Commit 413ada62 authored by Attila Hammer's avatar Attila Hammer Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent dd581046
......@@ -3,14 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the orca help.
#
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
# Attila Hammer <hammera at pickup dot hu>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020.
# Attila Hammer <hammera at pickup dot hu>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021.
# Balázs Úr <ur.balazs at fsf dot hu>, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: orca-help master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-01 13:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-01 15:28+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-07 18:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-11 14:00+0100\n"
"Last-Translator: Attila Hammer <hammera at pickup dot hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu\n"
......@@ -25,7 +25,7 @@ msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Hammer Attila <hammera at pickup dot hu>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, "
"2015, 2016, 2018, 2020."
"2015, 2016, 2018, 2020, 2021."
#. (itstool) path: info/title
#: C/commands_bookmarks.page:6
......@@ -1598,12 +1598,20 @@ msgstr "Részletes információ egy hivatkozásról"
#. (itstool) path: section/p
#: C/commands_reading.page:231
#| msgid ""
#| "If you are on a link, <app>Orca</app>'s Basic Where Am I command can be "
#| "used to announce the details associated with the link such as the link "
#| "type, if the link is visited, the site description, and file size. If you "
#| "would instead prefer dedicated command for this purpose, you can bind "
#| "<app>Orca</app>'s Speaks Link Details command to a keystroke. Please see "
#| "<link xref=\"howto_key_bindings\"> Modifying Keybindings</link> for "
#| "information on how to do so."
msgid ""
"If you are on a link, <app>Orca</app>'s Basic Where Am I command can be used "
"to announce the details associated with the link such as the link type, if "
"the link is visited, the site description, and file size. If you would "
"instead prefer dedicated command for this purpose, you can bind <app>Orca</"
"app>'s Speaks Link Details command to a keystroke. Please see <link xref="
"app>'s Speak Link Details command to a keystroke. Please see <link xref="
"\"howto_key_bindings\"> Modifying Keybindings</link> for information on how "
"to do so."
msgstr ""
......@@ -5182,13 +5190,6 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/p
#: C/introduction.page:23
#| msgid ""
#| "<app>Orca</app> works with applications and toolkits that support the "
#| "Assistive Technology Service Provider Interface (AT-SPI), which is the "
#| "primary assistive technology infrastructure for Linux and Solaris. "
#| "Applications and toolkits supporting the AT-SPI include the GNOME Gtk+ "
#| "toolkit, the Java platform's Swing toolkit, LibreOffice, Gecko, and "
#| "WebKitGtk. AT-SPI support for the KDE Qt toolkit is being pursued."
msgid ""
"<app>Orca</app> works with applications and toolkits that support the "
"Assistive Technology Service Provider Interface (AT-SPI), which is the "
......@@ -5201,8 +5202,8 @@ msgstr ""
"Provider Interface (AT-SPI) szabványt, amely az elsődleges "
"akadálymentesítési infrastruktúra Linuxhoz és Solarishoz. Az AT-SPI "
"szabványt támogató alkalmazások és eszközkészletek például a GNOME GTK+ "
"eszközkészlete, a Qt eszközkészlet, a Java platform Swing eszközkészlete, a LibreOffice, a "
"Gecko, a WebKitGtk eszközkészlet, és a Chrome/Chromium."
"eszközkészlete, a Qt eszközkészlet, a Java platform Swing eszközkészlete, a "
"LibreOffice, a Gecko, a WebKitGtk eszközkészlet, és a Chrome/Chromium."
#. (itstool) path: section/title
#: C/introduction.page:31
......@@ -5646,12 +5647,18 @@ msgstr "Részletes üzenetek engedélyezése"
# Megjegyzés: itt kicsit hosszabb fordítást használtam és eltértem az eredeti üzenettől, így jobban érthető szerintem ennek a beállításnak a haszna.
#. (itstool) path: section/p
#: C/preferences_braille.page:147
#| msgid ""
#| "If <gui>Messages are detailed</gui> is checked, <app>Orca</app> will "
#| "present detailed messages to you in braille. For instance, if you use "
#| "<app>Orca</app>'s command to change key echo, <app>Orca</app> might "
#| "display \"Key echo set to word.\" If you would prefer shorter messages, "
#| "such as simply \"word,\" you should uncheck this checkbox."
msgid ""
"If <gui>Messages are detailed</gui> is checked, <app>Orca</app> will present "
"detailed messages to you in braille. For instance, if you use <app>Orca</"
"app>'s command to change key echo, <app>Orca</app> might display \"Key echo "
"set to word.\" If you would prefer shorter messages, such as simply \"word,"
"\" you should uncheck this checkbox."
"app>'s command to change echo, <app>Orca</app> might display \"Echo set to "
"word.\" If you would prefer shorter messages, such as simply \"word,\" you "
"should uncheck this checkbox."
msgstr ""
"Ha a <gui>Részletes üzenetek engedélyezése</gui> jelölőnégyzet be van "
"jelölve, az <app>Orka</app> által kiküldött üzenetek hosszabb formában "
......@@ -5824,34 +5831,27 @@ msgstr "Alapbeállítás: minden csatorna"
#. (itstool) path: info/title
#: C/preferences_web.page:5
#| msgctxt "sort"
#| msgid "1. Gecko Navigation"
msgctxt "sort"
msgid "1. Web Navigation"
msgstr "1. Webes navigáció"
#. (itstool) path: info/title
#: C/preferences_web.page:6
#| msgid "Page Navigation"
msgctxt "link"
msgid "Web Navigation"
msgstr "Webes navigáció"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/preferences_web.page:7
#| msgid ""
#| "Configuring <app>Orca</app>'s support for <app>Firefox</app> and "
#| "<app>Thunderbird</app>"
msgid ""
"Configuring <app>Orca</app>'s support for <app>Firefox</app>, "
"<app>Thunderbird</app>, and <app>Chrome</app>/<app>Chromium</app>"
msgstr ""
"Az <app>Orka</app> <app>Firefox</app>, <app>Thunderbird</app>és <app>Chrome</app>/<app>Chromium</app> "
"támogatásának konfigurálása"
"Az <app>Orka</app> <app>Firefox</app>, <app>Thunderbird</app>és <app>Chrome</"
"app>/<app>Chromium</app> támogatásának konfigurálása"
#. (itstool) path: page/title
#: C/preferences_web.page:19
#| msgid "Gecko Navigation Preferences"
msgid "Web Navigation Preferences"
msgstr "Webes navigációval kapcsolatos beállítások"
......@@ -5878,10 +5878,6 @@ msgstr "Mutatónavigáció irányítása"
#. (itstool) path: section/p
#: C/preferences_web.page:29
#| msgid ""
#| "This checkbox toggles <app>Orca</app>'s caret navigation on and off. When "
#| "it is on, <app>Orca</app> takes control of the caret as you arrow around "
#| "within a page; when it is off, Gecko's native caret navigation is active."
msgid ""
"This checkbox toggles <app>Orca</app>'s caret navigation on and off. When it "
"is on, <app>Orca</app> takes control of the caret as you arrow around within "
......@@ -6012,21 +6008,11 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/preferences_web.page:113
#| msgid "Automatic focus mode during caret navigation"
msgid "Automatic focus mode during native navigation"
msgstr "A fókuszmód automatikus bekapcsolása a natív navigáció használatakor"
#. (itstool) path: section/p
#: C/preferences_web.page:114
#| msgid ""
#| "If this checkbox is checked, <app>Orca</app> will automatically turn on "
#| "focus mode when you use structural navigation commands to navigate to a "
#| "form field. For example, pressing <key>E</key> to move to the next entry "
#| "would move focus there and also turn focus mode on so that your next "
#| "press of <key>E</key> would type an \"e\" into that entry. If this "
#| "checkbox is not checked, then <app>Orca</app> will leave you in browse "
#| "mode and your next press of <key>E</key> would move you to the next entry "
#| "on the page."
msgid ""
"If this checkbox is checked, <app>Orca</app> will automatically turn on "
"focus mode when you use native browser navigation commands to navigate to a "
......@@ -6037,10 +6023,11 @@ msgid ""
"press of <key>E</key> would move you to the next entry on the page."
msgstr ""
"Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az <app>Orka</app> automatikusan "
"fókuszmódba fog kerülni, amikor a böngésző natív navigációs parancsait használja egy űrlapmezőre navigáláshoz. Tegyük fel, hogy a "
"<key>TAB</key> billentyű lenyomásával a következő szerkesztőmezőre szeretne "
"lépni. Ha újra lenyomja az <key>E</key> billentyűt, mivel az <app>Orka</app> "
"már fókuszmódba került, a fókuszban levő szerkesztőmezőbe be fog íródni az "
"fókuszmódba fog kerülni, amikor a böngésző natív navigációs parancsait "
"használja egy űrlapmezőre navigáláshoz. Tegyük fel, hogy a <key>TAB</key> "
"billentyű lenyomásával a következő szerkesztőmezőre szeretne lépni. Ha újra "
"lenyomja az <key>E</key> billentyűt, mivel az <app>Orka</app> már "
"fókuszmódba került, a fókuszban levő szerkesztőmezőbe be fog íródni az "
"<key>E</key> betű. Ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, akkor az "
"<app>Orka</app> böngészőmódban marad, és a következő lenyomott <key>E</key> "
"billentyű hatására a következő szerkesztőmezőre kerül a weboldalon."
......@@ -6682,10 +6669,14 @@ msgstr "Az Orka beállításai"
#. (itstool) path: section/p
#: C/preferences_introduction.page:18
#| msgid ""
#| "Orca preferences allow you to customize functionality in <app>Orca</app> "
#| "which applies to all applications. An example of an Orca preference is "
#| "key echo because key echo is something that applies to all applications."
msgid ""
"Orca preferences allow you to customize functionality in <app>Orca</app> "
"which applies to all applications. An example of an Orca preference is key "
"echo because key echo is something that applies to all applications."
"which applies to all applications. An example of an Orca preference is echo "
"because echo is something that applies to all applications."
msgstr ""
"Az Orka beállításai lehetővé teszik az <app>Orka</app> funkcióinak "
"testreszabását, ezek a változtatások minden alkalmazásnál alkalmazva "
......@@ -6695,11 +6686,17 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/p
#: C/preferences_introduction.page:23
#| msgid ""
#| "Note that Orca preferences can be customized on an application-by-"
#| "application basis. For instance you can set the default key echo to words "
#| "and then set the key echo for Pidgin to be none. Having done so, "
#| "<app>Orca</app> would always echo each word that you typed, unless you "
#| "were in Pidgin."
msgid ""
"Note that Orca preferences can be customized on an application-by-"
"application basis. For instance you can set the default key echo to words "
"and then set the key echo for Pidgin to be none. Having done so, <app>Orca</"
"app> would always echo each word that you typed, unless you were in Pidgin."
"application basis. For instance you can set the default echo to words and "
"then set the echo for Pidgin to be none. Having done so, <app>Orca</app> "
"would always echo each word that you typed, unless you were in Pidgin."
msgstr ""
"Megjegyzés: Az Orka beállításai alkalmazásonként is személyre szabhatók. "
"Lehetősége van például arra, hogy alapértelmezetten a szavankénti "
......@@ -6884,14 +6881,18 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: info/title
#: C/preferences_key_echo.page:3
#| msgctxt "link"
#| msgid "Key Echo"
msgctxt "link"
msgid "Key Echo"
msgid "Echo"
msgstr "Billentyűvisszhang"
#. (itstool) path: info/title
#: C/preferences_key_echo.page:4
#| msgctxt "sort"
#| msgid "4. Key Echo"
msgctxt "sort"
msgid "4. Key Echo"
msgid "4. Echo"
msgstr "4. Billentyűvisszhang"
#. (itstool) path: info/desc
......@@ -6901,7 +6902,8 @@ msgstr "Gépeléskor kimondott elemek beállítása"
#. (itstool) path: page/title
#: C/preferences_key_echo.page:18
msgid "Key Echo Preferences"
#| msgid "Key Echo Preferences"
msgid "Echo Preferences"
msgstr "Billentyűvisszhang beállításai"
#. (itstool) path: section/title
......@@ -7633,12 +7635,18 @@ msgstr "Részletes rendszerüzenetek engedélyezése"
# Megjegyzés: itt kicsit hosszabb fordítást használtam és eltértem az eredeti üzenettől, így jobban érthető szerintem ennek a beállításnak a haszna.
#. (itstool) path: section/p
#: C/preferences_speech.page:201
#| msgid ""
#| "If <gui>System messages are detailed</gui> is checked, <app>Orca</app> "
#| "will present detailed messages to you in speech. For instance, if you use "
#| "<app>Orca</app>'s command to change key echo, <app>Orca</app> might speak "
#| "\"Key echo set to word.\" If you would prefer shorter messages, such as "
#| "simply \"word,\" you should uncheck this checkbox."
msgid ""
"If <gui>System messages are detailed</gui> is checked, <app>Orca</app> will "
"present detailed messages to you in speech. For instance, if you use "
"<app>Orca</app>'s command to change key echo, <app>Orca</app> might speak "
"\"Key echo set to word.\" If you would prefer shorter messages, such as "
"simply \"word,\" you should uncheck this checkbox."
"<app>Orca</app>'s command to change echo, <app>Orca</app> might speak \"Echo "
"set to word.\" If you would prefer shorter messages, such as simply \"word,"
"\" you should uncheck this checkbox."
msgstr ""
"Ha a <gui>Részletes rendszerüzenetek engedélyezése</gui> jelölőnégyzet be "
"van jelölve, az <app>Orka</app> által kiküldött üzenetek hosszabb formában "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment