sv.po 67.9 KB
Newer Older
1
# Swedish messages for pitivi.
2
# Copyright © 2006-2018 Free Software Foundation, Inc.
3
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2006.
4
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006-2012.
5
# Josef Andersson <josef.andersson@fripost.org>, 2015, 2016.
6
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2017, 2018.
7
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2017.
8 9 10 11 12 13
# Termer:
# playhead:uppspelningshuvud
# keyframe:nyckelbild
# ripple edit: krusningsredigering /http://www.pitivi.org/manual/trimming.html
# roll edit: Rullredigering."
# scrub: snabbgranska?
14 15 16
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
17
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/pitivi/issues\n"
18 19
"POT-Creation-Date: 2018-08-30 04:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-09 19:31+0200\n"
20
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
21
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
22
"Language: sv\n"
23 24 25
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
26
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
27
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
28 29
"X-Project-Style: gnome\n"

30 31
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.desktop.in.h:1 ../pitivi/greeterperspective.py:264
32 33 34
msgid "Pitivi"
msgstr "Pitivi"

35 36
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:2
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.desktop.in.h:3
37 38 39
msgid "Create and edit your own movies"
msgstr "Skapa och redigera dina egna filmer"

40
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:3
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
msgid ""
"Pitivi is a video editor that aims to appeal to hobbyists and professionals "
"alike, with a strong focus on efficiency, quality and usability. It "
"integrates well with other applications and sports a beautiful user "
"interface designed to be powerful yet easy to learn."
msgstr ""
"Pitivi är en videoredigerare med inriktning på både hobbyanvändare och "
"professionella, med ett starkt fokus på effektivitet, kvalitet och "
"användbarhet. Det integrerar bra med andra program och har ett vackert "
"användargränssnitt framtaget för att vara kraftfullt och enkelt."

52
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:4
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
msgid ""
"With a non-modal editing workflow, a framerate-independent and playhead-"
"centric timeline, Pitivi allows you quickly and accurately trim, split and "
"review your scenes. Pitivi's ripple and roll editing features allow spending "
"more time on storytelling and less time on \"pushing clips around\"."
msgstr ""
"Med ett icke-modalt arbetsflöde för redigering, en bildfrekvensoberoende och "
"uppspelningshuvudcentrerad tidslinje, gör Pitivi det möjligt för dig att "
"snabbt och korrekt trimma, dela och förhandsgranska dina scener. Pitivis "
"krusnings- och rullredigeringsmöjligheter gör det möjligt att lägga tiden på "
"historieberättande istället för att \"flytta omkring klipp\"."

65
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:5
66 67 68
msgid "Some other features include:"
msgstr "Några andra funktioner:"

69
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:6
70 71 72 73
msgid ""
"Accepts any file formats supported by the GStreamer multimedia framework"
msgstr "Accepterar alla filformat som stöds av multimediaramverket GStreamer"

74
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:7
75 76 77 78
msgid ""
"Can animate hundreds of special effects and filters with keyframable "
"properties"
msgstr ""
79
"Kan animera hundratals specialeffekter och filter med nyckelbildsegenskaper"
80

81
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:8
82 83 84 85 86
msgid "Ability to set custom aspect ratios, framerates and rendering presets"
msgstr ""
"Förmåga att ange anpassade bildförhållanden, bildfrekvens och "
"renderingsförinställningar"

87
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:9
88 89 90
msgid "Easy to use crossfades and SMPTE transitions"
msgstr "Lätt att använda övertoningar och SMPTE-övergångar"

91
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:10
92 93
msgid "Multihead-friendly with detachable user interface components"
msgstr "Flerskärmsvänlig med frånkopplingsbara användarkomponenter"
94

95
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.appdata.xml.in.h:11
96 97 98
msgid "The Pitivi Team"
msgstr "Pitivi-teamet"

99
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.desktop.in.h:2
100 101
msgid "Video Editor"
msgstr "Videoredigerare"
102

103
#: ../data/org.pitivi.Pitivi.desktop.in.h:4
104 105 106
msgid "video;film;movie;editor;"
msgstr "video;film;redigerare;editor;"

107
#: ../data/ui/alignmentprogress.ui.h:1
108
msgid "Auto-Alignment Starting"
109
msgstr "Startar automatisk justering"
110

111 112 113 114
#: ../data/ui/alignmentprogress.ui.h:2
msgid "<b><big>Performing Auto-Alignment</big></b>"
msgstr "<b><big>Genomför automatisk justering</big></b>"

115
#: ../data/ui/alignmentprogress.ui.h:3 ../pitivi/render.py:1130
116
msgid "Estimating..."
117
msgstr "Uppskattar…"
118

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:1
msgid "Clip Properties"
msgstr "Klippegenskaper"

#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:2
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"

#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:3
msgid "_Apply to project"
msgstr "_Verkställ för projekt"

131
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:4
132 133 134
msgid "Size (pixels):"
msgstr "Storlek (bildpunkter):"

135
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:5 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:15
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
msgid "Frame rate:"
msgstr "Bildfrekvens:"

#. PAR is the aspect ratio "of the pixels", not an aspect ratio "in pixels".
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:7
msgid "Pixel aspect ratio:"
msgstr "Bildförhållande (bildpunkter):"

#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:8
msgid "Video:"
msgstr "Video:"

148
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:9 ../data/ui/projectsettings.ui.h:12
149
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:17
150 151 152
msgid "Channels:"
msgstr "Kanaler:"

153
#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:10 ../data/ui/projectsettings.ui.h:13
154
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:18
155 156 157 158 159 160 161
msgid "Sample rate:"
msgstr "Samplingsfrekvens:"

#: ../data/ui/clipmediaprops.ui.h:11
msgid "Audio:"
msgstr "Ljud:"

162
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:1
163 164
msgid "Y:"
msgstr "Y:"
165

166
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:2
167 168 169
msgid "Width:"
msgstr "Bredd:"

170
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:3
171 172 173
msgid "Height:"
msgstr "Höjd:"

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:4
msgid "X:"
msgstr "X:"

#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:5
msgid "<"
msgstr "<"

#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:6
msgid "Previous keyframe"
msgstr "Föregående nyckelbild"

#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:7
msgid ">"
msgstr ">"

#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:8
msgid "Next keyframe"
msgstr "Nästa nyckelbild"

#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:9 ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:5
#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:1
msgid "◇"
msgstr "◇"

#: ../data/ui/cliptransformation.ui.h:10
msgid "Reset to default values"
msgstr "Återställ till standardvärden"

#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:1
msgid "Angle:"
msgstr "Vinkel:"

#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:2
msgid "Noise level:"
msgstr "Brusnivå:"

#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:3
msgid "White sensitivity:"
msgstr "Vitkänslighet:"

#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:4
msgid "Black sensitivity:"
msgstr "Svartkänslighet:"

#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:6
msgid "Alpha:"
msgstr "Alfa:"

#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:7
msgid "Target chroma key:"
msgstr "Chroma key för mål:"

#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:8
msgid "Red"
msgstr "Röd"

#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:9
msgid "Green"
msgstr "Grön"

#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:10
msgid "Select a color"
msgstr "Välj en färg"

#: ../data/ui/customwidgets/alpha.ui.h:11
msgid "Blue"
msgstr "Blå"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui.h:1
msgid "Split preview"
msgstr "Delad förhandsvisning"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui.h:2
msgid "Source image on left"
msgstr "Källbild till vänster"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui.h:3
msgid "R"
msgstr "R"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui.h:4
msgid "G"
msgstr "G"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui.h:5
msgid "B"
msgstr "B"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui.h:6
msgid "Shadows"
msgstr "Skuggor"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui.h:7
msgid "Midtones"
msgstr "Mellantoner"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-3-point-color-balance.ui.h:8
msgid "Highlights"
msgstr "Högdagrar"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:2
msgid "Shape:"
msgstr "Form:"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:3
msgid "x"
msgstr "x"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:4
msgid "y"
msgstr "y"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:5
msgid "width"
msgstr "bredd"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:6
msgid "height"
msgstr "höjd"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:7
msgid "Operation:"
msgstr "Åtgärd:"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:8
msgid "tilt"
msgstr "vänd"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:9
msgid "trans. width"
msgstr "trans. bredd"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:10
msgid "min alpha"
msgstr "min alfa"

#: ../data/ui/customwidgets/frei0r-filter-alphaspot.ui.h:11
msgid "max alpha"
msgstr "max alfa"

315 316 317 318
#: ../data/ui/depsmanager.ui.h:1
msgid "Missing Dependencies"
msgstr "Saknade beroenden"

319 320 321 322
#: ../data/ui/depsmanager.ui.h:2
msgid "Install"
msgstr "Installera"

323
#: ../data/ui/depsmanager.ui.h:3
324 325 326 327 328 329
msgid ""
"To enable additional features, please install the following packages and "
"restart Pitivi:"
msgstr ""
"Installera följande paket och starta om Pitivi för att aktivera ytterligare "
"funktioner:"
330

331 332 333
#: ../data/ui/effectslibrary.ui.h:1
msgid "Show video effects"
msgstr "Visa videoeffekter"
334

335 336 337
#: ../data/ui/effectslibrary.ui.h:2
msgid "Show audio effects"
msgstr "Visa ljudeffekter"
338

339 340 341
#: ../data/ui/effectslibrary.ui.h:3
msgid "Clear the current search"
msgstr "Rensa den aktuella sökningen"
342

343
#: ../data/ui/effectslibrary.ui.h:4 ../data/ui/medialibrary.ui.h:12
344
#: ../pitivi/transitions.py:76
345
msgid "Search..."
346
msgstr "Sök…"
347

348 349 350
#: ../data/ui/elementsettingsdialog.ui.h:1
msgid "Reset all"
msgstr "Återställ allt"
351

352
#: ../data/ui/elementsettingsdialog.ui.h:2 ../data/ui/projectsettings.ui.h:3
353 354
msgid "OK"
msgstr "OK"
355

356 357 358
#: ../data/ui/greeter.ui.h:1
msgid "Recent Projects"
msgstr "Senaste projekt"
359

360 361 362
#: ../data/ui/greeter.ui.h:2
msgid "Updated"
msgstr "Uppdaterat"
363

364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376
#: ../data/ui/greeter.ui.h:3 ../pitivi/preset.py:110
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: ../data/ui/greeter.ui.h:4
msgid "Welcome to Pitivi"
msgstr "Välkommen till Pitivi"

#: ../data/ui/greeter.ui.h:5
msgid "Beautiful, powerful and intuitive movie editor"
msgstr "Vacker, kraftfull och intuitiv filmredigerare"

#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:1
377 378
msgid "Save the current project under a new name or a different location"
msgstr "Spara det aktuella projektet med ett nytt namn eller på en annan plats"
379

380 381
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:2 ../pitivi/editorperspective.py:768
#: ../pitivi/editorperspective.py:822
382
msgid "Save As..."
383
msgstr "Spara som…"
384

385
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:3
386 387
msgid "Reload the current project"
msgstr "Uppdatera aktuellt projekt"
388

389
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:4
390 391
msgid "Revert to saved version"
msgstr "Återgå till sparad version"
392

393
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:5
394 395
msgid "Export the current project and all its media in a .tar archive"
msgstr "Exportera det aktuella projektet och all dess media i ett .tar-arkiv"
396

397
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:6
398
msgid "Export as Archive..."
399
msgstr "Exportera som arkiv…"
400

401
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:7
402 403 404
msgid "Export the frame at the current playhead position as an image file."
msgstr ""
"Exportera bildrutan för aktuell uppspelningshuvudposition som en bildfil."
405

406
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:8
407
msgid "Export current frame..."
408
msgstr "Exportera aktuell bildruta…"
409

410
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:9
411 412
msgid "Edit the project settings"
msgstr "Redigera projektinställningarna"
413

414 415
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:10 ../data/ui/projectsettings.ui.h:1
#: ../pitivi/medialibrary.py:402
416 417
msgid "Project Settings"
msgstr "Projektinställningar"
418

419
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:11 ../data/ui/preferences.ui.h:1
420 421
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"
422

423
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:12
424 425 426
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Tangentbordsgenvägar"

427
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:13
428 429
msgid "User Manual"
msgstr "Användarhandbok"
430

431
#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:14 ../pitivi/mainwindow.py:165
432 433
msgid "About"
msgstr "Om"
434

435
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:1 ../pitivi/editorperspective.py:359
436 437
msgid "Add media files to your project"
msgstr "Lägg till mediafiler till ditt projekt"
438

439 440 441
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:2
msgid "Import"
msgstr "Importera"
442

443 444 445
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:3
msgid "Remove selected clips from the project"
msgstr "Ta bort markerade klipp från projektet"
446

447
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:4
448 449
msgid "_Remove from Project"
msgstr "_Ta bort från projekt"
450

451
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:5
452 453
msgid "Clip properties..."
msgstr "Videoklippegenskaper…"
454

455 456 457
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:6
msgid "Insert the selected clips at the end of the timeline"
msgstr "Infoga markerade klipp vid slutet av tidslinjen"
458

459
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:7
460 461
msgid "Insert at _End of Timeline"
msgstr "Infoga vid _slutet av tidslinje"
462

463 464 465
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:8
msgid "Show clips as a detailed list"
msgstr "Visa klipp som en detaljerad lista"
466

467 468 469 470
#. This is used as a toolbar button tooltip. Here, "select" means "find" rather than "choose". It is not the user who selects, but rather the user requesting the application to select the relevant items.
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:10
msgid "Select clips that have not been used in the project"
msgstr "Markera klipp som inte har använts i projektet"
471

472 473 474
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:11
msgid "Show all clips"
msgstr "Visa alla klipp"
475

476 477 478 479 480 481 482
#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:13
msgid ""
"Add media to your project by dragging files and folders here or by using the "
"\"Import\" button."
msgstr ""
"Lägg till media till ditt projekt genom att dra filer och mappar hit eller "
"genom att använda knappen ”Importera”."
483

484
#: ../data/ui/preferences.ui.h:2
485 486 487
msgid "Reset to Factory Settings"
msgstr "Återställ till ursprungsinställningar"

488
#: ../data/ui/preferences.ui.h:3
489 490 491
msgid "Reset all settings to their default values"
msgstr "Återställ alla inställningar till deras standardvärden"

492
#: ../data/ui/preferences.ui.h:4
493 494 495
msgid "Revert"
msgstr "Återställ"

496
#: ../data/ui/preferences.ui.h:5
497 498 499 500 501 502 503
msgid ""
"Revert all settings to the previous values (before you opened the "
"preferences dialog)"
msgstr ""
"Återställ alla inställningar till föregående värden (innan du öppnade "
"dialogen Inställningar)"

504
#: ../data/ui/preferences.ui.h:6 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:2
505 506 507 508
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:6
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

509 510 511 512
#: ../data/ui/preferences.ui.h:7
msgid "Some changes will not take effect until you restart Pitivi"
msgstr "Vissa ändringar kommer inte att gälla förrän du har startat om Pitivi"

513
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:2 ../data/ui/renderingprogress.ui.h:3
514 515 516 517
#: ../pitivi/editorperspective.py:509 ../pitivi/editorperspective.py:723
#: ../pitivi/editorperspective.py:771 ../pitivi/editorperspective.py:824
#: ../pitivi/greeterperspective.py:233 ../pitivi/medialibrary.py:757
#: ../pitivi/dialogs/browseprojects.py:41 ../pitivi/dialogs/missingasset.py:49
518 519 520
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

521
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:4 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:7
522 523
msgid "Preset:"
msgstr "Förval:"
524

525
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:5
526 527
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
528

529
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:6
530 531
msgid "pixels"
msgstr "bildpunkter"
532

533 534
#. When checked, changing the width or height affects also the other so that the aspect ratio value (width / height) does not change.
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:8
535 536
msgid "Link"
msgstr "Länka"
537

538
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:9
539 540
msgid "Frame Rate:"
msgstr "Bildfrekvens:"
541

542
#. The title of the section with the video settings
543 544
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:11 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:16
#: ../pitivi/effects.py:229
545 546
msgid "Video"
msgstr "Video"
547

548
#. The title of the section with the audio settings
549 550
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:15 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:19
#: ../pitivi/effects.py:229
551 552
msgid "Audio"
msgstr "Ljud"
553

554
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:16
555
msgid "Author:"
556
msgstr "Upphovsman:"
557

558
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:17
559 560 561
msgid "Year:"
msgstr "År:"

562
#. The title of the section with the name, author, year fields
563
#: ../data/ui/projectsettings.ui.h:19
564 565
msgid "Info"
msgstr "Info"
566

567
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:1 ../pitivi/editorperspective.py:306
568 569
msgid "Render"
msgstr "Rendera"
570

571
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:3
572 573
msgid "Folder:"
msgstr "Mapp:"
574

575
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:4
576 577
msgid "File name:"
msgstr "Filnamn:"
578

579
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:5
580 581 582
msgid "Container format:"
msgstr "Behållarformat:"

583
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:6 ../pitivi/mainwindow.py:159
584 585
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"
586

587
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:8
588 589 590
msgid "Scale:"
msgstr "Skala:"

591
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:9
592 593 594
msgid "Scale"
msgstr "Skala"

595
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:10
596 597
msgid "Height"
msgstr "Höjd"
598

599
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:11
600 601
msgid "Project Settings..."
msgstr "Projektinställningar…"
602

603
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:12
604
msgid "Advanced..."
605
msgstr "Avancerat…"
606

607
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:13
608 609
msgid "Codec:"
msgstr "Kodek:"
610

611
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:14
612 613
msgid "Framerate"
msgstr "Bildfrekvens"
Edward Hervey's avatar
Edward Hervey committed
614

615
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:20
616 617
msgid "Automatically render from proxy files"
msgstr "Rendera automatiskt från proxyfiler"
618

619
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:21
620 621 622 623
msgid ""
"Use proxy files if they are available and the source asset media format is "
"not officially supported.\n"
"\n"
624
"This option is a good trade-off between quality of the rendered video and "
625 626 627 628 629
"stability."
msgstr ""
"Använd proxyfiler om de är tillgängliga och källresursens mediaformat inte "
"stöds officiellt.\n"
"\n"
630 631
"Detta alternativ ger en bra balans mellan kvalitet för den renderade videon "
"och stabilitet."
632

633
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:24
634 635
msgid "Always render from proxy files"
msgstr "Rendera alltid från proxyfiler"
636

637
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:25
638 639 640 641 642 643 644
msgid ""
"Render all proxied clips from the proxy assets. There might be some quality "
"loss during the rendering process."
msgstr ""
"Rendera alla proxyklipp från proxyresurserna. Det kan ske en del "
"kvalitetsförlust under renderingsprocessen."

645
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:26
646 647 648
msgid "Never render from proxy files"
msgstr "Rendera aldrig från proxyfiler"

649
#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:27
650 651 652 653 654 655 656 657 658 659
msgid ""
"Always use source assets for rendering. It is the best choice for the "
"quality of the rendered video, but you might hit some bugs because of the "
"use of not officially supported media formats.\n"
"<i>Use at your own risk!</i>"
msgstr ""
"Använd alltid källresurser för rendering. Det är det bästa valet för "
"kvaliteten på den renderade videon, men du kan råka ut för en del fel på "
"grund av format som inte stöds officiellt.\n"
"<i>Använd på egen risk!</i>"
660

661 662 663
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:1
msgid "Rendering"
msgstr "Rendering"
664

665
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:2 ../pitivi/viewer/viewer.py:612
666 667 668
msgid "Pause"
msgstr "Pausa"

669 670
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:4 ../pitivi/viewer/viewer.py:604
#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1629
671 672 673 674 675 676 677 678
msgid "Play"
msgstr "Spela upp"

#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:5
msgid "Open Folder"
msgstr "Öppna mapp"

#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:7
679 680 681 682 683 684 685 686
msgid ""
"<small>This process may take a long time depending on the selected codecs, "
"the image resolution, your computer's processing power, applied effects and "
"the length of your movie.</small>"
msgstr ""
"<small>Denna process kan ta lång tid beroende på de valda kodekarna, "
"bildupplösningen, din dators beräkningskraft, tillämpade effekter och "
"längden på din film.</small>"
687

688
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:8
689
msgid "Initializing..."
690
msgstr "Initierar…"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
691

692
#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:9
693 694
msgid "Estimated filesize:"
msgstr "Beräknad filstorlek:"
695

696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756
#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:1
msgid "Split clips at playhead position"
msgstr "Dela upp videoklipp vid uppspelningshuvudposition"

#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:2
msgid "Split"
msgstr "Dela upp"

#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:3
msgid "Delete clips"
msgstr "Ta bort videoklipp"

#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:4
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:5
msgid "Group clips"
msgstr "Gruppera videoklipp"

#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:6
msgid "Group"
msgstr "Gruppera"

#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:7
msgid "Ungroup clips"
msgstr "Avgruppera videoklipp"

#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:8
msgid "Ungroup"
msgstr "Avgruppera"

#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:9
msgid "Copy clips"
msgstr "Kopiera videoklipp"

#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:10
msgid "Paste clips"
msgstr "Klistra in videoklipp"

#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:11
msgid "Align clips based on their soundtracks"
msgstr "Justera klipp baserat på deras ljudspår"

#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:12
msgid "Align"
msgstr "Justera"

#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:13
msgid ""
"Toggle gapless mode\n"
"When enabled, adjacent clips automatically move to fill gaps."
msgstr ""
"Växla mellanrumslöst läge\n"
"Om aktiverad kommer närliggande klipp automatiskt flytta sig för att fylla "
"mellanrum."

#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:15
msgid "Gapless mode"
msgstr "Mellanrumslöst läge"

757 758 759
#: ../data/ui/titleeditor.ui.h:1
msgid "Create"
msgstr "Skapa"
760

761 762 763
#: ../data/ui/titleeditor.ui.h:2
msgid "Select a title clip to edit or create a new one."
msgstr "Välj ett titelklipp att redigera eller skapa ett nytt."
764

765 766 767
#: ../data/ui/titleeditor.ui.h:3
msgid "Choose a font"
msgstr "Välj ett teckensnitt"
768

769 770 771
#: ../data/ui/titleeditor.ui.h:4
msgid "Text color"
msgstr "Textfärg"
772

773 774 775
#: ../data/ui/titleeditor.ui.h:5
msgid "Pick a text color"
msgstr "Välj en textfärg"
776

777 778 779
#: ../data/ui/titleeditor.ui.h:6
msgid "Background color"
msgstr "Bakgrundsfärg"
780

781 782 783
#: ../data/ui/titleeditor.ui.h:7
msgid "Pick a background color"
msgstr "Välj en bakgrundsfärg"
784

785
#: ../data/ui/titleeditor.ui.h:8
786 787
msgid "Horizontal:"
msgstr "Horisontell:"
788

789
#: ../data/ui/titleeditor.ui.h:9
790 791
msgid "Vertical:"
msgstr "Vertikal:"
792

793
#: ../data/ui/titleeditor.ui.h:10
794 795
msgid "Alignment"
msgstr "Justering"
796

797
#: ../pitivi/application.py:162
798 799 800
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

801
#: ../pitivi/application.py:167
802 803 804
msgid "Undo the most recent action"
msgstr "Ångra senaste åtgärden"

805
#: ../pitivi/application.py:173
806 807 808
msgid "Redo the most recent action"
msgstr "Gör om senaste åtgärd"

809
#: ../pitivi/application.py:178
810 811 812
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

813
#: ../pitivi/application.py:185
814 815 816
msgid "Show the Shortcuts Window"
msgstr "Visa fönstret för genvägar"

817
#. Translators: %s is a Python module name or another os component
818
#: ../pitivi/check.py:109
819 820 821
#, python-format
msgid "- %s not found on the system"
msgstr "- %s hittades inte i systemet"
822

823
#. Translators: %s is a Python module name or another os component
824
#: ../pitivi/check.py:112
825 826 827
#, python-format
msgid "- %s version %s is installed but Pitivi requires at least version %s"
msgstr "- %s version %s är installerad, men Pitivi kräver minst version %s"
828

829
#: ../pitivi/check.py:281
830 831
msgid "ERROR - The following hard dependencies are unmet:"
msgstr "FEL - Följande hårda beroenden uppfylls ej:"
832

833
#: ../pitivi/check.py:290
834 835
msgid "Missing soft dependency:"
msgstr "Saknar mjukt beroende:"
836

837
#: ../pitivi/check.py:297
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
838
msgid ""
839 840
"ERROR — Could not create a Gst.Fraction — this means gst-python is not "
"installed correctly."
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
841
msgstr ""
842 843
"FEL - Kunde inte skapa en Gst.Fraction - detta betyder att gst-python inte "
"är korrekt installerat."
844

845
#: ../pitivi/check.py:302
846 847 848 849 850 851
msgid ""
"Could not create audio output sink. Make sure you have a valid one "
"(pulsesink, alsasink or osssink)."
msgstr ""
"Försäkra dig om att du har åtminstone en giltig ljudutgångsmottagare "
"tillgänglig (pulsesink, alsasink eller osssink)."
852

853
#: ../pitivi/check.py:307
854 855 856 857 858 859
msgid ""
"Could not create video output sink. Make sure you have a gtksink available."
msgstr ""
"Kunde inte skapa en videoutgångsmottagare. Försäkra dig om att du har "
"gtksink tillgänglig."

860
#: ../pitivi/check.py:322
861 862 863 864
#, python-format
msgid "Could not import '%s'. Make sure you have it available."
msgstr "Kunde inte importera ”%s”. Försäkra dig om att du har den tillgänglig."

865
#: ../pitivi/check.py:352
866 867 868 869
msgid "Could not import 'gi'. Make sure you have pygobject available."
msgstr ""
"Kunde inte importera ”gi”. Försäkra dig om att du har pygobject tillgängligt."

870
#: ../pitivi/check.py:440
871
msgid "enables sound notifications when rendering is complete"
872
msgstr "aktiverar ljudaviseringar när renderingen är avslutad"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
873

874
#: ../pitivi/check.py:442
875
msgid "enables visual notifications when rendering is complete"
876
msgstr "aktiverar visuella aviseringar när renderingen är färdig"
Daniel Nylander's avatar
Daniel Nylander committed
877

878
#: ../pitivi/check.py:444
879 880
msgid "additional multimedia codecs through the GStreamer Libav library"
msgstr "ytterligare kodekar för multimedia via GStreamer Libav-biblioteket"
881

882
#: ../pitivi/check.py:446
883 884 885 886 887 888
msgid ""
"enables a watchdog in the GStreamer pipeline. Use to detect errors happening "
"in GStreamer and recover from them"
msgstr ""
"aktiverar en vakthund i GStreamer-röret. Används för att upptäcka fel i "
"GStreamer och att återhämta sig från dem"
889

890
#: ../pitivi/clipproperties.py:117
891 892
msgid "Effects"
msgstr "Effekter"
893

894
#: ../pitivi/clipproperties.py:132
895 896 897
msgid "To apply an effect to the clip, drag it from the Effect Library."
msgstr "För att tillämpa en effekt på klippet, dra den från effektbiblioteket."

898
#: ../pitivi/clipproperties.py:150
899 900
msgid "Remove effect"
msgstr "Ta bort effekt"
901

902
#: ../pitivi/clipproperties.py:185
903 904
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"
905

906
#: ../pitivi/clipproperties.py:188
907 908
msgid "Type"
msgstr "Typ"
909

910
#: ../pitivi/clipproperties.py:197
911 912
msgid "Effect name"
msgstr "Effektnamn"
913

914
#: ../pitivi/clipproperties.py:225
915 916 917
msgid "Select a clip on the timeline to configure its associated effects"
msgstr ""
"Välj ett klipp i tidslinjen för att konfigurera dess associerade effekter"
918

919
#: ../pitivi/clipproperties.py:248
920 921 922
msgid "Clip Effects"
msgstr "Klippeffekter"

923
#: ../pitivi/clipproperties.py:254
924 925 926
msgid "Remove the selected effect"
msgstr "Ta bort den markerade effekten"

927
#: ../pitivi/clipproperties.py:573
928 929
msgid "Transformation"
msgstr "Transformering"
930

931 932 933
#: ../pitivi/clipproperties.py:683
msgid "Show keyframes"
msgstr "Visa nyckelbilder"
934

935 936 937
#: ../pitivi/clipproperties.py:685
msgid "Activate keyframes"
msgstr "Aktivera nyckelbilder"
938

939 940 941
#: ../pitivi/clipproperties.py:690
msgid "Hide keyframes"
msgstr "Göm nyckelbilder"
942

943
#: ../pitivi/editorperspective.py:177 ../pitivi/medialibrary.py:554
944 945
msgid "Media Library"
msgstr "Mediabibliotek"
946

947
#: ../pitivi/editorperspective.py:179
948 949
msgid "Effect Library"
msgstr "Effektbibliotek"
950

951
#: ../pitivi/editorperspective.py:190
952 953
msgid "Clip"
msgstr "Klipp"
954

955
#: ../pitivi/editorperspective.py:192
956 957
msgid "Transition"
msgstr "Övergång"
958

959
#: ../pitivi/editorperspective.py:194
960 961
msgid "Title"
msgstr "Namn"
962

963 964 965 966 967
#: ../pitivi/editorperspective.py:282
msgid "Close project"
msgstr "Stäng projekt"

#: ../pitivi/editorperspective.py:290
968 969
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"
970

971 972 973 974
#: ../pitivi/editorperspective.py:300 ../pitivi/editorperspective.py:503
#: ../pitivi/editorperspective.py:724 ../pitivi/editorperspective.py:772
#: ../pitivi/editorperspective.py:825 ../pitivi/preset.py:116
#: ../pitivi/project.py:190
975 976
msgid "Save"
msgstr "Spara"
977

978
#: ../pitivi/editorperspective.py:308
979 980
msgid "Export your project as a finished movie"
msgstr "Exportera ditt projekt som en färdig film"
981

982
#: ../pitivi/editorperspective.py:346
983 984 985
msgid "Save the current project"
msgstr "Spara aktuellt projekt"

986
#: ../pitivi/editorperspective.py:353
987 988 989
msgid "Save the current project as"
msgstr "Spara aktuellt projekt som"

990
#: ../pitivi/editorperspective.py:473
991 992 993 994
#, python-format
msgid "Unable to save project \"%s\""
msgstr "Kunde inte spara projektet ”%s”"

995
#: ../pitivi/editorperspective.py:505 ../pitivi/project.py:189
996
msgid "Save as..."
997
msgstr "Spara som…"
998

999
#: ../pitivi/editorperspective.py:508
1000
msgid "Close without saving"
1001
msgstr "Stäng utan att spara"
1002

1003
#: ../pitivi/editorperspective.py:523
1004
msgid "Save changes to the current project before closing?"
1005
msgstr "Spara ändringar till det aktuella projektet innan stängning?"
1006

1007
#: ../pitivi/editorperspective.py:536
1008 1009 1010 1011
#, python-format
msgid "If you don't save, the changes from the last %s will be lost."
msgstr ""
"Om du inte sparar kommer dina ändringar från senaste %s att gå förlorade."
1012

1013
#: ../pitivi/editorperspective.py:540
1014 1015
msgid "If you don't save, your changes will be lost."
msgstr "Om du inte sparar kommer dina ändringar att gå förlorade."
1016

1017
#: ../pitivi/editorperspective.py:607
1018 1019
msgid "Revert to saved project version?"
msgstr "Återgå till sparad projektversion?"
1020

1021
#: ../pitivi/editorperspective.py:612
1022 1023 1024 1025
msgid "This will reload the current project. All unsaved changes will be lost."
msgstr ""
"Detta kommer att läsa om aktuellt projekt. Alla osparade ändringar kommer "
"att gå förlorade."
1026

1027 1028 1029
#. Signal the project loading failure.
#. You have to do this *after* successfully creating a blank project,
#. or the startupwizard will still be connected to that signal too.
1030
#: ../pitivi/editorperspective.py:643
1031
#, python-format
1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039
msgid ""
"No replacement file was provided for \"<i>%s</i>\".\n"
"\n"
"Pitivi does not currently support partial projects."
msgstr ""
"Ingen ersättningsfil angavs för ”<i>%s</i>”.\n"
"\n"
"Pitivi stödjer inte delvisa projekt."
1040

1041
#: ../pitivi/editorperspective.py:720
1042
msgid "Export To..."
1043
msgstr "Exportera till…"
1044

1045
#: ../pitivi/editorperspective.py:737
1046 1047
msgid "Tar archive"
msgstr "Tar-arkiv"
1048

1049
#: ../pitivi/editorperspective.py:741 ../pitivi/editorperspective.py:787
1050 1051
msgid "Detect automatically"
msgstr "Identifiera automatiskt"
1052

1053 1054 1055 1056 1057 1058
#: ../pitivi/editorperspective.py:781 ../pitivi/editorperspective.py:828
#: ../pitivi/project.py:71 ../pitivi/render.py:428
msgid "Untitled"
msgstr "Namnlös"

#: ../pitivi/editorperspective.py:830
1059 1060
msgid "PNG image"
msgstr "PNG-bild"
1061

1062
#: ../pitivi/editorperspective.py:831
1063 1064
msgid "JPEG image"
msgstr "JPEG-bild"
1065

1066
#: ../pitivi/editorperspective.py:872
1067 1068
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsvisa"
1069

1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160
#: ../pitivi/effects.py:60
msgid "Colors"
msgstr "Färger"

#: ../pitivi/effects.py:77
msgid "Compositing"
msgstr "Grafiksammansättning"

#: ../pitivi/effects.py:84
msgid "Noise & blur"
msgstr "Brus & oskärpa"

#: ../pitivi/effects.py:90
msgid "Analysis"
msgstr "Analys"

#: ../pitivi/effects.py:98
msgid "Geometry"
msgstr "Geometri"

#: ../pitivi/effects.py:109
msgid "Fancy"
msgstr "Vacker"

#: ../pitivi/effects.py:121
msgid "Time"
msgstr "Tid"

#: ../pitivi/effects.py:229
msgid "effect"
msgstr "effekt"

#. Add Uncategorized only if there are other categories defined.
#: ../pitivi/effects.py:332 ../pitivi/effects.py:353
msgid "Uncategorized"
msgstr "Ej kategoriserad"

#: ../pitivi/effects.py:333 ../pitivi/effects.py:350
msgid "All effects"
msgstr "Alla effekter"

#: ../pitivi/greeterperspective.py:220 ../pitivi/preset.py:104
msgid "New"
msgstr "Nytt"

#: ../pitivi/greeterperspective.py:221 ../pitivi/greeterperspective.py:275
msgid "Create a new project"
msgstr "Skapa ett nytt projekt"

#: ../pitivi/greeterperspective.py:224
msgid "Open…"
msgstr "Öppna…"

#: ../pitivi/greeterperspective.py:225
msgid "Open an existing project"
msgstr "Öppna ett befintligt projekt"

#: ../pitivi/greeterperspective.py:230
msgid "Select projects for removal"
msgstr "Välj projekt för borttagning"

#: ../pitivi/greeterperspective.py:258
msgid "Click an item to select"
msgstr "Klicka på ett objekt för att välja"

#: ../pitivi/greeterperspective.py:262
msgid "Select a Project"
msgstr "Välj ett projekt"

#: ../pitivi/greeterperspective.py:281
msgid "Open a project"
msgstr "Öppna projekt"

#: ../pitivi/greeterperspective.py:349
#, python-format
msgid "Pitivi %s is available."
msgstr "Pitivi %s är tillgänglig."

#: ../pitivi/mainwindow.py:154
msgid "Project"
msgstr "Projekt"

#: ../pitivi/mainwindow.py:171
msgid "Show the menu button content"
msgstr "Visa innehållet för menyknappen"

#: ../pitivi/mainwindow.py:215
#, python-format
msgid "Unable to load project \"%s\""
msgstr "Kunde inte läsa in projektet ”%s”"

1161
#: ../pitivi/mediafilespreviewer.py:159
1162 1163
msgid "Pitivi can not preview this file."
msgstr "Pitivi kan inte förhandsvisa denna fil."
1164

1165
#: ../pitivi/mediafilespreviewer.py:160
1166 1167
msgid "More info"
msgstr "Mer information"
1168

1169
#: ../pitivi/mediafilespreviewer.py:271
1170 1171 1172
#, python-format
msgid "<b>Resolution</b>: %d×%d"
msgstr "<b>Upplösning</b>: %d×%d"
1173

1174
#: ../pitivi/mediafilespreviewer.py:273 ../pitivi/mediafilespreviewer.py:290
1175
#: ../pitivi/utils/ui.py:424
1176 1177 1178
#, python-format
msgid "<b>Duration</b>: %s"
msgstr "<b>Längd</b>: %s"
1179

1180
#: ../pitivi/mediafilespreviewer.py:464 ../pitivi/medialibrary.py:1087
1181
msgid "Error while analyzing a file"
1182 1183 1184
msgid_plural "Error while analyzing files"
msgstr[0] "Fel vid analysering av fil"
msgstr[1] "Fel vid analysering av filer"
1185

1186
#: ../pitivi/medialibrary.py:127
1187 1188 1189
msgid "Close after importing files"
msgstr "Stäng efter import av filer"

1190
#: ../pitivi/medialibrary.py:132
1191 1192 1193
msgid "Create proxies when the media format is not supported officially"
msgstr "Skapa proxyfiler när mediaformatet inte stöds officiellt"

1194
#: ../pitivi/medialibrary.py:134
1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211
msgid ""
"Let Pitivi decide when to create proxy files and when not. The decision will "
"be made depending on the file format, and how well it is supported. For "
"example H.264, FLAC files contained in QuickTime will not be proxied, but "
"AAC, H.264 contained in MPEG-TS will.\n"
"\n"
"<i>This is the only option officially supported by the Pitivi developers and "
"thus is the safest.</i>"
msgstr ""
"Låt Pitivi bestämma när proxyfiler ska skapas eller inte. Beslutet kommer "
"att tas beroende på filformat och hur väl det stöds. Exempelvis H.264 och "
"FLAC-filer inneslutna i QuickTime kommer inte att bli proxybara, men AAC och "
"H.264 inneslutna i MPEG-TS blir det.\n"
"\n"
"<i>Detta är det enda alternativet som stöds av Pitivi-utvecklarna och "
"sålunda det säkraste.</i>"

1212
#: ../pitivi/medialibrary.py:144
1213 1214 1215
msgid "Create proxies for all files"
msgstr "Skapa proxyfiler för alla filer"

1216
#: ../pitivi/medialibrary.py:146
1217 1218 1219 1220 1221 1222
msgid ""
"Use proxies for every imported file whatever its current media format is."
msgstr ""
"Använd proxyfiler för varje importerad fil oavsett var dess aktuella format "
"är."

1223
#: ../pitivi/medialibrary.py:149
1224 1225 1226
msgid "Do not use proxy files"
msgstr "Använd inte proxyfiler"

1227
#: ../pitivi/medialibrary.py:390 ../pitivi/medialibrary.py:946
1228 1229 1230
msgid "Unknown"
msgstr "Okänt"

1231
#: ../pitivi/medialibrary.py:470
1232 1233
msgid "Icon"
msgstr "Ikon"
1234

1235
#: ../pitivi/medialibrary.py:481
1236 1237
msgid "Information"
msgstr "Information"
1238

1239
#: ../pitivi/medialibrary.py:560
1240 1241 1242
msgid "Remove the selected assets"
msgstr "Ta bort de markerade resurserna"

1243
#: ../pitivi/medialibrary.py:566
1244 1245 1246
msgid "Insert selected assets at the end of the timeline"
msgstr "Infoga markerade resurser vid slutet av tidslinjen"

1247
#: ../pitivi/medialibrary.py:754
1248 1249
msgid "Select One or More Files"
msgstr "Välj en eller flera filer"
1250

1251
#: ../pitivi/medialibrary.py:758
1252 1253
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"
1254

1255
#: ../pitivi/medialibrary.py:773
1256 1257
msgid "Supported file formats"
msgstr "Alla format som stöds"
1258

1259 1260 1261 1262
#: ../pitivi/medialibrary.py:781 ../pitivi/dialogs/missingasset.py:120
msgid "All files"
msgstr "Alla filer"

1263 1264 1265 1266 1267 1268
#. Translators: this string indicates the estimated time
#. remaining until an action (such as rendering) completes.
#. The "%s" is an already-localized human-readable duration,
#. such as "31 seconds", "1 minute" or "1 hours, 14 minutes".
#. In some languages, "About %s left" can be expressed roughly as
#. "There remains approximatively %s" (to handle gender and plurals)
1269
#: ../pitivi/medialibrary.py:852
1270
#, python-format
1271 1272 1273 1274
msgid "Transcoding %d asset: %d%% (About %s left)"
msgid_plural "Transcoding %d assets: %d%% (About %s left)"
msgstr[0] "Omkodar %d resurs: %d%% (Ungefär %s kvar)"
msgstr[1] "Omkodar %d resurser: %d%% (Ungefär %s kvar)"
1275

1276
#: ../pitivi/medialibrary.py:958
1277 1278 1279 1280
msgid "View error"
msgid_plural "View errors"
msgstr[0] "Visa fel"
msgstr[1] "Visa fel"
1281

1282
#. Translators: {0:d} is just like %d (integer number variable)
1283
#: ../pitivi/medialibrary.py:960
1284 1285 1286 1287 1288
#, python-brace-format
msgid "An error occurred while importing."
msgid_plural "{0:d} errors occurred while importing."
msgstr[0] "Ett fel inträffade under importen."
msgstr[1] "{0:d} fel inträffade under importen."
1289

1290
#: ../pitivi/medialibrary.py:976
1291 1292 1293 1294
#, python-format
msgid "The project settings have been set to match file '%s'"
msgstr "Projektinställningarna har ställts in till att matcha filen ”%s”"

1295
#: ../pitivi/medialibrary.py:1090
1296
msgid "The following file can not be used with Pitivi."
1297 1298 1299
msgid_plural "The following files can not be used with Pitivi."
msgstr[0] "Följande fil kan inte användas med Pitivi."
msgstr[1] "Följande filer kan inte användas med Pitivi."
1300

1301
#: ../pitivi/medialibrary.py:1199
1302 1303 1304
msgid "Open containing folder"
msgstr "Öppna innehållande mapp"

1305
#: ../pitivi/medialibrary.py:1211
1306 1307 1308 1309 1310
msgid "Do not use proxy for selected asset"
msgid_plural "Do not use proxies for selected assets"
msgstr[0] "Använd inte proxyfil för vald resurs"
msgstr[1] "Använd inte proxyfiler för valda resurser"

1311
#: ../pitivi/medialibrary.py:1222
1312 1313 1314 1315 1316
msgid "Delete corresponding proxy file"
msgid_plural "Delete corresponding proxy files"
msgstr[0] "Ta bort motsvarande proxyfil"
msgstr[1] "Ta bort motsvarande proxyfiler"

1317
#: ../pitivi/medialibrary.py:1233
1318 1319 1320 1321 1322
msgid "Use proxy for selected asset"
msgid_plural "Use proxies for selected assets"
msgstr[0] "Använd proxyfil för vald resurs"
msgstr[1] "Använd proxyfiler för valda resurser"

1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329
#: ../pitivi/pluginmanager.py:52
msgid "User plugins"
msgstr "Användarinstick"

#: ../pitivi/pluginmanager.py:54
msgid "System plugins"
msgstr "Systeminstick"
1330

1331
#: ../pitivi/preset.py:230
1332 1333 1334
msgid "New preset"
msgstr "Nytt förval"

1335
#: ../pitivi/preset.py:233
1336 1337 1338 1339
#, python-format
msgid "New preset %d"
msgstr "Nytt förval %d"

1340
#. Translators: This must contain exclusively low case alphanum and '-'
1341
#: ../pitivi/preset.py:541
1342 1343 1344 1345
msgid "new-profile"
msgstr "ny-profil"

#. Translators: This must contain exclusively low case alphanum and '-'
1346
#: ../pitivi/preset.py:545
1347 1348 1349 1350
#, python-format
msgid "new-profile-%d"
msgstr "ny-profil-%d"

1351 1352
#. GTK does not allow an empty string as the dialog title, so we use the
#. same translatable one as render.py's pipeline error message dialog:
1353
#: ../pitivi/project.py:173 ../pitivi/render.py:854
1354 1355
msgid "Sorry, something didn’t work right."
msgstr "Tyvärr, någonting fungerade inte riktigt rätt."
1356

1357
#: ../pitivi/project.py:176
1358
msgid ""
1359 1360 1361
"Pitivi detected a serious backend problem and could not recover from it, "
"even after multiple tries. The only thing that can be done at this point is "
"to <b>restart Pitivi</b>.\n"
1362
"\n"
1363 1364 1365 1366
"This is a rare and severe kind of bug. Please see our <a href=\"http://"
"developer.pitivi.org/Bug_reporting.html\">bug reporting guide</a> and take "
"the time to report it! We will be very happy to fix this bug and make sure "
"it does not occur again in future versions.\n"
1367
"\n"
1368 1369
"Before closing Pitivi, you can save changes to the existing project file or "
"as a separate project file."
1370
msgstr ""
1371 1372 1373
"Pitivi identifierade ett allvarligt fel i bakänden och kunde inte återhämta "
"sig från det, inte ens efter flera försök. Det enda som återstår att göra är "
"att <b>starta om Pitivi</b>.\n"
1374
"\n"
1375
"Detta är ett sällsynt och allvarligt fel. Se vår <a href=\"http://developer."
1376
"pitivi.org/Bug_reporting.html\">felrapporteringsguide</a> och ta dig tiden "
1377 1378
"att rapportera det! Vi kommer att vara glada över att få fixa detta fel och "
"att försäkra oss om att det inte uppstår igen i framtida versioner.\n"
1379
"\n"
1380 1381 1382
"Innan du stänger Pitivi kan du spara ändringar till den befintliga "
"projektfilen, eller som en separat projektfil."

1383
#: ../pitivi/project.py:191
1384 1385
msgid "Close Pitivi"
msgstr "Stäng Pitivi"
1386

1387
#: ../pitivi/project.py:261
1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
msgid ""
"This might be due to a bug or an unsupported project file format. If you "
"were trying to add a media file to your project, use the \"Import\" button "
"instead."
msgstr ""
"Det kan bero på ett fel eller ett projektfilformat som inte stöds. Om du "
"försökte lägga till en mediafil till ditt projekt, använd knappen "
"”Importera” istället."
1396

1397
#: ../pitivi/project.py:283
1398 1399
msgid "Ignore backup"
msgstr "Ignorera säkerhetskopia"
1400

1401
#: ../pitivi/project.py:284
1402 1403
msgid "Restore from backup"
msgstr "Återställ från säkerhetskopia"
1404

1405
#: ../pitivi/project.py:300
1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412
#, python-format
msgid ""
"An autosaved version of your project file was found. It is %s newer than the "
"saved project.\n"
"\n"
"Would you like to load it instead?"
msgstr ""
1413 1414
"En automatiskt sparad version av din projektfil hittades. Den är %s nyare än "
"det sparade projektet.\n"
1415 1416
"\n"
"Vill du läsa in den istället?"
1417

1418
#: ../pitivi/project.py:376
1419 1420
msgid "You do not have permissions to write to this folder."
msgstr "Du har inte rättigheter att skriva till denna mapp."
1421

1422
#. Save the project to a temporary file.
1423
#: ../pitivi/project.py:409
1424 1425
msgid "project"
msgstr "projekt"
1426

1427
#: ../pitivi/project.py:711
1428 1429
msgid "Pitivi encoding profile"
msgstr "Pitivis kodningsprofil"
1430

1431
#: ../pitivi/render.py:336
1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441
#, python-format
msgid "Rendering — %d%% complete"
msgstr "Rendering - %d%% färdig"

#. Translators: this string indicates the estimated time
#. remaining until an action (such as rendering) completes.
#. The "%s" is an already-localized human-readable duration,
#. such as "31 seconds", "1 minute" or "1 hours, 14 minutes".
#. In some languages, "About %s left" can be expressed roughly as
#. "There remains approximatively %s" (to handle gender and plurals).
1442
#: ../pitivi/render.py:345
1443 1444 1445
#, python-format
msgid "About %s left"
msgstr "Ungefär %s kvar"
1446

1447
#: ../pitivi/render.py:392
1448