• luz.paz's avatar
    misc. global typo fixes · e287a615
    luz.paz authored
    Found with `codespell -q 3 -I ../pitivi--whitelist.txt --skip="*.po,*.svg"`
    e287a615
Praise.md 21.6 KB