-properties.c:553
#, fuzzy
msgid "Edit Manager"
msgstr "Menedżer:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1243

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1244 1245 1246 1247
#: src/planner-project-properties.c:624
#, fuzzy
msgid "Edit Project Start"
msgstr "Początek projektu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1248

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1249 1250 1251 1252
#: src/planner-project-properties.c:693
#, fuzzy
msgid "Edit Project Phase"
msgstr "Zmień f_azy projektu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1253

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1254 1255 1256
#: src/planner-project-properties.c:826
msgid "Property"
msgstr "Właściwość"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1257

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1258 1259 1260
#: src/planner-project-properties.c:837
msgid "Value"
msgstr "Wartość"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1261

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1262 1263 1264
#: src/planner-project-properties.c:1246 src/planner-property-dialog.c:329
msgid "The name of the custom property needs to start with a letter."
msgstr "Nazwa dowolnej właściwości musi rozpoczynać się literą."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1265

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1266 1267 1268 1269
#: src/planner-project-properties.c:1317 src/planner-property-dialog.c:399
#, c-format
msgid "Do you really want to remove the property '%s' from the project?"
msgstr "Czy rzeczywiście chcesz usunąć właściwość \"%s\" z projektu?"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1270

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1271 1272 1273 1274
#: src/planner-project-properties.c:1410
#, fuzzy
msgid "Could not create properties dialog."
msgstr "Nie można utworzyć okna właściwości."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1275

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1276 1277 1278 1279
#: src/planner-project-properties.c:1775
#, fuzzy
msgid "Add project property"
msgstr "Właściwości projektu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1280

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1281 1282 1283 1284
#: src/planner-project-properties.c:1885
#, fuzzy
msgid "Remove project property"
msgstr "Właściwości projektu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1285

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1286 1287 1288 1289
#: src/planner-project-properties.c:1978
#, fuzzy
msgid "Edit project property value"
msgstr "Modyfikuje właściwości projektu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1290

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1291 1292 1293
#: src/planner-property-dialog.c:498
msgid "Label"
msgstr "Etykieta"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1294

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1295 1296 1297 1298
#: src/planner-property-dialog.c:510 src/planner-resource-view.c:1210
#: src/planner-task-dialog.c:2657
msgid "Type"
msgstr "Typ"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1299

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1300 1301 1302 1303
#: src/planner-property-dialog.c:664
#, fuzzy
msgid "Add property"
msgstr "Właściwość"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1304

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1305 1306 1307 1308
#: src/planner-property-dialog.c:809
#, fuzzy
msgid "Remove property"
msgstr "Nowa własność"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1309

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1310
#: src/planner-property-dialog.c:902
1311
#, fuzzy
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1312 1313
msgid "Edit property label"
msgstr "Modyfikacja właściwości zadania"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1314

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1315 1316 1317
#: src/planner-resource-cmd.c:75
msgid "Insert resource"
msgstr "Wstaw zasób"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1318

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1319 1320 1321 1322 1323
#. Put "no group" at the top.
#: src/planner-resource-dialog.c:325 src/planner-resource-input-dialog.c:99
#: src/planner-resource-view.c:1907
msgid "(None)"
msgstr "(Brak)"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1324

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1325 1326 1327 1328
#: src/planner-resource-dialog.c:335 src/planner-resource-input-dialog.c:109
#: src/planner-task-dialog.c:375
msgid "(No name)"
msgstr "(Brak nazwy)"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1329

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1330 1331 1332 1333
#: src/planner-resource-dialog.c:508
#, fuzzy
msgid "Edit resource calendar"
msgstr "Modyfikacja właściwości zasobu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1334

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1335 1336 1337 1338
#: src/planner-resource-dialog.c:589
#, fuzzy
msgid "Edit resource note"
msgstr "Modyfikacja właściwości zasobu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1339

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1340
#: src/planner-resource-dialog.c:662
1341
#, fuzzy
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1342 1343
msgid "Edit resource cost"
msgstr "Modyfikacja właściwości zasobu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1344

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1345 1346 1347 1348 1349
#: src/planner-resource-dialog.c:731 src/planner-resource-dialog.c:772
#: src/planner-resource-view.c:1367 src/planner-resource-view.c:1448
#, fuzzy
msgid "Edit resource property"
msgstr "Modyfikacja właściwości zasobu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1350

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1351 1352 1353 1354 1355
#. i18n: time stamp format for notes in task dialog, see strftime(3) for
#. * a detailed description.
#: src/planner-resource-dialog.c:1427 src/planner-task-dialog.c:1784
msgid "%a %d %b %Y, %H:%M\n"
msgstr "%a %d %b %Y, %H:%M\n"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1356

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1357 1358 1359
#: src/planner-resource-dialog.c:1544
msgid "None (use project default)"
msgstr "Brak (użycie wartości domyślnej projektu)"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1360

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1361 1362 1363
#: src/planner-resource-dialog.c:1671 src/planner-resource-dialog.c:1673
msgid "Edit resource properties"
msgstr "Modyfikacja właściwości zasobu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1364

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1365 1366 1367 1368
#: src/planner-resource-dialog.c:1870 src/planner-resource-view.c:760
#: src/planner-resource-view.c:774 src/planner-resource-view.c:1697
msgid "Material"
msgstr "Materiał"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1369

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1370 1371 1372
#: src/planner-resource-view.c:253
msgid "_Insert Resource"
msgstr "_Wstaw zasób"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1373

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1374 1375 1376 1377
#: src/planner-resource-view.c:253
#, fuzzy
msgid "Insert a new resource"
msgstr "Wstaw zasób"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1378

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1379 1380 1381
#: src/planner-resource-view.c:254
msgid "In_sert Resources..."
msgstr "Ws_taw zasoby..."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1382

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1383 1384 1385
#: src/planner-resource-view.c:255
msgid "_Remove Resource"
msgstr "_Usuń zasób"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1386

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1387 1388 1389 1390
#: src/planner-resource-view.c:255
#, fuzzy
msgid "Remove the selected resource"
msgstr "/_Usuń zasób"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1391

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1392 1393 1394
#: src/planner-resource-view.c:256
msgid "_Edit Resource Properties..."
msgstr "Z_modyfikuj właściwości zasobu..."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1395

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1396 1397 1398
#: src/planner-resource-view.c:257
msgid "Edit _Groups"
msgstr "Zmodyfikuj gr_upy"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1399

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1400 1401 1402 1403
#: src/planner-resource-view.c:257
#, fuzzy
msgid "Edit resource groups"
msgstr "Modyfikacja właściwości zasobu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1404

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1405 1406 1407
#: src/planner-resource-view.c:259
msgid "Edit _Custom Properties..."
msgstr "Modyfikacja _dowolnych właściwości..."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1408

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1409 1410 1411
#: src/planner-resource-view.c:275
msgid "/_Insert resource"
msgstr "/_Wstaw zasób"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1412

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1413 1414 1415
#: src/planner-resource-view.c:276
msgid "/_Remove resource"
msgstr "/_Usuń zasób"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1416

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1417 1418 1419
#: src/planner-resource-view.c:277 src/planner-ttable-tree.c:107
msgid "/_Edit resource..."
msgstr "/Z_modyfikuj zasób..."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1420

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1421 1422 1423
#: src/planner-resource-view.c:437
msgid "_Resources"
msgstr "_Zasoby"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1424

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1425 1426 1427 1428
#: src/planner-resource-view.c:950
#, fuzzy
msgid "Remove resource"
msgstr "/_Usuń zasób"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1429

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1430 1431 1432
#: src/planner-resource-view.c:1050
msgid "Edit custom resource properties"
msgstr "Modyfikuje dowolne właściwości zasobu"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1433

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1434 1435 1436 1437
#: src/planner-resource-view.c:1189
#, fuzzy
msgid "Short name"
msgstr "(Brak nazwy)"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1438

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1439 1440 1441 1442
#: src/planner-resource-view.c:1234
#, fuzzy
msgid "Group"
msgstr "Grupa:"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1443

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1444 1445 1446 1447 1448
#. i18n: Short "Week", preferably 2 letters.
#: src/planner-scale-utils.c:325
#, c-format
msgid "Wk %d"
msgstr "%d. tydz."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1449

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1450 1451 1452 1453
#: src/planner-scale-utils.c:329
#, fuzzy, c-format
msgid "Week %d"
msgstr "%d. tydz."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1454

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1455 1456 1457 1458 1459
#. i18n: Week, year.
#: src/planner-scale-utils.c:334
#, c-format
msgid "Week %d, %d"
msgstr "%d. tydzień, %d"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1460

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1461 1462 1463 1464 1465
#. i18n: Short "Quarter", preferrably 1 letter.
#: src/planner-scale-utils.c:365
#, c-format
msgid "Q%d"
msgstr "K%d"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1466

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1467 1468 1469 1470 1471
#. i18n: Short "Quarter", preferrably 2-3 letters.
#: src/planner-scale-utils.c:369
#, c-format
msgid "Qtr %d"
msgstr "%d. kw."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1472

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1473 1474 1475 1476 1477
#. i18n: Year, short "Quarter", preferrably 2-3 letters.
#: src/planner-scale-utils.c:373
#, c-format
msgid "%d, Qtr %d"
msgstr "%d, %d. kw."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1478

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1479 1480 1481 1482 1483
#. i18n: Short "Half year", prefferably 1 letter.
#: src/planner-scale-utils.c:386
#, c-format
msgid "H%d"
msgstr "H%d"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1484

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1485 1486 1487 1488 1489
#. i18n: Year, short "Half year", prefferably 1 letter.
#: src/planner-scale-utils.c:391
#, c-format
msgid "%04d, H%d"
msgstr "%04d, H%d"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1490

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1491 1492 1493
#: src/planner-sql-plugin.c:96
msgid "Open from Database..."
msgstr "Otwórz z bazy danych..."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1494

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1495 1496 1497 1498
#: src/planner-sql-plugin.c:96
#, fuzzy
msgid "Open a project from a database"
msgstr "Otwórz z bazy danych"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1499

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1500 1501 1502
#: src/planner-sql-plugin.c:97 src/planner-sql-plugin.c:1100
msgid "Save to Database"
msgstr "Zapisz do bazy danych"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1503

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1504 1505 1506 1507
#: src/planner-sql-plugin.c:97
#, fuzzy
msgid "Save the current project to a database"
msgstr "Zapisuje bieżący projekt pod inną nazwą"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1508

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1509 1510 1511
#: src/planner-sql-plugin.c:129
msgid "No errors reported."
msgstr ""
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1512

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1513 1514 1515 1516 1517 1518
#: src/planner-sql-plugin.c:495
#, c-format
msgid ""
"Database %s needs to be upgraded from version %s to version %s.\n"
"Please backup database before the upgrade."
msgstr ""
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1519

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1520 1521 1522
#: src/planner-sql-plugin.c:502
msgid "Upgrade"
msgstr ""
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1523

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532
#: src/planner-sql-plugin.c:516
#, c-format
msgid ""
"Could not upgrade database %s.\n"
" Upgrade file used: %s.\n"
"\n"
"Database error: \n"
"%s"
msgstr ""
1533

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1534
#: src/planner-sql-plugin.c:557
1535
#, c-format
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1536 1537
msgid "Can't create tables in database %s"
msgstr ""
1538

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1539 1540 1541
#: src/planner-sql-plugin.c:618
#, c-format
msgid "Database %s is not setup for Planner. Do you want to do that?"
1542 1543
msgstr ""

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1544 1545 1546 1547 1548 1549
#: src/planner-sql-plugin.c:675
#, fuzzy, c-format
msgid "Test to tables in database '%s' failed."
msgstr ""
"Połączenie z bazą danych \"%s\" zakończone niepowodzeniem:\n"
"%s"
1550

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1551 1552
#: src/planner-sql-plugin.c:768
msgid "ID"
1553 1554
msgstr ""

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1555 1556 1557
#: src/planner-sql-plugin.c:776
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
1558

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1559
#: src/planner-sql-plugin.c:784
1560
#, fuzzy
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1561 1562
msgid "Phase"
msgstr "Wk_lej"
1563

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1564 1565 1566
#: src/planner-sql-plugin.c:792
msgid "Revision"
msgstr ""
1567

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1568 1569 1570
#: src/planner-sql-plugin.c:988
msgid "Open from Database"
msgstr "Otwórz z bazy danych"
1571

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1572
#: src/planner-task-cmd.c:98
1573
#, fuzzy
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1574 1575
msgid "Link task"
msgstr "/R_ozłącz zadanie"
1576

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1577
#: src/planner-task-cmd.c:174
1578
#, fuzzy
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1579 1580
msgid "Unlink task"
msgstr "/R_ozłącz zadanie"
1581

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1582 1583 1584
#: src/planner-task-cmd.c:269
msgid "Insert task"
msgstr "Wstaw zadanie"
1585

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1586 1587 1588 1589
#: src/planner-task-dialog.c:523
#, fuzzy
msgid "Edit task type"
msgstr "Edycja typów dni"
1590

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1591 1592 1593 1594
#: src/planner-task-dialog.c:590
#, fuzzy
msgid "Toggle fixed duration"
msgstr "_Zmienny czas trwania"
1595

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1596 1597
#: src/planner-task-dialog.c:668
msgid "Assign resource to task"
1598 1599
msgstr ""

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1600 1601
#: src/planner-task-dialog.c:728
msgid "Unassign resource from task"
1602 1603
msgstr ""

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1604 1605
#: src/planner-task-dialog.c:787
msgid "Change resource units in task"
1606 1607
msgstr ""

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1608
#: src/planner-task-dialog.c:875
1609
#, fuzzy
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1610 1611
msgid "Edit task predecessor"
msgstr "Modyfikacja właściwości zadania"
1612

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1613 1614 1615 1616
#: src/planner-task-dialog.c:946
#, fuzzy
msgid "Edit lag predecessor"
msgstr "Nowy poprzednik"
1617

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1618
#: src/planner-task-dialog.c:1012
1619
#, fuzzy
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1620 1621
msgid "Edit task note"
msgstr "Modyfikacja właściwości zadania"
1622

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1623 1624 1625
#: src/planner-task-dialog.c:1856
msgid "Finish to start (FS)"
msgstr "Koniec do początku (FS)"
1626

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1627 1628 1629 1630
#. _("Finish to finish (FF)"), MRP_RELATION_FF,
#: src/planner-task-dialog.c:1858
msgid "Start to start (SS)"
msgstr "Początek do początku (SS)"
1631

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1632 1633 1634
#: src/planner-task-dialog.c:1913
msgid "Can't add new predecessor. No task selected!"
msgstr "Nie można dodać nowego poprzednika. Nie wybrano zadania!"
1635

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1636 1637 1638
#: src/planner-task-dialog.c:2557
msgid "Assigned"
msgstr "Przyporządkowany"
1639

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1640 1641 1642
#: src/planner-task-dialog.c:2574
msgid "Units"
msgstr "Jednostki"
1643

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1644 1645 1646
#: src/planner-task-dialog.c:2679
msgid "Lag"
msgstr "Opóźnienie"
1647

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1648 1649 1650
#: src/planner-task-dialog.c:2817 src/planner-task-dialog.c:2819
msgid "Edit task properties"
msgstr "Modyfikacja właściwości zadania"
1651

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1652 1653 1654
#: src/planner-task-popup.c:52
msgid "/_Insert task"
msgstr "/_Wstaw zadanie"
1655

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1656 1657 1658 1659
#: src/planner-task-popup.c:55
#, fuzzy
msgid "/Insert _subtask"
msgstr "/_Wstaw podzadanie"
1660

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1661 1662 1663
#: src/planner-task-popup.c:58
msgid "/_Remove task"
msgstr "/_Usuń zadanie"
1664

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1665 1666 1667
#: src/planner-task-popup.c:63
msgid "/_Unlink task"
msgstr "/R_ozłącz zadanie"
1668

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1669 1670 1671 1672
#: src/planner-task-popup.c:68
#, fuzzy
msgid "/Assign _resources..."
msgstr "/Z_modyfikuj zasób..."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1673

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1674 1675 1676
#: src/planner-task-popup.c:71 src/planner-ttable-tree.c:110
msgid "/_Edit task..."
msgstr "/Z_modyfikuj zadanie..."
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1677

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1678 1679 1680
#: src/planner-task-tree.c:565
msgid "Remove task"
msgstr "Usuń zadanie"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1681

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1682 1683
#: src/planner-task-tree.c:642
msgid "Apply constraint to task"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1684 1685
msgstr ""

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1686
#: src/planner-task-tree.c:704
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1687
#, fuzzy
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1688 1689
msgid "Reset task constraint"
msgstr "Wyzeruj _wszystkie ograniczenia"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1690

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1691 1692 1693 1694
#: src/planner-task-tree.c:823
#, fuzzy
msgid "Move task"
msgstr "Usuń zadanie"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1695

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1696
#: src/planner-task-tree.c:2708
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1697
#, c-format
Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1698 1699 1700
msgid ""
"You are about to open an edit dialog each for %i tasks. Are you sure that "
"you want to do that?"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1701 1702
msgstr ""

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1703 1704 1705 1706
#: src/planner-task-tree.c:3319
#, fuzzy
msgid "mon"
msgstr "miesiąc"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1707

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1708 1709 1710 1711
#. month unit variant accepted in input
#: src/planner-task-tree.c:3320
msgid "month"
msgstr "miesiąc"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1712

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1713 1714 1715 1716
#. month unit variant accepted in input
#: src/planner-task-tree.c:3321
msgid "months"
msgstr "miesięcy"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1717

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1718 1719 1720 1721
#. month unit variant accepted in input
#: src/planner-task-tree.c:3322
msgid "w"
msgstr "t"
Richard Hult's avatar
Richard Hult committed
1722

Tomasz Kłoczko's avatar
Tomasz Kłoczko committed
1723 1724 1725