Commit 7752d320 authored by Daniel Nylander's avatar Daniel Nylander
Browse files

sv.po: Updated Swedish translation

svn path=/trunk/; revision=1104
parent 0016cf5d
2009-01-18 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2009-01-18 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
# Swedish messages for NetworkManagerApplet.
# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008.
# Copyright (C) 2004-2009 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2004, 2005, 2006.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManagerApplet\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-12-19 00:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-12-19 00:19+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-18 20:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-18 20:19+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -33,125 +33,125 @@ msgstr "Hantera och ändra inställningar för dina nätverksanslutningar"
msgid "Network Connections"
msgstr "Nätverksanslutningar"
#: ../src/applet-device-cdma.c:55
#: ../src/applet-device-cdma.c:56
msgid "Auto Mobile Broadband (CDMA) connection"
msgstr "Automatisk mobil bredbandsanslutning (CDMA)"
#: ../src/applet-device-cdma.c:205
#: ../src/applet-device-gsm.c:206
#: ../src/applet-device-cdma.c:206
#: ../src/applet-device-gsm.c:207
msgid "Disconnect"
msgstr "Koppla från"
#: ../src/applet-device-cdma.c:244
#: ../src/applet-device-gsm.c:245
#: ../src/applet-device-cdma.c:245
#: ../src/applet-device-gsm.c:246
#, c-format
msgid "Mobile Broadband (%s)"
msgstr "Mobilt bredband (%s)"
#: ../src/applet-device-cdma.c:246
#: ../src/applet-device-gsm.c:247
#: ../src/applet-device-cdma.c:247
#: ../src/applet-device-gsm.c:248
#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:286
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:6
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1555
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1592
msgid "Mobile Broadband"
msgstr "Mobilt bredband"
#: ../src/applet-device-cdma.c:264
#: ../src/applet-device-gsm.c:265
#: ../src/applet-device-cdma.c:265
#: ../src/applet-device-gsm.c:266
#: ../src/applet-device-wired.c:230
#: ../src/applet-device-wifi.c:726
#: ../src/applet-device-wifi.c:725
msgid "device is unmanaged"
msgstr "enheten är ohanterad"
#: ../src/applet-device-cdma.c:300
#: ../src/applet-device-gsm.c:301
#: ../src/applet-device-cdma.c:301
#: ../src/applet-device-gsm.c:302
#: ../src/applet-device-wired.c:264
#, c-format
msgid "You are now connected to '%s'."
msgstr "Du är nu ansluten till \"%s\"."
#: ../src/applet-device-cdma.c:304
#: ../src/applet-device-gsm.c:305
#: ../src/applet-device-cdma.c:305
#: ../src/applet-device-gsm.c:306
#: ../src/applet-device-wired.c:268
#: ../src/applet-device-wifi.c:1193
#: ../src/applet-device-wifi.c:1195
msgid "Connection Established"
msgstr "Anslutning etablerad"
#: ../src/applet-device-cdma.c:305
#: ../src/applet-device-cdma.c:306
msgid "You are now connected to the CDMA network."
msgstr "Du är nu ansluten till CDMA-nätverket."
#: ../src/applet-device-cdma.c:331
#: ../src/applet-device-gsm.c:332
#: ../src/applet-device-cdma.c:332
#: ../src/applet-device-gsm.c:333
#, c-format
msgid "Preparing mobile broadband connection '%s'..."
msgstr "Förbereder mobila bredbandsanslutningen \"%s\"..."
#: ../src/applet-device-cdma.c:334
#: ../src/applet-device-gsm.c:335
#: ../src/applet-device-cdma.c:335
#: ../src/applet-device-gsm.c:336
#, c-format
msgid "Configuring mobile broadband connection '%s'..."
msgstr "Konfigurerar mobila bredbandsanslutningen \"%s\"..."
#: ../src/applet-device-cdma.c:337
#: ../src/applet-device-gsm.c:338
#: ../src/applet-device-cdma.c:338
#: ../src/applet-device-gsm.c:339
#, c-format
msgid "User authentication required for mobile broadband connection '%s'..."
msgstr "Användarautentisering krävs för mobila bredbandsanslutningen \"%s\"..."
#: ../src/applet-device-cdma.c:340
#: ../src/applet-device-gsm.c:341
#: ../src/applet-device-cdma.c:341
#: ../src/applet-device-gsm.c:342
#: ../src/applet.c:1737
#, c-format
msgid "Requesting a network address for '%s'..."
msgstr "Begär en nätverksadress för \"%s\"..."
#: ../src/applet-device-cdma.c:344
#: ../src/applet-device-gsm.c:345
#: ../src/applet-device-cdma.c:345
#: ../src/applet-device-gsm.c:346
#, c-format
msgid "Mobile broadband connection '%s' active"
msgstr "Mobila bredbandsanslutningen \"%s\" är aktiv"
#: ../src/applet-device-cdma.c:460
#: ../src/applet-device-gsm.c:543
#: ../src/applet-device-cdma.c:461
#: ../src/applet-device-gsm.c:544
msgid "Mobile broadband network password"
msgstr "Nätverkslösenord för mobilt bredband"
#: ../src/applet-device-cdma.c:469
#: ../src/applet-device-gsm.c:552
#: ../src/applet-device-cdma.c:470
#: ../src/applet-device-gsm.c:553
#, c-format
msgid "A password is required to connect to '%s'."
msgstr "Ett lösenord krävs för att ansluta till \"%s\"."
#: ../src/applet-device-cdma.c:487
#: ../src/applet-device-gsm.c:570
#: ../src/applet-device-cdma.c:488
#: ../src/applet-device-gsm.c:571
#: ../src/applet.glade.h:22
#: ../src/connection-editor/ce-page-dsl.glade.h:1
#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:14
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"
#: ../src/applet-device-gsm.c:56
#: ../src/applet-device-gsm.c:57
msgid "Auto Mobile Broadband (GSM) connection"
msgstr "Automatisk mobil bredbandsanslutning (GSM)"
#: ../src/applet-device-gsm.c:306
#: ../src/applet-device-gsm.c:307
msgid "You are now connected to the GSM network."
msgstr "Du är nu ansluten till GSM-nätverket."
#: ../src/applet-device-gsm.c:483
#: ../src/applet-device-gsm.c:484
msgid "PIN code required"
msgstr "PIN-kod krävs"
#: ../src/applet-device-gsm.c:485
#: ../src/applet-device-gsm.c:486
msgid "PUK code required"
msgstr "PUK-kod krävs"
#: ../src/applet-device-gsm.c:494
#: ../src/applet-device-gsm.c:495
msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
msgstr "PIN-kod behövs för den mobila bredbandsenheten"
#: ../src/applet-device-gsm.c:496
#: ../src/applet-device-gsm.c:497
msgid "PUK code is needed for the mobile broadband device"
msgstr "PUK-kod behövs för den mobila bredbandsenheten"
......@@ -210,83 +210,83 @@ msgstr "Trådbundna nätverksanslutningen \"%s\" är aktiv"
msgid "DSL authentication"
msgstr "DSL-autentisering"
#: ../src/applet-device-wifi.c:94
#: ../src/applet-device-wifi.c:93
msgid "_Connect to Hidden Wireless Network..."
msgstr "_Anslut till dolt trådlöst nätverk..."
#: ../src/applet-device-wifi.c:125
#: ../src/applet-device-wifi.c:124
msgid "Create _New Wireless Network..."
msgstr "Skapa _nytt trådlöst nätverk..."
#: ../src/applet-device-wifi.c:696
#: ../src/applet-device-wifi.c:695
#, c-format
msgid "Wireless Networks (%s)"
msgstr "Trådlösa nätverk (%s)"
#: ../src/applet-device-wifi.c:698
#: ../src/applet-device-wifi.c:697
#, c-format
msgid "Wireless Network (%s)"
msgstr "Trådlösa nätverk (%s)"
#: ../src/applet-device-wifi.c:700
#: ../src/applet-device-wifi.c:699
msgid "Wireless Network"
msgid_plural "Wireless Networks"
msgstr[0] "Trådlöst nätverk"
msgstr[1] "Trådlösa nätverk"
#: ../src/applet-device-wifi.c:717
#: ../src/applet-device-wifi.c:716
msgid "wireless is disabled"
msgstr "trådlöst läge är inaktiverat"
#: ../src/applet-device-wifi.c:989
#: ../src/applet-device-wifi.c:988
msgid "Wireless Networks Available"
msgstr "Trådlösa nätverk tillgängliga"
#: ../src/applet-device-wifi.c:990
#: ../src/applet-device-wifi.c:989
msgid "Click on this icon to connect to a wireless network"
msgstr "Klicka på denna ikon för att ansluta till ett trådlöst nätverk"
#: ../src/applet-device-wifi.c:993
#: ../src/applet-device-wifi.c:992
#: ../src/applet.c:436
msgid "Don't show this message again"
msgstr "Visa inte detta meddelandet igen"
#: ../src/applet-device-wifi.c:1191
#: ../src/applet-device-wifi.c:1193
#, c-format
msgid "You are now connected to the wireless network '%s'."
msgstr "Du är nu ansluten till det trådlösa nätverket \"%s\"."
#: ../src/applet-device-wifi.c:1192
#: ../src/applet-device-wifi.c:1223
#: ../src/applet-device-wifi.c:1194
#: ../src/applet-device-wifi.c:1225
msgid "(none)"
msgstr "(ingen)"
#: ../src/applet-device-wifi.c:1233
#: ../src/applet-device-wifi.c:1235
#, c-format
msgid "Preparing wireless network connection '%s'..."
msgstr "Förbereder trådlösa nätverksanslutningen \"%s\"..."
#: ../src/applet-device-wifi.c:1236
#: ../src/applet-device-wifi.c:1238
#, c-format
msgid "Configuring wireless network connection '%s'..."
msgstr "Konfigurerar trådlösa nätverksanslutningen \"%s\"..."
#: ../src/applet-device-wifi.c:1239
#: ../src/applet-device-wifi.c:1241
#, c-format
msgid "User authentication required for wireless network '%s'..."
msgstr "Användarautentisering krävs för trådlösa nätverket \"%s\"..."
#: ../src/applet-device-wifi.c:1242
#: ../src/applet-device-wifi.c:1244
#, c-format
msgid "Requesting a wireless network address for '%s'..."
msgstr "Begär en trådlös nätverksadress för \"%s\"..."
#: ../src/applet-device-wifi.c:1262
#: ../src/applet-device-wifi.c:1264
#, c-format
msgid "Wireless network connection '%s' active: %s (%d%%)"
msgstr "Trådlösa nätverksanslutningen \"%s\" är aktiv: %s (%d%%)"
#: ../src/applet-device-wifi.c:1266
#: ../src/applet-device-wifi.c:1268
#, c-format
msgid "Wireless network connection '%s' active"
msgstr "Trådlösa nätverksanslutningen \"%s\" är aktiv"
......@@ -683,7 +683,7 @@ msgid "NetworkManager Applet"
msgstr "Panelprogram för nätverkshantering"
#: ../src/applet.c:2384
#: ../src/wired-dialog.c:107
#: ../src/wired-dialog.c:128
msgid "The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade file was not found)."
msgstr "Panelprogrammet för nätverkshantering kunde inte hitta en del nödvändiga resurser (glade-filen hittades inte)."
......@@ -1125,6 +1125,10 @@ msgstr ""
"\n"
"Välj den VPN-typ som du önskar att använda för den nya anslutningen. Om den typ av VPN-anslutning du önskar skapa inte finns i listan så kanske du inte har den korrekta VPN-insticksmodulen installerad."
#: ../src/connection-editor/ce-vpn-wizard.glade.h:5
msgid "Create..."
msgstr "Skapa..."
#: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:284
#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:641
msgid "Address"
......@@ -1162,7 +1166,7 @@ msgstr "Skapa en CDMA-anslutning"
#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:143
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:4
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1561
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1598
msgid "DSL"
msgstr "DSL"
......@@ -1250,13 +1254,13 @@ msgstr "Point-to-Point-protokoll (PPP)"
#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:70
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:8
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1558
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1595
msgid "VPN"
msgstr "VPN"
#: ../src/connection-editor/page-wired.c:180
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:9
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1548
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1585
msgid "Wired"
msgstr "Trådbundet"
......@@ -1280,7 +1284,7 @@ msgstr "%u (%u MHz)"
#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:326
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:10
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1551
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1588
msgid "Wireless"
msgstr "Trådlöst"
......@@ -1313,36 +1317,36 @@ msgstr "WPA och WPA2 Personal"
msgid "WPA & WPA2 Enterprise"
msgstr "WPA och WPA2 Enterprise"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:100
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:101
#, c-format
msgid "Editing %s"
msgstr "Redigerar %s"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:104
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:105
msgid "Editing un-named connection"
msgstr "Redigerar namnlös anslutning"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:288
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:289
msgid "The connection editor could not find some required resources (the NetworkManager applet glade file was not found)."
msgstr "Anslutningsredigeraren kunde inte hitta en del nödvändiga resurser (glade-filen för Nätverkshanterarens panelprogram hittades inte)."
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:301
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:302
msgid "The connection editor could not find some required resources (the glade file was not found)."
msgstr "Anslutningsredigeraren kunde inte hitta en del nödvändiga resurser (glade-filen hittades inte)."
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:317
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:318
msgid "Apply..."
msgstr "Verkställ..."
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:318
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:319
msgid "Authenticate to save this connection for all users of this machine."
msgstr "Autentisera för att spara denna anslutning för alla användare på datorn."
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:319
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:320
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:320
#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:321
msgid "Save this connection for all users of this machine."
msgstr "Spara denna anslutning för alla användaren på datorn."
......@@ -1366,127 +1370,138 @@ msgstr "E_xportera"
msgid "_Import"
msgstr "_Importera"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:197
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:201
msgid "never"
msgstr "aldrig"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:208
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:219
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:212
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:223
msgid "now"
msgstr "nu"
#. less than an hour ago
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:226
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:230
#, c-format
msgid "%d minute ago"
msgid_plural "%d minutes ago"
msgstr[0] "%d minut sedan"
msgstr[1] "%d minuter sedan"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:230
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:234
#, c-format
msgid "%d hour ago"
msgid_plural "%d hours ago"
msgstr[0] "%d timme sedan"
msgstr[1] "%d timmar sedan"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:242
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:246
#, c-format
msgid "%d day ago"
msgid_plural "%d days ago"
msgstr[0] "%d dygn sedan"
msgstr[1] "%d dygn sedan"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:248
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:252
#, c-format
msgid "%d month ago"
msgid_plural "%d months ago"
msgstr[0] "%d månad sedan"
msgstr[1] "%d månader sedan"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:252
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:256
#, c-format
msgid "%d year ago"
msgid_plural "%d years ago"
msgstr[0] "%d år sedan"
msgstr[1] "%d år sedan"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:361
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:471
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:632
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:313
msgid "PolicyKit authorization was malformed."
msgstr "PolicyKit-auktorisering var felformaterad."
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:319
msgid "PolicyKit authorization could not be created."
msgstr "PolicyKit-auktorisering kunde inte skapas."
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:365
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:486
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:657
#, c-format
msgid "Could not obtain required privileges: %s."
msgstr "Kunde inte få nödvändig behörighet: %s."
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:364
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:368
msgid "Could not remove system connection: permission denied."
msgstr "Kunde inte ta bort systemanslutning: åtkomst nekas."
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:400
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:403
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:413
#, c-format
msgid "Removing connection failed: %s."
msgstr "Borttagning av anslutning misslyckades: %s."
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:474
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:489
msgid "Could not add system connection: permission denied."
msgstr "Kunde inte lägga till systemanslutning: åtkomst nekas."
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:521
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:536
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:546
#, c-format
msgid "Adding connection failed: %s."
msgstr "Addering av anslutning misslyckades: %s."
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:635
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:660
msgid "Could not update system connection: permission denied."
msgstr "Kunde inte uppdatera systemanslutning: åtkomst nekas."
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:687
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:718
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:723
#, c-format
msgid "Updating connection failed: %s."
msgstr "Uppdatering av anslutning misslyckades: %s."
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:811
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:847
#, c-format
msgid "Wired connection %d"
msgstr "Trådbunden anslutning %d"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:823
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:859
#, c-format
msgid "Wireless connection %d"
msgstr "Trådlös anslutning %d"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:842
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:878
#, c-format
msgid "GSM connection %d"
msgstr "GSM-anslutning %d"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:861
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:897
#, c-format
msgid "CDMA connection %d"
msgstr "CDMA-anslutning %d"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:888
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1203
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:924
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1240
#, c-format
msgid "VPN connection %d"
msgstr "VPN-anslutning %d"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:902
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:938
#, c-format
msgid "DSL connection %d"
msgstr "DSL-anslutning %d"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1116
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1152
#, c-format
msgid "Are you sure you wish to delete the connection %s?"
msgstr "Är du säker på att du vill ta bort anslutningen %s?"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1229
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1266
#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:229
msgid "Cannot import VPN connection"
msgstr "Kan inte importera VPN-anslutning"
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1231
#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1268
msgid ""
"The VPN plugin failed to import the VPN connection correctly\n"
"\n"
......@@ -1560,7 +1575,7 @@ msgstr "Kunde inte hitta autentiseringsdialogen för VPN-anslutningstypen \"%s\"
msgid "There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection type '%s'. Contact your system administrator."
msgstr "Ett problem inträffade vid start av autentiseringsdialogen för VPN-anslutningstypen \"%s\". Kontakta din systemadministratör."
#: ../src/wired-dialog.c:78
#: ../src/wired-dialog.c:99
msgid "Wired 802.1X authentication"
msgstr "Trådbunden 802.1X-autentisering"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment