Commit c04c1970 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 8e8bba71
Pipeline #25574 passed with stages
in 58 minutes and 51 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-05 18:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-05 18:45+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-12 19:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-12 19:55+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../data/pitivi.appdata.xml.in.h:1 ../data/pitivi.desktop.in.h:1
#: ../pitivi/greeterperspective.py:258
#: ../pitivi/greeterperspective.py:264
msgid "Pitivi"
msgstr "Pitivi"
......@@ -513,7 +513,7 @@ msgstr ""
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:2 ../data/ui/renderingprogress.ui.h:3
#: ../pitivi/editorperspective.py:509 ../pitivi/editorperspective.py:723
#: ../pitivi/editorperspective.py:771 ../pitivi/editorperspective.py:824
#: ../pitivi/greeterperspective.py:227 ../pitivi/medialibrary.py:757
#: ../pitivi/greeterperspective.py:233 ../pitivi/medialibrary.py:757
#: ../pitivi/dialogs/browseprojects.py:41 ../pitivi/dialogs/missingasset.py:49
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
......@@ -662,11 +662,11 @@ msgstr ""
msgid "Rendering"
msgstr "Renderowanie"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:2 ../pitivi/viewer/viewer.py:554
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:2 ../pitivi/viewer/viewer.py:612
msgid "Pause"
msgstr "Wstrzymaj"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:4 ../pitivi/viewer/viewer.py:546
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:4 ../pitivi/viewer/viewer.py:604
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1629
msgid "Play"
msgstr "Odtwórz"
......@@ -1114,39 +1114,39 @@ msgstr "Bez kategorii"
msgid "All effects"
msgstr "Wszystkie efekty"
#: ../pitivi/greeterperspective.py:214 ../pitivi/preset.py:104
#: ../pitivi/greeterperspective.py:220 ../pitivi/preset.py:104
msgid "New"
msgstr "Nowy"
#: ../pitivi/greeterperspective.py:215 ../pitivi/greeterperspective.py:269
#: ../pitivi/greeterperspective.py:221 ../pitivi/greeterperspective.py:275
msgid "Create a new project"
msgstr "Utworzenie nowego projektu"
#: ../pitivi/greeterperspective.py:218
#: ../pitivi/greeterperspective.py:224
msgid "Open…"
msgstr "Otwórz…"
#: ../pitivi/greeterperspective.py:219
#: ../pitivi/greeterperspective.py:225
msgid "Open an existing project"
msgstr "Otwarcie istniejącego projektu"
#: ../pitivi/greeterperspective.py:224
#: ../pitivi/greeterperspective.py:230
msgid "Select projects for removal"
msgstr "Wybór projektów do usunięcia"
#: ../pitivi/greeterperspective.py:252
#: ../pitivi/greeterperspective.py:258
msgid "Click an item to select"
msgstr "Kliknięcie elementu zaznacza go"
#: ../pitivi/greeterperspective.py:256
#: ../pitivi/greeterperspective.py:262
msgid "Select a Project"
msgstr "Wybór projektu"
#: ../pitivi/greeterperspective.py:275
#: ../pitivi/greeterperspective.py:281
msgid "Open a project"
msgstr "Otwarcie projektu"
#: ../pitivi/greeterperspective.py:331
#: ../pitivi/greeterperspective.py:349
#, python-format
msgid "Pitivi %s is available."
msgstr "Pitivi %s jest dostępny."
......@@ -1611,23 +1611,23 @@ msgstr "Gładkie"
msgid "Currently playing"
msgstr "Obecnie odtwarzane"
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:219
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:238
msgid "Go to the beginning of the timeline"
msgstr "Przechodzi na początek osi czasu"
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:226
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:245
msgid "Go back one second"
msgstr "Przechodzi do tyłu o jedną sekundę"
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:238
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:257
msgid "Go forward one second"
msgstr "Przechodzi naprzód o jedną sekundę"
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:246
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:265
msgid "Go to the end of the timeline"
msgstr "Przechodzi na koniec osi czasu"
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:253
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:272
msgid ""
"Enter a timecode or frame number\n"
"and press \"Enter\" to go to that position"
......@@ -1635,7 +1635,7 @@ msgstr ""
"Proszę wprowadzić kod czasowy lub numer klatki\n"
"i nacisnąć klawisz „Enter”, aby przejść do tego położenia"
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:262
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:281
msgid ""
"Detach the viewer\n"
"You can re-attach it by closing the newly created window."
......@@ -1643,11 +1643,11 @@ msgstr ""
"Odłącza przeglądarkę\n"
"Można ją ponownie podłączyć zamykając nowo utworzone okno."
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:362 ../pitivi/viewer/viewer.py:413
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:419 ../pitivi/viewer/viewer.py:471
msgid "Show this window in fullscreen"
msgstr "Wyświetlanie tego okno na pełnym ekranie"
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:410
#: ../pitivi/viewer/viewer.py:468
msgid "Exit fullscreen mode"
msgstr "Zakończ tryb pełnoekranowy"
......@@ -1932,13 +1932,13 @@ msgstr "Skróty"
#. Translators: This adds a semicolon to an already
#. translated name of a preference.
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:242 ../pitivi/utils/widgets.py:835
#: ../pitivi/utils/widgets.py:937
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:242 ../pitivi/utils/widgets.py:811
#: ../pitivi/utils/widgets.py:913
#, python-format
msgid "%(preference_label)s:"
msgstr "%(preference_label)s:"
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:252 ../pitivi/utils/widgets.py:1014
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:252 ../pitivi/utils/widgets.py:990
msgid "Reset to default value"
msgstr "Przywraca domyślną wartość"
......@@ -1946,37 +1946,37 @@ msgstr "Przywraca domyślną wartość"
msgid "Reset the shortcut to the default accelerator"
msgstr "Przywraca skrót do domyślnej wartości"
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:506
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:504
msgid "Set Shortcut"
msgstr "Ustawienie skrótu"
#. Setup the widgets used in the dialog.
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:521
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:519
msgid "Apply"
msgstr "Zastosuj"
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:524
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:522
msgid "Apply the accelerator to this shortcut."
msgstr "Zastosowuje wartość dla tego skrótu."
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:527
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:525
msgid "Replace"
msgstr "Zastąp"
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:530
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:528
msgid ""
"Remove this accelerator from where it was used previously and set it for "
"this shortcut."
msgstr "Usuwa tę wartość z poprzedniego miejsca i ustawia ją dla tego skrótu."
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:537
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:535
#, python-format
msgid "Enter new shortcut for <b>%s</b>, or press Esc to cancel."
msgstr ""
"Proszę podać nowy skrót dla „<b>%s</b>” lub nacisnąć klawisz Esc, aby "
"anulować."
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:546
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:544
msgid ""
"The accelerator you are trying to set might interfere with typing. Try using "
"Control, Shift or Alt with some other key, please."
......@@ -1984,7 +1984,7 @@ msgstr ""
"Ustawiana wartość może przeszkadzać w pisaniu. Proszę spróbować użyć "
"klawisza Ctrl, Shift lub Alt w połączeniu z innym klawiszem."
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:580
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:578
#, python-format
msgid ""
"This key combination is already used by <b>%s</b>. Press Replace to use it "
......@@ -1993,11 +1993,11 @@ msgstr ""
"Ta kombinacja klawiszy jest już używana dla „<b>%s</b>”. Naciśnięcie "
"przycisku Zastąp użyje jej dla „<b>%s</b>”."
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:623
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:621
msgid "No description available."
msgstr "Brak opisu."
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:734
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:732
#, python-brace-format
msgid "Unable to load the plugin '{module_name}'"
msgstr "Nie można wczytać wtyczki „{module_name}”"
......@@ -2159,52 +2159,74 @@ msgstr[2] "Około %d lat temu"
msgid "Implement Me"
msgstr "Niezaimplementowane"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:868
#: ../pitivi/utils/widgets.py:844
msgid "No properties."
msgstr "Brak właściwości."
#. Avoid the ugly selection outline
#: ../pitivi/utils/widgets.py:999
#: ../pitivi/utils/widgets.py:975
msgid "Show keyframes for this value"
msgstr "Wyświetlanie klatek kluczowych dla tej wartości"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1182
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1158
#, python-format
msgid "Properties for %s"
msgstr "Właściwości dla „%s”"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1345
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1321
msgid "Zoom Fit"
msgstr "Dopasowanie"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1350
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1326
msgid "Zoom"
msgstr "Powiększenie"
#. Translators: %s represents a duration, for example "10 minutes"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1424
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1400
#, python-format
msgid "%s displayed"
msgstr "Wyświetlone: %s"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1428
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1404
#, python-format
msgid "%d nanoseconds displayed, because we can"
msgstr "Wyświetlone: %d ns"
#: ../plugins/console/console.py:97
#: ../plugins/console/console.py:140
msgid "Console"
msgstr "Konsola"
#: ../plugins/console/console.py:142
msgid "Color"
msgstr "Kolor"
#. Translators: The color of the content from stderr.
#: ../plugins/console/console.py:147
msgid "Standard error color"
msgstr "Kolor standardowego błędu"
#. Translators: The color of the content from stdout.
#: ../plugins/console/console.py:152
msgid "Standard output color"
msgstr "Kolor standardowego wyjścia"
#: ../plugins/console/console.py:156
msgid "Font"
msgstr "Czcionka"
#: ../plugins/console/console.py:176
msgid "Developer Console"
msgstr "Konsola programistyczna"
#: ../plugins/console/console.py:115
#: ../plugins/console/console.py:198
msgid "Pitivi Console"
msgstr "Konsola programu Pitivi"
#: ../plugins/console/console.py:126
#: ../plugins/console/console.py:209
msgid "You can use the following shortcuts:"
msgstr "Można używać tych skrótów:"
#: ../plugins/console/console.py:131
#: ../plugins/console/console.py:214
#, python-brace-format
msgid "Type \"{help}(<command>)\" for more information."
msgstr "Wpisanie „{help}(<polecenie>)” wyświetli więcej informacji."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment