Commit 6bd06065 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose

2006-06-27 Christian Rose <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Added a Swedish translation.


git-svn-id: svn+ssh://svn.gnome.org/svn/pitivi/trunk@793 d3729300-e425-0410-8a4c-d956edccc248
parent 8e548ff1
2006-06-27 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Added a Swedish translation.
2006-06-27 Christian Rose <menthos@menthos.com> 2006-06-27 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* .cvsignore, LINGUAS, POTFILES.in: Added these files. * .cvsignore, LINGUAS, POTFILES.in: Added these files.
......
# Swedish messages for pitivi.
# Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2006.
#
# $Id: sv.po,v 1.1 2006/06/27 15:33:52 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pitivi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-27 17:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-27 17:32+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../pitivi/ui/discoverererrordialog.glade.h:1
msgid "Error while analyzing files"
msgstr "Fel vid analys av filer"
#: ../pitivi/ui/discoverererrordialog.glade.h:2
#, fuzzy
msgid "The following files weren't discovered properly."
msgstr "Följande filer kunde inte läsas in:"
#: ../pitivi/ui/elementsettingsdialog.glade.h:1
#, fuzzy
msgid "<b>Author :</b>"
msgstr "<b>Ljud</b>"
#: ../pitivi/ui/elementsettingsdialog.glade.h:2
#, fuzzy
msgid "<b>Description :</b>"
msgstr "<b>Speltid:</b>"
#: ../pitivi/ui/elementsettingsdialog.glade.h:3
#, fuzzy
msgid "<b>Plugin Name</b>"
msgstr "<b>_Namn</b>"
#: ../pitivi/ui/elementsettingsdialog.glade.h:4
#, fuzzy
msgid "<b>Properties</b>"
msgstr "<b>Förhandsgranskning</b>"
#: ../pitivi/ui/elementsettingsdialog.glade.h:5
#, fuzzy
msgid "Author"
msgstr "Upphovsman:"
#: ../pitivi/ui/elementsettingsdialog.glade.h:6
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"
#: ../pitivi/ui/elementsettingsdialog.glade.h:7
#, fuzzy
msgid "Properties for <element>"
msgstr "Egenskaper för den aktuella låten"
#: ../pitivi/ui/encodingdialog.glade.h:1
#, fuzzy
msgid "Choose File"
msgstr "Textfil"
#: ../pitivi/ui/encodingdialog.glade.h:2
#, fuzzy
msgid "Output File :"
msgstr "_Utdata:"
#: ../pitivi/ui/encodingdialog.glade.h:3
#, fuzzy
msgid "Please choose an output file"
msgstr "Välj ett annat namn på emblemet."
#: ../pitivi/ui/encodingdialog.glade.h:4
msgid "Render Project"
msgstr ""
#: ../pitivi/ui/encodingdialog.glade.h:5
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:33
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"
#: ../pitivi/ui/encodingdialog.glade.h:6
msgid "Settings :"
msgstr ""
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:1
msgid ""
"12 fps\n"
"23,97 fps\n"
"24 fps\n"
"25 fps\n"
"29,97 fps\n"
"30 fps\n"
"60 fps"
msgstr ""
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:8
msgid ""
"8 bit\n"
"16 bit\n"
"24 bit\n"
"32 bit"
msgstr ""
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:12
msgid ""
"8000 Hz\n"
"11025 Hz\n"
"22050 Hz\n"
"44100 Hz\n"
"48000 Hz\n"
"96000 Hz"
msgstr ""
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:18
msgid "<b>Audio Output</b>"
msgstr "<b>Ljudutmatning</b>"
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:19
#, fuzzy
msgid "<b>Export to</b>"
msgstr "<b>Format</b>"
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:20
#, fuzzy
msgid "<b>Video Output</b>"
msgstr "<b>Ljudutmatning</b>"
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:21
#, fuzzy
msgid "Audio Codec"
msgstr "Ljudprofil"
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:22
#, fuzzy
msgid "Audio Codec :"
msgstr "Komprimeringsmetod:"
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:23
#, fuzzy
msgid "Audio Preset"
msgstr "Ljudprofil"
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:24
#, fuzzy
msgid "Channels :"
msgstr "4-kanal"
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:25
#, fuzzy
msgid "Container :"
msgstr "_Fortsätt"
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:26
msgid "Depth :"
msgstr ""
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:27
#, fuzzy
msgid "Frame rate:"
msgstr "Ledigt utrymme:"
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:28
#, fuzzy
msgid "Height :"
msgstr "_Höger"
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:29
msgid ""
"Mono (1)\n"
"Stereo (2)"
msgstr ""
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:31
#, fuzzy
msgid "Muxer"
msgstr "Muine"
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:32
#, fuzzy
msgid "Rate :"
msgstr "Datum:"
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:34
#, fuzzy
msgid "Video Codec"
msgstr "Video"
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:35
#, fuzzy
msgid "Video Codec :"
msgstr "Komprimeringsmetod:"
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:36
msgid "Video Preset"
msgstr ""
#: ../pitivi/ui/exportsettingswidget.glade.h:37
msgid "Width :"
msgstr "Bredd:"
#: ../pitivi/ui/projectsettings.glade.h:1
msgid "A short description of your project."
msgstr ""
#: ../pitivi/ui/projectsettings.glade.h:2
msgid "Description :"
msgstr "Beskrivning:"
#: ../pitivi/ui/projectsettings.glade.h:3
msgid "Name :"
msgstr "Namn:"
#: ../pitivi/ui/projectsettings.glade.h:4
msgid "Project Settings"
msgstr "Projektinställningar"
#: ../pitivi/ui/projectsettings.glade.h:5
msgid "The name of your project."
msgstr "Namnet på ditt projekt."
#~ msgid "Width:"
#~ msgstr "Bredd:"
#~ msgid "Description:"
#~ msgstr "Beskrivning:"
#~ msgid "Name:"
#~ msgstr "Namn:"
#~ msgid "<b>Device</b>"
#~ msgstr "<b>Enhet</b>"
#~ msgid "<b>_Artist:</b>"
#~ msgstr "<b>_Artist:</b>"
#~ msgid "<b>_Genre:</b>"
#~ msgstr "<b>_Genre:</b>"
#~ msgid "<b>_Title:</b>"
#~ msgstr "<b>_Titel:</b>"
#~ msgid "Edit _Profiles..."
#~ msgstr "Redigera _profiler..."
#~ msgid "File _name:"
#~ msgstr "Fil_namn:"
#~ msgid "Folder hie_rarchy:"
#~ msgstr "Mapphie_rarki:"
#~ msgid "O_utput Format:"
#~ msgstr "_Utdataformat:"
#~ msgid "Pre_vious Track"
#~ msgstr "F_öregående spår"
#~ msgid "Preferences"
#~ msgstr "Inställningar"
#~ msgid "Select A Folder"
#~ msgstr "Välj en mapp"
#~ msgid "Skip to the next track"
#~ msgstr "Hoppa till nästa spår"
#~ msgid "Skip to the previous track"
#~ msgstr "Hoppa till föregående spår"
#~ msgid "_Contents"
#~ msgstr "_Innehåll"
#~ msgid "_Deselect All"
#~ msgstr "_Avmarkera alla"
#~ msgid "_Edit"
#~ msgstr "_Redigera"
#~ msgid "_Folder:"
#~ msgstr "_Mapp:"
#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "_Hjälp"
#~ msgid "_Next Track"
#~ msgstr "_Nästa spår"
#~ msgid "_Play / Pause"
#~ msgstr "_Spela / Gör paus"
#~ msgid "_Select All"
#~ msgstr "_Markera alla"
#~ msgid "_Strip special characters"
#~ msgstr "_Ta bort specialtecken"
#~ msgid "_Submit Track Names..."
#~ msgstr "_Skicka spårnamn..."
#~ msgid "Audio Profile with which to encode"
#~ msgstr "Ljudprofil att koda med"
#~ msgid "If to strip special characters from filenames"
#~ msgstr "Om specialtecken ska tas bort från filnamn"
#~ msgid "The directory structure for the files"
#~ msgstr "Katalogstrukturen för filerna"
#~ msgid "The name pattern for files"
#~ msgstr "Namnmönstret för filer"
#~ msgid "+"
#~ msgstr "+"
#~ msgid "-"
#~ msgstr "-"
#~ msgid "GConf error: %s"
#~ msgstr "GConf-fel: %s"
#~ msgid "All further errors shown only on terminal."
#~ msgstr "Alla ytterligare fel visas endast på terminalen."
#~ msgid "translator-credits"
#~ msgstr ""
#~ "Christian Rose\n"
#~ "Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se"
#~ msgid ""
#~ "A file called '%s' exists, size %s.\n"
#~ "Do you want to skip this track or overwrite it?"
#~ msgstr ""
#~ "En fil med namnet \"%s\" finns redan med storleken %s.\n"
#~ "Vill du hoppa över detta spår eller skriva över det?"
#~ msgid "_Skip"
#~ msgstr "_Hoppa över"
#~ msgid "_Overwrite"
#~ msgstr "Skriv _över"
#~ msgid "Estimated time left: %d:%02d (at %0.1f×)"
#~ msgstr "Uppskattad kvarvarande tid: %d.%02d (med %0.1f×)"
#~ msgid "Estimated time left: unknown"
#~ msgstr "Uppskattad kvarvarande tid: okänd"
#~ msgid "Could not create GStreamer encoders for %s"
#~ msgstr "Kunde inte skapa GStreamer-kodare för %s"
#~ msgid "Could not create GStreamer file output"
#~ msgstr "Kunde inte skapa GStreamer-filutdata"
#~ msgid "Could not link pipeline"
#~ msgstr "Kunde inte länka rör"
#~ msgid "Could not get current track position"
#~ msgstr "Kund einte få tag i aktuell spårposition"
#~ msgid ""
#~ "Extractor object is not valid. This is bad, check your console for errors."
#~ msgstr ""
#~ "Extraktörsobjekt är inte giltigt. Detta är illa. Kontrollera eventuella "
#~ "fel på din konsoll."
#~ msgid "Could not get track start position"
#~ msgstr "Kunde inte få tag i startposition"
#~ msgid "The plugin necessary for file access was not found"
#~ msgstr "Insticksmodulen som är nödvändig för filåtkomst hittades inte"
#~ msgid "E_xtract"
#~ msgstr "E_xtrahera"
#~ msgid "Reason"
#~ msgstr "Orsak"
#~ msgid "Please consult the documentation for assistance."
#~ msgstr "Läs dokumentationen för hjälp."
#~ msgid "(unknown)"
#~ msgstr "(okänd)"
#~ msgid "Title"
#~ msgstr "Titel"
#~ msgid "Artist"
#~ msgstr "Artist"
#~ msgid "Could not read the CD"
#~ msgstr "Kunde inte läsa cd-skivan"
#~ msgid "Retrieving track listing...please wait."
#~ msgstr "Hämtar spårlista... var vänlig vänta."
#~ msgid ""
#~ "The currently selected audio profile is not available on your "
#~ "installation."
#~ msgstr ""
#~ "Den för tillfället valda ljudprofilen är inte tillgänglig i din "
#~ "installation."
#~ msgid "_Change Profile"
#~ msgstr "_Byt profil"
#~ msgid "Could not open URL"
#~ msgstr "Kunde inte öppna url"
#~ msgid "Start extracting immediately"
#~ msgstr "Starta extrahering direkt"
#~ msgid "Start playing immediately"
#~ msgstr "Starta uppspelning direkt"
#~ msgid "DEVICE"
#~ msgstr "ENHET"
#~ msgid "Could not create GConf client.\n"
#~ msgstr "Kunde inte skapa GConf-klient.\n"
#~ msgid "Track"
#~ msgstr "Spår"
#~ msgid "Duration"
#~ msgstr "Speltid"
#~ msgid "Unknown Artist"
#~ msgstr "Okänd artist"
#~ msgid "Unknown Title"
#~ msgstr "Okänd titel"
#~ msgid "Track %d"
#~ msgstr "Spår %d"
#~ msgid "Various"
#~ msgstr "Diverse"
#~ msgid "Failed to link pipeline"
#~ msgstr "Misslyckades med länka rör"
#~ msgid "Failed to create audio output"
#~ msgstr "Misslyckades med att skapa ljudutdata"
#~ msgid "Seeking to %s"
#~ msgstr "Spolar till %s"
#~ msgid "Example Path:"
#~ msgstr "Exempelsökväg:"
#~ msgid "label"
#~ msgstr "etikett"
#~ msgid "Pre_vious"
#~ msgstr "F_öregående"
#~ msgid "_Pause"
#~ msgstr "_Paus"
#~ msgid "Estimated time left:"
#~ msgstr "Uppskattad kvarvarande tid:"
#~ msgid "Progress"
#~ msgstr "Förlopp"
#~ msgid "Unknown"
#~ msgstr "Okänd"
#~ msgid "Extracting '%s'"
#~ msgstr "Extraherar \"%s\""
#~ msgid "%d:%02d (at %0.1fx)"
#~ msgstr "%d.%02d (vid %0.1fx)"
#~ msgid "Unknown (at 0.0x)"
#~ msgstr "Okänt (vid 0.0x)"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment