Commit 64354bc4 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 6149e4e0
Pipeline #44452 failed with stages
in 2 minutes and 18 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/pitivi/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-29 01:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-29 03:48+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-05 20:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-06 13:30+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr "Uruchamianie automatycznego wyrównania"
msgid "<b><big>Performing Auto-Alignment</big></b>"
msgstr "<b><big>Wykonywanie automatycznego wyrównania</big></b>"
#: data/ui/alignmentprogress.ui:38 pitivi/render.py:1130
#: data/ui/alignmentprogress.ui:38 pitivi/render.py:1152
msgid "Estimating..."
msgstr "Obliczanie…"
......@@ -141,34 +141,32 @@ msgstr "_Anuluj"
msgid "_Apply to project"
msgstr "_Zastosuj do projektu"
#: data/ui/clipmediaprops.ui:85
msgid "Size (pixels):"
msgstr "Rozmiar (w pikselach):"
#: data/ui/clipmediaprops.ui:124
msgid "Size (pixels)"
msgstr "Rozmiar (w pikselach)"
#: data/ui/clipmediaprops.ui:158 data/ui/renderingdialog.ui:448
msgid "Frame rate:"
msgstr "Liczba klatek na sekundę:"
#: data/ui/clipmediaprops.ui:139
msgid "Frame rate"
msgstr "Liczba klatek na sekundę"
#. PAR is the aspect ratio "of the pixels", not an aspect ratio "in pixels".
#: data/ui/clipmediaprops.ui:197
msgid "Pixel aspect ratio:"
msgstr "Proporcje pikseli:"
#: data/ui/clipmediaprops.ui:154
msgid "Pixel aspect ratio"
msgstr "Proporcje pikseli"
#: data/ui/clipmediaprops.ui:237
#: data/ui/clipmediaprops.ui:197
msgid "Video:"
msgstr "Wideo:"
#: data/ui/clipmediaprops.ui:273 data/ui/projectsettings.ui:451
#: data/ui/renderingdialog.ui:505
msgid "Channels:"
msgstr "Kanały:"
#: data/ui/clipmediaprops.ui:249
msgid "Sample rate"
msgstr "Częstotliwość próbki"
#: data/ui/clipmediaprops.ui:312 data/ui/projectsettings.ui:485
#: data/ui/renderingdialog.ui:614
msgid "Sample rate:"
msgstr "Częstotliwość próbki:"
#: data/ui/clipmediaprops.ui:264
msgid "Channels"
msgstr "Kanały"
#: data/ui/clipmediaprops.ui:352
#: data/ui/clipmediaprops.ui:285
msgid "Audio:"
msgstr "Dźwięk:"
......@@ -399,8 +397,8 @@ msgstr "Elegancki, funkcjonalny i intuicyjny edytor filmów"
msgid "Save the current project under a new name or a different location"
msgstr "Zapisuje bieżący projekt pod nową nazwą lub w innym położeniu"
#: data/ui/mainmenubutton.ui:15 pitivi/editorperspective.py:768
#: pitivi/editorperspective.py:822
#: data/ui/mainmenubutton.ui:15 pitivi/editorperspective.py:739
#: pitivi/editorperspective.py:793
msgid "Save As..."
msgstr "Zapisz jako…"
......@@ -454,7 +452,7 @@ msgstr "Podręcznik użytkownika"
msgid "About"
msgstr "O programie"
#: data/ui/medialibrary.ui:14 pitivi/editorperspective.py:359
#: data/ui/medialibrary.ui:14 pitivi/editorperspective.py:354
msgid "Add media files to your project"
msgstr "Dodaje pliki multimedialne do projektu"
......@@ -534,8 +532,8 @@ msgstr ""
"Niektóre zmiany zostaną uwzględnione po ponownym uruchomieniu programu Pitivi"
#: data/ui/projectsettings.ui:46 data/ui/renderingprogress.ui:41
#: pitivi/editorperspective.py:509 pitivi/editorperspective.py:723
#: pitivi/editorperspective.py:771 pitivi/editorperspective.py:824
#: pitivi/editorperspective.py:497 pitivi/editorperspective.py:694
#: pitivi/editorperspective.py:742 pitivi/editorperspective.py:795
#: pitivi/greeterperspective.py:233 pitivi/medialibrary.py:757
#: pitivi/dialogs/browseprojects.py:41 pitivi/dialogs/missingasset.py:49
msgid "Cancel"
......@@ -569,6 +567,14 @@ msgstr "Liczba klatek na sekundę:"
msgid "Video"
msgstr "Wideo"
#: data/ui/projectsettings.ui:451 data/ui/renderingdialog.ui:505
msgid "Channels:"
msgstr "Kanały:"
#: data/ui/projectsettings.ui:485 data/ui/renderingdialog.ui:614
msgid "Sample rate:"
msgstr "Częstotliwość próbki:"
#. The title of the section with the audio settings
#: data/ui/projectsettings.ui:529 data/ui/renderingdialog.ui:632
#: pitivi/effects.py:229
......@@ -589,7 +595,7 @@ msgid "Info"
msgstr "Informacje"
#: data/ui/renderingdialog.ui:20 data/ui/renderingdialog.ui:52
#: pitivi/editorperspective.py:306
#: pitivi/editorperspective.py:304
msgid "Render"
msgstr "Renderuj"
......@@ -637,6 +643,10 @@ msgstr "Kodeku:"
msgid "Framerate"
msgstr "Liczba klatek na sekundę"
#: data/ui/renderingdialog.ui:448
msgid "Frame rate:"
msgstr "Liczba klatek na sekundę:"
#: data/ui/renderingdialog.ui:656
msgid "Automatically render from proxy files"
msgstr "Automatyczne renderowanie z plików pośrednich"
......@@ -692,7 +702,7 @@ msgid "Pause"
msgstr "Wstrzymaj"
#: data/ui/renderingprogress.ui:55 pitivi/viewer/viewer.py:604
#: pitivi/timeline/timeline.py:1629
#: pitivi/timeline/timeline.py:1647
msgid "Play"
msgstr "Odtwórz"
......@@ -969,86 +979,86 @@ msgstr "Aktywuje klatki kluczowe"
msgid "Hide keyframes"
msgstr "Ukrywa klatki kluczowe"
#: pitivi/editorperspective.py:177 pitivi/medialibrary.py:554
#: pitivi/editorperspective.py:175 pitivi/medialibrary.py:554
msgid "Media Library"
msgstr "Kolekcja klipów"
#: pitivi/editorperspective.py:179
#: pitivi/editorperspective.py:177
msgid "Effect Library"
msgstr "Kolekcja efektów"
#: pitivi/editorperspective.py:190
#: pitivi/editorperspective.py:188
msgid "Clip"
msgstr "Klip"
#: pitivi/editorperspective.py:192
#: pitivi/editorperspective.py:190
msgid "Transition"
msgstr "Przejście"
#: pitivi/editorperspective.py:194
#: pitivi/editorperspective.py:192
msgid "Title"
msgstr "Tytuł"
#: pitivi/editorperspective.py:282
#: pitivi/editorperspective.py:280
msgid "Close project"
msgstr "Zamyka projekt"
#: pitivi/editorperspective.py:290
#: pitivi/editorperspective.py:288
msgid "Undo"
msgstr "Cofnij"
#: pitivi/editorperspective.py:300 pitivi/editorperspective.py:503
#: pitivi/editorperspective.py:724 pitivi/editorperspective.py:772
#: pitivi/editorperspective.py:825 pitivi/preset.py:116 pitivi/project.py:190
#: pitivi/editorperspective.py:298 pitivi/editorperspective.py:491
#: pitivi/editorperspective.py:695 pitivi/editorperspective.py:743
#: pitivi/editorperspective.py:796 pitivi/preset.py:116 pitivi/project.py:190
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
#: pitivi/editorperspective.py:308
#: pitivi/editorperspective.py:306
msgid "Export your project as a finished movie"
msgstr "Eksportuje projekt jako ukończony film"
#: pitivi/editorperspective.py:346
#: pitivi/editorperspective.py:341
msgid "Save the current project"
msgstr "Zapisanie bieżącego projektu"
#: pitivi/editorperspective.py:353
#: pitivi/editorperspective.py:348
msgid "Save the current project as"
msgstr "Zapisanie bieżącego projektu jako"
#: pitivi/editorperspective.py:473
#: pitivi/editorperspective.py:463
#, python-format
msgid "Unable to save project \"%s\""
msgstr "Nie można zapisać projektu „%s”"
#: pitivi/editorperspective.py:505 pitivi/project.py:189
#: pitivi/editorperspective.py:493 pitivi/project.py:189
msgid "Save as..."
msgstr "Zapisz jako…"
#: pitivi/editorperspective.py:508
#: pitivi/editorperspective.py:496
msgid "Close without saving"
msgstr "Zamknij bez zapisywania"
#: pitivi/editorperspective.py:523
#: pitivi/editorperspective.py:511
msgid "Save changes to the current project before closing?"
msgstr "Zapisać zmiany w bieżącym projekcie przed zamknięciem?"
#: pitivi/editorperspective.py:536
#: pitivi/editorperspective.py:524
#, python-format
msgid "If you don't save, the changes from the last %s will be lost."
msgstr ""
"Jeżeli projekt nie zostanie zapisany, to zmiany z ostatnich %s zostaną "
"utracone."
#: pitivi/editorperspective.py:540
#: pitivi/editorperspective.py:528
msgid "If you don't save, your changes will be lost."
msgstr ""
"Jeżeli projekt nie zostanie zapisany, to wprowadzone zmiany zostaną utracone."
#: pitivi/editorperspective.py:607
#: pitivi/editorperspective.py:595
msgid "Revert to saved project version?"
msgstr "Przywrócić do zapisanej wersji projektu?"
#: pitivi/editorperspective.py:612
#: pitivi/editorperspective.py:600
msgid "This will reload the current project. All unsaved changes will be lost."
msgstr ""
"Spowoduje to ponowne wczytanie bieżącego projektu. Wszystkie niezapisane "
......@@ -1057,7 +1067,7 @@ msgstr ""
#. Signal the project loading failure.
#. You have to do this *after* successfully creating a blank project,
#. or the startupwizard will still be connected to that signal too.
#: pitivi/editorperspective.py:643
#: pitivi/editorperspective.py:631
#, python-format
msgid ""
"No replacement file was provided for \"<i>%s</i>\".\n"
......@@ -1068,32 +1078,32 @@ msgstr ""
"\n"
"Program Pitivi obecnie nie obsługuje częściowych projektów."
#: pitivi/editorperspective.py:720
#: pitivi/editorperspective.py:691
msgid "Export To..."
msgstr "Wyeksportuj do…"
#: pitivi/editorperspective.py:737
#: pitivi/editorperspective.py:708
msgid "Tar archive"
msgstr "Archiwum tar"
#: pitivi/editorperspective.py:741 pitivi/editorperspective.py:787
#: pitivi/editorperspective.py:712 pitivi/editorperspective.py:758
msgid "Detect automatically"
msgstr "Wykrycie automatyczne"
#: pitivi/editorperspective.py:781 pitivi/editorperspective.py:828
#: pitivi/editorperspective.py:752 pitivi/editorperspective.py:799
#: pitivi/project.py:71 pitivi/render.py:428
msgid "Untitled"
msgstr "Bez tytułu"
#: pitivi/editorperspective.py:830
#: pitivi/editorperspective.py:801
msgid "PNG image"
msgstr "Obraz PNG"
#: pitivi/editorperspective.py:831
#: pitivi/editorperspective.py:802
msgid "JPEG image"
msgstr "Obraz JPEG"
#: pitivi/editorperspective.py:872
#: pitivi/editorperspective.py:843
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
......@@ -1391,7 +1401,7 @@ msgstr "nowy-profil-%d"
#. GTK does not allow an empty string as the dialog title, so we use the
#. same translatable one as render.py's pipeline error message dialog:
#: pitivi/project.py:173 pitivi/render.py:854
#: pitivi/project.py:173 pitivi/render.py:877
msgid "Sorry, something didn’t work right."
msgstr "Coś nie zadziałało poprawnie."
......@@ -1492,15 +1502,15 @@ msgstr "Obecnie renderowane"
#. Translators: This item appears in a combobox's popup and
#. contains as children the unsupported (but still available)
#. muxers and encoders.
#: pitivi/render.py:650
#: pitivi/render.py:655
msgid "Unsupported"
msgstr "Nieobsługiwane"
#: pitivi/render.py:684
#: pitivi/render.py:707
msgid "A file name is required."
msgstr "Wymagana jest nazwa pliku."
#: pitivi/render.py:686
#: pitivi/render.py:709
msgid ""
"This file already exists.\n"
"If you don't want to overwrite it, choose a different file name or folder."
......@@ -1509,18 +1519,18 @@ msgstr ""
"Jeśli nie ma zostać zastąpiony, to proszę wybrać inną nazwę pliku lub inny "
"katalog."
#: pitivi/render.py:716
#: pitivi/render.py:739
#, python-format
msgid "%.2f GB"
msgstr "%.2f GB"
#. -1 means round to 10
#: pitivi/render.py:721
#: pitivi/render.py:744
#, python-format
msgid "%d MB"
msgstr "%d MB"
#: pitivi/render.py:848
#: pitivi/render.py:871
msgid ""
"<b>Make sure your rendering size is even, x264enc might not be able to "
"render otherwise.</b>\n"
......@@ -1530,11 +1540,11 @@ msgstr ""
"wypadku x264enc może nie być w stanie renderować.</b>\n"
"\n"
#: pitivi/render.py:855
#: pitivi/render.py:878
msgid "An error occurred while trying to render your project."
msgstr "Wystąpił błąd podczas renderowania projektu."
#: pitivi/render.py:857
#: pitivi/render.py:880
msgid ""
"You might want to check our troubleshooting guide or file a bug report. The "
"GStreamer error was:"
......@@ -1542,11 +1552,11 @@ msgstr ""
"Można sprawdzić podręcznik rozwiązywania błędów lub wysłać zgłoszenie błędu. "
"Błąd biblioteki GStreamer:"
#: pitivi/render.py:1078 pitivi/render.py:1079 pitivi/render.py:1085
#: pitivi/render.py:1100 pitivi/render.py:1101 pitivi/render.py:1107
msgid "Render complete"
msgstr "Ukończono renderowanie"
#: pitivi/render.py:1083
#: pitivi/render.py:1105
#, python-format
msgid "\"%s\" has finished rendering."
msgstr "Ukończono renderowanie „%s”."
......@@ -1611,23 +1621,23 @@ msgstr ""
"Tworzy przejście przez nałożenie dwóch sąsiednich klipów na tej samej "
"warstwie. Kliknięcie przejścia na osi czasu zmieni jego typ."
#: pitivi/transitions.py:238
#: pitivi/transitions.py:234
msgid "Slow"
msgstr "Wolne"
#: pitivi/transitions.py:240
#: pitivi/transitions.py:236
msgid "Fast"
msgstr "Szybkie"
#: pitivi/transitions.py:242
#: pitivi/transitions.py:238
msgid "Epileptic"
msgstr "Epileptyczne"
#: pitivi/transitions.py:246
#: pitivi/transitions.py:242
msgid "Sharp"
msgstr "Nagłe"
#: pitivi/transitions.py:248
#: pitivi/transitions.py:244
msgid "Smooth"
msgstr "Gładkie"
......@@ -1678,7 +1688,7 @@ msgstr "Zakończ tryb pełnoekranowy"
#. Translators: This is a tooltip for a clip's keyframe curve,
#. showing what the keyframe curve affects, the timestamp at
#. the mouse cursor location, and the value at that timestamp.
#: pitivi/timeline/elements.py:420
#: pitivi/timeline/elements.py:416
#, python-format
msgid ""
"Property: %s\n"
......@@ -1689,36 +1699,36 @@ msgstr ""
"Czas: %s\n"
"Wartość: %s"
#: pitivi/timeline/elements.py:595
#: pitivi/timeline/elements.py:591
#, python-format
msgid "Timestamp: %s"
msgstr "Czas: %s"
#: pitivi/timeline/elements.py:1459
#: pitivi/timeline/elements.py:1455
msgid "Audio crossfade"
msgstr "Przenikanie dźwięku"
#: pitivi/timeline/layer.py:167
#: pitivi/timeline/layer.py:168
msgid "Move layer to top"
msgstr "Przenosi warstwę na górę"
#: pitivi/timeline/layer.py:173
#: pitivi/timeline/layer.py:174
msgid "Move layer up"
msgstr "Przenosi warstwę wyżej"
#: pitivi/timeline/layer.py:179
#: pitivi/timeline/layer.py:180
msgid "Move layer down"
msgstr "Przenosi warstwę niżej"
#: pitivi/timeline/layer.py:185
#: pitivi/timeline/layer.py:186
msgid "Move layer to bottom"
msgstr "Przenosi warstwę na dół"
#: pitivi/timeline/layer.py:191
#: pitivi/timeline/layer.py:192
msgid "Delete layer"
msgstr "Usuń warstwę"
#: pitivi/timeline/layer.py:280
#: pitivi/timeline/layer.py:284
#, python-format
msgid "Layer %d"
msgstr "%d. warstwa"
......@@ -1762,72 +1772,72 @@ msgstr ""
"Czy kliknięcie lewym przyciskiem poza zaznaczaniem i modyfikowaniem klipów "
"także przewija."
#: pitivi/timeline/timeline.py:1544 pitivi/dialogs/prefs.py:61
#: pitivi/timeline/timeline.py:1562 pitivi/dialogs/prefs.py:61
msgid "Timeline"
msgstr "Oś czasu"
#: pitivi/timeline/timeline.py:1551
#: pitivi/timeline/timeline.py:1569
msgid "Delete selected clips"
msgstr "Usunięcie zaznaczonych klipów"
#: pitivi/timeline/timeline.py:1557
#: pitivi/timeline/timeline.py:1575
msgid "Delete selected clips and shift following ones"
msgstr "Usunięcie zaznaczonych klipów i przesunięcie następnych"
#: pitivi/timeline/timeline.py:1563
#: pitivi/timeline/timeline.py:1581
msgid "Group selected clips together"
msgstr "Umieszczenie zaznaczonych klipów w grupie"
#: pitivi/timeline/timeline.py:1569
#: pitivi/timeline/timeline.py:1587
msgid "Ungroup selected clips"
msgstr "Rozgrupowanie zaznaczonych klipów"
#: pitivi/timeline/timeline.py:1575
#: pitivi/timeline/timeline.py:1593
msgid "Copy selected clips"
msgstr "Skopiowanie zaznaczonych klipów"
#: pitivi/timeline/timeline.py:1581
#: pitivi/timeline/timeline.py:1599
msgid "Paste selected clips"
msgstr "Wklejenie zaznaczonych klipów"
#: pitivi/timeline/timeline.py:1594
#: pitivi/timeline/timeline.py:1612
msgid "Split the clip at the position"
msgstr "Przecięcie klipu w pozycji"
#: pitivi/timeline/timeline.py:1600
#: pitivi/timeline/timeline.py:1618
msgid "Add keyframe to the keyframe curve of selected clip"
msgstr ""
"Dodanie klatki kluczowej do krzywej klatek kluczowych zaznaczonego klipu"
#: pitivi/timeline/timeline.py:1605
#: pitivi/timeline/timeline.py:1623
msgid "Timeline Navigation"
msgstr "Nawigacja na osi czasu"
#: pitivi/timeline/timeline.py:1612
#: pitivi/timeline/timeline.py:1630
msgid "Zoom in"
msgstr "Przybliżenie"
#: pitivi/timeline/timeline.py:1618
#: pitivi/timeline/timeline.py:1636
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddalenie"
#: pitivi/timeline/timeline.py:1624
#: pitivi/timeline/timeline.py:1642
msgid "Adjust zoom to fit the project to the window"
msgstr "Dopasowanie przybliżenia projektu do okna"
#: pitivi/timeline/timeline.py:1635
#: pitivi/timeline/timeline.py:1653
msgid "Seek backward one frame"
msgstr "Przejście do tyłu o jedną klatkę"
#: pitivi/timeline/timeline.py:1641
#: pitivi/timeline/timeline.py:1659
msgid "Seek forward one frame"
msgstr "Przejście naprzód o jedną klatkę"
#: pitivi/timeline/timeline.py:1648
#: pitivi/timeline/timeline.py:1666
msgid "Seek backward one second"
msgstr "Przejście do tyłu o jedną sekundę"
#: pitivi/timeline/timeline.py:1655
#: pitivi/timeline/timeline.py:1673
msgid "Seek forward one second"
msgstr "Przejście naprzód o jedną sekundę"
......@@ -1908,7 +1918,7 @@ msgstr "Otwórz"
msgid "All supported formats"
msgstr "Wszystkie obsługiwane formaty"
#: pitivi/dialogs/clipmediaprops.py:104
#: pitivi/dialogs/clipmediaprops.py:102
msgid "Variable"
msgstr "Zmienne"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment