gperl-i11n-info.c 6.42 KB
Newer Older
1 2
/* -*- mode: c; indent-tabs-mode: t; c-basic-offset: 8; -*- */

3 4 5
static GIFunctionInfo *
_find_enum_method (GIEnumInfo *info, const gchar *method)
{
6
#if GI_CHECK_VERSION (1, 29, 17)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
	gint n_methods;
	gint i;
	n_methods = g_enum_info_get_n_methods (info);
	for (i = 0; i < n_methods; i++) {
		GIFunctionInfo *method_info =
			g_enum_info_get_method (info, i);
		if (strEQ (g_base_info_get_name (method_info), method))
			return method_info;
		g_base_info_unref (method_info);
	}
17
#endif
18 19 20
	return NULL;
}

21 22 23 24 25 26 27
/* Caller owns return value */
static GIFunctionInfo *
get_function_info (GIRepository *repository,
          const gchar *basename,
          const gchar *namespace,
          const gchar *method)
{
28
	dwarn ("%s, %s, %s\n", basename, namespace, method);
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

	if (namespace) {
		GIFunctionInfo *function_info = NULL;
		GIBaseInfo *namespace_info = g_irepository_find_by_name (
			repository, basename, namespace);
		if (!namespace_info)
			ccroak ("Can't find information for namespace %s",
			    namespace);

		switch (g_base_info_get_type (namespace_info)) {
		  case GI_INFO_TYPE_OBJECT:
			function_info = g_object_info_find_method (
				(GIObjectInfo *) namespace_info,
				method);
			break;
		  case GI_INFO_TYPE_INTERFACE:
			function_info = g_interface_info_find_method (
				(GIInterfaceInfo *) namespace_info,
				method);
			break;
		  case GI_INFO_TYPE_BOXED:
		  case GI_INFO_TYPE_STRUCT:
			function_info = g_struct_info_find_method (
				(GIStructInfo *) namespace_info,
				method);
			break;
          case GI_INFO_TYPE_UNION:
56 57 58 59
			function_info = g_union_info_find_method (
				(GIUnionInfo *) namespace_info,
				method);
			break;
60 61 62 63 64 65
		  case GI_INFO_TYPE_ENUM:
		  case GI_INFO_TYPE_FLAGS:
			function_info = _find_enum_method (
				(GIEnumInfo *) namespace_info,
				method);
			break;
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
		  default:
			ccroak ("Base info for namespace %s has incorrect type",
			    namespace);
		}

		if (!function_info)
			ccroak ("Can't find information for method "
			    "%s::%s", namespace, method);

		g_base_info_unref (namespace_info);

		return function_info;
	} else {
		GIBaseInfo *method_info = g_irepository_find_by_name (
			repository, basename, method);

		if (!method_info)
			ccroak ("Can't find information for method %s", method);

		switch (g_base_info_get_type (method_info)) {
		  case GI_INFO_TYPE_FUNCTION:
			return (GIFunctionInfo *) method_info;
		  default:
			ccroak ("Base info for method %s has incorrect type",
			    method);
		}
	}

	return NULL;
}

/* Caller owns return value */
static GIFieldInfo *
get_field_info (GIBaseInfo *info, const gchar *field_name)
{
	GIInfoType info_type;
	info_type = g_base_info_get_type (info);
	switch (info_type) {
	  case GI_INFO_TYPE_BOXED:
	  case GI_INFO_TYPE_STRUCT:
	  {
		gint n_fields, i;
		n_fields = g_struct_info_get_n_fields ((GIStructInfo *) info);
		for (i = 0; i < n_fields; i++) {
			GIFieldInfo *field_info;
			field_info = g_struct_info_get_field ((GIStructInfo *) info, i);
			if (0 == strcmp (field_name, g_base_info_get_name (field_info))) {
				return field_info;
			}
			g_base_info_unref (field_info);
		}
		break;
	  }
	  case GI_INFO_TYPE_UNION:
	  {
		gint n_fields, i;
		n_fields = g_union_info_get_n_fields ((GIStructInfo *) info);
		for (i = 0; i < n_fields; i++) {
			GIFieldInfo *field_info;
			field_info = g_union_info_get_field ((GIStructInfo *) info, i);
			if (0 == strcmp (field_name, g_base_info_get_name (field_info))) {
				return field_info;
			}
			g_base_info_unref (field_info);
		}
		break;
	  }
	  default:
		break;
	}
	return NULL;
}
138

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
/* Caller owns return value */
static GISignalInfo *
get_signal_info (GIBaseInfo *container_info, const gchar *signal_name)
{
	if (GI_IS_OBJECT_INFO (container_info)) {
		return g_object_info_find_signal (container_info, signal_name);
	} else if (GI_IS_INTERFACE_INFO (container_info)) {
#if GI_CHECK_VERSION (1, 35, 4)
		return g_interface_info_find_signal (container_info, signal_name);
#else
{
		gint n_signals;
		gint i;
		n_signals = g_interface_info_get_n_signals (container_info);
		for (i = 0; i < n_signals; i++) {
			GISignalInfo *siginfo =
				g_interface_info_get_signal (container_info, i);
			if (strEQ (g_base_info_get_name (siginfo), signal_name))
				return siginfo;
			g_base_info_unref (siginfo);
		}
		return NULL;
}
#endif
	}
	return NULL;
}

167 168
/* Caller owns return value. */
static gchar *
169
synthesize_gtype_name (GIBaseInfo *info)
170 171 172 173
{
	const gchar *namespace = g_base_info_get_namespace (info);
	const gchar *name = g_base_info_get_name (info);
	if (0 == strncmp (namespace, "GObject", 8) ||
174
	  0 == strncmp (namespace, "GLib", 5))
175 176 177 178 179 180 181 182
	{
		namespace = "G";
	}
	return g_strconcat (namespace, name, NULL);
}

/* Caller owns return value. */
static gchar *
183
synthesize_prefixed_gtype_name (GIBaseInfo *info)
184 185 186 187
{
	const gchar *namespace = g_base_info_get_namespace (info);
	const gchar *name = g_base_info_get_name (info);
	if (0 == strncmp (namespace, "GObject", 8) ||
188
	  0 == strncmp (namespace, "GLib", 5))
189 190 191 192 193 194
	{
		namespace = "G";
	}
	return g_strconcat ("GPerlI11n", namespace, name, NULL);
}

195 196 197 198
static GType
get_gtype (GIRegisteredTypeInfo *info)
{
	GType gtype = g_registered_type_info_get_g_type (info);
199 200 201 202
	/* Fall back to the registered type name, and if that doesn't work
	 * either, construct the full name and the prefixed full name and try
	 * them. */
	if (!gtype || gtype == G_TYPE_NONE) {
203 204 205 206 207
		const gchar *type_name = g_registered_type_info_get_type_name (info);
		if (type_name) {
			gtype = g_type_from_name (type_name);
		}
	}
208
	if (!gtype || gtype == G_TYPE_NONE) {
209
		gchar *full_name = synthesize_gtype_name (info);
210 211 212 213
		gtype = g_type_from_name (full_name);
		g_free (full_name);
	}
	if (!gtype || gtype == G_TYPE_NONE) {
214
		gchar *full_name = synthesize_prefixed_gtype_name (info);
215 216 217 218
		gtype = g_type_from_name (full_name);
		g_free (full_name);
	}
	return gtype ? gtype : G_TYPE_NONE;
219
}
220 221 222 223 224 225 226 227 228

static const gchar *
get_package_for_basename (const gchar *basename)
{
	SV **svp;
	HV *basename_to_package =
		get_hv ("Glib::Object::Introspection::_BASENAME_TO_PACKAGE", 0);
	g_assert (basename_to_package);
	svp = hv_fetch (basename_to_package, basename, strlen (basename), 0);
229 230
	if (!svp || !gperl_sv_is_defined (*svp))
	  return NULL;
231 232
	return SvPV_nolen (*svp);
}
233 234 235 236 237 238 239 240 241

static gboolean
is_forbidden_sub_name (const gchar *name)
{
	HV *forbidden_sub_names =
		get_hv ("Glib::Object::Introspection::_FORBIDDEN_SUB_NAMES", 0);
	g_assert (forbidden_sub_names);
	return hv_exists (forbidden_sub_names, name, strlen (name));
}