Commit 8bca866d authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 5f239c55
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-26 21:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-26 21:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-05 09:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-05 09:07+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -226,8 +226,8 @@ msgstr "Otwórz projekt…"
msgid "Save the current project under a new name or a different location"
msgstr "Zapisuje bieżący projekt pod nową nazwą lub w innym położeniu"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:4 ../pitivi/mainwindow.py:1138
#: ../pitivi/mainwindow.py:1192
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:4 ../pitivi/mainwindow.py:1146
#: ../pitivi/mainwindow.py:1200
msgid "Save As..."
msgstr "Zapisz jako…"
......@@ -281,7 +281,7 @@ msgstr "Podręcznik użytkownika"
msgid "About"
msgstr "O programie"
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:1 ../pitivi/mainwindow.py:477
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:1 ../pitivi/mainwindow.py:478
msgid "Add media files to your project"
msgstr "Dodaje pliki multimedialne do projektu"
......@@ -361,9 +361,9 @@ msgstr ""
"Niektóre zmiany zostaną uwzględnione po ponownym uruchomieniu programu Pitivi"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:2 ../data/ui/renderingprogress.ui.h:4
#: ../pitivi/mainwindow.py:670 ../pitivi/mainwindow.py:787
#: ../pitivi/mainwindow.py:925 ../pitivi/mainwindow.py:1089
#: ../pitivi/mainwindow.py:1141 ../pitivi/mainwindow.py:1194
#: ../pitivi/mainwindow.py:671 ../pitivi/mainwindow.py:788
#: ../pitivi/mainwindow.py:926 ../pitivi/mainwindow.py:1097
#: ../pitivi/mainwindow.py:1149 ../pitivi/mainwindow.py:1202
#: ../pitivi/medialibrary.py:747
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
......@@ -432,7 +432,7 @@ msgstr "Rok:"
msgid "Info"
msgstr "Informacje"
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:1 ../pitivi/mainwindow.py:422
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:1 ../pitivi/mainwindow.py:423
msgid "Render"
msgstr "Renderuj"
......@@ -449,7 +449,7 @@ msgid "Container format:"
msgstr "Format kontenera:"
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:6 ../data/ui/startupwizard.ui.h:5
#: ../pitivi/mainwindow.py:464
#: ../pitivi/mainwindow.py:465
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
......@@ -857,96 +857,96 @@ msgstr "Bez kategorii"
msgid "All effects"
msgstr "Wszystkie efekty"
#: ../pitivi/mainwindow.py:258 ../pitivi/medialibrary.py:544
#: ../pitivi/mainwindow.py:259 ../pitivi/medialibrary.py:544
msgid "Media Library"
msgstr "Kolekcja klipów"
#: ../pitivi/mainwindow.py:260
#: ../pitivi/mainwindow.py:261
msgid "Effect Library"
msgstr "Kolekcja efektów"
#: ../pitivi/mainwindow.py:271
#: ../pitivi/mainwindow.py:272
msgid "Clip"
msgstr "Klip"
#: ../pitivi/mainwindow.py:273
#: ../pitivi/mainwindow.py:274
msgid "Transition"
msgstr "Przejście"
#: ../pitivi/mainwindow.py:275
#: ../pitivi/mainwindow.py:276
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
#: ../pitivi/mainwindow.py:398
#: ../pitivi/mainwindow.py:399
msgid "Undo"
msgstr "Cofnij"
#: ../pitivi/mainwindow.py:405
#: ../pitivi/mainwindow.py:406
msgid "Redo"
msgstr "Ponów"
#: ../pitivi/mainwindow.py:414 ../pitivi/mainwindow.py:781
#: ../pitivi/mainwindow.py:1090 ../pitivi/mainwindow.py:1142
#: ../pitivi/mainwindow.py:1195 ../pitivi/preset.py:105
#: ../pitivi/mainwindow.py:415 ../pitivi/mainwindow.py:782
#: ../pitivi/mainwindow.py:1098 ../pitivi/mainwindow.py:1150
#: ../pitivi/mainwindow.py:1203 ../pitivi/preset.py:105
#: ../pitivi/project.py:169
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
#: ../pitivi/mainwindow.py:424
#: ../pitivi/mainwindow.py:425
msgid "Export your project as a finished movie"
msgstr "Eksportuje projekt jako ukończony film"
#: ../pitivi/mainwindow.py:435
#: ../pitivi/mainwindow.py:436
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#: ../pitivi/mainwindow.py:440
#: ../pitivi/mainwindow.py:441
msgid "Save the current project"
msgstr "Zapisanie bieżącego projektu"
#: ../pitivi/mainwindow.py:447
#: ../pitivi/mainwindow.py:448
msgid "Create a new project"
msgstr "Utworzenie nowego projektu"
#: ../pitivi/mainwindow.py:453
#: ../pitivi/mainwindow.py:454
msgid "Open a project"
msgstr "Otwarcie projektu"
#: ../pitivi/mainwindow.py:459
#: ../pitivi/mainwindow.py:460
msgid "Save the current project as"
msgstr "Zapisanie bieżącego projektu jako"
#: ../pitivi/mainwindow.py:470
#: ../pitivi/mainwindow.py:471
msgid "Show the menu button content"
msgstr "Wyświetlenie zawartości przycisku menu"
#: ../pitivi/mainwindow.py:603
#: ../pitivi/mainwindow.py:604
#, python-format
msgid "Development version: %s"
msgstr "Wersja rozwojowa: %s"
#: ../pitivi/mainwindow.py:605
#: ../pitivi/mainwindow.py:606
#, python-format
msgid "Version %(cur_ver)s — %(new_ver)s is available"
msgstr "Wersja %(cur_ver)s — dostępna jest wersja %(new_ver)s"
#: ../pitivi/mainwindow.py:609 ../pitivi/mainwindow.py:611
#: ../pitivi/mainwindow.py:610 ../pitivi/mainwindow.py:612
#, python-format
msgid "Version %s"
msgstr "Wersja %s"
#: ../pitivi/mainwindow.py:620
#: ../pitivi/mainwindow.py:621
msgid "Current maintainers:"
msgstr "Obecni opiekunowie:"
#: ../pitivi/mainwindow.py:626
#: ../pitivi/mainwindow.py:627
msgid "Past maintainers:"
msgstr "Poprzedni opiekunowie:"
#. Translators: this paragraph is to be translated, the list
#. of contributors is shown dynamically as a clickable link
#. below it
#: ../pitivi/mainwindow.py:634
#: ../pitivi/mainwindow.py:635
msgid ""
"Contributors:\n"
"A handwritten list here would...\n"
......@@ -965,7 +965,7 @@ msgstr ""
"Z szacunku do współtwórców polecamy:\n"
#. Translators: keep the %s at the end of the 1st line
#: ../pitivi/mainwindow.py:641
#: ../pitivi/mainwindow.py:642
#, python-format
msgid ""
"The list of contributors on Ohloh %s\n"
......@@ -977,7 +977,7 @@ msgstr ""
#. Translators: See
#. https://developer.gnome.org/gtk3/stable/GtkAboutDialog.html#gtk-about-dialog-set-translator-credits
#. for details on how this is used.
#: ../pitivi/mainwindow.py:648
#: ../pitivi/mainwindow.py:649
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Aleksander Łukasiewicz <aleksander@lukasiewicz.org>, 2009\n"
......@@ -986,100 +986,89 @@ msgstr ""
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2009-2017"
#. The user has not made a decision, don't do anything
#: ../pitivi/mainwindow.py:667
#: ../pitivi/mainwindow.py:668
msgid "Open File..."
msgstr "Otwórz plik…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:671 ../pitivi/mainwindow.py:926
#: ../pitivi/mainwindow.py:672 ../pitivi/mainwindow.py:927
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
#: ../pitivi/mainwindow.py:687
#: ../pitivi/mainwindow.py:688
msgid "All supported formats"
msgstr "Wszystkie obsługiwane formaty"
#: ../pitivi/mainwindow.py:745
#: ../pitivi/mainwindow.py:746
#, python-format
msgid "Unable to save project \"%s\""
msgstr "Nie można zapisać projektu „%s”"
#: ../pitivi/mainwindow.py:783 ../pitivi/project.py:168
#: ../pitivi/mainwindow.py:784 ../pitivi/project.py:168
msgid "Save as..."
msgstr "Zapisz jako…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:786
#: ../pitivi/mainwindow.py:787
msgid "Close without saving"
msgstr "Zamknij bez zapisywania"
#: ../pitivi/mainwindow.py:801
#: ../pitivi/mainwindow.py:802
msgid "Save changes to the current project before closing?"
msgstr "Zapisać zmiany w bieżącym projekcie przed zamknięciem?"
#: ../pitivi/mainwindow.py:814
#: ../pitivi/mainwindow.py:815
#, python-format
msgid "If you don't save, the changes from the last %s will be lost."
msgstr ""
"Jeżeli projekt nie zostanie zapisany, to zmiany z ostatnich %s zostaną "
"utracone."
#: ../pitivi/mainwindow.py:818
#: ../pitivi/mainwindow.py:819
msgid "If you don't save, your changes will be lost."
msgstr ""
"Jeżeli projekt nie zostanie zapisany, to wprowadzone zmiany zostaną utracone."
#: ../pitivi/mainwindow.py:886
#: ../pitivi/mainwindow.py:887
msgid "Revert to saved project version?"
msgstr "Przywrócić do zapisanej wersji projektu?"
#: ../pitivi/mainwindow.py:891
#: ../pitivi/mainwindow.py:892
msgid "This will reload the current project. All unsaved changes will be lost."
msgstr ""
"Spowoduje to ponowne wczytanie bieżącego projektu. Wszystkie niezapisane "
"zmiany zostaną utracone."
#: ../pitivi/mainwindow.py:906
#: ../pitivi/mainwindow.py:907
#, python-format
msgid "Unable to load project \"%s\""
msgstr "Nie można wczytać projektu „%s”"
#: ../pitivi/mainwindow.py:921
#: ../pitivi/mainwindow.py:922
msgid "Locate missing file..."
msgstr "Znajdź brakujące pliki…"
#. The file is probably an image, not video or audio.
#: ../pitivi/mainwindow.py:947
#, python-format
msgid ""
"The following file has moved: \"<b>%s</b>\"\n"
"Please specify its new location:"
msgstr ""
"Następujący plik został przeniesiony: „<b>%s</b>”\n"
"Proszę podać jego nowe położenie:"
#: ../pitivi/mainwindow.py:938
msgid "The following file could not be found:"
msgstr "Nie można odnaleźć następującego pliku:"
#: ../pitivi/mainwindow.py:952
#, python-format
msgid ""
"The following file has moved: \"<b>%s</b>\" (duration: %s)\n"
"Please specify its new location:"
msgstr ""
"Następujący plik został przeniesiony: „<b>%s</b>” (czas trwania: %s)\n"
"Proszę podać jego nowe położenie:"
#: ../pitivi/mainwindow.py:962
msgid "Please specify its new location:"
msgstr "Proszę podać jego nowe położenie:"
#. Translators: this is a format filter in a filechooser. Ex: "AVI
#. files"
#: ../pitivi/mainwindow.py:976
#: ../pitivi/mainwindow.py:984
#, python-format
msgid "%s files"
msgstr "Pliki %s"
#: ../pitivi/mainwindow.py:980 ../pitivi/medialibrary.py:771
#: ../pitivi/mainwindow.py:988 ../pitivi/medialibrary.py:771
msgid "All files"
msgstr "Wszystkie pliki"
#. Signal the project loading failure.
#. You have to do this *after* successfully creating a blank project,
#. or the startupwizard will still be connected to that signal too.
#: ../pitivi/mainwindow.py:1005
#: ../pitivi/mainwindow.py:1013
#, python-format
msgid ""
"No replacement file was provided for \"<i>%s</i>\".\n"
......@@ -1090,33 +1079,33 @@ msgstr ""
"\n"
"Program Pitivi obecnie nie obsługuje częściowych projektów."
#: ../pitivi/mainwindow.py:1086
#: ../pitivi/mainwindow.py:1094
msgid "Export To..."
msgstr "Wyeksportuj do…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1101 ../pitivi/mainwindow.py:1151
#: ../pitivi/mainwindow.py:1198 ../pitivi/mainwindow.py:1226
#: ../pitivi/mainwindow.py:1109 ../pitivi/mainwindow.py:1159
#: ../pitivi/mainwindow.py:1206 ../pitivi/mainwindow.py:1234
#: ../pitivi/render.py:421
msgid "Untitled"
msgstr "Bez tytułu"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1107
#: ../pitivi/mainwindow.py:1115
msgid "Tar archive"
msgstr "Archiwum tar"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1111 ../pitivi/mainwindow.py:1157
#: ../pitivi/mainwindow.py:1119 ../pitivi/mainwindow.py:1165
msgid "Detect automatically"
msgstr "Wykrycie automatyczne"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1200
#: ../pitivi/mainwindow.py:1208
msgid "PNG image"
msgstr "Obraz PNG"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1201
#: ../pitivi/mainwindow.py:1209
msgid "JPEG image"
msgstr "Obraz JPEG"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1292
#: ../pitivi/mainwindow.py:1300
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
......@@ -1134,6 +1123,7 @@ msgid "<b>Resolution</b>: %d×%d"
msgstr "<b>Rozdzielczość</b>: %d×%d"
#: ../pitivi/mediafilespreviewer.py:274 ../pitivi/mediafilespreviewer.py:291
#: ../pitivi/utils/ui.py:304
#, python-format
msgid "<b>Duration</b>: %s"
msgstr "<b>Czas trwania</b>: %s"
......@@ -1856,7 +1846,17 @@ msgstr "<b>Czas trwania:</b> %s"
msgid "<b>Proxy creation progress:</b> %d%%"
msgstr "<b>Postęp tworzenia plików pośrednich:</b> %d%%"
#: ../pitivi/utils/ui.py:313
#: ../pitivi/utils/ui.py:300
#, python-format
msgid "<b>Path</b>: %s"
msgstr "<b>Ścieżka</b>: %s"
#: ../pitivi/utils/ui.py:309
#, python-format
msgid "<b>Size</b>: %s"
msgstr "<b>Rozmiar</b>: %s"
#: ../pitivi/utils/ui.py:335
#, python-format
msgid "<b>Audio:</b> %d channel at %d <i>Hz</i> (%d <i>bits</i>)"
msgid_plural "<b>Audio:</b> %d channels at %d <i>Hz</i> (%d <i>bits</i>)"
......@@ -1867,18 +1867,18 @@ msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
"<b>Dźwięk:</b> %d kanałów o częstotliwości %d <i>Hz</i> (%d <i>bity</i>)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:323
#: ../pitivi/utils/ui.py:345
#, python-format
msgid "<b>Video:</b> %d×%d <i>pixels</i> at %.3f <i>fps</i>"
msgstr "<b>Wideo:</b> %d×%d <i>pikseli</i> o %.2f<i>FPS</i>"
#: ../pitivi/utils/ui.py:331
#: ../pitivi/utils/ui.py:353
#, python-format
msgid "<b>Image:</b> %d×%d <i>pixels</i>"
msgstr "<b>Obraz:</b> %d×%d <i>pikseli</i>"
#: ../pitivi/utils/ui.py:386 ../pitivi/utils/ui.py:413
#: ../pitivi/utils/ui.py:437
#: ../pitivi/utils/ui.py:408 ../pitivi/utils/ui.py:435
#: ../pitivi/utils/ui.py:459
#, python-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
......@@ -1886,8 +1886,8 @@ msgstr[0] "%d godzina"
msgstr[1] "%d godziny"
msgstr[2] "%d godzin"
#: ../pitivi/utils/ui.py:389 ../pitivi/utils/ui.py:416
#: ../pitivi/utils/ui.py:440
#: ../pitivi/utils/ui.py:411 ../pitivi/utils/ui.py:438
#: ../pitivi/utils/ui.py:462
#, python-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
......@@ -1895,8 +1895,8 @@ msgstr[0] "%d minuta"
msgstr[1] "%d minuty"
msgstr[2] "%d minut"
#: ../pitivi/utils/ui.py:392 ../pitivi/utils/ui.py:419
#: ../pitivi/utils/ui.py:443
#: ../pitivi/utils/ui.py:414 ../pitivi/utils/ui.py:441
#: ../pitivi/utils/ui.py:465
#, python-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
......@@ -1904,7 +1904,7 @@ msgstr[0] "%d sekunda"
msgstr[1] "%d sekundy"
msgstr[2] "%d sekund"
#: ../pitivi/utils/ui.py:411
#: ../pitivi/utils/ui.py:433
#, python-format
msgid "%d day"
msgid_plural "%d days"
......@@ -1913,123 +1913,123 @@ msgstr[1] "%d dni"
msgstr[2] "%d dni"
#. Translators: fps is for frames per second
#: ../pitivi/utils/ui.py:558 ../pitivi/utils/ui.py:559
#: ../pitivi/utils/ui.py:560 ../pitivi/utils/ui.py:562
#: ../pitivi/utils/ui.py:563 ../pitivi/utils/ui.py:565
#: ../pitivi/utils/ui.py:566 ../pitivi/utils/ui.py:568
#: ../pitivi/utils/ui.py:569
#: ../pitivi/utils/ui.py:580 ../pitivi/utils/ui.py:581
#: ../pitivi/utils/ui.py:582 ../pitivi/utils/ui.py:584
#: ../pitivi/utils/ui.py:585 ../pitivi/utils/ui.py:587
#: ../pitivi/utils/ui.py:588 ../pitivi/utils/ui.py:590
#: ../pitivi/utils/ui.py:591
#, python-format
msgid "%d fps"
msgstr "%d FPS"
#: ../pitivi/utils/ui.py:561
#: ../pitivi/utils/ui.py:583
#, python-format
msgid "%.3f fps"
msgstr "%.3f FPS"
#: ../pitivi/utils/ui.py:564 ../pitivi/utils/ui.py:567
#: ../pitivi/utils/ui.py:586 ../pitivi/utils/ui.py:589
#, python-format
msgid "%.2f fps"
msgstr "%.2f FPS"
#: ../pitivi/utils/ui.py:573 ../pitivi/utils/ui.py:574
#: ../pitivi/utils/ui.py:575 ../pitivi/utils/ui.py:576
#: ../pitivi/utils/ui.py:577 ../pitivi/utils/ui.py:578
#: ../pitivi/utils/ui.py:580 ../pitivi/utils/ui.py:581
#: ../pitivi/utils/ui.py:595 ../pitivi/utils/ui.py:596
#: ../pitivi/utils/ui.py:597 ../pitivi/utils/ui.py:598
#: ../pitivi/utils/ui.py:599 ../pitivi/utils/ui.py:600
#: ../pitivi/utils/ui.py:602 ../pitivi/utils/ui.py:603
#, python-format
msgid "%d kHz"
msgstr "%d kHz"
#: ../pitivi/utils/ui.py:579
#: ../pitivi/utils/ui.py:601
#, python-format
msgid "%.1f kHz"
msgstr "%.1f kHz"
#: ../pitivi/utils/ui.py:584
#: ../pitivi/utils/ui.py:606
msgid "6 Channels (5.1)"
msgstr "6 kanałów (5.1)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:585
#: ../pitivi/utils/ui.py:607
msgid "4 Channels (4.0)"
msgstr "4 kanały (4.0)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:586
#: ../pitivi/utils/ui.py:608
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
#: ../pitivi/utils/ui.py:587
#: ../pitivi/utils/ui.py:609
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: ../pitivi/utils/ui.py:592
#: ../pitivi/utils/ui.py:614
msgid "Square"
msgstr "Kwadratowe"
#: ../pitivi/utils/ui.py:593
#: ../pitivi/utils/ui.py:615
msgid "480p"
msgstr "480p"
#: ../pitivi/utils/ui.py:594
#: ../pitivi/utils/ui.py:616
msgid "480i"
msgstr "480i"
#: ../pitivi/utils/ui.py:595
#: ../pitivi/utils/ui.py:617
msgid "480p Wide"
msgstr "Szerokie 480p"
#: ../pitivi/utils/ui.py:596
#: ../pitivi/utils/ui.py:618
msgid "480i Wide"
msgstr "Szerokie 480i"
#: ../pitivi/utils/ui.py:597
#: ../pitivi/utils/ui.py:619
msgid "576p"
msgstr "576p"
#: ../pitivi/utils/ui.py:598
#: ../pitivi/utils/ui.py:620
msgid "576i"
msgstr "576i"
#: ../pitivi/utils/ui.py:599
#: ../pitivi/utils/ui.py:621
msgid "576p Wide"
msgstr "Szerokie 576p"
#: ../pitivi/utils/ui.py:600
#: ../pitivi/utils/ui.py:622
msgid "576i Wide"
msgstr "Szerokie 576i"
#: ../pitivi/utils/ui.py:604
#: ../pitivi/utils/ui.py:626
msgid "Standard (4:3)"
msgstr "Standardowe (4∶3)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:605
#: ../pitivi/utils/ui.py:627
msgid "DV (15:11)"
msgstr "DV (15∶11)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:606
#: ../pitivi/utils/ui.py:628
msgid "DV Widescreen (16:9)"
msgstr "Szerokie DV (16∶9)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:607
#: ../pitivi/utils/ui.py:629
msgid "Cinema (1.37)"
msgstr "Kinowe (1,37)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:608
#: ../pitivi/utils/ui.py:630
msgid "Cinema (1.66)"
msgstr "Kinowe (1,66)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:609
#: ../pitivi/utils/ui.py:631
msgid "Cinema (1.85)"
msgstr "Kinowe (1,85)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:610
#: ../pitivi/utils/ui.py:632
msgid "Anamorphic (2.35)"
msgstr "Anamorficzne (2,35)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:611
#: ../pitivi/utils/ui.py:633
msgid "Anamorphic (2.39)"
msgstr "Anamorficzne (2,39)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:612
#: ../pitivi/utils/ui.py:634
msgid "Anamorphic (2.4)"
msgstr "Anamorficzne (2,4)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment