test-lao.txt 2.21 KB
Newer Older
1 2
ເກັບພາບງາມໆມາຝາກໃຫ້ແຟນໆໄດ້ເຫັນເຕັມໆຕາທີ່ມະຫາສານ.ຄອມ 
 ປະຈຸບັນ, ຕ້ອງຍອມຮັບກັນວ່າ  ກະແສຕອບຮັບແນວເພງສະຕິງກຳລັງມາແຮງອີ່ຫລີ,  ບາງບົດເພງນອກຈາກຈະເປັນທີ່ນິຍົມໃນບ້ານເຮົາ ເມືອງເຮົາແລ້ວ  ຍັງຂ້າມຝັ່ງໄປດັງຢູ່ບ້ານເພີ່ນອີກ.  ບໍ່ແມ່ນຕັ້ງເວົ້າ ເມື່ອກ່ອນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວບ້ານເຮົາເພິ່ນມັກຖາມວ່າ  ເປັນຫຍັງຄົນລາວຈຶ່ງບໍ່ມັກເປິດເພງລາວໂດຍສະເພາະໃນຮ້ານກິນດື່ມ,  ຮ້ານອາຫານ ຫລື ແມ່ນແຕ່ຕາມບ້ານເຮືອນ ແລະ ຕະຫລາດ,  ແຕ່ດຽວນີ້ຂໍປະທານໂທດ ເພິ່ນຫັນມາເປີດເພງລາວກັນແລ້ວ  ເນື່ອງຈາກສັງຄົມກໍ່ຍອມຮັບ, ບົດເພງກໍ່ມ່ວນ ເນື້ອຫາກໍ່ຖືກໃຈແຖມຍັງເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ສິລະປິນລາວ  ແລະ ຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງມີກຳລັງໃຈພັດທະນາວຽກ ແລະ  ຜົນງານຂອງຕົນອີກ...  ອີກດ້ານໜື່ງນອກຈານສິລະປິນຈະຕ້ອງບຸກບືນ ເພື່ອໃຫ້ຕົວເອງໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນວົງການແລ້ວ,  ຝ່າຍເຈົ້າຂອງຄ້າຍເພງກໍ່ພະຍາຍາມເຟັ້ນຫານັກຮ້ອງສຽງດີ  ມີແວວດັງເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກຂອງຄ້າຍເພງຕົນເອງເຊັ່ນກັນ.