Commit 5afcdd3e authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent cc7f9eaf
Pipeline #5831 failed with stage
in 102 minutes and 23 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-18 21:38+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-02-18 21:39+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-14 17:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-14 17:44+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -110,7 +110,7 @@ msgstr "Uruchamianie automatycznego wyrównania"
msgid "<b><big>Performing Auto-Alignment</big></b>"
msgstr "<b><big>Wykonywanie automatycznego wyrównania</big></b>"
#: ../data/ui/alignmentprogress.ui.h:3 ../pitivi/render.py:1105
#: ../data/ui/alignmentprogress.ui.h:3 ../pitivi/render.py:1114
msgid "Estimating..."
msgstr "Obliczanie…"
......@@ -363,8 +363,8 @@ msgstr "Otwórz projekt…"
msgid "Save the current project under a new name or a different location"
msgstr "Zapisuje bieżący projekt pod nową nazwą lub w innym położeniu"
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:4 ../pitivi/mainwindow.py:1134
#: ../pitivi/mainwindow.py:1188
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:4 ../pitivi/mainwindow.py:1137
#: ../pitivi/mainwindow.py:1191
msgid "Save As..."
msgstr "Zapisz jako…"
......@@ -497,10 +497,10 @@ msgid "Some changes will not take effect until you restart Pitivi"
msgstr ""
"Niektóre zmiany zostaną uwzględnione po ponownym uruchomieniu programu Pitivi"
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:2 ../data/ui/renderingprogress.ui.h:4
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:2 ../data/ui/renderingprogress.ui.h:3
#: ../pitivi/mainwindow.py:663 ../pitivi/mainwindow.py:780
#: ../pitivi/mainwindow.py:918 ../pitivi/mainwindow.py:1085
#: ../pitivi/mainwindow.py:1137 ../pitivi/mainwindow.py:1190
#: ../pitivi/mainwindow.py:921 ../pitivi/mainwindow.py:1088
#: ../pitivi/mainwindow.py:1140 ../pitivi/mainwindow.py:1193
#: ../pitivi/medialibrary.py:749
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
......@@ -654,7 +654,20 @@ msgstr ""
msgid "Rendering"
msgstr "Renderowanie"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:2
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:2 ../pitivi/viewer/viewer.py:549
msgid "Pause"
msgstr "Wstrzymaj"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:4 ../pitivi/viewer/viewer.py:541
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1588
msgid "Play"
msgstr "Odtwórz"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:5
msgid "Open Folder"
msgstr "Otwórz katalog"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:7
msgid ""
"<small>This process may take a long time depending on the selected codecs, "
"the image resolution, your computer's processing power, applied effects and "
......@@ -664,20 +677,11 @@ msgstr ""
"rozdzielczości obrazu, mocy obliczeniowej komputera, zastosowanych efektów "
"i czasu trwania filmu.</small>"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:3 ../pitivi/viewer/viewer.py:549
msgid "Pause"
msgstr "Wstrzymaj"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:5 ../pitivi/viewer/viewer.py:541
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1586
msgid "Play"
msgstr "Odtwórz"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:7
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:8
msgid "Initializing..."
msgstr "Inicjowanie…"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:8
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:9
msgid "Estimated filesize:"
msgstr "Szacowany rozmiar pliku:"
......@@ -882,19 +886,19 @@ msgid "Could not import 'gi'. Make sure you have pygobject available."
msgstr ""
"Nie można zaimportować „gi”. Proszę się upewnić, że PyGObject jest dostępne."
#: ../pitivi/check.py:424
#: ../pitivi/check.py:425
msgid "enables sound notifications when rendering is complete"
msgstr "włącza powiadomienia dźwiękowe po ukończeniu renderowania"
#: ../pitivi/check.py:426
#: ../pitivi/check.py:427
msgid "enables visual notifications when rendering is complete"
msgstr "włącza powiadomienia po ukończeniu renderowania"
#: ../pitivi/check.py:428
#: ../pitivi/check.py:429
msgid "additional multimedia codecs through the GStreamer Libav library"
msgstr "dodatkowe kodeki multimedialne przez libav biblioteki GStreamer"
#: ../pitivi/check.py:430
#: ../pitivi/check.py:431
msgid ""
"enables a watchdog in the GStreamer pipeline. Use to detect errors happening "
"in GStreamer and recover from them"
......@@ -939,15 +943,15 @@ msgstr "Usunięcie zaznaczonego efektu"
msgid "Transformation"
msgstr "Przekształcenie"
#: ../pitivi/clipproperties.py:642
#: ../pitivi/clipproperties.py:647
msgid "Show keyframes"
msgstr "Wyświetla klatki kluczowe"
#: ../pitivi/clipproperties.py:644
#: ../pitivi/clipproperties.py:649
msgid "Activate keyframes"
msgstr "Aktywuje klatki kluczowe"
#: ../pitivi/clipproperties.py:649
#: ../pitivi/clipproperties.py:654
msgid "Hide keyframes"
msgstr "Ukrywa klatki kluczowe"
......@@ -1017,8 +1021,8 @@ msgid "Undo"
msgstr "Cofnij"
#: ../pitivi/mainwindow.py:393 ../pitivi/mainwindow.py:774
#: ../pitivi/mainwindow.py:1086 ../pitivi/mainwindow.py:1138
#: ../pitivi/mainwindow.py:1191 ../pitivi/preset.py:116
#: ../pitivi/mainwindow.py:1089 ../pitivi/mainwindow.py:1141
#: ../pitivi/mainwindow.py:1194 ../pitivi/preset.py:116
#: ../pitivi/project.py:190
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
......@@ -1121,7 +1125,7 @@ msgstr ""
msgid "Open File..."
msgstr "Otwórz plik…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:664 ../pitivi/mainwindow.py:919
#: ../pitivi/mainwindow.py:664 ../pitivi/mainwindow.py:922
msgid "Open"
msgstr "Otwórz"
......@@ -1173,33 +1177,33 @@ msgstr ""
msgid "Unable to load project \"%s\""
msgstr "Nie można wczytać projektu „%s”"
#: ../pitivi/mainwindow.py:914
#: ../pitivi/mainwindow.py:917
msgid "Locate missing file..."
msgstr "Znajdź brakujące pliki…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:930
#: ../pitivi/mainwindow.py:933
msgid "The following file could not be found:"
msgstr "Nie można odnaleźć następującego pliku:"
#: ../pitivi/mainwindow.py:954
#: ../pitivi/mainwindow.py:957
msgid "Please specify its new location:"
msgstr "Proszę podać jego nowe położenie:"
#. Translators: this is a format filter in a filechooser. Ex: "AVI
#. files"
#: ../pitivi/mainwindow.py:976
#: ../pitivi/mainwindow.py:979
#, python-format
msgid "%s files"
msgstr "Pliki %s"
#: ../pitivi/mainwindow.py:980 ../pitivi/medialibrary.py:773
#: ../pitivi/mainwindow.py:983 ../pitivi/medialibrary.py:773
msgid "All files"
msgstr "Wszystkie pliki"
#. Signal the project loading failure.
#. You have to do this *after* successfully creating a blank project,
#. or the startupwizard will still be connected to that signal too.
#: ../pitivi/mainwindow.py:1005
#: ../pitivi/mainwindow.py:1008
#, python-format
msgid ""
"No replacement file was provided for \"<i>%s</i>\".\n"
......@@ -1210,33 +1214,33 @@ msgstr ""
"\n"
"Program Pitivi obecnie nie obsługuje częściowych projektów."
#: ../pitivi/mainwindow.py:1082
#: ../pitivi/mainwindow.py:1085
msgid "Export To..."
msgstr "Wyeksportuj do…"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1097 ../pitivi/mainwindow.py:1147
#: ../pitivi/mainwindow.py:1194 ../pitivi/mainwindow.py:1222
#: ../pitivi/render.py:420
#: ../pitivi/mainwindow.py:1100 ../pitivi/mainwindow.py:1150
#: ../pitivi/mainwindow.py:1197 ../pitivi/mainwindow.py:1225
#: ../pitivi/render.py:428
msgid "Untitled"
msgstr "Bez tytułu"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1103
#: ../pitivi/mainwindow.py:1106
msgid "Tar archive"
msgstr "Archiwum tar"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1107 ../pitivi/mainwindow.py:1153
#: ../pitivi/mainwindow.py:1110 ../pitivi/mainwindow.py:1156
msgid "Detect automatically"
msgstr "Wykrycie automatyczne"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1196
#: ../pitivi/mainwindow.py:1199
msgid "PNG image"
msgstr "Obraz PNG"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1197
#: ../pitivi/mainwindow.py:1200
msgid "JPEG image"
msgstr "Obraz JPEG"
#: ../pitivi/mainwindow.py:1288
#: ../pitivi/mainwindow.py:1291
msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"
......@@ -1447,7 +1451,7 @@ msgstr "Nowy projekt"
#. GTK does not allow an empty string as the dialog title, so we use the
#. same translatable one as render.py's pipeline error message dialog:
#: ../pitivi/project.py:173 ../pitivi/render.py:835
#: ../pitivi/project.py:173 ../pitivi/render.py:843
msgid "Sorry, something didn’t work right."
msgstr "Coś nie zadziałało poprawnie."
......@@ -1521,11 +1525,11 @@ msgstr "Brak uprawnień do zapisu w tym katalogu."
msgid "project"
msgstr "projekt"
#: ../pitivi/project.py:718
#: ../pitivi/project.py:722
msgid "Pitivi encoding profile"
msgstr "Profil kodowania Pitivi"
#: ../pitivi/render.py:332
#: ../pitivi/render.py:336
#, python-format
msgid "Rendering — %d%% complete"
msgstr "Renderowanie — ukończono %d%%"
......@@ -1536,27 +1540,27 @@ msgstr "Renderowanie — ukończono %d%%"
#. such as "31 seconds", "1 minute" or "1 hours, 14 minutes".
#. In some languages, "About %s left" can be expressed roughly as
#. "There remains approximatively %s" (to handle gender and plurals).
#: ../pitivi/render.py:341
#: ../pitivi/render.py:345
#, python-format
msgid "About %s left"
msgstr "Pozostało około: %s"
#: ../pitivi/render.py:384
#: ../pitivi/render.py:392
msgid "Currently rendering"
msgstr "Obecnie renderowane"
#. Translators: This item appears in a combobox's popup and
#. contains as children the unsupported (but still available)
#. muxers and encoders.
#: ../pitivi/render.py:642
#: ../pitivi/render.py:650
msgid "Unsupported"
msgstr "Nieobsługiwane"
#: ../pitivi/render.py:676
#: ../pitivi/render.py:684
msgid "A file name is required."
msgstr "Wymagana jest nazwa pliku."
#: ../pitivi/render.py:678
#: ../pitivi/render.py:686
msgid ""
"This file already exists.\n"
"If you don't want to overwrite it, choose a different file name or folder."
......@@ -1565,18 +1569,18 @@ msgstr ""
"Jeśli nie ma zostać zastąpiony, to proszę wybrać inną nazwę pliku lub inny "
"katalog."
#: ../pitivi/render.py:708
#: ../pitivi/render.py:716
#, python-format
msgid "%.2f GB"
msgstr "%.2f GB"
#. -1 means round to 10
#: ../pitivi/render.py:713
#: ../pitivi/render.py:721
#, python-format
msgid "%d MB"
msgstr "%d MB"
#: ../pitivi/render.py:836
#: ../pitivi/render.py:844
msgid ""
"An error occurred while trying to render your project. You might want to "
"check our troubleshooting guide or file a bug report. The GStreamer error "
......@@ -1586,11 +1590,11 @@ msgstr ""
"podręcznik rozwiązywania błędów lub wysłać zgłoszenie błędu. Błąd biblioteki "
"GStreamer:"
#: ../pitivi/render.py:1054 ../pitivi/render.py:1055 ../pitivi/render.py:1061
#: ../pitivi/render.py:1062 ../pitivi/render.py:1063 ../pitivi/render.py:1069
msgid "Render complete"
msgstr "Ukończono renderowanie"
#: ../pitivi/render.py:1059
#: ../pitivi/render.py:1067
#, python-format
msgid "\"%s\" has finished rendering."
msgstr "Ukończono renderowanie „%s”."
......@@ -1806,72 +1810,72 @@ msgstr ""
"Czy kliknięcie lewym przyciskiem poza zaznaczaniem i modyfikowaniem klipów "
"także przewija."
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1501 ../pitivi/dialogs/prefs.py:61
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1503 ../pitivi/dialogs/prefs.py:61
msgid "Timeline"
msgstr "Oś czasu"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1508
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1510
msgid "Delete selected clips"
msgstr "Usunięcie zaznaczonych klipów"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1514
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1516
msgid "Delete selected clips and shift following ones"
msgstr "Usunięcie zaznaczonych klipów i przesunięcie następnych"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1520
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1522
msgid "Group selected clips together"
msgstr "Umieszczenie zaznaczonych klipów w grupie"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1526
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1528
msgid "Ungroup selected clips"
msgstr "Rozgrupowanie zaznaczonych klipów"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1532
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1534
msgid "Copy selected clips"
msgstr "Skopiowanie zaznaczonych klipów"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1538
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1540
msgid "Paste selected clips"
msgstr "Wklejenie zaznaczonych klipów"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1551
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1553
msgid "Split the clip at the position"
msgstr "Przecięcie klipu w pozycji"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1557
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1559
msgid "Add keyframe to the keyframe curve of selected clip"
msgstr ""
"Dodanie klatki kluczowej do krzywej klatek kluczowych zaznaczonego klipu"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1562
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1564
msgid "Timeline Navigation"
msgstr "Nawigacja na osi czasu"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1569
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1571
msgid "Zoom in"
msgstr "Przybliżenie"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1575
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1577
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddalenie"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1581
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1583
msgid "Adjust zoom to fit the project to the window"
msgstr "Dopasowanie przybliżenia projektu do okna"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1592
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1594
msgid "Seek backward one frame"
msgstr "Przejście do tyłu o jedną klatkę"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1598
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1600
msgid "Seek forward one frame"
msgstr "Przejście naprzód o jedną klatkę"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1605
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1607
msgid "Seek backward one second"
msgstr "Przejście do tyłu o jedną sekundę"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1612
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1614
msgid "Seek forward one second"
msgstr "Przejście naprzód o jedną sekundę"
......@@ -1907,12 +1911,12 @@ msgstr "Skróty"
#. Translators: This adds a semicolon to an already
#. translated name of a preference.
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:242 ../pitivi/utils/widgets.py:898
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:242 ../pitivi/utils/widgets.py:894
#, python-format
msgid "%(preference_label)s:"
msgstr "%(preference_label)s:"
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:252 ../pitivi/utils/widgets.py:962
#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:252 ../pitivi/utils/widgets.py:958
msgid "Reset to default value"
msgstr "Przywraca domyślną wartość"
......@@ -2209,35 +2213,35 @@ msgstr "Anamorficzne (2,4)"
msgid "Implement Me"
msgstr "Niezaimplementowane"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:853
#: ../pitivi/utils/widgets.py:849
msgid "No properties."
msgstr "Brak właściwości."
#. Avoid the ugly selection outline
#: ../pitivi/utils/widgets.py:947
#: ../pitivi/utils/widgets.py:943
msgid "Show keyframes for this value"
msgstr "Wyświetlanie klatek kluczowych dla tej wartości"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1119
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1115
#, python-format
msgid "Properties for %s"
msgstr "Właściwości dla „%s”"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1256
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1254
msgid "Zoom Fit"
msgstr "Dopasowanie"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1261
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1259
msgid "Zoom"
msgstr "Powiększenie"
#. Translators: %s represents a duration, for example "10 minutes"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1335
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1333
#, python-format
msgid "%s displayed"
msgstr "Wyświetlone: %s"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1339
#: ../pitivi/utils/widgets.py:1337
#, python-format
msgid "%d nanoseconds displayed, because we can"
msgstr "Wyświetlone: %d ns"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment