sv.po 68.1 KB
Newer Older
1
# Swedish messages for pitivi.
2
# Copyright © 2006-2019 Free Software Foundation, Inc.
3
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2006.
4
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006-2012.
5
# Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>, 2015, 2016.
6
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2017, 2018, 2019.
7
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2017.
8 9 10 11 12 13
# Termer:
# playhead:uppspelningshuvud
# keyframe:nyckelbild
# ripple edit: krusningsredigering /http://www.pitivi.org/manual/trimming.html
# roll edit: Rullredigering."
# scrub: snabbgranska?
14 15 16
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
17
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/pitivi/issues\n"
18 19
"POT-Creation-Date: 2019-01-02 07:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-02 17:30+0100\n"
20
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
21
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
22
"Language: sv\n"
23 24 25
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
26
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
27
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
28 29
"X-Project-Style: gnome\n"

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
#: data/org.pitivi.Pitivi-mime.xml.in:4
msgid "Pitivi video project (legacy)"
msgstr "Pitivi-videoprojekt (föråldrat)"

#: data/org.pitivi.Pitivi-mime.xml.in:12
msgid "Pitivi/GES video project"
msgstr "Pitivi/GES-videoprojekt"

#: data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in:8 data/org.pitivi.Pitivi.desktop.in:4
#: pitivi/greeterperspective.py:264
40 41 42
msgid "Pitivi"
msgstr "Pitivi"

43
#: data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in:9 data/org.pitivi.Pitivi.desktop.in:6
44 45 46
msgid "Create and edit your own movies"
msgstr "Skapa och redigera dina egna filmer"

47
#: data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in:11
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
msgid ""
"Pitivi is a video editor that aims to appeal to hobbyists and professionals "
"alike, with a strong focus on efficiency, quality and usability. It "
"integrates well with other applications and sports a beautiful user "
"interface designed to be powerful yet easy to learn."
msgstr ""
"Pitivi är en videoredigerare med inriktning på både hobbyanvändare och "
"professionella, med ett starkt fokus på effektivitet, kvalitet och "
"användbarhet. Det integrerar bra med andra program och har ett vackert "
"användargränssnitt framtaget för att vara kraftfullt och enkelt."

59
#: data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in:12
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
msgid ""
"With a non-modal editing workflow, a framerate-independent and playhead-"
"centric timeline, Pitivi allows you quickly and accurately trim, split and "
"review your scenes. Pitivi's ripple and roll editing features allow spending "
"more time on storytelling and less time on \"pushing clips around\"."
msgstr ""
"Med ett icke-modalt arbetsflöde för redigering, en bildfrekvensoberoende och "
"uppspelningshuvudcentrerad tidslinje, gör Pitivi det möjligt för dig att "
"snabbt och korrekt trimma, dela och förhandsgranska dina scener. Pitivis "
"krusnings- och rullredigeringsmöjligheter gör det möjligt att lägga tiden på "
"historieberättande istället för att \"flytta omkring klipp\"."

72
#: data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in:13
73 74 75
msgid "Some other features include:"
msgstr "Några andra funktioner:"

76
#: data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in:15
77 78 79 80
msgid ""
"Accepts any file formats supported by the GStreamer multimedia framework"
msgstr "Accepterar alla filformat som stöds av multimediaramverket GStreamer"

81
#: data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in:16
82 83 84 85
msgid ""
"Can animate hundreds of special effects and filters with keyframable "
"properties"
msgstr ""
86
"Kan animera hundratals specialeffekter och filter med nyckelbildsegenskaper"
87

88
#: data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in:17
89 90 91 92 93
msgid "Ability to set custom aspect ratios, framerates and rendering presets"
msgstr ""
"Förmåga att ange anpassade bildförhållanden, bildfrekvens och "
"renderingsförinställningar"

94
#: data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in:18
95 96 97
msgid "Easy to use crossfades and SMPTE transitions"
msgstr "Lätt att använda övertoningar och SMPTE-övergångar"

98
#: data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in:19
99 100
msgid "Multihead-friendly with detachable user interface components"
msgstr "Flerskärmsvänlig med frånkopplingsbara användarkomponenter"
101

102
#: data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in:41
103 104 105
msgid "The Pitivi Team"
msgstr "Pitivi-teamet"

106
#: data/org.pitivi.Pitivi.desktop.in:5
107 108
msgid "Video Editor"
msgstr "Videoredigerare"
109

110 111 112 113 114 115 116
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.pitivi.Pitivi.desktop.in:11
msgid "org.pitivi.Pitivi"
msgstr "org.pitivi.Pitivi"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.pitivi.Pitivi.desktop.in:16
117 118 119
msgid "video;film;movie;editor;"
msgstr "video;film;redigerare;editor;"

120
#: data/ui/alignmentprogress.ui:8
121
msgid "Auto-Alignment Starting"
122
msgstr "Startar automatisk justering"
123

124
#: data/ui/alignmentprogress.ui:25
125 126 127
msgid "<b><big>Performing Auto-Alignment</big></b>"
msgstr "<b><big>Genomför automatisk justering</big></b>"

128
#: data/ui/alignmentprogress.ui:38 pitivi/render.py:1152
129
msgid "Estimating..."
130
msgstr "Uppskattar…"
131

132
#: data/ui/clipmediaprops.ui:8
133 134 135
msgid "Clip Properties"
msgstr "Klippegenskaper"

136
#: data/ui/clipmediaprops.ui:23
137 138 139
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"

140
#: data/ui/clipmediaprops.ui:37
141 142 143
msgid "_Apply to project"
msgstr "_Verkställ för projekt"

144 145 146
#: data/ui/clipmediaprops.ui:124
msgid "Size (pixels)"
msgstr "Storlek (bildpunkter)"
147

148 149 150
#: data/ui/clipmediaprops.ui:139
msgid "Frame rate"
msgstr "Bildfrekvens"
151 152

#. PAR is the aspect ratio "of the pixels", not an aspect ratio "in pixels".
153 154 155
#: data/ui/clipmediaprops.ui:154
msgid "Pixel aspect ratio"
msgstr "Bildförhållande (bildpunkt)"
156

157
#: data/ui/clipmediaprops.ui:197
158 159 160
msgid "Video:"
msgstr "Video:"

161 162 163
#: data/ui/clipmediaprops.ui:249
msgid "Sample rate"
msgstr "Samplingsfrekvens"
164

165 166 167
#: data/ui/clipmediaprops.ui:264
msgid "Channels"
msgstr "Kanaler"
168

169
#: data/ui/clipmediaprops.ui:285
170 171 172
msgid "Audio:"
msgstr "Ljud:"

173
#: data/ui/cliptransformation.ui:50
174 175
msgid "Y:"
msgstr "Y:"
176

177
#: data/ui/cliptransformation.ui:94
178 179 180
msgid "Width:"
msgstr "Bredd:"

181
#: data/ui/cliptransformation.ui:106
182 183 184
msgid "Height:"
msgstr "Höjd:"

185
#: data/ui/cliptransformation.ui:149
186 187 188
msgid "X:"
msgstr "X:"

189
#: data/ui/cliptransformation.ui:164
190 191 192
msgid "<"
msgstr "<"

193
#: data/ui/cliptransformation.ui:169
194 195 196
msgid "Previous keyframe"
msgstr "Föregående nyckelbild"

197
#: data/ui/cliptransformation.ui:180
198 199 200
msgid ">"
msgstr ">"

201
#: data/ui/cliptransformation.ui:185
202 203 204
msgid "Next keyframe"
msgstr "Nästa nyckelbild"

205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
#: data/ui/cliptransformation.ui:196 data/ui/customwidgets/alpha.ui:255
#: data/ui/customwidgets/alpha.ui:269 data/ui/customwidgets/alpha.ui:282
#: data/ui/customwidgets/alpha.ui:295
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:225
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:239
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:252
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:265
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:490
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:503
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:516
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:529
216 217 218
msgid "◇"
msgstr "◇"

219
#: data/ui/cliptransformation.ui:215
220 221 222
msgid "Reset to default values"
msgstr "Återställ till standardvärden"

223
#: data/ui/customwidgets/alpha.ui:143
224 225 226
msgid "Angle:"
msgstr "Vinkel:"

227
#: data/ui/customwidgets/alpha.ui:155
228 229 230
msgid "Noise level:"
msgstr "Brusnivå:"

231
#: data/ui/customwidgets/alpha.ui:167
232 233 234
msgid "White sensitivity:"
msgstr "Vitkänslighet:"

235
#: data/ui/customwidgets/alpha.ui:179
236 237 238
msgid "Black sensitivity:"
msgstr "Svartkänslighet:"

239
#: data/ui/customwidgets/alpha.ui:321
240 241 242
msgid "Alpha:"
msgstr "Alfa:"

243
#: data/ui/customwidgets/alpha.ui:350
244 245 246
msgid "Target chroma key:"
msgstr "Chroma key för mål:"

247
#: data/ui/customwidgets/alpha.ui:362
248 249 250
msgid "Red"
msgstr "Röd"

251
#: data/ui/customwidgets/alpha.ui:373
252 253 254
msgid "Green"
msgstr "Grön"

255
#: data/ui/customwidgets/alpha.ui:395
256 257 258
msgid "Select a color"
msgstr "Välj en färg"

259
#: data/ui/customwidgets/alpha.ui:407
260 261 262
msgid "Blue"
msgstr "Blå"

263
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui:218
264 265 266
msgid "Split preview"
msgstr "Delad förhandsvisning"

267
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui:232
268 269 270
msgid "Source image on left"
msgstr "Källbild till vänster"

271
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui:253
272 273 274
msgid "R"
msgstr "R"

275
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui:266
276 277 278
msgid "G"
msgstr "G"

279
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui:279
280 281 282
msgid "B"
msgstr "B"

283
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui:448
284 285 286
msgid "Shadows"
msgstr "Skuggor"

287
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui:459
288 289 290
msgid "Midtones"
msgstr "Mellantoner"

291
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui:470
292 293 294
msgid "Highlights"
msgstr "Högdagrar"

295
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:303
296 297 298
msgid "Shape:"
msgstr "Form:"

299
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:314
300 301 302
msgid "x"
msgstr "x"

303
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:325
304 305 306
msgid "y"
msgstr "y"

307
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:336
308 309 310
msgid "width"
msgstr "bredd"

311
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:347
312 313 314
msgid "height"
msgstr "höjd"

315
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:358
316 317 318
msgid "Operation:"
msgstr "Åtgärd:"

319
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:380
320 321 322
msgid "tilt"
msgstr "vänd"

323
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:391
324 325 326
msgid "trans. width"
msgstr "trans. bredd"

327
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:402
328 329 330
msgid "min alpha"
msgstr "min alfa"

331
#: data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui:413
332 333 334
msgid "max alpha"
msgstr "max alfa"

335
#: data/ui/depsmanager.ui:8
336 337 338
msgid "Missing Dependencies"
msgstr "Saknade beroenden"

339
#: data/ui/depsmanager.ui:36
340 341 342
msgid "Install"
msgstr "Installera"

343
#: data/ui/depsmanager.ui:68
344 345 346 347 348 349
msgid ""
"To enable additional features, please install the following packages and "
"restart Pitivi:"
msgstr ""
"Installera följande paket och starta om Pitivi för att aktivera ytterligare "
"funktioner:"
350

351
#: data/ui/effectslibrary.ui:14
352 353
msgid "Show video effects"
msgstr "Visa videoeffekter"
354

355
#: data/ui/effectslibrary.ui:34
356 357
msgid "Show audio effects"
msgstr "Visa ljudeffekter"
358

359
#: data/ui/effectslibrary.ui:84
360 361
msgid "Clear the current search"
msgstr "Rensa den aktuella sökningen"
362

363 364
#: data/ui/effectslibrary.ui:85 data/ui/medialibrary.ui:124
#: pitivi/transitions.py:76
365
msgid "Search..."
366
msgstr "Sök…"
367

368
#: data/ui/elementsettingsdialog.ui:24
369 370
msgid "Reset all"
msgstr "Återställ allt"
371

372
#: data/ui/elementsettingsdialog.ui:39 data/ui/projectsettings.ui:59
373 374
msgid "OK"
msgstr "OK"
375

376
#: data/ui/greeter.ui:40
377 378
msgid "Recent Projects"
msgstr "Senaste projekt"
379

380
#: data/ui/greeter.ui:55
381 382
msgid "Updated"
msgstr "Uppdaterat"
383

384
#: data/ui/greeter.ui:190 pitivi/preset.py:110
385 386 387
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

388
#: data/ui/greeter.ui:232
389 390 391
msgid "Welcome to Pitivi"
msgstr "Välkommen till Pitivi"

392
#: data/ui/greeter.ui:246
393 394 395
msgid "Beautiful, powerful and intuitive movie editor"
msgstr "Vacker, kraftfull och intuitiv filmredigerare"

396
#: data/ui/mainmenubutton.ui:17
397 398
msgid "Save the current project under a new name or a different location"
msgstr "Spara det aktuella projektet med ett nytt namn eller på en annan plats"
399

400 401
#: data/ui/mainmenubutton.ui:19 pitivi/editorperspective.py:739
#: pitivi/editorperspective.py:793
402
msgid "Save As..."
403
msgstr "Spara som…"
404

405
#: data/ui/mainmenubutton.ui:26
406 407
msgid "Reload the current project"
msgstr "Uppdatera aktuellt projekt"
408

409
#: data/ui/mainmenubutton.ui:27
410 411
msgid "Revert to saved version"
msgstr "Återgå till sparad version"
412

413
#: data/ui/mainmenubutton.ui:35
414 415
msgid "Export the current project and all its media in a .tar archive"
msgstr "Exportera det aktuella projektet och all dess media i ett .tar-arkiv"
416

417
#: data/ui/mainmenubutton.ui:36
418
msgid "Export as Archive..."
419
msgstr "Exportera som arkiv…"
420

421
#: data/ui/mainmenubutton.ui:50
422 423 424
msgid "Export the frame at the current playhead position as an image file."
msgstr ""
"Exportera bildrutan för aktuell uppspelningshuvudposition som en bildfil."
425

426
#: data/ui/mainmenubutton.ui:51
427
msgid "Export current frame..."
428
msgstr "Exportera aktuell bildruta…"
429

430
#: data/ui/mainmenubutton.ui:66
431 432
msgid "Edit the project settings"
msgstr "Redigera projektinställningarna"
433

434
#: data/ui/mainmenubutton.ui:67 data/ui/projectsettings.ui:29
435
#: pitivi/medialibrary.py:402
436 437
msgid "Project Settings"
msgstr "Projektinställningar"
438

439
#: data/ui/mainmenubutton.ui:82 data/ui/preferences.ui:7
440 441
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"
442

443
#: data/ui/mainmenubutton.ui:91
444 445 446
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tangentbordsgenvägar"

447
#: data/ui/mainmenubutton.ui:100
448 449
msgid "User Manual"
msgstr "Användarhandbok"
450

451 452 453
#: data/ui/mainmenubutton.ui:108
msgid "About Pitivi"
msgstr "Om Pitivi"
454

455
#: data/ui/medialibrary.ui:14 pitivi/editorperspective.py:354
456 457
msgid "Add media files to your project"
msgstr "Lägg till mediafiler till ditt projekt"
458

459
#: data/ui/medialibrary.ui:16
460 461
msgid "Import"
msgstr "Importera"
462

463
#: data/ui/medialibrary.ui:35
464 465
msgid "Remove selected clips from the project"
msgstr "Ta bort markerade klipp från projektet"
466

467
#: data/ui/medialibrary.ui:37
468 469
msgid "_Remove from Project"
msgstr "_Ta bort från projekt"
470

471
#: data/ui/medialibrary.ui:55
472 473
msgid "Clip properties..."
msgstr "Videoklippegenskaper…"
474

475
#: data/ui/medialibrary.ui:74
476 477
msgid "Insert the selected clips at the end of the timeline"
msgstr "Infoga markerade klipp vid slutet av tidslinjen"
478

479
#: data/ui/medialibrary.ui:76
480 481
msgid "Insert at _End of Timeline"
msgstr "Infoga vid _slutet av tidslinje"
482

483
#: data/ui/medialibrary.ui:94
484 485
msgid "Show clips as a detailed list"
msgstr "Visa klipp som en detaljerad lista"
486

487
#. This is used as a toolbar button tooltip. Here, "select" means "find" rather than "choose". It is not the user who selects, but rather the user requesting the application to select the relevant items.
488
#: data/ui/medialibrary.ui:122
489 490
msgid "Select clips that have not been used in the project"
msgstr "Markera klipp som inte har använts i projektet"
491

492
#: data/ui/medialibrary.ui:123
493 494
msgid "Show all clips"
msgstr "Visa alla klipp"
495

496
#: data/ui/medialibrary.ui:237
497 498 499 500 501 502
msgid ""
"Add media to your project by dragging files and folders here or by using the "
"\"Import\" button."
msgstr ""
"Lägg till media till ditt projekt genom att dra filer och mappar hit eller "
"genom att använda knappen ”Importera”."
503

504
#: data/ui/preferences.ui:23
505 506 507
msgid "Reset to Factory Settings"
msgstr "Återställ till ursprungsinställningar"

508
#: data/ui/preferences.ui:29
509 510 511
msgid "Reset all settings to their default values"
msgstr "Återställ alla inställningar till deras standardvärden"

512
#: data/ui/preferences.ui:41
513 514 515
msgid "Revert"
msgstr "Återställ"

516
#: data/ui/preferences.ui:47
517 518 519 520 521 522 523
msgid ""
"Revert all settings to the previous values (before you opened the "
"preferences dialog)"
msgstr ""
"Återställ alla inställningar till föregående värden (innan du öppnade "
"dialogen Inställningar)"

524 525
#: data/ui/preferences.ui:58 data/ui/renderingdialog.ui:38
#: data/ui/renderingprogress.ui:85
526 527 528
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

529
#: data/ui/preferences.ui:159
530 531 532
msgid "Some changes will not take effect until you restart Pitivi"
msgstr "Vissa ändringar kommer inte att gälla förrän du har startat om Pitivi"

533
#: data/ui/projectsettings.ui:46 data/ui/renderingprogress.ui:41
534 535
#: pitivi/editorperspective.py:497 pitivi/editorperspective.py:694
#: pitivi/editorperspective.py:742 pitivi/editorperspective.py:795
536 537
#: pitivi/greeterperspective.py:233 pitivi/medialibrary.py:757
#: pitivi/dialogs/browseprojects.py:41 pitivi/dialogs/missingasset.py:49
538 539 540
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

541 542
#: data/ui/projectsettings.ui:112 data/ui/projectsettings.ui:385
#: data/ui/renderingdialog.ui:231
543 544
msgid "Preset:"
msgstr "Förval:"
545

546
#: data/ui/projectsettings.ui:184
547 548
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
549

550
#: data/ui/projectsettings.ui:244
551 552
msgid "pixels"
msgstr "bildpunkter"
553

554
#. When checked, changing the width or height affects also the other so that the aspect ratio value (width / height) does not change.
555
#: data/ui/projectsettings.ui:261
556 557
msgid "Link"
msgstr "Länka"
558

559
#: data/ui/projectsettings.ui:295
560 561
msgid "Frame Rate:"
msgstr "Bildfrekvens:"
562

563
#. The title of the section with the video settings
564 565
#: data/ui/projectsettings.ui:348 data/ui/renderingdialog.ui:466
#: pitivi/effects.py:229
566 567
msgid "Video"
msgstr "Video"
568

569 570 571 572 573 574 575 576
#: data/ui/projectsettings.ui:451 data/ui/renderingdialog.ui:505
msgid "Channels:"
msgstr "Kanaler:"

#: data/ui/projectsettings.ui:485 data/ui/renderingdialog.ui:614
msgid "Sample rate:"
msgstr "Samplingsfrekvens:"

577
#. The title of the section with the audio settings
578 579
#: data/ui/projectsettings.ui:529 data/ui/renderingdialog.ui:632
#: pitivi/effects.py:229
580 581
msgid "Audio"
msgstr "Ljud"
582

583
#: data/ui/projectsettings.ui:574
584
msgid "Author:"
585
msgstr "Upphovsman:"
586

587
#: data/ui/projectsettings.ui:586
588 589 590
msgid "Year:"
msgstr "År:"

591
#. The title of the section with the name, author, year fields
592
#: data/ui/projectsettings.ui:618
593 594
msgid "Info"
msgstr "Info"
595

596
#: data/ui/renderingdialog.ui:20 data/ui/renderingdialog.ui:52
597
#: pitivi/editorperspective.py:304
598 599
msgid "Render"
msgstr "Rendera"
600

601
#: data/ui/renderingdialog.ui:106
602 603
msgid "Folder:"
msgstr "Mapp:"
604

605
#: data/ui/renderingdialog.ui:121
606 607
msgid "File name:"
msgstr "Filnamn:"
608

609
#: data/ui/renderingdialog.ui:148
610 611 612
msgid "Container format:"
msgstr "Behållarformat:"

613
#: data/ui/renderingdialog.ui:181 pitivi/mainwindow.py:159
614 615
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"
616

617
#: data/ui/renderingdialog.ui:280
618 619 620
msgid "Scale:"
msgstr "Skala:"

621
#: data/ui/renderingdialog.ui:313
622 623 624
msgid "Scale"
msgstr "Skala"

625
#: data/ui/renderingdialog.ui:333
626 627
msgid "Height"
msgstr "Höjd"
628

629
#: data/ui/renderingdialog.ui:352
630 631
msgid "Project Settings..."
msgstr "Projektinställningar…"
632

633
#: data/ui/renderingdialog.ui:367 data/ui/renderingdialog.ui:537
634
msgid "Advanced..."
635
msgstr "Avancerat…"
636

637
#: data/ui/renderingdialog.ui:406 data/ui/renderingdialog.ui:577
638 639
msgid "Codec:"
msgstr "Kodek:"
640

641
#: data/ui/renderingdialog.ui:432
642 643
msgid "Framerate"
msgstr "Bildfrekvens"
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
644

645 646 647 648
#: data/ui/renderingdialog.ui:448
msgid "Frame rate:"
msgstr "Bildfrekvens:"

649
#: data/ui/renderingdialog.ui:656
650 651
msgid "Automatically render from proxy files"
msgstr "Rendera automatiskt från proxyfiler"
652

653
#: data/ui/renderingdialog.ui:660
654 655 656 657
msgid ""
"Use proxy files if they are available and the source asset media format is "
"not officially supported.\n"
"\n"
658
"This option is a good trade-off between quality of the rendered video and "
659 660 661 662 663
"stability."
msgstr ""
"Använd proxyfiler om de är tillgängliga och källresursens mediaformat inte "
"stöds officiellt.\n"
"\n"
664 665
"Detta alternativ ger en bra balans mellan kvalitet för den renderade videon "
"och stabilitet."
666

667
#: data/ui/renderingdialog.ui:675
668 669
msgid "Always render from proxy files"
msgstr "Rendera alltid från proxyfiler"
670

671
#: data/ui/renderingdialog.ui:679
672 673 674 675 676 677 678
msgid ""
"Render all proxied clips from the proxy assets. There might be some quality "
"loss during the rendering process."
msgstr ""
"Rendera alla proxyklipp från proxyresurserna. Det kan ske en del "
"kvalitetsförlust under renderingsprocessen."

679
#: data/ui/renderingdialog.ui:692
680 681 682
msgid "Never render from proxy files"
msgstr "Rendera aldrig från proxyfiler"

683
#: data/ui/renderingdialog.ui:696
684 685 686 687 688 689 690 691 692 693
msgid ""
"Always use source assets for rendering. It is the best choice for the "
"quality of the rendered video, but you might hit some bugs because of the "
"use of not officially supported media formats.\n"
"<i>Use at your own risk!</i>"
msgstr ""
"Använd alltid källresurser för rendering. Det är det bästa valet för "
"kvaliteten på den renderade videon, men du kan råka ut för en del fel på "
"grund av format som inte stöds officiellt.\n"
"<i>Använd på egen risk!</i>"
694

695
#: data/ui/renderingprogress.ui:8
696 697
msgid "Rendering"
msgstr "Rendering"
698

699
#: data/ui/renderingprogress.ui:27 pitivi/viewer/viewer.py:612
700 701 702
msgid "Pause"
msgstr "Pausa"

703
#: data/ui/renderingprogress.ui:55 pitivi/viewer/viewer.py:604
704
#: pitivi/timeline/timeline.py:1650
705 706 707
msgid "Play"
msgstr "Spela upp"

708
#: data/ui/renderingprogress.ui:70
709 710 711
msgid "Open Folder"
msgstr "Öppna mapp"

712
#: data/ui/renderingprogress.ui:110
713 714 715 716 717 718 719 720
msgid ""
"<small>This process may take a long time depending on the selected codecs, "
"the image resolution, your computer's processing power, applied effects and "
"the length of your movie.</small>"
msgstr ""
"<small>Denna process kan ta lång tid beroende på de valda kodekarna, "
"bildupplösningen, din dators beräkningskraft, tillämpade effekter och "
"längden på din film.</small>"
721

722
#: data/ui/renderingprogress.ui:126
723
msgid "Initializing..."
724
msgstr "Initierar…"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
725

726
#: data/ui/renderingprogress.ui:155
727 728
msgid "Estimated filesize:"
msgstr "Beräknad filstorlek:"
729

730
#: data/ui/timelinetoolbar.ui:15
731 732 733
msgid "Split clips at playhead position"
msgstr "Dela upp videoklipp vid uppspelningshuvudposition"

734
#: data/ui/timelinetoolbar.ui:17
735 736 737
msgid "Split"
msgstr "Dela upp"

738
#: data/ui/timelinetoolbar.ui:30
739 740 741
msgid "Delete clips"
msgstr "Ta bort videoklipp"

742
#: data/ui/timelinetoolbar.ui:32
743 744 745
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

746
#: data/ui/timelinetoolbar.ui:45
747 748 749
msgid "Group clips"
msgstr "Gruppera videoklipp"

750
#: data/ui/timelinetoolbar.ui:47
751 752 753
msgid "Group"
msgstr "Gruppera"

754
#: data/ui/timelinetoolbar.ui:60
755 756 757
msgid "Ungroup clips"
msgstr "Avgruppera videoklipp"

758
#: data/ui/timelinetoolbar.ui:62
759 760 761
msgid "Ungroup"
msgstr "Avgruppera"

762
#: data/ui/timelinetoolbar.ui:75
763 764 765
msgid "Copy clips"
msgstr "Kopiera videoklipp"

766
#: data/ui/timelinetoolbar.ui:89
767 768 769
msgid "Paste clips"
msgstr "Klistra in videoklipp"

770
#: data/ui/timelinetoolbar.ui:103
771 772 773
msgid "Align clips based on their soundtracks"
msgstr "Justera klipp baserat på deras ljudspår"

774
#: data/ui/timelinetoolbar.ui:106
775 776 777
msgid "Align"
msgstr "Justera"

778
#: data/ui/timelinetoolbar.ui:119
779 780 781 782 783 784 785 786
msgid ""
"Toggle gapless mode\n"
"When enabled, adjacent clips automatically move to fill gaps."
msgstr ""
"Växla mellanrumslöst läge\n"
"Om aktiverad kommer närliggande klipp automatiskt flytta sig för att fylla "
"mellanrum."

787
#: data/ui/timelinetoolbar.ui:122
788 789 790
msgid "Gapless mode"
msgstr "Mellanrumslöst läge"

791
#: data/ui/titleeditor.ui:36
792 793
msgid "Create"
msgstr "Skapa"
794

795
#: data/ui/titleeditor.ui:67
796 797
msgid "Select a title clip to edit or create a new one."
msgstr "Välj ett titelklipp att redigera eller skapa ett nytt."
798

799
#: data/ui/titleeditor.ui:124
800 801
msgid "Choose a font"
msgstr "Välj ett teckensnitt"
802

803
#: data/ui/titleeditor.ui:140 data/ui/titleeditor.ui:141
804 805
msgid "Text color"
msgstr "Textfärg"
806

807
#: data/ui/titleeditor.ui:149
808 809
msgid "Pick a text color"
msgstr "Välj en textfärg"
810

811
#: data/ui/titleeditor.ui:165 data/ui/titleeditor.ui:166
812 813
msgid "Background color"
msgstr "Bakgrundsfärg"
814

815
#: data/ui/titleeditor.ui:174
816 817
msgid "Pick a background color"
msgstr "Välj en bakgrundsfärg"
818

819
#: data/ui/titleeditor.ui:234
820 821
msgid "Horizontal:"
msgstr "Horisontell:"
822

823
#: data/ui/titleeditor.ui:246
824 825
msgid "Vertical:"
msgstr "Vertikal:"
826

827
#: data/ui/titleeditor.ui:320
828 829
msgid "Alignment"
msgstr "Justering"
830

831
#: pitivi/application.py:162
832 833 834
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

835
#: pitivi/application.py:167
836 837 838
msgid "Undo the most recent action"
msgstr "Ångra senaste åtgärden"

839
#: pitivi/application.py:173
840 841 842
msgid "Redo the most recent action"
msgstr "Gör om senaste åtgärd"

843
#: pitivi/application.py:178
844 845 846
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

847
#: pitivi/application.py:185
848 849 850
msgid "Show the Shortcuts Window"
msgstr "Visa fönstret för genvägar"

851
#. Translators: %s is a Python module name or another os component
852
#: pitivi/check.py:109
853 854 855
#, python-format
msgid "- %s not found on the system"
msgstr "- %s hittades inte i systemet"
856

857
#. Translators: %s is a Python module name or another os component
858
#: pitivi/check.py:112
859 860 861
#, python-format
msgid "- %s version %s is installed but Pitivi requires at least version %s"
msgstr "- %s version %s är installerad, men Pitivi kräver minst version %s"
862

863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879
#. Translators: %s is a Python module name or another os component
#: pitivi/check.py:185
#, python-format
msgid "- %s GStreamer plug-in not found on the system"
msgstr "- %s GStreamer-instick hittades inte i systemet"

#. Translators: %s is a Python module name or another os component
#: pitivi/check.py:188
#, python-format
msgid ""
"- %s Gstreamer plug-in version %s is installed but Pitivi requires at least "
"version %s"
msgstr ""
"- %s Gstreamer-instick version %s är installerad, men Pitivi kräver minst "
"version %s"

#: pitivi/check.py:298
880 881
msgid "ERROR - The following hard dependencies are unmet:"
msgstr "FEL - Följande hårda beroenden uppfylls ej:"
882

883
#: pitivi/check.py:307
884 885
msgid "Missing soft dependency:"
msgstr "Saknar mjukt beroende:"
886

887
#: pitivi/check.py:314
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
888
msgid ""
889 890
"ERROR — Could not create a Gst.Fraction — this means gst-python is not "
"installed correctly."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
891
msgstr ""
892 893
"FEL - Kunde inte skapa en Gst.Fraction - detta betyder att gst-python inte "
"är korrekt installerat."
894

895
#: pitivi/check.py:319
896 897 898 899 900 901
msgid ""
"Could not create audio output sink. Make sure you have a valid one "
"(pulsesink, alsasink or osssink)."
msgstr ""
"Försäkra dig om att du har åtminstone en giltig ljudutgångsmottagare "
"tillgänglig (pulsesink, alsasink eller osssink)."
902

903
#: pitivi/check.py:324
904 905 906 907 908 909
msgid ""
"Could not create video output sink. Make sure you have a gtksink available."
msgstr ""
"Kunde inte skapa en videoutgångsmottagare. Försäkra dig om att du har "
"gtksink tillgänglig."

910
#: pitivi/check.py:339
911 912 913 914
#, python-format
msgid "Could not import '%s'. Make sure you have it available."
msgstr "Kunde inte importera ”%s”. Försäkra dig om att du har den tillgänglig."

915
#: pitivi/check.py:369
916 917 918 919
msgid "Could not import 'gi'. Make sure you have pygobject available."
msgstr ""
"Kunde inte importera ”gi”. Försäkra dig om att du har pygobject tillgängligt."

920
#: pitivi/check.py:457
921
msgid "enables sound notifications when rendering is complete"
922
msgstr "aktiverar ljudaviseringar när renderingen är avslutad"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
923

924
#: pitivi/check.py:459
925
msgid "enables visual notifications when rendering is complete"
926
msgstr "aktiverar visuella aviseringar när renderingen är färdig"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
927

928
#: pitivi/check.py:461
929 930
msgid "additional multimedia codecs through the GStreamer Libav library"
msgstr "ytterligare kodekar för multimedia via GStreamer Libav-biblioteket"
931

932
#: pitivi/check.py:463
933 934 935 936 937 938
msgid ""
"enables a watchdog in the GStreamer pipeline. Use to detect errors happening "
"in GStreamer and recover from them"
msgstr ""
"aktiverar en vakthund i GStreamer-röret. Används för att upptäcka fel i "
"GStreamer och att återhämta sig från dem"
939

940
#: pitivi/clipproperties.py:117
941 942
msgid "Effects"
msgstr "Effekter"
943

944
#: pitivi/clipproperties.py:132
945 946 947
msgid "To apply an effect to the clip, drag it from the Effect Library."
msgstr "För att tillämpa en effekt på klippet, dra den från effektbiblioteket."

948
#: pitivi/clipproperties.py:150
949 950
msgid "Remove effect"
msgstr "Ta bort effekt"
951

952
#: pitivi/clipproperties.py:185
953 954
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"
955

956
#: pitivi/clipproperties.py:188
957 958
msgid "Type"
msgstr "Typ"
959

960
#: pitivi/clipproperties.py:197
961 962
msgid "Effect name"
msgstr "Effektnamn"
963

964
#: pitivi/clipproperties.py:225
965 966 967
msgid "Select a clip on the timeline to configure its associated effects"
msgstr ""
"Välj ett klipp i tidslinjen för att konfigurera dess associerade effekter"
968

969
#: pitivi/clipproperties.py:248
970 971 972
msgid "Clip Effects"
msgstr "Klippeffekter"

973
#: pitivi/clipproperties.py:254
974 975 976
msgid "Remove the selected effect"
msgstr "Ta bort den markerade effekten"

977
#: pitivi/clipproperties.py:573
978 979
msgid "Transformation"
msgstr "Transformering"
980

981
#: pitivi/clipproperties.py:683
982 983
msgid "Show keyframes"
msgstr "Visa nyckelbilder"
984

985
#: pitivi/clipproperties.py:685
986 987
msgid "Activate keyframes"
msgstr "Aktivera nyckelbilder"
988

989
#: pitivi/clipproperties.py:690
990 991
msgid "Hide keyframes"
msgstr "Göm nyckelbilder"
992

993
#: pitivi/editorperspective.py:175 pitivi/medialibrary.py:554
994 995
msgid "Media Library"
msgstr "Mediabibliotek"
996

997
#: pitivi/editorperspective.py:177
998 999
msgid "Effect Library"
msgstr "Effektbibliotek"
1000

1001
#: pitivi/editorperspective.py:188
1002 1003
msgid "Clip"
msgstr "Klipp"
1004

1005
#: pitivi/editorperspective.py:190
1006 1007
msgid "Transition"
msgstr "Övergång"
1008

1009
#: pitivi/editorperspective.py:192
1010 1011
msgid "Title"
msgstr "Namn"
1012

1013
#: pitivi/editorperspective.py:280
1014 1015 1016
msgid "Close project"
msgstr "Stäng projekt"

1017
#: pitivi/editorperspective.py:288
1018 1019
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"
1020

1021 1022 1023
#: pitivi/editorperspective.py:298 pitivi/editorperspective.py:491
#: pitivi/editorperspective.py:695 pitivi/editorperspective.py:743
#: pitivi/editorperspective.py:796 pitivi/preset.py:116 pitivi/project.py:190
1024 1025
msgid "Save"
msgstr "Spara"
1026

1027
#: pitivi/editorperspective.py:306
1028 1029
msgid "Export your project as a finished movie"
msgstr "Exportera ditt projekt som en färdig film"
1030

1031
#: pitivi/editorperspective.py:341
1032 1033 1034
msgid "Save the current project"
msgstr "Spara aktuellt projekt"

1035
#: pitivi/editorperspective.py:348
1036 1037 1038
msgid "Save the current project as"
msgstr "Spara aktuellt projekt som"

1039
#: pitivi/editorperspective.py:463
1040 1041 1042 1043
#, python-format
msgid "Unable to save project \"%s\""
msgstr "Kunde inte spara projektet ”%s”"

1044
#: pitivi/editorperspective.py:493 pitivi/project.py:189
1045
msgid "Save as..."
1046
msgstr "Spara som…"
1047

1048
#: pitivi/editorperspective.py:496
1049
msgid "Close without saving"
1050
msgstr "Stäng utan att spara"
1051

1052
#: pitivi/editorperspective.py:511
1053
msgid "Save changes to the current project before closing?"
1054
msgstr "Spara ändringar till det aktuella projektet innan stängning?"
1055

1056
#: pitivi/editorperspective.py:524
1057 1058 1059 1060
#, python-format
msgid "If you don't save, the changes from the last %s will be lost."
msgstr ""
"Om du inte sparar kommer dina ändringar från senaste %s att gå förlorade."
1061

1062
#: pitivi/editorperspective.py:528
1063 1064
msgid "If you don't save, your changes will be lost."
msgstr "Om du inte sparar kommer dina ändringar att gå förlorade."
1065

1066
#: pitivi/editorperspective.py:595
1067 1068
msgid "Revert to saved project version?"
msgstr "Återgå till sparad projektversion?"
1069

1070
#: pitivi/editorperspective.py:600
1071 1072 1073 1074
msgid "This will reload the current project. All unsaved changes will be lost."
msgstr ""
"Detta kommer att läsa om aktuellt projekt. Alla osparade ändringar kommer "
"att gå förlorade."
1075

1076 1077 1078
#. Signal the project loading failure.
#. You have to do this *after* successfully creating a blank project,
#. or the startupwizard will still be connected to that signal too.
1079
#: pitivi/editorperspective.py:631
1080
#, python-format
1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088
msgid ""
"No replacement file was provided for \"<i>%s</i>\".\n"
"\n"
"Pitivi does not currently support partial projects."
msgstr ""
"Ingen ersättningsfil angavs för ”<i>%s</i>”.\n"
"\n"
"Pitivi stödjer inte delvisa projekt."
1089

1090
#: pitivi/editorperspective.py:691
1091
msgid "Export To..."
1092
msgstr "Exportera till…"
1093

1094
#: pitivi/editorperspective.py:708
1095 1096
msgid "Tar archive"
msgstr "Tar-arkiv"
1097

1098
#: pitivi/editorperspective.py:712 pitivi/editorperspective.py:758
1099 1100
msgid "Detect automatically"
msgstr "Identifiera automatiskt"
1101

1102
#: pitivi/editorperspective.py:752 pitivi/editorperspective.py:799
1103
#: pitivi/project.py:71 pitivi/render.py:428
1104 1105 1106
msgid "Untitled"
msgstr "Namnlös"

1107
#: pitivi/editorperspective.py:801
1108 1109
msgid "PNG image"
msgstr "PNG-bild"
1110

1111
#: pitivi/editorperspective.py:802
1112 1113
msgid "JPEG image"
msgstr "JPEG-bild"
1114

1115
#: pitivi/editorperspective.py:843
1116 1117
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsvisa"
1118

1119
#: pitivi/effects.py:60
1120 1121 1122
msgid "Colors"
msgstr "Färger"

1123
#: pitivi/effects.py:77
1124 1125 1126
msgid "Compositing"
msgstr "Grafiksammansättning"

1127
#: pitivi/effects.py:84
1128 1129 1130
msgid "Noise & blur"
msgstr "Brus & oskärpa"

1131
#: pitivi/effects.py:90
1132 1133 1134
msgid "Analysis"
msgstr "Analys"

1135
#: pitivi/effects.py:98
1136 1137 1138
msgid "Geometry"
msgstr "Geometri"

1139
#: pitivi/effects.py:109
1140 1141 1142
msgid "Fancy"
msgstr "Vacker"

1143
#: pitivi/effects.py:121
1144 1145 1146
msgid "Time"
msgstr "Tid"

1147
#: pitivi/effects.py:229
1148 1149 1150 1151
msgid "effect"
msgstr "effekt"

#. Add Uncategorized only if there are other categories defined.
1152
#: pitivi/effects.py:332 pitivi/effects.py:353
1153 1154 1155
msgid "Uncategorized"
msgstr "Ej kategoriserad"

1156
#: pitivi/effects.py:333 pitivi/effects.py:350
1157 1158 1159
msgid "All effects"
msgstr "Alla effekter"

1160
#: pitivi/greeterperspective.py:220 pitivi/preset.py:104
1161 1162 1163
msgid "New"
msgstr "Nytt"

1164
#: pitivi/greeterperspective.py:221 pitivi/greeterperspective.py:275
1165 1166 1167
msgid "Create a new project"
msgstr "Skapa ett nytt projekt"

1168
#: pitivi/greeterperspective.py:224
1169 1170 1171
msgid "Open…"
msgstr "Öppna…"

1172
#: pitivi/greeterperspective.py:225
1173 1174 1175
msgid "Open an existing project"
msgstr "Öppna ett befintligt projekt"

1176
#: pitivi/greeterperspective.py:230
1177 1178 1179
msgid "Select projects for removal"
msgstr "Välj projekt för borttagning"

1180
#: pitivi/greeterperspective.py:258
1181 1182 1183
msgid "Click an item to select"
msgstr "Klicka på ett objekt för att välja"

1184
#: pitivi/greeterperspective.py:262
1185 1186 1187
msgid "Select a Project"
msgstr "Välj ett projekt"

1188
#: pitivi/greeterperspective.py:281
1189 1190 1191
msgid "Open a project"
msgstr "Öppna projekt"

1192
#: pitivi/greeterperspective.py:349
1193 1194 1195 1196
#, python-format
msgid "Pitivi %s is available."
msgstr "Pitivi %s är tillgänglig."

1197
#: pitivi/mainwindow.py:154
1198 1199 1200
msgid "Project"
msgstr "Projekt"

1201 1202 1203 1204
#: pitivi/mainwindow.py:165
msgid "About"
msgstr "Om"

1205
#: pitivi/mainwindow.py:171
1206 1207 1208
msgid "Show the menu button content"
msgstr "Visa innehållet för menyknappen"

1209
#: pitivi/mainwindow.py:215
1210 1211 1212 1213
#, python-format
msgid "Unable to load project \"%s\""
msgstr "Kunde inte läsa in projektet ”%s”"

1214
#: pitivi/mediafilespreviewer.py:159
1215 1216
msgid "Pitivi can not preview this file."
msgstr "Pitivi kan inte förhandsvisa denna fil."
1217

1218
#: pitivi/mediafilespreviewer.py:160
1219 1220
msgid "More info"
msgstr "Mer information"
Daniel Nylander's avatar