Commit cc7f9eaf authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent c2962301
Pipeline #5793 failed with stage
in 128 minutes and 28 seconds
......@@ -9,9 +9,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://developer.pitivi.org/Bug_reporting.html\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-20 09:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-21 09:22+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/pitivi/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-14 05:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-14 07:36+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -108,7 +108,7 @@ msgstr "Začíná automatického zarovnání"
msgid "<b><big>Performing Auto-Alignment</big></b>"
msgstr "<b><big>Provádění automatického zarovnání</big></b>"
#: ../data/ui/alignmentprogress.ui.h:3 ../pitivi/render.py:1105
#: ../data/ui/alignmentprogress.ui.h:3 ../pitivi/render.py:1114
msgid "Estimating..."
msgstr "Odhaduje se…"
......@@ -361,8 +361,8 @@ msgstr "Otevřít projekt…"
msgid "Save the current project under a new name or a different location"
msgstr "Uložit aktuální projekt pod novým názvem nebo na jiné místo"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:4 ../pitivi/mainwindow.py:1134
#: ../pitivi/mainwindow.py:1188
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:4 ../pitivi/mainwindow.py:1137
#: ../pitivi/mainwindow.py:1191
msgid "Save As..."
msgstr "Uložit jako…"
......@@ -493,10 +493,10 @@ msgstr "Zavřít"
msgid "Some changes will not take effect until you restart Pitivi"
msgstr "Některé změny se neprojeví, dokud Pitivi znovu nespustíte"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:2 ../data/ui/renderingprogress.ui.h:4
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:2 ../data/ui/renderingprogress.ui.h:3
#: ../pitivi/mainwindow.py:663 ../pitivi/mainwindow.py:780
#: ../pitivi/mainwindow.py:918 ../pitivi/mainwindow.py:1085
#: ../pitivi/mainwindow.py:1137 ../pitivi/mainwindow.py:1190
#: ../pitivi/mainwindow.py:921 ../pitivi/mainwindow.py:1088
#: ../pitivi/mainwindow.py:1140 ../pitivi/mainwindow.py:1193
#: ../pitivi/medialibrary.py:749
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
......@@ -650,7 +650,20 @@ msgstr ""
msgid "Rendering"
msgstr "Vykreslování"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:2
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:2 ../pitivi/viewer/viewer.py:549
msgid "Pause"
msgstr "Pozastavit"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:4 ../pitivi/viewer/viewer.py:541
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1588
msgid "Play"
msgstr "Přehrát"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:5
msgid "Open Folder"
msgstr "Otevřít složku"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:7
msgid ""
"<small>This process may take a long time depending on the selected codecs, "
"the image resolution, your computer's processing power, applied effects and "
......@@ -660,20 +673,11 @@ msgstr ""
"rozlišení obrazu, výkonu vašeho počítače, použitých efektech a délce vašeho "
"filmu.</small>"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:3 ../pitivi/viewer/viewer.py:549
msgid "Pause"
msgstr "Pozastavit"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:5 ../pitivi/viewer/viewer.py:541
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1586
msgid "Play"
msgstr "Přehrát"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:7
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:8
msgid "Initializing..."
msgstr "Inicializuje se…"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:8
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:9
msgid "Estimated filesize:"
msgstr "Odhadnutá velikost souboru:"
......@@ -874,19 +878,19 @@ msgstr "Nelze naimportovat „%s“. Ujistěte se, že je k dispozici."
msgid "Could not import 'gi'. Make sure you have pygobject available."
msgstr "Nelze naimportovat „gi“. Ujistěte se, že je k dispozici pygobject."
#: ../pitivi/check.py:424
#: ../pitivi/check.py:425
msgid "enables sound notifications when rendering is complete"
msgstr "zapne zvukové upozorňování na dokončené vykreslování"
#: ../pitivi/check.py:426
#: ../pitivi/check.py:427
msgid "enables visual notifications when rendering is complete"
msgstr "zapne vizuální upozorňování na dokončené vykreslování"
#: ../pitivi/check.py:428
#: ../pitivi/check.py:429
msgid "additional multimedia codecs through the GStreamer Libav library"
msgstr "dodatečné multimediální kodeky z knihovny GStreamer Libav"
#: ../pitivi/check.py:430
#: ../pitivi/check.py:431
msgid ""
"enables a watchdog in the GStreamer pipeline. Use to detect errors happening "
"in GStreamer and recover from them"
......@@ -931,15 +935,15 @@ msgstr "Odebrat vybraný efekt"
msgid "Transformation"
msgstr "Transformace"
#: ../pitivi/clipproperties.py:642
#: ../pitivi/clipproperties.py:647
msgid "Show keyframes"
msgstr "Zobrazit klíčové snímky"
#: ../pitivi/clipproperties.py:644
#: ../pitivi/clipproperties.py:649
msgid "Activate keyframes"
msgstr "Aktivovat klíčové snímky"
#: ../pitivi/clipproperties.py:649
#: ../pitivi/clipproperties.py:654
msgid "Hide keyframes"
msgstr "Skrýt klíčové snímky"
......@@ -1009,8 +1013,8 @@ msgid "Undo"
msgstr "Zpět"
#: ../pitivi/mainwindow.py:393 ../pitivi/mainwindow.py:774
#: ../pitivi/mainwindow.py:1086 ../pitivi/mainwindow.py:1138
#: ../pitivi/mainwindow.py:1191 ../pitivi/preset.py:116
#: ../pitivi/mainwindow.py:1089 ../pitivi/mainwindow.py:1141
#: ../pitivi/mainwindow.py:1194 ../pitivi/preset.py:116
#: ../pitivi/project.py:190
msgid "Save"
msgstr "Uložit"
......@@ -1109,7 +1113,7 @@ msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
msgid "Open File..."
msgstr "Otevřít soubor…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:664 ../pitivi/mainwindow.py:919
#: ../pitivi/mainwindow.py:664 ../pitivi/mainwindow.py:922
msgid "Open"
msgstr "Otevřít"
......@@ -1158,33 +1162,33 @@ msgstr ""
msgid "Unable to load project \"%s\""
msgstr "Nelze načíst projekt „%s“"
#: ../pitivi/mainwindow.py:914
#: ../pitivi/mainwindow.py:917
msgid "Locate missing file..."
msgstr "Hledat chybějící soubor…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:930
#: ../pitivi/mainwindow.py:933
msgid "The following file could not be found:"
msgstr "Následující soubor se nezdařilo najít:"
#: ../pitivi/mainwindow.py:954
#: ../pitivi/mainwindow.py:957
msgid "Please specify its new location:"
msgstr "Zadejte prosím jeho nové umístění:"
#. Translators: this is a format filter in a filechooser. Ex: "AVI
#. files"
#: ../pitivi/mainwindow.py:976
#: ../pitivi/mainwindow.py:979
#, python-format
msgid "%s files"
msgstr "Soubory %s"
#: ../pitivi/mainwindow.py:980 ../pitivi/medialibrary.py:773
#: ../pitivi/mainwindow.py:983 ../pitivi/medialibrary.py:773
msgid "All files"
msgstr "Všechny soubory"
#. Signal the project loading failure.
#. You have to do this *after* successfully creating a blank project,
#. or the startupwizard will still be connected to that signal too.
#: ../pitivi/mainwindow.py:1005
#: ../pitivi/mainwindow.py:1008
#, python-format
msgid ""
"No replacement file was provided for \"<i>%s</i>\".\n"
......@@ -1195,33 +1199,33 @@ msgstr ""
"\n"
"Pitivi v současnosti nepodporuje neúplné projekty."
#: ../pitivi/mainwindow.py:1082
#: ../pitivi/mainwindow.py:1085
msgid "Export To..."
msgstr "Export do…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1097 ../pitivi/mainwindow.py:1147
#: ../pitivi/mainwindow.py:1194 ../pitivi/mainwindow.py:1222
#: ../pitivi/render.py:420
#: ../pitivi/mainwindow.py:1100 ../pitivi/mainwindow.py:1150
#: ../pitivi/mainwindow.py:1197 ../pitivi/mainwindow.py:1225
#: ../pitivi/render.py:428
msgid "Untitled"
msgstr "Nepojmenovaný"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1103
#: ../pitivi/mainwindow.py:1106
msgid "Tar archive"
msgstr "Archiv TAR"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1107 ../pitivi/mainwindow.py:1153
#: ../pitivi/mainwindow.py:1110 ../pitivi/mainwindow.py:1156
msgid "Detect automatically"
msgstr "Rozpoznat automaticky"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1196
#: ../pitivi/mainwindow.py:1199
msgid "PNG image"
msgstr "Obrázek PNG"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1197
#: ../pitivi/mainwindow.py:1200
msgid "JPEG image"
msgstr "Obrázek JPEG"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1288
#: ../pitivi/mainwindow.py:1291
msgid "Preview"
msgstr "Náhled"
......@@ -1431,7 +1435,7 @@ msgstr "Nový projekt"
#. GTK does not allow an empty string as the dialog title, so we use the
#. same translatable one as render.py's pipeline error message dialog:
#: ../pitivi/project.py:173 ../pitivi/render.py:835
#: ../pitivi/project.py:173 ../pitivi/render.py:843
msgid "Sorry, something didn’t work right."
msgstr "Bohužel, ale něco nefunguje správně."
......@@ -1505,11 +1509,11 @@ msgstr "Nemáte oprávnění zapisovat do této složky."
msgid "project"
msgstr "projekt"
#: ../pitivi/project.py:718
#: ../pitivi/project.py:722
msgid "Pitivi encoding profile"
msgstr "Profil kódování Pitivi"
#: ../pitivi/render.py:332
#: ../pitivi/render.py:336
#, python-format
msgid "Rendering — %d%% complete"
msgstr "Vykresluje se — %d %% dokončeno"
......@@ -1520,27 +1524,27 @@ msgstr "Vykresluje se — %d %% dokončeno"
#. such as "31 seconds", "1 minute" or "1 hours, 14 minutes".
#. In some languages, "About %s left" can be expressed roughly as
#. "There remains approximatively %s" (to handle gender and plurals).
#: ../pitivi/render.py:341
#: ../pitivi/render.py:345
#, python-format
msgid "About %s left"
msgstr "Zbývá přibližně %s"
#: ../pitivi/render.py:384
#: ../pitivi/render.py:392
msgid "Currently rendering"
msgstr "Právě se vykresluje"
#. Translators: This item appears in a combobox's popup and
#. contains as children the unsupported (but still available)
#. muxers and encoders.
#: ../pitivi/render.py:642
#: ../pitivi/render.py:650
msgid "Unsupported"
msgstr "Nepodporováno"
#: ../pitivi/render.py:676
#: ../pitivi/render.py:684
msgid "A file name is required."
msgstr "Vyžadován název souboru."
#: ../pitivi/render.py:678
#: ../pitivi/render.py:686
msgid ""
"This file already exists.\n"
"If you don't want to overwrite it, choose a different file name or folder."
......@@ -1548,18 +1552,18 @@ msgstr ""
"Soubor již existuje.\n"
"Pokud jej nechcete přepsat, zvolte jiný název souboru nebo složku."
#: ../pitivi/render.py:708
#: ../pitivi/render.py:716
#, python-format
msgid "%.2f GB"
msgstr "%.2f GB"
#. -1 means round to 10
#: ../pitivi/render.py:713
#: ../pitivi/render.py:721
#, python-format
msgid "%d MB"
msgstr "%d MB"
#: ../pitivi/render.py:836
#: ../pitivi/render.py:844
msgid ""
"An error occurred while trying to render your project. You might want to "
"check our troubleshooting guide or file a bug report. The GStreamer error "
......@@ -1569,11 +1573,11 @@ msgstr ""
"měli podívat do naší příručky s popsanými řešeními problémů nebo vyplnit "
"chybové hlášení. Chyba v systému GStreamer byla:"
#: ../pitivi/render.py:1054 ../pitivi/render.py:1055 ../pitivi/render.py:1061
#: ../pitivi/render.py:1062 ../pitivi/render.py:1063 ../pitivi/render.py:1069
msgid "Render complete"
msgstr "Vykreslování dokončeno"
#: ../pitivi/render.py:1059
#: ../pitivi/render.py:1067
#, python-format
msgid "\"%s\" has finished rendering."
msgstr "„%s“ má dokončeno vykreslování."
......@@ -1787,71 +1791,71 @@ msgstr ""
"Jestli kliknutí levým tlačítkem kromě vybírání a úprav klipů provádí i "
"přeskakování."
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1501 ../pitivi/dialogs/prefs.py:61
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1503 ../pitivi/dialogs/prefs.py:61
msgid "Timeline"
msgstr "Časová osa"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1508
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1510
msgid "Delete selected clips"
msgstr "Odstranit vybrané klipy"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1514
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1516
msgid "Delete selected clips and shift following ones"
msgstr "Odstranit vybrané klipy a následující posunout"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1520
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1522
msgid "Group selected clips together"
msgstr "Seskupit vybrané klipy dohromady"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1526
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1528
msgid "Ungroup selected clips"
msgstr "Zrušit seskupení vybraných klipů"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1532
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1534
msgid "Copy selected clips"
msgstr "Kopírovat vybrané klipy"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1538
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1540
msgid "Paste selected clips"
msgstr "Vložit vybrané klipy"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1551
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1553
msgid "Split the clip at the position"
msgstr "Rozdělit klipy na pozici přehrávání"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1557
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1559
msgid "Add keyframe to the keyframe curve of selected clip"
msgstr "Přidat klíčový snímek na křivku klíčkových snímků vybraného klipu"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1562
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1564
msgid "Timeline Navigation"
msgstr "Práce s časovou osou"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1569
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1571
msgid "Zoom in"
msgstr "Přiblížit"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1575
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1577
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddálit"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1581
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1583
msgid "Adjust zoom to fit the project to the window"
msgstr "Upravit přiblížení, aby se projekt vešel do okna"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1592
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1594
msgid "Seek backward one frame"
msgstr "Přeskočit o snímek zpět"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1598
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1600
msgid "Seek forward one frame"
msgstr "Přeskočit o snímek vpřed"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1605
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1607
msgid "Seek backward one second"
msgstr "Přeskočit o sekundu zpět"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1612
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1614
msgid "Seek forward one second"
msgstr "Přeskočit o sekundu vpřed"
......@@ -1887,12 +1891,12 @@ msgstr "Klávesové zkratky"
#. Translators: This adds a semicolon to an already
#. translated name of a preference.
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:242 ../pitivi/utils/widgets.py:898
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:242 ../pitivi/utils/widgets.py:894
#, python-format
msgid "%(preference_label)s:"
msgstr "%(preference_label)s:"
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:252 ../pitivi/utils/widgets.py:962
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:252 ../pitivi/utils/widgets.py:958
msgid "Reset to default value"
msgstr "Vrátit na výchozí hodnotu"
......@@ -2189,47 +2193,35 @@ msgstr "Anamorfní (2,4)"
msgid "Implement Me"
msgstr "Čeká na implementaci"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:853
#: ../pitivi/utils/widgets.py:849
msgid "No properties."
msgstr "Žádné vlastnosti"
#. Avoid the ugly selection outline
#: ../pitivi/utils/widgets.py:947
#: ../pitivi/utils/widgets.py:943
msgid "Show keyframes for this value"
msgstr "Zobrazit klíčové snímky pro tuto hodnotu"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1119
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1115
#, python-format
msgid "Properties for %s"
msgstr "Vlastnosti – %s"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1256
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1254
msgid "Zoom Fit"
msgstr "Přizpůsobit"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1261
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1259
msgid "Zoom"
msgstr "Přiblížit"
#. Translators: %s represents a duration, for example "10 minutes"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1335
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1333
#, python-format
msgid "%s displayed"
msgstr "Zobrazeno %s"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1339
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1337
#, python-format
msgid "%d nanoseconds displayed, because we can"
msgstr "Zobrazeno %d nanosekund, protože je to možné"
#~ msgid "Aspect Ratio:"
#~ msgstr "Poměr stran:"
#~ msgid "Display aspect ratio"
#~ msgstr "Poměr stran obrazovky"
#~ msgid "Pixel aspect ratio"
#~ msgstr "Poměr stran pixelů"
#~ msgid "Redo"
#~ msgstr "Znovu"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment