Commit 5d9de4de authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent b2917fd6
Pipeline #30195 passed with stages
in 71 minutes and 20 seconds
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/pitivi/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-28 16:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-01 23:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-30 04:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-09 19:31+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -24,18 +24,20 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.7\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../data/pitivi.appdata.xml.in.h:1 ../data/pitivi.desktop.in.h:1
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.desktop.in.h:1 ../pitivi/greeterperspective.py:264
msgid "Pitivi"
msgstr "Pitivi"
#: ../data/pitivi.appdata.xml.in.h:2 ../data/pitivi.desktop.in.h:3
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.desktop.in.h:3
msgid "Create and edit your own movies"
msgstr "Skapa och redigera dina egna filmer"
#: ../data/pitivi.appdata.xml.in.h:3
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Pitivi is a video editor that aims to appeal to hobbyists and professionals "
"alike, with a strong focus on efficiency, quality and usability. It "
......@@ -47,7 +49,7 @@ msgstr ""
"användbarhet. Det integrerar bra med andra program och har ett vackert "
"användargränssnitt framtaget för att vara kraftfullt och enkelt."
#: ../data/pitivi.appdata.xml.in.h:4
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"With a non-modal editing workflow, a framerate-independent and playhead-"
"centric timeline, Pitivi allows you quickly and accurately trim, split and "
......@@ -60,45 +62,45 @@ msgstr ""
"krusnings- och rullredigeringsmöjligheter gör det möjligt att lägga tiden på "
"historieberättande istället för att \"flytta omkring klipp\"."
#: ../data/pitivi.appdata.xml.in.h:5
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:5
msgid "Some other features include:"
msgstr "Några andra funktioner:"
#: ../data/pitivi.appdata.xml.in.h:6
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:6
msgid ""
"Accepts any file formats supported by the GStreamer multimedia framework"
msgstr "Accepterar alla filformat som stöds av multimediaramverket GStreamer"
#: ../data/pitivi.appdata.xml.in.h:7
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:7
msgid ""
"Can animate hundreds of special effects and filters with keyframable "
"properties"
msgstr ""
"Kan animera hundratals specialeffekter och filter med nyckelbildsegenskaper"
#: ../data/pitivi.appdata.xml.in.h:8
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:8
msgid "Ability to set custom aspect ratios, framerates and rendering presets"
msgstr ""
"Förmåga att ange anpassade bildförhållanden, bildfrekvens och "
"renderingsförinställningar"
#: ../data/pitivi.appdata.xml.in.h:9
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:9
msgid "Easy to use crossfades and SMPTE transitions"
msgstr "Lätt att använda övertoningar och SMPTE-övergångar"
#: ../data/pitivi.appdata.xml.in.h:10
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:10
msgid "Multihead-friendly with detachable user interface components"
msgstr "Flerskärmsvänlig med frånkopplingsbara användarkomponenter"
#: ../data/pitivi.appdata.xml.in.h:11
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:11
msgid "The Pitivi Team"
msgstr "Pitivi-teamet"
#: ../data/pitivi.desktop.in.h:2
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.desktop.in.h:2
msgid "Video Editor"
msgstr "Videoredigerare"
#: ../data/pitivi.desktop.in.h:4
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.desktop.in.h:4
msgid "video;film;movie;editor;"
msgstr "video;film;redigerare;editor;"
......@@ -158,21 +160,158 @@ msgid "Audio:"
msgstr "Ljud:"
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:1
msgid "X:"
msgstr "X:"
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:2
msgid "Y:"
msgstr "Y:"
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:3
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:2
msgid "Width:"
msgstr "Bredd:"
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:4
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:3
msgid "Height:"
msgstr "Höjd:"
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:4
msgid "X:"
msgstr "X:"
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:5
msgid "<"
msgstr "<"
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:6
msgid "Previous keyframe"
msgstr "Föregående nyckelbild"
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:7
msgid ">"
msgstr ">"
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:8
msgid "Next keyframe"
msgstr "Nästa nyckelbild"
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:9 ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:5
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:1
msgid "◇"
msgstr "◇"
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:10
msgid "Reset to default values"
msgstr "Återställ till standardvärden"
#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:1
msgid "Angle:"
msgstr "Vinkel:"
#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:2
msgid "Noise level:"
msgstr "Brusnivå:"
#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:3
msgid "White sensitivity:"
msgstr "Vitkänslighet:"
#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:4
msgid "Black sensitivity:"
msgstr "Svartkänslighet:"
#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:6
msgid "Alpha:"
msgstr "Alfa:"
#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:7
msgid "Target chroma key:"
msgstr "Chroma key för mål:"
#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:8
msgid "Red"
msgstr "Röd"
#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:9
msgid "Green"
msgstr "Grön"
#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:10
msgid "Select a color"
msgstr "Välj en färg"
#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:11
msgid "Blue"
msgstr "Blå"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui.h:1
msgid "Split preview"
msgstr "Delad förhandsvisning"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui.h:2
msgid "Source image on left"
msgstr "Källbild till vänster"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui.h:3
msgid "R"
msgstr "R"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui.h:4
msgid "G"
msgstr "G"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui.h:5
msgid "B"
msgstr "B"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui.h:6
msgid "Shadows"
msgstr "Skuggor"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui.h:7
msgid "Midtones"
msgstr "Mellantoner"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui.h:8
msgid "Highlights"
msgstr "Högdagrar"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:2
msgid "Shape:"
msgstr "Form:"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:3
msgid "x"
msgstr "x"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:4
msgid "y"
msgstr "y"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:5
msgid "width"
msgstr "bredd"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:6
msgid "height"
msgstr "höjd"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:7
msgid "Operation:"
msgstr "Åtgärd:"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:8
msgid "tilt"
msgstr "vänd"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:9
msgid "trans. width"
msgstr "trans. bredd"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:10
msgid "min alpha"
msgstr "min alfa"
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:11
msgid "max alpha"
msgstr "max alfa"
#: ../data/ui/depsmanager.ui.h:1
msgid "Missing Dependencies"
msgstr "Saknade beroenden"
......@@ -214,74 +353,86 @@ msgstr "Återställ allt"
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:1
msgid "New project"
msgstr "Nytt projekt"
#: ../data/ui/greeter.ui.h:1
msgid "Recent Projects"
msgstr "Senaste projekt"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:2
msgid "Open project..."
msgstr "Öppna projekt…"
#: ../data/ui/greeter.ui.h:2
msgid "Updated"
msgstr "Uppdaterat"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:3
#: ../data/ui/greeter.ui.h:3 ../pitivi/preset.py:110
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"
#: ../data/ui/greeter.ui.h:4
msgid "Welcome to Pitivi"
msgstr "Välkommen till Pitivi"
#: ../data/ui/greeter.ui.h:5
msgid "Beautiful, powerful and intuitive movie editor"
msgstr "Vacker, kraftfull och intuitiv filmredigerare"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:1
msgid "Save the current project under a new name or a different location"
msgstr "Spara det aktuella projektet med ett nytt namn eller på en annan plats"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:4 ../pitivi/mainwindow.py:1137
#: ../pitivi/mainwindow.py:1191
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:2 ../pitivi/editorperspective.py:768
#: ../pitivi/editorperspective.py:822
msgid "Save As..."
msgstr "Spara som…"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:5
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:3
msgid "Reload the current project"
msgstr "Uppdatera aktuellt projekt"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:6
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:4
msgid "Revert to saved version"
msgstr "Återgå till sparad version"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:7
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:5
msgid "Export the current project and all its media in a .tar archive"
msgstr "Exportera det aktuella projektet och all dess media i ett .tar-arkiv"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:8
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:6
msgid "Export as Archive..."
msgstr "Exportera som arkiv…"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:9
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:7
msgid "Export the frame at the current playhead position as an image file."
msgstr ""
"Exportera bildrutan för aktuell uppspelningshuvudposition som en bildfil."
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:10
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:8
msgid "Export current frame..."
msgstr "Exportera aktuell bildruta…"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:11
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:9
msgid "Edit the project settings"
msgstr "Redigera projektinställningarna"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:12 ../data/ui/projectsettings.ui.h:1
#: ../pitivi/medialibrary.py:393
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:10 ../data/ui/projectsettings.ui.h:1
#: ../pitivi/medialibrary.py:402
msgid "Project Settings"
msgstr "Projektinställningar"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:13 ../data/ui/preferences.ui.h:1
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:11 ../data/ui/preferences.ui.h:1
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:14
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:12
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tangentbordsgenvägar"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:15
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:13
msgid "User Manual"
msgstr "Användarhandbok"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:16
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:14 ../pitivi/mainwindow.py:165
msgid "About"
msgstr "Om"
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:1 ../pitivi/mainwindow.py:470
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:1 ../pitivi/editorperspective.py:359
msgid "Add media files to your project"
msgstr "Lägg till mediafiler till ditt projekt"
......@@ -360,10 +511,10 @@ msgid "Some changes will not take effect until you restart Pitivi"
msgstr "Vissa ändringar kommer inte att gälla förrän du har startat om Pitivi"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:2 ../data/ui/renderingprogress.ui.h:3
#: ../pitivi/mainwindow.py:663 ../pitivi/mainwindow.py:780
#: ../pitivi/mainwindow.py:921 ../pitivi/mainwindow.py:1088
#: ../pitivi/mainwindow.py:1140 ../pitivi/mainwindow.py:1193
#: ../pitivi/medialibrary.py:749
#: ../pitivi/editorperspective.py:509 ../pitivi/editorperspective.py:723
#: ../pitivi/editorperspective.py:771 ../pitivi/editorperspective.py:824
#: ../pitivi/greeterperspective.py:233 ../pitivi/medialibrary.py:757
#: ../pitivi/dialogs/browseprojects.py:41 ../pitivi/dialogs/missingasset.py:49
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
......@@ -405,19 +556,15 @@ msgid "Author:"
msgstr "Upphovsman:"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:17
msgid "Project title:"
msgstr "Projektnamn:"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:18
msgid "Year:"
msgstr "År:"
#. The title of the section with the name, author, year fields
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:20
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:19
msgid "Info"
msgstr "Info"
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:1 ../pitivi/mainwindow.py:399
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:1 ../pitivi/editorperspective.py:306
msgid "Render"
msgstr "Rendera"
......@@ -433,8 +580,7 @@ msgstr "Filnamn:"
msgid "Container format:"
msgstr "Behållarformat:"
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:6 ../data/ui/startupwizard.ui.h:5
#: ../pitivi/mainwindow.py:457
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:6 ../pitivi/mainwindow.py:159
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"
......@@ -516,12 +662,12 @@ msgstr ""
msgid "Rendering"
msgstr "Rendering"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:2 ../pitivi/viewer/viewer.py:549
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:2 ../pitivi/viewer/viewer.py:612
msgid "Pause"
msgstr "Pausa"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:4 ../pitivi/viewer/viewer.py:541
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1610
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:4 ../pitivi/viewer/viewer.py:604
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1629
msgid "Play"
msgstr "Spela upp"
......@@ -547,30 +693,6 @@ msgstr "Initierar…"
msgid "Estimated filesize:"
msgstr "Beräknad filstorlek:"
#: ../data/ui/startupwizard.ui.h:1
msgid "Welcome"
msgstr "Välkommen"
#: ../data/ui/startupwizard.ui.h:2
msgid "Double-click a project below to load it:"
msgstr "Dubbelklicka på ett projekt nedan för att läsa in det:"
#: ../data/ui/startupwizard.ui.h:3 ../pitivi/preset.py:104
msgid "New"
msgstr "Nytt"
#: ../data/ui/startupwizard.ui.h:4
msgid "Browse projects..."
msgstr "Bläddra bland projekt…"
#: ../data/ui/startupwizard.ui.h:6
msgid "Keyboard shortcuts"
msgstr "Tangentbordsgenvägar"
#: ../data/ui/startupwizard.ui.h:7
msgid "Missing dependencies..."
msgstr "Saknade beroenden…"
#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:1
msgid "Split clips at playhead position"
msgstr "Dela upp videoklipp vid uppspelningshuvudposition"
......@@ -672,23 +794,23 @@ msgstr "Vertikal:"
msgid "Alignment"
msgstr "Justering"
#: ../pitivi/application.py:158
#: ../pitivi/application.py:162
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#: ../pitivi/application.py:163
#: ../pitivi/application.py:167
msgid "Undo the most recent action"
msgstr "Ångra senaste åtgärden"
#: ../pitivi/application.py:169
#: ../pitivi/application.py:173
msgid "Redo the most recent action"
msgstr "Gör om senaste åtgärd"
#: ../pitivi/application.py:174
#: ../pitivi/application.py:178
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"
#: ../pitivi/application.py:181
#: ../pitivi/application.py:185
msgid "Show the Shortcuts Window"
msgstr "Visa fönstret för genvägar"
......@@ -745,19 +867,19 @@ msgid "Could not import 'gi'. Make sure you have pygobject available."
msgstr ""
"Kunde inte importera ”gi”. Försäkra dig om att du har pygobject tillgängligt."
#: ../pitivi/check.py:439
#: ../pitivi/check.py:440
msgid "enables sound notifications when rendering is complete"
msgstr "aktiverar ljudaviseringar när renderingen är avslutad"
#: ../pitivi/check.py:441
#: ../pitivi/check.py:442
msgid "enables visual notifications when rendering is complete"
msgstr "aktiverar visuella aviseringar när renderingen är färdig"
#: ../pitivi/check.py:443
#: ../pitivi/check.py:444
msgid "additional multimedia codecs through the GStreamer Libav library"
msgstr "ytterligare kodekar för multimedia via GStreamer Libav-biblioteket"
#: ../pitivi/check.py:445
#: ../pitivi/check.py:446
msgid ""
"enables a watchdog in the GStreamer pipeline. Use to detect errors happening "
"in GStreamer and recover from them"
......@@ -765,292 +887,147 @@ msgstr ""
"aktiverar en vakthund i GStreamer-röret. Används för att upptäcka fel i "
"GStreamer och att återhämta sig från dem"
#: ../pitivi/clipproperties.py:113
#: ../pitivi/clipproperties.py:117
msgid "Effects"
msgstr "Effekter"
#: ../pitivi/clipproperties.py:127
#: ../pitivi/clipproperties.py:132
msgid "To apply an effect to the clip, drag it from the Effect Library."
msgstr "För att tillämpa en effekt på klippet, dra den från effektbiblioteket."
#: ../pitivi/clipproperties.py:145
#: ../pitivi/clipproperties.py:150
msgid "Remove effect"
msgstr "Ta bort effekt"
#: ../pitivi/clipproperties.py:180
#: ../pitivi/clipproperties.py:185
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"
#: ../pitivi/clipproperties.py:183
#: ../pitivi/clipproperties.py:188
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: ../pitivi/clipproperties.py:192
#: ../pitivi/clipproperties.py:197
msgid "Effect name"
msgstr "Effektnamn"
#: ../pitivi/clipproperties.py:220
#: ../pitivi/clipproperties.py:225
msgid "Select a clip on the timeline to configure its associated effects"
msgstr ""
"Välj ett klipp i tidslinjen för att konfigurera dess associerade effekter"
#: ../pitivi/clipproperties.py:243
#: ../pitivi/clipproperties.py:248
msgid "Clip Effects"
msgstr "Klippeffekter"
#: ../pitivi/clipproperties.py:249
#: ../pitivi/clipproperties.py:254
msgid "Remove the selected effect"
msgstr "Ta bort den markerade effekten"
#: ../pitivi/clipproperties.py:564
#: ../pitivi/clipproperties.py:573
msgid "Transformation"
msgstr "Transformering"
#: ../pitivi/effects.py:60
msgid "Colors"
msgstr "Färger"
#: ../pitivi/effects.py:77
msgid "Compositing"
msgstr "Grafiksammansättning"
#: ../pitivi/effects.py:84
msgid "Noise & blur"
msgstr "Brus & oskärpa"
#: ../pitivi/effects.py:90
msgid "Analysis"
msgstr "Analys"
#: ../pitivi/effects.py:98
msgid "Geometry"
msgstr "Geometri"
#: ../pitivi/clipproperties.py:683
msgid "Show keyframes"
msgstr "Visa nyckelbilder"
#: ../pitivi/effects.py:109
msgid "Fancy"
msgstr "Vacker"
#: ../pitivi/effects.py:121
msgid "Time"
msgstr "Tid"
#: ../pitivi/effects.py:229
msgid "effect"
msgstr "effekt"
#. Add Uncategorized only if there are other categories defined.
#: ../pitivi/effects.py:332 ../pitivi/effects.py:353
msgid "Uncategorized"
msgstr "Ej kategoriserad"
#: ../pitivi/clipproperties.py:685
msgid "Activate keyframes"
msgstr "Aktivera nyckelbilder"
#: ../pitivi/effects.py:333 ../pitivi/effects.py:350
msgid "All effects"
msgstr "Alla effekter"
#: ../pitivi/clipproperties.py:690
msgid "Hide keyframes"
msgstr "Göm nyckelbilder"
#: ../pitivi/mainwindow.py:242 ../pitivi/medialibrary.py:545
#: ../pitivi/editorperspective.py:177 ../pitivi/medialibrary.py:554
msgid "Media Library"
msgstr "Mediabibliotek"
#: ../pitivi/mainwindow.py:244
#: ../pitivi/editorperspective.py:179
msgid "Effect Library"
msgstr "Effektbibliotek"
#: ../pitivi/mainwindow.py:255
#: ../pitivi/editorperspective.py:190
msgid "Clip"
msgstr "Klipp"
#: ../pitivi/mainwindow.py:257
#: ../pitivi/editorperspective.py:192
msgid "Transition"
msgstr "Övergång"
#: ../pitivi/mainwindow.py:259
#: ../pitivi/editorperspective.py:194
msgid "Title"
msgstr "Namn"
#: ../pitivi/mainwindow.py:383
#: ../pitivi/editorperspective.py:282
msgid "Close project"
msgstr "Stäng projekt"
#: ../pitivi/editorperspective.py:290
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"
#: ../pitivi/mainwindow.py:393 ../pitivi/mainwindow.py:774
#: ../pitivi/mainwindow.py:1089 ../pitivi/mainwindow.py:1141
#: ../pitivi/mainwindow.py:1194 ../pitivi/preset.py:116
#: ../pitivi/project.py:177
#: ../pitivi/editorperspective.py:300 ../pitivi/editorperspective.py:503
#: ../pitivi/editorperspective.py:724 ../pitivi/editorperspective.py:772
#: ../pitivi/editorperspective.py:825 ../pitivi/preset.py:116
#: ../pitivi/project.py:190
msgid "Save"
msgstr "Spara"
#: ../pitivi/mainwindow.py:401
#: ../pitivi/editorperspective.py:308
msgid "Export your project as a finished movie"
msgstr "Exportera ditt projekt som en färdig film"
#: ../pitivi/mainwindow.py:428
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#: ../pitivi/mainwindow.py:433
#: ../pitivi/editorperspective.py:346
msgid "Save the current project"
msgstr "Spara aktuellt projekt"
#: ../pitivi/mainwindow.py:440
msgid "Create a new project"
msgstr "Skapa ett nytt projekt"
#: ../pitivi/mainwindow.py:446
msgid "Open a project"
msgstr "Öppna projekt"
#: ../pitivi/mainwindow.py:452
#: ../pitivi/editorperspective.py:353
msgid "Save the current project as"
msgstr "Spara aktuellt projekt som"
#: ../pitivi/mainwindow.py:463
msgid "Show the menu button content"
msgstr "Visa innehållet för menyknappen"
#: ../pitivi/mainwindow.py:596
#, python-format
msgid "Development version: %s"
msgstr "Utvecklingsversion: %s"
#: ../pitivi/mainwindow.py:600
#, python-format
msgid "Version %(cur_ver)s — %(new_ver)s is available"
msgstr "Version %(cur_ver)s — %(new_ver)s finns tillgänglig"
#: ../pitivi/mainwindow.py:604
#, python-format
msgid "Version %s"
msgstr "Version %s"
#: ../pitivi/mainwindow.py:613
msgid "Current maintainers:"
msgstr "Nuvarande underhållare:"
#: ../pitivi/mainwindow.py:619
msgid "Past maintainers:"
msgstr "Tidigare underhållare:"
#. Translators: this paragraph is to be translated, the list
#. of contributors is shown dynamically as a clickable link
#. below it
#: ../pitivi/mainwindow.py:627
msgid ""
"Contributors:\n"
"A handwritten list here would...\n"
"• be too long,\n"
"• be frequently outdated,\n"
"• not show their relative merit.\n"
"\n"
"Out of respect for our contributors, we point you instead to:\n"
msgstr ""
"Bidragsgivare:\n"
"En lista här skulle…\n"
"• bli för lång,\n"
"• vara frekvent inaktuell,\n"
"• inte visa deras arbetsinsats.\n"
"\n"
"På grund av respekt för våra bidragsgivare hänvisar vi dig istället till:\n"
#. Translators: keep the %s at the end of the 1st line
#: ../pitivi/mainwindow.py:634
#, python-format
msgid ""
"The list of contributors on Ohloh %s\n"
"Or you can run: git shortlog -s -n"
msgstr ""
"Listan över bidragsgivare på Ohloh %s\n"
"Eller så kan du köra: git shortlog -s -n"
#. Translators: See
#. https://developer.gnome.org/gtk3/stable/GtkAboutDialog.html#gtk-about-dialog-set-translator-credits
#. for details on how this is used.
#: ../pitivi/mainwindow.py:641
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>, 2015"
#. The user has not made a decision, don't do anything
#: ../pitivi/mainwindow.py:660
msgid "Open File..."
msgstr "Öppna fil…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:664 ../pitivi/mainwindow.py:922
msgid "Open"
msgstr "Öppna"
#: ../pitivi/mainwindow.py:680
msgid "All supported formats"
msgstr "Alla format som stöds"
#: ../pitivi/mainwindow.py:738
#: ../pitivi/editorperspective.py:473
#, python-format
msgid "Unable to save project \"%s\""
msgstr "Kunde inte spara projektet ”%s”"
#: ../pitivi/mainwindow.py:776 ../pitivi/project.py:176
#: ../pitivi/editorperspective.py:505 ../pitivi/project.py:189
msgid "Save as..."
msgstr "Spara som…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:779
#: ../pitivi/editorperspective.py:508
msgid "Close without saving"
msgstr "Stäng utan att spara"
#: ../pitivi/mainwindow.py:794
#: ../pitivi/editorperspective.py:523
msgid "Save changes to the current project before closing?"
msgstr "Spara ändringar till det aktuella projektet innan stängning?"
#: ../pitivi/mainwindow.py:807
#: ../pitivi/editorperspective.py:536
#, python-format
msgid "If you don't save, the changes from the last %s will be lost."
msgstr ""
"Om du inte sparar kommer dina ändringar från senaste %s att gå förlorade."
#: ../pitivi/mainwindow.py:811
#: ../pitivi/editorperspective.py:540
msgid "If you don't save, your changes will be lost."
msgstr "Om du inte sparar kommer dina ändringar att gå förlorade."
#: ../pitivi/mainwindow.py:879
#: ../pitivi/editorperspective.py:607
msgid "Revert to saved project version?"
msgstr "Återgå till sparad projektversion?"