Commit 00ffe707 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 6186546f
Pipeline #8200 failed with stage
in 2 minutes and 36 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/pitivi/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-18 23:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-19 18:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-04 21:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-05 23:57+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -655,7 +655,7 @@ msgid "Pause"
msgstr "Pozastavit"
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:4 ../pitivi/viewer/viewer.py:541
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1589
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1626
msgid "Play"
msgstr "Přehrát"
......@@ -1020,7 +1020,7 @@ msgstr "Zpět"
#: ../pitivi/mainwindow.py:393 ../pitivi/mainwindow.py:774
#: ../pitivi/mainwindow.py:1089 ../pitivi/mainwindow.py:1141
#: ../pitivi/mainwindow.py:1194 ../pitivi/preset.py:116
#: ../pitivi/project.py:190
#: ../pitivi/project.py:188
msgid "Save"
msgstr "Uložit"
......@@ -1131,7 +1131,7 @@ msgstr "Všechny podporované formáty"
msgid "Unable to save project \"%s\""
msgstr "Nelze uložit projekt „%s“"
#: ../pitivi/mainwindow.py:776 ../pitivi/project.py:189
#: ../pitivi/mainwindow.py:776 ../pitivi/project.py:187
msgid "Save as..."
msgstr "Uložit jako…"
......@@ -1248,7 +1248,7 @@ msgid "<b>Resolution</b>: %d×%d"
msgstr "<b>Rozlišení</b>: %d×%d"
#: ../pitivi/mediafilespreviewer.py:273 ../pitivi/mediafilespreviewer.py:290
#: ../pitivi/utils/ui.py:316
#: ../pitivi/utils/ui.py:364
#, python-format
msgid "<b>Duration</b>: %s"
msgstr "<b>Délka:</b> %s"
......@@ -1434,17 +1434,17 @@ msgstr "novy-profil"
msgid "new-profile-%d"
msgstr "novy-profil-%d"
#: ../pitivi/project.py:65
#: ../pitivi/project.py:63
msgid "New Project"
msgstr "Nový projekt"
#. GTK does not allow an empty string as the dialog title, so we use the
#. same translatable one as render.py's pipeline error message dialog:
#: ../pitivi/project.py:173 ../pitivi/render.py:843
#: ../pitivi/project.py:171 ../pitivi/render.py:843
msgid "Sorry, something didn’t work right."
msgstr "Bohužel, ale něco nefunguje správně."
#: ../pitivi/project.py:176
#: ../pitivi/project.py:174
msgid ""
"Pitivi detected a serious backend problem and could not recover from it, "
"even after multiple tries. The only thing that can be done at this point is "
......@@ -1470,11 +1470,11 @@ msgstr ""
"Než Pitivi zavřete, můžete uložit změny do stávajícího projektového souboru "
"nebo do odděleného projektového souboru."
#: ../pitivi/project.py:191
#: ../pitivi/project.py:189
msgid "Close Pitivi"
msgstr "Zavřít Pitivi"
#: ../pitivi/project.py:262
#: ../pitivi/project.py:260
msgid ""
"This might be due to a bug or an unsupported project file format. If you "
"were trying to add a media file to your project, use the \"Import\" button "
......@@ -1484,15 +1484,15 @@ msgstr ""
"souboru. Jestli zkoušíte přidat do svého projektu multimediální soubor, "
"použijte raději tlačítko „Importovat“."
#: ../pitivi/project.py:284
#: ../pitivi/project.py:282
msgid "Ignore backup"
msgstr "Ignorovat zálohu"
#: ../pitivi/project.py:285
#: ../pitivi/project.py:283
msgid "Restore from backup"
msgstr "Obnovit ze zálohy"
#: ../pitivi/project.py:301
#: ../pitivi/project.py:299
#, python-format
msgid ""
"An autosaved version of your project file was found. It is %s newer than the "
......@@ -1505,16 +1505,16 @@ msgstr ""
"\n"
"Přejete si načíst tuto?"
#: ../pitivi/project.py:377
#: ../pitivi/project.py:375
msgid "You do not have permissions to write to this folder."
msgstr "Nemáte oprávnění zapisovat do této složky."
#. Save the project to a temporary file.
#: ../pitivi/project.py:410
#: ../pitivi/project.py:408
msgid "project"
msgstr "projekt"
#: ../pitivi/project.py:722
#: ../pitivi/project.py:720
msgid "Pitivi encoding profile"
msgstr "Profil kódování Pitivi"
......@@ -1763,11 +1763,11 @@ msgstr "Vrstva %d"
msgid "Frame #%d"
msgstr "Snímek č. %d"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:74
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:75
msgid "Snap distance"
msgstr "Vzdálenost přichytávání"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:75
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:76
msgid ""
"Threshold (in pixels) at which two clips will snap together when dragging or "
"trimming."
......@@ -1775,102 +1775,100 @@ msgstr ""
"Práh (v pixelech), při kterém se dva klipy při přesouvání nebo stříhání "
"přichytí k sobě."
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:87
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:88
msgid "Image clip duration"
msgstr "Délka klipu s obrázky"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:89
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:90
msgid ""
"Default clip length (in milliseconds) of images when inserting on the "
"timeline."
msgstr ""
"Výchozí délka klipu (v milisekundách) s obrázky po vložení na časovou osu."
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:100
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:101
msgid "Left click also seeks"
msgstr "Kliknutí levým tlačítkem také mění pozici přehrávání"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:102
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:103
msgid "Whether left-clicking also seeks besides selecting and editing clips."
msgstr ""
"Jestli kliknutí levým tlačítkem kromě vybírání a úprav klipů provádí i "
"přeskakování."
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1504 ../pitivi/dialogs/prefs.py:61
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1541 ../pitivi/dialogs/prefs.py:61
msgid "Timeline"
msgstr "Časová osa"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1511
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1548
msgid "Delete selected clips"
msgstr "Odstranit vybrané klipy"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1517
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1554
msgid "Delete selected clips and shift following ones"
msgstr "Odstranit vybrané klipy a následující posunout"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1523
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1560
msgid "Group selected clips together"
msgstr "Seskupit vybrané klipy dohromady"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1529
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1566
msgid "Ungroup selected clips"
msgstr "Zrušit seskupení vybraných klipů"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1535
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1572
msgid "Copy selected clips"
msgstr "Kopírovat vybrané klipy"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1541
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1578
msgid "Paste selected clips"
msgstr "Vložit vybrané klipy"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1554
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1591
msgid "Split the clip at the position"
msgstr "Rozdělit klipy na pozici přehrávání"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1560
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1597
msgid "Add keyframe to the keyframe curve of selected clip"
msgstr "Přidat klíčový snímek na křivku klíčkových snímků vybraného klipu"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1565
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1602
msgid "Timeline Navigation"
msgstr "Práce s časovou osou"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1572
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1609
msgid "Zoom in"
msgstr "Přiblížit"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1578
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1615
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddálit"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1584
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1621
msgid "Adjust zoom to fit the project to the window"
msgstr "Upravit přiblížení, aby se projekt vešel do okna"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1595
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1632
msgid "Seek backward one frame"
msgstr "Přeskočit o snímek zpět"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1601
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1638
msgid "Seek forward one frame"
msgstr "Přeskočit o snímek vpřed"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1608
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1645
msgid "Seek backward one second"
msgstr "Přeskočit o sekundu zpět"
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1615
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1652
msgid "Seek forward one second"
msgstr "Přeskočit o sekundu vpřed"
#. Translators: a label showing an invalid framerate value
#: ../pitivi/dialogs/clipmediaprops.py:112
#, python-format
msgid "invalid (%s fps)"
msgstr "neplatná (%s snímků/s)"
#: ../pitivi/dialogs/clipmediaprops.py:104
msgid "Variable"
msgstr "proměnlivá"
#: ../pitivi/dialogs/clipmediaprops.py:135
#: ../pitivi/dialogs/clipmediaprops.py:128
msgid "Image:"
msgstr "Obrázek:"
......@@ -2000,27 +1998,53 @@ msgstr ""
msgid "Error while decoding a string"
msgstr "Nastala chyba při dekódování souborů"
#: ../pitivi/utils/ui.py:296
#. Translators: 'fps' is for 'frames per second'
#: ../pitivi/utils/ui.py:182
msgid "{0:s} fps"
msgstr "{0:s} snímků/s"
#: ../pitivi/utils/ui.py:202
#, python-brace-format
msgid "{0:n} kHz"
msgstr "{0:n} kHz"
#: ../pitivi/utils/ui.py:211
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: ../pitivi/utils/ui.py:212
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
#: ../pitivi/utils/ui.py:213
msgid "6 (5.1)"
msgstr "6 (5.1)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:214
msgid "8 (7.1)"
msgstr "8 (7.1)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:344
#, python-format
msgid "<b>Duration:</b> %s"
msgstr "<b>Délka:</b> %s"
#: ../pitivi/utils/ui.py:299
#: ../pitivi/utils/ui.py:347
#, python-format
msgid "<b>Proxy creation progress:</b> %d%%"
msgstr "<b>Průběh vytváření proxy:</b> %d%%"
#: ../pitivi/utils/ui.py:312
#: ../pitivi/utils/ui.py:360
#, python-format
msgid "<b>Path</b>: %s"
msgstr "<b>Cesta:</b> %s"
#: ../pitivi/utils/ui.py:321
#: ../pitivi/utils/ui.py:369
#, python-format
msgid "<b>Size</b>: %s"
msgstr "<b>Velikost:</b> %s"
#: ../pitivi/utils/ui.py:347
#: ../pitivi/utils/ui.py:395
#, python-format
msgid "<b>Audio:</b> %d channel at %d <i>Hz</i> (%d <i>bits</i>)"
msgid_plural "<b>Audio:</b> %d channels at %d <i>Hz</i> (%d <i>bits</i>)"
......@@ -2028,18 +2052,18 @@ msgstr[0] "<b>Zvuk:</b> %d kanál @ %d <i>Hz</i> (%d <i>bitů</i>)"
msgstr[1] "<b>Zvuk:</b> %d kanály @ %d <i>Hz</i> (%d <i>bitů</i>)"
msgstr[2] "<b>Zvuk:</b> %d kanálů @ %d <i>Hz</i> (%d <i>bitů</i>)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:359
#: ../pitivi/utils/ui.py:407
#, python-format
msgid "<b>Video:</b> %d×%d <i>pixels</i> at %s <i>fps</i>"
msgstr "<b>Video:</b> %d×%d <i>pixelů</i> při %s <i>snímcích/s</i>"
#: ../pitivi/utils/ui.py:362
#: ../pitivi/utils/ui.py:410
#, python-format
msgid "<b>Image:</b> %d×%d <i>pixels</i>"
msgstr "<b>Obrázek:</b> %d×%d <i>pixelů</i>"
#: ../pitivi/utils/ui.py:416 ../pitivi/utils/ui.py:443
#: ../pitivi/utils/ui.py:467
#: ../pitivi/utils/ui.py:464 ../pitivi/utils/ui.py:491
#: ../pitivi/utils/ui.py:515
#, python-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
......@@ -2047,8 +2071,8 @@ msgstr[0] "%d hodina"
msgstr[1] "%d hodiny"
msgstr[2] "%d #hodin"
#: ../pitivi/utils/ui.py:419 ../pitivi/utils/ui.py:446
#: ../pitivi/utils/ui.py:470
#: ../pitivi/utils/ui.py:467 ../pitivi/utils/ui.py:494
#: ../pitivi/utils/ui.py:518
#, python-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
......@@ -2056,8 +2080,8 @@ msgstr[0] "%d minuta"
msgstr[1] "%d minuty"
msgstr[2] "%d minut"
#: ../pitivi/utils/ui.py:422 ../pitivi/utils/ui.py:449
#: ../pitivi/utils/ui.py:473
#: ../pitivi/utils/ui.py:470 ../pitivi/utils/ui.py:497
#: ../pitivi/utils/ui.py:521
#, python-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
......@@ -2065,7 +2089,7 @@ msgstr[0] "%d sekunda"
msgstr[1] "%d sekundy"
msgstr[2] "%d sekund"
#: ../pitivi/utils/ui.py:441
#: ../pitivi/utils/ui.py:489
#, python-format
msgid "%d day"
msgid_plural "%d days"
......@@ -2073,127 +2097,6 @@ msgstr[0] "%d den"
msgstr[1] "%d dny"
msgstr[2] "%d dní"
#. Translators: fps is for frames per second
#: ../pitivi/utils/ui.py:588 ../pitivi/utils/ui.py:589
#: ../pitivi/utils/ui.py:590 ../pitivi/utils/ui.py:592
#: ../pitivi/utils/ui.py:593 ../pitivi/utils/ui.py:595
#: ../pitivi/utils/ui.py:596 ../pitivi/utils/ui.py:598
#: ../pitivi/utils/ui.py:599
#, python-format
msgid "%d fps"
msgstr "%d snímků/s"
#: ../pitivi/utils/ui.py:591
#, python-format
msgid "%.3f fps"
msgstr "%.3f snímků/s"
#: ../pitivi/utils/ui.py:594 ../pitivi/utils/ui.py:597
#, python-format
msgid "%.2f fps"
msgstr "%.2f snímků/s"
#: ../pitivi/utils/ui.py:603 ../pitivi/utils/ui.py:604
#: ../pitivi/utils/ui.py:605 ../pitivi/utils/ui.py:606
#: ../pitivi/utils/ui.py:607 ../pitivi/utils/ui.py:608
#: ../pitivi/utils/ui.py:610 ../pitivi/utils/ui.py:611
#, python-format
msgid "%d kHz"
msgstr "%d kHz"
#: ../pitivi/utils/ui.py:609
#, python-format
msgid "%.1f kHz"
msgstr "%.1f kHz"
#: ../pitivi/utils/ui.py:614
msgid "6 Channels (5.1)"
msgstr "6 kanálů (5.1)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:615
msgid "4 Channels (4.0)"
msgstr "4 kanály (4.0)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:616
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"
#: ../pitivi/utils/ui.py:617
msgid "Mono"
msgstr "Mono"
#: ../pitivi/utils/ui.py:622
msgid "Square"
msgstr "Čtverec"
#: ../pitivi/utils/ui.py:623
msgid "480p"
msgstr "480p"
#: ../pitivi/utils/ui.py:624
msgid "480i"
msgstr "480i"
#: ../pitivi/utils/ui.py:625
msgid "480p Wide"
msgstr "480p širokoúhlý"
#: ../pitivi/utils/ui.py:626
msgid "480i Wide"
msgstr "480i širokoúhlý"
#: ../pitivi/utils/ui.py:627
msgid "576p"
msgstr "576p"
#: ../pitivi/utils/ui.py:628
msgid "576i"
msgstr "576i"
#: ../pitivi/utils/ui.py:629
msgid "576p Wide"
msgstr "576p širokoúhlý"
#: ../pitivi/utils/ui.py:630
msgid "576i Wide"
msgstr "576i širokoúhlý"
#: ../pitivi/utils/ui.py:634
msgid "Standard (4:3)"
msgstr "Standardní (4:3)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:635
msgid "DV (15:11)"
msgstr "DV (15:11)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:636
msgid "DV Widescreen (16:9)"
msgstr "DV širokoúhlý (16:9)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:637
msgid "Cinema (1.37)"
msgstr "Kino (1,37)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:638
msgid "Cinema (1.66)"
msgstr "Kino (1,66)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:639
msgid "Cinema (1.85)"
msgstr "Kino (1,85)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:640
msgid "Anamorphic (2.35)"
msgstr "Anamorfní (2,35)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:641
msgid "Anamorphic (2.39)"
msgstr "Anamorfní (2,39)"
#: ../pitivi/utils/ui.py:642
msgid "Anamorphic (2.4)"
msgstr "Anamorfní (2,4)"
#: ../pitivi/utils/widgets.py:79
msgid "Implement Me"
msgstr "Čeká na implementaci"
......@@ -2230,3 +2133,78 @@ msgstr "Zobrazeno %s"
#, python-format
msgid "%d nanoseconds displayed, because we can"
msgstr "Zobrazeno %d nanosekund, protože je to možné"
#~ msgid "invalid (%s fps)"
#~ msgstr "neplatná (%s snímků/s)"
#~ msgid "%d fps"
#~ msgstr "%d snímků/s"
#~ msgid "%.3f fps"
#~ msgstr "%.3f snímků/s"
#~ msgid "%.2f fps"
#~ msgstr "%.2f snímků/s"
#~ msgid "%d kHz"
#~ msgstr "%d kHz"
#~ msgid "%.1f kHz"
#~ msgstr "%.1f kHz"
#~ msgid "4 Channels (4.0)"
#~ msgstr "4 kanály (4.0)"
#~ msgid "Square"
#~ msgstr "Čtverec"
#~ msgid "480p"
#~ msgstr "480p"
#~ msgid "480i"
#~ msgstr "480i"
#~ msgid "480p Wide"
#~ msgstr "480p širokoúhlý"
#~ msgid "480i Wide"
#~ msgstr "480i širokoúhlý"
#~ msgid "576p"
#~ msgstr "576p"
#~ msgid "576i"
#~ msgstr "576i"
#~ msgid "576p Wide"
#~ msgstr "576p širokoúhlý"
#~ msgid "576i Wide"
#~ msgstr "576i širokoúhlý"
#~ msgid "Standard (4:3)"
#~ msgstr "Standardní (4:3)"
#~ msgid "DV (15:11)"
#~ msgstr "DV (15:11)"
#~ msgid "DV Widescreen (16:9)"
#~ msgstr "DV širokoúhlý (16:9)"
#~ msgid "Cinema (1.37)"
#~ msgstr "Kino (1,37)"
#~ msgid "Cinema (1.66)"
#~ msgstr "Kino (1,66)"
#~ msgid "Cinema (1.85)"
#~ msgstr "Kino (1,85)"
#~ msgid "Anamorphic (2.35)"
#~ msgstr "Anamorfní (2,35)"
#~ msgid "Anamorphic (2.39)"
#~ msgstr "Anamorfní (2,39)"
#~ msgid "Anamorphic (2.4)"
#~ msgstr "Anamorfní (2,4)"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment